پیام هاشم خواستار از زندان مشهد علیه انتخابات و نکاتی چند

پیام هاشم خواستار از زندان مشهد علیه انتخابات و نکاتی چند

پیام هاشم خواستار از زندان مشهد علیه انتخاباتصابر تبریزی، ایران اینترلینک، شانزدهم می 2021:…  صحبت ازهاشم خواستار است که به عشق رجوی و متابعت از فرامین مالیخولیایی خود کارهایی کرده ودرزندان بسر میبرد. او از زندان مشهد نامه ای را منتشر کرده هدف اولیه اش تبلیغ بر عدم شرکت درانتخابات ریاست جمهوری خرداد امسال است: ” هر فردی که رای می دهد مزدور و یا احمق است “. او درتوجیه این دعوتش دست به تحلیل برده ودروغ های فراوان گفته ودرعین حال ثابت کرده که چه انسان کم سواد وبی مایه ایست.  پیام هاشم خواستار از زندان مشهد علیه انتخابات و نکاتی چند

زندانیان سیاسی و مجاهدین خلقمجاهدین خلق و زندانیان 

پیام هاشم خواستار از زندان مشهد علیه انتخابات و نکاتی چند 

حماقت و رذالت در فطرت وابستگان رجوی است!

26/02/1400

صحبت ازهاشم خواستار است که به عشق رجوی و متابعت از فرامین مالیخولیایی خود کارهایی کرده ودرزندان بسر میبرد.

او از زندان مشهد نامه ای را منتشر کرده هدف اولیه اش تبلیغ بر عدم شرکت درانتخابات ریاست جمهوری خرداد امسال است:

” هر فردی که رای می دهد مزدور و یا احمق است “.

او درتوجیه این دعوتش دست به تحلیل برده ودروغ های فراوان گفته ودرعین حال ثابت کرده که چه انسان کم سواد وبی مایه ایست.

نکاتی ازنامه ی او یا منتسب به او را ملاحظه کنیم  وجواب های مختصر ومفیدی باو داده باشیم:

” ملت قهرمان .ایران دموکراسی روش و نوع حکومتی است که تلاش می کند هرگونه تبعیض در جامعه و در بین اقوام مختلف ایرانی از جمله کرد و ترک و بلوچ و فارس و ترکمن و عرب و… را از بین برده تا فرزندانشان در شرایط برابر و یکسان رشد کرده و بتوانند به بالاترین مقامات کشور از جمله ریاست جمهوری برسند ثروت‌های ملی به تناسب جمعیت صرف آبادانی کشور شده به صورتی که هر گونه شائبه به تبعیض از بین برود و…”.

لطفا این کشور را که مردمی خوشبخت وبرابر حقوق دارند ، برای ما معرفی کنید تا ببینیم که ما چه خاکی برسر بریزیم.

مثلا ثابت کنید که درآمریکا که ازنظر شما مهد دموکراسی است ، حقوق سیاهان، سرخ پوستان(عنوان مالک اصلی واولیه ی این کشور ) ورنگین پوستان ازهمان حقوقی برخوردارند که سفید پوستان اروپایی الاصل آمریکائی دارند؟

وحتی میزان اختلافت طبقاتی بین همین سفید پوستان ظاهرا عزیز دردانه را درنظر گرفته وآنگاه حرف بزنید.

بدانید که 50 میلیون بیکار درآمریکائی که زمانی نصف تولید جهان دراختیار اوبود وحالا به 21 درصد تنزل کرده  وجود دارد و…

پیام هاشم خواستار از زندان مشهد علیه انتخابات

پیام هاشم خواستار از زندان مشهد علیه انتخابات

سپس :

“ملت قهرمان ایران . تمام کشورهای آزاد و دموکراتیک برعکس ایران تلاش می‌کنند که دولت کوچک و کم حجم و تنها ناظر بر حسن اجرای قوانین داشته و در عوض بخش خصوصی قوی و قدرتمند و همه کاره ای داشته باشند “.

این نظریه طرفداران زیادی در ایران دارد وانصافا اغلب آنها بهتر ازشما مینویسند.

اما تجربه نشان داده است که بخش خصوصی زمانی مولد ومفید است که بموازات آن بخش دولتی نیرومندی وجود داشته باشد تا زمینه ی رقابت را فراهم سازد واین کار تنها ازدست دولت مقتدر برمیآید ونمونه اش را ما درژاپن وکره ی جنوبی مشاهده کرده ایم.

آمریکا برخلاف کاری که برعلیه دیگر کشورها کرد، به این دوکشور اجازه داد که با داشتن دولت مقتدر نیرومند شده تا دربرابر شوروی وچین به نیروی بازدارنده تبدیل شوند.

