پلیس آلبانی مجاهدین خلق و وضعیت دولت ادی راما

Follow Share on Tumblrارسال – سیدرضا قزوینی الغرابی، بنیاد هابیلیان، بیست و چهارم اکتبر 2019:… مبنای ادعای پلیس آلبانی در حقیقت اظهارات بابا ادموند براهیماج (بابا موندی) رهبر طریقت بکتاشیه آلبانی است که گفته بود در فروردین 1397 دو نفر برای خرابکاری قصد ورود به مقر این فرقه را داشته‌اند. جالب آنکه همان زمان و … Continue reading پلیس آلبانی مجاهدین خلق و وضعیت دولت ادی راما