پیام سخنگوی مجاهدین خلق ایران (فرقه رجوی) از کجا نشات میگیرد

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وطنم ایران، بیست و هفتم مارس 2019:… داستان از این قراراست که دو روز بعد از سیل سخنگو بیرون آمده و پیامی داده است. پیام از این قراراست …(به مردم وجوانان دلیرشیراز دست مریزاد به خاطرکمکهایتان به هموطنان هرگونه تعرض رژیم وزرهپوش ها به مردم باید درهم کوبیده … Continue reading پیام سخنگوی مجاهدین خلق ایران (فرقه رجوی) از کجا نشات میگیرد