این دوکشور اجازه داشتند که جلوی واردات کالاهای خارجی را بگیرند وبه خودکفائی صنعت خود کمک کنند!

دوباره :

” سرمایه گذار در کشوری سرمایه گذاری می کند که در سایه دموکراسی و آزادی از امنیت پایدار برخوردار باشد. کشور ما که با دیکتاتوری و استبداد اداره شده با تمام دنیا از جمله آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا دشمن است. سرمایه گذار جرات نمی کند سرمایه گذاری کند کشورهای دوست ایران مثل چین و روسیه و کره شمالی و ونزوئلا و سوریه فقیر و محتاج سرمایه گذاری هستند “؟

اگر استبداد مانع سرمایه گذاری میشد، آن موقع مثلا درعربستان نباید سرمایه گذاری میشد که عملا میشود.

پس وجود امنیت – که دنیای غرب نوع بعمل آمده ازاستبداد را دوست تر دارد – یکی ازشروط سرمایه گذاری خارجی است ومعنی این آزادی ، آزادی سرمایه است نه آزادی کار!

شما اینطوری اش را میخواهید آقای خواستار؟

دراین صورت پس تکلیف جامعه ی بی طبقه ی توحیدی که قاعدتا ” کار ” باید ازآزادی بیشتری برخوردار باشد ، چه میشود؟!

نکند که شما این نظریات بنیانگذار مجاهدین را استفراغ کرده اید؟

درادامه :

” دوران «اوباما » هم تمام شده است که تاسیسات اتمی را جمع و در آن بتن ریخته و با نرمش قهرمانانه مدل دیگر( جام زهر نوشیدن) خودتان را نجات دهید اکنون نه تنها در محاصره ملت قهرمان ایران بلکه مسئله هسته ای و دخالت های شما در صدور استبداد دینی و موشک های بالستیک و تروریسم و از همه مهمتر حقوق بشر نیز برای جامعه جهانی در دستور کار می باشد”.

مشکل هیئت حاکمه ی آمریکا باایران درمسائل هسته ای نیست.

مشکل درساخت ادوات دفاعی ، ممانعت مقدور از پیشروی های اسرائیل درمنطقه وکمک زیاد به درهم کوبیده شدن داعش است.

بطور ساده تر ازمامیخواهند که دست بسته تسلیم شویم  وما که انقلاب بزرگ بهمن 1357را انجام دادیم، قصد نداشتیم که دوباره تسلیم دیگران وامر ونهی های مستشاران آمریکائی گردیم.

حقوق بشر هم دغدغه ی این سلطه گر و ایادی اش نیست که اگر بود دردوران شاه که همه ی اختیارات ما دستشان بود، این مسئله را حل میکردند.

یادتان باشد که خواندن حتی یک رمان یا آثار مثلا زنده یاد صمد بهرنگی با زندان وشکنجه همراه میشد ولی حالا- با وجود نقایص زیاد در کشور- کتاب های زیادی درایران اجازه ی نشر مییابند وکسی را بخاطر خواندن این کتاب ها مورد مواخذه قرار نمیدهند .


مزدوران فرقه مریم رجوی مجاهدین خلق در پی سوء ستفاده از هاشم خواستار(سعی مریم رجوی برای سوء استفاده از اخبار داخل کشور نشانه استیصال مجاهدین خلق در قبال ریزش نیرو در آلبانی است)
ازنظر باند رجوی، قتل وشکنجه در کنسولگری جرم نیست !!ا


بازهم :

” جامعه جهانی به رهبری اروپا و آمریکا سیاست شان را با خواسته ما زندانیان سیاسی دیروز و امروز و نمایندگان پنج میلیون ایرانی در تبعید تنظیم و هماهنگ می کنند برای اینکه این برچسب و اتهام آمریکایی بودن برای همیشه از ما آزادیخواهان دور و برداشته شود می پرسم چرا کشورهای کوچکی همچون لیتوانی و لتونی و استونی که همسایه روسیه و تا دیروز در اتحاد جماهیر شوروی و از متحدین روسیه بودند اکنون جزء اتحادیه اروپا و از متحدین آمریکا و برعلیه روسیه هستند که همراه با متحدین خود دیپلمات های روسیه را از کشورشان بیرون می‌کنند “.

رهبری جامعه ی جهانی اندک اندک ازدست غرب خارج شده ومانند 500 سال قبل ، این اتوریته دراختیار شرق قرار میگیرد وغرب غرق دربحران ساختاری ، کاری جز خرابکاری وایجاد تنش درجهان نمیکند که البته بنفع بشریت نیست وما ناگزیریم این دوران برزخی فعلی را با خون دل خوردن ها، رنج کشیدنها ودر اتکاء بخود ازسر بگذرانیم.

ضمنا این مردم ایران است که نمایندگان خود را انتخاب میکنند ودراین مورد توجهی به مهاجرین وزندانیان روان پریشی مثل شما ندارند.

ضمنا شما با نام بردن ازکشورهای بیچاره تر شده ای مانند لیتوانی و … که آلت دست آمریکا شده اند، نمیتوانید خود را ازصفت آمریکائی بودن خلاص کنید!

همچنین :

“معلوم است برای اینکه اتحادیه اروپا و آمریکا نمی خواهند بر هیچ کشوری کوچک و بزرگی سلطه داشته باشند “.

نه بابا!

این عمه ی من بود که با چراغ سبز آمریکا لیبی را بدین وضع انداخت تا ازیک کشوری با مردمان مرفه وبا داشتن حق تحصیل وبهداشت رایگان و…، جهنمی بسازد یا حکومت فرانسه؟

یک ادعای دروغ ومضحک دیگر ازطرف هاشم آقای رجویست :

” با پایان جنگ سرد دوران کودتا توسط آمریکا به پایان رسیده است”.

دلیل اینکه آمریکا کودتای موفقی مانند کوتای 28 مرداد ایران یا گواتمالا یا اندونزی و … ، نمیتواند انجام دهد ، بالا رفتن سطح آگاهی مردم جهان ازیکسو و کشیده شدن دندان های این حیوان درنده وهار در کشورهایی مانند عراق و… است.

بااینحال ، شما به کودتاهای ونزوئلا، بولیوی، اکوادور، هندوراس، گواتمالا ، برزیل، آرژانتین و … ، چه نامی میدهید؟

صابر  تبریزی

(پایان)

پیام هاشم خواستار از زندان مشهد علیه انتخابات و نکاتی چند

***

هاشم خواستار ، فردی که فقط به یک چیز می اندیشد : تکرارِ مکررِ مطالبه های منافقین به بهانه حمایت از معلمین
لینک به منبع (ایران میدیا)

جعل نامه توسط مجاهدین به نام سعید ماسوریجعل نامه توسط مجاهدین به نام سعید ماسوری

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/هاشم-خواستار-و-مجاهدین-خلق-وطن-فروشی-و/

هاشم خواستار و مجاهدین خلق – وطن فروشی و تشویق تروریسم  جزو خواسته های معلمین نیست

هاشم خواستار و مجاهدین خلق - وطن فروشی و تشویق تروریسم  جزو خواسته های معلمین نیستصابر تبریزی، نهم اوت 2019:… این مطلب بتو که یک معلم آزاده؟؟!! هستی چه ربطی دارد؟ تو با این دفاعت از باند رجوی ، لکه ی ننگ بزرگی بردامن شغل مقدس معلمی زده ای! آخر یک معلم چطور میتواند ازتشکیلاتی که اساس خانواده در مناسبات خود را با بی رحمی تمام برهم زده وزنان مطلقه را که دیگر شوهری بعنوان پناهی نداشتند، به عقد بوالهوسی مانند رجوی دربیآورد تا او با تاسیس قصرهای با شکوهی مانند پارسیان ، ازاین زنان مظلوم کامجویی کند؟! هاشم خواستار و مجاهدین خلق – وطن فروشی و تشویق تروریسم  جزو خواسته های معلمین نیست .

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایرانسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

هاشم خواستار و مجاهدین خلق – وطن فروشی و تشویق تروریسم  جزو خواسته های معلمین نیست

آیا این معلم طرفدار برده داری، میتواند زندانی سیاسی باشد؟!

16مرداد 1398

هاشم خواستار و مجاهدین خلق

آقای هاشم خواستار که ازباند رجوی میهن فروش ، برده پرور و دزد ناموس مردم حمایت میکند ، متاسفانه معلم هم تشریف داشتند وحالا به لقب زندانی سیاسی هم مفتخر شده است!

دریغ از معلمی!

دریغ از زندانی سیاسی واقعی !

وبدتر اینکه دریغ از نام معلمان آزاده که نماینده ی شان فرد کوته بینی بنام هاشم خواستار باشد!

او درمقاله ای که رسانه های باند رجوی منتشر کرده ونامش ” آ ” دموکرات های کوتوله” میباشد ، نوشته است :

” ملت قهرمان ایران: بین رژیم و سازمان مجاهدین خلق، دریایی از خون قرار دارد و همه میدانند که بزرگترین دشمن رژیم سازمان مجاهدین خلق است، چرا که از سازماندهی آهنین برخوردار و بگفته و اقرار خود حاکمان ،آنها در تمام شورش ها دست دارند،بالعکس نیروهای سلطنت طلب بسیار پراکنده و« سازمانده ای» نشده هستند “.

این مطلب بتو که یک معلم آزاده؟؟!! هستی چه ربطی دارد؟

تو با این دفاعت از باند رجوی ، لکه ی ننگ بزرگی بردامن شغل مقدس معلمی زده ای!

پیام  مسعود رجوی ،  اخبار کانالهای تلویزیونی آمریکا

آخر یک معلم چطور میتواند ازتشکیلاتی که اساس خانواده در مناسبات خود را با بی رحمی تمام برهم زده وزنان مطلقه را که دیگر شوهری بعنوان پناهی نداشتند، به عقد بوالهوسی مانند رجوی دربیآورد تا او با تاسیس قصرهای با شکوهی مانند پارسیان ، ازاین زنان مظلوم کامجویی کند؟!

تو لااقل درمدرسه دیده ای که برای انتخاب مثلا مسئول انجمن خانه ومدرسه ، انتخابات آزاد وبا رای مخفی انجام میگیرد، چطور میتوانی هضم کنی که تشکیلات رجوی درطول این 40 سال ، یک انتخابات هم برگزار نکرده ، دوست مردم باشد وآن وقت تو دربرابر سلطنت طلب ها ازآنها دفاع کنی؟!

دوباره :

” بنابراین حکومت تلاش میکند که مبارزین را به اردوگاه سلطنت طلب ها سوق داده و همینطور افراد نفوذی بسیاری نیز بداخل آنها فرستاده تا ضمن حمایت از شاهزاده و فحاشی به رژیم، به سازمان مجاهدین خلق نیز فحش بدهند.یعنی بجای تضاد با جمهوری اسلامی، تضاد اصلی را با سازمان مجاهدین خلق بوجود بیاورند “.

میشود پاسخ دهید که رژیم چه سودی دراین کار دارد؟!

بخصوص اینکه درپیش ارباب مشترک مجاهدین وسلطنت طلبان، کفه ی ترازوکمی بنفع آرقیب تان هست است!

اینکه مجاهدین منفورتر از سلطنت طلبان دربین مردم هستند شک نکنید وازاین امر نتیجه بگیرید که دروغ میگویید و از احتمال پذیرفته شدن بعنوان احمد چلبی ایرانی نگران هستید!

همینطور :

” دولت سوریه ، ارتش آزاد سوریه را بمباران کرده تا انهاعقب نشینی کرده و داعش جایگزین آنها شود. چرا که داعش دشمن ارتش آزاد سوریه یعنی دشمن حکومت بشار اسد است.) اینها همان دموکرات های کوتوله هستند “.

این داعش که ( عشایر انقلابی ) شما بود ، حالا چرا به چیزی بدتر از ارتش آزاد سوریه ( اخوان المسلمین) تبدیل شده است آقا معلم آزاده؟!

اصل قضیه عبارت ازاین است که یکی ازکشورهای مهم عربی میانه ای با اخوان المسلمین ندارد وترجیح داد که داعش را آلترناتیو آن سازد که موقتا موفق شد!

مریم رجوی ، عضدانلو و مواضع ضد ایرانی مجاهدین خلق

داعش پس از به خاک وخون کشیده شدن لیبی نیروی بیشتری گرفت و سازمان شما این افتخار را دارد که چه رضایت خاطری دراین ویرانی لیبی که حامی بزرگ مردم  آفریقای ستم زده وعقب مانده بود ، بروز داد!!

درهر صورت، من که با معلمین شریف دوربرم نشست وبرخاست دارم ، آرزو میکردم که هاشم خواستار هم مثل آنها بوده و منافع ملی کشور واعتبار معلمان را پای حمایت از یک سازمان تبهکار وانحصار طلب ، قربانی نکند!

یا اگر دچار مریضی خاصی است ، همکاران و فامیلانش بهمراه کسانی که اورا زندانی کرده اند، به مراکز خاص اینگونه افراد معرفی کنند وکمک کنند تا معالجه شود!

صابر  تبریزی

هاشم خواستار و مجاهدین خلق – وطن فروشی و تشویق تروریسم  جزو خواسته های معلمین نیست

https://iran-interlink.org

***

رجوی همیشه طرف دشمن ایرانیان را میگیرد. چرا؟ مریم رجوی مسعود رجوی در عراق حمزه رحیمی را به قتل رساندندحمزه رحیمی، قربانی مقاوم زیر شکنجه های سال ۷۴ مجاهدین خلق ایران

رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانیخانم رجوی دکتر مصدق چه ربطی به شما دارد؟

پیام مرحوم مسعود رجوی ، توهم مریم رجوی و مجاهدینسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

همچنین: