پیام خانواده بهمن محمدنژاد اسیر فرقه رجوی در آلبانی

پیام خانواده بهمن محمدنژاد اسیر فرقه رجوی در آلبانی

پیام خانواده بهمن محمدنژاد اسیر فرقه رجوی در آلبانیراه نو، بیست و یکم می 2020:… پیام های ویدئویی تامل برانگیز آقای محمدرضا محمدنژاد به برادرش بهمن محمدنژاد اسیر فرقه رجوی در آلبانی . هم اکنون تنها برادرم بهمن در دست این فرقه و در کشور آلبانی اسیر است. آنچه که به خانواده ما بر می گردد تمام سعی و تلاش مان را خواهیم کرد تا او را نیز از دست فرقه نجات داده و به کانون گرم خانواده برگردانیم. بگذارید سران فرقه هر توهین و ناسزایی را که خواستند نثار خانواده ها بکنند. ما تنها خواستمان رهایی فرزندان، خواهران و برادرانمان از دست این فرقه وطن فروش است. حتی اگر آنها ما را «تروریست» و «مزدور» هم بخوانند، ما از این خواست برحق و قانونی مان  دست برنخواهیم داشت. پیام خانواده بهمن محمدنژاد اسیر فرقه رجوی در آلبانی 

خانواده های گروگانهای رجوی پشت درب زندان اشرف3طومار درخواست خانواده ها – اطلاع رسانی به مشاور نخست وزیر آلبانی

پیام خانواده بهمن محمدنژاد اسیر فرقه رجوی در آلبانی

پیام خانواده بهمن محمدنژاد اسیر فرقه رجوی در آلبانی

پیام های ویدئویی تامل برانگیز آقای محمدرضا محمدنژاد به برادرش بهمن محمدنژاد اسیر فرقه رجوی در آلبانی

هم اکنون تنها برادرم بهمن در دست این فرقه و در کشور آلبانی اسیر است. آنچه که به خانواده ما بر می گردد تمام سعی و تلاش مان را خواهیم کرد تا او را نیز از دست فرقه نجات داده و به کانون گرم خانواده برگردانیم.

بگذارید سران فرقه هر توهین و ناسزایی را که خواستند نثار خانواده ها بکنند. ما تنها خواستمان رهایی فرزندان، خواهران و برادرانمان از دست این فرقه وطن فروش است. حتی اگر آنها ما را «تروریست» و «مزدور» هم بخوانند، ما از این خواست برحق و قانونی مان  دست برنخواهیم داشت.

خانواده محمدنژاد یکی از خانواده های نجیب و زحمتکش اهل نقده از استان آذربایجان غربی است. وقتی پای صحبت آقای محمدرضا محمدنژاد برادر بهمن محمدنژاد اسیر فرقه رجوی در کشور آلبانی نشستیم، تازه متوجه شدیم که «مجاهدین» چه ظلم ها و جنایاتی را که در حق این خانواده روا نداشته اند.

بگذارید سران فرقه هر توهین و ناسزایی را که خواستند نثار خانواده ها بکنند. ما تنها خواستمان رهایی فرزندان، خواهران و برادرانمان از دست این فرقه وطن فروش است. حتی اگر آنها ما را «تروریست» و «مزدور» هم بخوانند، ما از این خواست برحق و قانونی مان  دست برنخواهیم داشت.

آقای محمدرضا می گوید در طول سالیان گذشته ۴ تن از برادرانم؛ رسول، علیرضا، سیاوش و بهمن در دام این فرقه گرفتار شدند. ولی خیلی زود از نزدیک جنایات آنان در حق مردم عراق و مردم ایران در همکاری با نیروهای صدام  حسین را به عینه دیدند. چیزی که هرگز در ذهن و تخیل شان نمی گنجید.

عملیات «مروارید» در سال ۱۳۶۹ که توسط «مجاهدین» بر علیه کُردهای عراقی در شمال این کشور به وقوع پیوست باعت شد مردم بیگناه زیادی توسط همین اشرار «مجاهدین» به قتل برسند.

نامه سرگشاده به گزارشگر سازمان ملل

آن وقت بود که برادرانم به ماهیت ضد ایرانی و وطن فروشی رجوی پی بردند. برادرم سیاوش بدلیل تبری جستن از جنایات رجوی که خواهان جدایی بود، توسط همین «مجاهدین» و به کمک نیروهای عراقی در قرارگاه اشرف اعدام شد.

برادر دیگرم علیرضا موفق شد به همراه تعدادی دیگری از مخالفین فرقه رجوی از قرارگاه  اشرف فرار و پس از تحمل مشقات فراران از طریق خاک اردن به کشور سوئد پناهنده شود.

اما برادرم رسول در دست فرقه گرفتار شد. ولی هرگز در برابر فشارهای سران فرقه رجوی سر تعظیم فرود نیاورد. او تحت شدیدترین شکنجه های روحی و روانی سران فرقه در قرارگاه اشرف قرار داشت.

تهایتا تصمیم رجوی این شد که او را به زندان وحشتناک ابوغریب بفرستد. وی در این زندان نیز همانند زندان اشرف ولی اینبار توسط دژخیمان عراقی به شدت شکنجه شد تا شاید نادم شده و مجددا به نزد فرقه برگردد. ولی او هرگز در برابر فشارهای رجوی سر خم نکرد. نهایتا هم توسط دولت ایران با اسرای عراقی تبادل شد. او نیز هم اکنون در کشور سوئد زندگی می کند.

لازم به ذکر است که یک دختر عمو و دو پسر عمو و یک پسرعمه آقای محمدرضا محمدنژاد نیز سابقا عضو «مجاهدین» بودند که همگی شان در دهه هفتاد به محض شناخت ماهیت فرقه ای این گروه بدنام و وطن فروش آنرا ترک کردند.

آقای محمدرضا ادامه می دهند؛  هم اکنون تنها برادرم بهمن در دست این فرقه و در کشور آلبانی اسیر است. آنچه که به خانواده ما بر می گردد تمام سعی و تلاش مان را خواهیم کرد تا او را نیز همانند دیگر برادرانم، از دست فرقه نجات داده و به کانون گرم خانواده برگردانیم.

وقتی از ایشان پرسیدم در مقابل خواست به حق و قانونی شما رجوی با وقاحت وصف ناشدنی خانواده ها را مشتی «تروریست و مزدور» خطاب کرده و در رسانه هایشان در توهین و ناسزاگویی هیچ حریم و حرمتی را در حق خانواده ها نگه نمی دارند، گفت:

بگذارید سران فرقه هر توهین و ناسزایی را که خواستند نثار خانواده های دردمند بکنند. ما تنها خواستمان رهایی فرزندان، خواهران و برادرانمان از دست این فرقه وطن فروش است. حتی اگر آنها ما را «تروریست» و «مزدور» هم بخوانند، ما از این خواست برخق و قانونی مان  دست برنخواهیم داشت.

خانواده از نظر رجوی ( + نامه ای به نخست وزیر آلبانی )

مطمئنا هیچکدام از این حرمت شکنی ها، واقعیت ها را تغییر نخواهد داد و آن اینکه تشکیلات «مجاهدین» با سران بدنام و وطن فروش شان یک فرقه تمام عیار و یک گروه تروریستی بیش نیستند. اگر غیر از این بود  هرگز از سوی مردم ایران طرد نشده و هم اکنون در سن سالمندی با بیماریهای لاعلاج  در بیابانهای آلبانی سرگردان و آواره نبودند.

از اول اردیبهشت ۹۹ به ابتکار آقای ابراهیم خدابنده مدیر عامل نجات کشور فراخوان امضای طومار اینترنتی مورد استقبال خانواده های دردمند در ایران ، همچنین ایرانیان خارج از کشور قرارگرفت که بلافاصله شروع به امضای آن جهت ارسال به نخست وزیر آلبانی آقای «ادی راما» کردند که هم اکنون نیز ادامه دارد.

بنحویکه تاکنون نزدیک به ۱۱۰۰۰ امضای درخواست از سوی خانواده ها و حامیان حقوق بشر در سرتاسر جهان در آن ثبت شده است.

در متن این طومار از دولت آلبانی خواسته می شود تا به خانواده ها اجازه داده شود با عزیزانشان در اردوگاه مجاهدین خلق در این کشور ملاقات کنند.

واکنش های ضد انسانی و حرمت شکنی فرقه رجوی در حق خانواده ها همچنان از سوی سران فرقه بدنام رجوی ادامه دارد. بنحویکه توانسته است ماهیت فرقه ای و ضد انسانی این گروه را در معرض دید ایرانیان و جهانیان قرار دهد.

پیام ویدئویی شماره ۱ آقای محمدرضا محمدنژاد به برادرش بهمن اسیرفرقه رجوی در آلبانی

پیام ویدئویی شماره ۲ آقای محمدرضا محمدنژاد به برادرش بهمن اسیرفرقه رجوی در آلبانی

عکس های اعضای خانواده بهمن محمدنژاد، اسیرِ فرقه رجوی در کشور آلبانی که به درخواست برادرشان محمدرضا محمدنژاد در این سایت گذاشته می شود تا شاید به تصادف و یا توسط افراد دیگری به بدست بهمن برسد.

پیام خانواده بهمن محمدنژاد اسیر فرقه رجوی در آلبانی

پیام خانواده بهمن محمدنژاد اسیر فرقه رجوی در آلبانی

پیام خانواده بهمن محمدنژاد اسیر فرقه رجوی در آلبانی

خانواده های مجاهدین خلق در آلبانی بهمن محمدنژاد 4

لینک به منبع

در خواست ملاقات خانواده ها حق قانونی و انسانی آنهاست

پیام خانواده بهمن محمدنژاد اسیر فرقه رجوی در آلبانی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خود-افشاگری-فرقه-رجوی/

خود افشاگری فرقه رجوی – از حق السکوت به موازات بستن راه ارتباط با خانواده ها استفاده می کنیم

خود افشاگری فرقه رجوی - از حق السکوت به موازات بستن راه ارتباط با خانواده ها استفاده می کنیمایران اینترلینک، سی ام آوریل 2020:… برخی از اعضای سابق فرقه رجوی که قاسم کلیایی را می شناسند نظراتی در این خصوص منتشر کرده و نوشته اند که این فرد قطعاً باید مورد حمایت دولت آلبانی قرار گیرد، اما باید در نظر داشت که تکیه بر مجاهدین خلق و باور مجدد دروغ های این فرقه و عدم تلاش برای ایستادن روی پای خود همین عاقبت را هم در پی خواهد داشت. دست های پشت پرده اجازه نمی دهند خانواده ها با عزیزان خود ارتباط بگیرند و حامی فرزندان خود باشند با این هدف که گروگان های اسیر فرقه رجوی مجبور باشند به دلیل جبر اقتصادی سکوت کنند و اسرار مگوی سازمان را افشا نکنند. جای سؤال دارد که آلبانی چگونه جایی است و چگونه دولتی اداره ی آن را برعهده دارد؟ مسئولیت این کشور با کیست؟ و چه مرجعی در این کشور وظیفه دارد که فریادرس اسیران فرقه رجوی باشد و از حقوق اولیه ی آنان دفاع نماید؟ خود افشاگری فرقه رجوی 

افشاگری های جدا شدگان خود افشاگری فرقه رجویهزیان گوی های مریم قجر عضدانلو بعد از افشاگری های جدا شدگان

خود افشاگری فرقه رجوی – از حق السکوت به موازات بستن راه ارتباط با خانواده ها استفاده می کنیم

آقای قاسم کلیایی در فیسبوک خود عکسی منتشر کرد که در درب ورودی وزارت کشور آلبانی ایستاده و نوشته ای بدین شرح را در دست دارد.

“تحصن جلوی وزارت کشور آلبانی، از شرایط کرونا برای ندادن حقوق پناهندگی استفاده نکنیم”

آقای کلیایی هیچ توضیح دیگری بر این عکس منتشر نکرده است

با وجود این که این عکس به هیچ وجه نه فرقه رجوی را مطرح کرده و نه اصلا کاری به آنها داشته ولی این عکس را آقای کلیایی چند روز بعد از صفحه فیسبوکش حذف کرد که حدث زده میشود دلیلش تهدیدات و فشارهای  ماموران سابقه دار رجوی در آلبانی باشد. در هر صورت و با  وجود حذف این عکس توسط آقای کلیایی، رجوی طاقت نیاورد و دستور فحاشی در سایت ایران افشاگر و دیگر سایتهای سریالی اش  را صادر کرد. کسانی که در جریان کثافتکاری های فرقه و شخص مریم رجوی هستند، میدانند که این حرکت کثیف صرفا برای “تنبیه قاسم کلیایی” نبوده بلکه هدفش بیشتر “ترساندن” الباقی “گروگانهای رجوی در آلبانی” است تا بدین وسیله “حرف گوش تر” بشوند و فکر درخواست اولیه ترین حقوق انسانی خود را نکنند. در هر حال. این مطلب رجوی است:

لینک به منبع

سایت ایران افشاگر (سایت رسمی مریم رجوی)، هشتم اردیبهشت 99

افشای یک مزدور

مزدوری به نام قاسم کلیایی اسیر جنگی سابق در عراق که به ارتش آزادیبخش پیوسته و در موشک بارانهای لیبرتی بریده بود و توسط مجاهدین با هزینه سازمان در تیرماه ۱۳۹۵ به آلبانی فرستاده شد، ادعا کرده است که سازمان مجاهدین به دلیل کرونا حقوق پناهندگی وی را نپرداخته است!

خودفروشی سیاسی این مزدور جایی برای شرم و حیا باقی نگذاشته والا دیکته و فرمت شناخته شده اطلاعات آخوندها را حقوق پناهندگی قلمداد نمی کرد! آنهم حقوقی که باید در بحبوحه کرونا که همه جا بسته است از مجاهدین وصول شود!!

سازمان در ۴سال گذشته مجموعاً به این فرد ۱،۹ میلیون لک کمک کرده تا به مزدوری رو نیاورد و هم خط و هم کاسه سربازان کثیف و بدنام ولایت فقیه نشود. اسناد برای ارائه به دادگاه آماده است.

(پایان مزخرفات مریم رجوی)

خود افشاگری فرقه رجوی

در واکنش به این خودزنی مجاهدین خلق آقای پرویز حیدر زاده مطلب زیر را در سایت نجات یافتگان از فرقه رجوی در آلبانی منتشر کرد

لینک به منبع

سایت نجات یافتگان در آلبانی نهم اردیبهشت 99

کشف جدید مریم قجر و دستگاه شکنجه و سرکوب فرقه رجوی

در سایت فرقه در قسمت ایران افشاگر دیدم نوشته قاسم کلیایی مامور وزارت اطلاعات را کشف کرده است , ما از قبل هم گفته ایم هرکسی انتقادی به مجاهدین بکند می شود مزدور رژیم و این گفته های ما تا بحال اثبات شد و همه به عینه دیدند که این یک واقعیت است , در لیبرتی هم نماینده سازمان ملل و نفرات کمیساریا را هم ماموران وزارت اطلاعات می دانستند.
سایت فرقه مجاهدین خلق نوشته است:

افشای یک مزدور
مزدوری به نام قاسم کلیایی اسیر جنگی سابق در عراق که به ارتش آزادیبخش پیوسته و در موشک بارانهای لیبرتی بریده بود و توسط مجاهدین با هزینه سازمان در تیرماه ۱۳۹۵ به آلبانی فرستاده شد، ادعا کرده است که سازمان مجاهدین به دلیل کرونا حقوق پناهندگی وی را نپرداخته است.
خودفروشی سیاسی این مزدور جایی برای شرم و حیا باقی نگذاشته والا دیکته و فرمت شناخته شده اطلاعات آخوندها را حقوق پناهندگی قلمداد نمی کرد! آنهم حقوقی که باید در بحبوحه کرونا که همه جا بسته است از مجاهدین وصول شود
سازمان در ۴سال گذشته مجموعاً به این فرد ۱،۹ میلیون لک کمک کرده تا به مزدوری رو نیاورد و هم خط و هم کاسه سربازان کثیف و بدنام ولایت فقیه نشود. اسناد برای ارائه به دادگاه آماده است!!.

قاسم از بدوورود به آلبانی از سازمان جدا شد و تا همین اواخر از دفتر فرقه هم ماهانه مقداری دریافت می کرد و بدلیل اینکه به آنها انتقاد کرد کرونا ربطی به پرداخت جیره ماهانه ندارد و فرقه روی همین هم سوار شده و مطالب فوق را بر علیه وی نوشتند.

آری هرکسی به فرقه بگوید بالای چشمت ابرو است باید منتظر عواقبش هم باشد. همه مزدورن مگر هروز حمد و ثنای مریم قجر را بخوانی.

این فرقه تا زمانی که با ایشان هستی خوب و عزیز و گوهر بی بدیل( برای آقایان) و نوامیس ایدئولوژیک( برای خانم ها )هستی وقتی انتقاد کردی مزدور و وزارتی هستی , ای حرامزاده های کثیف , تف بر شما و هر آنچه که می پرستید.

پرویز حیدرزاده نشلی

(پایان)

و خانم عاطفه نادعلیان دز انجمن نجات یادداشت توضیحی زیر را منتشر کرد:

لینک به منبع

سایت انجمن نجات، دهم اردیبهشت 1399

خود افشاگری فرقه رجوی

فرقه رجوی در سایت بدنام خود موسوم به ” ایران افشاگر” برای اولین بار اذعان نمود که برای جلوگیری از افشاگری نجات یافتگان در آلبانی به آنان پول پرداخت می کرده است. البته این اولین بار نیست که این فرقه تروریستی عذر بدتر از گناه می آورد و با تهمت و توهین به دیگران، دست خودش را رو می نماید.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از آلبانی، سازمان مجاهدین خلق تمام کمک های اقتصادی به برخی از اعضای نیمه جدا شده را قطع کرده است. همیشه معلوم بود که مقصود از پرداخت این کمک های ناچیز به تعدادی از جداشدگان، ساکت نمودن آنان در خصوص تجاربشان با مجاهدین خلق و مناسبات داخلی و عملکردهای این فرقه بوده است. همچنین مشخص شده که فرقه رجوی از این افراد برای جاسوسی بر دیگر جداشدگان استفاده می کرد.

اما طی چند هفته اخیر سازمان مجاهدین خلق پرداخت این کمک ها را قطع کرده و به آنان گفته است که در شرایط گسترش ویروس کرونا به خدمات آنان نیازی ندارد. یکی از این افراد در اعتراض به این اقدام در مقابل وزارت کشور آلبانی تحصن نموده و خواهان کمک شد که بازتاب گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشت.

برخی از اعضای سابق فرقه رجوی که او را می شناسند نظراتی در این خصوص منتشر کرده و نوشته اند که این فرد قطعاً باید مورد حمایت دولت آلبانی قرار گیرد، اما باید در نظر داشت که تکیه بر مجاهدین خلق و باور مجدد دروغ های این فرقه و عدم تلاش برای ایستادن روی پای خود همین عاقبت را هم در پی خواهد داشت.

دست های پشت پرده اجازه نمی دهند خانواده ها با عزیزان خود ارتباط بگیرند و حامی فرزندان خود باشند با این هدف که گروگان های اسیر فرقه رجوی مجبور باشند به دلیل جبر اقتصادی سکوت کنند و اسرار مگوی سازمان را افشا نکنند. جای سؤال دارد که آلبانی چگونه جایی است و چگونه دولتی اداره ی آن را برعهده دارد؟ مسئولیت این کشور با کیست؟ و چه مرجعی در این کشور وظیفه دارد که فریادرس اسیران فرقه رجوی باشد و از حقوق اولیه ی آنان دفاع نماید؟

عاطفه نادعلیان

خود افشاگری فرقه رجوی – از حق السکوت به موازات بستن راه ارتباط با خانواده ها استفاده می کنیم

*** 

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

مسعود خدابنده آن سینگلتون پارلمان اروپا 2018Secret MEK troll factory in Albania uses modern slaves (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI ,Rajavi cult)

همچنین: