شیوه پولشوئی فرقه رجوی تحت پوش همیاری سیمای حقارت

Follow Share on Tumblrارسال – محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، دهم دسامبر 2018:… چرا در طی این سالیان که این فرقه همیاری جمع اوری کمک مالی راه می اندازد یک بار نیامده است بیلان خرج سالانه خود را بدهد ؟مگر نمی گویند مردم هزینه این رسانه را می پردازند !… . با این شیوه پول … Continue reading شیوه پولشوئی فرقه رجوی تحت پوش همیاری سیمای حقارت