پیام مسعود رجوی از قبر  

Follow Share on Tumblrارسال – میر باقر صداقی، انجمن وطنم، سوئیس، اول ژوئیه 2019:… سالهاست به یقین خبر, گمان میبردم ترکی فیصل راست گفته که مسعود رجوی مرحوم شده است و خانم مریم رجوی بیوه .  شاید این نشان  کمالات روزگار هست یا فریب هر چه که باشد آدمی ناخوداگاه به یاد ضرب المثل خر … Continue reading پیام مسعود رجوی از قبر