پیروزی یا شکست مفتضحانه؟

پیروزی یا شکست مفتضحانه؟

 علی جهانی، وبلاگ آیینه، هجدهم سپتامبر 2016:… بعد از اخراج آخرین بقایای فرقه رجوی از عراق و انتقال آنها به کمپ نیرانا در کشور آلبانی مریم رجوی ریئس جمهور مادام العمر طی افاضاتی با وقاحت بی حد و حصر این شکست خفت بار استراتژی فرقه را پایان پیروزمند انتقال ساکنان لیبرتی به کشور آلبانی قلمداد کرده و آنرا تبریک گفته است . گذشته از اینکه این اراجیف تکراری اش مرغ پخته را هم به خنده وا می دارد ؛ سوال اینست که خانم رجوی … 

DURRES – MUXHAHEDINET IRANIANE MEK

https://youtu.be/QMF6vf417vI

لینک به منبع

پیروزی یا شکست مفتضحانه؟

 مجاهدین خلق فرقه رجوی آلبانی تیرانابعد از اخراج آخرین بقایای فرقه رجوی از عراق و انتقال آنها به کمپ نیرانا در کشور آلبانی مریم رجوی ریئس جمهور مادام العمر طی افاضاتی با وقاحت بی حد و حصر این شکست خفت بار استراتژی فرقه را پایان پیروزمند انتقال ساکنان لیبرتی به کشور آلبانی قلمداد کرده و آنرا تبریک گفته است . گذشته از اینکه این اراجیف تکراری اش مرغ پخته را هم به خنده وا می دارد ؛ سوال اینست که خانم رجوی اگر این انتقال پیروزمند بوده است و پیروزی محسوب می شود پس چرا تا بحال با آن مخالفت می کردید و در امر انتقال نیروها سنگ اندازی و کار شکنی می کردید و بصورت قطره چکان با انتقال نیروها موافقت می کردید؟ و چرا بعد از سقوط صدام به بهانه حفظ اشرف و حفظ اموال اشرف تعداد زیادی از نیروها را به کشتن دادید؟و مگر شما نبودید می گفتید اگر دنیا بجنبد اشرف ازجایش تکان نمی خورد ؟ و مگر شما نبودید که بعد از انتقال نیروها به لیبرتی خط برگشت به اشرف را دنبال می کردید؟ و مگر شما نبودید که اصرار برماندن به اشرف داشتید و خواستار برگرداندن بخشی از سلاحها به بهانه حفظ امنیت ساکنان لیبرتی بودید؟و مگر شما نبودید که با درخواست قانونی و بحق مقامات عراقی برای خروج از عراق مخالفت می کردید و به همین خاطر دولت قانونی و منتخب عراق را مزدور می نامیدید؟ پس چی شد حالا که مجبور به اخراج خفت بار از عراق شدید و این پایان یک استراتژی شکست خورده را پیروزی می دانید و جشن می گیرید و تبریک می گویید ؟ البته جواب همه این سولات واضح و روشن هست و خود خانم رجوی بهتر از هر کسی می داند که این اخراج نه تنها پیروزی نبوده است بلکه یک شکست مفتضحانه بوده است.ولی چرا اینطوری با شیادی خاص به ارث برده از مسعود رجوی آنرا پیروزی قلمداد می کند ؟ به نظر بنده به دو دلیل اساسی چنین دروغپردازی و وارونه جلوه دادن حقایق را پیش گرفته است :

یکی اینکه بدین وسیله به نیروهای وارفته و روحیه باخته که اکنون در تیرانا هستند کمی روحیه تزریق کند و اینطور به آنان وانمود کند که ما شکست نخورده ایم و پیروز شده ایم تا بدین وسیله از جریان مسئله دار شدن و ریزش بزرگ نیرویی که در راه هست جلوگیری کند .

علی جهانیدوم اینکه از پاسخ دادن به انبوهی سولات نیروها و منتقدان سازمان بخاطر این شکست مفتضحانه طفره برود . سوالاتی نظیر اینکه چرا به عراق رفتید و چرا به بهانه حفظ اشرف و حفظ اموال اشرف و اصرار بر ماندن در عراق این همه از نیرو ها را به کشتن دادید و یا اینکه شوهر فراری تان که اکنون معلوم نیست زنده یا مرده است ؛موقع رفتن از پاریس به عراق نگفته بود که می رود آتش بر افروزد در کوهستانها پس چی شد؟ و مگر شما به بهانه سرنگونی عملیات نمی کردید و وعده های سرنگونی توسط ارتش به اصطلاح آزادیبخش نمی دادید؟ و مگر شما عملیات به اصطلاح فروغ را بیمه نامه ارتش آزادیبخش نمی دانستید ؟ و مگر شما به بهانه ضرورت سرنگونی طلاقهای اجباری را تحت عنوان انقلاب کذایی را براه نیانداختید؟ و مگر شما نمی گفتید سلاح ناموس مجاهد خلق هست و حالا این مجاهد بی سلاح و بی قرارگاه و بدون لباس فرم چگونه می تواند در کمپ تیرانا در کشور آلبانی که به لحاظ جغرافیایی هزاران کیلومتر دورتر هست ؛ سرنگونی را محقق کند ؟ بله درست بخاطر طفره رفتن از پاسخ به این پرسشها و انبوه دیگری از پرسشها خانم رجوی به هذیان گویی افتاده و این شکست فضاحت بار را پیروزی قلمداد می کند که هیچ کسی آنرا باور نمی کند چون واقعیت ها چیز دیگری را نشان می دهند و واقعیت اینست که با اخراج بقایای فرقه رجوی از عراق آخرین میخ تابوت این فرقه تروریستی کوبیده شده است و دیگر دارد نفسهای آخرش را می کشد .

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26734

پایان حضور فرقه رجوی بعد از سه دهه در عراق 

Ali Jahaniعلی جهانی، وبلاگ آیینه، دهم سپتامبر ۲۰۱۶:… همانطور که همه در جریان هستید آخرین گروه ساکنان لیبرتی که بیش از ۲۸۰نفر بودند در نوزدهم شهریور خاک عراق را به مقصد کشور آلبانی ترک کردند و بدین ترتیب حضور گروه تروریستی و فرقه گرای رجوی در عراق به پایان رسید . فرقه رجوی در اوج جنگ ایران وعراق ؛ در سال ۶۳ خورشیدی انتقال نیروهایش را به عراق شروع کرده بود و بعدش هم رجوی با امضای به اصطلاح قرارداد صلح که در حقیقت … 

کمپ بدنان اشرف تعطیل شداتمام پروسه اخراج جماعت رجوی (ارتش خصوصی صدام) از کشور عراق

رحوی اعضای مجاهدین خلقرهبری مجاهدین و اعضا- دشمنانش (خیانت همیشه در اوج اعتماد اتفاق می افتد؛)

لینک به منبع

پایان حضور فرقه رجوی بعد از سه دهه در عراق

همانطور که همه در جریان هستید آخرین گروه ساکنان لیبرتی که بیش از ۲۸۰نفر بودند در نوزدهم شهریور خاک عراق را به مقصد کشور آلبانی ترک کردند و بدین ترتیب حضور گروه تروریستی و فرقه گرای رجوی در عراق به پایان رسید . فرقه رجوی در اوج جنگ ایران وعراق ؛ در سال ۶۳ خورشیدی انتقال نیروهایش را به عراق شروع کرده بود و بعدش هم رجوی با امضای به اصطلاح قرارداد صلح که در حقیقت امضای نوکری تمام عیار برای صدام حسین بود ؛ با طارق عزیز معاون صدام حسین ؛ خودش هم به عراق آمد و به دستور صدام حسین ارتش به اصطلاح آزادیبخش را تاسیس کرد و استراتژی اش را سوار جنگ ایران و عراق کرد و به دنبال آن تحت عنوان عملیات سرنگونی به سرباز کشی در مناطق مرزی مشغول گشت تا اینکه آتش بس بین ایران و عراق بر قرار شد و دوره ارتش به اصطلاح آزادیبخش به پایان رسید و بعدش هم که با سرنگونی صدام این ارتش خلع سلاح شد و قرار گاه استراتژِکی اشرف را از دست داد و به کمپ لیبرتی در بغداد منتقل شد تا به کشورهای دیگر منتقل گردد و اکنون بعد از سه دهه کاملا از عراق خارج شد . حال سوال اساسی اینست که حاصل بیش از سه دهه حضور در عراق چی بوده و چه دستاوردی داشته است و اکنون سازمان در چه نقطه ای است ؟آیا این رفتن به عراق که هیچ دستاوردی نداشته است اشتباه بوده یا درست بوده است ؟ و اگر درست بوده چه نتیجه ای داشته است ؟ خوب مسلما رفتن به عراق در اوج جنگ ایران و عراق کار بسیار اشتباهی بوده است و این اوج خیانت رجوی به مردم ایران بود که در اوج حنگ با دشمن هم جبهه شده و رودروی مردم ایران وارد جنگ شد و کلی از سربازان بی گناه را کشت و کلی از اطلاعات نظامی را در اختیار ارتش صدام قرار داد . و خلاصه اینکه مهمترین نتایج این حضور سی ساله فرقه رجوی در عراق به قرار زیر می باشد :

یکم) کشته شدن تعداد زیادی از نیروهای سازمان بخاطر سیاست های غلط رجوی ؛ تحت عنوان عملیات سرنگونی و عملیلت داخله و حفظ اشرف و حفظ اموال اشرف و اصرار بر ماندن در عراق

دوم) کشتن مردم بی گناه و غیر نظامی و سربازان بی گناه که دوره سربازی شان را می گذراندند تحت عنوان عملیات داخله و عملیات سرنگونی

سوم ) کردکشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق در زمان صدام حسین تحت عنوان سلسله عملیات مروارید

چهارم ) به اوج رساندن سرکوب و خفقان و سانسور در مناسبات استالینی اش با راه اندازی طلاقهای اجباری و راه اندازی زندان و شکنجه و اعدام نیروهای معترض به سیاست های رجوی ؛ بخاطر اینکه نیروها را مجبور به سکوت در مقابل جنایات رجوی کند و انها را مجبور به اطاعت کورکورانه از رجوی نمایند

پنجم) دخالت در امور سیاسی عراق و مخالفت با دولت منتخب مردم عراق و همکاری و حمایت از بقایای حزب بعث عراق و گروه تروریستی داعش تحت عنوان عشایر انقلابی عراق

ولی اکنون فرقه رجوی به حضورش با خفت و خواری پایان داد و بایستی سران این فرقه و بطور خاص مریم و مسعود رجوی جواب بدهند که چرا به عراق رفتند و چرا این همه نیروها را بدون هیچ نتیجه مثبتی به کشتن دادند و بایستی اعتراف کنند که این استراتژی غلط جواب ندارد و پاسخگوی این همه جنایات و خیانت های شان در این سالیان باشند که به بهانه سرنگونی هر بلایی که توانستند سر نیروها و مردم ایران و مردم عراق آوردند و بعدش دست از پا درازتر به حضورشان پایان دادند . و اکنون در وضعیت قلاکت بار و بی آیندگی کامل قرار گرفته اند و هیچ راهی جز نابودی کامل در انتظار شان نیست

(Rajavi cult or MKO aslo known as Saddam’s Private Army)

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26652

نگاهی به وضعیت سازمان در آستانه پنجاه و یکمین سالروز تاسیسش 

Rajavi_Faisal_1علی جهانی، وبلاگ آیینه، چهارم سپتامبر ۲۰۱۶:…  برای روشنتر شدن موضوع فقط کافی است که به عملکرد رجوی در این سالیان صدارتش در سازمان نگاهی گذرا بیندازیم تا دلایل اصلی این وضعیت وخیم و بی آیندگی سازمان مشخص گردد. اکنون در زیر نگاهی اجمالی می اندازیم به گوشه ای از عملکرد رجوی خاین: یکم ) خیانت رجوی به رهبری سازمان و تبدیل سازمان به یک گروهک تروریستی و فرقه گرا که صد و هشتاد درجه عکس اهداف بنیاگزاران … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشاز شعار تا واقعیت

لینک به منبع

نگاهی به وضعیت سازمان در آستانه پنجاه و یکمین سالروز تاسیسش

همانطور که همگان مطلع هستند در پانزده شهریور سال ۱۳۴۴ خورشیدی سازمان مجاهدین با هدف مبارزه با امپریالیست جهانی به سرکردگی آمریکا و رزیم وابسته شاه توسط بنیانگزاران سازمان تاسیس گردید . اما در سال پنجاه که تنها شش سال از تاسیسش می گذشت و بدون اینکه وارد عمل نظامی علیه رژیم شاه شود ؛ تمامی کادر رهبری سازمان توسط ساواک دستگیر شدند و بعدش هم که بر اثر خیانت اعضایی همچون رجوی؛ بنیانگزاران سازمان اعدام شدند و بعدش هم که در سال پنجاه وچهار سازمان دچار انشعاب گشت و گروه پیکار که مارکسیستی بدند از سازمان انشعاب کرد . و اما گروهی که در زندان هم بودند به سرکردگی رجوی خاِِین خود را به اصطلاح ادمه دهندگان اصلی راه بنیانگزاران می دانستند سکان رهبری سازمان را بدست گرفتند و از همین نقطه خشت کج بنا نهاده شد و بقول معروف خشت اول که کج شد تا آخر این بنا و دیوار سازمان گشت تا اینکه اکنون این دیوار کج در باتلاق عراق در حال فرو ریختن می باشد .

حال اگر بخواهیم نگاهی اجمالی بیندازیم به وضعیت اسف بار کنونی سازمان و دلایل چنین وضعیت وخیمی بعد از بیش از نیم قرن بعد از تاسیس ؛ متوجه می شویم که اصلی ترین دلیل و اشتباه سازمان مجاهدین این بوده است که رهبری سازمان بدست یک فرد نا صالح و نا صادقی مثل رجوی افتاده است که با خیانت به بنیانگزاران سازمان این سمت را ربوده است و بدنبال آن هم خیانت ها و جنایاتی را علیه مردم ایران مرتکب گشته است تا اینکه سازمان به اصطلاح مجاهدین را به این نقطه اسف بار کنونی رسانده است .

برای روشنتر شدن موضوع فقط کافی است که به عملکرد رجوی در این سالیان صدارتش در سازمان نگاهی گذرا بیندازیم تا دلایل اصلی این وضعیت وخیم و بی آیندگی سازمان مشخص گردد.

اکنون در زیر نگاهی اجمالی می اندازیم به گوشه ای از عملکرد رجوی خاین:

یکم ) خیانت رجوی به رهبری سازمان و تبدیل سازمان به یک گروهک تروریستی و فرقه گرا که صد و هشتاد درجه عکس اهداف بنیاگزاران حرکت کرده تا جایی که بجای مبارزه با امپریالیست جهانی به سرکردگی آمریکا ؛ بعد از سرنگونی صدام حسین؛ رجوی تحت عنوان حرکت موازی علنا به دولت آمریکا و ارتش آمریکا در عراق پیشنهاد نوکری و مزدوری داد .

دوم ) رفتن به عراق و سوار کردن استراتژی ترور و خشونت روی جنگ ایران و عراق و شرکت در جنگ ایران عراق و سرباز کشی تحت عنوان عملیات ارتش به اصطلاح آزادیبخش ؛ جهت کمک و مزدوری تمام عیار برای صدام حسین دیکتاتور سابق عراق .

سوم ) راه اندازی عملیات به اصطلاح سرنگونی و به کشتن دادن بیش از هزار و پانصد تن از اعضای سازمان و کشتن افراد بی گناه در مناطق مرزی ایران و عراق .

چهارم) راه اندازی طلاقهای اجباری تحت عنوان انقلاب کذایی مریم و زندانی وشکنجه و اعدام افراد ناراضی در سازمان جهت اجرای سرکوب و خفقان و سانسور شدید در داخل مناسبات قرون وسطایی اش .

پنجم) عدم استقلال سیاسی داشتن و آویزان شدن به قدرتهای خارجی و از دست دادن پایگاه مردمی و بدنبال آن خیانت به مردم ایران با همسویی با سیاست های افراطی ترین جناحهای جنگ طلب در حزب جمهوری خواه آمریکا و اسراییل و عربستان سعودی علیه منافع ملی مردم ایران .

ششم)تمامیت خواهی رجوی تحت عنوان اینکه ما تنها آلترناتیو هستیم و عدم انتقاد پذیری رجوی و بدنبال آن عدم برخورداری از کوچکترین جایگاهی در بین اپوزسیون داخل و خارج کشور .

هفتم) پایه گذاری دروغگویی و عدم صداقت و دادن شعار های پوچ و توخالی در سازمان که در این رابطه می توان به دادن وعده های دروغین از جمله دادن وعده های مستمر سرنگونی شش ماهه رژیم که هیچگاه عملی نشد اشاره کرد و یا اینکه مریم رجوی در زمان جنگ آمریکا علیه صدام فرار کرده و نیروها بعد از دستگیری اش در فرانسه متوجه شدن که ایشان فرار کرده بود و یا اکنون مشخص نیست ایشان زنده یا مرده است و هیچ اطلاعی را از وضعیتش در اختیار نیروها نمی گذارند و همچنین ترویج چابلوسی در سازمان با دادن رده تشکیلاتی بالا به افراد چابلوس و تملق گو مثل عباس داوری .

هشتم) عدم پاسخگویی رجوی در قبال اشتباهاتی که مرتکب شده است و اصرار بر استراتژی تروریستی اش تحت عنوان مبارزه مسلحانه و بدنبال آن حمایت از گروههای تروریستی در عراق و سوریه و دخالت در امور سیاسی عراق و مخالفت با دولت منتخب مردم عراق .

نهم) نوکری تمام عیار برای صدام حسین خیانت به مردم عراق با شرکت در عملیات کردکشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق تحت عنوان سلسله عملیات مروارید .

دهم) فرار از پاسخگویی و عدم مسولیت پذیری رجوی و راه اندازی استراتژی فرار در بین سران فرقه تروریستی اش که مادر طی این سالیان و بطور خاص اخیرا شاهد فرار سران فرقه از عراق بودیم که چگونه سر بزنگاهها و مواقعی که احساس کوچکترین خطری بکنند بدنه سازمان را بی دفاع رها کرده و فرار کرده اند . و در این رابطه در سال شصت رجوی درحالی که نیروها زیر تیغ بودند از ایران فرار کرد و بعدش در زمان سقوط صدام در حالیکه نیروها در زیر مهیب ترین بمباران در طول جنگها ی جهان بودند؛ خودش به مخفیگاه رفت و زنش را هم با بیش از چهار صد تن از سو گلی هایش به فرانسه فراری داد و اخیرا هم که اوضاع امنیتی در عراق وخیم هست و سازمان در آستانه خروج از عراق هست ما شاهد فرار سران فرقه از عراق هستیم .

یازدهم) مقابل مردم ایران قرار گرفتن و بی حرمتی به خانوادهای نیروهای سازمان و اجازه ملاقات ندادن به آنان با عزیزان شان که در کمپ لیبرتی گرفتارند بخاطر اینکه نیروهای سازمان در بی خبری کامل از دنیای بیرون قرار داشته باشند .

دوازدهم ) بروز نبودن سازمان نسبت به واقعیت های موجود در جامعه کنونی ایران و خواسته های مردم و عدم اطلاع از شیوه های مد نظر اکثریت مردم ایران برای رسیدن به دمکراسی و اصرار بر استراتژی پوسیده و کهنه شده مبارزه مسلحانه که دیگر نه تنها هیچ فایده ای ندارد بلکه کاملا در مقابل جنبش آزادیخواهی مردم ایران می باشد .

بله دوستان بخاطر همین عملکرد خیانت بار رجوی است اکنون بعد ا اینکه بیش از نیم قرن از تاسیس سازمان می گذرد تحت رهبری رجوی نه تنها این سازمان قدمی به جلو بر نداشته است بلکه اکنون در چند قدمی فروپاشی کامل قرار دارد و تنها نتیجه اش کشته شدن هزاران تن از نیروهای سازمان و مردم بی دفاع و غیر نظامی ایران بو ده و بس .

*** 

کمپ لیبرتی خانواده گروگانهای مجاهدین خلق فرقه رجویلیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

ترکی الفیصل مجاهدین خلق فرقه رجوی وعده “سرنگونی” پس از صدام و جولیانی و … این بار توسط ترکی الفیصل (+ الفیصل: مسعود رجوی مرده است)

مسعود رجوی در حال مبارزهچراغ خاموش کردن رجوی (امام حسین نه شب عاشورا غیبش زد و نه ده سال بعد از زیر قبای یزید نوار صوتی داد)

مسعود رجوی و فروغ جاویدان حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

مرگ مسعود رجوی
The death of Massoud Rajavi
https://youtu.be/CBJ3XiaQwT4

مسئول واقعی حمله به لیبرتی کیست؟

https://youtu.be/26Mps-OQLTU

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26562

فرار سران فرقه رجوی از عراق

Ali Jahaniعلی جهانی، وبلاگ آیینه، بیست و هفتم اوت ۲۰۱۶:… حال سوال از خانم رییس جمهور مادام العمر و برگزیده شوهر فراری اش اینست که چرا اکنون در برابر موضو عات مهمی نظیر مرگ مسعود و فرار سریالی سران فرقه از عراق سکوت کرده است ؟ مگر شما نمی گفتید دنیا بجنبد اشرف از جایش تکان نمی خورد ؟و مگر شما نمی گفتید سلاح ناموس مجاهد خلق هست ؟ و مگر شما به همراه شوهر فراری تان مستمر صحبت از حرکت عاشورا گونه نمی کردید … 

کمپ بدنان اشرف تعطیل شدمروری بر یک تجربه تلخ ـ خاطرات علی جهانی ـ قسمت ۱۲ :نشست های دیگ و دیگچه در اروپا

فرار مزدوران صدام رجوی از عراقادامه فرار سران جنایتکاراز عراق
(مژگان پارسایی، صدیقه حسینی، مهدی برائی، عبدالوهاب فرجی نژاد، ثریا شهری …)

لینک به منبع

فرار سران فرقه رجوی از عراق

بعد از اینکه یک ضرب العجل چهل و پنج روزه برای خروج فرقه رجوی از عراق تعین شد رهبری فرقه رجوی ضمن شوکه شدن و سکوت کامل کردن به فکر فراری دادن سران فرقه به شیوه فرار مریم و مسعود از عراق افتاد و بدنبال آن ما این روزها شاهد سریالی از فرار سران فرقه از عراق هستیم که از جمله آنها عباس داوری دلقک و چاپلوس رجوی و زهره اخیانی مسول به اضطلاح اول سازمان و ثریا شهری مسول مالی اجتماعی سازمان که بهتر بگویم مسول اخاذی و پولشویی در اروپا ؛ از عراق فرار کردند .

بله دوستان این است عاقبت استراتژی غلط و شعار های پوچ و توخالی که سازمان فرقه گرا که اکنون شاهد کوبیده شدن آخرین میخ تابوت تشکیلات قرون وسطایی اش در عراق هستیم .

حال سوال از خانم رییس جمهور مادام العمر و برگزیده شوهر فراری اش اینست که چرا اکنون در برابر موضو عات مهمی نظیر مرگ مسعود و فرار سریالی سران فرقه از عراق سکوت کرده است ؟ مگر شما نمی گفتید دنیا بجنبد اشرف از جایش تکان نمی خورد ؟و مگر شما نمی گفتید سلاح ناموس مجاهد خلق هست ؟ و مگر شما به همراه شوهر فراری تان مستمر صحبت از حرکت عاشورا گونه نمی کردید و نیروها را تشویق به کشته شدن در عراق نمی کردید؟ و مگر شما نبودید که خط ماندن در عراق را دنبال می کردید و در این رابطه طومار های پوشالی و دروغین و ساختگی از عراقیان جمع می کردید و امضاء و حمایتهای دروغین از لابی های تان تحت عنوان کمیته های ایران آزاد و پار لمانتر و شخصیت های برجسته اروپایی برای ماندن در عراق جمع می کردید و خواستار برقراری امنیت ساکنان لیبرتی می شدید؟ و مگر شما نبودید که چند وقت پیش خواستار برگرداندن ده درصد از سلاحهای خود برای تامین امنیت ساکنان لیبرتی شده بودید؟ پس چی شد حال در مقابل این ضرب العجل خروج از عراق خفقان کرفته اید و برای فراری دادن سران فرقه به تکاپو افتاده اید ؟

بله دوستان بخوبی مشاهده می فرمایید که تا جه اندازه شعارهای رهبری فرقه پوشالی و توخالی بوده است و ملاحظه می فرمایید که وقتی شعار حرکت عاشورا گونه می دهد و چراغها را خاموش می کند بخاطر این نیست که اگر کسی نمی خواهد با فرقه باشد برود . بلکه معنی اش اینست که چراغها را خاموش می کنند تا نیروها فرار رهبری و سران فرقه را نبینند و حرکت عاشورا گونه هم معنی اش اینست که نیروهای نگون بخت کشته شوند تا سران و رهبری فرقه بتوانند براحتی فرار کنند و اینست سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق که می خواهد همه خلق و نیروهای سازمان کشته شوند تا سران و رهبری اش حفظ شوند .

در پایان می خواستم عرض کنم که این هنوز از نتایج سحر هست که ما شاهد فرار سران فرقه از عراق هستیم و شاهد برچیده شدن بساط تروریستی فرقه رجوی از عراق و کوبیده شدن آخرین میخ تابوت این تشکیلات استالسنی در عراق هستیم . و رهبری سازمان فرقه گرا بایستی بداند که سران فرقه تا ابد نمی توانند از پاسخگویی در مقابل جنایاتی که در طول این سالیلن علیه مردم ایران و مردم عراق و نیروهای سازمان مرتکب شده اند فرار کنند و مخفی باشند و سرانجام روزی فرا خواهد رسید که مانند همه جنایتکاران در دنیا اینها هم بایستی پاسخگو باشند و انها به این فرار ها دل خوش نکنند روز پاسخگویی رجوی و سوگولی هایش فرا خواهد رسید.

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26456

آیا فرقه رجوی می تواند تشکیلات پوسیده اش را در تیرانا حفظ کند؟

 Ali Jahaniعلی جهانی، وبلاگ آیینه، بیستم اوت ۲۰۱۶:… اما واقعیتها بسیار سرسخت تر از تحلیل های آبکی ذهن بیمار رجوی هست . لذا بر همین اساس صدام سرنگون شد و رجوی از ترس جانش و بخاطر فرار از پاسخگویی به مخفیگاه رفت و زنش هم به پاریس گریخت و به دنبال آن ارتش به اصطلاح آزادیبخشش هم خلع سلاح شد و بیش هفصد تن از نیرها که بیش از دویست نفرشان از کادرهای با سابقه بالای بیست سال بودند از سازمان جدا شده و به کمپ تیف که تحت نظر … 

شروع مذاکرات استرداد مجرمین و انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آلبانی

لینک به منبع

آیا فرقه رجوی می تواند تشکیلات پوسیده اش را در تیرانا حفظ کند؟

همانطور که می دانید رجوی در زمان صدام حسین با برخورداری از حمایتهای همه جانبه نظامی و اقتصادی با راه اندازی پایگاه استراتژیکی اشرف و تشکیل به اصطلاح ارتش آزادیبخش برای خودش در تشکیلات حکومتی را براه انداخته بود و در تشکیلات با راه اندازی سرکوب و خفقان و سانسور شدید حسابی می تاخت و من یادم هست که همیشه در نشستهای عمومی برای خود نمایی و ترساندن نیروههای معترض در سازمان ؛ لباس نظامی می پوشید و یک کلت هم می بست و حسابی قدر نمایی می کرد و هیچگاه فکر نمی کرد که این حکومت پوشالی اش روزی به پایان می رسد .

اما واقعیتها بسیار سرسخت تر از تحلیل های آبکی ذهن بیمار رجوی هست . لذا بر همین اساس صدام سرنگون شد و رجوی از ترس جانش و بخاطر فرار از پاسخگویی به مخفیگاه رفت و زنش هم به پاریس گریخت و به دنبال آن ارتش به اصطلاح آزادیبخشش هم خلع سلاح شد و بیش هفصد تن از نیرها که بیش از دویست نفرشان از کادرهای با سابقه بالای بیست سال بودند از سازمان جدا شده و به کمپ تیف که تحت نظر ارتش آمریکا بود رفتند و این بزرگترین ضربه تشکیلاتی و بزرگترین ریزش نیرویی سازمان بود و بعدش هم علی رغم شعر و شعار های پوشالی مریم رجوی ؛ نظیر اینکه دنیا بجنبد اشرف از جایش تکان نمی خورد ؛ و علی رغم به کشتن دادن عده ای از نیروها به بهانه های واهی نظیر حفظ اشرف و حفظ اموال اشرف و همچنین علی رغم حمایتهای ارتش آمریکا ؛ سر انجام ارتش بی سلاح و پایگاه بر اثر فشارهای سازمانهای بین المللی و ارگانهای حقوق بشری و فعالین حقوق بشر و جدا شدگان و خانواده های نیروهای سازمان مجبور شد تن به تخلیه کامل اشرف بدهد و به کمپ لیبرتی منتقل گردد . لذا بدین سان بجای اینکه رجوی موفق شود میخ ماندن در اشرف را بکوبد ؛ میخ تابوت تشکیلات استالینی و مخوف رجوی در اشرف کوبیده شد و رجوی با آن همه امکاناتی که در اشرف داشت نتوانست تشکیلات زوار در رفته اش را در آنجا حفظ کند و خلاصه اینکه قرارگاه وسیع اشرف که روزی رجوی برای حفظ تشکیلاتش دور تا دورش را باسیم خار دار و سیاج و پروژکتورهای قوی و نگهبانی ها و گشت تا شعاع سی کیلومتری و حفاظت ارتش صدام تا شعاع ده کیلومتری و حتی بین یگانها خاکریز بلند زده بود و نفرات برای تردد بین یگانها بایستی از فرماندهان خود ویزا می گرفتند ؛ نگه داشته بود . این دژ محکم فرو ریخت و اشرف تخلیه کامل شد . بعدش رجوی در کمپ لیبرتی سعی کرد با دنبال کردن خط برگشت به اشرف و باز پس گیری سلاح هایش و اصرار بر ماندن در عراق و ممانعت از ملاقات نفرات با یو ان و خانواده ها و عدم همکاری با مقامات عراقی و دشمنی با دولت نوری مالکی و همچنین عدم همکاری با کمیساریای عالی پناهندگان در امر انتقال نیروهها به کشورههای امن ثالث و انتقال نیروها بصورت قطره ای ؛ سعی کرد تشکیلات پوسیده اش را پشت دیوارهای بلند سیمانی در کمپ کوچک لیبرتی حفظ کند. ولی باز بر اثر کمپین هایی که برای خروج فوری نیروها از کشور ناامن عراق ایجاد شده بود و بر اثر فشارههای بین المللی و ارگانهای حقوق بشری و جدا شدگان از سازمان و همچنین بر اثر فشارهای خانواده های نیروهای سازمان که برای چندمین بار برای ملاقات با عزیزان شان به پشت درب کمپ لیبرتی مراجعه کرده اند و بخاطر ممانعت سران فرقه موفق به دیدار با عزیزان شان نشده اند ؛ اکنون فرقه تروریستی رجوی روزهای پایانی عمرش را در عراق سپری می کند و بخاطر همین هم به تکاپو افتاده مرتبا اینروزها دارد سران بالای سازمان نظیر عباس داوری و عذرا طالقانی و سایر سران جنایتکارش را از کمپ لیبرتی به سبک مریم رجوی فراری می دهد و خلاصه اینکه همین روزهاست که فرقه تروریستی رجوی به حضورش در عراق پایان دهد و بطور کامل به کمپ تیرانا منتقل گردد . حال سوال اینجاست که آیا فرقه رجوی علی رغم اینکه تلاش دارد کمپ تیرانا را جایگزین اشرف کند و علی رغم اینکه برای حفظ تشکیلات وارفته اش برای نیروها نشست غسل را بطور روزانه بر گزار می کند تا مبادا بقول خودشان انقلاب شان سوراخ شود و برای اینکه نیروها با بیرون از تشکیلات هیچگونه تماسی نداشته باشند آنها را در یک اپارتمان کرده و شیشه ها را هم با روزنامه پوشانده است تا مبادا افراد با دیدن بیرون و فضای زندگی به فکر جدایی از سازمان بیفتند و خالصه اینکه علی رغم ایجاد محدودیتهای زیاد برای نیروها و گرفتن حقوق ناچیز پناهندگی شان و زدو بند با مقامات کشور آلبانی و تهدید جداشدگان در کمپ تیرانا ؛ می تواند تشکیلات پوسیده اش را حفظ کند ؟

به نظر بنده به هیچ وجه نمی تواند موفق به حفظ تشکیلاتش در آلبانی گردد چون در آنجا نه امکان آموزش نظامی نیروها را دارد و نه بخاطر فاصله جغرافیایی زیاد با ایران امکان تحرکات تروریست در داخل ایران را تحت عنوان عملیات و مبارزه دارد و خلاصه اینکه در آنجا بخاطر محیط آزادتر و باز نسبت به عراق امکان کنترل نیروها به مراتب کمتر هست و حفظ تشکیلات هم به مراتب سختر از عراق می باشد . بنابر این از نظر بنده کمپ تیرانا آخرین سنگر تشکیلات پوسیده و وارفته رجوی می باشد.

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultآیا آلبانی میتواند به تعهداتش عمل نماید و مانع هجوم تروریست ها به داخل اروپا گردد؟ 

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26376

نامه ای به ساکنان لیبرتی 

 Ali Jahaniعلی جهانی، وبلاگ آیینه، پانزدهم اوت ۲۰۱۶:…  سلام دوستان قدیمی من بعنوان یک فردی که در کنار شما بهترین دوران عمرم را یعنی جوانی ام را در تشکیلات استالینی و قرون وسطایی رجوی گذرانده است و قربانی فرقه رجوی بوده و بعنوان کسی که از این فرقه تروریستی رهایی پیدا کرده و از بیرون تشکیلات مخوف و استالینی و تار عنکبوتی رجوی را ارزیابی می کند و عملکرد فرقه گرایانه اش … 

رجوی از شادمانی ۱۱ سپتامبر تا نوکری دولت پشت آن 

رجوی مجاهدین خلق مزدوری عربستان اسرائیلاین روزهای سیاه فرقه رجوی

لینک به منبع

نامه ای به ساکنان لیبرتی

سلام دوستان قدیمی من بعنوان یک فردی که در کنار شما بهترین دوران عمرم را یعنی جوانی ام را در تشکیلات استالینی و قرون وسطایی رجوی گذرانده است و قربانی فرقه رجوی بوده و بعنوان کسی که از این فرقه تروریستی رهایی پیدا کرده و از بیرون تشکیلات مخوف و استالینی و تار عنکبوتی رجوی را ارزیابی می کند و عملکرد فرقه گرایانه اش را مورد نقد و برسی قرار داده است ؛ می خواستم دوستانه نکاتی را در مورد عملکرد فرقه گرایانه رجوی بعرض شما برسانم . که امیداوارم با توجه به سانسور و خفقان شدیدی که سران فرقه به دستور رهبری سازمان یعنی مسعود و مریم بر تشکیلات قرون وسطایی ایجاد کرده اند این نامه و عرایض بنده به گوش تان برسد.

دوستان عزیز

همه شما شاهد هستید که وعده های سرنگونی دوماهه و شش ماهه رجوی از سال شصت که اعلام مبارزه مسلحانه کرده است پوچ و دروغین بوده است و تنهاحاصلی که این مبارزه مسلحانه و وعده های دروغینش داشته است این بوده که افراد بیشماری از نیروههای سازمان و مردم بی گناه کوچه و بازار ایران در این سالیان کشته شده اند . لذا اکنون وقت آن رسیده است که از سران تشکیلات بپرسید که حالا با از دست دادن سلاح وقرار گاه اشرف و مسن شدن و بیمار شدن اکثریت شما در این تشکیلات چگونه می خواهند باز توسط ارتش به اصطلاح آزادیبخش سرنگونی را محقق کند ؟ و چرا دیگر دست از سرتان بر نمی دارد و مانع خروج تان از عراق می شود ؟ و همچنین از رهبری سازمان بپرسید که وقتی یک شیوه مبارزه این همه کشته داده است ولی نه تنها هیچ پیشرفتی برای سازمان نداشته بلکه همه اش پس رفت بوده طوری که اکنون در آستانه فروپاشی کامل و در لبه پرتگاه نابودی قرار گرفته است نباید به این شیوه شک کرد و در آن تجدید نظر کرد ؟ البته اینرا مریم رجوی خوب می داند و برای همین در تحویل سال جدید بجای شعار سرنگونی شعار سر افرازی را می داد.

دوستان عزیز

همه شما می دانید که رجوی که خود را رهبر عقیدتی مادام العمر می داند سر بزنگاهها فرار کرده است و اکنون هم بیش از یک دهه هست که در مخفیگاه بسر می برد و اخیرا هم که شیخ سعودی در مراسم سالگرد ترور و خشونت سالانه مریم رجوی در پاریس گفت مرحوم رجوی و بر اساس این اظهارات ؛ معلوم هم نیست که زنده باشد . لذا اکنون وقت آن رسیده است که از فرماندهان تان سوال کنید که رجوی کجاست ؟ آیا زنده است یا مرده است ؟ و اگر مرده چرا شما را در جریان نمی گذارند و اگر هم زنده هست تا کی می خواهد در مخفیگاه بسر ببرد و چرا در این شرایط اسف بار سازمان و اوضاع نا امن عراق تشکیلات سازمان ول کرده و در مخفیگاه تشریف دارند؟ و حق دارید سوال کنید که اگر ایشان زنده هستند چرا هیچ پیام صوتی و تصویری جدیدی از ایشان پخش نمی کنند ؟

دوستان عزیز

همه شما شاهد هستید که بعد انتشار خبر تخلیه کامل کمپ لیبرتی تا حد اکثر ظرف چهل و پنج روز آینده و خروج کامل سازمان از عراق ؛ سران جنایتکار رجوی نظیر عباس داوری دلقک . چابلوس رجوی و زهره اخیانی به اصطلاح مسول اول سازمان به شیوه مریم رجوی فرار کرده و شما را در کمپ نا امن لیبرتی تنها گذاشته اند . لذا وقت آن هست که از فرماندهان تان سوال کنید که چرا مریم رجوی که به دروغ می گوید نگران امنیت شماست؛ خودش در زمان سرنگونی ما را در زیر مهیب ترین بمباران هوایی در طول تاریخ جنگهای دنیا در کوههای حمرین جا گذاشته و به همراه چهار صد تن از سو گلی هایش نظیر مهدی ابریشم چی فرار کرده و به اور سور واز پاریس رفت ؟ و چرا اکنون در این شرایط بجای درخواست فوری شما از کشور نا امن و جنگ زده عراق ؛ از یک طرف خواسته غیر واقعی و غیر عملی بر قراری امنیت جانی شما را توسط سازمان ملل آنهم در کشور عراق که برای شهروندان خودش امن نیست را مطرح می کند و از طرف دیگر چون خودش خوب می داند که چنین امری ممکن نیست سران تشکیلات نظیر زهره اخیانی و عباس داوری را به سبک فرار خودش از عراق فراری می دهد ؟

دوستان عزیز

همه شما می دانید که خانوادههای تان برای کمک به شما و نجات تان از چنگال رجوی ؛ از بعد سرنگونی صدام حسین مرتبا همه سختی ها را به جان خریده و به عراق آمده و قبل از تخلیه کامل کمپ اشرف جلوی در آن و اکنون جلوی درب کمپ لیبرتی می ایند و اکنون همه عده ای از آنها آنجا هستند و خواستار ملاقات با شما جگر گوشه های شان هستند ولی رجوی سنگ دل نه تنها مانع ملاقات شما با خانواده های تان می گردد بلکه انها را مورد انواع و اقسام تهمت و افترا قرار می دهد و سعی می کند در ذهن شما اینطوری القاء کند که خانواده ها دشمن اصلی هستند و بایستی با انها مقابله کرد و حتی با این ترفند عده ای از شما را وادار کرده که علیه خانواده ها سنگ پرانی کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهید . و خلاصه اینکه خانوادههای تان علی رغم تحمل سختی و مشکلات فراوان تا بحال بجای اینکه موفق به ملاقات با شما عزیزان شان گردند ؛ با دیوار های بلند کمپ ملاقات کرده اند و سران فرقه مانع تماس خانواده ها با شما می گردند چونکه از این می ترسند که این تماس باعث آگاهی یافتن تان از محیط خارج غار سازمان و به دنبال آن باعث خروج و جدایی تان از تشکیلات قرون وسطایی رجوی گردد. لذا اکنون وقت آن رسیده است که همانگونه که خانواده هایتان از بیرون دیوارههای بلند کمپ فشار می آورند تا هر طوری شده با شما دیدار داشته باشند و شما را نجات دهند ؛ شما هم از داخل کمپ به فرماندهان تان فشار بیاورید تا این دیوار جدایی بین شما با خانواده ها فرور بریزد و چشمتان به دیدار خانواده های تان روشن گردد و از این فرصت طلایی ایجاد شده که خانواده ها آماده کمک به شما هستند استفاده کرده و حصار و دیوار ذهنی و جسمی را که رجوی برای در بند نگه داشتن و به کشتن دادن تان ایجاد کرده را بشکنید و فرار کنید و خود را به خانواده ها که بی صبرانه آن طرف دیوار منتظر تان هستند و آماده هر گونه کمک به شما هستند . و همچنین اکنون زمان آن هست که از فرماندهان تان سوال کنید که مگر این خانوتده ها بخشی از همان خلقی نیستند که شما مدعی مبارزه برای رهایی شان هستید پس چرا از آنها می ترسید و مانع ملاقات شان با شما می شود ؟

دوستان عزیز

در پایان عرایضم بایستی خدمتان به عرض برسانم که واقعیت اینست که رهبری سازمان بهتر از هر کسی می داند که سازمان در شرایط بسیار وخیم و اسف باری قرار دارد و دیگر نه توان سرنگونی دارد و نه اینکه می تواند امنیت شما را در عراق حفظ کند . لذا از آنجایی که همه شما خوب می دانید ؛ سازمان هیچگاه ارزشی برای جان نیروهایش قایل نبوده و نیست و نخواهد بود ؛ می خواهد شما را سپر بلای رهبری و سران سازمان کند و به کشتن بدهد تا بتواند آنها را به راحتی از عراق فراری دهد . لذا وقت آن رسیده است که علیه این اقدام و هدف ضد انسانی سازمان و رهبری اش قیام و شورش کنید و سرنوشت خود را خود تان رغم بزنید و برای باقیمانده عمرتان و آینده زندگی تان و مبارزه تان خود تان بدور از بالای سر بودن چماق سازمان تصمیم گیری کنید و سرنوشت آینده تان را رغم بزنید و خود را از جهنم تشکیلات در عراق نجات دهید .

با آرزوی پیروزی و رهایی برای شما عزیزان در بند در تشکیلات تار عنکبوتی رجوی

*** 

https://youtu.be/cML2aJVpFeA

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26297

خلق قهرمان از نظر فرقه رجوی چه کسانی هستند ؟ 

Ali Jahaniعلی جهانی، وبلاگ آیینه، دهم اوت ۲۰۱۶:… شما به هیچ وجه نمی توانید با ادعای دروغین حمایت از خلق قهرمان و حقوق بشر و آزادی و عدالت اجتماعی و مدره نمایی چهره اصلی ضد خلقی تان را بپوشانید و ما در عصر آگاهی و دوران ارتباطات بسر می بریم و دیگر دوران اینگونه فریب کاری ها بسر رسیده است و همه مردم دنیا و بطور خاص مردم ایران بخوبی می دانند که یک گروه تروریستی و فرقه گرا … 

حمله به خانواده ها اوت 2016مراجعه سوم در سفر ششم (+ گزارش دوم از روز ششم)

لینک به منبع

خلق قهرمان از نظر فرقه رجوی چه کسانی هستند ؟

کلا از نظر فرقه تروریستی رجوی کلیه گروهها و کسانی که از اقدامات تروریستی و فرقه گرایی و اعمال ضد خلقی و ضد انسانی این گروه تروریستی و ضد خلقی حمایت کنند انقلابی هستند و جزو خلق قهرمان محسوب می شوند . لذا با این استدلال سخیف رجوی خلق قهرمان شامل : شیوخ مرتجع حاکم بر عربستان سعودی ؛ دولت اسراییل؛ افراطی ترین جناح های جنگ طلب در حزب جمهوری خواه آمریکا ؛ گروههای تروریستی عراق و سوریه و بقایای حزب بعث؛ گروههای دست ساز رجوی تحت عنوان کمیته ایران آزاد که با صرف هزینه های کلان از بین چند پارلمانتر یاغی در بین کشورهای اروپایی درست شده است و دانشجویان لهستانی و پناهجویان سوری و افغانی و آفریقایی که با انواع و اقسام حیله و نیرنگ و صرف هزینه های کلان به شوی مسخره سالانه مریم رجوی کشانده می شوند همگی جزو خلق قهرمان ایران محسوب می شوند که سازمان به اصطلاح مجاهدین دارد برای رهایی آنها مقاومت می کند . و بقیه افراد ایران و بقیه مردم ایران و جهان نه تنها جزو خلق قهرمان محسوب نمی شوند بلکه ضد خلق هستند و بایستی با آنها مبارزه کرد. بله دوستان عزیز از نظر ذهن بیمار رجوی مردم ایران جزو خلق قهرمان نیستند و بایستی با آنها مبارزه کرد .

ولی بایستی خطاب به رجوی فرقه گرا بگویم که :

خلق قهرمان واقعی مردم ایران هستند که بخاطر اینکه شما خواهان تحریم شدید اقتصادی و جنگ علیه شان هستی و همچنین بخاطر اقدامات تروریستی تان علیه شان نه تنها در بین شان از جایگاه مردمی برخوردار نیستی بلکه به شدت مورد انزجار و تنفر شدید انها قرار دارید .

خلق قهرمان خانواده هایی هستند که برای ملاقات با عزیزان شان که در بند تشکیلات استالینی و قرون وسطایی تان هستند ؛ تمامی خطرات جانی را تحمل کرده و به عراق آمده اند و خود را به پشت درب کمپ لیبرتی رسانده اند ولی شما مانع ملاقات شان با عزیزان شان می شوید و آنان را مورد تهمت و افترا قرار داده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهید .

خلق قهرمان سربازانی بودند که برای دفاع از میهن با صدام حسین متجاوز می جنگیدند ولی شما برای خوش خدمتی به صدام و بخاطری اثبات نوکری و مزدوری تمام عیار تان به صدام حسین آنها را در مناطق مرزی تحت عنوان عملیات کشته و یا مجروح و یا اسیر می کردید .

خلق قهرمان کسانی از نیروهای سازمان هستند که مخالف سیاست های ضد خلقی شما هستند و برای رهایی از چنگال شما شکنجه و زندان را تحمل کردند و عده ای از آنان را اعدام کردی و تعدادی هنوز در تشکیلات تار عنکبوتی ات گرفتار هستند و عده ای از آنان که با تحمل مشکلات و سختی های فراوان موفق شدند که رهایی پیدا کنند و به کشورهای اروپایی بروند ؛ انان را بخاطر افشای جنایات و خیانت هایت به سازمان و مردم ایران و بخاطر قعالیت های حقوق بشری و انساندوستانه مورد اذیت و ازار قرار داده و حکم قتل انها را صادر کرده ای .

و سخن آخر اینکه شما به هیچ وجه نمی توانید با ادعای دروغین حمایت از خلق قهرمان و حقوق بشر و آزادی و عدالت اجتماعی و مدره نمایی چهره اصلی ضد خلقی تان را بپوشانید و ما در عصر آگاهی و دوران ارتباطات بسر می بریم و دیگر دوران اینگونه فریب کاری ها بسر رسیده است و همه مردم دنیا و بطور خاص مردم ایران بخوبی می دانند که یک گروه تروریستی و فرقه گرا که دستش به خون فرزندان شان آلوده هست به هیچ وجهی نه تنها نمی تواند خلقی و انقلابی باشد بلکه صد و هشتاد درجه بر خلاف منافع مردم حرکت می کند و کاملا ضد خلقی هست . فرقه رجوی هم در این سالیان ثابت کرده است که ادعای حمایت از خلق قهرمان ایران نه تنها یک ادعای دروغین و پوچ و بی اساس بوده و هست بلکه کاملا در راستای ضد منافع ملی مردم حرکت کرده و می کند .

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26242

شکست ارتش فرقه رجوی از ارتش دلیر خانواده ها 

 Ali Jahaniعلی جهانی، وبلاگ آیینه، هفتم اوت ۲۰۱۶:… بله دوستان همه ما شاهد هستیم که مریم رجوی با خرجهای کلان و برگزاری خیمه شب بازی سالانه و با لابی های صهیونیستی و لابی گری های بازنشستگان و ورشکستگان سیاسی از افراطی ترین جناح های جنگ طلب حزب جمهوری خواه آمریکا نتوانست به ماندنش را در عراق ادامه دهد . ولی خانواده ها توانستند با دست خالی ولی با عزمی آهنین و اراده ای … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی 2016اغلب افراد تحت سیطره فرقه مجاهدین در کمپ لیبرتی دچار بیماریهایی روحی و جسمی شده اند

لینک به منبع

شکست ارتش فرقه رجوی از ارتش دلیر خانواده ها

همانطور که همگان در جریان هستند قرار شده است که ظرف ۴۵ روز آینده باقی مانده ساکنان کمپ لیبرتی خاک عراق را ترک کنند . و این نتیجه تلاش شبانه روزی وخستگی ناپذیر خانواده های اسیران در فرقه رجوی می باشد که ارتش به اصطلاح آزادی بخش رجوی را به زانو در آورده و شکست داده است . البته همانطور که می دانید قبلا هم این ارتش دلیر خانواده ها با تلاش های بی امان و خستگی ناپذیرش باعث تخلیه کامل کمپ اشرف این قلعه استراتژیکی و ظرف فرقه گرایی رجوی گردیده بود و همچنین تمامی ترفندهای رجوی از جمله اخاذی از خانواده ها و نیرو گیری از انها را شکست داده بود . بله دوستان رجوی علی رغم اینکه دم از حقوق بشر می زند و خود را به دروغ مدافع سرسخت حقوق بشر می داند ؛ نتوانست در مقابل سیل بنیان کن ارتش دلیر و پر توان خانواده ها دوام بیاورد و شکست خوردو به زانو در آمد .بله خانواده های شریف با سلاح کار آمد حقوق بشر فرقه رجوی را شکست دادند و رجوی علی رغم همه لجن پراکنی های مستمر و پی در پی و ممانعت از ملاقات خانواده ها با عزیزان در بند شان نتوانست با ارتش به اصطلاح آزادی بخش خود که اکنون مانند شیر بی یال و دم و اشکم شبیه شده است و تبدیل به خانه سالمندان گشته است که اکثریت نیروهایش بیش از شصت سال سن دارند و مریض و بیمار هستند و نه تنها توان حمل سلاح را ندارند بلکه توان راه رفتن را هم ندارند ؛ در مقابل ارتش پرتوان و دلیر خانواده ها دوام بیاورد و شکست خورد .

همچنین رجوی علی رغم برخورداری از حمایتهای همه جانبه شیوخ مرتجع عربستان سعودی و دولت اسراییل و حمایت های بی دریغ ارتش آمریکا در عراق که تا کنون با حمایتش از این فرقه تروریستی مانع از اخراجش تو سط دولت منتخب مردم عراق شده است ؛ خانواده ها موفق شدند این فرقه تروریستی را با تلاشهای بی امان و خستگی ناپذیر شان شکست دهند .

بله دوستان همه ما شاهد هستیم که مریم رجوی با خرجهای کلان و برگزاری خیمه شب بازی سالانه و با لابی های صهیونیستی و لابی گری های بازنشستگان و ورشکستگان سیاسی از افراطی ترین جناح های جنگ طلب حزب جمهوری خواه آمریکا نتوانست به ماندنش را در عراق ادامه دهد . ولی خانواده ها توانستند با دست خالی ولی با عزمی آهنین و اراده ای فوقالعاده قوی و با سلاح حقوق بشر ارتش سالمندان رجوی را شکست دهند . اکنون در پایان عرایضم می خواستم از سران فرقه رجوی و بطور خاص از مریم رجوی و شوهر فراری اش بخواهم که دیگر دست از سر نیروهای نگون بخت بردارند و سعی نکنند که کمپ تیرانا را جایگزین کمپ اشرف و لیبرتی کنند زیرا خانواده ها به هیچ وجهی دیگر اجازه نمی دهند که بیش از این با سرنوشت عزیزان شان بازی کنید . و همچنین از نیروهای در بند می خواهم که بعد از رهایی از عراق سعی کنند سرنوشت خود را خودشان بدست گرفته و برای آینده زندگی شان خودشان تصمیم گیری کنند و گول ترفند های رجوی را نخورند و از تهدید هایش نهراسند و دست رد به سینه سران فرقه رجوی بزنند و اطمینان داشته باشند که ارتش پرتوان و دلیر خانواده ها پشت سرشان هستند و از آنان حمایت می کنند .

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25880

نگاهی به گردهمایی برای ادامه خشونت گرایی و اصرار بر استراتژی ترور وخوشونت فرقه رجوی

Ali Jahaniعلی جهانی، وبلاگ آیینه، دهم ژوئیه ۲۰۱۶:… مریم عضدانلو رییس جمهور مادام العمر که بر گزیده شوهر فراری اش می باشد همه ساله با خرجهای کلان عده ای را بعنوان سخنران اجاره ای و عده ای را هم برای سیاهی لشکر در یک سالن کرایه ای جمع می کند تا بر ادامه خشونت گرایی پای بفشارد و بر ادامه استراتژی ترور و خشونت اصرار بورزد و این مراسم همه ساله از سوی صهیونیستها و شیوخ مرتجع عربستان … 

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgمریم رجوی – ملکه تبلیغات مجاهدین خلق – خدمات خود برای دشمنان ایران را آگهی میکند

لینک به منبع

نگاهی به گردهمایی برای ادامه خشونت گرایی و اصرار بر استراتژی ترور وخوشونت فرقه رجوی

 مریم عضدانلو رییس جمهور مادام العمر که بر گزیده شوهر فراری اش می باشد همه ساله با خرجهای کلان عده ای را بعنوان سخنران اجاره ای و عده ای را هم برای سیاهی لشکر در یک سالن کرایه ای جمع می کند تا بر ادامه خشونت گرایی پای بفشارد و بر ادامه استراتژی ترور و خشونت اصرار بورزد و این مراسم همه ساله از سوی صهیونیستها و شیوخ مرتجع عربستان سعودی ساپورت و پشتیبانی می شود .

در اینجا می خواستم اشاره کنم که آنچه که از ماهیت و ذات فرقه تروریستی رجوی بر می آید جای هیچگونه تعجب ندارد که چرا در این شرایط که همه دنیای آزاد درگیر مبارزه با پدیده تروریزم و اقدامات تروریستی گروههای تروریستی نظیر داعش می باشد ؛ این گروه تروریستی فرقه گرا اقدام به برگزاری گردهمایی برای بزرگداشت سالروز ترور و خشونت می کندتا در آن گردهمایی بر ادامه این خط و استراتژی تروریستی اصرار بورزد .

اما اکنون روی سخنم با مقامات اروپا و آمریکا و بطور خاص مقامات فرانسوی هست که شمایی که مدعی مبارزه با گروههای تروریستی هستید چرا در این شرایط که اقدامات تروریستی گروههای تروریستی در عراق و ترکیه و سوریه بنگلادش و فرانسه و بلژیک و آمریکا و تقریبا در همه دنیا دارد جان عده زیادی افراد بیگناه را در کوچه و خیابان و در فرودگاه می گیرد و وحشیانه دارد خون می ریزد ؛ شما به یک گروه تروریستی بالقوه که بسیار خطر ناکتر از گروههای تروریستی بالفعل نظیر گروه تروریستی داعش هست اجازه برگزاری سالروز ترور وخشونت می دهید ؟ و آیا فکر نمی کنید که تا زمانیکه برخورد دوگانه با پدیده تروریزم جهانی داشته باشید و تروریستها را بین تروریست خوب و تروریست بد دسته بندی کنید این مشکل تروریزم هیچوقت بطور ریشه ای حل نمی شود ؟

بله دوستان عزیز خواننده از نظر بنده ؛مبارزه و جلوگیری از رشد و نمو پدیده تروریزم و گروههای تروریستی نه تنها با ایجاد اسلام هراسی در بین مردم و یا با بمباران مواضع گروههای تروریستی و باز پس گرفتن مناطق اشغالی و کشتن رهبران گروههای تروریستی حل نمی شود بلکه باعث تقویت آنها می گردد .

لذا تها راه حل ریشه ای ؛ پرهیز از برخورد دوگانه با این پدیده شوم و معضل جهانی و قطع تمامی راههای پشتیبانی مالی و نظامی آنها و تحریم کشورهایی نظیر عربستان سعودی که این گروههای تروریستی را ایجاد کرده و آنهارا مورد حمایت همه جانبه مالی و نظامی قرار می دهند ؛ می باشد و تنها با اینگونه برخورد قاطع می توان نه تنها جلوی رشد و پیشروی گروههای تروریستی را گرفت بلکه آنها را به سرعت نیست و نابود کرد . تادیگر پیش از این شاهد ریخته شدن خون مردم بیگناه کوچه و خیابان و مسافران فرودگاههای بین المللی که هیچ دستی در این آتش ندارند نباشیم .

بنابر این تا زمانی که برخورد قاطعی با گروههای تروریستی وجود ندارد و تا زمانیکه کشورهایی نظیر عربستان سعودی این گروههای تروریستی بالفعل نظیر داعش و گروههای تروریستی بالقوه نظیر فرقه رجوی را مورد حمایت های همه جانبه قرار می دهند ؛ این پدیده شوم نه تنها ریشه کن نخواهد شد بلکه گروههای تروریستی از این شکاف برخورد دوگانه و غیر قاطع و منفعل آمریکا و اورپا کمال سوء استفاده را خواهند کرد . و به همین دلیل هست که ما هر روز شاهد جنایات تروریستی گروههای تروریستی نظیر داعش هستیم و همچنین فرقه رجوی هم که به گفته خود مسعود رجوی رهبر فراری این فرقه تروریستی و باند خطر ناک مافیایی فرقه گرا که همیشه تاکید کرده و می کند که” باید در شکاف ها زیست و خط و خطوط و استراتژی ترور و خشونت را پیش برد ” به همین دلیل هست که مریم رجوی به خودش اجازه می دهد که آزادانه در قلب اروپا و در کشور فرانسه که به مهد آزادی مشهور هست جولان دهد و با حمایت های مالی و تبلیغاتی عربستان سعودی و صهیونیستها همه ساله گردهمایی سالروز ترور و خشونت را بر گزار نماید و بر استراتژی ترور و خشونت اصرار بورزد . البته شهروندان اروپایی و ایرانیان شریف و آزاده خارجه کشور نه تنها در اینگونه گردهمایی ها شرکت نمی کنند بلکه به شدت با بر گزاری آن مخالف هستند و آنرا تحریم می کنند . لذا به همین دلیل هم هست که مریم رجوی مجبور هست با خرجهای کلان سیاهی لشکر از بین پناهندگان افغانی و آفریقای و دانشجویان لهستانی جمع آوری کند و عده ای را هم تحت عنوان سخنران که عمدتا از ورشکستگان و بازنشستگان سیاسی از افراطی ترین جناحهای جنگ طلب حزب جمهوری خواه آمریکا هستند ؛ اجاره نماید تا با دریافت پول کلان و هزینه سفر و هتل و سور چرانی مفصل بیایند و در این شوی مسخره تحت عنوان گردهمایی شرکت نمایند و بعد از اینکه حسابی شکم شان سیر شد و حسابی خوشگذرانی کردند؛ آنوقت بیایند در مراسم رسوا و بی رونق ؛ یک مطلب تکراری و دیکته شده از طرف فرقه رجوی را تحت عنوان سخنرانی بلغور کرده و از مریم رجوی تحت عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت !!؟ تعریف و تمجید کنند و از اهداف تروریستی اش حمایت نمایند .

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25859

نگاهی به حمله تروریستی به کمپ لیبرتی و چند سوال از خانم مریم رجوی در این رابطه 

 Ali Jahaniعلی جهانی، وبلاگ آیینه، هفتم ژوئیه ۲۰۱۶:… البته شما بهتر از هر کس دیگری خوب می دانید که درخواست تامین امنیت برای ساکنان لیبرتی در کشور جنگ زده عراق ؛ غیرواقعaی و غیر عملی هست و همچنین شعار سرنگونی و مبارزه و مقاومت هم پوچ و بی اساس می باشد ولی برای اینکه به دروغ نزد نیروهای بی دفاع اینطور وانمود کنید که من درحالی که در کشور امن فرانسه هستم بفکر امنیت … 

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Services For Iran’s Enemies

لینک به منبع

نگاهی به حمله تروریستی به کمپ لیبرتی و چند سوال از خانم مریم رجوی در این رابطه

 چند روز پیش با کمال تاسف با خبر شدیم که بار دیگر کمپ ساکنان لیبرتی توسط گروههای تروریستی در عراق مورد حمله موشکی قرار گرفته دهها نفر از ساکنان گرفتار در این کمپ مجروح گشتند .از نظر ما حمله تروریستی به هر شکلی توسط همه گروههای تروریستی محکوم هستند . اما در این میان می خواستم به این نکته اشاره کنم که از نظر بنده مسبب اصلی اینگونه حملات تروریستی شخص رهبری سازمان هست که با اصرار در ماندن در عراق و کارشکنی در روند انتقال اسیران لیبرتی به کشورهای ثالث و تحریک گروههای تروریستی موجبات اینگونه حملات تروریستی را فراهم می کند .

اما نکته جالب توجه این است مریم رجوی در واکنش به این حمله تروریستی بجای اینکه از سازمان ملل و مقامات دست اندر کار انتقال نیروها به کشورهای ثالث خواستار تسریع در روند انتقال نیروها گردد ؛ به طرز مضحک و خنده داری طی افاضاتی خواستار تامین امنیت کمپ لیبرتی از جانب آمریکا و سازمان ملل شده است . من در اینجا از خانم رجوی سوال می کنم که آیا شما در جریان اخبار کشور جنگ زده عراق هستید؟ و آیا خبر دارید که همین چند روز پیش قبل از حمله تروریستی به کمپ لیبرتی در منطقه کراده شهر بغداد طی عملیات تروریستی بیش از صد و بیست نفر از شهروندان بی دفاع عراقی کشته شدند و صدها نفر هم مجروح گشتند و کارشناسان آنر خونین ترین حملات تروریستی در سالهای اخیر دانسته اند ؟ حال وقتی در کشور ناامن عراق که برای شهروندان خودش امن نیست چطوری و چه کسی می تواند امنیت ساکنان بی دفاع لیبرتی را تامین کند ؟ و شما چرا بجای درخوست غیر واقعی و غیر عملی تامین امنیت برای ساکنان لیبرتی خواستار تسریع انتقال نیروها به کشورهای امن نمی گردید؟و چرا نه تنها برای نجات جان ساکنان لیبرتی با کمیساریای عالی پناهندگان همکاری نمی کنید و فراخوان نمی دهید بلکه از هیچ کار شکنی در این زمینه دریغ نکرده و بصورت قطره چکان در گروههای پانزده نفره با لیست مشخص شده خودتان با انتقال نفرات به کمپ تیرانا در کشور آلبانی موافقت می کنید و همه کسانی را که برای نجات جان ساکنان لیبرتی تلاش می کنند و کمپین می گذارند را خائن می دانید و علیه آنها حرکت می کنید ؟ راستی خانم رجوی شما که از تامین امنیت جانی نیروهای خودتان عاجز هستید چطوری می خواهید سرنگونی را محقق کنید ؟

البته شما بهتر از هر کس دیگری خوب می دانید که درخواست تامین امنیت برای ساکنان لیبرتی در کشور جنگ زده عراق ؛ غیرواقعی و غیر عملی هست و همچنین شعار سرنگونی و مبارزه و مقاومت هم پوچ و بی اساس می باشد ولی برای اینکه به دروغ نزد نیروهای بی دفاع اینطور وانمود کنید که من درحالی که در کشور امن فرانسه هستم بفکر امنیت جانی شما هستم و نگران سلامت شما هستم و دارم تلاش می کنم و همچنین دارم مبارزه می کنم و به آنها وعده سرنگونی بدهید . ولی همه حتی آن نیروهای سازمان هم متوجه می شوند و سوال دارند ؛ که اگر شما راست می گویید و درد امنیت جانی ساکنان لیبرتی را دارید پس چرا نه تنها برای انتقال نیروها به کشور های ثالث همکاری نمی کنید بلکه با اصرار بر ماندن در عراق در این زمینه از هیچ کارشکنی و سنگ اندازی فروگذار نمی کنید ؟ وهمچنین سوال دارند چگونه در حالیکه در فرانسه نشسته اید و در حال خوشگذرانی می باشید چگونه می توانید با ارتش به اصطلاح آزادیبخش بی سلاح و بدون قرارگاه که تبدیل شده است به خانه سالمندان سرنگونی را محقق کنید ؟

بله خانم رجوی همه از نیات پلید شما و آن شوهر فراری تان که اکنون بیش از یک دهه است که بخاطر حفظ جانش و فرار از پاسخگویی در مخفیگاه بسر می برند آگاه هستند و می دانند که شما با اصرار بر ماندن در عراق و کوبیدن بر طبل استراتژی ترور و خشونت هیچ ارزشی برای جان نیروها قائل نبوده و نیستید و همواره جان نیروها را ملک شخصی خود می دانید و می خواهید آنها را مانند گوشت دم توپ در عراق به کشتن دهید و بعد در خارجه با مظلوم نمایی خود را قربانی تروریست قلمداد کنید و اقدامات تروریستی و نیات تروریستی تان را لاپوشانی کرده و اینطوری به مقاصد شوم خود برسید . ولی از نظر بنده سخت در اشتباه هستید و همه دنیا می دانند که مقصر اصلی حملات تروریستی به کمپ لیبرتی خودتان هستید و شما خودتان یک گروه فرقه گرای هستید که دارای استراتژی ترور و خشونت هستید و اکنون به صورت تروریست های بالقوه هستید و در تلاش هستید که سلاحهای خود را دوباره پس گرفته و به تروریستهای بالفعل تبدیل شوید و لذا شما بسیار خطرناکتر از گروههای تروریستی نظیر داعش هستید و نمی توانید با اینگونه مظلوم نمایی ها کسی را بفریبید .

***

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIهمایش ویل پنت؛ به نام مجاهدین خلق به کام داعش

*** 

همچنین:

جنگ داخلی سوریه و موضع‌گیری های فرقه رجوی

 Ali Jahaniعلی چهانی، وبلاگ آیینه، هفتم می ۲۰۱۶:… اکنون سوالم از خانم مریم عضدانلو رییس جمهور مادام العمر و منصوب شده از طرف شوهر فراری اش آقای رجوی که خودش را رهبر عقیدتی مادام العمر می پندارد ؛ اینست که آخر مسایل سیاسی و جنگ داخلی سوریه و سرنوشت مردم این کشور و کشور عراق چه ربطی به شما دارد؟ و مگر شما خو
 
 
Ali Jahaniعلی جهانی، وبلاگ آیینه، دوم می ۲۰۱۶:… اصولا فرقه رجوی و بطور خاص رهبری این فرقه تروریستی سعی می کند که با عوامفریبی و شیادی خاص خودش برای مصرف داخلی و مشغول کردن نیروهای سازمان به شیوه های گوناگون متوسل شود . که از جمله این شیوه ها اعلام پیروزی های پوشالی مقاومت که همان اسم مستعار سازمان فرقه گر
 
 
Ali Jahaniعلی جهانی، وبلاگ آیینه، بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۶:… در پایان در آستانه روز جهانی کارگر ضمن تبریک به همه کارگران و زحمتکشان ایران و جهان ؛ باید به سران فرقه رجوی و بطور خاص عباس داوری جنایتکار یادآوری کنم که مردم ایران و بطور خاص کارگران و زحمتکشان ایران نه تنها هیچ ارزشی برای اراجیف شما و فرا خوان