پیام خانم مریم رجوی به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴

پیام خانم مریم رجوی به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴

بینا عارف، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و سوم سپتامبر 2015:…  خانم رجوی دیگر ایران را کشور خودش نمیداند او بعنوان یک خارجی «لابد تبعه عربستان یا عراقی ویا شهروند فرانسه » دانشجویان را خطاب قرار داده و میگوید میهنتان و نه میهنمان ، البته او بارها در ذکر نکردن نام اصیل خلیج فارس و نیز وطن فروشی ها وجاسوسی ها ی دیگر نشان داده که ایران وطنش نیست.. خانم رجوی در ادامه …

مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریستهای وطن فروشرجوی: ۷۰ میلیون معتاد در ایران و ۲۰۰ تن برنج انفجاری در یمن و “تخلیه تلفنی” از راه دورمان ادامه دارد

تعدادی از زنان نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلقنامه سرگشاده به خانم ها سوزانا کلاین و کارولاین هاوارت، خیریه “زنان در جهان”

لینک به منبع

پیام خانم مریم رجوی به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴

بیتا عارف – کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی ———-

حتما میدانید که مغلطه ای هست به اسم حمله به شخص که فرقه رجوی بسیار از این مغلطه بهره میگیرد ، اساس این مغلطه که افراد فرو مایه از آن سود میجویند و معمولا وقتی کسی در استدلال و پاسخگویی درمیماند به آن متوسل میشود این است که بجای پاسخ به استدلال کسی ، آن شخص را میکوبد و با تهمت و فحاشی به زوایای فردی زندگی آن شخص میخواهد حرف و استدلال و سوال او را بی پاسخ بگذارد و در واقع این فحاشی را پاسخ دندان شکن تلقی کرده و ذهن مردم را از سوال اصلی و حرف اصلی منحرف کند وهمجنان بی نقد ومخالف بتازند.

ذکر نکته فوق به جند دلیل لازم بود ، اول اینکه اصرار دوستان کانون وبلاگنویسان برای معرفی کامل خودم را رد کرده باشم و دیگر اینکه بگویم نقد من به خانم رجوی دراین مقال نمیگنجد چرا که وقتی به نقد خانم رجوی مینشینیم نمیخواهیم حرف یا استدلال او را بی پاسخ بگذاریم بلکه دقیقا میخواهیم نشان دهیم که شخص گرایی و فرد پرستی بدون صلاحیت باعث اوضاع کنونی مجاهدین و تبدیل شدن آنها از سازمان به فرقه شده است، امری که مقصر اصلی اش مسعود ومریم رجوی هستند و بعد فرماندهان و مسولین متملق و چاپلوس .ودلیل آخر از ذکر این مغلطه هم این است که جلوی کاربرد مغلطه دوم مجاهدین را بگیرم که با زدن یک اتهام واهی مثل« دفاع من از جمهوری اسلامی » نخواهند استدلال های مرا بی پاسخ بگذارند و به همین اتهام بسنده کرده و بکوبند و بروند.

اما پیام یا اطلاعیه خانم رجوی به مناسبت اول ماه مهرو بازگشایی مدارس و دانشگاهها مملو بود از تناقضات ، پریشانگویی ، شعار دادن وحرفهای تکراری و صد البته آمار و ارقام غیرواقعی واز همه مهمتر نشان دوری خانم رجوی از اجتماع ومردم و خواسته هایشان .

خانم رجوی باید قبل از هرچیز بعنوان کسی که شعار آزادی و آگاهی و لازم و ملزوم بودن این دو را میدهد،کارنامه خودش را نشان دهد که بی شک در صورت موفق بودن این کارنامه وبه مصداق دوصد گفته چون نیم کردار نیست این کارنامه ضربه سنگینی نه تنها به جمهوری اسلامی که به همه نظامهای ضد آزادی و آگاهی خواهد بود ، اما متاسفانه این کارنامه مملو از فجایع بسیار است ؛ مجاهدین مستقر در عراق ممنوعیت بسیاری را در زمینه وسایل اطلاع رسانی و آگاهی بخشی تجربه کرده اند ، ممنوعیت کتاب خوانی و مسدود بودن هرخط ارتباطی و رسانه ها فقط یک دستور و قانون نبود، در قرارگاههای مجاهدین واقع درعراق این قوانین جزیی از ایديولوژی محسوب شده و برای فرد خاطی عواقب بدی در پی داشت ، حتما مجاهدین یادشان هست که خانم رجوی با تاکیدگفت که حتی قرآن را نیاز نیست کسی بخواند و سعی در فهم آن کند بلکه همان میزانی را که نیاز است برادر مسعود با تفسیرش عرضه میکند دیگر چه رسد به اخبار و اطلاع .

مجاهدین البته دانشگاه داشتند ولی فقط اسم دانشگاه وآموزشها بجز سلاح و جنگ و خشونت و جعل و تخریب چیز دیگری نبود وگرنه افراد مستقر در لیبرتی کنونی که بعضا بیش از سی سال را در قرارگاههای مجاهدین گرفتارند امروزه میباید در رشته های فرادکترا فارغ التحصیل یا مشغول تحصیل میبودند .

به قسمت شروع سخنان خانم رجوی توجه کنید میگوید:

فرزندان آگاه و پرشور ایران،

دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز،

معلمان، استادان، فرهنگیان و دانشگاهیان شریف!

به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی به شما سازندگان آینده درود می‌فرستم. امیدوارم که سالی پربار با پیشروی در مسیر آزادی و رهایی مردم و میهنتان در پیش داشته باشید.

خانم رجوی دیگر ایران را کشور خودش نمیداند او بعنوان یک خارجی «لابد تبعه عربستان یا عراقی ویا شهروند فرانسه » دانشجویان را خطاب قرار داده و میگوید میهنتان و نه میهنمان ، البته او بارها در ذکر نکردن نام اصیل خلیج فارس و نیز وطن فروشی ها وجاسوسی ها ی دیگر نشان داده که ایران وطنش نیست..

خانم رجوی در ادامه به انحطاط نظام آموزشی و افت کیفیت آن اشاره میکند و دلیل آن را توسعه فن و دانش هسته ای میداند که گرچه این خود یک تناقض است و گسترش یک دانش نمیتواند باعث افت دانش شود و این یک امر ساده و بدیهی است اما خانم رجوی از این حرفش نتیجه دیگری میگیرد؛ او نتیجه میگیرد که دانشجویان بیسوادتر شده اند و به تحقیر آنان درپیامش میپردازد. خانم رجوی میگوید:

بودجه آموزش و پرورش در سال جاری نزدیک به 26هزار میلیارد تومان است. در مقابل بودجه نظامی در همین سال بیش از 70هزار میلیارد تومان است.او قبل از اینکه به مقایسه بودجه نظامی و آموزش بنشیند کاش نگاهی به بودجه نظامی فرانسه که امسال چهار ملیارد یورو افزایش یافته می انداخت و البته آن را با بودجه آموزش همین کشور مقایسه میکرد و به منطقه پرتنش خاورمیانه و فرانسه هم می اندیشید. راستی چرا خانم رجوی در باره بودجه نظامی کشور مطبوعش عربستان سعودی و مقایسه با بودجه آموزش و وضع آموزش زنان در آن کشور چیزی نگفته است َ اگر بگویید بخاطر اینکه او دشمن جمهوری اسلامی است و کاری به کشورهای دیگر ندارد بایدگفت چرا در باره عراق و سوریه و لبنان و …اینقدر حساس است .

خانم رجوی در اواخر پیامش تاکید چند باره اش به افت و تنزل کیفیت تحصیل و بیسوادی دانشجویان را فراموش کرده و میگوید که این نسل آگاه وتشنه دانش و پیشرفت ادامه مسیری است که مجاهدین شروع کرده اند ،در ورای این نتاقض یک عبرت تلخ تاریخی هم نهفته است و آن هم این است که امروزه مجاهدین چندان از صحنه سیاسی و اجتماعی کشور محو شده اند که بیشتر آنان را به عنوان ستون پنجم عراق و افراد بی سرنوشت در کمپ لیبرتی میشناسند تا مبارز و فعال سیاسی و البته که بسیاری از دانشجویان و تقریب تمام دانش آموزان هیچ آشنایی با این فرقه ندارند واین واقعیتی است که فرقه رجوی باید بپذیرد تا در اموری مثل بی بدیل خواندن خود یا ریس جمهور خواندن خانم رجوی و……تجدید نظر کند.

