پیام تسلیت داریم تا پیام تسلیت!

پیام تسلیت داریم تا پیام تسلیت!

صابر از تبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و پنجم ژانویه 2015:…  پیام تسلیت خانم مریم رجوی به‌مناسبت درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی ، دارای صفات ومشخصاتی که ذکر شد نبوده و دلیلی برای صدورش وجود نداشته مگر اینکه قبول کنیم وکنند که این خانم محترمه ، علائق مادی، ایدئولوژیک وجهان بینی با پادشاه مرحوم عربستان داشته که متن …

 مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسماگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

(با تشکر از صابر، دریافت شد. ایران اینترلینک)
https://iran-interlink.org

پیام تسلیت داریم تا پیام تسلیت!

معمولا پیام های تسلیت ویا شادباش مربوط به درگذشت روسای کشورها ویا مربوطه به ایام ملی و…، کشور مفروض، ازطرف همردیفان مسئولین کشورهای دیگر صادر میشود!

اما استثناهایی هم دراین امور وجود دارد. بدین معنی که مثلا یک رهبر کاریزماتیک یا انقلابی که نقش فراملی را دردوران زندگی خود ایفا کرده، فوت میکند ، سازمان های سیاسی انقلابی نیز بخاطر اعلام دوستی و الفتی که با این رهبر انقلابی دارند ویا اهمیت روز خاص تاریخی آن کشور که آثارش فراتر ازمرز آن کشور بوده ، پیام هایی صادر میکنند!

بطور کلی پیام های سازمان های سیاسی درحالات خاصی ودرارتباط با یک رویداد فراملی کشوری و یا رهبر انقلابی محبوب مردم جهان صادر میشود!

یا رهبر حزبی که درقدرت بوده ودرگذشته ، پیام سازمان های سیاسی خطاب بدان حزب ( دوست، برادر) و حداکثر مردم آن کشور صادر میشود و دولت مربوطه مورد خطاب قرار نمیگیرد.

پیام تسلیت خانم مریم رجوی به‌مناسبت درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی ، دارای صفات ومشخصاتی که ذکر شد نبوده و دلیلی برای صدورش وجود نداشته مگر اینکه قبول کنیم وکنند که این خانم محترمه ، علائق مادی، ایدئولوژیک وجهان بینی با پادشاه مرحوم عربستان داشته که متن پیام هم که ذیلا آورده میشود ، حاکی از صحت پیش بینی ماست!

دراین پیام که از رسانه های رجوی برگرفته شده ، آمده است:

” خانم مریم رجوی با یادآوری مواضع شجاعانه ملک عبدالله در مسائل مربوط به جهان عرب و اسلام و به‌خصوص مواضع او علیه دخالتهای فاشیسم دینی حاکم بر ایران و سیاستهای ضدانسانی و ضداسلامی این رژیم علیه کشورهای منطقه، ابراز امیدواری کرد که رویکرد مقابله و قاطعیت در برابر این رژیم که ملک عبدالله آن را به درستی «رأس مار فتنه و ریشه همه مشکلات منطقه» توصیف کرده بود، بیش از پیش تقویت شود “.

تذکر این نکته برای کسانی که شاید ازکنه قضایا اطلاعی نداشته باشند، خالی ازفایده نباشد وآن نکته عبارت از این است که پادشاهان عربستان مستقیما به دولت اصلی ودر سایه ی آمریکا متصل اند و اگر شجاعتی ازآنها دربرخورد ورفتار ازموضع قدرت با امثال اوباما وجان کری مشاهده میشود ، مربوط به این ارتباطات قوی تر با راس هرم حاکمیت آمریکا ( دولت واقعی ودر سایه) است!

کسانی که سنی ازآنها گذشته ممکن است هنوز بخاطر داشته باشند که بعد از معلوم شدن بی پشتوانگی دلار آمریکا که وصل به طلاهای سرشار این کشور بود واین طلاها درجنگ های مختلف هزینه شده ودلار را بحال خود گذاشته بودند وصدای ژنرال دوگل ها برای پس دادن دلارهای خود به آمریکا وگرفتن طلا بجای آن بلند شده ومایه ی آبروریزی آمریکا و پول ملی اش گشته بود، این عربستان بود که با وصل کردن دلاربه نفت خودش، موفق شد که نگذارد دلار از ارزش افتاده وکماکان پول مسلط جهان باقی بماند!

بازهم میدانیم که عربستان بجای اینکه این دلارهای حاصل ازفروش بی رویه ی نفت خود را صرف سرمایه گذاری های زیر بنائی درکشور خود ویا دیگر کشورهای اسلامی کند، دربانک های آمریکا به ودیعه گذاشته وبا داشتن قرض بیش از یک تریلیون دلاری خود ازآمریکا ، کمک بزرگی به یک درصدی های آن کشور میکند تابتوانند با این مبلغ نجومی ، کماکان به زورگویی ها ولشکر کشی های خود ادامه دهد که اکثر آنها جهان اسلام را هدف گرفته است!

با این حساب سمت وسوی شجاعت پادشاه عربستان بخوبی روشن گشته وماهیت خانم رجوی برملاتر میگردد!

درادامه ی این بیانیه آمده است:

” رویکردی که نه فقط متضمن دفع شر و شرارت این رژیم ضدانسانی و ضداسلامی از مردم منطقه، بلکه در راستای مقاومت ملت بزرگ و شریف ایران برای رهایی از ستم و جنایت آخوندهای دجال و فریبکاری است که تحت نام اسلام و دین خدا، امروز رکوردار اعدام در جهان و بانکدار تروریسم بین‌المللی است و بدترین جفا و خیانت را اول به مردم ایران و سپس به تمامی کشورهای همسایه و همه مسلمانان جهان کرده است “.

پس رویکرد عربستان را با شرحی که رفت واظهارات شفاف خانم مریم قجر عضدانلو بخوبی دریافتیم وفهمیدیم که کارهای عربستان که دراصل تبلیغ وسیع وهابی گری درتمامی کشورهای مسلمان و تجهیز گروههای تروریستی است، بنفع مقاومت ملت بزرگ ایران ( سازمان مجاهدین خلق) هم بوده است! یعنی اینکه اشاعه ی بنیادگرایی وتروریزم همسو با منافع فرقه ی رجوی بوده وبراحتی میتوان این باند مافیایی را جزو ادوات بنیاد گرایی وتروریزم خواند وبه حکم عقل سلیم، اینها نباید به دیگران بخاطراین صفتی که بدرستی برروی آنها نهاده اند ، اعتراضی داشته باشند مگر اینکه تقسیم بندی آمریکائی تروریزم ” خوب وبد” را پذیرفته وخود را جزو مستبدین وتروریست های ” خوب ” حساب کنند که دراصل همینطور است!

همچنین آمده است:

” مریم رجوی با تأکید بر دوستی ملک عبدالله با رهبر مقاومت ایران و نامه‌ها و دعوتهای مکرر او به ریاض و مکه و مدینه و کازابلانکا در دوران ولیعهدی‌اش از رهبر مقاومت، به‌ویژه هدیه قسمتی از پرده کعبه به مسعود، برای مردم سعودی در راستای صلح و آرامش در منطقه و خلع‌ید از رژیم آخوندی در کشورهای منطقه آرزوی پیشرفت و موفقیت کرد “.

این بار دیگر ” آفتاب آمد دلیل آفتاب”! نگارنده هرگز نمیدانسته که این ولیعهد سابق قسمتی از پرده ی کعبه را به مسعود رجوی داده است ولی میدانسته که این دعوت ها بیجا نبوده واین ولیهعد سابق لااقل درآن زمان از هوش وذکاوتی درحد شناختن مسعود رجوی برخوردار بوده واورا که رئیس جمهور مثلا یک کشور اسلامی نبوده ، متخدی برای خود دانسته و درمقابل رجوی هم با گرفتن این هدیه وهدایای لجستیکی زیادی که درکمپ اشرف مشاهده میشد، مشکلی با بنیاد گرایی وخشونت وتروریزم وگردن زنی نداشته وبا جان ودل این هدایا را پذیرفته است!

پس اینهمه ادعا برای دموکراسی باوری و افراط گری ستیزی فرقه ی رجوی برای چیست؟

ظن من این است که اگر میخ دیگری برتابوت سازمان مجاهدین اسبق لازم بود که زده شود، با این پیام افشاگرانه ی مریم خانم زده شده است!

Mojahedin Khalq Rajavi cult MEK mercenary terrorists


http://youtu.be/oScrIJO6q0M

اشتباه فاحش شیخ عبدالله عربستان سعودی در قبول جایگزینی صدام حسین (ملک عبدالله ولینعمت جدید گروه مزدور مجاهدین خلق، فرقه رجوی) + متن کامل حرفهای مریم رجوی در تلویزیون العربیه (عربستان سعودی)

کلمه: توصیف منافقین (فرقه رجوی) و رسانه‌های عربستان از اقدامات تروریستی داعش: حرکت انقلابی مردم مظلوم عراق!

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسمحنیف حیدر نژاد: جنایتکار خوب، جنایتکار بد!

**

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15703

ریاکاری باند رجوی درمسائل هسته ای!

صابر ازتبریز( امضاء محفوظ)، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۵:…  میبینید که مردم ایران با چه منطق سخیفانه ای مواجه بوده وتحت فشارند که مجبور گردند اخراج ۲۵ هزار مستشار آمریکائی دوران محمد رضا شاه را که برتمامی عرصه های هستی اجتماعی ایران حکم می راندند ، محکوم کرده و احتمالا آنها را با گفتن ” کرم نما وفرود آ که خانه خانه ی توست” برگردانیم! و مانند بعضی ازمرحومین بگوییم که ” سه سه بار …

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIچرا مریم قجررجوی دروغگو ی شیاد و متخصص برگزاری کنفرانس های تقلبی را به انگلیس وامریکا راه نمی دهند؟

(با تشکر از صابر، دریافت شد. ایران اینترلینک)
https://iran-interlink.org

ریاکاری باند رجوی درمسائل هسته ای!

۰۱/۱۱/۱۳۹۳

“سخن روز” وبسایت اصلی فرقه ی رجوی ، مثل اکثر موارد، این بار نیز به مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ پرداخته ونام این سرمقاله اش را ” نظام ولایت در بین دو لبة قیچی تعیین تکلیف” گذاشته است.

در قسمتی ازاین نوشته چنین آمده است:

” همین که وزیر خارجه آمریکا در بحبوحه تحولات مربوط به‌تروریسم بیش از ۱۰ساعت وقت خود را صرف این مذاکرات می‌کند، نشانه اهمیت و جدیت مذاکرات است؛ اما این‌که این جدیت و اهمیت چه سمت و سویی دارد، هم‌چنان مورد سؤال است. “.

کسی با پراهمیت نامیدن این مذاکرات مخالفتی ندارد واظهار این مسئله ازطرف باند رجوی ومصداق بارز ضرب المثل : ” ازکرامات شیخ ما این است/ شیره را خورد وگفت شیرین است ” ، میباشد وفارغ ازهرگونه فایده ی روشنگرانه!

دوباره میخوانیم:

” در واشینگتن، اختلاف نظر بین رئیس‌جمهور و نمایندگان ارشد کنگره به مشاجره علنی بین اوباما و سناتور منندز در جلسه گفتگو با سران کنگره انجامید و این هنگامی بود که منندز اصرار اوباما مبنی بر خودداری کنگره از وضع تحریمهای جدید را رد کرد. (آسوشیتدپرس ـ ۲۶دی) اوباما تهدید کرد که لایحه‌یی را که پیش‌نویس آن توسط منندز و سناتور جمهوریخواه مارک کرک ارائه شده وتو خواهد کرد، زیرا این می‌تواند به مذاکرات لطمه بزند “. ..

ما هم این اخبار را خوانده وبر اختلافات موجود صحه میگذاریم واین را هم میدانیم که رئیس جمهور درآمریکا دارای حق وتو واختیاراتی درحد انحلال مجلسین دارد ولی برخلاف شما اینرا هم میدانیم که این صاحبان ۵۰۰کورپراسیون حاکم بر امور جهان هستند که تصمیم نهائی را میگیرند و اراده ی پارلمان ها و رئیس جمهور درمقابل خواست آنها تاثیر چندانی ندارد وبنابراین با ملاحظه ی تحرکاتی که شما ازآن یاد کردید، بسادگی دست به تحلیل نهائی قضیه نزده ومنتظر دیدن لااقل کورسوهایی از علائق وتحلیل ازطرف این ۵۰۰کورپراسیون صاحب آمریکا وحتی قسمت مهمی ازجهان که “دولت درسایه” هم نامیده میشود ، خواهیم ماند!

دوباره آمده است:

” یکی از تحلیلگران سیاسی رژیم، سیاست متفاوت کاخ سفید و کنگره آمریکا در قبال مسأله اتمی رژیم ایران را به دو لبة قیچی تشبیه کرد که در حال قطع کردن هدف واحدی می‌باشند “. (تلویزیون رژیم ـ ۲۶دی)

شما که اعتقاد دارید که هیچ احدی وابسته به رژیم ایران وجود ندارد که بتواند تحلیل درستی ازاوضاع بکند، پس چگونه این تحلیل را قبول کرده ونام این تحلیلگر را برزبان نیآورده اید؟

آیا ادعاهای سه دهه ای شما با قبول این اظهار نظر تحلیلگر معرفی نشده درتضاد نیست ویا استثناهایی بدین صورت قائل شده اید که اگر حرفی بروفق مراد شما – حتی درظاهر هم که شده- زده شود شامل این بزرگواری ! شما خواهد بود؟

دوباره میخوانیم:

” این تعبیر نشان می‌دهد که در درون رژیم این نظر وجود دارد که حتی اوباما هم نمی‌تواند زیاد به فکر امتیاز دادن به رژیم باشد و در هر حال منافع رژیم ولایت در میان دولبة قیچی قرار گرفته است. این تعبیر همچنین تصویر بن‌بست مرگباری است که رژیم در بحران هسته‌یی گرفتار آن است و ادامه آن، رژیم را دارد قیچی می‌کند. با این حال رژیم راهی جز دل‌بستن به‌گرفتن امتیاز احتمالی از دولت آمریکا ندارد. به همین دلیل سراسیمه است که مبادا دوران گذار کنونی را که به‌قول خودشان فرمان هنوز در دست اوباما است از دست بدهد. بنابراین از مجموعه ‌این نکات می‌توان نتیجه گرفت که رژیم تا پایان مهلت کنونی یعنی تیرماه۹۴ فرصت دارد تا مسأله اتمی و این بحران را تعیین‌تکلیف کند. به‌نظر می‌رسد که دولبة قیچی تیغهای تعیین‌تکلیف هستند که روز به روز به گردن نظام ولایت نزدیکتر می‌شوند “.

مگر کسی انتظار گرفتن امتیاز از اوباما را دارد؟ حرف ومسئله ی اصلی عبارت ازاین است که دولت تحت نظر واقعی ویا صوری او ادعا دارد که ما بخاطر ترس از تولید سلاح هسته ای موهوم دولت وحکومت ایران ، برشرکت های آمریکائی وتقریبا تمامی شرکت های جهان فشار آورده ایم که روزنه های علم ودانش عموم بشری را بر روی ملت ایران بسته ، آنها را درتنگنا قراردهیم تا این توهم هسته ای ما محقق نشود واین درصورتی است که واقعا نیات سیاسی دیگری درپشت این جنجال سازی ها نباشد؟!!

میبینید که مردم ایران با چه منطق سخیفانه ای مواجه بوده وتحت فشارند که مجبور گردند اخراج ۲۵ هزار مستشار آمریکائی دوران محمد رضا شاه را که برتمامی عرصه های هستی اجتماعی ایران حکم می راندند ، محکوم کرده و احتمالا آنها را با گفتن ” کرم نما وفرود آ که خانه خانه ی توست” برگردانیم! و مانند بعضی ازمرحومین بگوییم که ” سه سه بار نه بار غلط کردیم که انقلاب کردیم ” ؟؟!!

نهایت اینکه شما بعنوان فرقه ی رجوی که همواره ازساختن احتمالی بمب اتمی درایران ، همواره اعلام دلواپسی کرده اید، چگونه ازامکان توافق ورفع سوء ظن های موجود استقبال نکرده ودراین مسیر خرابکاری هایی هم میکنید ، دلواپس تر می شوید؟

من درد شما را میدانم ولی بهتر است مستقیما این امیال وخواسته های درونی خود را بی تعارف بامردم درمیان گذاشته و افکار وموقعیت تان را به محک نظر مردم بزنید!

Israel Provided IAEA with Fake Documents on Iran’s Nuclear Program

Just World Publishing, February 2014, 310 pages

2014-09-16-USIran.jpgMassoud Khodabandeh:
America Must Make Its Underlying Intentions Toward Iran Clear

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

***

همچنین:

درجواب هیاهوهای ضد سوری فرقه ی رجوی، شنیدن از زبان بشار اسد هم خالی ازفایده نیست!

Maryam Rajavi terrorist syriaصابرازتبریز ( امضاء محفوظ)، نوزدهم ژانویه ۲۰۱۵:…  من روزی را سراغ ندارم که رسانه های وابسته به گروه مافیایی رجوی کینه ی شدی خود برعلیه مردم ودولت سوریه را نشان ندهد! بموجب این اخبار، هر روز هواپیمایی است که ” ارتش باصطلاح آزاد سوریه ” سرنگون میشود ، استانی را درآن کشور وآنه�

برخلاف تبلیغ فرقه ی رجوی، داعش، کماکان دشمن بشار اسد نافرمان است!

صابر ازتبریز( امضاء محفوظ)، هفدهم ژانویه ۲۰۱۵:…  خسته شدم از شنیدن دروغ های فرقه ی رجوی! عرق شرم برتنم نشست وقتی دیدم که این هموطنان من ، چگونه درخدمت نظام جهانی سلطه گر ، هیچ قاعده ی انسانی را رعایت نکرده وهرآنچه اخلاقیات است را زیر پا گذاشته و در کسب برائت برای جهان سلطه گر غ�

محکوم کردن هرنوع تروریزم ازجانب دولت ایران ، اصولی است!

صابر ازتبریز( امضاء محفوظ)، پانزدهم ژانویه ۲۰۱۵:… درایامی که ظرفیت نوشتاری! فرقه ی رجوی درمورد حوادث عراق ، داعش وپاره ای ازمسائل داخلی پرشده بود و برای تکرار نوشته ها دراین سبک وسیاق حرفی برای گفتن نداشتند، حوادث تروریستی اسفبار فرانسه برعلیه یک مجله ی فکاهی که خود نیز درتوهین به مقدسات وتحریک جاهلان �

جناب استیونسون، ریشه ی سرطان جهادی نه درتهران که درمنافع سلطه گران است!

مریم رجوی داعش تروریسم صابر ازتبریز( امضا محفوظ)، یازدهم ژانویه ۲۰۱۵:…  استروانس استیونسون را که میشناسید؟ او همان شخصی است که زمانی عضو اسکاتلندی پارلمان اروپا بود وبخاطر حمایت های افراطی اش ازفرقه ی رجوی، گنار گذاشته شد واینکه حالا جکار میکند، برنویسنده ی این سطور روشن نیست وآنچ�

چه کسی باید فرامین و تئوری های استرون استیونسون را پیاده کند!

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultصابر ازتبریز ( امضاء وایمیل محفوظ)، پنجم ژانویه ۲۰۱۴:…  استرون استیونسون (Struan Stevenson) عضو سابق اسکاتلندی پارلمان اروپا و رئیس سابق هیئت رابط پارلمان اروپا با عراق یک حامی جدی فرقه ی رجوی است که هرازچندگاهی، نوشته های آ