پیام  مسعود رجوی ،  اخبار کانالهای تلویزیونی آمریکا

Follow Share on Tumblrارسال – راه نو، ششم اوت 2019:… چهارچوب پیام شماره ۱۴ مسعود رجوی فقط چیدمان و بریده سرخبر کانالهای تلویزیونی آمریکا بود که متاثر از مسافرت اخیر مریم رجوی به تل آویو نیز بشمار می آید.  وعده اربابان جدید این مزدوران تروریست ،  بشدت حال و هوای مسعود رجوی را به ساحل … Continue reading پیام  مسعود رجوی ،  اخبار کانالهای تلویزیونی آمریکا