پرویز خزائی سرگشتاپوی رجوی و حرفهای همیشگی اش

پرویز خزائی سرگشتاپوی رجوی و حرفهای همیشگی اش

پرویز خزائی سرگشتاپوی رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نروژ، چهاردهم اوت 2021:…  آقای پرویزخزائی نماینده شورای ملی مقاومت ایران درکشورهای اسکاندیناوی و نروژ جدیدا نوشتاری برعلیه مخالفین رجوی که اوانها را بریده مینامد. فرموده اند اروپا باید مثل مقاومت نروژ و ژنرال دوگل درزمان اشغال بریده ها از رجوی را محاکمه و اخراج کند. اولا ایران فرانسه زمان جنگ نیست که جدا گونه خواهم نوشت. دوم تمام جهان بینی ۀقا همین دو نمونه است و یک هدف راهم دنبال میکند تیرباران بریده مثل مقاومت نروژ و ژنرال دوگل. ازمسایل سیاسی که پشت حرفهای آقا خوابیده فعلا میگذرم اما حرفش بطورواقعی چیست به اروپا میگه دست ما را باز بگذارید تا آنها را تیرباران و بعد بدهیم سگ بخورد، آن سگ هم نجس. بدهیم گرگ بخورد و گرگ را هم  کفتار. پرویز خزائی سرگشتاپوی رجوی و حرفهای همیشگی اش 

درخواست های اجباری خودسوزیدرخواست های اجباری خودسوزی

پرویز خزائی سرگشتاپوی رجوی و حرفهای همیشگی اش

آقای پرویزخزائی نماینده شورای ملی مقاومت ایران درکشورهای اسکاندیناوی و نروژ جدیدا نوشتاری برعلیه مخالفین رجوی که اوانها را بریده مینامد. فرموده اند اروپا باید مثل مقاومت نروژ و ژنرال دوگل درزمان اشغال بریده ها از رجوی را محاکمه و اخراج کند. اولا ایران فرانسه زمان جنگ نیست که جدا گونه خواهم نوشت. دوم تمام جهان بینی ۀقا همین دو نمونه است و یک هدف راهم دنبال میکند تیرباران بریده مثل مقاومت نروژ و ژنرال دوگل. ازمسایل سیاسی که پشت حرفهای آقا خوابیده فعلا میگذرم اما حرفش بطورواقعی چیست به اروپا میگه دست ما را باز بگذارید تا آنها را تیرباران و بعد بدهیم سگ بخورد، آن سگ هم نجس. بدهیم گرگ بخورد و گرگ را هم  کفتار. وقتی بریده که ازمجاهد انقلاب کرده مریمی و سفید سفید و سبزینه شده رها و د رسیرقهقرایی به مزدوری رسیده بصورت تپاله کفتاردرآمد بازبریده است.

پرویز خزائی سرگشتاپوی رجوی

آقای خزائی دستانش را زیر کفتارمیگیرد وتپاله بدست بسمت جعبه ای میرود آنرا درجعبه میگذارد تا رژیم سرنگون شد جعبه رابه دادگاه برده بعنوان قاضی القضات جلو خود بگذارد و بعد قرائت حکم سوزاندن بریده تپاله شده ، خاکستررا درسطل اشغال ریخته تا شهرداری بزباله دان تهران منتقل و روزی چند خروار زباله رویش ریخته شود تا شاید قلنج وسانجو آقایان خزاعی و رجوی و خانم مریم عضدانلو خوب شود. ولی بدانند که قلنج وسانجو طبیب حاذق چون بوعلی سینا راهم کشت با اینها نمیدونم چکارخواهد کرد.

تمام جهان بینی وهدف همین است که نوشتم البته کسی که ازمقاومت نروژ و ژنرال دوگل و یکی کردن جنگ جهانی و اشغال فرانسه توسط آلمان و فراریان جنگ با اشغالگررا با ایران یکی میکند. انتظاربیشتری نباید داشت که چرندیات بخاطرچند هزاریورو ننویسد. درثانی سیاستمداران اروپا ازهمین دو یاد گرفته اند که این حال روزرا دارند ونیازبه توضیح نیست زیرا آبروباخته ترازاین حرفها هستند. بهمین دلیل است که توله اعتقادی دوگل اینقدرجنایتکار وجانی ست که روی سرگشتاپوی هیتلررا مثل انقلاب مریم سفید سفید کرده است.

قاضی القضات رجوی فراموش کرده که سفیرهمین رژیم بوده و بریده تشریف دارد رجوی یه نفررا درخیابون پیدا و به مقام شامخ نخست وزیروسناتورسابق میرساند ولی نمیدونم چرا وقتی خزائی بمیان میاید نمیگوید سفیرسابق رژیم و نماینده امروز مقاومت درکنفرانس سیب زمینی گندیده ها ومریم سبزینه وهمطراز رهبرعقیدتی شده اینطوری ازمقاومت ایران دفاع کرد. آقای خزائی روسیه توسط المان اشغال شد. بعد جنگ استالین کلی ازبریده ها را اعدام و درسیبری سربه نیست کرد. چرا ازاستالین وسایردیکتاتورها که بعد جنگ کلی را اعدام کردند چیزی نمیگی ؟ ؟ چراازمائو رهبرچین که درصحنه اعدام میکرد نمونه نمیاوری ؟ چرا ازکاسترو و چگوارا نمیگویی ؟ کم درحین جنگ و بعد جنگ اعدام کردند ؟ میدونید چرا نمیگه چون به مائو و چگورا گرایی و طرفداری ازدیکتاتورها متهم میشه که با خط مقاومت همخوانی ندارد اینقدراشکارا عوامفریبی جای تعجب دارد بگذارید به اقا یاد آوری کنم. آنموقع که تو برای رژیم درمجامع بین المللی یقه درانی وگلو پاره میکردی ما چوب وچماق وقفل و زنجیرمیخوردیم. برای ما ادا وادوار و قمیش درنیاورکه به تیپت نمیخوره. بنده ازجانب خودم میگویم منتظرآمدنت هستم. خیلی خوشحال میشوم بجای لغزو لنترانی خونی از پشت کامپیوتربلند شده وشخصا به سراغم بیایی استقبال میکنم ولی کجاست یه جفت غیرت وشهامت؟ اگربود که رجوی ها درمقاطع حساس و خطرفرارنمیکرد ند.

قطعا غیرت وشهامت آقای خزائی خیلی کمترازرجوی هاست. درتاریکی نشسته واق واق میکند تا استخون ماهانه برسد  

لینک به منبع

پرویز خزائی سرگشتاپوی رجوی و حرفهای همیشگی اش 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/وقتی-رجوی-دست-به-دامن-امثال-پرویز-خزائی/

از کوزه همان تراود که دراوست (وقتی رجوی دست به دامن امثال پرویز خزائی میشود)ا

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم ژانویه 2019:… آقای پرویز خزائی! اگرما یکبار ندامت کردیم تو دو بارانجام دادی. یکی وقتی سفیر حاکمیت دینی بودی وی کی هم الان که سفیر رجوی هستی …. واقعیت این است که آقا قبلا زیر پرچم و عبای انقلاب اسلامی با سس ولایت فقیه و ولایت الله سینه و…. الان زیر علم و ردا و لچک اسلام انقلابی و رهبرعقیدتی رجوی سینه میزند از شورایی حرف میزند که فقط دوع ضو دارد یکی خزایی وی کی هم مهدی سامع که  … 

برادر مجاهد خلق دائم الخمر پرویز خزائی با سابقه خدمت در حکومتهای سلطنتی، جمهور اسلامی و بعث عراق شارلاتان مریم رجویتیمسار مسعود رجوی،همسرش و آقای خزایی گماشته اش

لینک به منبع

از کوزه همان تراود که در اوست

علی شیرزاد

علی شیرزاد

مقاله ای خواندم از پرویز خزایی سفیر سابق حاکمیت دینی در کشورهای اسکاندیناوی که در دهه شصت در خدمت بود . لر شامورتی باز کنونی در آن مقاله به اصلاح طلبان قلابی حمله کرده که بنده موافقم ولی در جای دیگر مقاله گفته کسانی که چهار پنجم خود را در مقاومت گذرانده اند الان برای یک پنجم باقیمانده عمر در برابر ولی فقیه ابراز ندامت کرده و از گذشته خود ابراز پشیمانی میکنند منظورش جداشده ها ازرجوی هستند

اولا باید به این حراف شارلاتان شامورتی جادو جنبلی گفت زیاد دور برندار و درحد خودت حرف بزن زیرا حرفهای گنده تر از دهان، دهانت را جر میدهد

دوما نباید فراموش کند که درزمانی که ما در خیابونها چماق و قفل و زنجیر امت حزب الله دستمال یا حسین و حزب فقط حزب الله به پیشانی بسته را میخوردیم و هر روز آش و لاش میشدیم، که الان بعد 39 سال بنده درد قفل و زنجیری که برکتفم فرود آوردند را هنوز میکشم و تحمل میکنم طوری که شبها نمیگذارد بخوابم، تو مشغول رفع و رجوع و توجیه قوانین اسلامی همین کارهای امت حزب الله دراسکاندیناوی و کشورهای اروپایی بودی.

زمانی که بر پیشانی زنان ایرانی بخاطر حجاب پونز فرو میکردند و صورتشون اسید میپاشیدند و به آنها تجاوز میکردند تو مشغول رفع و رجوع بودی. زمانی که به پسران کم سن و سال توسط ناصرسیاه ها و عبدالله پیامها درباغها و خونه های تیمی تجاوز میشد تو آنها را بعنوان کار انقلابی در اروپا جا میانداختی.

حالا چی شده ما در حال ندامت برای یک پنجم عمرخود هستیم و تو دنبال اسلام انقلابی هستی؟ واقعیت این است که آقا قبلا زیر پرچم و عبای انقلاب اسلامی با سس ولایت فقیه و ولایت الله سینه واحسینا و وا زینبا و وا امکلثوما میزد الان زیرعلم وردا ولچک اسلام انقلابی و رهبرعقیدتی سینه میزند و ازشورایی حرف میزند که فقط دوع ضو دارد یکی خزایی وی کی هم مهدی سامع که از ترس مرگ شبانه در کردستان عراق از دست دوستانش فرار و به رجوی پناه آورد. غافل از اینکه فرار را قبلا رجوی درسال 60 انجام وب ه سامع آموخته بود در مواقع خطر چطوری فرارکند و بقیه اعضای شورا همان نیروهای تشکیلاتی و فرماندهان رجوی هستند. از کدام شورا حرف میزنی؟ بگذارید به خزاـی بگویم دیگرب رای ما لغز انقلاب و انقلابی گری نخون آن که روی درخت میبینی ما قبلا بعنوان قناری رنگش کردیم و فروختیم و تو آن قناری را روی شاخه می بینی قناری نیست ، گنجشکه. حال بگو کی برای یک پنجم عمرش ندامت میکند ما یا تو؟ اگر ما یکبار ندامت کردیم تو دوب ارانجام دادی یکی وقتی سفیر حاکمیت دینی بودی و یکی هم الان که سفیر رجوی هستی. لازم بیاد آوریست بنده هیچ توقعی ندارم زیرا که از قدیم گفته اند از کوزه همان طراود که در اوست و این حرفهای تو تراوش ماهیت و هویت کوزه گونه توست که هر چند وقت یکبارشروع به تراوش و بیرون ریختن درون مایه اش می باشد . در پایان باید گفت جداشده ها بد جوری تار و پود رجوی را بهم ریخته و کاسه کوزه اش را سرش شکستند که تو را بمیدان میفرستد تا با نوشتن بر علیه آنها به محلهای سوزش مرهم بگذاری. ولی اولا این مرحم گذاری ها دردی را دوا نمیکند و از شدت سوزش کم نمیکند و دوما برای تو هم نان و نوایی ندارد بلکه باعث میشود ما نان دانی تو را گل بگیریم. سوال آخر: اگر جیره و مواجبی که ماهانه رحوی سه هزار یور می دهد که چهار بار امضا می گیرند را قطع کنند از گرسنگی نمی میری؟؟؟

*** 

پرویز خزاییگزارش پرویز خزائی و طرح یک پرسش: مخاطب اصلی “گزارش تا این تاریخ” چه کسی است؟ 

بهزاد معزی مجاهدین خلق فرقه رجویاز “دریوزگی قلم به مزدان فرقه رجوی” تا “نمونه فریبکاری تبلیغاتی مجاهدین خلق”

فرقه رجوی روز کارگردگردیسی مجاهدین در بزرگداشت روز جهانی کارگر

رجوی مجاهدین خلق اسرائیلوقاحت و رذالت سیاسی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-خزائی،-بیش-ازاین-شرمنده-مان-نکنید/

آقای خزائی، بیش ازاین شرمنده مان نکنید!

صابر ازتبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هشتم ژوئیه 2015:…  برادر بزرگترم! همسو شدن با سران بعضی ازکشورها و جریاناتی که نبض اصلی مطبوعات جهان وامکانات مادی دنیا فعلا دراختیار آنهاست که هنر نیست! دراین راهی که شما طی سه دهه انتخاب کردید، احتیاج به آن پنج فرمان وقهرمانی نشان دادن نداشتید! این نظام سلطه گر دارای نهادهای وسیع تحقیقاتی وبررسی های استراتژیک بوده وهمه ی …

مزدور پرویز خزایی مجاهدین خلق ارتش خصوصی صدام حسیناعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

https://iran-interlink.org

آقای خزائی، بیش ازاین شرمنده مان نکنید!

17/04/1394

رفتار وکردار عمله های رجوی دقیقا حکم وحدت رویه ی !! دولت های فاسدی را دارد که باصطلاح معروف آن نویسنده ی رخت بربسته ی ترک ، دائما با طرح تکراری وبازهم تکراری مسئله ای که آنرا عین موفقیت جا میزند، میخواهد مدام ازمردم رای اعتماد بگیرد!

درحالی که نزدیک به یک ماه از خیمه شب بازی مشترک نئوکان ها، صهیونیست ها ، شیوخ مرتجع منطقه وباند رجوی در ویلپنت پایس گذشته ودرتوضیح فواید آن میلیاردها هزینه شده، هزاران هزار برگ کاغذ سیاه شده وبهمان اندازه حلقوم پاره شده ، تصور میشد که کفایت اقدامات از سوی مرکز غیبی ( نهانگاه مسعود رجوی ) اعلام شده وبه موضوعات هسته ای برمیگشتند وانرژی خودرا پراکنده وبی هدر نمینودند.

اما روند مذاکرات- علیرغم کارشکنی ها و مخالف خوانی های دولتی مثل فرانسه که سرگرم فروش کرور کرور اسلحه به اعراب خلیج فارس است – نشان میدهد که دربدترین حالت ممکن باختی برای ایران متصور نیست و فرقه ی رجوی باید کشک اش را درجای دیگر بسابد وچه جایی بهتر ازدنیای اینک مجازی شده ی ویلپنت!

این بار آفای پرویز خزائی وارد میدان شده تا اسب خوش خیالی را به یورتمه رفتن وا دارد!

او میداند که مردم ایران اهمییتی به شعبده بازی های ویلپنت ندادند وحتی خبرش را هم نشنیدند وبنابراین خود را به نفهمی زده و به آنها تبریک گفته است ” ازمرگ گرفته تا به تب کردن راضی شان کند”!

آقا پرویز نام نوشته ی منتشر شده اش در وبسایت های باند رجوی را ” تبريك به مردم ايران ” نامگذاری کرده وپس از نقل مقدماتی درمورد اینکه رهبران مجاهدین اولیه جز کاپشن و… چیزی دراختیار نداشتند وحالا بیا وببین که چه عظمتی پیدا کرده اند و… ، ابتدائا نوشته است:

” راستش بعد از برگشتن از پاریس، و از اجتماع عظيم 23 خرداد مدتی در پستوهای ذهن خود پرسه میزدم و سعی میکردم که بدون احساساتی شدن، برای خودم این قضیه را تجزیه و تحلیل و توجیه کنم. دیر هم این نکته کوتاه را قلمی کردم تا از گرمی و نشاط و شور آن روز در پاریس فاصله بگیرم تا حتما عینی تر برخورد کنم “.

یعنی آقای خزائی مانند یک قاضی با وجدان ودقیق نخواسته که درعالم احساسات اقدام به صدور رای کند وانتظار کشیده که غلیانات حاصله ازچراغانی ها ومشاهده ی رنگ های فریبنده و چهره های نمایندگان نئوکان ها، صهیونیست ویا شاید پذیرایی کنندگان رعنا ودلربا ، فروکش کند که اینک ازنظرش کرده و شروع به اصدار رای به شکل زیر نموده است:

“…درود بر اين مقاومت كه با آن پنج عنصر پایه هر جنبش جدی و موفق بشری یعنی آرمان درست، تشکیلات محكم، رهبری درست، گرای درست و پرداخت بالاترین بها از جان و هستی و زندگی و وقت وزمان را – که من پنج فرمان و یا پنچ ستون مینامم- در این وانفسای جنگ و خون و ستم و تجاوز و تهاجم در منطقه و دنیا- راه خود را همچنان پرجوش و خروش و قاطع و پرتوان به پیش می برد “.

برادر بزرگترم!

همسو شدن با سران بعضی ازکشورها و جریاناتی که نبض اصلی مطبوعات جهان وامکانات مادی دنیا فعلا دراختیار آنهاست که هنر نیست!

دراین راهی که شما طی سه دهه انتخاب کردید، احتیاج به آن پنج فرمان وقهرمانی نشان دادن نداشتید!

این نظام سلطه گر دارای نهادهای وسیع تحقیقاتی وبررسی های استراتژیک بوده وهمه ی سیاست ها وخط مشی ها ابا دقت کافی تعیین میکنند وتنها دراین مورد احتیاج به بلی قربان گوهایی مانند شما دارند!

اگرهم هزینه ای احتمالی درراه است که پرداخت باید بشود ، این مهم را هم اسرای لیبرتی با تحمل مشقات خاص عراق ونمایشی ازسیاهی لشکر برایتان فراهم میکنند که البته معلوم نیست که دربارگاه عالی سلطه گران، چه افتد وچه درنظر آید!

آقای خزائی مینویسد:

” … آری در این سوی دنیا، و هزاران هزار فرسنگ دور از هندوستان و بودا، این دو وجه را بعینه در چهره های برنامه ریزان و صحنه گردانان شبها خواب بچشم نیاورده و در صورتهای هزاران هوادارصدیق عضو این جنبش مقاومت، که از سراسر جاها با هر وسیله که داشتند و بدست آمد، خود را رسانده بودند، به عیان میدیدم: نیمی پر از خستگی و بیخوابی و و رنج و زحمت شبانه ها و روزانه ها و نیمی دیگر بر چهره آنان که پربود از عشق به میهن و مردم ایران زمین، امید ولبخند و نشاط و غرور از اینکه امسال هم، به کوری چشم های از حدقه بدر آمده از خشم و زخم و تعجب و حسادت خیل بدخیمان تاریخ ایران، از معمم ومکلا، از نعلینیان تا کفش پوشان،- از مستقیم ها و نیمه مستقیم ها و غیر مستقیم ها!،- این برنامه تاریخی در اوج و فراز دیگری به بار نشست “.

خزائی گرامی!

تو اگر واقعا اینها را دیدی وباعث تعجب ات شد ، این تعجب از ندانستن اصلی فلسفی بنام ” وحدت اضداد ” بود!

ببخشید که قدری شوخی کردم وقبلا ننوشتم که مطبوعات دیگر چنین ارزیبابی ای ازاین شوی ویلپنت نداشته و متذکر شده اند که حتی 20% حاضران هم ایرانی نبودند!

آنچه که شما را بوجد آورد ومتوجه علت ان نشدید، وحدت منافعی بود – شاید هم درمواردی صوری و زودگذر ودرتضاد با منافع بلند مدت مدعوین رنگارنگ- که این انسان های متعلق به 72 ملت را علیرغم تصاد منافع پایداری که دارند، گردهم آورد که پدیده ای پایدار نبوده وبهتر است که شما فکر نان کنید که این خربزه ی خوشمزه ویلپنت و سازگار با مذاق شما، آثار زود گذرش راازدست میدهد!

شکرالله پاکنژاد مزدور صدام رجوی خیانتمحمد رضا روحانی: آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است

***

همچنین: