پیام نحس مجاهدین خلق و رهبران حاضر و غایب آن

Follow Share on Tumblrارسال – ایران فانوس، اول ژوئیه 2019:… پیام نحس مجاهدین خلق مملو از شعر و شعار و نفرین و ناله است. مملو از کینه و عقده گشایی و سیاه نمایی است که بخش کوچکی از آن از این قرار است. مجاهدین خلق می خواهند به نیروهای روحیه باخته و اربابان شان بگویند … Continue reading پیام نحس مجاهدین خلق و رهبران حاضر و غایب آن