از دیگر تناقضات این پیام این است که گرچه خانم رجوی تمام همت و توان نداشته خود را صرف بهم خوردن توافق هسته ای کرد و نتیجه نگرفت و همه میدانند که بیش از تندروهای آمریکایی خواهان ادامه تحریم و حتی حمله آمریکا به ایران بود، حالا خطاب به دانشجویان میگوید که :.

اگر از داراییهای توقیف شده پس از رفع تحریمها پولی آزا‌د می‌شود باید صرف رفاه شما شود.

البته که این حرف درست است اما کاش آن کوبیدن بر طبل تحریم و حمله نبود تا بخواهیم پولهای بیشتری در تمام این سالها خرج رفاه مردم ایران شود و کاش آن پولهای صدام و عربستان و اسراییل بجای تخریب صرف پیشرفت در ایران میشدویا لااقل صرف پیش رفت اعضای فرقه در زمینه رفاه و آموزش میشد.

خانم رجوی نسخه اش رابرای مردم ایران اینگونه میپیچد:

جوانان و نوجوانان دلیر ایران!

شما ادامه مسیری هستید که از آن پیشتازان مجاهد و مبارز به‌پا خاستند. سازمان مجاهدین خلق ایران که حالا پنجاه ساله شده از میان شما جوانان آگاه برخاسته است.

شما الگوهای درخشانی در تاریخ میهنتان دارید که توانسته‌اند در سخت‌ترین اوضاع بن‌بستها را بشکنند.

ومنظورش مجاهدین گرفتار فرقه و سیاست های غلط رجوی در کمپ لیبرتی عراق است که بی آینده و بی سرنوشت همین فرقه پلید برایشان نقشه قربانی کردن میکشد و میخواهد با خون آنها کماکان مطرح شده و در صحنه باقی بماند.

درسی که باید حتما برای عبرت دانشجویان و دانش آموزان به آنها داده شود.الگوی عبرت وپند برای نسلی که برخلاف فرقه رجوی بجای ایجاد مانع و سد راه انحصار ، راهش را از خشونت و تفکرات فرقه ای جداکرده و با دانش و آگاهی وبینش موانع را میشکافد.

مریم رجوی حقوق بشرسعید ماسوری زندانی چگونه ازبرنامه ی ماهواره ای بی بی سی اطلاع پیدا کرده است؟!

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسماگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

مریم رجوی تجاوز کمپ اشرفشورای رهبری ، بهانه ایی برای شروع تجاوز ( سوء استفاده جنسی رجوی از زنان صدای دبیر دوم سفارت امریکا را هم در آورد)

A list of some MEK agents trained by Saddam’s Republican Guard now operating in Tirana (In Persian)

حسین مدنی شهریار کیا بعد از صداممینو سپهر: نگاهی به ۵۰ سال خشونت وترور وجنایت وخیانت گروه موسوم به مجاهدین

مسعود رجوی موسی خیابانی آیت الله خمینیتاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20746

چرا به خانواده ام فحاشی کردم (نامه رسیده از قرارگاه لیبرتی در عراق)

کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، ششم سپتامبر ۲۰۱۵:… تورابخدا به برادرم از طریق سایتها برسان در سال ——–که به اشرف آمد ومن فوش دادم مرا ببخشت .آنروز همه مراقب من بودم .شب قبل گفتند اینها با انجمن نجات از شمال آمدن .ووقتی شما روبهرو میشوید مثل رژیم است اگر فوش ندید خودتان مسله دارید و خیلی صحبت کردندو نشست گذاشتند من فوش نمیدادم .برای برادرم هم بد میشد گفتند میتوانیم وسایلی …

Rajavi deploys his Special Guard to attack families with catapults

لینک به منبع

چرا به خانواده ام فحاشی کردم

نامه رسیده از قرارگاه لیبرتی در عراق

قابل توجه اینکه بخش اول که شامل رد وآشنایی دوستمان در لیبرتی است حذف شده و در باقی موارد عینٱ با همه غلطها و …آورده شده تا اگر نکته و رمزی برای عزیزانش در خلال نامه باشد از دست نرود .به امید رهایی همه این دوستان . تیتر از کانون وبلاگنویسان است .

liberti

مجاهد از بند نرسته ح-شمالی

….. عزیزم امیدوارم ایمیلم را دریافت کنی اگر خاستی به بقیه نشان دهی عیب نداردا ا اسم مستعار نوشتهم ولی با مشخصاتی که دادم باید مرا بشناسی این ایمیل امال همه اس اعتبارندارد به اینجا جواب نده . من از فرصت کلاس استفاده کردم و این را فرستادم . ممکن است دیگر نتوانم . تورابخدا به برادرم از طریق سایتها برسان در سال ——–که به اشرف آمد ومن فوش دادم مرا ببخشت .آنروز همه مراقب من بودم .شب قبل گفتند اینها با انجمن نجات از شمال آمدن .ووقتی شما روبهرو میشوید مثل رژیم است اگر فوش ندید خودتان مسله دارید و خیلی صحبت کردندو نشست گذاشتند من فوش نمیدادم .برای برادرم هم بد میشد گفتند میتوانیم وسایلی در جیبش بگذاریم و به آمریکاییها تحویلش دهیم تا مدتی به اسم جاسوس رژیم در زندان بماند و لی اگر ما فحش یدهیم لازم به این کار نیست . الان پشیمان نیستم که از دردسر نجاتش دادم. خودم هم دیگر اذیت نشدم اما خواستم منو ببخشد . چند بار خواستم فرار کنم اما از هتل زیاد بد شنیدم اگر پوب داشته باشم میتوانم از بغداد بهت زنگ بزنم و بیایم اروپا و مجبور نشوم برم ایران .سایتها را نشان دادند به ما من ایمیل تو را اتفاقی دیدم و حفظ کردم .الان همه به زور و وعده منتظر ماندند کسی تشکیلات نیست دیگر میگویند بعضی که رفتند اروپا الان سازمان پولشان را میدهد و از کایس که سالهاست در اروپا هستند جلوترند اما من خودم کار یلدم ساژمان پولش مال خودش تعدادی به همین امید هستند مخالف هم هستند .

اگر نامه بدستت برسد یقه همه را میگیرند و متوجه میشم . بیرون آمدم اول ایمیل میزنم

خداحافظ

***

مسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعات
مسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعات
 Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

تبلیغ شامپو، تالیف کتاب و تحلیل سیاسی، سال ۲۰۰۸

بهزاد علیشاهی: آقای رجوی کجای معادله سرنگونی ایستاده؟ درباره پیام مسعود رجوی خطاب به خامنه ای و رفسنجانی

استراتژی رجوی اعضای بی خاصیت شورا و حرفهای تکراری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسمدرخواست مضحک برگرداندن ده در صد سلاح زمینه سازی برای کشتار ساکنان لیبرتی

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16334

وقتی به لقب منافق افتخار میکنند

کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، یازدهم فوریه ۲۰۱۵:…  منافق لغتی است که در مقطعی برخی از عملکردهای مجاهدین را توصیف میکرد توصیفی شامل اما نه کامل , بعدها لغاتی همچون باند مافیایی ,فرقه , گروه تروریستی بکارگرفته شدند که شاید توصیفی کامل ارائهد دهند , البته هیچ کدام از این لغات صرفا و بطور اختصاصی برای مجاهدین بکار نرفته اند ودر ادبیات سیاسی ایران و جهان به دفعات به حق و ناحق بکار …

لینک به منبع

وقتی به لقب منافق افتخار میکنند

منافق لغتی است که در مقطعی برخی از عملکردهای مجاهدین را توصیف میکرد توصیفی شامل اما نه کامل , بعدها لغاتی همچون باند مافیایی ,فرقه , گروه تروریستی بکارگرفته شدند که شاید توصیفی کامل ارائهد دهند , البته هیچ کدام از این لغات صرفا و بطور اختصاصی برای مجاهدین بکار نرفته اند ودر ادبیات سیاسی ایران و جهان به دفعات به حق و ناحق بکار رفته اند.

روزگاری مجاهدین این القاب را نادیده گرفته و چهره خود را پشت بهترین تو صیفات پنهان میکردند. اما امروزه چنان وضعشان خراب است که برای زنده ماندن در خبر ها یعنی مطرح شدن حداقلی , همه این القاب را حتی اگر درمورد دیگران به کار رفته باشد بخودش گرفته و به آن افتخار میکند.

شاید این جوک قدیمی را شنیده باشید ,همان مردی که ادعای بزن بهادری داشت وجربزه و شهامت خیر , همان که بین خلافکاران که حبس و زندان افتخار محسوب میشد, از این افتخار بی نصیب بود . او روزی که پلیس خلافکار دیگری را دستگیر کرده و به زندان میبرد فرصت را غنیمت شمرده و خود را به آنها چسبانده و فاتحانه میگوید: سرکار ما دو تا را کجا میبرید .

عکس زیر را نگاه کنید تا بیشتر متوجه شوید.

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15495

از “شیخ رجوی نشان” و “نظر مخالف ممنوع”،

تا “نفت و مجاهدین” و “انتشار نامه از طرف درگذشتگان”

مزدور رجوی 5کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، سیزدهم ژانویه ۲۰۱۵:… سازمان مجاهدین برای تاثیر گذاری روی اعضاوهوادارانش هرکاری میکند منجمله نقل قول از مردگان که نمونه نقل قول بنیانگذارسعید محسن در تایید مسعود رجوی از نمونه های مضحک آن است که هرسال عباس داوری مقداری بر آن می افزود , به تازگی هم فیس بوک غلامرضا خسروی بعد از مدتها نامه منتشر نشده ای از او ارائه داده جالب اینکه قبل از انتشار …

از “شیخ رجوی نشان” و “نظر مخالف ممنوع”، تا “نفت و مجاهدین” و “انتشار نامه از طرف درگذشتگان”

۱- شیخ رجوی نشان

لینک به منبع

شیخ جلال گنجه ای که تمام زندگی اش را وقف مجاهدین کرده و در عوض لقب استاد و آیت الله و خرج زندگی اش تامین شده در یک نامه مضحک به شیخ الازهر ضمن مقادیر زیادی تملق و چاپلوسی و خودبزرگ بینی و سابقه تراشی برای خود , مرتکب دروغ هم شده تا فضائل اسلامی اش تکمیل شود و مدع شده که پسرش که در عراق و در اثر یک اشتباه در صحنه نبرد تاترکش خمپاره کشته شده را جمهوری اسلامی اعدام کرده , او که عمرش را در تکوین و توجیهه خشونت فرقه ای سپری کرده علیه بنیاد گرایی نامه نوشته که البته بی جواب هم مانده به بخشی از نامه اش نگاه کنید.

مزدور رجوی 1

مزدور رجوی 2

*

۲- نظر مخالف ممنوع

لینک به منبع

معمولا در برنامه های تلویزیونی مجاهدین نظر مخالفی شنیده نمیشود , تلفنها کنترل شده اند و مناظره ای هم رخ نمیدهد , در سایتها هم امکان گذاشتن کامنت مخالف وجود ندارد حتی کامنت های موافق هم برنامه ریزی شده پیش میروند مگر اینکه یک در ملیون نام کامنت گذار با نام هوادار یکی باشد و اشتباه زیر رخ دهد:

مزدور رجوی 3

*

۳- نفت و شعار داتمی مجاهدین

لینک به منبع

مجادین خلق که هرساله دم عید با شعار ” امسال سال آخره ” دل خوش میکنند , امسال نیز بهانه مناسب را برای سر دادن این شعار پیدا کرده اند , آنها بدون اتکا به هرگونه تاکتیک و استراتژی مستقل انقلابی و مردمی صرفا با اتکا به تحولات خارجی مثل نفرت صدام حسین از ایرانیان , دشمنی اسرائیل , احتمال حمله آمریکا و حتی سیل و زلزله تحلیل کرده و شعار سرنگونی و سال آخر میدهند , امسال هم تحلیلگر مجاهد با اتکا به بازیهای نفتی عربستان با دمش گردو شکسته و تحلیل کرده که اقتصاد ورشکسته میشود و مردم گرسنه ناراضی خواهند شد و …… و خوشحالیش از بابت این فقر و فلاکت مردم است تا شعار دائمی را دوباره سر بدهد (حسن داعی الاسلام این روزها اسلامش را از دست داده شده داعی …؟)

مزدور رجوی 4

*

۴- نامه منتشر نشده از درگذشتگان

لینک به منبع

سازمان مجاهدین برای تاثیر گذاری روی اعضاوهوادارانش هرکاری میکند منجمله نقل قول از مردگان که نمونه نقل قول بنیانگذارسعید محسن در تایید مسعود رجوی از نمونه های مضحک آن است که هرسال عباس داوری مقداری بر آن می افزود , به تازگی هم فیس بوک غلامرضا خسروی بعد از مدتها نامه منتشر نشده ای از او ارائه داده جالب اینکه قبل از انتشار نامه کسی در باره نامه نوشته و گفته که نامه را در فیس بوک دیده درحالی که نامه چند روز بعد در فیس بوک منتشر شد

مزدور رجوی 5

***

همچنین:

مجاهدین خلق چه می گویند و چه می نویسند؟ (هشتم نوامبر ۲۰۱۳)

مجاهدین خلق چه می گویند و چه می نویسندبهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، هشتم نوامبر ۲۰۱۳: …  مجاهدین با یک حرکت  چند تا نشان را زدند. یعنی در واقع چند را سوتی را با هم دادند. اولا که یک اطلاعیه داده بودند در روزنامه های بزرگ که آن را از قول آن روزنامه ها همه جا می گفتند. البته نمی گف

مجاهدین خلق چه می گویند و چه می نویسند (قسمتهای اول و دوم)

مجاهدین خلق چه می گویند و چه می نویسندبهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و ششم اکتبر ۲۰۱۳: … سی مهر سالگرد انتخاب شدن خانم رجوی است به عنوان رئیس جمهور دوران انتقال.اما این که  چه کسی این خانم رجوی را بعنوان رئیس جمهور انتخاب کرد و چطور انتخاب کرد که  ده پانزده

متدولوژی متداول مجاهدین

بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۳: … مجاهدین برای پیش برد کارهایشان از یک روش ثابت وحالا دیگر نخ نما استفاده میکنند برای آنها مهم نیست که این شیوه به نتیجه میرسد یا نه , بعد از سالیان حالا دیگر استفاده از شیوه ثابت مهم تر از نتیجه است چرا که خودی ها به نتیجه بخشی آن طبق

آقای رجوی کجای معادله سرنگونی ایستاده؟ درباره پیام مسعود رجوی خطاب به خامنه ای و رفسنجانی

بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، سیزدهم می ۲۰۱۳: … اما سئوال این است : آقای رجوی شما بعنوان یک نیروی متشکل مدعی, که خود را یگانه آلترناتیو میداند؛ بغیر از دل بستن به این امیدها و سحر و جادو و توهم * آیا تاکنون خودتان منشاء تاثیری هم بوده اید ؟ آیا اصلا برای این سرنگونی که میگویید است

فرهنگ خواهر کشی در سازمان مجاهدین (فرقه رجوی)

بهزاد علیشاهی، وبلاگ حسن زبل، دهم می ۲۰۱۳: …  و حالا که به هدفشان نرسیده اند اینجور واکنش نشان میدهند , هشت نفر را بیحاصل به کشتن دادید جز اینکه طبق گفته ایرج مصداقی فقط چند صباحی رسانه ای شدن نامه او را توانستید به تاخیر بیندازید , آقایان مجاهد بس است فرهنگ به کشتن دادن و حکم