پیام خانواده بهمن محمدنژاد در مطبوعات آلبانی

گزتا ایمپکت (ترجمه راه نو)، بیست و هفتم می 2020:… لازم به توضیح است که از اول اردیبهشت ۹۹ به ابتکار آقای ابراهیم خدابنده مدیر عامل نجات کشور فراخوان امضای طومار اینترنتی مورد استقبال خانواده های دردمند در ایران ، همچنین ایرانیان خارج از کشور قرارگرفت که بلافاصله شروع به امضای آن جهت ارسال به نخست وزیر آلبانی آقای «ادی راما» کردند که هم اکنون نیز ادامه دارد. بنحویکه تاکنون نزدیک به ۱۱۰۰۰ امضای درخواست از سوی خانواده ها و حامیان حقوق بشر در سرتاسر جهان در آن ثبت شده است. در متن این طومار از دولت آلبانی خواسته می شود تا به خانواده ها اجازه داده شود با عزیزانشان در اردوگاه مجاهدین خلق در این کشور که سران فرقه مانع جدی در این مسیر است ملاقات کنند. انعکاس پیام خانواده بهمن محمدنژاد در مطبوعات آلبانی