پلیس فرانسه شکایت حسین نژاد علیه حمله کنندگان به محل اقامت او را ضمیمۀ پروندۀ تروریستی فرقه ساخت

پلیس فرانسه شکایت حسین نژاد علیه حمله کنندگان به محل اقامت او را ضمیمۀ پروندۀ تروریستی فرقه ساخت

قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، پاریس، هفدهم می 2015:…  از همین جا به سران فرقۀ ضد انسانی رجوی که با وقاحت تمام نسبت به دادن حق پناهندگی و اقامت به ما توسط دولت فرانسه با توهین به حاکمیت این کشور و دخالت در امور آن اعتراض می کنند می گویم که: اولا اینجا سرزمین اربابتان صدام حسین نیست. ثانیا زمان دیگر نه در عراق و نه در اروپا زمان دولت در دولت بودنتان نیست که با دخالتهای فرقه گرایانه و …

گزارش سحر، ۲۰۰۹: پادگان مریم رجوی (فرانسه) از بیرون و از درون 

قرارگاه اروپایی سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی شهرک حومه ای اورسورواز Auvers-sur-Oise در استان سرژی پونتواز Cergy-Pontoise در کشور فرانسه از زمان پیدایش خود با تأیید دولت وقت فرانسه نقش مقر سرفرماندهی جنگ مسلحانه این سازمان را به اشکال مختلف ایفا کرده است.

تهدید به مرگ آن خدابنده توسط مریم رجوی مجاهدین خلقآن خدابنده (سینگلتون): در جوامع دموکراتیک ما از تروریستها تقاضا نمی کنیم که ما را نکشند (نامه ای به پرزیدنت اولاند)

لینک به منبع

پلیس فرانسه شکایت حسین نژاد علیه حمله کنندگان به محل اقامت او را ضمیمۀ پروندۀ تروریستی فرقه ساخت

فرقۀ رجوی با پخش تراکتهای دروغ و تهمت علیه جدا شدگان در فرانسه و توهین به حق حاکمیت دولت فرانسه پرونده اش را سنگین تر ساخت

قاضی ضد تروریست فرانسه شکایت اینجانب را ضمیمۀ پروندۀ ابریشمچی کرد تا موقع محاکمۀ او مطرح شود

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین

متعاقب پخش تراکتهای سراسر دروغ و تهمت و اهانت به حاکمیت دولت فرانسه از سوی سردمداران فرقۀ رجوی مستقر در قلعۀ اورسوراواز علیه جدا شدگان از فرقه که پناهنده و مقیم فرانسه هستند از جمله علیه اینجانب با عکسهای ما موقع آکسیون جدا شدگان روز پنجشنبه 7 ماه می جاری در حمایت از محاکمۀ مهدی ابریشمچی در دادگاه ضد تروریستی فرانسه و سپس حملۀ مزدوران و چماقداران ولایت رجوی فردای آن روز به محل اقامت اینجانب در پاریس و پخش تراکتها علیه من در ساختمان محل اقامتم شکایتی تسلیم پلیس محلی کرده و نامۀ شکایتی دیگر به قاضی ضد تروریست فرانسه که پروندۀ محاکمۀ مهدی ابریشمچی به جرم ارتکاب اعمال تروریستی را پیگیری می کند همراه با ترجمۀ تهدیدات سال گذشتۀ شخص رجوی به قتل ما جدا شدگان مقیم اروپا با صدای خود او و لینگ کلیپ آن در رسانه های فرقه مبنی بر اعلام عدم امنیت جانی تسلیم کردم که هر دو شکایت مورد تحقیق و رسیدگی قرار گرفته و پلیس پاریس و قاضی ضد تروریسم فرانسه سرمداران فرقۀ رجوی مستقر در اورسوراوز را عامل این اقدامات که مصداق ترور فکری و پخش دروغ و تهمت علیه پناهندگان مقیم فرانسه و تجاوز به حریم شخصی آنها می باشد شناخته و شکایت را به پروندۀ موجود تروریستی فرقه که همچنان در پلیس و دادگستری فرانسه باز است ضمیمه نمود تا در محاکمات سردمداران فرقه از جمله و مشخصا در محاکمۀ مهدی ابریشمچی در این دادگاه مطرح شود.

سردمداران فرقۀ رجوی مستقر در قلعۀ اورسور اواز باید بدانند که اگر اروپا و جهان آزاد بویژه فرانسه را با عراق تحت حاکمیت ارباب سابقشان صدام حسین در دوران مزدوری و نوکری رجوی برای او و دست باز داشتن برای هر نوع جنایت عوضی گرفته اند سخت در اشتباه هستند زیرا نمی توانند در اروپا و جهان آزاد قلدر مأبی پیشه کنند و جدا شدگان از تشکیلاتشان را که رسما پناهنده و مقیم این کشورها هستند و برخی نیز مانند اینجانب از 28 سال پیش موقعی که خودم در تشکیلات آنان در همان اورسواواز بودم دارای حق پناهندگی و اقامت رسمی در فرانسه بودم همچون دهها سال گذشته در اشرف و لیبرتی عراق و داخل تشکیلات دوزخی رجوی از هر گونه آزادی بیان و ارتباط محروم و محدود سازند و یا آنها را از افشاگری واقعیتهایی که درون این فرقه دیده اند و با تن و جان و روانشان لمس کرده اند بازدارند. اگر اینگونه گمان می کنند زهی خیال باطل و کور خوانده اند.

از همین جا به سران فرقۀ ضد انسانی رجوی که با وقاحت تمام نسبت به دادن حق پناهندگی و اقامت به ما توسط دولت فرانسه با توهین به حاکمیت این کشور و دخالت در امور آن اعتراض می کنند می گویم که:

اولا اینجا سرزمین اربابتان صدام حسین نیست.

ثانیا زمان دیگر نه در عراق و نه در اروپا زمان دولت در دولت بودنتان نیست که با دخالتهای فرقه گرایانه و تروریستی در امور داخلی فرانسه همچون دخالتهایتان در عراق برای دولت فرانسه تکلیف تعیین کنید.

ثالثا شماها که انواع پرونده های تروریستی و پولشویی در دادگستری فرانسه دارید در معرض لغو حق پناهندگی و اخراج قرار دارید نه ما که مشخصا اینجانب و آقای عیسی آزاده از کمپ لیبرتی با برگۀ حق پناهجویی کمیساریای عالی پناهندگی به فرانسه آمدیم که مهمترین مدرک مورد استناد دولت فرانسه برای پناهندگی و اقامت ما در فرانسه گردید.

رابعا مشخصا اینجانب به هیچوجه برخلاف تمام ورق پاره ها و یاوه نامه های مضحکی که علیه من منتشر کرده اید تازه وارد فرانسه نشده و تازه از دولت فرانسه پناهندگی نگرفته ام بلکه به دنبال بازگشتم به فرانسه از عراق حق و مدارک پناهندگی و پاسپورت و اقامت دائمی ام که از 28 سال پیش همراه همسرم و فرزندم داشتم یعنی وقتی در تشکیلات خودتان در همین اورسواواز بودیم توسط دولت فرانسه فقط تمدید شده است. بخش قانونی و حقوقی خود سازمانتان پناهندگی من و همسر شهیدم و دخترم زینب را که شما او را در 17 سالگی و زیر سن قانونی بدون اجازۀ من از فرانسه ربوده و به عراق برده و تا کنون اسیر دست شما می باشد پیگیری کرده و امور مربوط به وکالت و ترجمه و راهنمایی در رابطه با آن را انجام می دادید حالا خودتان خنده تان نمی گیرد که به دولت فرانسه می گویید فلانی «وارد فرانسه شده و چگونه و چرا به او پناهندگی داده اید؟»!!! چطور آن موقع که با شما در اینجا بودم و پناهنده بودم حق پناهندگی داشتم بعد که با خود شما به عراق رفتم و بخش اعزام شما مرا بدون استفاده از پاسپورت فرانسوی که داشتم و قاچاقی (به علت اینکه نمی خواستید دیگر به فرانسه برگردم) به عراق بردید و با شما و در تشکیلات شما 24 سال در عراق بودم حال که به فرانسه با همان مدارک پناهندگی و اقامت و پاسپورت که داشتم برگشتم و دولت فرانسه که کاملا در جریان جزء به جزء کارهای شما می باشد پروندۀ پناهندگی مرا که از همان موقع در بایگانیش بود تمدید کرده است فقط چون دیگر با شما نیستم و به افشای عملکردهای ضد ملی و ضد انسانی رهبری تان می پردازم با توهین به حاکمیت فرانسه و اهانت به شعور فرانسویان به نحو مسخره ای و با وقاحت تمام می گویید: چرا و چگونه به فلانی پناهندگی داده اید؟!!…

تمام این دروغها و تهمتها و یاوه های ساختگی علیه ما و فریبکاریها و اهانتهایتان به دولت و ملت فرانسه دقیقا به ضد خودتان و جرمی دیگر از جرمهای حقوقی و قضائی شما شده و پرونده تان را در قضائیۀ فرانسه بیش از پیش سنگین کرده است.

حضرات تروریست پناه گرفته در قلعۀ اورسوراوایز که امروز به جرم اعمال تروریستی محاکمه می شوید لطفا فرافکنی نکنید و همه را به کیش خودتان نپندارید. تمام این دروغها و یاوه هایی که علیه اینجانب سرهم بندی کرده و می کنید بارها در همان سال اول بازگشتم به فرانسه یعنی سه سال پیش به گوش مقامات ذیربط مهاجرت و امنیت فرانسه خواندید و اینها اصلا برایشان تازگی ندارد. آنها همانموقع با مصاحبه هایی که با اینجانب کردند و وقتی مدارک قدیمی پناهندگی و اقامت و پاسپورت فرانسوی مرا دیدند و به بایگانی خودشان مراجعه کردند و دیدند که 28 سال پیش با مسئولین خود شما برای گرفتن پناهندگی پیششان می آمدم و به سابقۀ اقامت و پناهندگی و عضویت من در بخشهای سیاسی و مطبوعاتی و انتشاراتی و ترجمه در سازمان شما در همین فرانسه و بعد هم در عراق واقف شدند از ته دل به یاوه های شما قاه قاه خندیدند و بیش از پیش به خصلت دروغگویی و فریبکاری شما پی برده و درست بر عکس پندارهای واهی شما با اطمینان و اعتماد بسا بیشتر حق پناهندگی و اقامت مرا تأیید کرده و مدارک قبلی ام را تجدید و تمدید کردند. و بعد از این نیز بر اثر تجاربی که مسئولان فرانسوی با فریبکاریها و اعمال و جرمهای شما دارند به جداشدگان از سازمان شما بیشتر و زودتر حق پناهندگی و اقامت داده و می دهند. لذا آن جنابان فقط عرض و آبروی خود می برید و زحمت ما می دارید!! وعدۀ دیدارمان با شما هنگام محاکمه سردمدارانتان در دادگاه ضد تروریستی پاریس.

(پایان)
***

قربانعلی حسین نژاد دادگاه مهدی ابریشمجیوقاحت گوبلزی رجوی علیه خانواده ها، مسئولین سازمان ملل، من و دخترم

قربانعلی حسین نژاد پارلمان اروپامتن سخنرانی آقای قربانعلی حسین نژاد در پارلمان اروپا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=18361

عملیات قهرمانانۀ!! یکانهای فدائی رجوی در بزمگاه پاریس!!!

قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، دوازدهم می ۲۰۱۵:… بعد از ظهر امروز مزدوران رجوی – ابریشمچی فرماندهی شده از قلعۀ اورسوراواز به ساختمان محل اقامت اینجانب در پاریس رخنه کرده و اطلاعیه هایی را مملو از دشنام و تهمت و دروغ علیه من که در عکس می بینید و اینجانب آنها را از سطل زبالۀ راهروی ساختمان جمع آوری کرده ام در صندوقهای پستی ساکنان ساختمان انداخته و متواری شدند. البته آنها …

لینک به منبع

عملیات قهرمانانۀ!! یکانهای فدائی رجوی در بزمگاه پاریس!!!

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین

مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم پاریس

بعد از ظهر امروز مزدوران رجوی – ابریشمچی فرماندهی شده از قلعۀ اورسوراواز به ساختمان محل اقامت اینجانب در پاریس رخنه کرده و اطلاعیه هایی را مملو از دشنام و تهمت و دروغ علیه من که در عکس می بینید و اینجانب آنها را از سطل زبالۀ راهروی ساختمان جمع آوری کرده ام در صندوقهای پستی ساکنان ساختمان انداخته و متواری شدند. البته آنها این اطلاعیه ها را علیه من و چند نفر دیگر از دوستان جدا شدۀ مقیم فرانسه که در آکسیون شرکت داشتیم روز پنجشنبۀ گذشته ۷ ماه می ۲۰۱۵ در محل آکسیون ما در حمایت از محاکمۀ ابریشمچی توسط دادگاه فرانسه نیز پخش کرده بودند.

ما نیز به نوبۀ خودمان ستاد عملیات خارج کشور فرقۀ رجوی را مجبور کردیم که در این مورد اطلاعیه زیر را صادر کند!!:

اطلاعیۀ بزمی رزمی سیاسی ستاد فرماندهی عملیات خارج کشور!!

پس از نزدیک دو دهه توقف، عملیات چریک شهری، از تهران و از میان توده های خلق قهرمان ایران به خیابانهای بزمگاه – ببخشید – رزمگاه پاریس!! و به میان توده های ستمدیدۀ خلق قهرمان فرانسه انتقال یافت!! خوب مگر علامت نصف النهار را در آرم سازمان نمی بینید؟ مگر آن به معنی کرۀ زمین نیست؟ یعنی ما هیچ فرقی بین خاک فرانسه و خاک ایران و بین ملت ایران و ملت فرانسه نمی گذاریم!! سلاحمان را با همان دستی که در آرم سازمان می بینید منتها دو دستی تقدیم آمریکایی ها کردیم خوب دیگر چیزی جز مشتی کاغذ برایمان نمانده است که آنها را هم یک یکان از یکانهای فدایی و یک تیم از رزمندگان دلیر ما طی یک عملیات قهرمانانه!! امروز دوشنبه ۱۱ ماه می به جای پر کردن خشاب که یادگرفته بودند ولی یادشان رفته است با پراگماتیسمی که برادر مسعود همیشه یادشان می داد و با تمام شدن باطری ساعت سین و گذشت تمام سالهای پیاپی سرنگونی و پایان پیروزمندانۀ مرحلۀ مبارزه علیه رژیم جنایتکار و آغاز دوران طلایی و پرشکوه مبارزه با جدا شدگان و مخالفان و منتقدان پر از فشنگهای دروغ و تهمت و فحش علیه جدا شدگان سازمان همراه با چاپ عکس آنها کرده و در نهایت مخفیکاری که از آموزشهای جنگ چریکی شهری کمی در یادشان مانده بود موقع آکسیون جدا شدگان سازمان در حمایت از دادگاه ضد تروریستی پاریس که ناجوانمردانه برادر شریف (مهدی ابریشمچی) را به اتهام واقعا افتخارآمیز دست داشتن در به اصطلاح عملیات تروریستی یعنی همان نبرد مسلحانۀ عنصر پیشتاز! محاکمه می کندبه چند دیوار کافه بار قدیمی یا تیر چراغ برق در پاریس چسباندند یعنی در حقیقت و در نیتشان شلیک کردند!!

به دنبال آن رزمندگان ساندیس خور ولایت برادر مسعود بدون هیچ خستگی! و با عبور از دره های مهیب و گردنه های صعب العبور خیابانهای پاریس از تنگه عبور کرده و خودشان را با نهایت مخفیکاری و استتار رزمی یا بزمی به در ساختمان محل اقامت یکی از جداشدگانی که برادر مسعود فرمان قتلش را صادر کرده رساندند و بعد از مدتی کمین کردن پشت در در پیاده رو تا کسی از ساکنین ساختمان در را باز کند (زیرا این شاخۀ اطلاعات درخود و واماندۀ ما همه اش غرق جیم شده و نتوانسته بود کد قفل برقی در را به دست آورده و به یکان عملیاتی بدهد!!) موفق به رخنه به داخل ساختمان شده و یک یک کاغدها را به نیت فشنگ به داخل صندوقهای پستی ساکنان ساختمان شلیک کردند.

خوب مبارزۀ امروز ما در این مرحله به اقتضای شرایط پتالی که در آن هستیم اینگونه شده یعنی بازگشت پیروزمندانه از فاز نظامی به فاز سیاسی و پخش اطلاعیه!! بعد از عبور سربزیرانه! از فاز نظامی و کنار گذاشتن سلاح و خشونت!! که متأسفانه برادر مسعود به علت کهولت در پیام عاشورایش فراموش کرده بود که ما به آمریکایی ها موقع خلع سلاحمان چه تعهدی دادیم؟!… بعد از انجام موفقیت آمیز این عملیات قهرمانانه و صدور فرمان عقب نشینی، رزمندگان قهرمان ما پشت در رفته و از پشت شیشه خواستند نتیجۀ عملیاتشان را ببینند که ساکنین ساختمان چقدر این کاغذها را از صندوقشان برداشته و می خوانند ولی دیدند هر کس صندوقش را باز کرد و تا چشمش به این کاغذهای ما خورد آن را به جعبۀ زبالۀ کناری انداخت.

رزمندگان که کمی مسأله دار شده بودند با توجیهات اتاق عملیات و فرماندهی کل در قلعۀ اورسوراواز قانع شدند زیرا به آنها گفته شد که همین بهتر اطلاعیه های ما را این طبقات مرفه نخوانند و به جای آنها مأمور زحمتکش شهرداری که آشغالها را جمع می کند موقع جمع آوری آنها را می خواند و برای زن و بچه اش هم می برد بخوانند اینطوری دشمن را در میان طبقات زحمتکش رسوا می کنیم که البته این تحلیل درونی بود که نباید بیرونی می شد!! چون در بیرون خواهر مریم همه اش با مرفه ترین و ثروتمندترین شخصیتها و طبقات نشست و برخاست دارد.

این عملیات رزمندگان ما وقتی پیروزمندانه! به بار نشست که دیدند خود سوژه آمد و تمام کاغذها را از جعبۀ زباله جمع آوری کرد و برد تا آنها را کنار هم گذاشته و از آنها عکس بردارد و این عملیات ما را همه جا با عکس و مدرک اعلام کند و بدینگونه دستگاه تبلیغات ما را هم از زحمت آنتنی کردن آن معاف ساخت و بدینگونه عملیات ظفرنمون رزمندگان پاریسی ما پیروزمندانه به پایان رسید و رزمندگان قهرمان سالم به پایگاه خودشان و اتاق عملیات در قلعۀ اور سور واز به نزد فرماندهی کل – خواهر مریم و برادر شریف – بازگشته و گزارش کارشان را با برآورد میزان تأثیر این عملیات در سرنگونی محتوم رژیم در شش ماه آینده!! ارائه دادند.

ستاد فرماندهی عملیات خارج کشور سازمان مجاهدین خلقهای فرانسه و سوریه و عراق وو….

فرانسه – قلعۀ مستحکم و دژ استوار اورسوراواز با گلهای مقدس دزدیده شده از قبرستان!!

دوشنبه ۱۱ ماه می ۲۰۱۵

(پایان)

آقای اولاند، فرانسه بخاطر مردم خودش هم که شده دست از حمایت از فرقه تروریستی رجوی بردارد

مریم رجوی و خودسوزی های سال 2003آیا خودسوزی ندا حسنی بایستی به فراموشی سپرده شود؟

مریم رجوی داعش تروریسم فرانسه، مقصر یا قربانی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=18301

آکسیون جدا شدگان سازمان مجاهدین در پاریس در حمایت از محاکمۀ ابریشمچی (و واکنش رجوی)

پیوند رهایی، نهم می ۲۰۱۵:… دار و دستۀ رجوی در قلعۀ اور سور اواز فرانسه از روزها قبل چماقدارها و ساندیس خورهای خودش را در احتمال ابراز خوشحالی و حمایت جدا شدگان و مخالفان فرقه از این محاکمه بسیج کرده و آنها را مأمور پرسه زدن در خیابانهای اطراف این دادگاه که نزدیک محل آکسیون قرار داشت کرده بود که آنها نیز به فرمودۀ رهبر بی یال و دم و اشکمشان مریم قجر به صورت ناشیانه ای اعلامیه هایی …

دادگاه مزدور و شکنجه گر صدام و رجوی، مهدی ابریشمچی می 2015 پاریسدادگاه پاریس مهدی ابریشمچی را به دلیل اتهامات تروریستی محاکمه کرد

لینک به منبع

آکسیون جدا شدگان سازمان مجاهدین در پاریس

 در دادگاه ضد تروریسم فرانسه و فراخوان به آزادی اسرای رجوی در عراق

محاکمه مهدی ابریشمچی تروریسم پاریس

گروهی از جداشدگان سازمان مجاهدین صبح روز پنجشنبه ۷ ماه می ۲۰۱۵ در میدانسن میشل پاریس در حمایت از دادگاه ضد تروریسم فرانسه که مهدی ابریشمچی لومپن شکنجه گر رجوی را به جرم اعمال تروریستی در ایران محاکمه می کند و نیز در فراخوان به آزادی اسرای در بند رجوی در کمپ لیبرتی در بغداد و انتقال آنان از جهنم عراق به کشورهای ثالث و محکوم کردن قطع ارتباط آنان با دنیای خارج از جمله با خانواده هایشان و ممنوعیت دیدار خانواده ها با عزیزانشان از سوی رجوی برگزار گردید.

دار و دستۀ رجوی در قلعۀ اور سور اواز فرانسه از روزها قبل چماقدارها و ساندیس خورهای خودش را در احتمال ابراز خوشحالی و حمایت جدا شدگان و مخالفان فرقه از این محاکمه بسیج کرده و آنها را مأمور پرسه زدن در خیابانهای اطراف این دادگاه که نزدیک محل آکسیون قرار داشت کرده بود که آنها نیز به فرمودۀ رهبر بی یال و دم و اشکمشان مریم قجر به صورت ناشیانه ای اعلامیه هایی به زبان فرانسه با عکسهای برخی از جدا شدگان فرقه که در این آکسیون شرکت داشتند با دروغها و تهمتهای خنده دار همیشگی شان علیه آنها چسبانده بودند و یا پخش می کردند که نهایت سوزش و خشم و خودخوری مریم قجر از فعالیت اعضای منشعب و جدا شده از فرقه را بویژه آنها که مقیم و پناهنده در فرانسه هستند به خوبی نشان می داد.

مهدی ابریشمچی را بهتر بشناسیم

مسعود رجوی، مهدی ابریشمچی، ژنرال حبوش و کشتار اکراد عراقی

نگاهی به گزارش عملیات جاری مهدی ابریشمچی؛ بی‌مسئولیتی، خیانت و جنایت

رمز گشایی از نماد «مهدی ابریشمچی»

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=18158

دیدار و گفتگوی سه تن از منشعبین سازمان مجاهدین خلق، اعضای انجمن «نه به تروریسم و فرقه ها» با آقای دکتر بنی صدر

پیوند رهایی، دوم می ۲۰۱۵:… روز سه شنبه ۸ اردیبهشت ۹۴ برابر با ۲۸ آوریل ۲۰۱۵ هیأتی از اعضا و مسئولین قدیمی منشعب از سازمان مجاهدین خلق ایران شامل آقایان قربانعلی حسین نژاد عضو و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین و داوود باقروند ارشد از اعضا و مسئولین قدیمی سازمان و عضو سابق شورای ملی مقاومت ایران و عیسی آزاده …

جدایی بنی صدر و مجاهدین – بخش اول – رفتن سازمان مجاهدین به دامن صدام حسین

لینک به منبع

دیدار و گفتگوی سه تن از منشعبین سازمان مجاهدین خلق، اعضای  انجمن «نه به تروریسم و فرقه ها» با آقای دکتر بنی صدر

دکتر بنی صدر می 2015

روز سه شنبه ۸ اردیبهشت ۹۴ برابر با ۲۸ آوریل ۲۰۱۵ هیأتی از اعضا و مسئولین قدیمی منشعب از سازمان مجاهدین خلق ایران شامل آقایان قربانعلی حسین نژاد عضو و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین و داوود باقروند ارشد از اعضا و مسئولین قدیمی سازمان و عضو سابق شورای ملی مقاومت ایران و عیسی آزاده از اعضا و فرماندهان سابق سازمان مجاهدین با آقای دکتر ابو الحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور منتخب مردم ایران در محل اقامت ایشان در حومۀ پاریس دیدار کرده و با ایشان در مورد رویدادهای ایران و تحولات در رابطه با سازمان مجاهدین و تجارب و مشاهدات خودشان طی بیش از سه دهه در داخل تشکیلات این سازمان که دیگر تبدیل به یک فرقه شده است گفتگو کردند.

اعضای منشعب سازمان مجاهدین خلق به شرح سیاستهای به غایت خودخواهانه و فرقه گرایانۀ رجوی و سیر تحول و تبدیل سازمان توسط وی به یک فرقۀ ارتجاعی و تروریستی طی سه دهۀ گذشته و مناسبات بسته و سرکوبگرانۀ تشکیلات رجوی با قطع ارتباط افراد و اعضای سازمان با بیرون و بویژه با خانواده هایشان و بیان نمونه ها و فاکتهای مشخص از مشاهداتشان در این رابطه در بخشهای مختلف سازمان که طی این مدت در آنها کار می کردند پرداختند.

هیأت دیدار کننده ضمن تشریح وضعیت کمپ لیبرتی و ساکنان آن و رفتارهای غیر انسانی و تحقیر و توهین آمیز رهبران سازمان مجاهدین با افراد و ایجاد جو پلیسی و خفقان در داخل تشکیلات با وارد آوردن انواع فشارهای جسمی و روحی و اعمال زندان و شکنجه و حتی اعدام و قتل مخالفان درون تشکیلاتی به دستور مسقیم شخص رجوی و ترفندهای تبلیغاتی و شعر و شعارهای پوچ وی و تهدیداتش به قتل جدا شدگان و مخالفین و منتقدین و تلاشهای او برای هرچه بیشتر نگهداشتن این افراد در جهنم عراق و اهداف او از این تلاشها و جلوگیری از دیدار خانواده ها با افراد در کمپ لیبرتی، از آقای بنی صدر خواستار کمک و تلاش در نزد شخصیتهای اروپایی و ارگانهای بین المللی و حقوق بشری در راستای نجات آنان از بندهای این فرقه مخرب تروریستی، برداشته شدن حصارهای آهنین ممنوعیتها، سانسورهای خبری و ارتباطی افراد با بیرون سازمان و خانواده هایشان وانتقال این افراد به کشورهای ثالث شدند.

آقای دکتر بنی صدر نیز به نوبۀ خود ضمن تشکر و ابراز خوشوقتی از دیدار با اعضای منشعب سازمان مجاهدین خلق گفت: بسیاری از صحبتهای شما در رابطه با آنچه داخل تشکیلات سازمان مجاهدین خلق در این سالیان دیده و لمس کرده اید برای من تازگی داشت و تعجب مرا بر انگیخت. ایشان ضمن بیان خاطرات و تجاربی از زمان حضورش در شورای ملی مقاومت ایران و مشخصا از برخوردهای توهین آمیز رجوی با اعضای شورا و با نزدیکان و اطرافیان مجاهد خود و خصلتها و رفتارهای قدرت پرستانه و خودخواهانۀ وی و علل و دلایل خروجش از شورا و مشخصا نقض تعهد استقلال و آزادی از سوی رجوی بویژه با رفتنش به زیر پرچم صدام حسین در حال جنگ با مردم ایران با بی توجهی به هشدارهای آقای بنی صدر مبنی بر وجه المصالحه شدن توسط صدام و قدرتهای جهانی؛ در رابطه با علت نگهداری نزدیک به دو هزار نفر از فرزندان مردم ایران در عراق توسط رجوی گفت: بعد از بیش از سه دهه شکست های نظامی، سیاسی و استراتژیک، آقای رجوی فکر میکند اینها آخرین سرمایۀ او برای سرپا ماندن تشکیلاتش هستند زیرا وقتی سازمانش به علت مزدوری برای بیگانه و از دست دادن استقلال و ترور مردم کوچه و خیابان تحت نام مبارزه مسلحانه پایگاه مردمیش را در داخل و خارج از دست داده و مورد تنفر آنها شده است، وی به این افراد در بند چسبیده تا به خیال خود سازمانش را از فروپاشی نجات دهد.

در پایان دیدار، آقای دکتر بنی صدر و هیأت اعضای منشعب سازمان مجاهدین خلق خوشوقتی و بهره بری فراوان خودشان از این دیدار و گفتگو را ابراز داشتند.

***

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

بهزاد علیشاهی: آقای رجوی کجای معادله سرنگونی ایستاده؟ درباره پیام مسعود رجوی خطاب به خامنه ای و رفسنجانی

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی یازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

***

همچنین:

ترس و وحشت باند رجوی از خانواده بیانگر چیست ؟؟؟

عیسی آزادهعیسی آزاده، پیوند رهایی، پاریس، بیست و ششم آوریل ۲۰۱۵:…  چند خانواده و بطور خاص یک خواهر که از بدو تولد خواهر بزرگتر و تنها خواهرش را ندیده است با زحمات فراوان و با به جان خریدن تمام مخاطرات به عراق مسافرت می کند.تا خواهرش را ببیند اما بعد ازیک هفته با چشمانی اشکبار بدون دیدن خواهرش بر می گردد

وقاحت گوبلزی رجوی علیه خانواده ها، مسئولین سازمان ملل، من و دخترم

قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، بیست و چهارم آوریل ۲۰۱۵:… فضاحت جاسوسی و شناسایی و عکس برداشتن سران فرقۀ رجوی از خانواده ها در بیرون لیبرتی با بریدن و سانسور عکسهای کارمندان وزارت حقوق بشر عراق و یونامی و کمیساریا در کنار آنان در عین ادعای محاصره و زندانی شدن خودشان و

دخالتهای تروریستی فرقه رجوی در عراق. میزگرد آقایان باقروند، حسین نژاد و آزاده

پیوند رهایی، شانزدهم آوریل ۲۰۱۵:…  حقایقی تلخ در مورد سرنوشت سازمان و مسیری که طی میکند. پایگاه مردمی سازمان مجاهدین از ادعا تا واقعیت (حقایقی درمورد جعل اسناد حمایت مردمی). دخالت های آقای رجوی در سیاست داخلی عراق. اعتراضات مردمی و رسمی مقامات عراق نسبت به دخالتهای آقای رجوی در عراق. استخدام