چرا عملیات فروغ دو انجام نشد و چرا صدام با رجوی ملاقات نکرد

چرا عملیات فروغ دو انجام نشد و چرا صدام با رجوی ملاقات نکرد

علی اکرامی، انجمن نجات، مرکز خوزستان، سیزدهم ژوئن 2017:… از بچه های ستاد شنیدم که مسعود رجوی برای ملاقات وکسب مجوز از صدام برای شروع عملیات به اصطلاح فروغ دو دربغداد پایگاه سعادتی است این پایگاه برای ملاقات های رجوی با سران دولت و بخصوص مسئولین امنیتی عراق مورد استفاده قرار میگرفت. چند روز گذشت درحالیکه یگان ها و لشکرهای نظامی بشدت در حال آماده سازی و مانور بودند … 

فروغ جاویدانفروغ خاموش جاویدان

لینک به منبع

لینک در سایت ایران فانوس

چرا عملیات فروغ دو انجام نشد و چرا صدام با رجوی ملاقات نکرد

انجمن نجات مرکز خوزستان دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

ساعت ۸ صبح ۱۳خرداد ۶۸ از طریق بلند گوی اطلاعات پایگاه جلال زاده اعلام کردند که کلیه نفرات درسالن غذا خوری که در زیرزمین پایگاه بود حاضرشوند جلال زاده نام دفتر اصلی سازمان بود که در بغداد چهارراه اندلس واقع میشد.همه به هنگام تجمع درسالن باهم پچ پچ میکردیم که چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد.لحظاتی بعد رحمان (عباس داوری) که مسئول بخش روابط خارجی بغداد بود درجمع نفرات حاضرشد وگفت همه بخط شوند تا پیام مهم مسعود رجوی را بخوانم تا آن لحظه هنوز هیچ کس مطلع نبود چه اتفاقی افتاده است.عباس داوری پیام را خواند دربخشی از پیام که درحافظه ام مانده رجوی چنین گفته بود. درساعت ۷ صبح امروز ۱۳ خرداد رادیو رژیم خبرفوت آقای خمینی را اعلام کرد از این لحظه با توجه به حساسیت شرایط وفراهم شدن لحظه سرنگونی رژیم همه شما درآماده باش ۱۰۰درصد می باشید منتظرفرامین بعدی که از طریق فرمانده تان بشما ابلاغ میکنم باشید . لحظاتی بعد عباس داوری ادامه داد همانطورکه درتحلیل های گذشته برادر آمده است رژیم روی دو پای جنگ وسرکوب به حیات خود ادامه میدهد بعد از پذیرش آتش بس وجام زهرصلح اکنون با فوت آقای خمینی رژیم بی سر و بی آینده شده وسرنگونی فرارسیده است منتظر عملیات فروغ ۲ باشید.از فردای آن روز کار تغییرسازماندهی ها شروع شد وبخش زیادی از نیروهای ستادها به لشکرها و یگان های رزمی منتقل شدند.آموزش و مانورهای نظامی براه افتاد. من هم به لشکر نسرین(مهوش سپهری)منتقل و بعنوان مسئول مخابرات فرمانده صحنه(نسرین) سازماندهی شدم روز بعد نسرین من را به اتاق کارش صدا زد و گفت کارنظامی به تونیامده برو وسایلت را جمع کن برو بغداد برادر رحمان تماس گرفته که آنها کار دارند باید برگردی و ادامه داد از شوخی من ناراحت نشی درآنجا بیشتر میتوانی تضاد حل کنی . عصر آن روز با لندکروز روابط به اتفاق فتح الله(سلیمان حیدری)برگشتیم درمسیردرمورد احتمال شروع عملیات فروغ دو باهم محفل زدیم هر دو متفق القول بودیم اگرهم عراق اجازه عملیات بدهد که با توجه به شکست عملیات فروغ یک و آتش بس بعید است عملیات بازهم شکست خواهد خورد واین بارکسی زنده برنخواهد گشت.

به دفتراصلی سازمان (جلال زاده) که برگشتیم متوجه تحرکات زیادی شدم تمامی محافظین مسعود رجوی از جمله  حسن رحیمی(خسرو)، علیرضا صدر و احد و از مسئولین سیاسی محمد محدثین..محمدعلی توحیدی و مهدی ابریشم چی و تعدادی از فرماندهان نظامی مهدی برایی(احمد واقف) ابراهیم ذاکری(کاک صالح) حسین مهدوی(محمود قائم شهر) آنجا بودند . از بچه های ستاد شنیدم که مسعود رجوی برای ملاقات وکسب مجوز از صدام برای شروع عملیات به اصطلاح فروغ دو دربغداد پایگاه سعادتی است این پایگاه برای ملاقات های رجوی با سران دولت و بخصوص مسئولین امنیتی عراق مورد استفاده قرار میگرفت. چند روز گذشت درحالیکه یگان ها و لشکرهای نظامی بشدت در حال آماده سازی ومانور بودند ولی از ملاقات رجوی با صدام برای توافق برسر شروع تهاجم نظامی به ایران خبری نبود .عباس داوری میگفت ما درحال هماهنگی انجام ملاقات هستیم ولی خبرهای که از سعادتی می رسید حاکی از آن بود که هنوز رجوی موفق به ملاقات نشده وکماکان درپایگاه می باشد. قیافه مهدی ابریشم چی وعباس داوری که مسئولین اصلی هماهنگی ملاقات بودند بد جوری بهم ریخته بود سه روز از اقامت رجوی دربغداد می گذشت ولی هنوز خبری از موافقت صدام برای ملاقات با اونبود صبح روز سوم که طبق روال همیشه برای پیگیری کاری به دفترنقیب حسین(سروان حسین)رفتم اوگفت چه خبر؟ من با شوخی گفتم بزودی مزاحمت را کم میکنیم وبه ایران برمیگردیم…اوگفت مطمئنی؟ گفتم اره رجوی آمده تا آخرین هماهنگی را با سید الرئیس انجام بده…خنده ای کرد وگفت یک چیزی بگم ناراحت نمیشی؟گفتم نه بفرما..گفت سیدالرئیس اجازه ملاقات به مسعود رجوی را نداد واز دست مسئولین مخابرات هم کاری ساخته نیست.

شرایط از نظرما برای عملیات فراهم نیست درضمن ما قرارداد آتش بس امضا کردیم ودیگردرحال جنگ با ایران نیستیم. بعد به آهستگی گفت بروید به حال سید الرئیس دعا کنید که اجازه عملیات نداد وگرنه برخلاف عملیات گذشته یکنفر از شما هم زنده برنمیگشت مگراخبار تلویزیون را نگاه نمیکنی ۱۰میلیون آمدند برای تشیع جنازه آقای خمینی اینها با دست خالی هم بیایند سرمرز شما چهار پنج هزار نفر را قورت میدن… یا اسقاط نظام یا بطیخ….کدام سرنگونی کدام کشک…(درگویش محلی مردم عراق برای مورد تمسخر قراردادن کاری از جمله بطیخ استفاده میکنند)مترادف آن درفرهنگ فارسی ما کشک است..خیلی متناقض شده بودم دلم بحال نفراتی که این چند روز درقرارگاه اشرف بدون استراحت وخواب کافی ودراین گرما مشغول آماده سازی تجهیزات نظامی ومانور بودند سوخت شاید هم باید برایشان بقول افسرعراقی خوشحال میشدم که جان سالم بدرخواهند برد…ولی دردرونم از این میسوختم تا کجا بشعور اینها توهین میشه تا کی وکجا باید سرنوشت وزندگی و آیندشان قربانی جاه طلبی وسیاست های دروغ وفریب وی شود..

روز بعد رجوی بعد از چند روز علافی دمش را برکول گرفته و بدون انجام ملاقات با اربابش از بغداد رفت..باز بدرونم مراجعه کردم که انسان چقدرباید بی ارزش وپست شده باشد که اینچنین برای تمایلات قدرت طلبانه هرذلت وخواری را تحمل کند وبه آن تن بدهد .معنای به رسمیت شناختن استقلال سیاسی نظامی وایدئولوژیکی از طرف صدام را هم فهمیدیم..!!!!

چند روز بعد همه اعضا به نشست با رجوی درسالن اجتماعات اشرف فراخوانده شدند رجوی آمد مثل همیشه وقیح وطلبکار وگفت یک هفته پشت اتاق سید الرئیس بست نشستم که مجوز عملیات را بگیرم ولی نشد صاحب خانه هم محضوریت های خاص خودش را دارد آنها دیدگاهشان کلاسیک وتعادل قوایی است مثل ما که حسین گونه و با فدای تمام عیارعمل نمیکنند وادامه داد ولی ما به ازا به ما قول تحویل دادن تانک ونفربر و دوربین های پیشرفته دادند شاید خواست خدا بوده که درفرصتی مناسب تروآماده تر برویم شاید ارتش آزادیبخش صلاحیت آزادی خلق قهرمان دراین سرفصل را نداشته. بعد از سرهم کردن این مزخرفات رفت و ما ماندیم وانبوهی آرزوهای برباد رفته و روح  و روانی که یک باردیگر با شیادی هرچه تمام تر توسط رجوی به بازی گرفته شد..

اکنون 28 سال از آن اتفاق میگذرد ولی وقاحت ودروغ وفریب رجوی گویی پایانی ندارد بعد از سرنگونی صدام و خزیدن زیرقبای شیطان بزرگ  با سس حرکت موازی وفریب نیروها درتوهم سرنگونی با کمک امپریالیزم سابق وعقب نشینی مفتضحانه بعد از انبوهی قربانی درخاک عراق به آلبانی ، گویی سریال نیرنگ وفریب تمامی ندارد باز وعده راه حل  درمان درد در ویلپنت با کهکشان بزرگ…

ولی این آخرخط فریب و دجالیت رجوی است خانواده های قهرمان اسیران دربند به همراه اعضایی که توانستند از مناسبات جهنمی رجوی خلاصی یابند درمان را یافته اند راه درمان نه در ویلپنت بلکه درآلبانی و فروپاشی این فرقه ضد انسانی وشیاد است کهکشان آزادی اسیران دربند نزدیک است.

علی اکرامی

*** 

فرقه رجوی دشمن قسم خورده دانشگاه و دانشجو (بمناسبت ۱۶ آذر)

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقحنیف حیدر نژاد: نگاهی به فروغ جاویدان، ۲۵ سال بعد- قسمت نهم و پایانی

اعتصاب غذا مریم رجویگفتگوی اختصاصی ندای حقیقت با مسعود خدابنده (در دو قسمت)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29851

محکومیت گسترده تروردر تهران و موضع گیری نفرت برانگیز مریم رجوی ( رجوی آلت دست شیوخ سعودی)ا 

Terrorism_Tehran_Mojahedin_khalq_Rajavi_Cult_2انحمن نجات، مرکز خوزستان، یازدهم ژوئن ۲۰۱۷:… مریم رجوی دراین اطلاعیه با توجه به جنایات فرقه اش درعملیات های تروریستی دهه ۶۰ و تنفرمردم از آنها با دست پاچگی فقط سعی نموده که گریبان خود را از این جنایت خلاص نماید زیرا عملیات جنایتکارانه روز چهارشنبه و سبوعیت و شقاوت آن مردم را بیاد جنایات رجوی درآن دهه می اندازد ومریم رجوی بخوبی میداند آن جنایات هیچگاه از حافظه تاریخی مردم ایران پاک …. 

رفسنجانی، بهشتی، فرقه رجوی ترور حزب جمهوریرجوی بنیانگذار تروریسم و عملیات انتحاری

تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی در تهرانروز چهارشنبه آخرین عملیات تروریستهای داعشی در ایران بود !

محکومیت گسترده عملیات تروریستی تهران و موضع گیری نفرت برانگیز مریم رجوی

انجمن نجات مرکز خوزستان شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
 لینک به منبع
 
حمله تروریستی صبح روز چهارشنبه به ساختمان مجلس شورای اسلامی وآرامگاه آیت الله خمینی درتهران بعد از حدود ۵ ساعت با اقدامات سریع و قاطع نیروهای حفاظتی وامنیتی ایران وکشته شدن تمامی مهاجمان به پایان رسید.

گروه تروریستی داعش مسئولیت این جنایت را برعهده گرفت. از همان ساعات اولیه این عملیات تروریستی با بازتاب گسترده ای درمیان رسانه ها ومحافل سیاسی جهان مواجه شد. دبیرکل سازمان ملل ضمن اظهارهمدردی با خانواده های قربانیان خواستاراتحاد وهمبستگی تمامی کشورها با پدیده تروریست گردید.

شورای امنیت سازمان ملل ضمن محکوم نمودن حادثه تروریستی تهران بیاد قربانیان یک دقیقه سکوت اعلام کرد.همزمان تمامی کشورهای اروپایی منطقه ای وخانم موگرینی رئیس اتحادیه اروپا با ارسال پیام هایی به مسئولین دولت ایران این اقدام جنایتکارانه را محکوم وبا خانواده های مصیبت دیده اظهارهمدردی کردند.

درشرایطی که حمله بزدلانه و تروریستی جنایتکاران داعشی و به شهادت رساندن ومجروح کردن مردم بیگناه وعادی خشم همگان را برانگیخته است ومردم ایران از این حادثه تاسف بار به شوک بزرگی فرو رفته است مثلث شوم مدعیان دروغین مبارزه با تروریسم وحقوق بشربعد از ساعت ها سکوت تامل برانگیز دست به یک موضع گیری نفرت انگیز زدند.

مریم رجوی با صدور اطلاعیه ای بزدلانه فقط تلاش نمود که نقش خود را دراین عملیات تروریستی جنایتکارانه تکذیب کند .سرکرده این فرقه جهنمی که درحرف وشعار مدعی مبارزه با تروریست است نه تنها بوضوح این جنایت تروریستی را محکوم نکرد بلکه حتی با خانواده های قربانیان ومجروحین هم کوچک ترین اظهارهمدردی ننمود.همان خانواده ها ومردمی که سالیان بظاهر سنگ حمایت ومبارزه برای آزادی آنها را به سینه میزند.

مریم رجوی برعکس تلاش نمود که با طرح درخواست اخراج ایران از کنفرانس کشورهای اسلامی وگنجاندن سپاه پاسداران درلیست سازمانهای تروریستی از خون شهدا ومجروحین این حادثه تاسف بار که تنفر افکارعمومی جهانیان را برانگیخته بود برای منافع سیاسی وقدرت طلبانه فرقه خویش بهره برداری کند.

براستی مریم رجوی وفرقه اش تا کجا باید از عواطف انسانی واحساس مسئولیت درقبال مردمش تهی شده باشد که دریکی از هولناک ترین وسنگین ترین مصیبت ها وبحرانی ترین شرایط روحی  و روانی مردمش حتی از اظهارهمدردی با خانواده ها ومحکوم کردن خودداری نماید.

مریم رجوی دراین اطلاعیه با توجه به جنایات فرقه اش درعملیات های تروریستی دهه ۶۰ و تنفرمردم از آنها با دست پاچگی فقط سعی نموده که گریبان خود را از این جنایت خلاص نماید زیرا عملیات جنایتکارانه روز چهارشنبه و سبوعیت و شقاوت آن مردم را بیاد جنایات رجوی درآن دهه می اندازد ومریم رجوی بخوبی میداند آن جنایات هیچگاه از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نخواهد شد. گذشته از مریم رجوی، عملیات تروریستی صبح چهارشنبه ۱۷خرداد ماه تهران وخون های پاک شهدا ومجروحین بیگناه آن پرده از چهره کریه و مزورانه دو متحد آنها یعنی آمریکا و سعودی هم برداشت. دونالد ترامپ بعد از حدود ۱۰ ساعت تاخیر با صدور اطلاعیه ای دو پهلو ضمن اظهارهمدردی با خانواده های قربانیان تلویحا با بیان اینکه رژیم ایران تاوان حمایت خود از تروریست ها را پرداخت و از این اقدام جنایتکارانه حمایت نمود درحالیه درشرایط مشابه و درجریان حادثه ۱۱سپتامبر مقامات عالیه ایران بلافاصله این حادثه تروریستی را محکوم کردند و طی سالیان اخیر کشورایران با ایفای نقش مستشاری درعراق و سوریه  بیشترین نقش را درمبارزه با داعش و دیگر تروریست ها داشتند و بهای زیادی را درصحنه مبارزه با تروریست پرداخته اند و فراموش نکردیم که همین مقامات آمریکایی علیرغم ادعای مبارزه با تروریست نام فرقه مجاهدین خلق را که هزاران نفردرایران قربانی عملیات تروریستی آنها شدند را از لیست سازمانهای تروریستی وزارت خارجه خارج نموده و درحال حاضرهم اصلی ترین حامی مالی آنها درآلبانی می باشند.

تنفر برانگیزتراینکه درست درشرایطی که قلب تهران مورد عملیات جنایتکارانه تروریست های داعش قرارگرفته بود مجلس سنای آمریکا قطعنامه تحریم های جدید ایران را تصویب کرد وماهیت پلید و دشمنی خود را با مردم ایران بیشترعیان نمود. در اینجا نباید از نقش وموضع مشمئزکننده شیوخ عربستان هم بسادگی گذست. شیوخ عربستان که پدرخوانده و تغذیه کننده اصلی داعش و دارای دیدگاهی سلفی مشترکی  با آنها هستند وبا لابی گری وخاصه خرجی میلیاردها دلار پیگرد قضایی حمایتشان از جنایات ۱۱ستامبر را به کمک جناح جنگ طلب آمریکایی از روند قانونی خارج نمود. باز هم یک موضع گیری دوپهلو گرفت وهمانند ترامپ ومریم رجوی تلاش کرد با متهم کردن ایران به حمایت از تروریست ها و دخالت درامورداخلی کشورهای منطقه این تهاجم  بزدلانه و جنایتکارانه را  توجیه نماید. ولی از آنجاییکه اراده خدا و قانونمندی های حاکم  برهستی همیشه دراثبات حق ونفی جریانات باطل است این عملیات تروریستی علیرغم گرفتن ۱۷ شهید و ده ها مجروح و بهت وشوک وغم سنگینی که برمردم ایران وارد کرد درعمل ماهیت کثیف مدعیان دروغین مبارزه با تروریست را افشا و رسوا نمود.

علی اکرامی

فرقه مجاهدین خلق آلت دست شیوخ مرتجع سعودی

انجمن نجات مرکز خوزستان پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶
 لینک به منبع
 
بدنبال تعارضات سیاسی شیوخ حاکم برسعودی برعلیه ایران ارگان های رسانه ای این فرقه در راستای منافع سعودی ها تبلیغات گسترده ای براه انداخته اند.

تجربه نشان داده است که این فرقه درجبهه کشور و دولتی است که موضعی خصمانه برعلیه ایران میگیرد ودراین اتحاد عمل ماهیت آنها برایشان مهم نیست. درجریان مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای ۱+۵ سرکردگان این فرقه هرچه در توان داشتند بکارگرفتند تا با انتشار اطلاعات نادرست و دروغ درمورد فعالیت های هسته ای ایران مانع از توافق گردیده و روابط را خصمانه نمایند.هرچند شیوخ عربستان میدانند که این فرقه فاقد کمترین پایگاه اجتماعی درمیان مردم ایران هستند و از طرف دیگرهیچ گونه تاثیرگذاری جدی برتحولات و اوضاع منطقه ای و بین المللی ندارند اما ترجیح میدهند که از فرقه های تروریستی همانند داعش و مجاهدین خلق در راستای اهداف کوتاه مدت خود استفاده نمایند. و بعد از مدتی همچون دستمال استفاده شده دور بریزند ومزدوران تازه نفس وجدیدی را جایگزین نمایند.از طرف دیگربرقراری این رابطه تاثیری مخرب برتشکیلات فرقه گذاشته واعضای باقیمانده در حصارهای تشکیلات را متناقض خواهد ساخت…

بهرحال اعضا از خود خواهند پرسید مریم رجوی که ایران را به نقض حقوق بشر متهم میکند و علنا می گوید که درحکومت خیالی آینده وی خبری از اعدام نخواهد بود چگونه درقبال اعدام ۴۷ نفر از جمله یک روحانی شیعه دریک روز توسط شیوخ سعودی سکوت میکنند؟ اعضا از خود خواهند پرسید که چگونه است که شرکت ۴۰میلیونی مردم ایران درانتخابات ریاست جمهوری را ناشی از تقلب دانسته واصل انتخابات را فرمایشی میخواند ولی درقبال شیوخ عربستان که با سیستم عشیرتی وبدون هیچ انتخاباتی درراس حاکمیت قرارمیگیرند بی تفاوت است؟ اعضا از خود می پرسند که چگونه است که ایران علیرغم مشارکت زنان درتمامی صحنه های فعال سیاسی واجتماعی وقرارگرفتن در بالاترین مناصب اجرایی به نقض حقوق زنان وتبعیض جنسیتی متهم میشود ولی سران سعودی که حتی درمناسبات عشیرتی آنها زنان هنوز حق رانندگی ندارند نه؟ اعضا از خود می پرسند که چرا با وجود شعر و شعارهای سران فرقه درمورد حمایت از حقوق بشر درقبال گردن زدن ها ، قطع دست در سعودی هیچ اعتراضی از سوی سران فرقه نیست؟ وهزاران سوال بی پاسخ دیگر که سران فرقه هیچ پاسخی جز توجیه برای آن ندارند. درست مثل دیدار مریم رجوی با ملک حسین پادشاه سابق اردن که منجر به یک سونامی تناقضات از طرف اعضا گردید ودرنشست ها علنا مسئولین فرقه را مورد خطاب قرار میدادند که چرا مریم با شخصی که خود سازمان او را جلاد مردم فلسطین معرفی کرده بود ملاقات کرده است. فرقه مجاهدین خلق که این روزها تمامی تخم مرغ های فاسد و گندیده اش را در سبد شیوخ عربستان گذاشته جز رسوایی وبد نامی سودی نخواهد برد زیرا این رژیم فاسد بخاطر عملکردهای نژاد پرستانه و ضد ایرانیش بشدت مورد تنفر مردم است.

(پایان)

*** 

هفت گناه مجاهدین خلق فرقه رجوی (پشت صحنه ستون پنجم استخبارات عراق در زمان جنگ)

https://youtu.be/ThX9j6-FRMY

Republican Congressman Dana Rohrabacher lobby for MEK and ISIS

Republican Congressman Dana Rohrabacher lobby for MEK and ISIS
Terrorist Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) executes US-Israeli anti-Iran plots: Ex-member

تروریسم در تهران مجاهدین خلق داعش عربستان سعودیIran: MKO, Saudi behind terror attacks – Saudi Minister Refuses to Condemn Tehran Shootings

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsAlbania’s destabilization? You have forgotten hundreds of Mojahedin!

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

رودی جولیانی و دونالد ترامپ مجاهدین خلف قرفه رجویTrump Is At War With Iran, Not ISIS

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 2Wesley Martin at a paid gathering of Mojahedin Khalq Rajavi cult promoting Saddam’s Private Army

** 

link to one of the Mojahedin Khalq songs
advocating terror and killing Americans

(In Persian written and distributed after the Iranian Revolution)

مریم رجوی داعش تروریسم Mojahedin Khalq (MKO, NCRI, Rajavi cult) terrorists openly declare support for ISIL, terror acts

احمد صحوبیMojahedin Khalq ( MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) Affiliated Terrorist Ring Disbanded in Southeastern Iran

Grand Controversy as MEK can’t prove leader Massoud Rajavi is dead or alive

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Serives For Iran’s Enemies

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

عربستان سعودی مجاهدین خلق فرقه رجوی توی تروریسمIran destroys 4 overseas terror groups, invites Saudi Arabia to be rational

همچنین:

همچنین:

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29391

دیدارهای عباس محمد پور با خانواده های خوزستانی (+ بیانیه پایانی همایش)ا 

Nejat Families of hustages of Mojahedin khalq rajavi cult in albaniaانجمن نجات، مرکز خوزستان، چهاردهم می ۲۰۱۷:… آقای محمد پور توضیحات مفصلی درمورد وضعیت غم انگیز اعضای اسیر فرقه در دوران حضور آنها درعراق و بخصوص حضور در آلبانی ارائه داد و گفت فرقه رجوی درآلبانی کمپ هایی بنام “اشرف و مژگان ” ایجاد کرده تا بتوانند همچنان اعضای اسیر را همانند دوران عراق زیر چتر فرقه نگاه دارند .خروج ازاین کمپ ها برای اعضا ممنوع است اگر هم ترددی … 

مصاحبه با آقای عباس محمد پور (یکسال هم در آلبانی بودم)

دیدار جداگانه برخی از خانواده های خوزستانی با عباس محمد پور – قسمت اول

لینک به منبع

دو شنبه هجدهم اردیبهشت ۹۶

عباس محمد پور نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی

آقای محمدپور در روزهای هفتم وهشتم اردیبهشت ماه مهمان انجمن نجات شعبه خوزستان بود که درروز اول برخی ازخانواده های اسیران دربند فرقه براساس زمانبندی کاری خود در دو نوبت صبح وعصر با وی در دفتر انجمن نجات استان دیدار کردند. که دراین قسمت دیدار نوبت صبح خانواده ها با آقای محمد پور به اطلاع می رسد.
درابتدای این دیدارمسئول انجمن نجات ضمن خیر مقدم به خانواده ها وتشکر ازحضورآقای محمد پور گفت با بازگشت نفراتی که بعد از جدایی از فرقه در آلبانی به ایران آمدند اکثرا شما خانواده ها درخواست داشتید تا گفتگویی حضوری با این نفرات برای کسب خبر از آخرین وضعیت عزیزانتان داشته باشید برهمین اساس ما هم ازآقای محمد پورکه ازآلبانی به ایران برگشته اند دعوت کردیم تا گفتگویی حضوری با خانواده های استان ما داشته باشند که خوشبختانه دعوت ما را پذیرفته وبه استان ما آمدند وازاین بابت از وی ممنون هستیم.

بعد ازاین آقای محمد پور ضمن معرفی خود گفت خوشحالم که امروزدر جمع شما خانواده های دوستان سابقم هستم، وی با بیان پروسه ایی از وصل و جدایی اش از فرقه گفت من آماده ام تا هرگونه خبری را که از وضعیت فرزندان اسیرتان دارم به اطلاع شما برسانم و باید به این نکته اذهان کنم که تلاش ها وپیگیری های تمام خانواده هایی که طی این مدت افتخار حضور درجمع آنها را داشتم برایم قابل تحسین است .تا وقتی که ما درفرقه رجوی بودیم رجوی وسران فرقه اش تبلیغات دروغین وسیعی علیه خانواده ها و بخصوص تلاش های افشاگرایانه اعضای جداشده درمناسبات می کردند. مثلا در فرقه اساسا ابراز تعلق وعشق به خانواده ممنوع ومرزسرخ بود. سران فرقه بعد ازآمدن خانواده ها جلوی کمپ اشرف و لیبرتی تبلیغات مسموم کننده خود را علیه خانواده ها شروع کردند و به ما می گفتند: خانواده های اعضای مجاهدین درزندان هستند، نه تنها خانواده های اعضا بلکه تمامی مردم ایران به حضورشما درمناسبات مجاهدین به خود می بالند ومی گفتند آنهایی که آمدند جلوی کمپ اشرف ولیبرتی مزدوران اجیرشده رژیم هستند نه خانواده !! وبرای این هم چند تا خبر را جعل می کردند تا مثلا ما این دروغ های آنها را باور کنیم .اما وقتی به ایران برگشتم وبا خیلی ازخانواده ها صحبت داشتم فهمیدم که همه حرف های سران فرقه ازاساس جزدروغ چیزی نبوده .

بعداز این آقای محمد پور توضیحات مفصلی درمورد وضعیت غم انگیز اعضای اسیر فرقه در دوران حضور آنها درعراق و بخصوص حضور در آلبانی ارائه داد و گفت فرقه رجوی درآلبانی کمپ هایی بنام “اشرف و مژگان ” ایجاد کرده تا بتوانند همچنان اعضای اسیر را همانند دوران عراق زیر چتر فرقه نگاه دارند .خروج ازاین کمپ ها برای اعضا ممنوع است اگر هم ترددی صورت بگیرد فقط برای رفتن به مراکز پزشکی است که معمولا چند نفررا به همراه فرد بیمار می فرستند ،به کسی اجازه ورود به آن داده نمی شود حتی خبرنگاران آزاد ، کماکان اعضا از داشتن امکانات ارتباطی و یا دسترسی به اخبار روز دنیا محروم هستند، نشست های سرکوب همچنان برقرار است علاوه براین برای محدود و درکنترل قرار دادن اعضا سران فرقه ازموضوع پرداخت مستمری ماهیانه سوء استفاده می کنند مثلا تا عضو اسیری بخواهد سازجدایی بزند او را تهدید به قطع پرداخت مستمری می کنند . سران فرقه حتی درامورات حقوقی نفراتی که جدا شده و تنها زندگی می کنند با استفاده از ابزارهایی که دارند کارشکنی می کند .اما در ورای همه اقدامات ضدانسانی فرقه رجوی باید گفت که دیگر دوران آگاه شدن و جدایی روز افزون اعضای اسیر در آلبانی فرا رسیده چون آلبانی شرایط متفاوت تری با عراق دارد .بعد ازاین آقای محمد پور به خانواده ها گفت حالا آماده ام تا به سئوالاتی که شما دارید پاسخ دهم ….

دیدار آقای محمدپور با برخی از خانواده های ماهشهری اسیران فرقه رجوی

لینک به منبع

سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ۹۶

عباس محمد پور نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی

بعد ازظهر روز جمعه ۸/۲/۹۶ آقای محمد پور دیداری هم با خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی درشهرستان ماهشهر داشت .

دراین دیدارآقای محمد پور ضمن عرض سلام به خانواده ها گفت من ازدیروز تا حالا مهمان خانواده های خوزستانی بودم که واقعا علیرغم پیوسته بودن این دیدارها اصلا احساس خستگی نکردم! چون وقتی هربارشور، اشتیاق و تلاش های شما را برای کسب خبر از عزیزانتان و نجات آنها می بینم انرژی مضاعفی می گیرم. بی جهت نبود که سران فرقه هراقدامی می کردند تا صدای خانواده ها به گوش اعضا نرسد وی دراین رابطه بعنوان نمونه گفت وقتی ما درکمپ اشرف بودیم مسئولین درتمامی مقرها بلندگوهای زیادی  نصب کرده بودند به محض اینکه خانواده ها به اطراف اشرف می آمدند آنها را  با صدای بلند روشن می کردند بطوریکه واقعا اذیت می شدیم وهرکس هم به این کار به نوعی اعتراض می کرد فورا درنشست ها مورد بازخواست قرارمی گرفت .آقای محمد پور در ادامه درمورد وضعیت اسفبار فعلی اعضای اسیر در آلبانی توضیحات مبسوطی داد و گفت: اکثر اعضا  فکر می کردند وقتی به آلبانی منتقل شوند شرایط زندگی کردن بهتر و فشارهای خورد کننده تشکیلاتی هم برداشته خواهد شد اما بعد از استقرار کامل فرقه در آلبانی سران فرقه همان روال سابقی که درعراق برای اعمال فشار بر اعضا داشتند را با شدت بیشتری ادامه دادند درحالیکه بنا به منطق نیازی به اینکارنبود و این را اعضای اسیر کم کم متوجه شدند و به همین دلیل دامنه اعتراضات در درون فرقه نسبت به فشارهای بیهوده سران فرقه بالا گرفت و الان کار بجایی رسیده که خود مریم رجوی برای سرکوب اعتراضات درونی اعضا بیش از ۲ ماه است که در آلبانی مستقر شده است .

آقای محمد پور در ادامه گفت در شرایط جدید تلاش و پیگیری خانواده ها برای نجات عزیزانشان بسیار موثراست و می بایست به هرطریقی که می توانند بدنبال ارتباط خود با فرزندانشان باشند .وی درپایان به سئوالات خانواده های حاضر درهمایش پاسخ داد که شرح کامل آن درگزارش های بعدی به اطلاع خواهد رسید .

جلسه پرسش و پاسخ آقای عباس محمد پور با خانواده های ماهشهری اسیر در فرقه رجوی

لینک به منبع

عباس محمد پور نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی

چهارشنبه بیستم اردیبهشت ۹۶
 
 روز جمعه ۸ اردیبهشت آقای عباس محمد پور که به تازگی از بند اسارت حصارهای تشکیلاتی فرقه تروریستی موسوم به مجاهدین خلق آزاد شده درجلسه پرسش و پاسخ با خانواده های اسیران فرقه درشهرستان ماهشهر شرکت کرد.

آقای محمد پور در ابتدا از اینکه بعد از ۲۵سال خود را درمیان خانواده ها احساس میکند ابراز خوشحالی نمود وگفت برای من تصورش خیلی سخت بود که روزی از بند اسارت حصارهای ذهنی رجوی آزاد و خودم را در جمع شما و دنیای آزاد ببینم شاید برای شما باورش سخت باشد که سران فرقه در طی این سالیان با استفاده از پیچیده ترین شیوه های مغزشویی و تحت کنترل گرفتن مستمر اعضا چگونه سیستم روح و روان و توان تصمیم گیری و انتخاب را از آنها گرفتند. من با یقین به شما می خواهم بگویم حتی یک نفر خواهان ماندن درفرقه رجوی نیست ولی شکستن ذهنیت اعضایی که سالیان هدف سهمگین ترین بمباران های تبلیغاتی و دروغ پردازی عوامل رجوی بوده اند نیاز به تلاش هرچه بیشتر شما و گذر زمان دارد. شما تصور کنید نفراتی که سالیان در یک محل بسته و بدون داشتن کوچک ترین امکان وسایل ارتباط جمعی از جمله تلفن، موبایل، اینترنت، نامه تحت شستشوی مستمر فرقه بوده وحقایق به آنها وارونه القاء میشد و از طرف دیگر مستمرا خبر اعدام خویشاوندان و یا اعدام خودش درصورت بازگشت به ایران به او داده میشد چگونه می توان از او انتظار داشت که تصمیم گیری نماید. خیلی سخت است شما با یک فرقه مهیب و مخرب روبرو هستید.
بعد از توضیحات آقای محمد پور یکی از خانواده ها سوال کرد با توجه به اینکه شما این فرقه را بخوبی می شناسید، توصیه و رهنمود شما برای خانواده ها چیست؟

آقای محمد پور پاسخ داد اگرچه بدلیل اینکه دولت آلبانی رابطه دیپلماتیک فعال با ایران ندارد ولی شما می توانید از طریق نامه نگاری با کمیساریا از وضعیت فرزندانتان با خبر شوید زیرا کمیساریای پناهندگان ملل متحد مسئولیت انتقال اعضا وپاسخ گویی درقبال سرنوشت آنها را دارد. مهم تلاش خانواده هاست . رجوی بشدت از فعالیت خانواده ها وحشت دارد.

چرا به آنها اجازه ملاقات نمیدهد ؟

آیا عقل سلیم حکم نمیکرد بجای خریدن این همه رسوایی درب کمپ های خود را به روی خانواده ها باز میکرد واتفاقا با تبلیغات وبکارگیری فرزندانشان آنها را جذب میکرد. پس مطمئن باشید اگر رجوی یک درصد اعتقاد داشت خانواده ها را می توانست  جذب کند می کرد .

درادامه یکی از خانواده های ماهشهری بعنوان حسن ختام جلسه پرسید : برخی اوقات ما شاهدیم بعضی از وابستگان ما به تلویزیون فرقه آمده وبرعلیه ما فحاشی میکنند وما چنین تصورمیکنیم آنها خواهان پذیرش ما نیستند واقعیت چیست؟

آقای محمد پور درپاسخ گفت اینها همه نمایش وخیمه شب بازی است. برخی از اعضا با این هدف به تلویزیون می آیند تا بار فشار طاقت فرسای سرکردگان فرقه را برخود کمتر کنند. تمامی مطالبی که از طرف آنها گفته میشود درحقیقت تکرار یک سناریوست که از روزهای قبل در اتاق فکر مسئولین امنیتی فرقه با آنها تمرین شده است من با خیلی از بچه هایی که دراین نمایش های مسخره شرکت کرده بودند واکنون جدا شده اند صحبت کردم میگفتند یک هفته رسول خدابنده (از مسئولین اطلاعات فرقه )علی صفوی و حسین مدنی (قبل از مرگ) بهشته شادرو از مسئولین تبلیغات به اضافه تعدادی از خواهران شورای رهبری روی مخ و روح  و روان فرد که قراراست مصاحبه کند کار می کردند . جالب است که شما بدانید خیلی از افراد که به مصاحبه تلویزیونی آورده شدند مدتی بعد از فرقه جدا شدند.

آقای محمد پور اضافه کرد ولی هیچ یک از این شیوه ها دوای درد مسئله داری و ریزش نیروها نبوده ونخواهد بود. آمدن مریم رجوی به آلبانی نشان دهنده وخامت روز افزون اوضاع در فرقه است ایمان دارم که فروپاشی این فرقه جهنمی و آزادی و بازگشت بچه ها به آغوش گرم خانواده هایشان چندان دیر نیست. ‌‌‌موفق باشید.

دیدار جداگانه برخی از خانواده های خوزستانی با آقای محمد پور – قسمت پایانی

لینک به منبع

پنج شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۹۶
 
بعد از توضیحات آقای محمدپور خانواده های اعضای اسیر به نوبت سئوالات خود را درمورد سرنوشت ونگرانی هایی که دررابطه با عزیزانشان درآلبانی داشتند پرسیدند  .
ابتدا پدر ومادرمنوچهر کوهکی به آقای محمد پور گفتند نجات وبازگشت شما را به آغوش خانواده ات تبریک می گوئیم. مادرمنوچهر کوهکی درحالیکه گریه می کرد گفت خدا از رجوی نگذرد که سالهاست ما را از دیدار با فرزندم منوچهرمحروم کرده فرزندی که سالها برای بزرگ کردن او زحمت کشیدم می خواهم بدانم چرا این همه سال پسرم با ما تماس نگرفته ؟! من وپدرمنوچهر وحتی دیگر فرزندانم هرگزاز بودن پسرم منوچهردرگروه رجوی راضی نیستیم .پدر منوچهرکوهکی نیز گفت اصلا اینطور نیست که ما به بودن فرزندمان منوچهردرگروه رجوی به خودمان ببالیم تازه ما نگران وضعیت او هستیم حالا ازشما خواهش می کنیم هرآنچه را که درمورد وضعیت او می دانید به ما بگوئید همچنین می خواهم بدانم الان که بچه های ما درآلبانی هستند آیا می گذارند نامه ما بدست او برسد ؟ چون ما درتاریخ ۱۴/۱۲/۹۵ نامه ای برای پسرمان منوچهرنوشته و برای کمیساریا فرستادیم تا بدست او برسانند.همچنین شنیدم که منوچهر را چندی پیش به تلویزیون سازمان آوردند وحرف هایی زده که می خواستم دراین باره برایمان توضیح دهید چون ما ازاین بابت نگران شدیم .

آقای محمد پوردرپاسخ گفت متاسفانه مسئله ای که رجوی وسران فرقه اش به آن فکر نکرده ونمی کنند موضوع انسانی است ،رجوی همه چیزرا قربانی اهداف خود وفرقه اش می کند واین توضیح را هم بدهم که قوانین همه فرقه ها وبخصوص فرقه رجوی این است که ابتدا ارتباط  فرد اسیر را از دنیای بیرون و بخصوص با خانواده اش قطع می کند وبعد یک طرفه شبانه روز او را مغزشویی می کنند تا بتوانند ازوی درجهت اهداف فرقه سوء استفاده کنند . درقوانین فرقه رجوی هرگونه ارتباط اعضا با خانواده ممنوع ومرزسرخ است بنابراین درچنین شرایطی درفرقه رجوی اعضا حتی حق بیان اینکه می خواهیم با خانواده ارتباط بگیریم نداشتند .اما درمورد اینکه گفتید منوچهر را آوردند به تلویزیون خودشان تا یکسری حرف ها بزند باید بگویم همیشه درفرقه همینطور بوده زمانی که خطری ازناحیه خانواده ها احساس می کنند سریع برای مخدوش کردن اذهان وبخصوص برای اینکه خانواده فرد اسیر را ازادامه تلاش برای نجات عزیزشان منصرف و دلسرد کنند فرد اسیررا ابتدا با دادن یکسری اطلاعات غلط به او بطور ویژه مغزشویی وبا دیکته کردن یکسری حرف ها به او به تلویزیون خودشان می فرستند اگر نپذیرد باید فشارهای خوردکننده در درون مناسبات را متحمل شود .اصلا نگران نباشید چون بودن نفراتی که به تلویزیون فرقه رفتند اما مدتی بعد ازفرقه جدا شدند .درمورد نامه هم که سئوال کردید کمیساریا نامه را می برد اما اگر مسئولین فرقه بگذارند ولی هربار نامه بنویسید طبعا هیچ تلاشی بی نتیجه نخواهد ماند .

 آقای محمد دلفی ازمحمد پوردرمورد آخرین وضعیت خواهرانشان لیلا ومریم سئوال کرد وگفت ما هم سالهاست که ازخواهرانمان اطلاعی نداریم  مادرمان تا لحظه آخر قبل ازوفات اسم هردوی آنها را صدا می زد که متاسفانه کاری هم ازدست ما ساخته نبود که حالا ازشما می خواهیم درمورد آنها برایمان توضیح دهید .

آقای محمد پور درپاسخ گفت درفرقه رجوی زن ومرد اسیرند برای همه ارتباط با خانواده ودنیای بیرون ممنوع است. البته بنظرمن وضعیت زنان درون فرقه رجوی تا حدود زیادی متفاوت تربود وشرایط سخت تری داشتند. چون رجوی ازسال ۷۲ به بعد با دادن یکسری مسئولیت های کلیدی پوشالی به آنها درمناسبات سعی کرد آنها را درکنترل خود برای سرکوب دیگر اعضا بخصوص مردان درون مناسبات بهره ببرد .وموضوع دیگر اینکه درفرقه رجوی همیشه زنها را بطورخاص ازجدایی ازفرقه می ترساندند واین تصور دروغین برای آنها ایجاد می کنند که درصورت فرار و یا جدایی از فرقه اتفاقات ناگواری برای آنها دربیرون مناسبات پیش خواهد آمد . ولی الان که به کشوری مثل آلبانی رفتند بزودی یخ دروغ های سالیان رجوی برای آنها هم ذوب خواهد شد .

آقای سیف الله زیبا ضمن تبریک وتشکر ازحضورآقای محمد پور گفت برادرمن نصرالله هم سالهای سال است که رفته ولی مدتی پیش وی با ما ازطریق فیسبوک ارتباط برقرارکرد که درمرحله دوم ازمن درخواست پول کرده بود ومن هم حقیقتا ازاینکه پول بدست برادرم برسد شک داشتم من به او گفتم که تو ازسازمان جدا شو وزندگی جدیدی را برای خودت انتخاب کن هرمقدارکه پول لازم داشته باشی برایت می فرستم . اما بعد ازآن تماسش را با ما قطع کرد که واقعا نمی دانم چرا ؟! من هدفم این بود که بتوانم اورا ازمنجلابی که درآن قرارگرفته آگاه کنم واقعا ما برادرمان را دوست داریم حالا می خواستم ازشما بپرسم که جریان چیست بنظرشما چرا برادرم تماس فیسبوکی خودش را با ما قطع کرد ؟

آقای محمد پور گفت قطعا همیشه اینطور بوده که سران فرقه به هرطریقی سعی کردند ازخانواده ها اخاذی کند حتی ازطریق عضو اسیر آنها که بنظر من هرخانواده ای درابتدا باید اول مطمئن شود که برادر و یا خواهرش ازفرقه جدا شده یا نه بعد برایش پول بفرستد همانطورکه می دانید فرقه رجوی به پول من وشما نیازندارد چون قبلا تا توانستند ازسر مزدوری برای صدام والان هم از طرف برخی کشورهای منطقه که با ایران ضدیت دارند و یا ازطرف سازمان های جاسوسی برخی کشورهای اروپایی وحتی اسرائیل تامین مالی می شود اگرچنین پشتوانه مالی نداشت که هرگزنمی توانست این همه آواره های کشورهای مختلف را که درکشورهای اروپایی هستند جمع و به متینگ های خود درفرانسه ببرد الان هم که می بینید ویا می شنوید که درآلبانی هزینه های هنگفتی را صرف می کنند . بنابراین می توان گفت که اگرتماس برادرتان با شما بعد ازاینکه درخواست وی را برای ارسال پول رد کردید قطع شده این احتمال وجود دارد که سازمان متوجه شده که دیگرنمی تواند ازشما اخاذی کند وادامه تماس به صرفه نیست وبه همین دلیل دیگرمانع ارتباط برادرتان با شما شده. متاسفانه افراد درفرقه تحت شرایط مغزشویی شدید هستند به همین دلیل سران فرقه درهربرنامه ای سعی می کنند ازآنها درجهت اهداف فرقه سوء استفاده کنند ولی بازهم به شما می گویم مطمئن باشید که چنین وضعیتی دوام نخواهد یافت چون دوران آگاه شدن اعضای اسیر وجدایی آنها از فرقه فرا رسیده .

آقای سکران باوی هم از آقای محمد پور سئوال کرد وگفت برادر من سلطان تا چند وقت پیش ازطریق واتساپ با ما ارتباط می گرفت واین تماس وی مدتی ادامه داشت ولی بعد ازمدتی تماسش قطع شد البته او از تلفن فرد دیگری تماس می گرفت بهرحال ما ازاین بابت نگران هستیم که چرا تماسش قطع شده  .

آقای محمد پور توضیح داد تا قبل ازاینکه مریم رجوی برای برگزاری یکسری نشست های مغزشویی به آلبانی سفرکند مهارتشکیلات ازدست مسئولان فرقه خارج شده بود وبه همین دلیل نفرات زیادی توانستند به طرق مختلف با خانواده های خود ارتباط برقرارکنند که همین مسئله روزبه روز باعث نگرانی سران فرقه شده که احتمالا با ورود مریم به آلبانی سازمان دست بکار شده  تا به هرطریق ممکن مانع ازادامه روند تماس اعضا با خانواده هایشان شود تا جایی که من اطلاع دارم سران فرقه حتی با تهدید سعی کردند مانع ازارتباط اعضایی که ازفرقه جدا شدند و درآلبانی زندگی می کنند با خانواده هایشان شوند مثلا آنها را تهدید به قطع حقوق ماهیانه ای که می گیرند کردند .همانطورکه گفتم سران فرقه با انواع واقسام توطئه ها وتهدیدها سعی می کنند هرطورشده اعضارا درکنترل فرقه نگه دارند  بنابراین حساب کنید وقتی اعضای اسیر درکشوری غریب که هیچکس وهیچ ارگانی حامی حقوقی آنها نیست چکار باید بکنند طبعا دراین شرایط مجبورهستند بخاطردریافت حقوق بخور و نمیرماهیانه سکوت ویا تماس خودشان را با خانواده قطع کنند  .

آقای محمد پور در پایان این جلسه توضیح داد وگفت : واقعا نگرانی های شما را درمورد سرنوشت فرزندانتان درک می کنم. همانطور که می دانم خانواده من هم نگران بودند . رجوی وسران فرقه اش هر توطئه وترفندی را برای مایوس کردن شما خانواده ها ویا برای بایکوت وبه سکوت کشاندن نفراتی که درآلبانی ازفرقه جداشدند ویا آنهایی که هنوزدرمناسبات هستند بکارمی بندند تا شاید بتوانند چند صباحی به حیات فرقه خود بیفزایند ولی  بشدت ازتلاش های شما خانواده ها وحشت دارند چون خوب می دانند هرعضوی که بتواند اولین ارتباط عاطفی را با خانواده اش برقرارکند تمامی برنامه های آنها به هم خواهد خورد .بنابراین شما باید همچنان به تلاش های خودتان ازهرطریق که می توانید درجهت نجات عزیزانتان ادامه دهید وشک نکنید که نتیجه خواهد داد.

درآخربرخی ازخانواده ها بطور جدگانه با آقای محمد پور صحبت و بطور خاص تر در جریان آخرین وضعیت عزیزان اسیرشان درفرقه قرار گرفتند .

بیانیه پایانی همایش خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی در خوزستان

لینک به منبع

یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۹۶

انجمن نجات مرکز خوزستان خانواده های گروگانهای رجوی در آلبانی

درطی روزهای هفتم وهشتم اردیبهشت ماه ۹۶ همایش خانواده های خوزستانی اسیران دربند فرقه رجوی با حضور اعضای انجمن نجات شعبه خوزستان وآقای عباس محمد پور که اخیرا از دام فرقه رجوی در آلبانی رها و به آغوش خانواده اش درایران بازگشته است در چند شهر استان برگزار شد.
دراین همایش خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی نسبت به آخرین تحولات فرقه و وضعیت اسفبار اسیران دربند آن در کشور آلبانی مطلع گردیده و درپایان  بیانیه ای را درمحکوم کردن اقدامات ضدانسانی سران فرقه بحران زده رجوی تنظیم کردند که به شرح زیر می باشد :

۱-     با توجه به شرایط موجود درعراق انتقال فرزندان اسیرمان درگروه رجوی به کشور آلبانی یکی ازخواسته های ما بود درحالیکه رهبران گروه رجوی درآن زمان تمام تلاش خود را کردند تا شاید این انتقال صورت نگیرد تا بتوانند تعداد بیشتری از فرزندانمان را درجهت اهداف خود قربانی کنند .

۲-    ما خانواده های چشم انتظار اسیران دربند گروه موسوم به مجاهدین خلق به تمامی  اسیران ازجمله آقای عباس محمدپورکه توانستند بعد ازسالیان خود را از دام گروه رجوی نجات داده وزندگی جدیدی را آغاز کنند وهمچنین به خانواده های محترمشان تبریک می گوئیم .

۳-    ما خانواده های اعضای اسیر در گروه رجوی ازاینکه رهبران این گروه درکشورآلبانی هم اقدام به ایجاد کمپ هایی همانند کمپ های سابق خود درعراق نموده تا باز فرزندان ما را در آن محصور و از حق مسلم انتخاب مسیر آینده زندگی محروم سازند عمیقا ابراز نگرانی و انزجار می کنیم .

۴-    ما از ادامه اقدامات ضدانسانی رهبران گروه رجوی در ممنوع کردن خروج فرزندانمان ازکمپ های گروه درتیرانا ، ممانعت از ارتباط آنها با خانواده های خود ،عدم اجازه دسترسی آنها به امکانات ارتباط جمعی وتحت فشارقراردادن آنها برای ماندن به هرقیمت درتشکیلات گروه را بشدت محکوم می کنیم .

۵-    ما ازاینکه موضوع پرداخت مستمری ماهیانه فرزندانمان به گروه رجوی سپرده شده معترض هستیم زیرا که برطبق اخبار و مستندات موجود رهبران گروه رجوی ازاین موضوع برای تحت فشار قرار دادن اعضای اسیرخود برای ماندن آنها در حیطه گروه و یا به سکوت کشاندن اعضایی  که ازآن جدا شدند سوء استفاده می کنند .

۶-    ما معتقدیم که برطبق موازین بین المللی وحقوقی می بایست پرداخت مستمری ماهیانه به اعضای اسیر در گروه رجوی برعهده خود نهاد کمیساریای عالی ملل متحد برای امور پناهندگان باشد .

۷-    ما ازدولت آلبانی می خواهیم که بیش از این به رهبران گروه موسوم به مجاهدین خلق درکشورشان دست بازنداده ونگذارند تا آنها درکشورشان بدیهی ترین  حقوق انسانی اعضای تحت اسارتشان را نقض کنند.

۸-    ما ازدولت آلبانی می خواهیم تا برطبق موازین بین المللی وانسانی شرایطی را فراهم کند تا ما خانواده های چشم انتظار اعضای تحت اسارت گروه مجاهدین خلق بتوانیم آزادنه و بدون هیچگونه محدودیتی  به کشورشان برای ملاقات فرزندانمان سفر نمائیم .

۹-    ما از تمامی نهادهای حقوق بشری بین المللی و از تمامی وجدان های بیدار می خواهیم بخاطر اعتلای انسانیت از هر اقدامی که بتواند فرزندانمان را بعد از سالیان اسارت در گروه رجوی نجات و به ساحل امن زندگی برساند فروگذار ننمایند .

(پایان)

*** 

بازگشت عباس محمد پور از آلبانی به وطن و آغوش خانواده

خانواده های گروگانهای فرقه رجوی بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

 انجمن نجات، مرکز خوزستان، هشتم مارس ۲۰۱۷:… در جریان نشست اخیر مریم رجوی اعضای ناراضی ضمن ایجاد اغتشاش، جلسه نشست مریم رجوی را برهم زده و از نشست خارج شده اند. اعتراض از نقطه ای شروع شد که مریم رجوی سعی کرده بود همانند نشست های طعمه اعضا را مقصراصلی بن بست کنونی سازمان وعدم تحقق سرنگونی قلمداد نماید ولی … 

Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

لینک به منبع

اغتشاش و بهم زدن نشست مریم رجوی در آلبانی

انجمن نجات مرکز خوزستان سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

بر اساس آخرین خبرهای دریافتی از اعضای جدا شده فرقه موسوم به مجاهدین خلق در کشور آلبانی در جریان نشست اخیر مریم رجوی اعضای ناراضی ضمن ایجاد اغتشاش، جلسه نشست مریم رجوی را برهم زده و از نشست خارج شده اند. اعتراض از نقطه ای شروع شد که مریم رجوی سعی کرده بود همانند نشست های طعمه اعضا را مقصراصلی بن بست کنونی سازمان وعدم تحقق سرنگونی قلمداد نماید ولی دراین هنگام چند نفر به حالت اعتراض خطاب به مریم رجوی گفته اند که دیگردوران تهدید و قدرت نمایی شما گذشته اینجا عراق نیست در ضمن فراموش نکنید که صدام هم سرنگون و بدرک واصل شده است. بدنبال اعتراض به یاوه گویی های مریم رجوی جلسه نشست را ترک کرده اند. لازم به یادآوری است که این اعتراضات درشرایطی صورت میگیرد که از مدتها پیش بدنبال ایجاد تنش و زاویه دارشدن اعضا که بدنبال اخراج از عراق واستقراردرآلبانی شروع شده است مریم رجوی سفریکماهه به کشور آلبانی وبرگزاری نشست های لایه ای را دردستور کارخود قرار داده بود.مریم رجوی درجریان برگزاری این نشست ها سه هدف اساسی را دنبال میکرد.

۱)    برگزاری نشست های لایه ای بمنظور مقابله با اعتراضات و تناقضات اعضا بخصوص بعد از اخراج از عراق وموج جدایی و ریزش آنها درآلبانی که ترس و وحشت آنها را از فروپاشی افزایش داده است.

۲)    برنامه ریزی جهت مقابله با حضور خانوادها در آلبانی که می تواند بعنوان یک پارامتر تعیین کننده به این نارضایتی اعضا دامن بزند. بخصوص اینکه مریم رجوی ودیگرسرکردگان فرقه بدنام موسوم به مجاهدین تجربه تلخ حضور خانوادها در اشرف و لیبرتی را دارند و برایشان واضح است که چگونه خانواده های قهرمان وفداکار با حضورشان باعث عقب نشینی از شعارهای استراتژیکی شان که همان عبوراز مرز سرخ خروج از اشرف بود شدند.

۳)    سفر وزیر خارجه آلبانی به ایران طی ماههای گذشته و بحث بازگشایی سفارت های ایران و آلبانی درتهران و تیرانا که می تواند عرصه را برفعالیت های تروریستی فرقه رجوی درآلبانی تنگ تر ودست خانوادها را برای سفربه آن کشور بازتر نماید و این امرشکستن طلسم اختناق و غل و زنجیرهای کنترل مخرب ذهن و لاجرم آزادی اسیران را درپی خواهد داشت مریم رجوی ودیگرسرکردگان این فرقه را دست پاچه وعصبانی ساخته است.بخصوص اینکه بلحاظ جنبه های روحی و روانی اعضای مستقر در آلبانی مترصد فرصتی برای رهایی از جهنم این فرقه میباشند.
برهمین اساس و طبق آخرین خبرهای دریافتی از آلبانی مریم رجوی برای مهار این بحران ها و جلوگیری از ریزش نیروها و وادار کردنشان به وفاداری به سازمان اقامت خود را تمدید کرده است تا شاید بتواند بنحوی به این نارضایتی ها پایان دهد ولی موج جدایی اعضا در روزهای اخیر که حتی اعضای با سابقه را هم دربر دارد وتلاش بی وقفه خانواده ها جهت برقراری تماس با عزیزان و رفتن به آلبانی جهت ملاقات خود بخوبی گواه این است که تقلاهای مذبوحانه مریم رجوی راه به جابی نخواهد برد و فروپاشی این فرقه ضد انسانی وآزادی تمامی اسیران دربند آن امری محتوم و تردید ناپذیراست.

س.اهوازی

*** 

anne-khodabandeh-singleton-albanian-gazeta-impkt-2017آن سینگلتون: کلید معمای بازپروری گروگان های مجاهدین خلق در آلبانی در دست خانواده هاست

مرگ مسعود رجوی تیرانا آلبانیPolemikë e madhe pasi MEK nuk mund të provojë nëse lideri Massoud Rajavi ka vdekur apo është gjallë

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28204

چرا فرزندان به گروگان گرفته شده مان در آلبانی ممنوع التماس و ممنوع الملاقات شده اند (خانواده بهمن اکبری)ا 

Akbari_Bahman_Family_2انجمن نجات، مرکز خوزستان، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۷:… بهمن عزیز پدر و مادرمان که خیلی برای دیدن تو انتظار کشیدند به رحمت خدا رفتند ،عمرما هم دارد تمام می شود اما همچنان ازتو خبری نداریم وموفق به دیدن دوباره تو نشدیم .نمی دانم خبرداری یا نه چندین بار با همسرم فقط برای دیدن تو به اطراف کمپ اشرف ولیبرتی آمدیم اما متاسفانه هربار با بی مهری مسئولین کمپ روبرو … 

احسان بیدی سیاوش رستارCan Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe?

چرا فرزندان به گروگان گرفته شده مان در آلبانی ممنوع التماس و ممنوع الملاقات شده اند (خانواده بهمن اکبری)ا

دیدار آقای بهروز اکبری مطلق با اعضای انجمن نجات شعبه خوزستان

انجمن نجات مرکز خوزستان شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
لینک به منبع

مورخه ۲۵/۱۰/۹۵ آقای بهروز اکبری مطلق که برادرش بهمن سالهاست اسیر فرقه رجوی است به منظور کسب آخرین خبر از وضعیت برادرش در آلبانی در دفتر انجمن نجات شعبه خوزستان با اعضای آن دیدارکرد .

خانواده بهمن اکبری گروگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در آلبانی

دراین دیداراعضای انجمن نجات ضمن خوش آمدگویی به آقای بهروز اکبری وی را درجریان آخرین خبرها مربوط به وضعیت اسفبار اعضای دربند فرقه ساکن درکشور آلبانی قرارداده و گفتند سرکردگان فرقه رجوی محلی را که برای اسکان اعضا در نظر گرفتند همانند مقر سابق خود درعراق از هر لحاظ محصور کرده و اجازه ورود و خروج را به کسی نمی دهند و کماکان همان سیستم فرقه ای  خود را به منظور کنترل، سرکوب و مغزشویی اعضا دنبال می کنند سرکردگان فرقه علاوه براین اعضا را نیز تهدید می کنند که در صورت جدایی از فرقه حقوق آنها را قطع و یا درمسائل اقامتی و پناهندگی آنها اخلال ایجاد خواهند کرد. بنابراین می توان این نتیجه را گرفت که فقط محل اسکان اعضا عوض شده اما متاسفانه آنها هنوزاسیر و گرفتار فرقه تروریستی و ضد انسانی رجوی هستند که می بایست همه ما به هرطریق ممکن به تلاش های خودمان برای افشای ماهیت فرقه و نجات اعضای دربند آن ادامه دهیم .

آقای اکبری ضمن تشکر از زحمات انجمن نجات با بیان خاطراتی از برخورد ضد انسانی مسئولین فرقه رجوی با خانواده های افراد اسیر در دورانی که دراطراف لیبرتی تحصن کرده بودند گفت واقعا شنیدن آه وناله ها وشرح درد و رنج مادران و پدران و دیگر خانواده های افراد اسیر دل هرانسانی را بدرد می آورد اما دریغ ازیک جو انسانیت درنهاد مسئولین کمپ گروه رجوی . بهرحال ما هم مثل بقیه خانواده ها ازاینکه برادرمان با انتقال به آلبانی جان سالمی بدر برد خوشحال شدیم اما بنظر من این خوشحالی زمانی تکمیل می شود که ببینیم برادرمان آزاد و برای خودش زندگی مستقلی دست و پا کرده است نه اینکه باز درآلبانی هم گرفتارگروه رجوی باشد .برادرمن الان حدود ۶۸ سال سن دارد واقعا چرا نمی گذارند که او بقیه عمرش را لااقل برای خودش باشد؟! بهرحال من و خانواده ام برادرمان بهمن را خیلی دوست داریم امیدواریم که او هم بتواند با درک صحیح ازشرایطی که درآن قراردارد مسیرزندگی جدیدی را برای خودش انتخاب کند و طبعا ما هم بعنوان خانواده وی این را وظیفه دینی و اخلاقی خودمان می دانیم تا هرکاری که برای رسیدن برادرمان بهمن به یک زندگی توام با آرامش و مستقل لازم باشد انجام دهیم زیرا او هم مثل بقیه انسانها حق دارد زندگی کند.

درپایان این دیداراعضای انجمن نجات ضمن تشکر ازحضور و حسن توجه آقای اکبری مطلق خبر جدایی و نجات تعدادی از اعضای اسیر از دست جنایتکاران باند رجوی طی روزهای اخیرا را به فال نیک گرفته و به همراه وی ابراز امید واری کردند تا هرچه زودتر بهمن و امثال وی که سالهاست رنج اسارت در فرقه رجوی را می برند آزاد و به زندگی واقعی برسند .

نامه بهروز اکبری مطلق به برادرش بهمن اسیر در فرقه رجوی

انجمن نجات مرکز خوزستان سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
لینک به منبع

باسلام به برادر خوبم بهمن اکبری  

خانواده بهمن اکبری گروگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در آلبانی

بهمن جان سلام من و بقیه خانواده را از راه دور بپذیر امیدواریم که همیشه خوب و خوش باشی. دراین لحظه که دارم نامه می نویسم تمامی اعضای خانواده درکنارم نشستند هاجر و کیامرث که حتما خبر داری به رحمت خدا رفتند! اما بقیه خواهر و برادرانت به تو سلام می رسانند .بهمن عزیز باورکن دراین سالیان همه ما همواره به یاد تو بودیم .چقدرزود می گذرد ایام یادت هست که وقتی درسد کار می کردی آمدیم پیش تو و با دوستانت می نشستیم بازی شاه دزد را با هم بازی می کردیم الان همان دوستانت مرتب سراغ تو را ازما می گیرند بخصوص باقری که خیلی با تو صمیمی بود هر بار که مرا می بیند می گوید از بهمن چه خبر زنگ نزده ؟ که من فقط با حسرت به او می گویم هیچ خبری ازاو نداریم .

خانواده بهمن اکبری گروگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در آلبانی

بهمن عزیز پدر و مادرمان که خیلی برای دیدن تو انتظار کشیدند به رحمت خدا رفتند ،عمرما هم دارد تمام می شود اما همچنان ازتو خبری نداریم وموفق به دیدن دوباره تو نشدیم .نمی دانم خبرداری یا نه چندین بار با همسرم فقط برای دیدن تو به اطراف کمپ اشرف ولیبرتی آمدیم اما متاسفانه هربار با بی مهری مسئولین کمپ روبرو شدیم . بهمن عزیز به خدا درسالهایی که عراق بودی وقتی خبرهای ناگواری درمورد شما می شنیدیم دلمان می لرزید و دعا می کردیم که تو صحیح و سالم باشی البته با رفتن تو از عراق کمی از بابت امنیت جانی تو آسوده خاطر شدیم اما حیف وقتی که درعراق بودی و ما می توانستیم به راحتی به آن کشور سفر کنیم نگذاشتند تو را ببینیم و الان که تو را به کشوری دور بردند دیدن دوباره تو برای ما یک آرزوی دست نیافتنی شده واقعا چرا باید اینطور باشد؟!.برادرخوبم حتما توهم همیشه به فکر و یاد ما بودی اما می دانم که راه کسب خبری از ما نداشتنی ولی هرچه بود گذشت الان تو  حدودا ۶۸ سال سن داری و می دانم که از نظر روحی خسته ای شاید به همین خاطر نگاه نامیدانه ای به زندگی داشته باشی ولی باورکن این تفکر درستی نیست چراکه هرانسان باید ازلحظه لحظه های زندگی اش استفاده کند خوشبختی و زندگی که درب های خودش را به روی تو نبسته است بنابراین بعنوان برادر کوچکتر تو این نصیحت مرا بپذیر که سالها درد بدری، آوارگی و برای دیگران زندگی و نفس کشیدن بس است، سالها فاصله گرفتن و بی خبری از خانواده وعزیزانت بس است ما به نبودنت عادت نکردیم هرلحظه منتظر نشستیم تا شاید تو را دوباره در کنار خودمان ببینیم یا لااقل صدای تورا بشنویم باورکن  ما برادرمان را که درکشوری غریب و دورافتاده است فراموش نکرده ونخواهیم کرد واگر بدانم که آزاد و زندگی مستقلی برای خودت پیدا کردی درهرکشوری که باشی خودم برای دیدنت خواهم آمد وهرکمکی که ازدستم ساخته باشد برایت دریغ ندارم اما متاسفانه چون ما به تو دسترسی نداریم باید خودت هم تلاش کنی تا بتوانی آزاد زندگی کنی .دیگر عرضی جز آرزوی سلامتی وتندرستی تو ندارم شماره موبایل خودم را درپائین نامه برایت می گذارم وازتو خواهش می کنم که با ما تماس بگیر تا حداقل صدای نازنین تورا بعد ازسالیان بشنویم به امید حق خدا پشت و پناهت باشد .درضمن عکس پدرومادر را برای تجدید خاطرات برایت گذاشتم .

برادرت بهروز – اهواز

شماره موبایل ۰۹۱۶۹۰۴۵۲۱۵

(پایان)

*** 

Anne Singleton: Key to de-radicalization of MEK hostages in Albania are their families

IMPAKT 55 – Muxhahedinet iraniane ne Shqiperi. Interviste eksluzive me Anne Singleton
https://youtu.be/8v-Q7UWfN3M

Shqipëri: John Kerry sjell terroristët, John Bernnan paralajmëron rrezikun e tyreShqipëri: John Kerry sjell terroristët, John Bernnan paralajmëron rrezikun e tyre

مسئولیت کشته شدن افراد در لیبرتی صرفا بر عهده فرقه رجوی (مجاهدین خلق ) است

تعدادی از زنان نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلقOpen Letter to Susana Klien and Caroline Haworth of Womankind Worldwide

همچنین: