چارنسکی حرفی بزرگتر ازتوان خود میزند (خباثت و تحقیر زنان ، مریم رجوی و گروگانها)

چارنسکی حرفی بزرگتر ازتوان خود میزند (خباثت و تحقیر زنان ، مریم رجوی و گروگانها)

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسمانجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هشتم نوامبر 2014:…  حضور او در قلعه ی اسرار آمیز اشرف فرانسه! وملاقات با خانم رجوی وبرزبان آوردن این اظهارات نشانگر نیت خبیث او و گفتن مسائلی ازحقوق زنان ، بمنزله ی تحقیر زنان ایران است که اقلا هزارنفر ازآنها وبطور اجباری از همسر وفرزندانشان جدا شده وبه مالکیت مسعود رجوی درآمده و اساسا درراستای مالیدن گل برروی حقایق مربوط به حقوق زنان …

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسممحمد سهیمی: چگونگی‌ ظهور داعش و گروه‌های داعش گونه، بخش اول: داعش خوب، داعش بد

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)

لینک به منبع

با طرح سقوط حکومت ایران، چارنسکی حرفی بزرگتر ازتوان خود میزند

با توضیح این مسئله که این نوشته حکم نامه ی سرگشاده به مجلس شورای اسلامی ایران و وزارت خارجه ی ایران را دارد، به بیان مسائل کوتاه زیر میپردازیم:

درعنوان های اصلی خبری وبسایت باند رجوی خبر ” دیدار معاون پارلمان اروپا با خانم مریم رجوی در اورسور اواز ” نیز جای گرفته وطی آن آمده است:

” در این دیدار، آقای چارنسکی ضمن محکوم کردن نقض حقوق‌بشر و به‌ویژه نقض سیستماتیک و وحشیانه حقوق زنان در ایران گفت: رفتار حکومت ایران با مردم و به‌خصوص زنان به‌هیچ‌وجه برای اتحادیه اروپا و به‌طور خاص برای پارلمان اروپا قابل‌قبول نیست. وی افزود هر چند دولتها ممکن است بخواهند با ایران معامله کنند، اما از نظر ما این قویاً محکوم است که حقوق‌بشر مورد معامله قرار گیرد “.

این حضور وایراد سخنان فوق درحضور خانم مریم رجوی ودراقامتگاه قلعه وار پیشکاران ومباشران رجوی – درحالی که اینها دررابطه با مردم ومسائل ایران، نه ته ونه سرپیازند – نشان ازدخالت خشن درامور داخلی ایران است!

این معاون پارلمانی اروپا ، اگر قصد ونیت خیرخواهانه ای داشت وبراستی هم دلش برای زنان ایران میسوخت ، میتوانست این مسئله را راسا یا از منابع پارلمانی باطلاع مجلس ایران می رساند وقواعد اصول دیپلماتیک مابین کشورها را رعایت میکرد!

حضور او در قلعه ی اسرار آمیز اشرف فرانسه! وملاقات با خانم رجوی وبرزبان آوردن این اظهارات نشانگر نیت خبیث او و گفتن مسائلی ازحقوق زنان ، بمنزله ی تحقیر زنان ایران است که اقلا هزارنفر ازآنها وبطور اجباری از همسر وفرزندانشان جدا شده وبه مالکیت مسعود رجوی درآمده و اساسا درراستای مالیدن گل برروی حقایق مربوط به حقوق زنان دراین تشکل مرد سالارانه است!

علاوه براین ، این آقا با نحوه ی حضور وبیان مطالب اش ، ثابت کرده که مشغول تبلیغ علیه ایران که عضو معتبر سازمان ملل متحد واتفاقا ازبنیانگذاران آن است بوده و با آلترناتیو سازی وطرح نام مریم وبزک کردن چهره ی کریه ضد بشری و زن ستیز او ، ازاظهار دشمنی واضح با مردم ایران باکی ندارد!

ما بعنوان انجمن نجات آذربایجان شرقی که از منافع وحقوق اسرای به گروگان گرفته ی لیبرتی دفاع میکنیم ، این عمل پارلمانتر مورد بحث را در راستای ممانعت از تاثیر کارهای خود دانسته و ازبابت دخالت یک پارلمانتر بیگانه درامور داخلی ایران و تبلیغ وموجه ساختن فرقه گری ، از پارلمان ایران و وزارت خارجه درخواست داریم که واکنش لازم را دراین مورد نشان داده واجازه ندهند که این اعمال زشت به سنت مرضیه تبدیل گردد!

درادامه ی خبر درج شده ی مورد بحث آمده است:

” نایب‌رئیس پارلمان اروپا گفت: برخی در غرب فکر می‌کنند که گویا رژیم ایران می‌تواند علیه داعش بجنگد، این سرابی بیش نیست، ایران بخشی از مسأله کنونی منطقه است و خود در به‌وجود آمدن این وضعیت بیشترین نقش را داشته است. ما سال گذشته بارها خواستار سرنگونی مالکی در عراق شده و سیاستهای او را محکوم کرده بودیم، چرا که به‌خوبی می‌دانستیم این سیاست‌ها نه تنها مردم عراق بلکه تمامی منطقه را با بحران مواجه می‌کند “.

دراین مورد افشاگری های زیادی بعمل آمده و ریشه ی اصلی داعش های مسیحی ( فاشیست ها)، یهودی ( صهیونیست ها) و اسلامی ” القاعده ها و طالبان ها وداعش ها ” ومادر این جریانات که همان نظام سلطه گر آمریکا و اخلاف همچنان زنده ی او (تعدادی از کشور های اروپا) بوده وهیچ ارتباطی به رژیم ایران ندارد و درمورد قسمت اخیر سخنان این پارلمانتر دروغگو باید گفت که اتفاقا داعش در مناطقی قادر به کشتار، تخریب و ویرانی زیاد نیست که ایران نفوذی درآن مناطق داشته ویا به مرزهای ایران نزدیک تراست.

این شما ها هستید که با داعش نخواهید جنگید وما هرگز دچار خیالبافی دراین مورد نبوده ونخواهیم بود که شما مثلا این فرزندان نامشروع خود- بنیادگرایی – را ازبین خواهید برد!

ریشه های داعش با قطع طمع قدرتمندان غرب ونیز تغییر اوضاع نابسامان اقتصادی تمامی کشورها بوده و ما میدانیم که این نابسمانی با بوجود آمدن دنیای تک قطبی تحت زعامت آمریکا وشراکت اروپا بوجود آمده وبا رفع این موانع ، داعش ومشابهینی وجود نخواهد داشت!

درادامه ی خبر چنین آمده است:

” آقای چارنسکی ضمن حمایت از مقاومت ایران و طرحها و برنامه‌های آن ابراز امیدواری کرد که با سرنگونی دیکتاتوری مذهبی در ایران، دموکراسی و حقوق‌بشر به ایران و هم صلح و آرامش به منطقه بازگردد و پدیده شوم بنیادگرایی و افراطیگری رخت بر بندد “.

ما که چیزی بنام برنامه های مجاهدین رجوی که به غلط مقاومت ایران نامیده میشود ، ندیده ایم وبهتر بود که آقای چارنسکی شمه ای ازآن را برای ما ارائه دهد!

فقط درمورد قسمت آخر سخنان او توضیح میدهیم که پدیده ی شوم بنیادگرایی ازهر نوعش ، دهه ها قبل از تاسیس جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و ایران نقشی دراین بازی ها ندارد که هیچ و بلکه خود قربانی تروریزم وفرقه گرایی بوده وبنابراین علاج رفع این پدیده های شوم ، نه کنار رفتن حکومت ایران ، که خشکاندن ریشه های واقعی آنست که فوقا عرض شد!

***

Mojahedin Khalq, MKO, MEK, Rajavi cult -Camp Ashraf june 2011


http://youtu.be/2mRG-zoGnAo?list=UU0l93Nsn8szy9D4G7mhvfEQ

مریم رجوی و سخنرانان اجاره ایگرد همآیی بزرگ ایرانیان؟ کدام ایرانیان؟
(Screen shot from Rajavi cult website, The Grand Gathering of Iranians? Where are they?)

Gareth Porter: Mojahedin Khalq terrorists (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) used for information laundry

آینده مجاهدین خلق پس از عراق


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:

از دل حمایت از ارتش باصلاح آزاد سوریه بود که داعش نیرو گرفت!

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسمسعید، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، دوم نوامبر ۲۰۱۴: …  خواننده ی عزیز! آیا برای شما بحد کافی روشن شد که سازمانی که خود را مجاهد میداند، درچه بازی کثیفی شرکت کرده است؟ به مسئله ی ارتش آزاد سوریه که میرسیم ، باید گفت که اتفاقا گروه های

آمریکا توسعه طلب نیست؟ (درب کمپ لیبرتی را باز کنید جان فرزندانمان در خطر است)

کمپ لیبرتی ژوئیه 2014گروهی از اعضای خانواده های اسرای لیبرتی عراق، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و پنجم اکتبر ۲۰۱۴: …  ما از رهبران فرقه میخواهیم که سریعا فرزندان ما درکمپ لیبرتی را به نقاط امن جهان انتقال داده وبگذارد که آنها راسا سرنوشت خود را تعیین کنند وآنها برای ما خبر های نامربوط پخش میکنند وبه تحلیل او

در فکرتجویز نسخه برای خودتان باشید!

رجوی مجاهدین خلق اسرائیلنوید، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و دوم اکتبر ۲۰۱۴: …  هرچه به این هموطنان مستبد ومتحجر توصیه میکنیم که گز نکرده پاره نکنید وبجای دادن تحلیل های آبکی وپیچیدن نسخه به این وآن ، درفکر انتقال فرزندان فریب خورده وربوده ی مردم در لیبرتی عراق باشید، بازه

آقای محمد احمدی ! درمورد ام القراء فتنه ی جهانی آدرس غلط داده اید!

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultصابر، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و یکم اکتبر ۲۰۱۴: …طبل رسوایی شما با ترورهایی که بطور مرموزی در سالهای جنگ اتفاق افتاد و نهایتا بخدمت ارتجاع جهانی ومنطقه ای درآمد،

نگرانی فرقه ی رجوی از انتخاب ونزوئلا به عضویت شورای امنیت!

رجوی جارو به دنبش بستفرید، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، نوزدهم اکتبر ۲۰۱۴: …  برای اینکه علت ناراحتی آمریکا ، محافل اروپایی یاد شده واین هموطنان را که ادعای مجاهده برای خلق دارند بهتر درک کرده و پی به ماهیت این نوع موضعگیری ها ببریم ، ناچارم که به گذشته وحال این کشور نظری انداخته باشم. آمریکا قبل از کودت