چرا سناریوی فرقه رجوی مبنی بر ” حمله به اشرف ” را نمی توان باور کرد ؟

چرا سناریوی فرقه رجوی مبنی بر ” حمله به اشرف ” را نمی توان باور کرد ؟

الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و سوم سپتامبر 2013: … دولت عراق گرچه انفجارها ودرگیری هایی را دراین کمپ مورد تائید قرارداده است ولیکن اعلام می کند نیروهای عراقی دراین رخداد ها هیچگونه نقشی نداشته اند _ آقای مالکی در آخرین موضع گیری خود اعلام نموه پس از وقوع انفجار وشلیک گلوله نیروهای عراقی تصمیم گرفتند برای بررسی حادثه وارد محل اسکان این …

لینک به منبع

چرا سناریوی فرقه رجوی مبنی بر ” حمله به اشرف ” را نمی توان باور کرد ؟

خشونت ورزی وجنگ وترور راهکار کسانی است که از فرهنگ وتمدن بشریت قرنها عقب مانده اند

مقدمه _ سرانجام پس از حدود سه هفته جار وجنجال وهیاهو وتبلیغات فرقه تروریستی رجوی مبنی بر” ادعای حمله به اشرف “

آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق رسما اعلام کرد _ فرقه رجوی دروغ می گوید چراکه نه حمله ای به این کمپ صورت گرفته ونه کسی بازداشت شده است _ گزارش رادیو فردا دراین مورد

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=6807 .

آنچه مسلم است در بامداد یک شنبه یکم سپتامبر اتقاقات خونینی دراین کمپ رخ داده که منجر به کشته شدن تعدادی از بقایای رجوی گردیده که باعث تاسف می باشد _ از آنچه تا امرور دستگاه تبلیغی رجوی برای اثبات ادعای خود منتشر کرده به جز عکس جنازه چند نفر که از نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند مدرک قابل قبولی که حاکی از حمله نظامی به این کمپ شده باشد وجود ندارد .

ازسویی دیگر دولت عراق گرچه انفجارها ودرگیری هایی را دراین کمپ مورد تائید قرارداده است ولیکن اعلام می کند نیروهای عراقی دراین رخداد ها هیچگونه نقشی نداشته اند _ آقای مالکی در آخرین موضع گیری خود اعلام نموه پس از وقوع انفجار وشلیک گلوله نیروهای عراقی تصمیم گرفتند برای بررسی حادثه وارد محل اسکان این افراد گردند که با مخالفت وممانعت اعضای مستقر درکمپ روبروشدند _ بنا بر گزارش ها درروز دوشنبه ( 24 ساعت بعد ) مسئولین عراقی و یونامی وارد کمپ گردیدند وتعدادی جنازه را مشاهده کرده اند _ اینکه چگونه وبه چه دلیل این افراد کشته شده اند تاکنون مشخص نیست ولیکن با توجه به سوابق قبلی و برخی از شواهد این حادثه می تواند یک تصفیه خونین درون گروهی محسوب گردد.

فیلم ارسالی فرقه رجوی و تخلیل وبازخوانی وکنکاش بابک هروی دراین مورد

http://www.youtube.com/watch?v=12CJDEWCVDk .

با اعلام رسمی دولت عراق مبنی بر عدم شرکت نیروهای نظامی آن کشور دراین رخداد سناریوی ادعایی فرقه رجوی که تامنون کوچکترین مستندی از شرکت عراقی ها ارائه نکرده است _ طبعا می توان سناریوی دست داشتن عراق دراین ماجرا را کاملا کنار نهاد _ اکنون دوسناریوی دیگر محتمل قابل بررسی و تجزیه وتخلیل می باشند _

یکم _ تصفیه درون گروهی وتلاش برای محو بقایای آثار جنایات این فرقه قبل از تخلیه و تحویل اردوگاه

همگان آگاه هستند که آقای مارتین کویلر درآخرین گزارش خود قبل از پایان ماموریت به سازمان ملل اعلام نمود اوضاع درکمپ را تنش آلود اعلام نموده و اضافه کرد رهبران سازمان حقوق اعضایخودرا نادیده می گیرند وی همچنین گفت افراد بجا مانده ( 100 نفر ) حاظر به تخلیه کمپ نیستند _ 17 ژوئن 2013 .

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/07/130717_l51_mek_kobler_iraq.shtml

دولت عراق نیز درماه رمضان اعلام کرد پرونده پایگاه اشرف تکمیل شده و بقایای کمپ بعد از ماه رمضان به کمپ موقت منتقل خواهند گردید _ البته دولت عراق قبلا نیز بارها نسبت به تخلیه وتحویل مسالمت آمیز اردوگاه اشرف هشدار داده بود

http://edalat-s.org/pages/?id=3707.

با این همه هشدار از دولت عراق تا یونامی تا دولت امریکا وو… چرا فرقه رجوی حاظر به تخلیه وتحویل مسالمت آمیز کمپ نبود ؟ پاسخ روشن است واین قانون گریزی وماجراجویی دو دلیل مهم باخود دربرداشت _ اول _ تخلیه وتحویل کامل اشرف به معنای بسته شدن دکان دونبش این فرقه درعراق می گردید که شناسه وشناسنامه این گروه بود _ یادمان نرود مریم قاجار بازگشت افراد منتقل شده به کمپ موقت حریه به اشرف را بعنوان یک راه حل پبشنهاد وبر آن اصرار می کرد ( ! ) ودوم _ اینکه گرچه فرقه رجوی طی دوسال گذشته با وقت کشی مشغول ازبین بردن کلیه آثار جرم وجنایت خود دراین قلعه محصور ومخوف بود ولیکن شاید از بین بردن برخی از آثار بازهم نیاز به زمان بیشتری داشت واین نیز می تواند یک علت باشد _ بهرصورت فرقه رجوی خوب می دانست دولت عراق تصمم قاطع دارد این اردوگاه رابرای همیشه از وجود تروریست ها پاک کند ولی بااین همه همچنان بر نگاهداری این محل به بهانه فروش اموال اصرار می کرد

زنان درمناسبات تشکیلاتی فرقه رجوی از بی حقوق ترین زنان جهان محسوب می گردند

آنها مورد بهره برداری فیزیکی _ جسمی _ جنسی وروحی قرار می گیرند

 

برپایه آنچه رفت رخداد اول سپتامبر بهیچ وجه غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی نبود _ برخی از مستنداتی که نشان از یک تصفیه خونین درون گروهی وتبلیغات ناشیانه فرقه رجوی پرده بر می دارد چنین هستند .

الف _ دستگاه تبلیغی فرقه رجوی درابتدا اعلام نمود که کمپ اشرف با شلیک خمپاره مورد حمله قرار گرفته است واین درحالی بود که تاکنون هیچ مدرکی دراین مورد ارائه نکرده است ( دروغ یکم ) _ دردامه ادعا کرد 200 انفجار دراین کمپ رخ داده است ( بدون مستندات ودروغ دوم ) _ درفیلم سرهم بندی شده ادعا می شود که برخی از این افراد بااینکه آثار چهار گلوله بر بدن خوددارند درادامه به کمک دیگران بلند شده وراه می روند ( دروغ سوم ) _ دستگاه دروغزنی فرقه درابتدا چند نفر را با کلاه ورزشی بعنوان حمله کنندگان معرفی می کند که سلاح مسلسل دردست دارند ( درصورتیکه اینها را نیروهای ویژه سوات اعلام کرده ( دروغ پنجم ) _ جنازه ها ی منتشر کرده توسط این گروه از شلیک تیر از نزدیک ( چشم وسر ) حکایت می کنند که با حمله احتملا نظامی سازگاری ندارد ( دروغ ششم ) _ برخی از کشته شدگان دستبند به دست دارند ( برخی ها دونوع فلزی وپلاستیکی ) زدن دست به معنی جلوگیری از فرار متهم است که دراین صورت نیازی به کشتن فرد دستگیر شده نیست ( دروغ هفتم ) _ فرقه رجوی ادعا کرد دولت عراق همه امکانات ارتباطی کمپ را قطع کرده است ! _ ارسال فیلم وعکس برخلاف این ادعا را ثابت می کند ( دروغ هشتم ) _ فیلم برداران درکمال خونسردی از این عکس ها فیلم تهیه کرده اند که این با نفس حمله نظامی خوانایی ندارد ( دروغ نهم )

ب _ همه می دانند که بنا بر اسامی اعلام شده افراد یاقی مانده دراشرف از نزدیک ترین و قابل اعتماد ترین وسر سپرده ترین وآگاه ترین افراد رجوی از نظر اطلاعات وتجسس وامنیت بوده اند _ حال سئوال اینجاست که به چه دلیل این افراد مورد غضب وتصفیه قرار گرفته اند ؟ آیا این افراد بعلت احتمال افشای اطلاعات کشته شده اند ؟ آیا این افراد مخالف فرمانها ودستورهای سرکرده فرقه بوده اند وبهمین دلیل محاکمه وبه زندان محکوم گردیده وسپس به قتل رسیده اند ؟ هدف از بسته بندی فوری جنازه ها ودفن آنها قبل از بررسی گروه تحقیق چه بوده وفرقه رجوی درپی مخفی کردن چه آثار جرمی بوده است ؟ فرقه رجوی خواستار تحقیق بین المللی دراین مورد است واین درحالی است که در24 ساعت اولیه به عراقی ها اجازه نزدیک شدن به محل حادثه را نداده است وجنازه ها را با شتاب بسته بندی ودفن کرده است _ دررخدادهای خودزنی قبلی نیز فرقه رجوی اجازه بررسی وتحقیق درمورد جنازه ها رابه دولت عراق نداده است .

دوم _ احتمال اقدام گروهی خارج از دولت وارتش عراق ( فرزندان عراق )

سناریوی دوم این رخداد را به حمله ” فرزندان عراق ” وخانواده قربانیان فرقه رجوی درعراق نسبت می دهد _ گرچه باتوجه به انزجار مردم عراق نسبت به این گروه تروریستی چنین تصوری غیر ممکن نیست و چنین احتمالی وجود دارد ولیکن چند نکته دراین مو.رد قابل تامل است _ نخست اینکه تاکنون هیچ گروهی درمورد این رخداد اعلام موضع نکرده است ودوم اینکه درصورت پذیرش چنین سنارریویی طبعا باید این اقدام کار یک گروه کاملا حرفه ای بوده باشد بطوریکه هم درنقشه خود که بی شک کشتن تمامی سران فرقه بوده است تا حد بسیاری موفق گردیده و هم بدون گذاشتن کوچکترین رد پایی اشرف را ترک کرده اند

ماجرای 7 نفر گم شده در حادثه اول سپتامبر

فرقه رجوی ادعا می کند هفت نفر ( شش زن ویک مرد ) درروز حادثه گم شده اند ودولت عراق را متهم به دستگیری این افراد می نماید _ دولت عراق این اتهام را کاملا مردود شمرده واعلام نموده از سرنوشت این هفت نفر هیچ اطلاعی ندارد

بنابراین یا فرقه رجوی دروغ می گوید واین هفت نفر را قبلا سربه نیست کرده واز این فرصت جهت اتهام به دولت عراق استفاده می کند ویااینکه در راستای اجرای سناریوی دوم ( فرزندان عراق ) این افراد دراختیار همان کسانی هستند که خارج از حاکمیت دولت عراق بدین کار دست زده اند .

چرا صد نفر باقی درکمپ تحت حمایت هیچ قانونی قرار نداشته اند ؟

فرقه رجوی ادعا می کند صد نفری که دراشرف نگاه داشته مورد حمایت قوانین پناهندگی بوده اند که این یک دروغ بیشرمانه بحساب می آید واین افراد را هیچ قانونی حمایت نمی کرده است چراکه برپایه قرارداد سال 2010 بین یونامی ودولت عراق قرار براین شد که ساکنان این کمپ پس از انتقال به کمپ موقت حریه بعنوان متقاضیان پناهندگی شناخته شوند ولذا این افراد که به دستور سران فرقه دراشرف مانده اند متقاضی پناهندگی محسوب نبوده واز حمایت هیچ قانونی برخوردار نبوده ودرشرایط ” بدون تعریف ” قرار داشته اند.

واکنش ایرانیان به سناریوی فرقه رجوی

گرچه عموم ایرانیان بکارگیری هرگونه خشونت را محکوم نموده وخواهان تحقیق درمورد این حادثه شده اند ولیکن گروه اندکی باشتاب وبدون تعمق وشناخت ماهیت تروریستی وتبهکار فرقه رجوی فریب تبلیغات دستگاه تبلیغی ودروغزن این فرقه را خورده ودردام شیای این تبهکاران افتادند _ باید به این گروه اندک گفت : قضاوت کار سختی است و باید برای اعلام نظر به سخنان دوطرف ماجرا گوش نمود _ لذا اینکه شما صرفا به علت انسانی وتحت تاثیر نمایش خون فرقه رجوی قرار گرفته ویک جانبه به قاضی رفته اید نظر شما نوعی حمایت از این گروه خائن وتبهکارمحسوب گردیده وفاقد هرگونه ارزش می باشد

چرا سناریوی فرقه رجوی مبنی برحمله به اشرف را نمی توان باور کرد ؟

فرقه رجوی از سویی خواهان بررسی یک گروه بیطرف بین المللی است وازسویی دیگر با شتاب آثار حمله مورد ادعای خودرا از بین برده است _ شتابناک اجساد و عدم اجازه به گروه تحقیق دولت عراق و به آتش کشیدن بخشی از اردوگاه اشرف را می توان درزمره این اقدامات سازماندهی شده ارزیابی نمود _ بنابر سرانجام حادثه اول سپتامبر نیر عاقبت خودزنی های دیگر فرقه رجوی دچار خواهد گردید چراکه این گروه تبهکار پس از اجرای هرسناریو تلاش کرده است فورا رد پای خودرا از صحنه پاک نماید

وظیفه دولت عراق درموردبرخورد با فرقه تروریستی رجوی واردوگاه تخلیه شده اشرف

دولت عراق باید یک گروه متخصص وویژه راجهت بررسی کامل اردوگاه اشرف تعین نموده ووجب به وجب این قرارگاه را زیر ورکند _ بنا به شهادت اعضای سابق این گروه دراین کمپ تونل ها _ مخفی گاه ها و انبارهای اسلحه ومهمات فراوانی وجود دارند _ قبرستان این گروه باید زیر ورو گردد _ امکان وجود گورهای دسته جمعی مردم عراق ومخالفان این فرقه بسیار زیاد است _ دیوارها وزیر ساختمان ها وهمه جا می تواند آثارتبهکاری این گروه همچنان باقی باشند

دولت عراق همچنین باید احکام دستگیری سران اینگروه رابه اجرا گذاشته وبه این تروریست ها فرصت ندهد فرماندهان ترور وشکنجه گران و بازجویان وآدمکشان راتحت نام پناهنده از عراق خارج نمایند .

دولت عراق همچنین باید به اعضای بدنه فرقه رجوی که حدود 2800 نفر هستند اجازه دهد با خانواده های خود دیدار نمایند ایم بخش از اعضای فرقه انسان های فریب خورده وساده ای هستند که دراثر شستشوی مغذی و بی خبری دردام این گروه اسیر هستند _ ملاقات با خانواده ها کلید رهایی این افراد از تشکیلات ضد انسانی فرقه رجوی است.

دولت عراق باید به امریکا واروپا فشارآورد تا هرچه زود تر این “تروریست های اصلاح شده ! ” را به کشورهای خود منتقل نمایند

ودرآخر اینکه _ ضمن تشکر از دولت های عراق که طی این 10 سال وجود بقایای صدام را درخاک خود مورد حفاظت قرارداده اند بجاست تا اخراج کامل همه این افراد حفاظت وامنیت آنها را تا آنجا که درتوان دارد تامین نماید .

پایان اشرف _ سرانجام فرقه خائن ومزدور رجوی

گرچه فروپاشی فرقه رجوی بعد از عملیات خودزنی فروغ و طلاق های اجباری اغاز شد ولیکن با سقوط ارباب فرقه ( سید الرئیس ) درسال 2003 وارد فاز تازه ای گردید _ طی این دهسال گذشته حدود 800 نفر از مناسبات ضدانسانی تشکیلات فرقه گریخته اند که تقریبا 90 درصد این افراد به کشور خود بازگشته وبه زندگی عادی ادامه می دهند _ طی دوسال گذشته انشقاق وجدایی به شورای قلابی فرقه رجوی واعضای خانواده های این فرقه نیز سرایت کرده ودرنهایت با تخلیه وتحویل اشرف به نقطه اوج خودرسیده است _ پایان اشرف نقطه فروریزی کامل و ریزش آخرین مهره های این دومینوی جنایت وخیانت ومزدوری خواهد بود _

پس بجاست تا هرکس به سهم خود کوشش کند در آزادی حدود سه هزار اسیر درچنگال این فرقه درمانده ومفلوک نقش وسهمی بعهده گیرد _ روال جدایی از فرقه نیز بااین تحول شدت خواهد گرفت واین است سرانجام بیش از سی سال جنایت وخیانت ومزدوری برای دشمنان ایران ……. فرقه رجوی به لجن زار تاریخ پیوست _ تبریک به خانواده قربانیان جنگ وتروریسم رجوی

الف .مینو سپهر 2013/09/22

کد شناسه متن

PSCODE.IBN.NR: 44632/09/2013/AF265

همچنین:

تهدید به انجام عملیات ترور واکنش درد آلود فرقه رجوی نسبت به تخلیه وتحویل اسارتگاه اشرف

2013/09/16 by

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۳: …  کسانی که بابافت تبلیغات فرقه وبا فرهنگ ادبیات رجوی آشنا باشند خوب می دانند تهدید های تروریستی تازه کار خود مسعود رجوی است که این بارازشرم فراوان درنقش ” سخنگوی مجاهدین ” ظاهر شده است ! رجوی که درنهایت بدبختی ودرماندگی قرار […]

نامه به آقای نوری مالکی نخست وزیر محترم عراق درمورد کمپ تخلیه شده عراق نو و متقاضیان پناهندگی در کمپ حریه

2013/09/13 by

الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، سیزدهم سپتامبر ۲۰۱۳: …  از حدود سه هزارنفر ی که درکمپ حریه وجود دارند حدود ۱۰۰ نفر بعلت سوابق تروریستی  تحت حمایت هیجیک از قوانین بین المللی نیستند بنابراین اجازه ندهید این قاتلان مردم ایران وعراق خودرا بعنوتان پناهنده جا زده وار کشور شما تحت نام […]

نگاهی به دست های پیدا وپنهان فرقه تروریستی رجوی در خشونتهای عراق وسوریه و لبنان

2013/08/28 by

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هشتم اوت ۲۰۱۳: …  گرچه بخش هایی از این گزارش کامل نیست ومشخص نمی کند چه تعداد تروریست  وچگونه از عراق عازم امریکا گردیده و چه دوره هایی را درصحرای نواده گذرانده واین افراد بعد از گذراندن دوره تکمیلی ترور به کدام کشورها وبا […]

کمیته حقوق بشر پارلمان عراق ضمن محکوم کردن حمله خواستار خروج سریع مجاهدین خلق از خاک کشور شدند. پلیس دخالت در این یورش را تکذیب کرد

2013/09/07 by

بنیاد خانواده سحر، بغداد، هفتم سپتامبر ۲۰۱۳: …  کمیته حقوق بشر پارلمان عراق روز چهارشنبه حمله به اردوگاه اشرف را محکوم کرده و از دولت و وزارت خارجه عراق و نهادهای بین المللی خواست تا ساکنان این اردوگاه را به مکان دیگری منتقل نمایند. این کمیته در ادامه ضمن تاکید بر اینکه ماندن این افراد […]


(Rajavi from Saddam to AIPAC)


(Izzat Ebrahim and Massoud Rajavi still at large)