پریشان گویی هادی روش‌روان . سالگرد تاسیس سازمانی که ربطی به فرقه رجوی ندارد – قسمت اول

پریشان گویی هادی روش‌روان . سالگرد تاسیس سازمانی که ربطی به فرقه رجوی ندارد – قسمت اول

پریشان گویی هادی روش‌روان . سالگرد تاسیس سازمانی که ربطی به فرقه رجوی ندارد - قسمت اولصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هجدهم سپتامبر 2020:… البته نامشان را میدادند و تنها باین خاطر ازخانواده های این فریب خوردگان بی تجربه استمداد میشد ، چرا که آنها موقع دستگیری با تیغ های موکت بری و … ، کارت های شناسایی بهمراه خود نداشتند تا درحد ممکن موردشناسائی ودستگیری قرار نگیرند . شما اینقدر بیشعورید که اطلاع کافی ازاینکه  که کسی توان گفتن نامش را داشته باشد، هنوز تولد نیافته ومردم را گله ای بی شعور فرض کرده وهر دروغی را بهم میبافید. این درحالی است که همه ی زندانیان سیاسی میدانند که اکثریت مطلق ” توابین ” از مجاهدین بوده اند واین میرساند که آنها کم طاقت ترین زندانیان بشمار میرفتند. پریشان گویی هادی روش‌روان . سالگرد تاسیس سازمانی که ربطی به فرقه رجوی ندارد 

سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین در آلبانی، در راه فتح تهران؟سالگرد بنیانگذاری مجاهدین خلق ایران ربطی به فرقه ضدبشر و مزدور مریم رجوی ندارد

پریشان گویی هادی روش‌روان . سالگرد تاسیس سازمانی که ربطی به فرقه رجوی ندارد – قسمت اول

نگاهی اجمالی به پریشان گویی های هادی روش‌روان رجویست! قسمت اول

26/06/1399

اوکه بمناسبت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق که این سازمان اکنون عملا وجود ندارد واعضایش راباند رجوی بلعیده است ، مقاله ی مبسوط 11 صفحه ای نوشته ، ضمن ستایش مشنئز کننده از مسعود ومریم ، حرف هایی را هم مطرح کرده که بنظر میرسد یا درباغ نیست ویا خیلی مزور است:

” آرمان جامعه بی‌طبقه توحیدی، جامعه عاری از ستم و استبداد که به‌قول قرآن تمامی استعدادهای انسان‌ها در آن شکوفا می‌شود، دست‌یافتنی است. اما مسلم است که با نبرد بی‌امان انسان‌هایی که انتخاب کردند که به هیچ قیمت تن به “ذلت فرهنگ استبدادی و ارتجاعی“ ندهند و چشمداشت این را ندارند که در زمان خودشان به جامعه بی‌طبقه توحیدی برسند… در همین رابطه است که از هر ذره آزادیخواهی و ترقی‌خواهی استقبال کرده و می‌کنند و در این مسیر با هر آن‌کس که در جبهه مردم علیه نظام آخوندی قرار گیرد، همراه شده و می‌شوند “.

اینکه این آرمان قابل تحقق است یانه، هدف بحث من نیست !

تنها درشگفتم که چرااین فرد ، در زمانی که فرقه ی رجوی کفاتر گونه چکمه های خونین دشمنان جامعه ی عاری ازطبقات ودر درجه ی اول دولت امریکارا میلیسد ، چگونه میتواند ازاین حرف ها بزند.

گیرم که او درباغ نیست وآیا رهبری باند رجوی نمیداند که این حرف ها و چکمه لیسی هایی که رجوی ها مشغول آن هستند، تفاوت عمیق ادعاهای گذشته وعمل فعلی را درنمییابد که میگذارد این نوشته های متناقض در رسانه هایش منتشر شود؟؟!!

پریشان گویی هادی روش‌روان . سالگرد تاسیس سازمانی که ربطی به فرقه رجوی ندارد - قسمت اول

پریشان گویی هادی روش‌روان

دوباره :

” هر کس در این سالیان آشنایی و نزدیکی با مجاهدین داشته، واژه‌های“آزادی“، “رهایی“ ، “جامعه بی‌طبقه توحیدی“. مستمر از آنها شنیده است. با دو چهره، یکی مقاومت و ایستادگی و یک‌دندگی آنها تا فراسوی طاقت انسان در اصول آرمان آزادی و عدالت و دیگری انعطاف و گذشت تمام‌عیار از منافع خود در جهت منافع مردم و انقلاب “.

حالا چطور؟

آیا عمل گردانندگان باند رجوی حمایت ازآزادی ورهایی که کلیات آن مورد قبول عامه است ، بویی ازاین مقولات برده است؟؟

برقراری بالاترین استبداد ممکن درداخل تشکیلات خود ، تضییع تمامی حقوق شهروندی اعضای فلک زده و و … ، چه سنخیتی با عدالت وآرمان خواهی دارد که رجوی ها این امر را با سنگدلی تمام اجرا میکنند؟

از این بابت که  این کارهای رجوی در طاقت یک انسان نیست ، میتوان با آقای روشن روان موافق بود.

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائیاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

درادامه :

” میلیشیاهای مجاهد خلق در زمان دستگیری، نامشان را هم به دشمن نمی‌دادند و در فردای ۳۰خرداد در روزنامه‌های رژیم عکس اعدام‌شده‌ها، بدون هویت آنها درج شد و دشمن خواهان شناسایی آنها توسط اقوامشان بود”.

البته نامشان را میدادند و تنها باین خاطر ازخانواده های این فریب خوردگان بی تجربه استمداد میشد ، چرا که آنها موقع دستگیری با تیغ های موکت بری و … ، کارت های شناسایی بهمراه خود نداشتند تا درحد ممکن موردشناسائی ودستگیری قرار نگیرند .

شما اینقدر بیشعورید که اطلاع کافی ازاینکه  که کسی توان گفتن نامش را داشته باشد، هنوز تولد نیافته ومردم را گله ای بی شعور فرض کرده وهر دروغی را بهم میبافید.

این درحالی است که همه ی زندانیان سیاسی میدانند که اکثریت مطلق ” توابین ” از مجاهدین بوده اند واین میرساند که آنها کم طاقت ترین زندانیان بشمار میرفتند.

همچنین :

“مسعود“ با نسلی از مجاهدین که در این دوره ساخته بود، به اتمام‌حجت تاریخی اقدام کرد و ۳۰خرداد ۱۳۶۰را رقم زد. یک تظاهرات مسالمت‌آمیز ۵۰۰هزار نفره که مخفیانه سازماندهی شده بود، خمینی را در برابر یک انتخاب تاریخی قرارداد. این‌که اجازه به ادامه و نتایج این تظاهرات مسالمت‌آمیز بدهد و یا با رگبار ماهیت ضدخلقی خودش را بارز کند”.

این نسل خام و شوریده حال وکم سن وسال بودند وعمدتا عاشق سلاح وچریک بازی ودرخلاء موجودی که انقلاب بوجود آمده بود، توسط رجوی ها که قول خدا وخرما را تواما وبا ولخرجی زیاد به آنها میدادند ، بطور خیلی ساده جذب شده بودند با آموختن سرودهایی چند و آموزش های نصف ونیمه ی نظامی .

دراین میان رجوی میخواست که تظاهرات میلیشیاهای بی تجربه ی خود را به تظاهرات عمومی وسپس تسخیر مراکز حساس وآنگاه واردشدن تمام عیار مسلحانه درمیدانی که فکر میکرد آماده ساختن اش باین سادگی است ، قدرت را دردست بگیرد که دربسیج مردم که جمهوری اسلامی را دوست میداشتند ویا اقلا اکثریت نزدیک به اتفاقش دشمن جمهوری اسلامی ایران نبودند ، موفقیتی بدست نیآورد وشدآنچه که میبایست بشود والبته نه رجوی ونه میلیشیا این نتیجه را که موقتا  فقط با میله و تیغ های موکت بری به میدان آمده بودند ، بطورمتوهمانه وعجولانه نتوانسته بودند این وضع را پیش بینی کنند ودرنتیجه موفق به عقب نشینی منطقی وکم تلفات نشدند  وازاین رو بود که میزان زندانیان زیاد شد ، ترورهای روزهای بعد زیادتر و اعدام های نتیجه ی این شورش ابلهانه این چنینی!

همینطور :

“مریم“ که در جمع‌بندی سال۱۳۶۳ به‌عنوان هم‌ردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران شناخته و معرفی شد، نماینده همین نسل بی‌شما ران و پرورش‌یافته “مسعود“ بود. نماینده نسلی که با درود بر رجوی در سیاه‌چال‌ها و شکنجه‌گاههای خمینی مقاومت کردند و با شعار درود بر رجوی و مرگ بر خمینی به‌شهادت رسیدند “.

او سن چندان کمی از مسعود نداشت وتنها بخاطر روابط خاص خود با مسعود رجوی که بعدها نتایج زیانبار وشرمگینانه ی این روابط را شاهدشدیم . او نه شکنجه دید ونه زندان رفت تا آموخته هایش ازرجوی را درمحک عمل قرار دهد.

ضمنا درعدم وجود تناسب قوا، بازندانیان درگیر ودستگیر شده با انواع اسلحه های سرد وگرم ، برخورد این چنینی چندان هم غیر طبیعی نیست.

اگر تناسب قوایی موجود بود، با تظاهرات برخورد دیگری میشد و نتیجه به مفاهمه ومذاکره میانجامید که چنین نشد واین نشان میدهد که رجوی چیز زیادی از سیاست نمیدانسته وبا بسیج تمام نیروهایش درشرایط یادشده، چقدراحمقانه بوده است.

مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشودسازمان مجاهدین خلق کنونی، فرقه ای ابتر که ربطی به آرمان آن بنیانگذاران ندارد (بجای تبریک تسلیت بگویید)ا

وبعد :

“.. ما با رجوی و در رجوی این آرمان را (آرمان حنیف را) یافتیم، با رهبری او، حال به طهارت نفی اندیشه استثماری زن‌ستیزی رسیده‌ایم. پس“ راهبر عقیدتی“ ما“ رجوی“ است”.

شما به تبعیت از رجوی، وضع اجتماعی زن را که کمتر بود،  به تنزلی هرچه بیشتر سوق داده  و به عمیق ترین مسائل شخصی آنها واردشده و آنها را به کنیزکان بوالهوسی مانند مسعود رجوی تبدیل نموده و تا سطح جاسوسی کردن علیه شوهران خود واداشتید و افتخاری که کسب کردید ، همین است واین افتخار مایه ی شرم هرزنی است.

وایضا :

” آری، “مسعود“ در ۷بهمن ۱۳۶۳ “مریم“ را هم‌ردیف مسئول اول معرفی کرد و آنگاه “مریم“ با انقلابش رهبری نوین سازمان را محقق ساخت. دفتر سیاسی و کمیته مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران در آن زمان طی اطلاعیه ۱۹اسفند ۱۳۶۳خود به معرفی رهبری نوین سازمان و انقلاب دموکراتیک خلق قهرمان ایران یعنی“مسعود و مریم“ مبادرت نمود “.

اصلااین کار در حوزه ی صلاحیت کمیته ی مرکزی بود ونه مسعود .

کمیته ی مرکزی ای که بایک فرمان شخص رجوی به کنار گذاشته شد.

درحالی که انحلال کمیته ی مرکزی درصلاحیت کنگره است که شماها هرگز آنرا درخواست نکرده  و تشکیل ندادید وبروی خودتان هم نیآوردید که تعیین و انحلال کمیته ی مرکزی کار کنگره است و ابقا ویابرکناری خود مسعود هم تنها ازکنگره  وکمیته ی مرکزی برمیآید واو تنها وتنها ، مسئول اجرای تصمیمات کمیته ی مرکزی بایدباشد وحق امر ونهی به کمیته ی مرکزی راندارد.

کمیته ی مرکزی ممکن است که زمانی خودش را منحل کند که دراین صورت برگزاری کنگره است که به این انحلال جنبه ی قانونی میدهد ونه هیچکس وحتی نهاددیگر.

بنابراین تمامی این کارها برخلاف موازین حزبی وسازمانی بوده ودرحکم کودتا برعلیه سازمان بوده و شما براین کودتا وپاشاندن سازمان مجاهدین خلق صحه گذاشته اید!

صابر  تبریزی

سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین در آلبانی، در راه فتح تهران؟

پریشان گویی هادی روش‌روان . سالگرد تاسیس سازمانی که ربطی به فرقه رجوی ندارد – قسمت اول

***

پریشان گویی هادی روش‌روان . سالگرد تاسیس سازمانی که ربطی به فرقه رجوی نداردهادی روش‌روان تعلیم دیده مخابرات صدام امروز در خدمت موساد و استخبارات عربستان سعودی

موساد و مجاهدین خلق . دسیسه برای منحرف کردن تحقیقات ضد تروریستی آرژانتینموساد و مجاهدین خلق . دسیسه برای منحرف کردن تحقیقات ضد تروریستی آرژانتین

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تنها-منبع-متهم-کردن-ایران-به-بمب-گذاری-آ/

تنها منبع متهم کردن ایران به بمب گذاری آرژانتین سازمان تروریستی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) بوده (زاکری، روشن روان و دو مزدور دیگر)

گرت پورتر، آی پی اس، هشتم اوت 2013: … گرت پورتر» در مقاله‌ای که در پایگاه «آی‌پی‌اس نیوز» منتشر شد نوشت سند ۹۰۰ صفحه‌ای حکم دستگیری مقامات ایرانی که اخیراً برای اولین بار به زبان انگلیسی منتشر شده است نشان می‌دهد که تنها منابع این دادستان آرژانتینی نمایندگان منافقین بودند. این تحلیلگر برجسته آمریکایی با بی‌سروته و تکراری خواندن این گزارش افزود: این گزارش از اظهارات چهار تن از اعضای سازمان شورای ملی …

مهوش سپهری شکنجه گر مجاهندینافشای مزدوران و شکنجه گران مخابرات صدام، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی

لینک به منبع (ترجمه هابیلیان)
لینک به متن اصلی (انگلیسی)
 
دادستان آرژانتینی به اظهارات منافقین استناد کرد

یک مورخ و روزنامه نگار پژوهشی آمریکایی گفت دادستان آرژانتینی «آلبرتو نیسمان» حکم بازداشت مقامات ایرانی به اتهام بمب‌گذاری مرکز یهودیان بوینس‌آیرس در سال ۱۹۹۴ را بر اساس ادعاهای اعضای سازمان منافقین صادر کرد.

ه گزارش سرویس بین‌الملل پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)، «گرت پورتر» در مقاله‌ای که در پایگاه «آی‌پی‌اس نیوز» منتشر شد نوشت سند ۹۰۰ صفحه‌ای حکم دستگیری مقامات ایرانی که اخیراً برای اولین بار به زبان انگلیسی منتشر شده است نشان می‌دهد که تنها منابع این دادستان آرژانتینی نمایندگان منافقین بودند.

این تحلیلگر برجسته آمریکایی با بی‌سروته و تکراری خواندن این گزارش افزود: این گزارش از اظهارات چهار تن از اعضای سازمان شورای ملی مقاومت که شاخه سیاسی مجاهدین خلق است به عنوان منابعی برای اینکه ایران را متهم به بمب‌گذاری آمیا در اوت ۱۹۹۳ کند، استفاده کرده است.

وی منبع اصلی این دادستان آرژانتینی را رضا ذاکری کوچکسرایی رئیس کمیته امنیت و اطلاعات شورای مقاومت ملی دانست.

پورتر در ادامه به شهادت این فرد در دادگاه شفاهی آرژانتین در سال ۲۰۰۳ اشاره می‌کند: در تاریخ ۱۴ اوت ۱۹۹۳ در یک جلسه‌ای در شورای امنیت ملی تصمیم به انجام این بمب‌گذاری گرفته شد. این جلسه به مدت ۲ ساعت از ساعت ۴:۳۰ تا ۶:۳۰ به طول انجامید.

در این گزارش یکی دیگر از اعضای باسابقه شورای به اصطلاح ملی مقاومت به نام «هادی روشن‌روان» برگزاری این جلسه را تأیید می‌کند ولی معتقد است که در ۱۲ اوت برگزار شده و ادعا می‌کند که از دستورکار جلسه هم اطلاع کامل دارد! وی ادعا می‌کند که یکی از محورهای گفتگو «استراتژی صدور بنیادگرایی در سراسر جهان» بوده و ایده حمله به آرژانتین هم در این قسمت مورد بحث قرار گرفت.

پورتر با اشاره به دو تن دیگر از اعضای سازمان منافقین به نام‌های احمدی و عشاقی (احتمالاً احمد وشاق از اعضای مرکزیت سازمان منافقین) که شهادت قبلی‌ها را تأیید کردند افزود: نیسمان به هیچ منبعی برای برگزاری چنین جلسه‌ای غیر از اعضای مجاهدین خلق استناد نمی‌کند و مکرراً به همین چهار عضو شورای ملی مقاومت به عنوان سندی برای شرکت هفت تن از مقامات ارشد ایران در این جلسه که حکم بازداشتشان را صادر کرده استناد می‌کند.

وی تصریح کرد: نیسمان ۲۹ مرتبه به کوچکسرایی، ۱۶ مرتبه به روشن‌روان و ۱۶ مرتبه به دو تن دیگر استناد می کند.

پورتر افزود: نیسمان به هیچ مدرک یا دلیلی که نشان دهد هر یک از اعضای مجاهدین خلق در جایگاهی بوده‌اند که از ملاقاتی در چنین سطح بالایی اطلاع داشته‌اند. گرچه مجاهدین خلق همیشه ادعا کرده است که به اسرار دسترسی دارد، ولی اطلاعاتی که ارائه تاکنون کرده‌اند در بهترین حالت از عوامل سطح پایین نظام بوده است.

وی افزود: نیسمان با بهره‌گیری از شهادت خشن‌ترین مخالفان نظام ایران برای متهم کردن مقامات ارشد ایران به تصمیم‌گیری برای بمب‌گذاری تروریستی آمیا، هدف سیاسی آشکار مجاهدین خلق از ارائه اطلاعات که جلب حمایت آمریکا و اروپا برای سرنگونی نظام ایران است را انکار کرد.

پورتر خاطرنشان کرد که نیسمان برای اعتبار بخشیدن به شهادت این افراد، اظهارات آنها را با صداقت و دقت و این اشخاص را کاملاً صادق خواند.

وی با بیان این مطلب افزود: مسئولین مجاهدین خلق در سالیان گذشته پشت سر هم بیانیه صادر می‌کردند که اطلاعاتی از فعالیت‌های پنهانی ایران بر روی سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی دارند که تقریباً تمام آنها پس از بررسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غلط از آب درآمد.

این روزنامه نگار مشهور آمریکایی ضمن اشاره به به گزارش ۵۰۰ صفحه‌ای نیسمان که اخیراً منتشر شد و در آن ایران را متهم به ایجاد شبکه‌های تروریستی در آمریکای لاتین نمود، تصریح کرد: نیسمان مدت زیادی است که از جریانات سیاسی طرفدار اسرائیل و معاند ایران به عنوان منبع موثق در پرونده بمب‌گذاری آمیا و موضوع گسترده‌تر ایران و تروریسم استفاده کرده است.

وی با این مطلب افزود که و نیسمان با انکار غیرقابل‌اعتماد بودن آشکار این افراد نشان داد که به جای کشف حقایق درگیر یک بازی سیاسی در زمین برخی منافع قدرتمند شده است.

*** 

همچنین: