پوشش فعالیتهای انتخاباتی ترامپ توسط فرقه رجوی. چرا؟

پوشش فعالیتهای انتخاباتی ترامپ توسط فرقه رجوی. چرا؟

پوشش فعالیتهای انتخاباتی ترامپ توسط فرقه رجوی. چرا؟ علی جهانی، وبلاگ آیینه، دهم سپتامبر 2020:… سران فرقه رجوی  برای پنهان کردن ترس و وحشت از باخت ارباب جدید شان ترامپ و روحیه دادن به نیروهای روحیه باخته سازمان که دیگر  از حرف های تکراری و دروغپردازی های تکراری و وعده های دروغین سرنگونی شش ماهه و یا اینکه رژیم ایران در سراشیبی سقوط هست خسته شده اند و دیگر باور ندارند.   لذا  می آید خبری که متن و عنوان خبر با  هم همخوانی ندارد  در سایت می زند تا اینبار از قول دونالد ترامپ بگوید که رژیم ایران در سراشیبی سقوط هست تا شاید نیروهای سازمان باور کنند و همچنان به امید سرنگونی در اسارت سازمان در زندانی تحت عنوان اشرف سه در کشور آلبانی بمانند و از تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش  جدا نشوند. پوشش فعالیتهای انتخاباتی ترامپ توسط فرقه رجوی. چرا؟  

پوشش فعالیتهای انتخاباتی ترامپ توسط فرقه رجوی. چرا؟ دونالد ترامپ حشمت علوی و شبکه ترولهای تویتری مجاهدین خلق در آلبانی

پوشش فعالیتهای انتخاباتی ترامپ توسط فرقه رجوی. چرا؟

چرا فرقه رجوی فعالیتهای انتخاباتی ترامپ را پوشش خبری می دهد؟

داشتم سایت خبری فرقه رجوی تحت عنوان سایت مجاهدین خلق را نگاه می کردم خبری از قول دونالد ترامپ نظرم را جلب کرد و عنوان خبر این بود دونالد ترامپ گفته رژیم ایران در سراشیبی سقوط هست البته در متن خبر چنین آمده که آقای ترامپ در گردهمائی تبلیغات رباست جمهوری آمریکا در پنسیلوانیا هشدار داده که اقتصاد ایران با سرعت در حال فروپاشی است. حالا گذشته از اینکه این یک کار تبلیغاتی آقای ترامپ در مقابل رقیبش هست ولی در متن خبر چنین چیزی نیست که رژیم ایران در سراشیبی سقوط هست. و این تنها تکیه کلام سران فرقه و بطور خاص رهبری سازمان مجاهدین هست که از سال شصت که مبارزه مسلحانه و شیوه‌های خشونت آمیز برای رسیدن به قدرت رسیدن را دنبال می کند همواره مدعی شده و هست که رژیم ایران در سراشیبی سقوط هست و وعده های دروغین  سرنگونی شش ماهه رجوی را کسی فراموش نکرده است و همچنین کسی از جمله نیروهای سازمان هیچگاه فراموش نمی کنند که رجوی همواره از یک طرف  با تحلیل های آبکی اش وعده سرنگونی شش ماهه می داد و از طرف دیگر با تهدید و تمهید سعی می کرد نیروهای معترض در تشکیلات استالینی اش را نگه دارد و از جریان مسئله‌ داری و ریزش روز افزون نیرویی که همواره از سال شصت تا کنون معضل اصلی سازمان بوده جلوگیری کند.

اما حالا  چرا سازمان به دولت ترامپ که  به دلیل  اتخاذ سیاست های غلط در بین مردم آمریکا هم محبوبیتش افت کرده آویزان شده است و  تبلیغات انتخاباتی او را پوشش خبری می دهد؟ به نظر بنده دلایل زیادی وجود دارد ولی دلیل اصلی اینست که فرقه رجوی چون به سیاست های ضد ایرانی ترامپ و متحدانش در منطقه نظیر شیوخ مرتجع عربستان سعودی و دولت اسرائیل چشم امید بسته است و حالا ترس و وحشت از باخت ارباب حدید شان ترامپ و روی کار آمدن دولت حزب دمکرات سراپای وجود رهبری سازمان مجاهدین را فرا گرفته است و بخاطر همین دو آتشه تر از ترامپ برای پیروزی ترامپ تبلیغ می کنند و اخبار تبلیغاتی اش را پوشش خبری می دهد و در کمپین انتخاباتی ترامپ قرار گرفته است و همچنین ناف حیات خوار و خفیف و خائنانه اش را به ناف ترامپ بسته است و  بیشتر از خود ترامپ و تیمش نگران هست که با باخت ایشان سازمان مجاهدین که  در سراشیبی سقوط هست تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش فرو ریزد و متلاشی گردد.

لذا برای پنهان کردن ترس و وحشت از باخت ارباب جدید شان ترامپ و روحیه دادن به نیروهای روحیه باخته سازمان که دیگر  از حرف های تکراری و دروغپردازی های تکراری و وعده های دروغین سرنگونی شش ماهه و یا اینکه رژیم ایران در سراشیبی سقوط هست خسته شده اند و دیگر باور ندارند.   لذا  می آید خبری که متن و عنوان خبر با  هم همخوانی ندارد  در سایت می زند تا اینبار از قول دونالد ترامپ بگوید که رژیم ایران در سراشیبی سقوط هست تا شاید نیروهای سازمان باور کنند و همچنان به امید سرنگونی در اسارت سازمان در زندانی تحت عنوان اشرف سه در کشور آلبانی بمانند و از تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش  جدا نشوند. ولی همین نقل و قول کردن حرف خودشان از قول دونالد ترامپ نشان می دهد که این سازمان چقدر از محتوا تهی شده است و چقدر در ورطه سقوط قرار گرفته است که دست به دامن ترامپ که خودش پا در هوا هست و معلوم نیست که برنده بشود شده است و حرف های تکراری خودش را که دیگر خریداری ندارد از قول دونالد ترامپ بیان می کند.

لینک به منبع

پوشش فعالیتهای انتخاباتی ترامپ توسط فرقه رجوی. چرا؟

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استحاله-مجاهدین-خلق-ایران-از-آپارتمان/

استحاله مجاهدین خلق ایران از آپارتمان بلور کشاورز تا کمپ تیرانا

استحاله مجاهدین خلق ایران از آپارتمان بلور کشاورز تا کمپ تیراناعلی جهانی، وبلاگ آیینه، سی و یکم اوت 2020:… سازمان حنیف نژاد و یارانش که از آپارتمان کوچکی در بلوار کشاورز تهران با اهداف بزرگی تاسیس شده بود اکنون بعد از حدود ۵۵ سال در کمپ کمپ تیرانا تحت عنوان اشرف سه در ورطه سقوط قرار گرفته است و تمام مشکلات سازمان فرقه گرا و تروریستی رجوی به سرکردگی مریم عضدانلو سرکرده فعلی این سازمان فرقه گرا و تروریستی رجوی شده است ریزش روز افزون نیرویی و جدا شدگان و منتقدین سازمان و خانواده های نیروهای سازمان که تنها خواسته بر حق شان دیداری کوتاه با عزیزان شان بعد از سالهای زیاد هست. استحاله مجاهدین خلق ایران از آپارتمان بلور کشاورز تا کمپ تیرانا 

استحاله مجاهدین خلق ایران از آپارتمان بلور کشاورز تا کمپ تیراناباند رجوی مجاهدین اولیه را بلعید!

استحاله مجاهدین خلق ایران از آپارتمان بلور کشاورز تا کمپ تیرانا

از آپارتمان کوچکی در بلوار کشاورز تهران تا کمپ تیرانا

پوشش فعالیتهای انتخاباتی ترامپ توسط فرقه رجوی.

در  پانزدهم شهریور سال ۱۳۴۴خورشیدی بنیان گزاران سازمان مجاهدین خلق ایران را یعنی محمد حنیف نژاد و سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان در یک آپارتمان کوچکی در بلوار کشاورز تهران زندگی می کردند که با تاسیس سازمان مجاهدین این مکان اولین پایگاه سازمان بود که آنها روی سر در این پایگاه کوچک فدا و صداقت را نوشته بودند. از آن زمان اکنون حدود ۵۵ سال می گذرد و سازمان مجاهدین خلق ایران که با هدف مبارزه با آمپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم وابسته اش در ایران یعنی رژیم دیکتاتوری شاه  تاسیس شده بود و دارای پرنسیپ های انقلابی و پایگاه اجتماعی قوی بود و از حمایت های بی دریغ مردم ایران را برخوردار بود. با دستگیری و اعدام بنیان گزاران و تصاحب رهبری سازمان توسط مسعود رجوی صد و هشتاد درجه عکس اهداف بینان گزاران سازمان حرکت کرد و سازمان مجاهدین خلق ایران را به سازمان مسعود و مریم تبدیل کرده که با عملکرد فرقه گرا یانه اداره می شود. این سازمان به اصطلاح مجاهدین کنونی چیزی جز یک باند تبهکار و تروریستی نیست که بخاطر سه اشتباه بزرگ رجوی خائن دچار این وضعیت اسف بار شده و اکنون در زندانی تحت عنوان اشرف سه در کشور آلبانی در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است.

اشتباه تاریخی اول سازمان تحت رهبری مسعود رجوی اعلام مبارزه مسلحانه در سی خرداد سال شصت در حالیکه انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران نو پا بود و همچنین مردم درگیر جنگ ایران و عراق بودند و صدام حسین دیکتاتور سابق عراق کلی از شهر های مرزی را اشغال کرده بود و کلی از مردم بیگناه و غیر نظامی کشته مجروح شده و یا با ویران شدن خانه و کاشانه شان آواره شهر های دیگر شده بودند. که استارت خیانت و جنایت های رجوی علیه مردم ایران بود.

دومین اشتباه تاریخی سازمان مسعود و مریم در اوج جنگ ایران و عراق رفتن به عراق و پذیرش نوکری و مزدوری تمام عیار صدام حسین دیکتاتور سابق عراق بود که رجوی رو در روی مردم ایران وارد این جنگ خانمانسوز خارجی شده و برای اثبات مزدوری اش به صدام حسین با تشکیل ارتش به اصطلاح آزادی بخش و عملیات به اصطلاح سرنگونی در مناطق مرزی مشغول سرباز کشی و همچنین کردکشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق پرداخت که این جنایات نابخشودنی رجوی اوج خیانت ها و جنایاتش علیه مردم ایران بود.

و سومین اشتباه تاریخی سازمان فرقه گرا و تروریستی رجوی انقلاب کذائی مریم  یعنی طلاق های اجباری تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیکی بود که در حقیقت اهرمی برای سرکوب نیروهای معترض در تشکیلات استالینی رجوی بود که در این رابطه ما شاهد راه اندازی زندان های معترضین در سال هفتاد و سه بودیم که در این زندان شاهد شکنجه و در مواردی سر به نیست کردن و حذف فیزکی نیروهای معترض و کادر های برجسته سازمان بودیم.

این اشتباهات تاریخی که حاصل تحلیل های آبکی و اندیشه فرقه گرا یانه رجوی بود نتایجی به قرار زیر به همراه داشته و سازمان فرقه گرا و تروریستی رجوی به نقطه اسف بار کنونی رسانده است :

۱) سازمانی که از روز اول  بنیان گزاران روی سر درش فدا و صداقت را نوشته بودند رجوی آنرا تبدیل به دروغ و خیانت کرده و با فرارش در سر بزنگاه‌های مهم و تنها گذاشتن نیروهای سازمان همه چیز را عکس کرده است.

۲) سازمانی که بخاطر انقلابی بودن و اهداف ضد آمپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا محبوب عامه مردم بود و از حمایت های بی دریغ مردم ایران را برخوردار بود و دارای پایگاه اجتماعی و جایگاه قوی در بین همه گروه های ملی و مذهبی بود.  رجوی آنرا با رفتن در دامن قدرت ها  و سرویس های اطلاعاتی و امنیتی خارجی از صفت یک سازمان انقلابی و سیاسی در آورده و تبدیل به حزب باد کرده و نه تنها بخاطر قرار گرفتن در مقابل مردم و منافع ملی آنها دارای هیچ پایگاه اجتماعی و جایگاه قوی در بین اپوزیسیون خارج و داخل کشور نیست بلکه به شدت مورد تنفر و انزجار احاد ملت و اقشار مختلف مردم ایران قرار گرفته است.

۳) این سازمان که بقول رجوی می خواست برود عراق و سرنگونی را محقق کند اکنون خلع سلاح شده و قلعه استراتژیکی اشرف را از دست داده و کلی از نیروهای سازمان را هم بخاطر اهداف شیطانی خودش از دست داده و بعد با خفت و خواری از عراق اخراج شده و کمپی در کشور آلبانی تحت عنوان اشرف سه مستقر هست که این کمپ  بخاطر مسن بودن و بیمار بودن نیروهای سازمان بیشتر به خانه سالمندان مشابهت دارد.

۴) سازمانی که در انتقاد و انتقاد از خود جزو اصول اصلی بود  و ورود به سازمان و عضو شدن سخت بود و خروج از سازمان آسان بود و حنیف نژاد و یارانش بخاطر پایداری روی همین اصول و اهداف والای شان پای چوبه دار رفتند ‌. رجوی بخاطر انتقاد نیروهای معترض در تشکیلات استالینی اش را زندانی و شکنجه و در مواردی اعدام کرده و با هزار فریب و نیرنگ نیرو جذب کرده و بعد می گفت خروج از سازمان نداریم و بقول خودش که می گفت: “بریده نداریم و نمی توانیم داشته باشیم ” و منتقدین و جدا شدگان را تهدید به قتل می کند. و رجوی همه بر خلاف بنیان گزاران برای حفظ جان خودش همواره فراری بوده و اکنون هم که بعد سقوط صدام حسین مفقودالاثر می باشد.

بنابراین ملاحظه می فرمائید که  سازمان حنیف نژاد و یارانش که از آپارتمان کوچکی در بلوار کشاورز تهران با اهداف بزرگی تاسیس شده بود اکنون بعد از حدود ۵۵ سال در کمپ کمپ تیرانا تحت عنوان اشرف سه در ورطه سقوط قرار گرفته است و تمام مشکلات سازمان فرقه گرا و تروریستی رجوی به سرکردگی مریم عضدانلو سرکرده فعلی این سازمان فرقه گرا و تروریستی رجوی شده است ریزش روز افزون نیرویی و جدا شدگان و منتقدین سازمان و خانواده های نیروهای سازمان که تنها خواسته بر حق شان دیداری کوتاه با عزیزان شان بعد از سالهای زیاد هست.

لینک به منبع

استحاله مجاهدین خلق ایران از آپارتمان بلور کشاورز تا کمپ تیرانا

پوشش فعالیتهای انتخاباتی ترامپ توسط فرقه رجوی.

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اخراج-عضدانلو-از-پاریس-به-تیرانا/

اخراج عضدانلو از پاریس به تیرانا – کلیسای تیرانا، نماد پایان تاریخ مصرف مجاهدین خلق

اخراج عضدانلو از پاریس به تیراناعلی جهانی، وبلاگ آیینه، بیست و نهم دسامبر 2019:… همه ساله مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی با شرکت در مراسم یک کلیسا در پاریس مدره نمایی کرده و سعی میکند  خودش  را صلح طلب جا بیاندازد امسال چون دولت فرانسه و شهروندان شهر پاریس چنین اجازه ای به او نداده اند مجبور شده در تیرانا مرکز کشور آلبانی این حرکت فرمالیستی را انجام بدهد. ایشان در حالي به کلیسا رفته و به مسیحیان کریسمس را تبریک می گوید که در ارتش به اصطلاح آزادی بخش خود حتی یک مسیحی را تحمل نمی کرد و من یادم هست چند نفر مسیحی که سازمان بودند آنها تحت فشار قرار داده تا مسلمان شوند و رهبری عقیدتی مسعود رجوی را بپذیرند و باز در این رابطه من یادم هست که یکی از نفرات مسیحی بنام فیلیپ یوسفیه را مجبور به ترک دین مسیحی کرد و مجبورش کرد که نماز بخواند و بعدش هم او را در یک تیم عملیاتی برای عملیات تروریستی به داخل کشور فرستاد که تا کشته شود. اخراج عضدانلو از پاریس به تیرانا .

اخراج عضدانلو از پاریس به تیراناIranian MEK Jihadis at Christmas Mass in Tirana like Pontius Pilate Who Crucified Jesus Christ

اخراج عضدانلو از پاریس به تیرانا – کلیسای تیرانا، نماد پایان تاریخ مصرف مجاهدین خلق

1- مریم عضدانلو در کلیسای تیرانا

همه ساله مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی با شرکت در مراسم یک کلیسا در پاریس مدره نمایی کرده و سعی میکند  خودش  را صلح طلب جا بیاندازد امسال چون دولت فرانسه و شهروندان شهر پاریس چنین اجازه ای به او نداده اند مجبور شده در تیرانا مرکز کشور آلبانی این حرکت فرمالیستی را انجام بدهد.

خوب همه از میلاد عیسی مسیح مبشر و آرامش و آزادی خوشحال هستند و من هم به همه مسیحیان جهان بخصوص هم وطنان مسیحی از صمیم قلب تبریک میگم و برای همه ساله خوب و خوشی را آرزو میکنم.  ولی نکته جالب برای من اینست که مریم عضدانلو سرکرده یک گروه تروریستی در کلیسا چکار می کند ایشان که به همراه شوهر مفقودالاثر شان صد و هشتاد درجه خلاف آرمان های والای عیسی مسیح هستند و نه تنها هیچ بویی از صلح و آزادی و آرامش نبرده است بلکه به استراتژی خشونت وترور ایمان دارد و بدان عمل میکنه و با همین استراتژی جان هزاران نفر از مردم ایران و نیروهای سازمان را گرفته است.

بله دوستان ایشان در حالي به کلیسا رفته و به مسیحیان کریسمس را تبریک می گوید که در ارتش به اصطلاح آزادی بخش خود حتی یک مسیحی را تحمل نمی کرد و من یادم هست چند نفر مسیحی که سازمان بودند آنها تحت فشار قرار داده تا مسلمان شوند و رهبری عقیدتی مسعود رجوی را بپذیرند و باز در این رابطه من یادم هست که یکی از نفرات مسیحی بنام فیلیپ یوسفیه را مجبور به ترک دین مسیحی کرد و مجبورش کرد که نماز بخواند و بعدش هم او را در یک تیم عملیاتی برای عملیات تروریستی به داخل کشور فرستاد که تا کشته شود و او را شهید راه رهبری عقیدتی نام نهد و دکان شهید سازی اش را رونق ببخشد و باز یادم هست دوستان دیگه مسیحی را آنقدر تحت فشار قرار داد که مجبور به جدایی از سازمان شوند دوستانی نظیر آقای نوریک ماناسیان که بعد از جدایی از سازمان به کمپ آمریکا یی ها رفت و یا دوست عزیزم جناب آقای ادوارد ترمادو که بعد از تحمل زندان و شکنجه در این سازمان فقــط بخاطر اینکه حاضر نشد دین خود را عوض کند که خدا رو شکر اکنون از این سازمان جهنمی رهایی یافته و در اروپا بسر می برد که به ایشان هم میلاد با سعادت عیسی مسیح مبشر صلح و آزادی و آرامش را از صمیم قلب تبریک میگم و برای شان سالی پر از موفقیت آرزو میکنم.

حالا دوستان با عملکرد ضد آرمانهای عیسی مسیح مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی جایی در کلیسا دارد؟ مسلما  چنین نیست ولی از آنجایی که سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه مرزهای وقاحت و پر رویی را در نوردیده اند با کمال پر رویی در چنین مراسم شرکت می کنند تا چهره کریه خود را بزک کنند.

لینک به منبع

2- مریم عضدانلو دست به دامن سنای آمریکا شد

بدنبال حرف های تو خالی و بی محتوای دولت مردان آمریکا از ترامپ گرفته تا وزیر خارجه اش و دیگران که بعد از تظاهرات اخیر در ایران که می گفتند ما در کنار مردم ایران هستیم و از طرف دیگر همین مردم را مورد شدید ترین تحریم های اقتصادی و دارویی قرار می دهند تا  به اهداف خود یعنی کشاندن دولت ایران به پای میز مذاکره و گرفتن امتیاز برسند در راستای همین سیاست ضد ایرانی عده ای از نمایندگان مجلس سنای آمریکا کنفرانسی پوشالی و بی محتوا در حمایت از به اصطلاح مردم ایران تشکیل دادند. اما در این رابطه نکته جالب اینجاست که خانم مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی که خود و تشکیلات پوسیده و روحیه باخته اش و کانون دروغین شورشی را عامل راه اندازي تظاهرات اخیر در ایران می پندارد ولی همگان شاهد بودند که حتی یک شعار هم به نفع این فرقه تروریستی در این تظاهرات اخیر شنیده نشد. حالا ایشان دست به دامن سنای آمریکا شد ه ضمن گلایه از دولت آمریکا خواستار به رسمیت شناختن گروه فرقه گرای خود شده است و همچنین از آنها خواسته بیشتر مردم ایران را تحت فشار های کمر شکن تحریم قرار دهند. ملاحظه می فرمایید که چطوری سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه از یک طرف شیادانه و با دجالیت خاص خودش به دروغ مدعی آزادی خواهی و مدافع حقوق بشر و حمایت از خواسته های مردم هستند و همانطور که اربابان شان در آمریکا می گویند در کنار مردم ایران هستند ولی همین مردم را زیر تحریم شدید قرار مي دهند این فرقه تروریستی هم می گوید در کنار مردم ایران هست و اصلا این حرکات اعتراضی را خودشان با اشرف نشان ها و کانون های دروغین شورشی سازمان دهی کرده است و در طرف دیگه دست به دامن سنای آمریکا و دولت آمریکا برای تحریم بیشتر همین مردم می شود

لینک به منبع

(پایان)

اخراج عضدانلو از پاریس به تیرانا – کلیسای تیرانا، نماد پایان تاریخ مصرف مجاهدین خلق

***

اخراج عضدانلو از پاریس به تیرانانرخ بنزین و فرقه رجوی – ارتش آزایبخش و کانون های شورشی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خبر-اخراج-مریم-رجوی-از-فرانسه-صحت-دارد/

خبر اخراج مریم رجوی از فرانسه صحت دارد

خبر اخراج مریم رجوی از فرانسه صحت داردانجمن نجات، هجدهم دسامبر 2019:… دولت فرانسه ازسازمان به شدت ناراحت است، زیرا براساس اسنادی که به تازگی منتشر شده اتهام بمب گذاری نشست سال گذشته مجاهدین درپاریس فیک نیوز بوده وتوسط خود این سازمان طراحی شده بود.  تکذیب توئیت اعلام اخراج سازمان مجاهدین از فرانسه خبری درست بود که دولت فرانسه را وادار کرد تا آن را تکذیب کند. زیرا فرانسه قصد داشته بر سر این سازمان با ایران معامله کند و همچنین به تازگی مدارکی بیرون آمده که نشان می دهد اتهام بمب گذاری به دیپلمات های ایران در نشست سال گذشته این سازمان در پاریس فیک نیوز بوده و به همین دلیل با سازمان مجاهدین به مشکل بر خورد کرده است. خبر اخراج مریم رجوی از فرانسه صحت دارد 

خبر اخراج مریم رجوی از فرانسه صحت داردمحدودیت مجاهدین در فرانسه بی پایه و اساس نیست – لوبلاگ 

مسعود خدابند: خبر اخراج مریم رجوی از فرانسه صحت دارد

پوشش فعالیتهای انتخاباتی ترامپ توسط فرقه رجوی.

اعتراف عضو سابق مجاهدین درباره یک ادعای دروغین

توسط رسانه های ایران آخرین بروزرسانی ۲۶ آذر ۱۳۹۸

 

عضو سابق سازمان مجاهدین: دولت فرانسه ازسازمان به شدت ناراحت است، زیرا براساس اسنادی که به تازگی منتشر شده اتهام بمب گذاری نشست سال گذشته مجاهدین درپاریس فیک نیوز بوده وتوسط خود این سازمان طراحی شده بود.

به گزارش مشرق، عضو سابق گروه تروریستی مجاهدین خلق ، مسعود خدابنده ،  در گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال درباره اطلاعات منتشر شده مبنی بر ارتباط دولت فرانسه با مجاهدین و تلاش فرانسه برای کتمان آن گفت: «تکذیب توئیت اعلام اخراج سازمان مجاهدین از فرانسه خبری درست بود که دولت فرانسه را وادار کرد تا آن را تکذیب کند. زیرا فرانسه قصد داشته بر سر این سازمان با ایران معامله کند. و همچنین به تازگی مدارکی بیرون آمده که نشان می دهد اتهام بمب گذاری به دیپلمات های ایران در نشست سال گذشته این سازمان در پاریس فیک نیوز بوده و به همین دلیل با سازمان مجاهدین به مشکل خورد کرده است.

این عضو سابق سازمان مجاهدین افزود: « قرار بوده پس از انتقال اعضای این سازمان به آلبانی، زهرکشی شده و سپس در جامعه رها شوند که با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و قدرت گیری شخص جان بولتون این پروژه کنار رفته و سازمان پروژه های مربوط به اقدامات سایبری و اطلاعاتی را علیه ایران اجراء می کند. »

(پایان)

 

مسعود خدابنده: خبر اخراج مریم رجوی از فرانسه صحت دارد

اخراج عضدانلو از پاریس به تیرانا

پوشش فعالیتهای انتخاباتی ترامپ توسط فرقه رجوی.

لینک به منبع

***

مسعود خدابنده آن سینگلتون پارلمان اروپا 2018مسعود خدابنده : مجاهدین خلق، فرقه رجوی به آخر خط رسیده اند

بولتون در برابر ظریف در خصوص مجاهدین خلقمسعود خدابنده: سازمان مجاهدین خلق نه حامی مالی، که انتقال‌ دهنده‌ی پول و عامل شستشو است

بولتون در برابر ظریف در خصوص مجاهدین خلقگفتگوی اختصاصی ندای حقیقت با مسعود خدابنده. واقعیتهایی از مریم رجوی، مسعود رجوی و مجاهدین خلق از درون

وبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.وبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.

مجاهدین خلق: پایان سی سال حضور در عراق بولتون در برابر ظریفمجاهدین خلق: پایان سی سال حضور در عراق

مسعود خدابنده، هافینگتون پست: انگلی به نام “مجاهدین خلق” نمی‌تواند به ترامپ کمکی کندمسعود خدابنده، هافینگتون پست: انگلی به نام “مجاهدین خلق” نمی‌تواند به ترامپ کمکی کند

مسعود خدابنده، هافینگتون پست: جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده استمسعود خدابنده، هافینگتون پست: جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است

ورود سازمان مجاهدین خلق به ‘فاز نظامی’ و پیامدهای آنمسعود خدابنده بی بی سی (مسعود خدابنده، بی بی سی، ژوئن ۲۰۱۱)

همچنین: