پیام جدید مرحوم رجوی حمایت تمام عیار از جنایت است

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوازدهم ژوئن 2020:… باید گفت رجوی نه لعنت بلکه از تمامی جنایتها حمایت کرده ومیکند ولی با دجالیت وشیادی وعوامفریبی همیشگی که برای ما معلوم است افشا کرده و بازمیکنیم. ولی رجوی وعضدانلو بدانند دوران اسلام سیاسی بسر آمده و ریش وریشه شمایان را ملت … Continue reading پیام جدید مرحوم رجوی حمایت تمام عیار از جنایت است