چرا مجاهدین؟

چرا مجاهدین؟

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، نهم سپتامبر 2014: … از عجایب روزگار این است که هیچ سازمانی وهیچ گروهی در دنیا مثل مجاهدین خلق نبوده که جدا شده هایش و تاریخچه اش اینچنین پر از حاشیه باشد. نمیدانم چرا یک مصاحبه مسؤلین سازمان اینچنین موضع گیریهای عجیب و غریبی که هر کسی را به واکنش وامیدارد و نمیدانم چرا مجاهدین اینچنین حرفها و مواضع شان به قول معروف، ناچسب و غریبانه است. آخر مردم ما …

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIبزک مریم رجوی بعنوان “فعال حقوق بشر” مصداق دقیق انتخاب ابزاری غلط برای کاری غلط تر است

لینک به منبع

چرا مجاهدین؟

از عجایب روزگار این است که هیچ سازمانی وهیچ گروهی در دنیا مثل مجاهدین خلق نبوده که جدا شده هایش و تاریخچه اش اینچنین پر از حاشیه باشد. نمیدانم چرا یک مصاحبه مسؤلین سازمان اینچنین موضع گیریهای عجیب و غریبی که هر کسی را به واکنش وامیدارد و نمیدانم چرا مجاهدین اینچنین حرفها و مواضع شان به قول معروف، ناچسب و غریبانه است. آخر مردم ما که از هر کس و ناکسی زخم دارند و جداشده هایی که از هموطن خودشان تحت نام سازمان و رهبری و تشکیلات، این چنین بازی را باخته اند، دیگر تاب هیچ معلق بازی را ندارند. از جمله آخرین افاضات مریم رجوی است که واقعاً نشان از ته خط سیاسی و انحراف تشکیلاتی و خطی یک ارگان را نشان میدهد. سازمانی که روزی بخاطر اعتقاد و اعتماد و آرزوهای مردم، بقا پیدا میکرد، حال با معلق بازیهای سیاسی و نان به نرخ روز خوردن و تغییر مواضع خفت بار، به بقای سیاسی خودش ادامه میدهد.

البته بسیار جای خوشحالی دارد که خبر از مدرن شدن گروه مجاهدین از زبان مجری خبری العربیه میشنویم! ناگفته پیداست، سئوالات تماما با خواسته های مجاهدین و خانم رجوی همخوانی ندارد، اما اینکه چرا العربیه و مجاهدین، اصرار بر این دارند که آلترناتیوی نشان بدهند که هم اسلامی است، هم با کشورهای عربی و مسلمان دوست است و هم با اهل دموکراسی از نوع مورد پسند سلطان نشین ها عقد اخوت دارد، میتواند علتهای بسیار داشته باشد. اما قدرمسلم با جنایتهای داعش و هم پالگی هایشان احتمالا کشورهایی که در پشت صحنه پشتیبان این جانیان بودند، دیگر تا اینجای داستان را فکر نمیکردند که تفکر خشونت و ترور، چه سیاهی و بدبختی برایشان به ارمغان میاورد. حال مجری سوال از آینده احتمالی در حاکمیت خانم رجوی، میپرسد که آیا در حاکمیت شما ممکن است یک غیر مسلمان به ریاست جمهوری برسد؟ اینجاست که باید گفت، دیر آمدی ای دوست! در فرهنگ مجاهدین، یک حرف بیش نیست و آن اینست که یا با مايی یا بر علیه ما و این یعنی، یا مجاهدی و مسلمان و شیعه و یا کلا بی خیال هر چیزی باش. برای نمونه، پروژه شیعه سازی در درون مجاهدین برای هواداران مسیحی در درون تشکیلات قابل توجه است.

در هر صورت باز هم خانم رجوی حواسش جمع هست که جواب مثبت ندهد و میگوید، مردم باید رای بدهند. یعنی اصولا چنین چیزی نشدنی است. چونکه اگر جواب طبق ادعای قبلی مجاهدین میبود، باید میگفت، طبق مصوبه شورا، قرار نیست ما سر حکومت باشیم و ما باید کنار برویم. در هر صورت، مزه قدرت اندکی ضعف حافظه میاورد.

خلاصه کلام، آنچه دراین مصاحبه پیداست، ناپختگی سیاسی و حرفهای کلیشه ای، بدون هیچ تحلیل مشخص و علمی از شرایط واقعی منطقه و همینطور یک ضدیت و حرفهای بی ربط درباره عراق و سوریه، که اصلا ربطی به سوال ندارد. اما چون ایشان نیز از رهبری یاد گرفته است، اگر هر چیزی را به رژیم ربط ندهند، ممکن است بعدا در چنبره سوالهای بعدی گیر کنند، کلا یاد گرفته اند هر کس هر چی گفت، بگویند رژیم و دیگر از همه چی خلاص شوند. آخر، اگر مجری از او سوال میکند که شما اینقدر دموکرات هستید! چرا سلطنت طلب ها را در تیم خودتان ندارید، پاسخ میدهد هر چی مربوط به گذشته هست، دیگر مردم ایران نمیخواهند. آخر کسی نیست بگوید که شما از کجا این را خبر دارید؟ شما چقدر از رای مردم خبر دارید که شما را میخواهند ولی سلطنت طلب ها را نمیخواهند؟ بگذریم که کلا شما هم خودتان را سخنگوی رسمی مردم ایران میدانید، ولی اینچنین نیست و مطمین باشید که دیگر دوران تفکرات شما و رهبر شما که همه چیز را به ماورا الطبیعه ربط میدهید، به سر آمده است و دیگر کشورهای منطقه نمیتوانند یک دوران حکومتی از مدل خودشان به ایران تجویز کنند. مردم ایران، خود با تجربه چند دهه سال خوب میدانند که مسیر آزادی خودشان از کجا و چگونه به دست خواهد آمد.

“پایان”

***

Comrades in Arms – Sexual abuse by Massoud and Maryam Rajavi


http://youtu.be/jpDUMaIntS8?list=UU0l93Nsn8szy9D4G7mhvfEQ

بعد از بیش از سه دهه وعده و وعید، رجوی نهایتا اعضا و هواداران فرقه اش را به آخرت حواله داد

رجوی در گزارش ارتش آزادیبخش خیالی اش: اگر مسعود دلیلی فرار نمی کرد ما هنوز بودیم

هوشیار زیباری جین هال لوتمصاحبه نماینده دبیرکل سازمان ملل با نجات یافتگان در هتل مهاجر، علت اصلی وحشت و سوز و گداز رجوی


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:

بحران و علل آن

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، هشتم ژوئیه 2014: …بیست و نهم ژوییه، کنفرانسی توسط مجاهدین در پاریس انجام شد که این کنفرانس و مواضع بیان شده از سوی مجاهدین و خانم رجوی بسیار تامل برانگیز است. این کنفرانس، بسیار دقیق از سطح سیاسی و عمق فهم سازمان مجاهدین و رهبری آن انعکاس میدهد. نویسنده نظرگاه سیاسی در باره مسایل مختل

به نام انسان و انسانیت

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، بیست و هشتم ژوئیه 2014: … حال که اجلاس شورای ملی مقاومت مجاهدین تمام شد و میتوان خیلی دقیق موضع مجاهدین را در قبال موضوعات مختلف دید، دیگر قضاوت کردن دشوار نیست. موضعی که خانم رجوی در قبال جنایتکاران داعش در عراق با هم نگاه کنیم؛:[ در مقطع حاضر، بیش از همیشه، قیامها و نبردهای مردم ع

سی خرداد

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، سی ام ژوئن 2014: … سی خرداد گذشت. در آستانه سی خرداد، همیشه تحلیل ها و نظریه ها اوج میگیرد. سی خرداد، روزی بود که نیروهای فعال در انقلاب ۵۷ که در دایره قدرت قرار نگرفتند، به دلیل سیاستهای سرکوب و انحصار طلبی از مشی مبارزه سیاسی، به روش مسلحانه روی آوردند. اینکه این خط و روش مبارزه تا

از کوزه همان تراود که در اوست (حمایت رجوی از القاعده و داعش)

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، پانزدهم ژوئن 2014: … اما آنچه مسلم است، بعد از این فتنه چهره منطقه تغییر خواهد کرد و این ناگزیر باید به جبهه گیریهای جدیدی و متحدین جدیدی منجر شود. حال آنچه که بیش از همه چندش آور بود، موضع گیری سازمان مجاهدین در کینه کشی از حکومت وقت عراق، به جانیان داعش، لقب انقلابیون و عشایر داد