چرا امسال از برنامه ويلپنت مريم رجوى خبرى نيست؟

چرا امسال از برنامه ويلپنت مريم رجوى خبرى نيست؟

چرا امسال از برنامه ويلپنت مريم رجوى خبرى نيستعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم می 2019:… در آستانه مراسم پر طمطراق موسوم به سالگرد سى خرداد و رياست جمهورى خود خوانده مريم رجوى بر مردم و سرزمين موهوم اجنه هاى ساخته و پرداخته ذهن رهبرى فرقه رجوى در ويلپنت پاريس كه هر ساله برگذار مي شد، هستيم . اما امسال بر خلاف سال هاى گذشته كه چندين ماه قبل، شروع به تبليغات و خريد افراد از مليت هاى مهاجر براى شركت در اين مراسم مي كردند تا به اسم ايرانى به اربابان خود غالب كنند، خبرى نيست. چرا امسال از برنامه ويلپنت مريم رجوى خبرى نيست

چرا امسال از برنامه ويلپنت مريم رجوى خبرى نيست

کارناوال در ویلپنت سمبل خیانت به مردم و نشان وابستگی به سلطه گران است!ا

ایران فانوس

چرا امسال از برنامه ويلپنت مريم رجوى خبرى نيست؟

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 27.05.2019

عبدالکریم ابراهیمی آلمان

عبدالکریم ابراهیمی آلمان

در آستانه مراسم پر طمطراق موسوم به سالگرد سى خرداد و رياست جمهورى خود خوانده مريم رجوى بر مردم و سرزمين موهوم اجنه هاى  ساخته و پرداخته ذهن رهبرى فرقه رجوى در ويلپنت پاريس كه هر ساله برگذار مي شد، هستيم . اما امسال بر خلاف سال هاى گذشته كه چندين ماه قبل، شروع به تبليغات و خريد افراد از مليت هاى مهاجر براى شركت در اين مراسم مي كردند تا به اسم ايرانى به اربابان خود غالب كنند، خبرى نيست.

 انگار كه مريم رجوى اين چهره بسيار منفور و شياد، تمركز و تمام توان خود را در تشويق جان بولتون اين خونخوارترين درنده انسان نما در دستگاه حاكميت آمريكا، گذاشته است تا شايد بتواند ترامپ خودسر و ديوانه را متقاعد به بمباران ايران نمايد اما مثل هميشه اين خانم فرنگ نشسته و فريبكار، نمي داند كه قدرت ملى و نظامى ايران آن قدر هست كه ارباب او با تمام توانايى اش جرأت حمله به سرزمين پاك ايران و بمباران مردم با فرهنگ و متمدن آن را نداشته باشد.

بايد به اين عفريته جهل و واپسگرا يعنى مريم رجوى، يادآورى كرد كه در تمام تحليل هاى خودش و شوهر آنورمال اش كه معلوم نيست در چه گورى خفته است، از ابتداى انتخاب مبارزه مسلحانه از سى خردداد تا كنون بلااستثناء خلاف آن چه كه در پى آن هستيد و تبليغ آن را مي كنيد بوده است و جز بر روند نزولى و رو به اضمحلال و فروپاشى تشكيلات، نبوده و نيست.

اما چون به مردم و كشور خود پشت كرده ايد، براى دشمنان اين مرز و بوم و مردم آن، فعلا جنس قابل استفاده اى هستيد و قيمت مناسبى براى اين خود فروشى خودتان دريافت مي كنيد و دلتان فقط و فقط به همين خوش است كه چند صباحى بيشتر به اين زندگى خفيف و خائنانه تان ادامه دهيد ولا غير.

بنابر گفته دوستانى كه در درون تشكيلات هستند و به بيرون منتقل كرده اند مسئولين سازمان در نشست هاى تشكيلاتى به افراد گفته اند كه چون در اين ماهها مسئله خطير است و سرنگونى بيش از هر زمان ديگر در دسترس قرار دارد، مراسم سالگرد سى خرداد و رياست جمهورى خودخوانده مريم رجوى، را برگذار نمي كنيم و تمام توانمان را براى آمادگى  سرنگونى گذاشتيم بنابراين بايد در اين فرصت بسيار كم خودمان را بلحاظ ايدئولوژيكى صيقل بزنيم و بلحاظ بدنى هم خودمان را آماده كنيم.

 با اين ترفند، مدتى ديگر مي خواهند افراد را سرگرم نگه داشته و از فرار و بريدگى آن ها بكاهند. اما اين تجويز و نوشادرى كه مريم رجوى مي خواهد به بدنه تشكيلات تزريق نمايد، بجاى تسكين دمل چركينى كه براى تك تك افراد بوجود آورده اند، سر باز كردن بيشتر و به بيرون زدن خونابه درون دمل مي انجامد وهيچ كس به ياوه هاى مريم و دل بستنش به آمريكا و بولتون، وقعى نمي نهد و مي دانند كه اين وعده سرنگونى همان وعده هاى دروغينى است كه تا حال در طى اين سى سال  بلغور كرده اند و بعنوان تسكين مغز و شستشوى آن بخورد افراد تشكيلات مي دادند و أوج آن در بحث هاى تحليلى مسعود رجوى مربوط به جرقه و جنگ ميان آمريكا و ايران، بود كه آمريكا در مسئله كويت و عراق به خليج فارس ناو جنگى و أدوات رزمى فرستاد تا ارباب رجوى را سرنگون نمايد اما رجوى شياد با تمام فن حيله گرى خود بحث جنگ ايران و آمريكا را پيش مي كشيد و مي گفت اين لشكر كشى فقط و فقط براى سرنگونى ملاهاى حاكم بر ايران است و تابلوهايى رسم مي كرد و بحث جرقه و جنگ، موضوع اصلى و آمادگى تشكيلاتى بود كه چيزى جز فريب اذهان و مشغوليت دادن و سرسپارى افراد نبود.

حالا هم روز به روز اهرم هاى مغزشويى افراد و نيز سياست های پيش برنده خط رجوى در بيرون تشكيلات به پوچى ختم شده اند بلكه بيشتر دست رجوى را در فريب و انحراف اذهان از روى واقعيت هاى موجود بسته است و هر روز جنايات و ترفندهاى اين جانى و تروريست، روشن تر شده است و كشورى مثل فرانسه كه پايگاه اصلى فرقه رجوى است به احتمال زياد فعاليت اين فرقه را در خاكش محدود كرده و امسال به قطع يقين مريم رجوى براى پوشاندن اين واقعيت در پاريس فقط به تجمعى ده نفره اكتفا کرده و لابد در تبليغات خود راهپيمايى هزاران نفره به خورد تشكيلاتش خواهد داد.

و نكته آخر هم اين كه مريم رجوى بداند كه آخرين نفس هاى تشكيلاتى اش را مي كشد و اين بحران و گرد و خاك كردن ارباب شان حاكمان كاخ سفيد براى مردم ايران به زودى به شكست خود ارباب در سياست شكست خورده شان در مقابل مردم ايران خواهد إنجاميد و شما با شوهر فرارى تان و با اقاى بولتون عزيزتان به قعر پيسى و فلاكت كشيده خواهيد شد و شكى در اين امر نيست.

قطعا ملت ايران پيروز اين جنگ سياسى – اقتصادى، خواهند بود و تحريم و  تهديد كارساز نخواهد بود. به اميد آن روز كه شما را ذليل و خوار ببينيم. البته كه شما ذليل و خوار و نفرين شده ملت ايران هستيد و بايد در سياست هم مرگ شما را شاهد باشيم.

„پایان“

چرا امسال از برنامه ويلپنت مريم رجوى خبرى نيست

لینک به منبع

***

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهرانترور مهندسان آمریکایی کمپانی راکول اینترنشنال توسط سازمان مجاهدین خلق

Trump Is At War With Iran, Not ISIS
Trump clearly has no intention of defeating terrorism.

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsTehran Was Always America’s And Thus The ISIS Final Destination (Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult a proxy)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/توطئه-عليه-جداشدگان-مجاهدین-در-آلبانی/

توطئه علیه جداشدگان مجاهدین در آلبانی زیر چتر حمایتى جان بولتون

توطئه علیه جداشدگان مجاهدین در آلبانی زیر چتر حمایتى جان بولتونعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ششم می ۲۰۱۹:… خبرها از این حکایت دارد که فرقه رجوى بخصوص شخص مریم رجوى، تمام پتانسیل مزدورى و خودفروشى خود و تشکیلاتش را به کار بسته که به هر شکلى شده از شر جدا شده هایى که در کشور آلبانى با حداقل امکانات زیستى مواجه هستند و بعضا هیچ امکانى براى زندگى و گذر روزانه خود را ندارند، خلاص شود. توطئه علیه جداشدگان مجاهدین

توطئه علیه جداشدگان مجاهدین در آلبانی زیر چتر حمایتى جان بولتونمجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

لینک به منبع

توطئه بر علیه جداشدگان مجاهدین در آلبانى زیر چتر حمایتى جان بولتون

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ۰۵٫۰۵٫۲۰۱۹

خبرها از این حکایت دارد که فرقه رجوى بخصوص شخص مریم رجوى، تمام پتانسیل مزدورى و خودفروشى خود و تشکیلاتش را به کار بسته که به هر شکلى شده از شر جدا شده هایى که در کشور آلبانى با حداقل امکانات زیستى مواجه هستند و بعضا هیچ امکانى براى زندگى و گذر روزانه خود را ندارند، خلاص شود. این ترفند خائنانه و رذیلانه،  شروع اش با کسانى است که در آلبانى مهر سکوت بر لب زده و دست به افشاگرى جنایات درون فرقه نزده اند و حتى از سران فرقه رجوى، مواجب و خرج و دخل خود را دریافت می کنند.

این ترفند یک توطئه و زمینه چینى بسیار رذیلانه اى است که رجوی ها براى حفظ و بقاء ننگین خود زیر چتر حمایتى وحوشى مانند جان بولتون و پمپئو، دارند پیش می برند و با خرید سیاستمدارانی از دولت آلبانى، زمینه چنین توطئه رذیلانه اى را فراهم کرده اند و در شرف انجام آن هستند.

جریان از این قرار است و زمینه این خیانت از چندین ماه پیش بروز پیدا کرد و کسانى که از تشکیلات مجاهدین  در البانى، جدا شده بودند و دست به افشاگرى جنایات رجوى در حق افراد زده اند و طبیعتاً کمک هزینه زندگى هم از کمیساریای پناهندگان می باید دریافت کرده و می کردند، به یکباره فشار از طرف کمیساریا بر افراد شدت گرفت و تهدید شدند که کمک به آن ها را قطع خواهند کرد و مریم رجوى در زد و بند فریبکارانه با کمیساریا، براى پرداخت حقوق به جدا شده ها توسط فرقه، در واقع نقش کمیساریا و رسیدگى هاى آن را که از وظایف اصلى این ارگان بین الملى است، به صفر رسانده و کمیساریا، إعلام می کند که دیگر نقشى در پرداخت کمک هزینه به جدا شده ها  را ندارد و این کار را مختومه و إعلام می کند  و این دفتر دیگر خدماتى به جداشده ها نمی دهد، توطئه اى ضد بشرى که مریم رجوى با کمک اربابان جنگ و جنایت اش، طرح ریزى و به اجرا می گذارد.

از طرف دیگر، افشاگرى و مقاومت چندین برابر اعضاى جدا شده در البانى و تن ندادن به خواسته هاى رذیلانه مریم رجوى و نیز به میدان آوردن فعالیت خانواده هاى خود و افشاگرى و نامه نگارى به ارگان هاى بین المللى و حقوق بشرى و همچنین همدردى وجدان های آگاه و آزاده و افکار عمومى مردم و نخبگان کشور آلبانى، این ترفند و توطئه مریم رجوى به آگاهى افکار عمومى مردم البانى از خطر روز افزون این فرقه و استقرار آن در آن کشور پى برده و مخالفت خود را با بقاء این فرقه تروریستى در کشور خود ابراز کرده و اعتراض و نارضایتی ىشان را از تهدید تروریسم در برابر سیاستمداران شان، ابراز می دارند و در آینده به قطع یقین نارضایتى در بین مردم البانى از حضور فرقه رجوى در کشورشان، بالا خواهد گرفت.

فعلا مریم رجوى با دم خود به خاطر نعره هاى سردمداران جنگ و کشتار در کاخ سفید بر ضد مردم ایران، گردو می شکند و سرگرم فریب افراد و مغزشویى در داخل تشکیلات و توطئه چینى در بیرون از آن بر علیه جدا شده هاست. ببینیم تا در آینده پیروز معرکه، مردم ایران و جدا شده هاى این فرقه خواهند بود یا مریم رجوى و شوهر مفقودش با تشکیلاتى زوار در رفته و در حال فروپاشى که میانگین سنى آن ها بالاى ۶۰ سال  است.

رجوی ها بدانند که روسیاهى براى زغال خواهد ماند و این موج فشار هم با درایت مردم فهیم و میهن دوست و با فرهنگ ایران، سپرى خواهد شد و اربابان رجوى حاکم بر کاخ سفید، خود به لبه پرتگاه سقوط و انحطاط کشیده می شوند.

جنگ طلبان حاکم بر کاخ سفید، از پیشرفت ملت ایران و روند رو به افول قدرت سرمایه دارى و آمپریالیسم  که خود نمایندگى آن را به عهده دارند، خشمگین هستند به همین دلیل آخرین زور و قدرت خود را در برابر ملت رشید ایران که سدى فولادین در برابر زیاده خواهى آن ها است،  بکار بردند و از این فشار مطمئنا هیچ تحفه اى به جیب نخواهند زد و این عمل شان نشانه عصبانیت آن ها از ملت استقلال طلب ایران است.

براى یادآورى، به مسعود و مریم رجوى باید گفت که شما براى تحمیل قدرت خود به هر خیانت و جنایت و مزدورى روى آوردید که ملت و خاک ایران را به بیگانه تقدیم کنید و از هر فرصتى بر علیه منافع مردم و کشور خود بودید و خواهید بود چون ماهیت تان قدرت طلب، وطن فروش و تروریسم است و زمانى که جهان تک قطبى بود و آمریکا با هر نعره ای حکومت ها را سرنگون می کرد و با لشکرکشى، هر جا که می خواست می تاخت و آن کشور را تسخیر می کرد و با یادآورى این که بعد از سرنگونى ارباب قبلى تان یعنى صدام حسین، توسط ارتش ارباب جدیدتان  و خط و نشان کشیدن او براى کشور ایران، هرگز ملت ایران خفت سرسپارى را تقبل نکرد و شما آقای رجوى، در نشست های تان براى عموم اعضاى تشکیلات دم از وعده  حتمى سرنگونى می دادید و بحث „جرقه و جنگ“ را پیش کشیده و می گفتید آمریکا، ایران را به زانو درخواهد آورد و با قدرت نظامى حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد! دیدید که نتوانست، آن جیک جیک مستانه زدن هاتون و آن گردو با دم شکستن هاتون چى شد؟ که حالا دل به این خوش کردیده اید که فردا جان بولتون شما را در تهران بر تخت خواهد نشاند. مطمئن باشید، آرزوى تان را به گور خواهید برد. نه تها شما بلکه نسل اندر نسل تان.

توصیه ام به مریم رجوى و شوهر فرارى  و دور از انظار و خزیده در لانه موش اش، این است که دیگر از این خیانت کردن هاتون دست بردارید، از توطئه علیه جداشده ها دست بکشید که دود آن با افشاگرى صد برابر، به چشم تان خواهد رفت، از دل بستن  به ارباب جدیدتان و ارباب چه هاى تروریست پرورتان، دست بکشید چرا که در آینده اى نزدیک اتفاقاتى خواهد افتاد که یک دفعه می بینید که نه مو و نه پوستى در سر دارید و آن اربابان تون سرنوشتى همانند ارباب قبلى تان جناب دیکتاتور ملعون صدام حسین، خواهند داشت. آن وقت است که چاره اى جز خودکشى جمعى فرقه اى نخواهید داشت.

این است توصیه اى مشفقانه و دلسوزانه از یک عضو قدیمى و جدا شده از تشکیلات جهنمى تان، به امید آزادى تمام اسیران از چنگال فرقه رجوى و با آرزوی صلح و امنیت برای مردم ایران.

„پایان“

توطئه علیه جداشدگان مجاهدین

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/قلدرى-بى-محتواى-کاخ-سفید-و-خوار-و-ذلیلى/

قلدرى بى محتواى کاخ سفید و خوار و ذلیلى مریم رجوى

قلدرى بى محتواى کاخ سفید و خوار و ذلیلى مریم رجوىعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و سوم آوریل ۲۰۱۹:…  این عفریته جهل و جنایت (مریم رجوى) چنان خود را در برابر بولتون و پمپئو، براى تحریم ملت ایران حقیر و پست نشان می دهد و خوشرقصى می کند که همین پمپئو این قاتل کودکان مظلوم یمن، حاضر نیست با مریم رجوى دیدارى داشته باشد و در یک موضع گیرى رسمى مجاهدین را فاقد مشروعیت دانسته و ارتباط خود با آن ها را تکذیب کرد. قلدرى بى محتواى کاخ سفید و خوار و ذلیلى مریم رجوى.

قلدرى بى محتواى کاخ سفید و خوار و ذلیلى مریم رجوىمخالفت مایک پمپئو و دولت امریکا با فرقه منفور مجاهدین خلق به سرکردگی مزدور مریم رجوی

لینک به منبع

قلدرى بى محتواى کاخ سفید و خوار و ذلیلى مریم رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ۲۳٫۰۴٫۲۰۱۹

 تحریم یک جانبه کاخ سفید و شخص دونالد ترامپ بر ضد مردم ایران و قرار دادن نیروى نظامى این کشور در لیست تروریستى، از عجائب شق القمر تاریخى است که با هیچ معیار و سنجش قانونى قابل سازگارى نیست و نخواهد بود آن هم به بهانه هاى واهى که خود سردمداران کاخ سفید، حامى و بوجود آورنده ترور و تروریسم در خاورمیانه بوده و هستند تا بیشتر بتوانند مردم منطقه را در جنگ و دشمنى و کشت و کشتار همدیگر قرار دهند و خود فروشنده انواع تجهیزات نظامى کارتل هاى اسلحه سازى ایالات متحده باشند و به واضح ترین بیان خود آمریکایى ها „شیره“ این کشورها را دوشیده و وارد اقتصاد خود کنند. به همین دلیل، براى حفظ منافع خود به هر خباثت و جنایتى دست میزنند و به ادعاهاى دروغ و پوچ روى میآورند و واقعیات را عکس جلوه میدهند. سر زمین و ملک یک کشور را به کشور تحت حمایت خود هدیه میدهند و قلدرمأبانه می خواهند اقتدار ابرقدرتى آمریکا را مجدداً أحیا نمایند، اما نمی دانند آب رفته به جوى دگر باز نخواهد گشت.  زمان لشکر کشى به کشورها، پایان یافته است و شاخ ابرقدرتى آمریکا هم خیلى وقت است که شکسته است و با سمباده کارى نمی شود ریشه بر جامانده را تیز و برنده نمود بلکه هر چه بیشتر سردمداران کاخ سفید عربده بکشند و تهدید کنند و قوانین بین المللى را نادیده بگیرند، ریشه شاخى که روى سرشان باقى مانده است نیز بیشتر می پوسد و این پوسیدگى به بدنه سرایت کرده و یک دفعه می بینید که آمریکا همانند شوروى زمان آقاى گرباچف شده است. در این اصل، شکى نیست و دوران زوال دوناد ترامپ و کاخ سفید، سر رسیده است. هارت و پورت کردن سردمداران جنگ و جنایت همچون پمپئو و جان بولتون و ….نشان از اقتدار آمریکا نیست، بلکه نشان غرق شدن این قدرت جهانى است که ناخداهاى این کشتى غول پیکر کاملا به این واقعیت واقف هستند که کشتى شان در سراشیبى غرق شدن قرار دارد و تهدید و تشر و قلدرى و زیر پا گذاشتن قوانین بین المللى، ناشى از این است که این ضعف ایالات متحده که در حال غرق شدن است، موقتاً پوشیده شود. اما این واکنش هاى جنون آمیز و تصمیمگیری هاى قلدرمأبانه آقاى دونالد ترامپ و همدستان جنگ طلب اش در روند رو به افول این قدرت در حال اضمحلال فرج آفرین نخواهد بود.

در این راستا، عده اى مزدور و خودفروش و قلاده به گردن ایرانى نما، چنان عنان از کف داده اند که گویا با فشار و تحریم بر مردم ایران، عنقریب است که اقاى دونالد ترامپ و پمپئو آن ها را سوار بر جمبوجت نموده و در تهران پیاده کرده و روانه اریکه قدرت می نماید. این شامل افرادى است که وزارت خارجه آمریکا اجازه داده که با آن ها دیدار داشته باشد اما ببینید رهبران مجاهدین بخصوص شخص مریم رجوى که در پاریس جلوس فرموده اند و دو آتشه تر از بقیه به اصطلاح اپوزیسیون خود فروش چنان براى دونالد ترامپ و پمپئو دم تکان میدهد و خوشرقصى می کند و چنان بر ضد مردم ایران است که گویا تنها پدیده و تافته جدا بافته اى است که فقط او و شوهر فرارى اش حق نشستن بر صدارت ایران را دارا می باشند.

این در صورتى است که این جانى و شوهر بى ریشه اش نه تها جایگاهى در بین مردم ایران ندارند بلکه مورد نفرت عموم ایرانیان و فارسى زبانان داخل و خارج کشور هستند.

 این عفریته جهل و جنایت (مریم رجوى) چنان خود را در برابر بولتون و پمپئو، براى تحریم ملت ایران حقیر و پست نشان می دهد و خوشرقصى می کند که همین پمپئو این قاتل کودکان مظلوم یمن، حاضر نیست با مریم رجوى دیدارى داشته باشد و در یک موضع گیرى رسمى مجاهدین را فاقد مشروعیت دانسته و ارتباط خود با آن ها را تکذیب کرد.

 با این موضع گیرى، پوزه مریم رجوى را هدف شلیک خود قرار داد و بیش از پیش مریم رجوى بور شد، مریم رجوى خود فروش، هنوز که هنوز است از این مزدورى و خیانت به ملت ایران دست برنداشته و از گذشته عبرت نگرفته است و خود را نخود هر آشى می بیند در صورتى که او و شوهرش، متوهم از پول هاى دریافتى از حق مزدورى، فکر می کنند اربابان شان براى آن ها اهمیتى قائل هستند.

مریم و مسعود رجوى بدانند که تفاله اى بیش نیستند و کسى به زوزه هاى شما کفتاران و گرگان حیات آدمیت، اهمیتى نمی دهد. بنابراین، گذشته خود را در مزدورى براى صدام حسین یادآورى کنید، ببینید چى شدید؟

حمایت خود را از  تروریسم در سوریه مرور کنید، ببینید به کجا رسیدید؟

حمایت خود را از کشتار مردم یمن و حمایت از عربستان سعودی را یادآورى کنید و ببینید چى شدید و به کجا رسیدید؟

حمایت شما از تروریسم لجام گسیخته داعش در قتل و عام و کشت و کشتار وحشیانه مردم عادى و دادن لقب عشایر انقلابى به این موجودات آدمخوار را یادآورى نمائید و ببینید چى شدید و به کجا رسیدید؟

ننگ و نفرین مردم ایران و آه ستمدیدگان و کشته شدگان و کسانى که به دست شما شکنجه و سربه نیست شدند، بدرقه راهتان باد و همین روند اضمحلال اصول، تشکیلاتى و نیرویى داشته باشید که انشاءالله به زودى در محکمه عدالت جوابگوى جنایات بی شمارتان باشید.

„پایان“

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوى؛-سیلزدگان-و-وضعیت-تشکیلات-مج/

مریم رجوى؛ سیلزدگان و وضعیت تشکیلات مجاهدین خلق در آلبانى

مزدور مریم رجوی و مجاهدین خلق تروریست تحت نظر ولینعمت جدیدشان موساد در آلبانیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دوم آوریل ۲۰۱۹:… در این بین شیادى و حیله گرى فرقه رجوى که با طومارهاى عریض و طویل بر روى آنتن تبلیغاتى خود می برد و براى کشته شدگان و خسارت دیدگان این حاثه طبیعى أشک تمساح می ریزد دور از انتظار نبود. مریم رجوى که براى ابراز وجود و مظلوم نمایى، افراد تشکیلاتش را در عراق در برابر گلوله و تپانچه قرار می داد و کشته سازى راه انداخته بود و بدستور او  مجروحین به حال خود رها شده و به علت عدم رسیدگى اونهم با مجروحیت یک گلوله کلاشینکف در پاى افراد، می گذاشت تا بمیرند .

قلدرى بى محتواى کاخ سفید و خوار و ذلیلى مریم رجوىکارنامه تاریک فرقه تروریستی مجاهدین خلق در سال ۱۳۹۷

لینک به منبع

مریم رجوى؛ سیلزدگان و وضعیت تشکیلات مجاهدین خلق در آلبانى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ۰۱٫۰۴٫۲۰۱۹

در ابتداى سال، بارش باران هاى سیل آسا خسارات جانى و مالى سنگینى بر هموطنان عزیزمان  در قسمت هایى از ایران وارد آورده است، بلایاى طبیعى که خواستگاه و مشیتى خارج از اراده انسانى در آن نهفته است.

الام آن هم جز با همت و همیارى سایر إنسان ها و همنوعان، التیام پذیر نیست و هر چند که خسارت مالى و جانى در این سیل اخیر زیاد بوده اما اتحاد و نوع دوستى مردم  در سراسر ایران در کمک و همیارى سیل زدگان ایمان، فرهنگ و نوع دوستى مردم ایران را در أنظار جهانیان انگشت نما کرده است. براى جان باختگان، آرزوى مغفرت و براى مجروحین این بلاى طبیعى، آرزوى سلامتى و براى بازماندگان و خسارت دیدگان آرزوى صبر و اجر دنیوى و اخروى خواهانم.

در این رابطه همدردى هموطنان با سیلزدگان قابل تقدیر است چه جنبه معنوى و تسکینى داشته باشد و چه ارائه کمک هاى مادى. اما در این بین شیادى و حیله گرى فرقه رجوى که با طومارهاى عریض و طویل بر روى آنتن تبلیغاتى خود می برد و براى کشته شدگان و خسارت دیدگان این حاثه طبیعى أشک تمساح می ریزد دور از انتظار نبود.

مریم رجوى که براى ابراز وجود و مظلوم نمایى، افراد تشکیلاتش را در عراق در برابر گلوله و تپانچه قرار می داد و کشته سازى راه انداخته بود و بدستور او  مجروحین به حال خود رها شده و به علت عدم رسیدگى اونهم با مجروحیت یک گلوله کلاشینکف در پاى افراد، می گذاشت تا بمیرند و با آمار بالاى کشته ها بوق شیطان سازى و تبلیغاتى و مظلوم نمایى خود را کوک می کرد و در پس این تراژدى به مزدورى و خودفروشى و خیانت مشغول بود و به اصطلاح حمایت محور غربى – عربى که الان مشخص شده  کسانى همانند سران عربستان و جنگ طلبان آمریکا، بیش نبودند که پدرخوانده  همین گروه هاى تروریست و آدم کش در خاورمیانه  از جمله همین فرقه ضدانسانى رجوى می باشند،  بوده است.

سیاه نمایى و دروغ  از  درون ایران کار اصلى به اصطلاح ایدئولوژیکى و سیاسى و تشکیلاتى براى فریب اذهان و خوراک افراد در نشست هاى مستمر بود که ذهن و ضمیر افراد را قبضه کرده و در اختیار خود بگیرند و أشک تمساح ریختن و سنگ مردم ایران را به سینه زدن هم شاخص بارز این رویکرد فریبنده و حیله گر رهبرى فرقه بود در صورتى که اولا تمام مردم ایران هم قربانى شوند، حاضرم وجدانم را گرو بگذارم که براى شخص مسعود و مریم رجوى، ذره اى دلسوزى و آه و تاسف واقعى در این دو شخص وجود ندارد و جز بقاء خود بعنوان رهبر و رئیس جمهور مادام العمر، دغدغه اى دیگر نداشته و تمام اعمال تروریستى و خودفروشى و حتى أشک تمساح ریختن و هر نوع معلق زدن دیگر این زوج شیطان صفت براى همین است و لاغیر.

حیله گرى مریم رجوى و أشک تمساح ریختن او براى سیل زدگان اخیر در همین راستا است و اگر مریم رجوى واقعاً دلسوز مصیبت براى مردم ایران است بجاى این که ایام عید در آلبانى این قدر سورچرانى کند و این قدر خرج و مخارج داشته باشد و براى روحیه و نگهداشتن افراد در اشرف ٣ تا این حد سرگرم سازى نماید، یک صدم این ولخرجی ها را به سیل زدگان اختصاص دهد. البته اگر هم این کار را بکند که از چنین جانیانى بعید است براى عوام فریبى بیش نیست.

مریم رجوى که در آلبانى اطراق گزیده است و با براه انداختن جشن و سورهاى آنچنانى و خرید افراد دست چندم بعضى از دولت ها و شرکت در مراسم شان براى روحیه دادن به افرادش به سختى مشغول وصله پینه کردن تشکیلات مندرس و پوسیده اش است، در آغاز سال نو و نشست براى افراد آلبانى با وقاحت تمام سال ١٣٩٨ را سال سرنگونى نامیده است. طبق گفته دوستان در البانى، مریم رجوى با این حماقت هزار باره نمک روى زخم افراد پاشیده است و افراد هم متناقض از این وعده هاى دروغین بعضى آشکارا به رخ فرماندهان خود کشیده اند که بگذارید سرنگونی هاى سال هاى قبل را درو کنیم بعد به سرنگونى امسال برسیم. الان هم خیلى از افراد در اشرف ٣ به این خاطر حتى براى غذا خوردن جمعى هم نم یروند و خیلی ها مستقیماً زیر نظر قرار دارند که فرار نکنند.

مریم رجوى و سران تشکیلاتش، براى موج جدایى و فرار بعد از سیزده بدر، دارند چاره اندیشى می کنند و با تطمیع می خواهند ناراضیان خود را تا صباحى دیگر نگهدارند و با تجربه اى که در کار تشکیلات داریم بعید است که مریم رجوى بتواند بر این معضل فائق آید و باید در روزها و هفته هاى آینده شاهد موج فرار و جدایى از تشکیلات پوسیده رجوى ها باشیم. به امید رهایى تمام دوستان در اسارت رجوى. نوروز سال ۱۳۹۸ بر همه اسرای آلبانی و مردم ایران مبارک باد.

„پایان“

*** 

همچنین: