چرا عضدانلو (مریم رجوی) جواب اشپیگل را به اسم شورای ملی مقاومت داد ؟

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هشتم فوریه 2019:… عملیات جاری و غسل که اشپیگل بعنوان مغزشویی یاد کرده را توهین به شعور آدمی دانسته پیشنهاد میکنم عضدانلو گزارش غسلهای همه را با جمع بندی آخر ان منتشرکند اگر راست میگوید تا همه مردم جهان بدانند اشپیگل به شعور … Continue reading چرا عضدانلو (مریم رجوی) جواب اشپیگل را به اسم شورای ملی مقاومت داد ؟