پيام های اخیر رجوى از سر استيصال و سردرگمى است

پيام های اخیر رجوى از سر استيصال و سردرگمى است

پيام های اخیر رجوى از سر استيصال و سردرگمى استعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سوم دسامبر 2019:… اخيراً رجوى از لانه مخفى خود براى دومين بار در يك ماه اخير، پيام داده است و محتواى آن روحيه دادن به افراد واداده و مسئله دار و متناقض در آلبانى است و يكسرى چرنديات تكرارى و تحليل هاى آبكى بيرون داده كه قيام مردم عراق پايانى بر حكومت آخوندى است و با قيام مردم ايران گره خورده است و آن هم توسط كانون هاى نداشته شورشى اش به انقلاب و رهسپار شدن لشكر پير و پاتال رجوى در البانى به ايران منجر خواهد شد، البته اين حرف درست است كه عاقبت با فروپاشى تشكيلات رجوى تمام اسيران در ارتباط با خانواده خود قرار خواهند گرفت و آن روز چندان دور نخواهد بود اما رجوى اين آرزو را به گور خواهد برد. پيام های اخیر رجوى از سر استيصال و سردرگمى است

پيام های اخیر رجوى از سر استيصال و سردرگمى استمرحوم رجوی ماموریت سرنگونی و هزار سوال

پيام های اخیر رجوى از سر استيصال و سردرگمى است

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 02.12.2019

فرقه رجوى كه هيچ پايگاهى در بين مردم ايران ندارد و مطرود مردم است و هر ايرانى وطن خواه و با شرف به رهبرى اين فرقه به ديده دشمن غدار و مزدور و خيانت پيشه به ملت و مملكت خود نگاه مي كنند و هيچ وقت جنايات وحشيانه اين فرقه را فراموش نكرده و نخواهند كرد و همواره در سرفصل هاى مختلف انزجار خود را از رهبرى فرقه ابراز كرده و مي كنند.

خوب مي دانيم كه فرقه و شخص مسعود و مريم رجوى خود را نخود هر آشى مي كنند و هر اتفاقى در هر كجاى دنيا بيفتد سعى مي كنند با شيادى و خرمردرندى به نحوى نقش خود را در آن برجسته كرده و بر عليه مردم و كشور خود تبليغات سوء و دسيسه هاى شيطان صفتى راه انداخته و به نحوى افكار جامعه ايرانى خارج از كشور را به خودشان معطوف نمايند و عرض اندام كنند، اما واقعيت اين است كه حناى اين فرقه براى هيچ ايرانى با غيرتى رنگى ندارد و هر چه رجوى فرقه اش را در اين باتلاق ها فرو كند تنفر و انزجار ايرانيان را نسبت به خود بيشتر مي نمايند.

اخيراً رجوى از لانه مخفى خود براى دومين بار در يك ماه اخير، پيام داده است و محتواى آن روحيه دادن به افراد واداده و مسئله دار و متناقض در آلبانى است و يكسرى چرنديات تكرارى و تحليل هاى آبكى بيرون داده كه قيام مردم عراق پايانى بر حكومت آخوندى است و با قيام مردم ايران گره خورده است و آن هم توسط كانون هاى نداشته شورشى اش به انقلاب و رهسپار شدن لشكر پير و پاتال رجوى در البانى به ايران منجر خواهد شد، البته اين حرف درست است كه عاقبت با فروپاشى تشكيلات رجوى تمام اسيران در ارتباط با خانواده خود قرار خواهند گرفت و آن روز چندان دور نخواهد بود اما رجوى اين آرزو را به گور خواهد برد.

دروغپراکنی بیرونی مریم رجوی ، تخلیه فشارهای درونی

فرقه مرموز و خيانت پيشه رجوى با تبليغات شيادانه اى كه حول قيام مردم ايران و عراق، راه انداخته است مي خواهد خون كشته شدگان و رنج مردم زحمت كش و به جان آمده از فقر اقتصادى حاصل از فساد در اين دو كشور را به نفع خود مصادره نمايد؛

اولا رجوى جز صرف پول از جيب مرتجعين عرب و اسرائيل و آمريكا و با اهرم بعثي هاى به جا مانده از داعش، سعى در فتنه انگيزى و شرارت غير انسانى در كشور عراق دارد و مي خواهد خون مردم اين كشور را با تبليغات خود به نفع اهداف شومش مصادره كند.

ثانياً هر جا كه اتفاقى در حال رخ دادن بوده است و رجوى جفت پا با تبليغات و هياهو وارد شده صد در صد پاشنه آن اتفاق بر ضد رجوى و اربابانش و به نفع حکومت در ايران چرخيده است و اين هم نشأت گرفته از نحوست و نفرت مردم منطقه و مردم ايران از سران اين فرقه است.

ثالثاً كانون هاى شورشى كه رجوى از آن نام مي برد و به عنوان ارتش داخل ايران به خورد مخاطب خود مي دهد كسى نيست جز محدود انگشت شمارى از جوانان ايران كه در شبكه هاى اجتماعى در دام اين فرقه گرفتار شده و فريب وعده و وعيدهاى دروغين آن ها را مي خورند و با پرداخت پول به آن ها در خدمت خود مي گيرند كه اين تعداد عددى نيستند كه در واقعيت روى آن حساب باز كرد و مانور داد، اين غوغاى تبليغاتى رجوى از داشتن كانون هاى شورشى چيزى نيست جز بيان فوق و رجوى با اين كار در اصل دام فريب و مغزشويى و در اسارت بيشتر نگه داشتن افراد در تشكيلات است و لاغير.

رابعاً تشكيلات رجوى در آلبانى به نقطه اى رسيده است كه براى رجوى نقطه پايانش را نشان مي دهد و نارضايتى در تشكيلات به درجه اعلاى خود رسيده كه تا كنون اين قدر نارضايتى و اعلام جدايى روى دست فرماندهان شان نگذاشته بودند. به همين دليل رجوى و زنش چاره را در چنين چرنديات دروغينى مي بينند تا شايد مرحمى بر الام اسرا گذاشته و موقتا ذهن آن ها را به قول تشكيلات آبندى نمايند و مغزشويى كنند اما باز اين ترفندهاى رجوى مثل هزاران ترفند ديگرش كارساز نيست و نخواهد بود.

خامساً تحليل رجوى و اربابان منطقه اى و فرامنطقه اش از پيشروى ملت ايران و محبوبيت آن در بين كشورهاى همسايه و نقش گسترش يابنده باعث شده است كه منافع خود را در خطر ببينند و در امور داخلى اين كشورها دخالت نمايند. اما مطمئنا دولت مردان اين كشورها به خصوص كشور عراق اين خواب رجوى و اربابانش را به يأس و نااميدى تبديل خواهند كرد و مطمئناً اين طور خواهد شد و رجوى گندم رى را به چشم نخواهد ديد و بر عكس هر چه جلوتر مي رويم چشم انداز فروپاشى فرقه رجوى و عرب هاى مرتجع منطقه كه ضد ملت ايران توطئه چينى مي كنند، برجسته تر مي شود و شكل واقعى ترى به خود مي گيرد.

از همين رو است كه بايد به رجوى گفت آرزويت را به گور ببر و ملت ايران مقتدرانه در برابر زورگويان و مرتجعين مي ايستند و آن ها را عقب خواهند زد و رو سياهى براى شما خواهد ماند و اين را خودتان به خوبى مي دانيد، اما كيش شخصيت و تشنگى قدرت اجازه تن دادن به اين واقعيت را به شما نمي دهد، پس باش تا روز حسابرسى و قرار گرفتن شما در مقابل يك محكمه عادلانه و منصفانه، آن وقت است كه بايد شما و خانم تان تاوان اين همه جناياتى كه مرتكب شده ايد را پس بدهيد. به اميد آنروز.

„پایان“

مجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

پيام های اخیر رجوى از سر استيصال و سردرگمى است

لینک به منبع

***

وقتی آمپریالیسم با تروریسم آشتی می کندمجاهدين خلق و امپریالیسم

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهرانترور مهندسان آمریکایی کمپانی راکول اینترنشنال توسط سازمان مجاهدین خلق

Trump Is At War With Iran, Not ISISTrump Is At War With Iran, Not ISIS
Trump clearly has no intention of defeating terrorism.

همچنین:

American Hostages and MEKAmerican Hostages and MEK

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خواسته-هاى-به-حق-مردم-لبنان-و-عراق-و-نقش/

خواسته هاى به حق مردم لبنان و عراق و نقش فتنه گرى رجوى

خواسته هاى به حق مردم لبنان و عراق و نقش فتنه گرى رجوىعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهارم نوامبر 2019:… شكى نيست كه بعد از سرنگونى صدام، آمريكا از اهرم منافقين براى تحقق اهدافش استفاده مي كرد همانگونه كه اين فرقه براى صدام اهرم استثنايى بود بر ضد مردم و كشور خودش. اين تجربه هم به آمريكایی ها منتقل شد. رجوى كه در دستگاه امنيتى صدام و نيروهاى بعثى وفادار به او نقش اساسى داشت آمريكا را در همان اوان سرنگونى صدام حسین، قانع كرد كه او مي تواند نقش خوبى به نفع آمريكا بازى كند و خوش خدمت خوبى براى ارباب جديد باشد لذا بحث ديالوگ افسران ارشد بعثى با آمريكا را پيشنهاد داد و نقشه اش اتفاقا خوب گرفت و تمام كشت و كشتار مردم بي گناه عادى عراق در لواى جنگ شيعى و سنى، پيش برد و آمريكا هم از اين شيطنت و مزدورى رجوى استفاده هاى زياد مي كرد و الان هم مي كند  . خواسته هاى به حق مردم لبنان و عراق و نقش فتنه گرى رجوى 

خواسته هاى به حق مردم لبنان و عراق و نقش فتنه گرى رجوىاعتراضات عراق و لبنان و فتوشاپ های مجاهدین

خواسته هاى به حق مردم لبنان و عراق و نقش فتنه گرى رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 02.11.2019

عبدالکریم ابراهیمی آلمان

عبدالکریم ابراهیمی آلمان

وضعيت رو به بهبود امنيتى كشور سوريه و تسلط ارتش آن كشور بر سرزمينش و شكست مفتضحانه داعش و ديگر گروه هاى تروريستى، خواب را بر بوجود آورندگان و تسليح كنندگان گروه هاى تروريستى يعنى آمريكا، اسرائيل، سعودى و امارات حرام كرده است به طورى كه به فتنه انگيزى  و اعمال غير انسانى و مداخله در خواسته هاى مردمى منطقه روى آورده اند و خواسته هاى معيشتى و صنفى و اقتصادى مردم كشورهاى لبنان و عراق روى آورده و بر موج اعتراضات سوار و خواسته شوم خود را در اين كشورها پيش مي برند كه باعث كشته شدن و هدر رفتن انرژى تظاهر كنندگان و معترضين شده است و با فتنه انداختن بين آن ها و به جان هم انداختن آن ها به قول معروف مي خواهند از آب گل آلود ماهى بگيرند و شكست خود را در صحنه نظامى كه با اهرم تروريست هايى همچون داعش و القاعده در عراق و سوريه پيش مي بردند، جبران نمايند و قلب تپنده مقاومت منطقه بر ضد زروگويى و تجاوزگرى اسرائيل و زياده خواهى پادشاهى عربستان يعنى مردم مظلوم دوست لبنان هدف اين دسيسه و توطئه ضد انسانى قرار دادند اما موفق نشدند.

در كشور عراق هم تظاهرات مسالمت آميز و به حق مردم را به انحراف كشاندند كه شايد در اين نقطه براى ارباب و نوچه و نوكرهاى منطقه اى اش راهگشايى شود و ارباب بيشتر شيره كشورهاى اين منطقه را بكشد اما باز هم با هوشيارى دولتمردان و گروه هاى سياسى اين كشور البته با رهنمودهاى مراجع شیعه در عراق نقشه شوم دشمنان آن ها به قطع و يقين نقش بر آب خواهد شد و روسياهى براى ارباب و نوچه هاى آن خواهد بود.

هدف آمريكا از بدو ورود و تسلط بر كشورهاى منطقه، فقط مصادره و به سرقت بردن ذخاير ملى كشورهاى منطقه بوده و هست و تا زمانى كه از يكه تازى خودش در منطقه به اهدافش مي رسيد، بدون درد سر اهداف و غارتگرى خود را پيش مي برد اما از وقتى كه قدرت سخت و نظامى آمريكا در منطقه بُرندگى نداشت و مقاومت مردمى كشورهاى منطقه بر ضد آمريكا و نوچه هايش شكل گرفت و محور مقاومت در برابر زورگويى آمريكا و اسرائيل، به نقطه بلوغ رسيد، امريكا به اهرم تروريسم و بوجود آوردن گروه هاى تروريستى همچون طالبان، القاعده و داعش روى آورد و وقتى هم كه تاريخ مصرف هر كدام از اين عناصر و گروه ها سر مي رسيد و ديگر براى پيش برد اهداف آمريكا سودى نداشتند، سران آن ها را همچون بن لادن و ابوبكرالبغدادى به كام مرگ و نيستى مي فرستد و با دست خودش تفاله هاى توليدى خود را دور مي اندازد.

من مي خواهم نقش مخرب و مزورانه يك گروه تروريستى كه مزدور و خائن به ملت و كشور خود است در پيش برد آهداف آمريكا، اسرائيل و سعودى يعنى فرقه تروريستى رجوى بيان كنم.

شكى نيست كه بعد از سرنگونى صدام، آمريكا از اهرم منافقين براى تحقق اهدافش استفاده مي كرد همانگونه كه اين فرقه براى صدام اهرم استثنايى بود بر ضد مردم و كشور خودش. اين تجربه هم به آمريكایی ها منتقل شد. رجوى كه در دستگاه امنيتى صدام و نيروهاى بعثى وفادار به او نقش اساسى داشت آمريكا را در همان اوان سرنگونى صدام حسین، قانع كرد كه او مي تواند نقش خوبى به نفع آمريكا بازى كند و خوش خدمت خوبى براى ارباب جديد باشد لذا بحث ديالوگ افسران ارشد بعثى با آمريكا را پيشنهاد داد و نقشه اش اتفاقا خوب گرفت و تمام كشت و كشتار مردم بي گناه عادى عراق در لواى جنگ شيعى و سنى، پيش برد و آمريكا هم از اين شيطنت و مزدورى رجوى استفاده هاى زياد مي كرد و الان هم مي كند.  تشكيل دولت اسلامى داعش و نقش عشاير انقلابى  دادن و روانه موصل كردن آن ها، از اين سناريو بيرون آمد و از اين نقشه هاى شوم آمريكا براى منطقه ظهور پيدا كرد كه البته نقش فرقه رجوى در اين ميان خيلى بارز است.

حال كه تاريخ مصرف و استفاده اين اهرم هاى تروريستى به يُمن مقاومت مردمى كشورهاى سوريه و عراق، به صفر رسيده و توسط جوانان رشيد و مقاومت جانانه آن ها در برابر تروريسم و شكست تروريسم در عراق و سوريه شاهد هستيم، شكى نيست به خشونت كشيده شدن تظاهرات مسالمت آميز اخير در دو كشور عراق و لبنان نتيجه رابطه فرقه رجوى با عناصر بعثى و بازماندگان ديكتاتور سرنگون شده عراق البته با پول و تشویق پادشاهى عربستان و حمايت و دخالت مستقيم نيروهاى آمريكايى در كشور عراق و لبنان است و تاوان اين فتنه گرى بر دوش مردم فقير و بدبخت و به جان آمده از فشار اقتصادى اين دو كشور است كه جوانان آن ها در دام شوم اين فتنه به قتلگاه فرستاده مي شوند و أجير شدگان و خط دهندگان اين فتنه ها عامل كشتار همين مردم هستند.

خطابم به فرقه رجوى و بخصوص به شخص مريم رجوى است كه تا به حال هزاران فتنه اين چنينى به بهانه مبارزه با رژيم آخوندى، رهبرى و تقديم به اربابانت كرده ايد از جمله مزدورى براى صدام و ارتش و نيروهاى امنيتى آن كشور در زمان جنگ ايران و عراق چه در داخل شهرها و مردم بى پناه چه در مرزها از نيروهاى نظامى كه در برابر تجاوز صدام به خاك ايران جانانه مقاومت مي كردند يا در كشتار اكراد در شمال و شيعيان در جنوب در قيام انتفاضه عراق و يا نقش فتنه گرى سال ١٣٦٦ كشتار حجاج ايرانى در عربستان يا نقش اصلى در جنگ طايفه اى در عراق بعد از سرنگونى صدام و بعد حمايت هاى بي دريغ از تروريسم در سوريه و هزاران فتنه و آشوب ديگر در اين كشورها! آيا اين همه فتنه گرى و مزدورى و خيانت براى خودت و شوهر ترسو و بزدلت و تشكيلات به گل نشسته ات مفيد و مثمرالثمر بوده است!؟

مطمئناً تاكتيكى شايد يك روز  بر عمر ننگينتان افزوده باشد اما مطمئن باشيد از سازمان ابوبكر البغدادى سرتر نيستيد كه اين همه خدمت به آمريكا و اسرائيل و عربستان، كرد يا سازمان القاعده و شخص بن لادن كه عاقبت توسط استفاده شونده اش يعنى ارباب با شيوه مرموز و فجيعى سربه نيست شد و به حيات خائنانه شان پايان داده شد.

خانم رجوى، مطمئن باش روزى هم در انتظار شماست كه اربابت مثل ابوبكرالبغدادى و اسامه بن لادن شوهر مفقود شده ات را از سوراخ موش بيرون آورده و همراه خودتون به قعر جهنم بفرستند، اين سزاى جانيان به دست اربابان خود است عدالت و حق  گريبان تان را خواهد گرفت و تاوان خون بناحق ريخته شده جوانان مظلوم كشورهاى ايران و عراق و لبنان و سوريه، ببار خواهد نشست. نيست و نابود خواهيد شد. به اميد نابودى تروريسم و فتنه گرى و كشتار در تمام دنيا.

„پایان“

خواسته هاى به حق مردم لبنان و عراق و نقش فتنه گرى رجوى

لینک به منبع

***

رویاهای کودکانه رجویمجاهدین خلق پیروزیهای واهی ، شکستهای واقعی

جان بولتون و فرقه مجاهدینهم مجاهدین بور شدند هم مرد پنجاه هزار دلاریشان

همچنین: