پیام مرحوم مسعود رجوی ، توهم مریم رجوی و مجاهدین

Follow Share on Tumblrارسال – میر باقر صداقی، سایت وطنم، سوئیس، هشتم اوت 2019:… در تمام پیام شماره 14 مسعود رجوی یک چیز بیشتر از همه چشم گیر است, رجوی از خود چیزی برای گفتن ندارد چنته او خالیست تما قمپز و تکبر او در پیام دادن برمیگردد به سخنان مایک پمپئو و جان بولتون … Continue reading پیام مرحوم مسعود رجوی ، توهم مریم رجوی و مجاهدین