چرا رجوى پاسخگوى اعمالش نيست

چرا رجوى پاسخگوى اعمالش نيست

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم آوریل 2015:… چرا جواب اين سياست شكست خورده ات و اينكه ديگران تاوان آنرا ميدهند و تشكيلات هديه اين سياست و استراتژى شوم شماست، خفه خون گرفتى و مطلقاً جوابگوى اشتباهات خود نيستى؟ مطمئن باش كه هرچه طفره برويد و خود را از اين پاسخگويى كه به هيچ يك از خواسته ها نرسيده ايد و خسارات و زيانى كه …

مسعود رجوی مریم رجوی مزدوران صدام حسین مهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

لینک به منبع

چرا رجوى پاسخگوى اعمالش نيست

در آستانه سالگرد سرنگونى ديكتاتور عراق قرار داريم اما همچنان بعد از ساليان رجوى در مخمصه اى كه خود براى تشكيلاتش در عراق درست كرده بود دست و پا ميزند.

راستى روزى كه دشمن ملت ايران حمله نظامى به خاك ميهن مان را داشت و مردم بى گناه شهرها را با موشك و هواپيما مورد حمله قرار ميداد و روزانه جان بى گناهان گرفته ميشد، چرا رجوى از فرانسه عزم جزم كرد كه به جوار خاك ميهن عزيمت كند و بقول خودش “تا برافروزد آتشها بر كوهستانها ” و با اين خيز رژيم ملاها را سرنگون كند.

آيا اين وعده و استراتژى مبارزه اش درست از آب در آمد؟

هدف چى بود كه به نصيحت هيچكدام از دلسوزان و اپوزيسيون رژيم بى توجهى كرد و فقط و فقط مي گفت استراتژى من درست است هر كس همراهى نكند و تابع تمام عيار من نباشد، دشمن و خائن به ملت است؟

اين استدلال رجوى بر پايه چه منطقى بود؟

غير از اين بود كه رفتن به عراق و دست گذاشتن در دست دشمن ملت ايران به خاطر سر نگونى رژيم آخوندى بود؟

و روى اين استراتژى هم مانور ميداد و وعده هاى سه ماهه و ششماهه و يكساله سرنگونى رژيم را به افراد تشكيلات وعده ميداد و طبعاً به مدت بيست سال به همين شكل تمديد ميكرد؟

يادمان نرفته است كه چه نشستهاى عريض و طويلى ميگذاشت و حتى نوك دكل سرنگونى رژيم را ميديد كه عنقريب سرنگونى نزديك است و يا سال سرنگونى مشخص ميكرد و حتى ساعت “سين” را ميگفت!

از مزدورى و جاسوسى اش براى بيگانه و دشمن ملت ايران بگذريم، آيا بعد از سى سال از عربده كشى جنگ مسلحانه با اين همه تاوان رنج و شكنج مجاهدين مستقر در عراق و كمپ اشرف و اين همه تلف كردن جان افراد در تشكيلات، اين استراتژى غلط و وعده هاى دروغين و بى حاصل سرنگونى رژيم آخوندى سود ديگرى داشت؟

آيا بعد از دوازده سال از سرنگونى متحدش يعنى ديكتاتور عراق صدام حسین، باز هم بر طبل تو خالى خود بدمد و هنوز به خاطر سياست و استراتژى غلطش بايد از جان افراد بيگناه تشكيلات مايه بگذارد و رجوى در خفاء و زنش در فرنگ بنشينند و همچنان بر اين استراتژى صدها بار شكسته خورده، پافشارى بكنند و همين سياست مزورانه را در تشكيلات پياده كرده و جان بيگناهان را فداى اشتباهات استراتژى رهبرى سازمان نمايند؟

بايد اين پرده تيرگى رجوى را دريد و بهر شيوه اى كه ممكن است افراد تشكيلات را از اين مخمصه نجات داد. بايد رجوى و خانمش جواب اعضاى مجاهدين و نيز اپوزيسيون اين رژيم را بدهند كه چرا و چرا؟

آقاى رجوى اين همه وعده و وعيد دروغين در سرنگونى رژيم آخوندى و اينكه با همين ترفند زندگى را از تشكيلاتت به يغما بردى و نسلى را بى آينده كردى و يا به كشتن دادى، چرا پاسخگو نيستى؟ تويى كه خود را سياست مدارترين شخص در اين برهه ميدانستى و نيز مسئول ترين فرد،

چرا جواب اين سياست شكست خورده ات و اينكه ديگران تاوان آنرا ميدهند و تشكيلات هديه اين سياست و استراتژى شوم شماست، خفه خون گرفتى و مطلقاً جوابگوى اشتباهات خود نيستى؟

مطمئن باش كه هرچه طفره برويد و خود را از اين پاسخگويى كه به هيچ يك از خواسته ها نرسيده ايد و خسارات و زيانى كه تشكيلات متحمل شده، در لانه موش پنهان كنى، آخر الامر همين ستم ديدگان تشكيلاتت از حلقومت بيرون خواهند كشيد.

من به عنوان يك عضو قديمى و جدا شده از تشكيلات رجوى، از تمام مجامع بين المللى و حقوق بشرى و همچنين سران كشورهاى اروپايى و آمريكا ميخواهم كه وضعيت افراد در اسارت رجوى در كمپ ليبرتى را مشخص و بلحاظ انسانى آنها را در كشور خود بپذيرند و نيز خواستار حمايت از خانواده دوستانم در كمپ ليبرتى هستم كه براى ملاقات با عزيزان خود در عراق بى دليل رجوى از ديدار آنها با فرزندانشان ممانعت بعمل ميآورد.

“پایان”

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17953

عزت ابراهیم جنایتکارى که جنایاتش فراموش نخواهد شد

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیستم آوریل ۲۰۱۵:… رجوى در سیاست پفیوزى و حیله گرى، بى همتا است و در ابتداى سرنگونى صدام حسین و حفاظت تشکیلات سازمان در اشرف توسط نیروهاى آمریکایى ، رجوى تمام عیار در خط آمریکا رفت و شریک حلقه به گوش و مزدور ارتش آمریکا شد. رجوى در هماهنگى با سرویس اطلاعاتى ارتش آمریکا، با توجه به پیشینه نزدیک او با حزب بعث، در اتاق فکرى که در اشرف به …

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسمAmerica Must Make Its Underlying Intentions Toward Iran Clear

مسعود رجوی شورای ملی مقاومت تروریسم کلمه: توصیف منافقین (فرقه رجوی) و رسانه‌های عربستان از اقدامات تروریستی داعش: حرکت انقلابی مردم مظلوم عراق!

لینک به منبع

عزت ابراهیم جنایتکارى که جنایاتش فراموش نخواهد شد

عزت الدورى معروف به عزت ابراهیم معاون دیکتاتور معدوم عراق و دبیر کل حزب بعث، بعد از اعدام صدام حسین، به عنوان لیدر و خط دهنده تمام جنایاتى که در عراق صورت میگرفت، شناخته میشد.

این عنصر بغایت بیرحم و خونریز، با گردآورى عناصر سازمان امنیت بعث، ابتدا در مقابله و تضاد با نیروهاى آمریکایى مستقر در عراق بر آمده و نیز در ستیز با اکثریت شیعه قرار گرفت. اما بعد از مدت کوتاهى این تاکتیک را تغییر داد و از کشتن نظامیان آمریکایى دست کشید و فقط استراتژى جنگ بین شیعه و سنى را در پیش گرفت و با براه انداختن حمام خون و کشتار مردم بیگناه، چه شیعه و چه سنى و دامن زدن به اختلافات مذهبى و عشیره اى، میخواست حکومت جدید عراق را ساقط و مجددا بعث را به قدرت برگرداند.

این خط و استراتژى، دقیقا با هماهنگى و استفاده از تجارب سازمان مجاهدین و در اتاق جنگ مشترک، طراحى و برنامه ریزى میشد و رجوى نیز شریک لاینفک این جانى در کشتار مردم عراق بود.

رجوى در سیاست پفیوزى و حیله گرى، بى همتا است و در ابتداى سرنگونى صدام حسین و حفاظت تشکیلات سازمان در اشرف توسط نیروهاى آمریکایى ، رجوى تمام عیار در خط آمریکا رفت و شریک حلقه به گوش و مزدور ارتش آمریکا شد.

رجوى در هماهنگى با سرویس اطلاعاتى ارتش آمریکا، با توجه به پیشینه نزدیک او با حزب بعث، در اتاق فکرى که در اشرف به منظور هماهنگى و طراحى در نظر گرفته بودند با دعوت از سران بعث که بیرون از زندان بودند براى آشتى با آمریکائیها و خط جنگ با شیعه و دامن زدن به اختلافات مذهبى از هیچ جنایتى فروگذار نکرد و موفق شد تشکیلات بعث که در رأس آن عزت ابراهیم قرار داشت، جنگ با نیروهاى آمریکایى را متوقف کند و خوش خدمتى اش براى ارباب جدیدش به اثبات برساند و بر حملات کور خود در کشتار مردم بى دفاع بیافزایند و بى ثباتى در عراق را پیش ببردند و این تاکتیک هم تا حدودى در آن دوران موفق بود و با استفاده از جو و شرایط حاکم، با روى کار آوردن عناصر بعث در هرم قدرت و در حکومت، راه براى دامن زدن به وضعیت بى ثباتى و کشتار، باز تر شد و شدت مشاجرات و اختلافات سیاسى و قومى – مذهبى به حدى رساند که هیچ کارى در راستاى رونق کشور صورت نمیگرفت و انرژى همه پشت این اختلافات تلف میشد و رجوى و پس مانده هاى بعث هم خوب از این آب گل الودى که درست کرده بودند، ماهى میگرفتند.

دخالتهاى رجوى در انتخابات و حکومت عراق، شاخص بارز این استراتژى سه جانبه(آمریکا، بعث، رجوى) بود، به حدى که رجوى ادعا میکرد که مردم عراق خواهان ریاست او بر مردم عراق هستند و با همین توهم، سنگ ماندن در عراق را به سینه میزد و این همه کشته را از تشکیلات سازمان هدیه این سیاست غلط و مزدورى خود کرد.

عزت ابراهیم که از اندک سران حزب بعث بود و در بیرون زندان قرار داست، میخواست به هر طریقى شده مجدداً حکومت بعث را به قدرت برگرداند و این هدف براى رجوى آب حیات بود. لذا رجوى در پادگان اشرف با به راه انداختن شبکه هاى اجتماعى و آوردن افراد عادى جامعه عراق به درون پادگان اشرف و برگذارى سمینارهاى متعدد و خرج پولهاى هنگفت، در واقع اذهان مردم فقیر و بدبخت که نان شب هم نداشتند، سر سفره اى رنگین و وعده هاى دروغین به آنها راه و زمینه ظهور تفکر داعش را فراهم میکرد که در زیر چتر بعث و انسجام نیرو، بتوان دولت قانونى را سرنگون نمایند. این پروژه، عضو گیرى و آموزش هاى نظامى و عقیدتى با هماهنگى سران بعث و سازمان و نیروهاى آمریکا صورت میگرفت.

بطورى که این پروژه و آموزش مردم عادى را به اسم حفاظت از اشرف به خورد تشکیلات میدادند. آنروزها که ماها خبرى از هدف پشت پرده اینکارها نداشتیم، دلخوش بودیم که نیرویى براى پشتیبانى از خودمان داریم.

افراد تشکیلات، به هیچ عنوان حق ارتباط با نفرات عراقى در حال آموزش را نداشتند و مربیان از افراد منتخب توسط مسئولین بودند و فقط اینها بودند که ارتباط داشتند و ما هیچگونه خبرى از نوع آموزش و کم و کیف قضیه نداشتیم.

ماحصل این کارها بعدا از الانبار با سرکردگى و فتنه اى به اسم احمد العلوانى، شروع شد و استارد داعش در عراق کلید خورد و دستگاه تبلیغاتى و شیطان سازى رجوى با راه انداختن شیپور قیام مردمى هدف و نیت شوم خود را به نمایش گذاشت و رهبرى این اغتشاشات هم در دست عنصر جنایتکار، عزت ابراهیم بود. در تاخت و تاز داعش به عراق و تصرف چند شهر و کشتار وحشیانه و بربریت محض، عزت ابراهیم، نقش کلیدى و اصلى بازى کرد و در جذب سنى ها در این تشکیلات مخرب پیشتاز بود.

چند روز پیش، آنتن خبرگزاریها خبر کشته شدن دبیر کل حزب بعث و شخص کلیدى در پیشبرد خط داعش یعنى عزت ابراهیم، آمده بود اگر این خبر موثق باشد، مردم عراق از این پس نفس راحتى خواهند کشید و تشکیلات داعش و بساط آن در عراق برچیده خواهد شد و براى شخص رجوى و تشکیلاتش یک ضربه کشنده خواهد بود، چرا که حامى اصلى که به پشتوانه او رجوى در عراق یکه تازى میکرد و دستش در جنایت باز بود و زیر این چتر نیرو را در عراق محبوس نگه داشته بود، دیگر وجود ندارد و باید رجوى و تشکیلات پوسیده اش در عزا براى این جنایتکار بنشینند و سپس نابودى خود را نظاره گر باشند.

“پایان”

استراون استیونسون مجاهدین خلق صدام مریم رجوی تروریسمپشت پرده بیانیه تکراری استیونسون (دلقک معزولی که دیگر خنده دار نیست)

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIفیگارو: مجاهدین خلق در کنار تکفیریها در سوریه می جنگند
Le Figaro: Mojahedin Khalq (aka MKO, MEK, Rajavi cult) Fight alogside insurgents in Syria

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17294

خطرناکترین فرقه و بدخیم ترین دیکتاتور

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس،  هفدهم مارس ۲۰۱۵:… سازمان مجاهدین که مسعود رجوى آنرا به انحطاط کشانده و روزگارى این سازمان الگوى مبارزاتى جوانان و تحصیل کرده ها بر ضد دیکتاتورى و استبداد بود، براى تحقق آزادى تمام عیار، اما متأسفانه این آرمان توسط شخص رجوى بعد از بر اریکه نشستن بعنوان لیدر سازمان و با سلطه تمام عیار و قبضه کامل قدرت در ید اختیار خود و سلب کردن تمام …

تناقض در شعار “ننگ ما ننگ ما خانواده الدنگ ما” توسط رجوی ها !!

لینک به منبع

خطرناکترین فرقه و بدخیم ترین دیکتاتور

سازمان مجاهدین که مسعود رجوى آنرا به انحطاط کشانده و روزگارى این سازمان الگوى مبارزاتى جوانان و تحصیل کرده ها بر ضد دیکتاتورى و استبداد بود، براى تحقق آزادى تمام عیار، اما متأسفانه این آرمان توسط شخص رجوى بعد از بر اریکه نشستن بعنوان لیدر سازمان و با سلطه تمام عیار و قبضه کامل قدرت در ید اختیار خود و سلب کردن تمام مسئولیت ها از گردن عناصر با کفایت در سلسله فرماندهى سازمان و به حاشیه راندن آنان و تثبیت موقعیت خود، زمینه دیکتاتورى خود بر سازمان را با انقلاب به اصطلاح ایدئولوژیک و جدایى زن و شوهر از هم و همچنین منع هر گونه عواطفى از طرف اعضاء نسبت بهم، راه هر گونه صداى اعتراضى را بست و همه را به سمت پرستیدن خود بعنوان رهبر بلامنازع و مادام العمر سازمان، کشاند و هر گونه مخالفتى را در دم سرکوب و خفه کرد.

رجوى با بدبینی و سوءظن دائمی به اطرافیان خود بطور اخص و تمام سطوح تشکیلات بطور عام، احساس می‌کرد که آنها در سر نقشه نابود کردن او را دارند. لذا بر اساس ترس و بدبینی و بد گمانی خود سعی می‌کرد که مخالفین و ناراضیان را حاشیه نشین، زندانی و یا سر به نیست کند و اینکار را مانند آب خوردن انجام میداد و او امرش مطلق بود و باید در تشکیلات بدون کم و زیاد عین آن اجرا می شد.

رجوى عنصر بغایت خودخواه و خودبین است و با در اختیار گرفتن و سوء استفاده از خصائل و عواطف زنان، با این اهرم کاملا دیکتاتورى مطلق و وحشیانه خود را اعمال می کرد. بطورى که در یک مرحله نزدیک به هفتصد نفر از تشکیلات چهار هزار نفره اش را روانه زندان و شکنجه گاهاى خود کرد و چه شکنجه هایى را بر افراد اعمال نمود به صورتى که نفر زیر شکنجه قرون وسطایى جانش را از دست میداد و خودم شاهد جان دادن نفر در زندان رجوى بودم.

رجوى که به معاون و جانشین خود آقاى على زرکش رحم نکرد و از سمت نفر دوم سازمان به یک عنصر عادى تشکیلات تنزل و نهایت در عملیات فروغ جاویدان او را به کشتن داد و یا فرمانده فتح الله که زمانى لنگر و تئوریسین در بعد نظامى براى سازمان بود را به نقطه اى کشاند که دزدکى نان خشک زیر خاک پنهان میکرد و بعدا میرفت همان ها را میخورد و آخرالامر به شیوه بیمارى که رجوى تزریق میکرد از سد راه خود برداشت و موارد متعدد دیگر از جدایى و سربه نیست کردن و شیوهاى پیچیده اغفال تا گرفتن اختیار از افراد و بى هویت کردن آنها که متاسفانه این داستان تا امروز نیز ادامه دارد.

“پایان”

مریم رجوی و خودسوزی های سال 2003آیا خودسوزی ندا حسنی بایستی به فراموشی سپرده شود؟

آهای آنها یی که خود را به خواب زده اید. نترسید. چشم بگشایید

مجاهدین خلق فرقه رجوی و سوء استفاده از کودکانزندگی ما در پادگان مخوف اشرف و زندگی مریم رجوی ! خود قضاوت کنید

مسعود خدابنده آن سینگلتون نشریه سیاسی سیاست آسیا
Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16929

جشن چهارشنبه سورى و فتنه گرى رجوى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، پنجم مارس ۲۰۱۵:…  باید یادآورى کرد که اولا رجوى هم قصدش بهم زدن این سنت بوده و هست چرا که اگر قرار باشد جشن چهار شنبه سورى و پریدن از روى آتش با مسائل ایمنى همراه باشد و جان انسانها در این عمل گرفته شود، دیگر آن محتوا و اصالت محتوایى خود را از دست می دهد و کم کم مردم از برپایى این سنت، زده شده و به فراموشى سپرده خواهد شد. مگر نمی گوئیم رژیم …

مریم رجوی صدام حسین لابی امریکایی مزدوری خیانت وطن فروشینامه سرگشاده به رئیس جمهور فرانسه آقای فرانسوا اولاند

لینک به منبع

جشن چهارشنبه سورى و فتنه گرى رجوى

آخرین چهارشنبه قبل از حلول سال جدید را چهارشنبه سوری می گویند. البته شب آن، یعنی غروب سه شنبه مهم است نه خود چهار شنبه. جشن چهارشنبه سوری، یکی از مراسم بسیار جذاب و مفرح ما ایرانیان به شمار می آید. این جشن، قبل از تهاجم اعراب به ایران در بین نیاکان ما به جشن سوری مرسوم بود. سور، به معنی سرخ می باشد و چون این جشن با برپا کردن آتش همراه است، به این نام مرسوم گردید. آتش در بین ما ایرانیان، مظهر نابودی تاریکی و سیاهی است. این دو واژه، همان پلیدی و اهریمن هستند و روشنایی آتش پاکیزگی، طراوت، زندگی و سلامتی، سازندگی و پیشرفت را به همراه دارد. همچنین، با کمک آتش و نور که سمبل های خوبی هستند، افراد امیدوارند که راه خود را در آخرین شبهای تاریک سال پیدا کنند و به روزهای آغازین بهار برسند.

همه کار به این منظور است که در این شب خوشی بیاید و غم برود.

جالب ترین و مرسوم ترین مراسم این شب، برپاکردن آتش با بته و خار در سر گذرها، بر سر بامها و یا در حیاط خانه ها، می باشد. افراد شرکت کننده در کنار آتش جمع می شوند و همراه با رقص و آواز یک به یک از روی آتش می پرند و جمله “سرخی تو از من، زردی من از تو” را تکرار می کنند، به این معنی که سرخی و تازگی و روشنایی آتش از آن من و زردی و مریضی و بدی من نیز از آن آتش، تا در آتش بسوزد و پاک شود.

حال این سنت دیرینه فرهنگى که باید براى شادى و نشاط و سرزندگى باشد، رجوى مثل سنوات قبل و طبق معمول، یک فراخوان داده که مردم آزادهٴ ایران! جوانان رزمنده و اشرف‌نشان! بپا خیزند و جشن آتش بازى را به عزا تبدیل کنند. بگذریم که رجوى نه هوادارى در ایران دارد و نه از اشرف و اشرفیهاش خبرى هست که از هوادار و اشرف نشانش و ارتش داخله اش باشد، بلکه با پول نفرات أجیر شده خود را وادار می کند که این سنت را با ایجاد مسائل ایمنى در واقع جلوى شادى مردم را بگیرد و در جیب رژیم آخوندى بریزد و بهانه مخالفت شان با این سنت دیرینه را مشروعیت بخشد بنابراین،

باید یادآورى کرد که اولا رجوى هم قصدش بهم زدن این سنت بوده و هست چرا که اگر قرار باشد جشن چهار شنبه سورى و پریدن از روى آتش با مسائل ایمنى همراه باشد و جان انسانها در این عمل گرفته شود، دیگر آن محتوا و اصالت محتوایى خود را از دست می دهد و کم کم مردم از برپایى این سنت، زده شده و به فراموشى سپرده خواهد شد. مگر نمی گوئیم رژیم آخوندى ضد چنین جشنهاى سنتى است، آیا فراخوان رجوى براى این روز آتش افروزى و درست کردن مسائل ایمنى در جشن آتش بازى چهارشنبه سورى، محتوایى جز این دارد؟ و آیا محتواى مخالفت رژیم آخوندى و اعمال رجوى در برابر آن یکى نخواهد بود؟

شکى نیست که رجوى در هر سرفصلى و یا هر مسائلى که به امنیت رژیم می خواسته ضربه زده شود، همیشه بعنوان عصاى زیر بغل آخوندها عمل کرده و مانع تزلزل این رژیم بوده است و هر جا وارد شده، به نفع این رژیم عمل کرده است و فراخوان جشن چهارشنبه سورى هم مستثنى از این قاعده نیست. لذا باید جوان ها و مردم ایران هوشیار باشند و در دام این فریب ها نیفتند و از آنطرف، این سنت را به بهترین شکل برپا کنند و جشن و شادى و رقص داشته باشند و نگذارند به این سنت دیرینه و به جای مانده از نیاکان مان، خدشه اى وارد شود.

“پایان

***

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویاغلب افراد تحت سیطره فرقه مجاهدین در کمپ لیبرتی دچار بیماریهایی روحی و جسمی شده اند

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsفرقه رجوی بی وقفه مزخرف میگوید و تناقض سر هم میکند و دراخبار خود بیان میکند!

همچنین:

وجه اشتراک دو گروه تروریستى رجوى و البغدادى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفدهم فوریه ۲۰۱۵:… ”رجوى میگوید، کسى که با ایدئولوژى من نیست بر من است و باید از مسیر مبارزه برداشته شود (درون تشکیلات) داعش میگوید، اسلام من اسلام واقعى است و هرکس زیر این بیرق من نیاید مرتد است و باید گردن زده شود.”رجوى میگوید، رهبر اید�

نامه به دوستان و همسنگران قبلى در آلبانى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ششم فوریه ۲۰۱۵:…  دوستانى که شاهد تمام شقاوتهاى رجوى و سرانش در تشکیلات بودیم و چه یارانى را براى اهدافى پوچ از دست دادیم و الان در زیر خروارها خاک خوابیده اند، یادآورى میکنم شکنجه و کشتن و سر به نیست کردن دوستانمان که حتى حق اسم آوردن ا�

تهدید در بیرون و فراهم کردن زمینه کشتار در درون

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۵:… این روزها قافیه بر رجوى به تنگ آمده است و فشارها بر پیکره پوسیده تشکیلاتش در عراق با توجه به واقعیتهاى ژئوپولیتیک منطقه اى و همچنین فراخوانهاى پى در پى براى انتقال ساکنان لیبرتى از عراق و نیز فشار خانواده هاى ا