چرا مریم قجر داعشی درب اردوگاه آلبانی را به روی خانواده ها و ایرانیها باز نمی کند؟!ا

چرا مریم قجر داعشی درب اردوگاه آلبانی را به روی خانواده ها و ایرانیها باز نمی کند؟!ا

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و نهم نوامبر 2018:… حالا که با وعده بولتون و جولیانی رژیم تا 22 بهمن 97 سرنگون نمی شود بس در یک گذار از دورا ن به دوران دیگر با اروپاییها سرنگون می کنیم . یعنی وعده سر خرمن دیگر به اعضاء نگون بخت . در فیلم پخش شده از دیدار دلار دوستان اروپائی علاوه بر یاوه گوئی و تعریف تمجید احمقانه که گویا فرقه رجوی اسارتگاه زیبا و دلگشا برای اعضاء … 

تلویزیون انگلستان اردوگاه تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی تیرانا آلبانیکمیتهٴ آلمانی همبستگی برای ایران آزاد فرقه رجوی محرم تر ازخانواده؟!ا

لینک به منبع

چرا مریم قجر داعشی درب اردوگاه در آلبانی به روی خانواده ها و ایرانیها باز نمی کند؟!ا

محمد رزاقی

محمد رزاقی

مریم قجر داعشی با پرداخت دلارهای خونین یک مشت سیاستمدار سابق ( نماینده سابق ؛ کاندیدی سابق و … ) برای دیدار از اردوگاه اشرف 3 در البانی به اردوگاه برده و با شامورته بازی و شیادی می خواهد وانمود کند که اوضاع در اسارتگاه فرقه رجوی داعشی گل و بلبل هست و اعضاء نگون بخت درآسایش ؛ آزادی و راحتی کامل بسر می برند ودر حال مبارزه با رژیم ایران سخت در تلاش هستند !

واقعیت اینکه با دیدن این خبر در سایت فرقه رجوی داعشی یاد سال 87 افتادم زمانیکه من و دوستانم توانستیم از اسارتگاه ذهنی و جسمی و همچنین از زندان تیف ساخته رجوی روح پلید و جنایتکاران امریکائی قدم به دنیای آزاد بگذاریم و لب به سخن باز کنیم از جنایتهای رجوی و مریم قجر داعشی ؛ دیگر سرا ن فرقه بر علیه ملت ایران ؛ عراق و بطور خاص از جنایتهای رجوی در حق اعضاء نگون بخت سخن بگوئیم و بنویسم و در مورد انچه در اردوگاه بد نام اشرف و دیگر اردوگاههای اهدائی صدام ملعون به رجوی بگوئیم  مریم قجر مزد بگیران و جیره خواران خود را به صف کرد و هر آنچه لایق خودشان و رهبر مفقود الاثرشان و مریم قجر داعشی بود به ما گفتند . غافل از اینکه روزی خواهد رسید همان تهمت و افترا هائی که این مزدوران و جیره خواران رجوی کف بر دهان به ما می گفتند از طرف شخص رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی به این مزدوران ؛ جیره خواران و حقوق بگیران که ادا اطورا مبارزه را در می اوردند گفته شد !

آن زمان تازه قدم به دنیای ازاد گذاشته بودیم و تازه یک درهزارآنچه رجوی روح پلید برسر اعضاء نگون بخت اورده بود گفتیم مریم قجر با فرستادن همین جیره خواران و مزد بگیران به میدان مدعی شدند اردوگاه بد نام اشرف در عراق مدینه فاضله ای هست که لنگه اش در دنیا پیدا نمی شود ورجوی داعشی 24 ساعته در حال تولید و صدور ازادی ؛ دمکراسی و … از ارودگاه بد نام اشرف در عراق به دیگر سیارات مثل ماه ؛ مریخ و … می باشد و چنان توصیفهای سخیفانه در مورد اردوگاه اشرف به زبان اوردند که اوج شیادی و کلاشی  البته درمقابل دریافت حقوق  چند هزار یوروئی در ماه را به اوج رساندند !

مزدورخود فروخته ای که با دریافت حقوق ماهانه که سند آن توسط فرقه رجوی منتشر شد  مثل رهبر مفقودالاثرش در مقابل افشاگریهای جدا شده ها چنان عنان از دست داد که کف بر دهان در مقابل دوربین بی شرمانه به مجری برنامه بی بی سی گفت : آقا ایا می دانید بزرگترین مرکز کامپویتر جهان در اردوگاه اشرف می باشد !

آقا می دانید اشرف شهر بی همتاء هست !

الان هم مریم قجر برای نگه داشتن اعضاء در اسارت ذهنی و جسمی با پرداخت دلارهای خونین یک مشت سیاسیون سابق می خواهد به اعضائ نگون بخت اینطور القاء کند که گویا در اروپا از فرقه رجوی داعشی برای سرنگونی رژیم ایران حمایت می شوند . و از طریق حمایت اروپاییها رژیم سرنگون خواهند کرد !

به قول مشهدی عباد: او اولماسین .. بو اولسون ( اگه آن نشد این بشه )

حالا که با وعده بولتون و جولیانی رژیم تا 22 بهمن 97 سرنگون نمی شود بس در یک گذار از دورا ن به دوران دیگر با اروپاییها سرنگون می کنیم . یعنی وعده سر خرمن دیگر به اعضاء نگون بخت .

در فیلم پخش شده از دیدار دلار دوستان اروپائی علاوه بر یاوه گوئی و تعریف تمجید احمقانه که گویا فرقه رجوی اسارتگاه زیبا و دلگشا برای اعضاء درست کرده این شیادها مجبورند در مقابل دریافت دلارهای خونین از فرقه رجوی داعشی از این تعریف و تمجید ابکی را به زبان بیاورند .

اما واقعیت اینکه با دیدن اعضاء سالخورده نگون بخت کاملا معلوم بود که ان اردوگاه بیشتر به خانه سالمندان میماند تا یک اردوگاهی بر انداز و نیروی رزمنده ! و کاملا مشخص بود که اعضاء نگون بخت برای ساختن اسارتگاه و کشیدن سیاج و سیم خاردار دور خود مثل برده کار کرده اند و خواهند کرد .

در قسمتی از فیلم یکی از دلار پرستان اروپائی خطاب به اعضاء نگون بخت بی خبر از همه جا مدعی می شود که ازلان در اروپا همه برای بدست اوردن دنبال فرقه رجوی دنبالشان هستند !

معلوم می شود این سیاستمدار سابق از گوبلز هم سبقت گرفته است .

از این شیاد دلار دوست باید پرسید اگر همه در اروپا دنبال بدست اوردن فرقه رجوی داعشی هستند چرا اعضاء بدبخت در المان قبول نکردید ؟

چرا همین الان اعضاء نگون بخت به المان و یا به یکی از کشورهای اروپائی منتقل نمی کنید ؟ ایا حیف نیست شما این شانس از دست بدهید ؟ زود صاحب مالی شوید که همه در اروپا دنبالش هستند .

اما واقعیت اینکه همه این حرفها توسط سران فرقه به سیاستمداران سابق یاد داده شده و مجبورند در مقابل دریافت دلارهای خونین از مریم قجر داعشی یک مشت یاوه سرائی بکنند و مریم قجر و دیگر سران فرقه برای نگه داشتن اعضاء نگون بخت در اسارتگاه البانی به یک مشت یاوه اتکا کنند .

اما یک نکته  و سوال مهم در این خبر وجود داشت و دارد که مریم قجر داعشی هیچ وقت به پرسشها جواب نداده ومطمئن از این به بعد هم نخواهد داد .

سوال اساسی و مهم اینکه چرا مریم قجر داعشی با پرداخت دلارهای خونین به نماینده سابق ؛ کاندید سابق و … درب اسارتگاه در البانی به روی انها باز می کند ولی اجازه نمی دهد خانواده های اعضاء نگون بخت حتا در خارج از اردوگاه با عزیزان خود دیدار داشته باشند؟

در حالی که خانواده ها نه پولی می خواهند و نه نیاز به دلارهای خونین دارند و با هزار زحمت و مشقت حاضر هستند تمام خرج سفر را خودشان بپردازند ولو برای 5 دقیقه با عزیزان خود ملاقات حضوری داشته باشند . نمونه این خانواده ها زیاد هستند مثل اقای مصطفی محمدی به همراه همسرشان ماهها در البانی در خیابانها چرخیدند و درد خود را به همه گفتند تا شاید بتوانند برای 5 دقیقه با دخترشان ملاقات داشت هباشند اما سران فرقه این اجازه را به خانواده اقای محمدی ندادند و حتا فراتر از این در یک زد و بند کثیف و پرداخت رشوه به یک عده دست اندرکار البانیائی حتا از ورود ایرانیها به البانی جلو گیری می کنند که باز نمونه هایش هست .

مریم قجر داعشی با راه اندازی این شوء ها بار دیگر ثابت کرده که از نه تنها دشمن خانواده و ایران ؛ ایرانی هست . تمامی این شوها ادا اطوارهای بوزینه وار برای نگه داشتن اعضاء نگون بخت در اسارتگاه البانی می باشد و لا غیر .

پاریس : محمد رزاقی

*** 

مسعود خدابنده آن سینگلتون پارلمان اروپا 2018Secret MEK troll factory in Albania uses modern slaves (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI ,Rajavi cult)

The Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-قجر-داعشی-پا-برهنه-بر-سر-کوبان/

مریم قجر داعشی پا برهنه بر سر کوبان در آلبانی

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۸:… مریم قجر داعشی بر اساس وعده بولتون که رژیم ایران تا ۲۲ بهمن سرنگون خواهد شد از اعضاء نگون بخت تعهد گرفته بود و از اعضاء اسیر خواسته بود تا ۲۲ بهمن ۹۷ برای ماندن در اسارتگاه فرقه صبر کنند و تعهد بدهند تا ان زمان خواهان جدائی از تشکیلات و مناسبات فرقه نباشند ! با نزدیک شدن ۲۲ بهمن ۹۷ شخص مریم قجر … 

مریم رجوی سرنگونی آلبانی مجاهدین خلقشتاریخچه «مجاهدین خلق» از زبان گاردین: تروریست؛ فرقه‌گرای متعصب، یا قهرمان دموکراسی ایران؟ (بخش نخست)ا

لینک به منبع

مریم قجر داعشی پا برهنه بر سر کوبان در آلبانی !

مریم قجر داعشی بر اساس وعده بولتون که رژیم ایران تا ۲۲ بهمن سرنگون خواهد شد از اعضاء نگون بخت تعهد گرفته بود و از اعضاء اسیر خواسته بود تا ۲۲ بهمن ۹۷ برای ماندن در اسارتگاه فرقه صبر کنند و تعهد بدهند تا ان زمان خواهان جدائی از تشکیلات و مناسبات فرقه نباشند !

با نزدیک شدن ۲۲ بهمن ۹۷ شخص مریم قجر داعشی بهتر از هر کس می داند که در ۲۲ بهمن ۹۷ هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد به همراه شوهر سابق خود مهدی ابریشمچی که در بین ایرانیان به مهدی قواد ( مهدی زن فروش ) معروف می باشند  از چند هفته پیش به آلبانی می روند تا با سناریو از پیش تعیین و طراحی شده به همراه دیگر سران فرقه برای گرفتن تعهد دیگر برای ماندن اعضاء نگون بخت در اسارتگاه اشرف ۳ در آلبانی اقدام کنند و به هر طریق ممکن مانع جدا شدن عده دیگر از تشکیلات فرقه شوند .

اما مریم قجر به همراه شوهر سابق از ترس اعتراض و شورش اعضاء ابتدا در هتل اینترناشنال تیرانا مستقر می شوند و چند نشست کوچک با سران فرقه که کنترل اعضاء نگوبخت در اردوگاه اشرف ۳ را در دست دارند نشست بر گزار می شود تا راه چاره ای برای شروع بحثهای از پیش تدوین شده بیابند و اولین فیلی که مریم قجر هوا می کند پیام شماره ۱۱ منتسب به رجوی روح پلید برای اعضاء پخش می کنند و بعد ان سران فرقه برای زنان نگون بخت نشست تشکیل می دهند تا بدین شیوه نشستهای تعهد گرفتن برای ماندن در اسارت فرقه رجوی  را شروع کرده باشند .

بنا بر خبرهای رسیده از آلبانی  دوستانی که خبر های فرقه رجوی از داخل تشکیلات می گیرند مریم قجر به سران فرقه تاکید کرده که خبرهای درونی به هیچ عنوان نباید به بیرون درز کند و به همین خاطر از سرا نفرقه خواسته اعضاء فرقه بشدت کنترل شوند و از اعضاء بخواهد هر کس تلفن بصورت غیر تشکیلاتی در دست دارد تحویل بدهد وگرنه اگر مشخص شود کسی تلفن داشته و ان را تحویل نداده بعنوان نفوذی و .. برخورد خواهد شد و سران فرقه حتا شایعه کرده اند که در اردوگاه اشرف ۳ دستگاه شنود گذاشته شده و اگر کسی بصورت غیر تشکیلاتی تماس تلفنی داشته باشد در هر کجا که باشد شناسائی خواهد شد !

برای همین هم سران فرقه به اعضاء نگون بخت گفته اند در صورتی که بدون هماهنگی و غیر تشکیلاتی با بیرون از تشکیلات رابطه تلفنی دارید در پیام برادر ( مسعود رجوی روح پلید ) هم امده که شیرجه بزنید و با دستان خود تلفن تحویل بدهید !

مریم قجر داعشی از سران فرقه در آلبانی خواسته که نشستهای درونی باید طوری برگزار شود که تلفات نداشته باشد ! ( منظور مریم قجراز تلفات اینکه کسی خواهان جدائی از تشکیلات فرقه رجوی نباشد ) .

قبلا در مورد نشستهای موسوم به حوضی که رجوی روح پلید در سال ۱۳۷۴ در بغداد راه انداخته بود و در ان اعضاء را مجبور می کرد که اعتراف کنند که اگر رژیم ایران سرنگون نشده به خاطر اینکه بصورت جدی وارد بحث های ایدئولوژیک نشده وکامل اعتراف نکرده !

مریم قجرداعشی هم با الگو برداری از نشستهای موسوم به حوض رجوی روح پلید در اردوگاه اشرف ۳ البانی می خواهد نشستهای مشابه نشستهای زمان رجوی روج پلید بر گزار کند و از اعضاء اعتراف بگیرد که اگر تا بحال رژیم سرنگون نشده مقصر رهبران فرقه نیستند بلکه مقصر اعضاء نگون بخت هستند که باعث شده اند رژیم تا حال سرنگون نشود !

مریم قجر داعشی می خواهد با ترفند جدید که گویا رجوی گفته :  دوران اماده باش سرنگونی !

پس اعضاء نگون بخت تا پایان دوران آماده باش سرنگونی و سرنگون شدن رژیم تعهد بدهند که در مناسبات فرقه گرایانه بمانند !

مریم قجر داعشی سعمی می کند تمامی شیاد بازی و کلاشی  خود وشوهر مفقود الاثر و مفقود القبرش را که در گذشته هر ماه و یا ۶ ماه و یا د آغاز سال جدید هر سال وعده سرنگونی میداند را ماست مالی و لاپوشانی کنند و با ترفند حقه بازی از اعضاء نگون بخت برای ماندن در اسارتگاه اشرف ۳ در تیرانای آلبانی  تعهد جدید بگیرند .

 همچنین به دستور شخص مریم قجر داعشی برای جلو گیری از بیرونی شدن اخبارداخل تشکیلات ترددات اعضاء نگون بخت به بیرون متوقف و حتا بردن به دکتر بیرونی هم متوقف شده مگر اینکه اتفاق خاصی به افتد و مجبورشوند فرد به بیرون از اسارتگاه با چند نگهبان بفرستند وگرنه تردد به بیرن بطور مطلق ممنوع می باشد . البته به غیر از تیمهای ترور که در خیابانهای آلبانی به دنبال جد اشده ها هستند .

قصد و نیت مریم قجر داعشی از رفتن به آلبانی :

ــ برگزاری نشستهای سرکوب و اعتراف گیری .

ــ گرفتن تعهد به بهانه پیام  شماره ۱۱ منتسب به رجوی روح پلید .

ــ ادامه نگه داشتن اعضاء در اسارت ذهنی و جسمی  .

به همین خاطر مریم قجر داعشی به همراه شوهر سابق پا برهنه و به سر کوبان به البانی رفته تا این اهداف پلید خود را پیاده بکند .

 همچنین مریم قجرداعشی برای به سکوت کشاندن اعضاء جدا شده به تیم های سایبری خود دستور داده در فضاء مجازی جلو جدا شده ها را به هر طریق ممکن بگیرند و به همین خاطر سگان ولگرد خود را به میدان فرستاده که با فحش دادن و عربده کشیدن در فضاء مجازی جلو فعالیت جد اشده ها را بگیرند . ( البته  با پوزش از همه سگهای با وفا ) که برای مثال مجبور شدم تروریستهای رجوی داعشی را با مثال سگان ولگرد معرفی کنم .

در همین راستا تیم سایبری رجوی داعشی ۲ سایت جدا شده ها را با ترفند و گرفتن ایمیل هک کرد که باید به مریم قجر داعشی بگویم بدبخت مگرما در زندان تیف وبلاگ یا سایت داشتیم ؟ اما با همان زبان و بیان واقعیتهای درون فرقه رجوی و جنایتهائی که در حق مردم ایران ؛ عراق ؛ اعضاء خود کرده اید شلور رجوی پائین کشیدیم وبا اینکه در زندان ساخته رجوی داعشی ویک عده از افسران جنایتکار پنتاگون بودیم چنان سیلی از جدا شده ها در همان زندان خوردید که هنوز هم هنوز از سوزش آن افشاگری ها در نزد مقامات و نهاد های دولتی و غیر دولتی امریکا و … آه و ناله سر می دهید و بخود می پیچید .

به همین خاطر برای یاد اوری به دوستان جد اشده که سایت ؛ وبلاگ دارند پیشنهاد می کنم به هیچ عنوانی از طریق ایمیل با کسانی که با اسامی مختلف و گاهی وقت به اسم دوست ؛ خانواده جدا شده ؛ یا فعال سیاسی و … تماس می گیرند جواب ایمیلی ندهید و سعی کنید  بصورت چت و انهم انلاین صحبت کنید انوقت خواهید دید که اگر طرف از مزدوران مریم قجر داعشی باشد دم خودش می گذارد روی کولش فرار برای ماندن ترجیح می دهد و اگر دوست و یا خانواده واقعی بود بدون هیچ مشکل صحبت خواهد کرد .

پاریس : محمد رزاقی

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-قجر-داعشی-و-سران-فرقه-رجوی-قصد-سر-ب/

مریم قجر داعشی و سران فرقه رجوی قصد سر به گونی کردن – اعضاء نگون بخت دارند  ؛ نه سرنگونی رژیم  .

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی پاریس، دهم نوامبر ۲۰۱۸:… چند روز پیش سایت فرقه رجوی داعشی بار دیگر پیام منتسب به رجوی روح پلید منتشر کرده و گویا رجوی داعشی مفقودالاثر و مفقود القبر به اعضاء نگون بخت اسیر در اردوگاه شماره ۳ آلبانی پیام داده و دوران اماده باش سرنگونی را برای ارتش ازادیبخش صادر کرده است ! برای کسانی که در سالهای گذشته اخبارمربوط به فرقه رجوی را دنبال … 

Mossad To Use MEK Maryam Rajavi For Fatal False Flag Op In AlbaniaMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

Edi Rama, Prime Minister of Albania | CEEC-China 2018Open Letter to Prime Minister Edi Rama – Secure the lives of all current and former MEK members

لینک به منبع

مریم قجر داعشی و سران فرقه رجوی قصد سر به گونی کردن

اعضاء نگون بخت دارند  ؛ نه سرنگونی رژیم  .

چند روز پیش سایت فرقه رجوی داعشی بار دیگر پیام منتسب به رجوی روح پلید منتشر کرده و گویا رجوی داعشی مفقودالاثر و مفقود القبر به اعضاء نگون بخت اسیر در اردوگاه شماره ۳ آلبانی پیام داده و دوران اماده باش سرنگونی را برای ارتش ازادیبخش صادر کرده است !

برای کسانی که در سالهای گذشته اخبارمربوط به فرقه رجوی را دنبال می کنند حتما بیاد دارند که رجوی روح پلید خرداد سال ۶۰ بعد از اعلان جنگ مسلحانه خود از ایران فرار کرد و یک عده را با شعارهای دهان پرکن به کشتن داد و وقتی در پاریس مستقر شد ادعا کرد با اب شدن اولین برف زمستانی رژیم ایران سرنگون و به یرا نبر خواهد گشت ! البته برفهای  که هیچ یخ های الاسکا  هم آب شدند اما از برگشت رجوی روح پلید خبری نشد .

زمانیکه رجوی در خدمت صدام ملعون بود و به جاسوسی ؛ وطن فروشی ؛ ترور ؛ کشتار مشغول بود در زمانهای مختلف با عناوین مختلف وعده سرنگونی می داد و با اسامی مختلف سرنگونی را اعلام می کرد از جمله :

مرحله سرنگونی ، سین سرنگونی ، استارت سرنگونی ، مرحله آ برای سرنگونی ،  دیده شدن دکل سرنگونی ؛ شروع سرنگونی ؛ آغاز سرنگونی و ….

اما واقعیت اینکه تمامی شامورته بازی و کلاشی شخص رجوی روج پلیید و مریم قجر و دیگر سران فرقه یک هدف بیشتر نداشت و آن نگه داشتن اعضاء در اسارت ذهنی و جسمی و لا غیر .

در یکماه گذشته به صحنه اوردن سران فرقه و حلوا ؛ حلوا کردن کانونهای شورشی و پیام شماره ۱۱ منتسب به رجوی داعشی تمامی اینها سناریو از پیش تعیین شده  تسوط مریم قجر داعی و شوهر سابقش مهدی ابریشمچی معروقف به مهدی قواد ( زن فروش ) برای گرفتن تعهد ونگه داشتن اعضاء در اسارتگاه اشرف ۳ در البانی می باشد .

مریم قجر با خرج ملیونها دلار از دلارهای اهدائی صدام و عربستان برای بولتون ؛ جولیانی ومک کین سقط شده و یک مشت جنگ طلب و ضد ایران ؛ ایرانی و بر اساس وعده بولتون به مریم قجر که  وعده داده بود رژیم ایران جشن ۴۰ سالگرد انقلاب ضد سلطنتی را نخواهد دید تا  ودر ۲۲ بهمن ۹۷ رژیم ایرا ن سرنگون خواهد شد و مریم قجربه همراه جولیانی و بولتون در میدان ازادی جشن پیروزی خواهند گرفت مثل وعده های گذشته رجوی و مریم قجر داعشی وعده سر خرمن  و تو خالی از اب در امد شخص مریم قجر به همراه شوهر سابقش و یک دسته از سران فرقه شتابان به البانی رفته تا قبل از بهمن ماه سناریو خود را عملی کنند .

در پیام شماره ۱۱ منتسب به رجوی روح پلید شیادی ؛ کلاشی ؛ شامورته بازی و یک مشت جفنگیات موج می زند و نیات پلید سران فرقه رجوی داعشی کاملا مشخص واضح است  .

در پیام شماره ۱۱ رجوی روح پلید طبق معمول نه صدائی از خودش هست نه تصویری که نشان بدهد پیام واقعا از طرف ان روح پلید مفقود الاثر و مفقود القبر می باشد .

سرا ن فرقه برای اینکه به خیال احمقانه شان چیزی را لو ندهند در زمانهائی که می خواهند به اسم رجوی پیام صادر کنند سعی می کنند ازروی پیامها و صحبتهای سابق رجوی کپی برداری کنند تا وانمود کنند که پیام از طرف شخص رجوی صادر شده است !

در صورتیکه همه اعضاء و کسانی که شخصیت رجوی می شناسند بخوبی می دانند رجوی فردی نبوده که برای یک موضوع با نوشتن و یا دادن پیام نیم صحفه ای و یا ماگزیمم یک صحفه ای بحثی را به پایان برساند .

رجوی برای کوچکترین موضوع ساعتها و روزها حرف می زد ؛ تابلو نویسی می کرد کلی یاوه گوئی می کرد و تازه می گفت به خاطر نبودن وقت بحث خلاصه می کند وسران فرقه دستور می داد که ادامه بحثها را  دیگر سران فرقه در قرارگاههای خود ادامه بدهند ! حال چه شده که رجوی در چند سطر فرمان و بحث سرنگونی را صادر می کند ؟!

اما اصل موضوع و بحث یک چیزی بیشتر نیست انهم نگه داشتن اعضاء بع ترفند و حقه بازی بنام ماده باش دوران سرنگونی .

درپیام شماره ۱۱ منتسب به رجوی چند موضوع اساسی هست که به صورت مختصر به هر کدام اشاره می کنم :

 یکم : بحث زمان می باشد در این پیام مشخصآ به اعضاء اسیر گفته می شود که قول سرنگونی تا ۲۲ بهمن ۹۷ را داده بودم طبق معمول کشک از اب در امده و ۲۲ بهمن از سرنگونی خبری نیست !

در این پیام به زبان فرقه به اعضاء نگون بخت و اسیر گفته می شود :  هرچند طول بکشد وهر چند نشیب و فراز داشته باشد ؛ سرنگونی دشمن ضد بشری محتوم است .

سران فرقه به عمد در پیام منتسب به رجوی اماده باش دوران سرنگونی را اورده اند چون می خواهند برای سالهای اینده هم از قبل سندی داشته باشند که اگر یک روزی اعضاء نوگون بخت و یا هر کسی پرسید که بحث سرنگونی چه شد  با استناد به پیام منتسب به رجوی بگویند برادر ( رجوی ) گفته بود که اماده باش دوران سرنگونی این دوران می تواند یک ماه ؛ یک سال ؛ یک دهه و حتا یک قرن هم طول بکشد و یا مثل گذر از دوران غار نشینی و پارینه سنگی به دوران برده داری یک دوران طول بکشد .

شاید برای کسانی که از شیوه و رفتار شیادانه سران فرقه خبر نداشت هباشند ولی ما اعضاء جدا شده ازحقه بازیها و شیوه های فریبکارانه  سران این فرقه بخوبی اشنا هستیم .

دوم : در قسمت دیگری از پیام منتسب به رجوی امده است :

 ارتش ازادی قبل از هر چیز عزم جزم کند و برای اماده سازی خود در دریای شورش و انقلاب شیرجه بزند . شمشیرها را باید جلا و سیقل داد …

 این هم ترفند شناخته شده سران فرقه می باشد . قبلآ هم رجوی داعشی در سال ۷۴ برای گرفتن تعهد و نگه داشتن اعضاء در بغداد نشستهای موسوم به حوض راه انداخت و از اعضاء می خواست که با بیان نتاقضات وانچه در ذهنشان می گذرد و برای پاک شدن از تناقضات به اصطلاح از هم شبقت بگیرند و شیرجه بزنند !

 این یک شیوه  ناخته شده  درون مناسبات  و تشکیلات فرقه گرایانه  رجوی داعشی هست که سران فرقه از این طریق می خواهند به ذهن و فکر اعضاء اشراف داشته باشند و بر اساس ان تصمیم می گیرند که با عضوء نگون بخت چه برخوردی بکنند .

همچنین با گرفتن دست خط  تحت عنوان  بیان تناقضات و نوشتن گزارش ازاعضاء نگون بخت بعنوان سند در اینده اگر کسی از فرقه جدا شد و زبان با سخن گفت و افشاگری کرد از ان دستخطها بعنوان سند بر علیه فرد استفاده کنند .

در حقیقت اعتراف گرفتن از اعضاء به جرمی که مرتکب نشده اند .

 منظور از جلا ؛ صیقل دادن شمشیرها هم به جان هم انداختن اعضاء نگون بخت در نشستها ی درونی فرقه هست که سرا نفرقه با برگزاری نشستهای موسوم به دیگ و عملیات جاری ؛ نشست غسل ( بیان مسائل جنسی که به ذهن فرد زده و یا در باره ان فکر کرده و یا شب در خواب دیده ) که باز اینهم یکی از شیوه های شناخته شده برای در هم کوبیدن شخصیت انسانی اعضاء نگون بخت در اردوگاههای رجوی داعشی اعمال می شد و همچنان تا به امروز ادامه دارد .

اما خنده دارترین نکته ای که در پیام منتسب به رجوی عنوان شده بحث شیرین ارتش ازادیبخش ملی هست !

رجوی داعشی زمان صدام با دریافت چند قرارگاه  وسلاح ؛ توپ و تانک با صادر کردن فرمان اماده باش برای سرنگونی اعضاء نگون بخت مجبور می کرد از بوق سحر تا شب در روز بیش از ۱۴ ساعت به سمبه زدن ؛ سمباده کشی ؛ تعویض شنی تانک و نفر بر ؛ تعویض چرخ  کامیون و کمر شکن و … بپردازند و در حقیقت از اعضاء نگون بخت مثل برده کار بکشد .

رجوی داعشی با از دست دادن ارباب سابقش قرارگاهها و سلاحها ؛ توپ و تانکها را هم از دست داد و بعد ان برای بدست اوردن دل ارباب جدید ش در اردوگاه بد نام اشرف در عراق با چوب و چماق و دسته تی به اسم رژه انواع و اقسام ادا اطوارها را در اورد ولی در نهایت همان بلوز شلوار خاکی و سبز رنگ هم از پای ارتش دست ساز رجوی در اوردند و با پست گردنی ازعراق بیرون انداختند در اردوگاه اشرف ۳ در اطراف آلبانی پیرمردها و پیر زنانی که هر کدام به چندین مریضی دچارهستند که همین الان یک تیم پزشکی بین اللملی و یا هر تیم پزشکی که با سران فرقه ارتباط پولی نداشته باشند اعضاء نگون بخت معاینه بکنند خواهند دید هر کدام از اعضاء نگون بخت به چند عمل جراحی نیاز دارند که در اسارتگاه فرقه رجوی داعشی دوران طاقت فرسا را سپری می کنند و خیلی ها هم منتظرند تا مرگشان فرا برسد . اما در پیام منتسب به رجوی از ان نگون بختها بعنوان ارتش ازادیبخش نام می برند تا بدین شیوه اعضاء نگویند که دراردوگاهی که دربهایش به رویمان بسته هست و هزاران کیلومتر با مرزهای ایران فاصله داریم چه می کنیم ؟ !

در قسمت دیگری از پیام منتسب به رجوی امده است :

کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتشزنه قیامها وارد کار می شوند ! این نوک هرم قیامها و معین عمل و سمت دهنده و راهنماست .

گویا سران فرقه فراموش کرده اند که چند سال پیش رجوی داعشی مدعی شده بود در داخل ایران یکانهای ارتش ازادیبخش برای سرنگونی تشکیل داده .

و گویا باز مریم قجر و شوهر سابقش فراموش کرده اند که یکی از میرزا بنویسهای مقیم اردوگاه اور سوراواز در تاریخ ۱۱٫ ۷٫ ۹۷ مدعی شده بود که :

 در بستر همین بحران اجتماعی است که کانونهایشورشی، به آرامی در حال خارج کردن مهار اوضاع از دست رژیم و به‌دست‌گرفتن کنترل وقایع است .

به مریم قجر و شوهر سابقش پیشنهاد می کنم  به موقع قرصهای این میرزا بنویس بدهند و یا اینکه این میرزا بنویس زیر ابی می رود یک چیزی میزند بعد میاد در مورد موضوع مقاله ای که برای نوشتن به وی سپرده اید بر اثراستعمال مواد به تخیل و خیالات موهوم می پردازد که نتیجه اش می شود اینکه ادعا کند کانونهای شورشی کنترل اوضاع از دست رژیم گرفتته اند !

آخه مخ پوسیده های اسکول مورچه چی که کله پاچه اش چی باشد ؟

 شما که با پرداخت پول به چند نفرخود فروش ؛ اینکه بروند در باغچه خانه شان عکس بگیرند  و شما ان را در سیمای اسارت و یا سایتهای فرقه رجوی داعشی حلوا حلوا بکنید اینهم شد کانون شورشی؟

چند بندی هم که در پیام منتسب به رجوی در مورد وضعیت ؛ اینده و … رژیم ادعا شده همان چیزهای ثابت و به قول معروف کپی برابر اصل می باشد که سالیان سال  از شخص رجوی روح پلید تا مریم قجرداعشی  و سران فرقه در هر مجلس و شوء ؛مصاحبه و … طوطی وار تکرار می کنند اینکه : رژیم در بحران هست ؛ در بن بست هست ؛ راه برون رفت ندارد ؛ راه عقب گرد ندارد ؛ و…

اما اصل موضوع یک چیز بیشتر نیست انهم مریم قجر و شوهر سابقش به همراه سران فرقه نشسته اند طرح ریخته اند که اینبار به چه شیوه و حقه بازی ؛ کلاشی سر اعضاء نگون بخت گونی بکشند تا بتوانند اعضاء نگون بخت در اسارت ذهنی و جسمی نگه دارند  .

مریم قجر داعشی و سران فرقه رجوی قصد سر به گونی کردن اعضاء نگون بخت دارند  ؛ نه سرنگونی رژیم  .

ــ پاریس :  محمد رزاقی

*** 

Mojahedin Khalq Maryam Rajavi Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy?Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33792

مرگ و حذف خاشقچی خبر نگار مخالف عربستان به شیوه فرقه رجوی داعشی

 محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، شانزدهم اکتبر ۲۰۱۸:… این شیوه مهندسی و طراحی شده قبلآ در ۲ زمان مشخص توسط فرقه رجوی داعشی صورت گرفته. یکم: بعد از انقلاب ضد سلطنتی برعلیه پاسداران و یا کسانی که به تشخیص رجوی داعشی طرفدار رژیم ایران بودند . دوم : درسال ۷۳ در اردوگاه بد نام اشرف به دستور شخص رجوی داعشی که بیش از ۵۰۰ نفر از اعضاء مخالف رجوی … 

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

لینک به منبع

مرگ و حذف خاشقچی خبر نگار مخالف عربستان به شیوه فرقه رجوی داعشی!

بیش از ۲ هفته از ناپدید شدن و به احتمال زیاد از مرگ خبر نگار مخالف عربستان در کنسولگری عربستان در استانبول می گذرد .

شیوه مرگ طبق شواهد موجود ازطرف عربستان و به دستور بن سلمان از قبل مهندسی و طراحی شده بوده . ( روزی که برای خاشقچی قرار می دهند تا امورات اداری کنسولی برای ازدوج انجام دهند یکساعت قبل از ورود خاشقچی به کنسولگری ۱۵ نفر از عربستان با ۲ هواپیمای خصوصی وارد ترکیه می شوند که در بین انها از اسکورت نزدیک بن سلمان و دکتر کالبد شکافی و .. وجود داشته .

این شیوه مهندسی و طراحی شده قبلآ در ۲ زمان مشخص توسط فرقه رجوی داعشی صورت گرفته

یکم: بعد از انقلاب ضد سلطنتی برعلیه پاسداران و یا کسانی که به تشخیص رجوی داعشی طرفدار رژیم ایران بودند .

دوم : درسال ۷۳ در اردوگاه بد نام اشرف به دستور شخص رجوی داعشی که بیش از ۵۰۰ نفر از اعضاء مخالف رجوی داعشی که در هنگام دستگیری و یا بازجوئی توسط شکنجه گران بد نام فرقه رجوی داعشی صورت می گرفت که من شخصا شاهد این شیوه بودم .

برای اینکه موضوع شیوه مهندسی و از قبل طراحی شده برای عموم و بزور خاص کسانی که از این شیوه اطلاع کافی ندارند مختصری از این شیوه را بیان کنم .
بعد از انقلاب ضد سلطنتی شخص رجوی داعشی یک عده از اعضاء و کادرهای مورد اطمینان خود را در خانه های تیمی مخفی مستقر می کند و به دستور شخص رجوی این کادرها به هر طریق ممکن باید از پاسداران و کسانی که در محل و یا ادارت به طرفداری از رژیم مشهور بودند و یا در انجمنهای اسلامی فعال بودند برای گرفتن اطلاعاتشان توسط کادرهای فرقه رجوی داعشی که در ان زمان به اسم سازمان مجاهدین فعا لیت می کردند و از کارتهای جعلی سپاه یا کمیته استفاده می کردند دزدیده شده و به خانه هی تیمی مخفی برده می شدند و در ان خانه های تیمی که از قبل به همین منظور آماده سازی شده بود با اعمال شکنجه های مختلف سعی در گرفتن اطلاعات می کردند و بعد هم اجساد افراد دزدیده شده در بیابانهای اطراف تهران سوزانده می شدند تا قابل تشخیص نباشند .

در اردوگاه بد نام اشرف نیز به دستور شخص رجوی برای شکنجه اعضاء نا راضی از این شیوه استفاده می شد . که در زیر این شکنجه های تا سر حد مرگ چند نفر از اعضاء نگون بخت نیز جان باختند .

در اردوگاه بد نام اشرف رجوی روح پلید و سران فرقه رجوی چند ماه قبل از دستگیریها محل دستگیری و زندان و شکنجه و بازجوئی را اماده کرده بودند و وظایف هر کدام از شکنجه گران و زندانبانان مشخص شده بود .

دقیقا به یاد دارم در پائیز سال ۷۳ عضاء ناراضی که باید دستگیر می شدند بصورت تکی از طرف فرمانده هان ان قسمت خواسته می شد و گویا برای رفتن به ماموریت به هرماه یکی از فرمانده هان رده بالا برای توجیه باید برود .

بعد عضوء نگون بخت بدون اینکه بداند چه اتفاقی قرار به افتند همراه همان فرمانده می رفت در ان زمان خانه هائی که به اسکان معروف بود برای این کار در نطر گرفته شده بود .

همان فرمانده نفر را تا درب یکی از همان خانه ها می رساند و می گفت تو برو داخل من بعد اینکه کارت تمام شد بر می گردم ! درست بلادی که سر خود من ان زمان امد .

همین که از درب وارد شدم به یک مرتبه ۴ نفر از کشنجه گران روی سرم ریختند و با دادن فحش ناسزا سروع به کتک زدن وحشیانه کردند .

واقعیت اینکه شاید کسانی که با این صحنه ها مواجه نشده اند خوب ان حس و درک نداشته باشند ولی واقعیت امر اینکه حمله وحشیانه و ضرب وشتم در یک لحظه بدون اینکه ا قبل اماده گی ان را داشته باشی علاوه بر درد جسمی یک شوک به ادم وارد می شود که در ان لحظه هیچ درک و فهمی از اتفاقی که می افتد ندارد دقیقا همین بلا سر من و اعضاء مخالف رجوی داعشی که در ان روز به دستور شخص رجوی حکم دستگیرشان صادر ده بود اعمال شد .

این شیوه در باز جوئی ها در شکنجه گاههای اردوگاه بدنام اشرف نیز صورت می گرفت .

در زمان بازجوئی ها افراد بصورت دست بسته و چشم بسته روی صندلی می نشاندند و بازجوئی می کردند و روزی به همین شیوه ( از قبل شکنجه گران بصورت اماده در اتاق بازجوئی اماده بودند و به محض ورود به اتاق بازجوئی چند نفر از شکنجه گران رو سرنفر می ریختند و تا سر حد مرگ با مشت ولگد به پهلو سر و صورت می زدند . چون در ان زمان رجوی داعی با تکیه به ارباب ملعون خود هر بلائی می خواست سر اعضاء نگون بخت می اورد و می دانست به کسی حساب نخواهد داد ولی غافل از انکه روزی ان جنایتها رو خواهد شد .

حال ۲ موضوع می تواند مشخص کننده وجه مشترک اعمال فرقه رجوی داعشی با اعمال ضد انسانی اربابان عربستانی خود را به نمایش بگذارد .

شیوه جنایتهائی که داعشی ها مرتکب شدند و می شوند دقیقآ کپی اعمالی هست که فرقه رجوی تقریبآ ۴۰ سال پیش آغاز کرده ولی داعشی ان را عراق؛ سوریه و حتا در اروپا اعمال می کند یعنی کپی برابر با اصل .

شیوه قتل مخالف عربستانی در داخل کنسولگری هم دقیقآ به شیوه مهندسی و طراحی شده از قبل با همان متد و روشی که به دستور شخص رجوی داعشی ۲۲ سال پیش در اردوگاه بد نام اشرف ابداع و بر اعضاء مخالف پیاده شد .

ایا این اتفاقات و این هم نوعی در اعمال داعشی ها و اربابانش ( عربستانی ها ) اتفاقی هست یا یک هماهنگی و همکاری نزدیک وجود دارد و سران فرقه رجوی داعشی با توجه به غلام حلقه به گوشی برای عربستان نقل و انتقال تجربه ها وجود دارد ؟ !

البته این نکته را بباید اضافه کنم بعد از مرگ خاشقچی و بیرونی شدن خبر ناپدید شدنش از داخل کنسولگری عربستان در استانبول سران عربستان تلاش زیادی کردند تا منکر جنایت در حق خاشقچی شوند و با پیگیری نامزد خاشقچی و همکارانش همچنان شیوه و علت ناپیدی شدن و مرگ خاشقچی ادامه دارد .

اما اعضاء ناراضی که در زندان و شکنجه گاههای فرقه رجوی داعشی سال ۷۳ در زندانهای اردوگاه بد نام اشرف کشته شدند حتا محل دفن و مزارشان از طرف سران فرقه بصورت یک سر مانده و تا بحال هیچ ارگان و یا دولتی از سران این فرقه را برای بدست اوردن اطلاعات مزار کشته شده ها به پای میز عدالت نکشیده ولی مطمئن هستم خونهای نا حق ریخته شده یقه رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی و سران و شکنجه گران فرقه رجوی را خواهد گرفت همانطور که خبرزندان شکنجه و مرگ اعضاء نگون بخت در زیر شکنجه های وحشیانه پشت ابرها نماند و بقیه اسرار جنایات رجوی داعشی هم دیر یا زود بیرونی خواهد شد .

پاریس : محمد رزاقی

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33761

دروغ و دغل ؛ وقاحت مریم قجر داعشی حد و مرز ندارد !ا 

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، سیزدهم اکتبر ۲۰۱۸:… چند روز گذشته روز جهانی نه به اعدام بود که مریم قجر داعشی با سوء استفاده از این فرصت و به بهانه این روز دست به ادا اطوار بوزینه وار زده که میماند مثل آن مثلی که : میمون هر چه بیشتر ادا اطوارش بیشتر . مریم قجر داعشی با شامورته بازی و کلاشی ؛ دروغ و دغل و شیادی مختص خود و شوهر روح پلیدش ( رجوی داعشی ) … 

Rudy_Giuliani_Maryam_Rajavi_Terrorists_MEK_Albanian_Mafia_The MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

لینک به منبع

دروغ و دغل ؛ وقاحت مریم قجر داعشی حد و مرز ندارد !

چند روز گذشته روز جهانی نه به اعدام بود که مریم قجر داعشی با سوء استفاده از این فرصت و به بهانه این روز دست به ادا اطوار بوزینه وار زده که میماند مثل آن مثلی که : میمون هر چه بیشتر ادا اطوارش بیشتر .

مریم قجر داعشی با شامورته بازی و کلاشی ؛ دروغ و دغل و شیادی مختص خود و شوهر روح پلیدش ( رجوی داعشی ) می خواهد دستان خون الود خود را با حرفهائی که خود و سران فرقه اش ذره ای به ان اعتقاد ندارند پاک نشا ن بدهد و افکار عمومی بطور با خرج کردن دلارهای خونین اهدائی صدام ملعون و اربابان جدیدش (عربستان و اسرائیل ) فریب بدهد .

مریم قجر در روزهای گذشته با درج مقاله ای به مناسبت روز جهانی نه به اعدام و برگزاری جلسه ای در شهرداری منطقه ۵ پاریس با وقاحت بی حد و مرز و با وارونه گوئی ماهیت جنایتکارانه خو و سران فرقه رجوی داعشی را لا پوشانی می کند .

فرقه رجوی داعشی و بطورخاص رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی دستورترور ۱۷ هزار ایرانی از هر طبقه از کودک تا پیررا صادر کرده و به ان اسم اعدام انقلابی را داده اند در کارنامه سیاه و ننگین خود را دارند .

علاوه برترور ۱۷ هزار ایرانی به اسم اعدام انقلابی به دستور شخص مریم قجر داعشی اعدام کردهای عراق را در سال ۱۳۷۰ از پشت بی سیم را صادر کرد و دستور داد کردها زیر زنجیر چرخهای تانک ها و نفر برهای زرهی له شوند .

مریم قجر داعشی که دستانش تا مرفق به خون الوده هست و همه اعضاء فرقه شاهد بودند که مریم قجر داعشی در هر نشست درونی به همراه رجوی داعشی روی سن دستوراعدام اعضائی که خواهان جدائی از فرقه رجوی را بودند صادر می کرد و تازه با پر روئی می گفت :

هر عضوی بخواهد از سازما ن جدا شود این حق سازمان هست که وی را اعدام کند و در صورت اعدام عضوی که خواهان جدائی هست تازه کمترین حق رهبری که از فرد گرفته می شود !

سال ۷۴ در نشستهای موسوم به حوض شخص رجوی روح پلید دستورترور و اعدام کسانی که خواهان جدائی از مناسبات فرقه رجوی بودند را صادر کرد و علاوه بر ان افزود کسانی هم که قبلآ از فرقه رجوی جد اشده اند و در اروپا دست به افشاگری می زنند را در خیابانها اعدام انقلابی ( ترور ) کنند .

رجوی داعشی در ان نشست گفت :

پول و سلاح از من ؛ اعدام انقلابی و شلیک و کشتن از شما !

در داخل مناسبات فرقه گرایانه فرقه رجوی و بطور خاص در سال ۷۳ تا ۷۴ بیش از ۵۰۰ عضوء به دستور شخص رجوی زندانی و شکنجه شدند و چند نفر در زیر شکنجه های وحشیانه شکنجه گران جان باختند که نه شخص رجوی روح پلید ؛ نه مریم قجر داعشی هیچ وقت حاضر نشدند به سوالاتی که در مورد کشته شدن اعضاء نگون بخت در زندانهای ساخته رجوی در اردوگاه بد نام اشرف جواب بدهند .

مریم قجر داعشی شخصآ بارها در اروپا تیمهای تروریستی از اردوگاه اوور سوراواز مقر شخصی مریم قجر و دیگر سران فرقه رجوی که در عراق دوره اموزشی ترور و حتا کشتن بدون سلاح از فدائیان و گارد جمهوری صدام ملعون را برای ترور گذرانده اند برای ترور اعضاء جد اشده که جنایتها و خیانتهای رجوی و مریم قجر داعشی را افشا می کنند اعزام شده اند ( که مریم قجر داعشی و شوهر مفقود الاثرش ان را اعدام انقلابی ) نام گذاشته اند . که اسناد انکار ناپذیر این ترورهای نا فرجام و تهدید به ترور و ضرب وحمله ؛ ضرب و شتم جدا شده ها در نزد مقامات امنیتی فرانسه و کشورهای دیگر اروپا موجود می باشد .

مریم قجرداعشی در اطلاعیه خود به مناسبت روز جهانی نه به اعدام مدعی می شود :

ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم

طرح ما برای آینده، یک ایران بدون اعدام است. مقاومت‌ ایران از سا‌ل‌ها پیش اعلام کرده که خواهان لغو حکم اعدام و پایان شکنجه و هر گونه نقض حقوق در ایران است.

تا زمانی که در یک دادگاه عادلانه مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه به جنایتهای سرا نفرقه رسیدگی نکند و یا اینکه شخص مریم قجر تن به یک مناظره رو در رو ندهد دروغ و دغل؛ وقاحت بی حد و مرز مریم قجر داعشی پایانی نخواهد داشت .

مریم قجر داعشی نمی تواند و نمی خواهد بصورت علنی دستور ترور جدا شده ها و مخالفان فرقه رجوی داعشی علنآ لغو کند و جوابگوی ترورهائی باشد که به اسم اعدام انقلابی مرتکب ده اند .

اما به یک نکته اساسی اشاره کنم . شاید مریم قجر داعشی بتواند با پرداخت دلارهای خونین و یا با فریبکاری واز بی اطلاعی یک عده از سیاستمداران اروپائی از مناسبتهای مختلف سوء استفاده کند ولی با اطمینان کامل می گویم با سعی و تلاش وافشا گریهای جد اشده ها از فرقه رجوی که شاهدان زنده جنایتها ؛ خیانتها ؛ زندانی کردن ؛ شکنجه و کشتار ترور … هستند ؛ مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه با آب هفت دریا هم نمی توانند دستان خون آلود خود را تمیز کنند و مردم ایران و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور فریب بدهند .

این را با اطمینان می گویم و خو شاهد بودم با برخورد با ایرانیانی که بطور مستقیم در برخوردهایشان از وجود زندا ن وشکنجه ؛ مرگ اعضاء نگون بخت درزندان اردوگاه بد نام اشرف که از طریق افشاگریهای جد شده ها مطلع شده اند و یا در داخل ایران که باز از طریق افشاگریهای جدا شده هائی که در داخل ایران دست به افشاگری می زنند و یا از طریق خواندن خاطرات جد اشده ها و یا تماشای مصاحبه ها و فعالیت جدا شده ها در کانالهای مجازی که در اروپا به افشاگری جنایات و خیانتهای فرقه رجوی داعشی و ماهیت کثیف و پلید رجوی و مریم قجر داعشی می پردازند مطلع شده اند و همین افشاگریهای جد اشده ها باعث شده مردم ایران بیشتر از فرقه رجوی نفرت داشته باشند .

در آخر به مریم قجر داعشی پیشنهاد می کنم به جای ادا اطوارهای بوزینه وار که گویا مخالف اعدام هستید ! بصورت علنی و کتبآ با دست خط خود بنویس و اعلان کنید که دستور ترور و کشتن جدا شده ها و افشا کننده های مناسبات فرقه گرایانه و مخالفان خود را لغو می کنید و حاضر هستید در یک دادگاه عادلانه به ترورهائی که به نام اعدام انقلابی انجام داده اید جوابگو باشید وگرنه ادعاهایتان یک پاپاسی هم ارزش ندارد .

لغو اعدام و شکنجه در ایران اینده پیش کش شما دستور لغو ترور ( اعدام انقلابی ) جدا شده ها را لغو کنید و باز تکرار می کنم شما هرگز آب تهران نخواهید خورد . شکم خود را برای آیران اینده صابون نزنید که ادعاهایتان فقط موجب خنده می شود لا غیر .

پاریس : محمد رزاقی

(پایان)

*** 

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33731

یاوه سرائی نتانیاهو و قارا کنیزش مریم قجر داعشی 

 محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، دهم اکتبر ۲۰۱۸:… مریم قجر داعشی رئیس جمهور حسرت به دل بهتر از هر کسی می داند که هر پیامی که در رابطه با خواسته های مردم می دهد . از انجا که مردم ایران از هر طبقه و صنفی که باشد از فرقه رجوی داعشی نفرت دارند و حتا نمی خواهند اسم این فرقه را بشنوند در خیلی مواقع از حق و حقوق به حق خود عقب نشینی کرده اند تا … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی اسرائیل عربستان سعودی مطبوعات و تبلیغات خارج از کشوری 1پنکیک نیانیاهو و فرقه رجوی (افشای سری ترین انبار اتمی مخفی ایران)ا

لینک به منبع

یاوه سرائی نتانیاهو و قارا کنیزش مریم قجر داعشی .

چند هفته پیش نتانیاهو بچه کش و قاتل مردم فلسطین در سازمان ملل با یک مشت یاوه سرائی احمقانه مدعی شد که بعد از خارج کردن یک کامیون اطلاعات اتمی ایران از شور اباد اینبار نیروهایش ! در داخل ایران موفق شده اند در تورقوز آباد یک انبار تسلیحاتی و اتمی ایران کشف کنند !

یاوه سرائی نتانیاهو نه تنها توجه هیچ دولت و سازمانهای بین المللی را جلب نکرد بالعکس باعث ابروریزئی برای نتانیاهو شد و مردم ایران با خنده به ریش نداشته نتانیاهو یک دل سیر خندیدند .

بعد از نتانیاهو یک قلاده بوزینه که ریاست جمهوری اسرائیل یدک می کشد در دیدار با مرکل ماهیت ضد ایران و ایرانی خود را به نمایش گذاشت و با زوزه های جانسوز بر علیه ملت ایران روده درازی کرد و ایرانیان با شرف و وطن پرست جواب دندان شکنی به یوه سرائی بوزینه دادند .

البته مثل همیشه یک مشت وطن فروش و جیره خوار عرعرستان و اسرائیل ( فرقه رجوی داعشی و شازده و … ) در مقابل توهین این بوزینه سکوت کردند و برای اینکه جیره مواجبشان قطع نشود خود را به کر ولالی زدند و بار دیگر دشمنی خود با ایران و ایرانی به نمایش گذاشتند و بار دیگر ثابت شد تمام ادعاهائی که این مزدوران وطن فروش گویا به خاطر مردم ایران و در دفاع از حق و حقوق مردم ایران مبارزه می کنند ! حاضر نشدند بر علیه یاوه سرائی این بوزینه حتا یک کلمه اعتراض کنند و همین نشاندهنده پوچ بودن ادعاهای این مزدوران وطن فروش می باشد .

دیروزهم مریم قجر داعشی در ادامه یاوه سرائی ارباب خود مدعی شد در ۵۰ شهر ایران بازاریان و کسبه بازار در اعتصاب هستند و گفته :

از صبح امروز بنا‌ به فراخوان قبلی و به‌رغم تدابیر سرکوبگرانه رژیم، بخشهای زیادی از بازار تهران و شهرهای مختلف از جمله مشهد، تبریز، آذرشهر، مراغه، اصفهان، شهرضا، مبارکه، ارومیه، میاندوآب، سردشت، پیرانشهر، شیراز، کازرون، زاهدان، کنارک، هیرمند، چابهار، ایرانشهر، سراوان، سنندج، مریوان، بانه، سقز، کرمانشاه، پاوه، رشت، گرگان، ترکمن، اراک، کرج، مغان، برازجان، بندرگنابه، زنجان، ابهر و رفسنجان دست به اعتصاب زدند.

یاوه سرائی اعتصاب در ۵۰ شهر ایران توسط مریم قجر داعشی و نشان دادن فیلم بازار در دم صبح که معلوم هنوز ساعت کاری نیست میماند مثل یاوه سرائی نتانیاهو بچه کش که در سازمان ملل با گرفتن عکس یک انبار در تورقوز اباد که گویا توانسته انبار تسلیحاتی و اتمی ایران کشف کند !

این هماهنگی در یاوه سرائی اصلا هم عجیب نیست قبل از این هم مریم قجر در هماهنگی با اربابان جنایتکار خود به سفسطه و یاوه سرائی پرداخته بود و هر بار که نتانیاهو بر علیه ملت ایران موضع می گرفت و خواهان تحریم ملت ایران بود بعد از ان بلافاصله مریم قجر هم همان خواسته را تکرار می کرد و این روزها هم بعد از یاوه سرائی نتانیاهو در سازمان ملل و نشان دادن عکس یک انبار در تورقوز اباد مریم قجر یک فیلم از ساعات قبل باز شدن بازار را نشان می دهد تا یاوه سرائی خود را ثابت کند .

البته مریم قجر داعشی فکر می کند بازاریان هم مثل اعضاء فرقه خو که از کله سحر با شیپور بلند می شوند بازاریان هم باید از ساعت ۵ صبح با شیپور بلند شوند و کرکره مغازه هایشان را بالا ببرند وگرنه از نظر مریم قجر داعشی انهائی که ساعت ۵ صبح مغازه هایشان را باز نکنند معلوم می شود در اعتصاب هستند ! خخ
معلوم می شود یاوه سرائی ها و دروغ پردازیهای نتانیاهو و مریم قجر داعشی ابشخور مشابهی دارد و ادعاهائی که می کنند تمامآ دروغ و دغل بیش نیست و نه تنها از داخل ایران خبر موثق ندارند .

مریم قجر داعشی همچنین مدعی شده :

خانم مریمرجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت به بازاریانوکسبهشجاع که در تهران و دهها شهر کشور دست به اعتصاب زده و به ‌اعتراض علیه رژیم غارتگر آخوندی برخاسته‌اند درود فرستاد و گفت اعتصاب بازاریان در ادامه اعتصابرانندگانزحمتکش از خواست عموم مردم برای تغییر خبر می‌دهد.

مریم قجر داعشی رئیس جمهور حسرت به دل بهتر از هر کسی می داند که هر پیامی که در رابطه با خواسته های مردم می دهد . از انجا که مردم ایران از هر طبقه و صنفی که باشد از فرقه رجوی داعشی نفرت دارند و حتا نمی خواهند اسم این فرقه را بشنوند در خیلی مواقع از حق و حقوق به حق خود عقب نشینی کرده اند تا اسمشان به این فرقه منفور الوده نشود و دخالت مریم قجر داعشی همیشه به ضرر مردم ایران بوده و خواهد بود و مطمئن هستم روده درازی مریم قجر داعشی اینبار هم به ضرر خواسته های مردم خواهد شد و بار دیگر قشرهای مختلف با گذشت از خواسته های خود اجازه نخواهند داد مریم قجر داعشی و اربابانش از نام انها برای منافع و اهدف پلید خود سوء استفاده کنند .

البته در این میان بی بی سی هم فورآ خبر دروغین مریم قجر داعشی در اخبار خود نقل کرد و بار دیگر معلوم شد که هدف بی بی سی همانطور که تروریستهای وحشی داعشی را پیکار جویان اسلامی می نامید و از طرف مردم ایران به بی بی داعش معروف شد اینبار هم با ننه داعش ( مریم قجر داعشی ) همزمان خبردروغین اعتصاب در بازار به خورد شنونده گان خود داد و بار دیگر ثاب کرد که لایق لقب بی بی داعش می باشد .

اما به نتانیاهو بچه کش و یک قلاده بوزینه که عنوان رئیس جمهوراسرائیل یدک می کشد و قارا کنیزشان مریم قجر رئیس جمهور حسرت بدل می گویم که اگر قرار بود مردم ایران به هر کسی که از خود صدا خارج می کند پنبه بچپانند انوقت قیمت پنبه از زعفران گرانتر می شد .

هر ایرانی با شرف ؛ وطن پرست به یاوه سرائی ؛ ادا اطوار بوزینه وار شما یک پاپاسی هم اهمیت نمی دهند . شما همچنان به در اوردن صدا از بالا و پائین خود ادامه بدهید تا جانتان در بیاد .

پاریس : محمد رزاقی

*** 

Rudy_Giuliani_MKO_MEK_NCRI_Rajavi_Cult_Truth_Isnt_Truth_LOLUS envoy to UN denies Giuliani’s claim that Trump wants ‘revolution’ in Iran

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33687

سازمان بی اعتبار مجاهدین خلق . ( ۲ )ا 

 محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، سوم اکتبر ۲۰۱۸:… واقعیت اینکه رجوی در همکاری با ساواک خوب فهمیده بود که دیگر از ان بنیان گذاران گروه کسی زنده نخواهد ماند و زنده  نیست که در مقابل رجوی پزونک خود فروش ابراز وجود کند و با حس فریبکارانه و شارلاتان بازی که بلد بود به کمک ساواک  زمینه سازی ساواک با ارائه یک اطلاعیه ۱۲ ماده ای که توسط ساواک نوشته … 

محمد حنیف نژادآیا کسی هنوز به رجوی چشم امید بسته است؟

لینک به منبع 

لینک به قسمت اول

سازمان بی اعتبار مجاهدین خلق . ( ۲ )

( فرقه رجوی داعشی )

از نوشته قبل :

رجوی روح پلید سعی داشت با دروغ و دغل و یاوه سرائی در نشستهای درونی با تعریف از زندان زمان شاه بدون اینکه اعضاء نگون بخت  از سابقه همکاری وی با ساواک خبری داشته باشند خود را زندانی مقاوم در مقابل  دار و درفش و شلاق ؛ شکنجه های ساواک جا بزند و تا جائی پیش می رفت که مدعی می شد در زنده ماندن وی حتما حکمت ودست خدا در کار بوده !

ولی با اسناد انکار ناپذیر و شاهدانی که خود در مقام و ریاست ارگانهای امنیتی ان زمان بودند اثبات می شود نه حکمتی در کار بوده نه دست خدا بلکه دست همکاری با ساواک باعث زنده ماندن رجوی بز دل شده .

واقعیت اینکه بعد از دستگیری سران گروهی که بعدآ در زندان سازمان مجاهدین خلق برای خود نام نهادند در زندان بی اعتبار شدند و این بخش از تاریخچه کوتاه زندان که باعث بی اعتباری سازمان شده در ان زمان برای عموم مردم و بطور خاص قشر اگاه و روشنفکر نا مشخص مانده بود .

این بی اعتباری هم از ان زمان هست که رجوی شخصا به همکاری با ساواک روی می اورد ولی با وارنه جلوه دادن حقایق می خواهد نقش قهرمان بازی کند که این نقش بازی رجوی لو می رود و به همین خاطر از طرف خیلی از زندانیان سیاسی ان زمان ترد می شود .

همکاری رجوی با ساواک نه تنها باعث بی ابروئی خودش می شود بلکه اعضاء گروه هم در بین زندانیان بی اعتبار می شوند و در همان زندان جبهه بندی حتا بین خود اعضاء گروه  بین شروع می شود که نتیجه این جبهه بندی جدا شدن یک عده از اعضاء از این گروه و اعلام مارکسیست شدن خود را در درون زندان اعلام می کنند که نهایت این اعضاء ساب  بعنوان سازمان پیکار اعلام موجودیت می کنند .

یک عده هم از باند رجوی جدا شده و بر روی خود نام مجاهدین انقلاب اسلامی را انتخاب می کنند مثل گروه میثم و گروهی هم کلا راه و روش و حتا اسم مجاهدین را بقول معروف عطا اش را به لقاعش بخشیده به سمت کسانی می روند که ان موقع در زندان مارکسیستها و یا همین گروه بی اعتبار رجوی به انها مذهبی های سنتی می گفتند .

ولی هر چه بود در یک جمله باید گفت گروه بی اعتبار رجوی .

 واقعیت اینکه رجوی در همکاری با ساواک خوب فهمیده بود که دیگر از ان بنیان گذاران گروه کسی زنده نخواهد ماند و زنده  نیست که در مقابل رجوی پزونک خود فروش ابراز وجود کند و با حس فریبکارانه و شارلاتان بازی که بلد بود به کمک ساواک  زمینه سازی ساواک با ارائه یک اطلاعیه ۱۲ ماده ای که توسط ساواک نوشته و طراحی شده بود رجوی روح پلید اطلاعیه ساواک را به اسم خود ضرب کرد و به بقیه زندانیان گروه شایعه کردند که گویا رجوی شخصا این اطلاعیه ۱۲ ماده ای را نوشته است .

مصاحبه اقای معتمد یکی از ماموران اطلاعاتی ساواک که رجوی روچ پلید با اقای معتمد برای شناسائی ئ دستگیری همراه می شود ( اسناد انکار ناپذیر  )

https://www.facebook.com/sahand.faryad.9/videos/1067726736734839/

در حالی که اقای معتمد از ماموران بلند پایه ساواک در ان دوران به صراحت از خیانت و خوش رقصی رجوی روج پلید برای ساواک می گوید و همکاری رجوی روح پلید تا انجا پیش می رود که یکی دیگر از رئیسان ساواک یک جزوه ۱۲ ماده ای در ساواک طراحی و نوشته می شود ولی از انجا که معلوم نشود این ۱۲ ماده توسط ساواک نوشته شده ان را به سست ترین ؛ بزدل ترین؛ شخص در زندان ( مسعود رجوی ) می دهند تا به اسم خود در بین زندانیان پخش کند و زندانیان را توجیه کند .

۱۲ ماده ای ادعائی رجوی و چند قلاده که هیچ وقت با رجوی در یک ندان نبودند ولی با پفیوزی ؛  شارلاتان بازی گوبلزی یک ۱۲ ماده ای که ان ۱۲ ماده از طرف شخصی بنام  رضا عطارپور رییس کمیته اوین وکمیته مشترک تدوین وبدست رجوی داده است که گویا جدا کردن مذهبی ها با غیر مذهبی ها

ساواک یکی را می خواست که تمام کمال همکاری کند و یک شخصیت دروغ و دغل بازی داشته باشد که بتواند اهداف ساواک را پیش ببرد .

به همین خاطر رجوی روح پلید  خود را تنها باز مانده بنیانگذارن مرکزیت گروه جا زد و توانست اسم سازمان مجاهدین خلقی که حتا در زندان برای گروه انتخاب شده وآرم انهم در زندان طراحی شده بود را به خودش نسبت بدهد و البته رجوی شارلاتان این دست بازی در زندان را به یمن همکاری با ساواک بدست اورده بود .دقیقترباید گفت ساواک یک شخص مفلوک ؛ رذل ؛ بزدلی را در زندان رهبر ساخت تا بدین شیوه خط و خطوط خود را به شیوه ای که می خواهند پیش ببرند .

اینجا یک پارانتز باز کنم و به یک نکته اشاره کنم که باید به ان دقت شود و شاید هیچ وقت مورد اشاره قرار نگرفته است  !

ساواک ان زمان با ۲ سازمان اطلاعاتی ( سیا امریکا و موساد اسرائیل ) همکاری نزدیک داشتند حتا نوع بازجوئی شیوه های بازجوئی را به ماموران ساواک اموزش می دادند ) .

از انجا که رجوی هم جزو افرادی بود که قبل از دستگیری به کمپ های فلسطینی ها رفته بود وقتی همکاری رجوی با ساواک برای دستگیری حنیف نژاد را در کارنامه سیاه و خائنانه خود دارد صد در صد تمامی راهها و رابطینی که اعضاء گروه به فلسطین می بردند انها را هم لو داده . شاید ان پرونده در نزد موساد مجزا باشد بیائید منطقی فکر کنیم :

ادامه دارد ….

پاریس : محمد رزاقی

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33638

فرقه رجوی داعشی ؛ الاهوازی داعشی ؛ البغدادی داعشی همسوء ؛ همفکر ؛ همکار با اربابان مشترک 

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و نهم سپتامبر ۲۰۱۸:… نتیجه همکاری رجوی بزدل با ساواک و پا در میانی برادر مسعود رجوی ( کاظم رجوی )  که ان زمان درکشور سویس بعنوان خبر چین ساواک به شغل خبر چینی از مخالفان رژیم شاه برای ساواک مشغول بود با گرفتن یک درجه  تخفیف مورد عفو ملوکانه قرار می گیرد و بر خلاف سران گروه از اعدام به حبس محکوم می شود … 

Terrorist_Attack_in_Iran_Sepember2018_al_Ahwaz Arab_Peoples_Democratic Front_MEK_Albania_Rajavi_Cult_1عملیات تروریستی مشترک امروز “مقاومت ملی الاحواز” از انگلیس و “سازمان مجاهدین خلق ایران” از آلبانی ده ها کشته و مجروح بجا گذاشت

al_Ahwaz_Arab_People_Democratic_Front_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_Terrorists_2018Terrorists were from “al-Ahwaz Arab People’s Democratic Front” based in London and “Peoples Mojahedin Khalq Organisation” based in Albania 

 فرقه رجوی داعشی ؛ الاهوازی داعشی ؛ البغدادی داعشی همسوء ؛ همفکر ؛ همکار با اربابان مشترک .

لینک به منبع

مجاهدین خلق داعش مزدوران تروریست وابسته

هفته گذشته جناتکاران الاهوازی داعشی دست به جنایت وحشتناک زدند وباعث جان باختن ۲۵ نفر از هموطنانمان شدند که در بین شان از کودک ۴ ساله تا مجروح جنگی که روی ویلچر نشسته شدند . این عمل وحشیانه از طرف هر انسان با شرف ؛ وطن پرست و هر انسانی که ذره ای انسانیت در وجودش بود محکوم شد به جزء فرقه رجوی داعشی و شخص مریم قجر داعشی و عربستان ؛ موساد چند کشور ضد ایران و ایرانی .

ضمن عرض تسلیت به باز مانده گان این حادثه تروریستی و ارزوی بهبودی برای همه زخمی ها این حادثه وحشتناک و غیر انسانی دارم .

جنایتکارانی که دست به این عمل وحشیانه زدند و خون بی گناهان را به زمین ریختند بدانند با این جنایتها ماهیت داعشی و ضد انسانی خود را به نمایش گذاشتند .

واقعیت اینکه اگررسانه ها مختلف و یا سخنرانان و نویسنده گان صدها برنامه می ساختند یا در مورد شناساندن ماهیت ضد انسانی و اهداف پلید تروریستهای وحشی سمینار برگزار می کردند و سخنرانی می کردند و یا صدها مقاله ها نوشته می شد نمی توانست ماهیت ضد انسانی و درون مایه کثیف این تروریستها را به این شفافی نشان بدهد البته مردم ایران با جان و خون خود بهاء ان را پرداختند .

اما انچه بعد از این حمله وحشیانه باز شفاف و مشخص شد دوست و دشمن ایران و ایرانی را برای همه مردم ایران شناخته شد .

چند نفری که با سم دهان پر کن مدافعان حقوق بشر بیل به هوا در امریکا ؛ اروپا ؛ نشسته در حمایت از تروریست ؛ قاتل ؛ متجاوز به ناموس مردم را اطلاعیه صادر کنند اما چشم به جنایت داعشی ها ببندند و مهر سکوت بر لب بزنند .

در این حادثه تروریستی فرقه رجوی داعشی که دم از خلق قهرمان ایران می زند ضد ایران و ایرانی بودن خود را باز به اثبات رساند نه تنها سکوت کرد و کشتار مردم بی گناه محکوم نکرد بلکه با نیم بند خبر انهم با استناد به خبر های رسانه های داخل ایران این جنایت و حمله تروریستی وحشیانه را بنام سازمان مقاومت ملی اهواز اعلام کرد !

البته نباید از فرقه رجوی داعشی انتظار داشت که جنایات داعشی های الاهوازی که همکار ؛ همفکر ؛ هم ارباب خود را محکوم کند . چون بمانند ان مثل میماند که چاقو هیچ وقت دسته خود را نمی برد .

اما یک نکته دیگری هم لازم به ان اشاره کنم .

بعد از حمله تروریستی وحشیانه به مردم اهواز خبر گزاری رسمی بی بی سی با سخنگوی این گروه تروریستی در دانمارک ارتباط مستقیم بر قرار کرد .

از بی بی سی و یا هر رسانه ای که سران داعش را پای خط تماس می اورند و مصاحبه می کنند یک سوال می کنم :

اگر ؛ اگر بر فرض مثال یک گروه جنایتکاری در اروپا و یا امریکا و … این جنایت را انجام میداد و یکی سخنگوی ان گروه تروریستی هم در داخل ایران بود و یک رسانه ایرانی با وی مصاحبه می کرد واکنش مقامات کشورهای اروپائی و امریکا و … چه می شد؟

مگر غیر از اینکه دولت ایران محکوم به حمایت از تروریستها می کردند و یا حتا می گفتند تروریستها مورد حمایت ایران بوده و از مقامات ایرانی دستور می گیرند وایران تهدید به حمله نظامی ؛ تحریم و می کردند .

ــ چرا سران تروریستهای وحشی به راحتی در کشورهای اروپائی و امریکا دست در جیب به راحتی از همه امکانات برخوردار هستند و هیچ محدودیتی برای هدایت و طراحی نقشه های تروریستی ندارند ؟!
ــ چرا دولتهای اروپائی و امریکا اجازه می دهند یک مشت تروریست جنایتکار و مزدور عربستان و موساد با سوء استفاده از قانون دمکراسی برای خود با عناوین حقوق بشری ؛ تلاش برای ازادی و دمکراسی و … در ایران جا بزنند و در شبکه های خبری مصاحبه کنند و خود را تحلیل گر جا بزنند جلسه بر گزار کنند ؟!

البته می دانم که نه بی بی سی نه هیچ رسانه دیگر این سوال از دولتمردان انلگیس و اروپا ؛ امریکا نخواهند کرد .

اما تروریستهای جنایتکار فرقه رجوی داعشی که مریم قجر به انها لقب کانونهای شورشی داده ویا ؛ الاهوازی داعشی ؛ ابوبکر داعشی بدانند با ریختن خون مردم بی گناه ایران نه تنها به اهداف پلید خود نخواهید رسید بلکه نفرت مردم ایران روز به روز به شما داعشی ها بیشتر شده و خواهد شد و مطمئن هستم خونهای ریخته شده در اهواز بدون جواب نخواهد ماند وسران تروریستها بدانند یک روزی ؛ یک جائی تاوان سنگینی را به خاطر این جنایتهایتان خواهید داد .

دیر یا زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد . خونهای ریخته شده یقه شما را خواهد گرفت .

پاریس : محمد رزاقی

(پایان)

***

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33390

سازمان بی اعتبار مجاهدین خلق . ( ۱ )

 محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، هشتم سپتامبر ۲۰۱۸:…  چند روز گذشته  تلویزیون فرقه رجوی معروف به سیمای اسارت وسایتهای فرقه رجوی داعشی به مناسبت تاسیس سازمان بی اعتبار مجاهدین با پخش ودرج مصاحبه های سران جنایتکار خود سعی دارد سازمان بی اعتبار مجاهدین خلق را با کلمات سلمبه ، قلمبه و دروغ و دغل به خیانتها و جنایتها ؛ وطن فروشیهای … 

محمد حنیف نژادآیا کسی هنوز به رجوی چشم امید بسته است؟

سازمان بی اعتبار مجاهدین خلق . ( ۱ )

چند روز گذشته  تلویزیون فرقه رجوی معروف به سیمای اسارت وسایتهای فرقه رجوی داعشی به مناسبت تاسیس سازمان بی اعتبار مجاهدین با پخش ودرج مصاحبه های سران جنایتکار خود سعی دارد سازمان بی اعتبار مجاهدین خلق را با کلمات سلمبه ، قلمبه و دروغ و دغل به خیانتها و جنایتها ؛ وطن فروشیهای خود و نفرت مردم ایران از این فرقه سرپوش بگذارند  تا به خیال احمقانه و ابلهانه خود به بیش از پنجاه سال  جنایت ؛خیانت ؛ جاسوسی ؛  وطن فروشی خود رنگ انقلابی ؛ مبارزه  و… بدهند .

مصاحبه ها سران فرقه از جمله :

ــ مهدی ابریشمچی شوهر سابق مریم قجر با نام مستعار مهدی تهرانی معروف به مهدی قواد ( مهدی زن فروش ) .

ــ عباس داوری با نام مستعار رحمان معروف به جاسوس الدوله .

ــ مهدی برائی با نام مستعار احمد واقف معروف به احمق واق واق .

نکته مهم در این مصاحبه ها اینکه سران فرقه با نعل وارونه زدن در همه زمینه ها به خیال احمقانه خود تاریخ گندیده و ایدئولوژی دست سازکه بنای ان اسلام و مارکسیست درهم و برهم را بعنوان ایدولوژی مشعشع اسلام انقلابی  سازمان موسوم به مجاهددین خلق را در زر ورق پیچیده و دراصل سازمان بی اعتبار موسوم به مجاهدین خلق را که به فرقه رجوی داعشی معروف شده یک سازمان گل و بلبل نشان بدهند !

شاید خیلیها فکر کنند که رجوی داعشی بعدآ و با قرار گرفتن درمقام رهبر؛ سازمان را به انحراف و بی راهه برد .

واقعیت اینکه من خود نیز جزو همین دسته بودم . اما با مرور زمان و هر چه به عملکرد گذشته این سازمان از روز تاسیس تا به امروز نگاه می کنمو با توجه به تجربه نزدیک به ۲۰ سال عضویت در این فرقه و زندگی شبانه روزی در اردوگاههای این فرقه می بینم خشت اول کج بوده و عصاره ان ایدئولوژی دست ساز درنهایت می شود رجوی داعشی و هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر حنیف نژاد؛ سعید محسن و … زنده بودند بهتراز رجوی داعشی از اب در می امدند !

ولی از انجا که بحث اصلی عملکرد رجوی داعشی و دیگر سران فرقه می باشد بپردازیم به مسئله امروزی .

سران جنایتکار ؛ وطن فروش فرقه رجوی که سالیان سال دست در دست رجوی روح پلید در کشتار ؛ ترور ؛ جنایت ؛ علیه مردم ایران و عراق و شکنجه و زندان ؛ کشتن اعضاء ناراضی نقش اصلی را دارند با مخ های پوسیده فکر می کنند می توانند تاریخ گندیده یک سازمان بی اعتبار با پاشیدن عطر و ادکلن پرافتخار به دیگران قالب کنند .

 ــ  در این مصاحبه ها سران فرقه رجوی داعشی طبق روال معمول و با یاوه سرائی می خواهند از رجوی بز دل پسرشجاع و قهرما ن بسازند !

در حالی که اسناد انکار ناپذیر از همکاری رجوی با ساواک در زمینه لو دادن اعضاء و رهبران گروهی که  آن زمان اسم و رسم سازمانی نداشتند وجود دارد و ثابت می کند رجوی بز دل بدون خوردن حتا یک سیلی مشخصات و کروکی خانه اعضاء گروه را برای ساواک رسم می کند وبا دست خط خود هر انچه را برای دستگیری دیگر اعضاء گروه بوده بطور خاص مشخصات حنیف نژاد را  می نویسد و فراتر از ان حتا برای دستگیری اعضاء گروه با ماموران ساواک در خیابانها همراهی می کند و سوار بر ماشین ساواک تا خانه مورد نظر ماموران را همراهی می کند .

نتیجه همکاری رجوی بزدل با ساواک و پا در میانی برادر مسعود رجوی ( کاظم رجوی )  که ان زمان درکشور سویس بعنوان خبر چین ساواک به شغل خبر چینی از مخالفان رژیم شاه برای ساواک مشغول بود با گرفتن یک درجه  تخفیف مورد عفو ملوکانه قرار می گیرد و بر خلاف سران گروه از اعدام به حبس محکوم می شود . ( نوشته های پرویز ثابتی در کتابی بنام در دامگه حادثه ) همکاری رجوی بز دل با ساواک کاملا به تائید یک از ریاست وقت ساواک و همچنین مصاحبه اقای معتمد افسرعملیاتی ساواک در دستگیری حنیف نژاد و … که می گوید :

همین مسعود رجوی را با ماشین گشت می‌بردم تو خیابان که آدرس نشان بدهد. خانه‌‌ محمد حنیف‌نژاد رهبر مجاهدین به اتفاق محمد حیاتی که الان در لیبرتی است را او لو داد. من رنگ در خانه دقیق یادم هست. من در دستگیری حنیف نژاد شرکت داشتم. به خاطر همین همکاری‌ها بود که با تلاش مسئولان ساواک، رجوی تخفیف مجازات گرفت.

اما رجوی روح پلید به همان مثال گ …. ز در مسگر اباد و لاف در غربت .

سعی داشت با دروغ و دغل و یاوه سرائی در نشستهای درونی با تعریف از زندان زمان شاه بدون اینکه اعضاء نگون بخت  از سابقه همکاری وی با ساواک خبری داشته باشند خود را زندانی مقاوم در مقابل  دار و درفش و شلاق ؛ شکنجه های ساواک جا بزند و تا جائی پیش می رفت که مدعی می شد در زنده ماندن وی حتما حکمت ودست خدا در کار بوده !

ولی با اسناد انکار ناپذیر و شاهدانی که خود در مقام و ریاست ارگانهای امنیتی ان زمان بودند اثبات می شود نه حکمتی در کار بوده نه دست خدا بلکه دست همکاری با ساواک باعث زنده ماندن رجوی بز دل شده .

مدارک همکاری مسعود رجوی با ساواک علیه سازمان مجاهدین خلق ایران

مدارک همکاری مسعود رجوی با ساواک علیه سازمان مجاهدین خلق ایران

مدارک همکاری مسعود رجوی با ساواک علیه سازمان مجاهدین خلق ایران

مدارک همکاری مسعود رجوی با ساواک علیه سازمان مجاهدین خلق ایران

همچنین:

http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20673

تاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

ابراهیم خدابنده 2014ابراهیم خدابنده، ایران اینترلینک، سوم سپتامبر ۲۰۱۵:… سایت “مجاهدین” متعلق به فرقه رجوی مطلبی با عنوان “مهمترین وقایع تاریخ ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق” نوشته که در لینک زیر قابل دسترسی می باشد.  سازمان مجاهدین خلق در این واقعه نگاری، بنا بر مصلحت روز، عمدا خیلی از موارد را از قلم انداخته، یا کاملا وارونه جلوه داده، یا به شعر و شعارهای کلی بسنده کرده است. از جمله موارد کتمان حقایق یا قلب …

کمپ بدنان اشرف تعطیل شدابراهیم خدابنده: جریان مسئله داری در فرقه رجوی – قسمت هشتم

محمد حنیف نژادآیا کسی هنوز به رجوی چشم امید بسته است؟

http://iran-interlink.org

تاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

ابراهیم خدابنده – شهریور ۱۳۹۴

سایت “مجاهدین” متعلق به فرقه رجوی مطلبی با عنوان “مهمترین وقایع تاریخ ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق” نوشته که در لینک زیر قابل دسترسی می باشد.

http://www.mojahedin.org/pages/timeline-pmoi.aspx

سازمان مجاهدین خلق در این واقعه نگاری، بنا بر مصلحت روز، عمدا خیلی از موارد را از قلم انداخته، یا کاملا وارونه جلوه داده، یا به شعر و شعارهای کلی بسنده کرده است.

از جمله موارد کتمان حقایق یا قلب آنها عبارتند از:

– در توضیح ضربه اول شهریور ۱۳۵۰، هیچ اشاره ای به استراتژی مبارزه مسلحانه با رژیم شاه و طراحی ترور در جریان جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی نشده است.

– در خصوص “احمد رضائی”، سازمان همیشه از او به عنوان اولین شهید عملیات انتحاری یاد میکرد که این توصیف از قلم انداخته شده و هیچ اشاره ای به نحوه کشته شدن او نگردیده است.

– در خصوص اعدام نشدن مسعود رجوی به تلاش های بین المللی برادرش کاظم اشاره شده، حال آنکه کاظم رجوی خود سفیر شاه و همکار ساواک بود و در ضمن اسناد ساواک دال بر همکاری مسعود رجوی در بازجوئی و زندان نیز موجود است.

– جالب است که به کشته شدن رضا رضائی و فاطمه امینی و سایرین اشاره میشود اما سخنی از تعلیم دیدن در اردوگاه های فلسطین و ترور و مبارزه مسلحانه و هواپیماربائی برفراز خلیج و بردن هواپیما به عراق و دیگر جریانات از این دست به میان نیامده است.

– ترور مستشاران و بازرگانان آمریکائی و دشمن اصلی تلقی کردن امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و سرود های “نبرد با آمریکا” و “سر کوچه کمینه” هم گویا فراموش شده است.

– انقلاب ۵۷ حاصل تلاش و مجاهدت سازمان مجاهدین خلق و هوادارانش نشان داده شده که رهبری آن در شرایط عدم حضور مسعود رجوی در صحنه و زندانی بودن وی ربوده شد.

– ماجرای “محمدرضا سعادتی” کاملا فراموش شده است. آیا جاسوسی برای شوروی سابق درست بعد از پیروزی انقلاب جزو تاریخچه سازمان نیست؟

– حمایت از گروگان گیری دیپلمات های آمریکائی در تهران و خواستار محاکمه آنان شدن و همچنین هدیه دادن سلاح به یاسر عرفات و تأکید بر مقاومت مسلحانه مقابل اسرائیل و مطالبی از این دست هم گویا فراموش شده یا از قلم افتاده است. بیاد داریم که جمهوری اسلامی همیشه از جانب سازمان متهم به مماشات با امپریالیسم و صهیونیسم بود.

– تهاجم رژیم بعث عراق در شهریور ۱۳۵۹ و واکنش ها و موضعگیری های سازمان مجاهدین خلق در برابر دشمن متجاوز به خاک میهن، از جمله در پیام نوروزی سال ۶۰ مسعود رجوی که ایران را آغازگر جنگ دانسته و عملا از شرکت در دفاع علیه تجاوز خارجی به بهانه “سنگرهای مستقل” طفره رفته بود، عمدا از صفحه تاریخ سازمان پاک شده است.

– در خصوص شورای ملی مقاومت، نام ابوالحسن بنی صدر و حزب دموکرات کردستان و سایر جداشدگان پاک شده و جالب است که از این ارگان، که جمعا چیزی به غیر از سازمان مجاهدین خلق و هوادارانش از آن نمانده، به عنوان “پایدارترین ائتلاف سیاسی ایران” یاد شده است. کدام شخصیت یا جریان سیاسی دارای کمترین زاویه با مجاهدین خلق در شورای ملی مقاومت باقی مانده است؟

– به ۱۹ بهمن ۶۰ و ۱۲ اردیبهشت ۶۱ و غیره پرداخته شده اما کوچکترین اشاره ای به ۷ تیر و ۸ شهریور و ترورهای آن سالیان که همیشه جزو افتخارات سازمان بود و به آنها می بالید نگردیده است.

– در خصوص انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین خلق چرا صرفا به شعر و شعار بسنده شده و کوچکترین اشاره ای به اصل ماجرا که جدا شدن مریم قجر عضدانلو از مهدی ابریشم چی و ازدواج او با مسعود رجوی که بعدها به الگوئی برای تمامی زنان شورای رهبری سازمان تبدیل گردید نشده است.

– به عزیمت به جوار خاک میهن، که نام مستعار کشور عراق است، و تأسیس ارتش آزادیبخش ملی اشاره گردیده اما هیچ نامی از صدام حسین برده نشده و یادی از خدمات او که رجوی همیشه مصرانه خواستار ملاقات و عکس گرفتن با وی بود نگردیده است.

– جای عکس های ملاقات های رجوی و صدام در این واقعه نگاری خالی است. به ۱۲۰ ساعت نوارهای ملاقات های مسعود رجوی و مسئولین سازمان مجاهدین خلق با مسئولین سرویس های امنیتی عراق در دوران صدام حسین و پول هائی که گرفته شد هم اشاره ای نشده است.

– به عملیات مروارید پرداخته شده که سازمان همیشه آنرا به دروغ جنگ علیه سپاه پاسداران ایران معرفی مینمود. بعدها مشخص شد که این عملیات با همدستی نیروهای صدام حسین علیه قیام کردها در شمال عراق بوده است. جا داشت به قتل عام مردم بی دفاع کردستان در شمال و شیعیان در جنوب عراق در مشارکت با نیروهای صدام حسین که اسناد و مدارک و شاهدان عینی آن همگی موجود و حاضر هستند هم اشاره ای میشد.

– از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۰، یعنی به مدت یک دهه تنها رژه رفتن و انتخاب رئیس جمهور و مسئول های اول در کارنامه مجاهدین خلق آورده شده است. از اشغال خشونت آمیز سفارت های ایران در کشورهای مختلف به صورت هماهنگ و همزمان که به اقدامات خود جوش هواداران نسبت داده شد و مأموریت سه ساله ناموفق مریم رجوی در پاریس و همچنین طرح هائی مانند راهگشائی و خمپاره زنی در داخل ایران که منجر به کشته شدن جمعی از شهروندان و همچنین نیروهای مجاهدین خلق و دستگیری و اسارت آنها شد هم کوچکترین اشاره ای نشده است.

– جا دارد در این برهه از موج دستگیری و شکنجه اعضای مظنون به همکاری با وزارت اطلاعات ایران هم سخنی به میان می آمد که شاهدان عینی آن هم اکنون در ایران و اروپا فراوانند. کسانی که به امید پیوستن به یک نیروی انقلابی به سازمان پیوستند اما سر از سلول های انفرادی و شکنجه گاه های همان نیرو در آوردند.

– همچنین جا داشت یادی از مرضیه که سازمان نهایت سوء استفاده را از او در این سالها کرد میشد و اینکه زمانی که از کرده خود پشیمان بود و لب به اعتراض گشود وی را محبوس نگاه داشتند تا در غربت و بی کسی مرد.

– آوردن عنوان “اولین افشاگری مجاهدین خلق در باره پروژه مخفیانه هسته ای رژیم” در سال ۱۳۸۱ هم بعد از همه این قضایای اخیر و بسته شدن پرونده “بحران ساختگی” اسرائیل و جنگ طلبان آمریکا علیه ایران جای بحث دارد. حذف نشدن این خیانت آشکار ملی از واقعه نگاری سازمان نشان میدهد که این گزارش بیشتر برای مخاطبان خاص تهیه شده است.

– عنوان “کودتای ننگین ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳″ که به دستگیری مریم رجوی و حدود ۱۲۰ نفر دیگر در مقر وی در پاریس به اتهام پول شوئی و طراحی ترور مخالفان اطلاق شده است واقعا جای تعمق دارد. کودتای دولت فرانسه در خاک خودش علیه یک گروه تروریستی ناقض قانون هم از آن حرف هاست.

– اشاره ای هم به خودسوزی های بعد از این واقعه شده است که نمایش تروریستی یک فرقه مخرب کنترل ذهن است. عنوان شده که ۱۶ نفر در کشورهای مختلف اروپائی (مصطفی محمدی در کانادا عمدا از قلم افتاده است) به صورت کاملا همزمان اما خودجوش و بدون اطلاع سازمان دست به خودسوزی زدند. درست مانند ادعای علی صفوی در مصاحبه با بی بی سی است که همه اعضای سازمان ناگهان همزمان و بدون هیچگونه هماهنگی تصمیم به طلاق از همسران خود گرفتند.

– یکی از مواردی که جا دارد در تاریخچه مجاهدین خلق به آن پرداخته شود تحصن چند ساله خانواده های دردمند و رنج کشیده مجاهدین خلق در کنار حصارهای پادگان اشرف است که صرفا خواهان دیدار کوتاهی با فرزندان خود بودند که در این واقعه نگاری با عنوان “جنگ روانی وزارت اطلاعات آخوندی” از آن گذشته است.

– مواردی مانند عوض شدن نوری مالکی نخست وزیر عراق یا پایان خدمت کوبلر نماینده دبیر کل ملل متحد در این کشور معلوم نیست به چنین دلیل “پیروزی بزرگ مقاومت ایران” تلقی شده اند. به دنبال سریال شکست ها و در بن بست کامل بودن، البته هم باید به چنین مواردی به عنوان پیروزی متوسل شد.

– افرادی هم که در اشرف و لیبرتی کشته یا فوت کرده اند هم همه بر تقصیرات رجوی اضافه میکند و هیچ جای افتخار ندارد که سازمان به آنها مباحات میکند. رجوی باید پاسخ تک تک خون های ریخته شده را که به سادگی قابل اجتناب بود بدهد. راستی آنهمه اصرار برای حفظ پادگان اشرف و اینهمه اصرار برای ماندن در عراق و به کشتن دادن هر چه بیشتر افراد به چه منظوری است و چه استراتژی تعقیب میشود؟

– در تاریخچه سازمان از سال ۱۳۸۰ به بعد هم عمدتا از بیانیه های مختلف با امضاهای جعلی و باز هم انتخابهای مسئول اول و کشمکش های حقوقی و مشغول شدن با لیست های تروریستی و درگیری ها در عراق و باز هم به کشتن دادن افراد بیشتر بخاطر لجبازی های رجوی و غیره سخن به میان می آید.

– چرا انتخاب مسئول اول در سازمان مجاهدین خلق که هیچ جائی ندارد و در یک مراسم فرمایشی با تنها یک کاندیدا و با رأی صد در صدی انجام میشود اینقدر در واقعه نگاری سازمان مهم و برجسته است اما بسیاری از نقاط عطف و استراتژیک و خصوصا وضعیت اسفبار کنونی سازمان از قلم افتاده اند؟

– آخرین مطلب این واقعه نگاری مربوط به گردهمائی ۲۳ خرداد امسال با شرکت تعدادی از بازنشستگان جنگ طلب امپریالیستی و صهیونیستی است که دگردیسی کامل فرقه رجوی را از یک سازمان انقلابی ضد سرمایه داری به یک فرقه عمله امپریالیسم نشان میدهد. رجوی از ماجرای محمد رضا سعادتی تا امروز همچنان به دنبال “حمایت یک ابر قدرت” برای به حاکمیت رسیدن در ایران است.

موارد بسیار زیاد دیگری هم هست که آشکارا دروغ گفته شده، یا حقایق تحریف گردیده، یا مسکوت مانده اند که اغلب از آن اطلاع دارند و اگر بخواهم وارد جزئیات شوم این مقاله به یک کتاب قطور تبدیل خواهد شد. یاد آن حکایت معروف الجزایری افتادم که روزی پسری که از بدنامی و بی آبرو بودن پدرش رنج می برد از وی خواست تا در میان مردم دعوی شرافت کند. پدر پاسخ داد که باید اول صبر کند تا کسانی که وی را میشناسند سر بر زمین بگذارند و بعد دست به چنین کاری بزند. البته مسعود رجوی آنقدر عجول و در عین حال وقیح است که فرصت نمیدهد کسانی که تمامی تاریخچه سازمان را خود از نزدیک شاهد بوده و تجربه کرده اند از میان بروند و بعد دست به چنین تحریفاتی بزند.

در زیر مروری بسیار مختصر و کوتاه بر تاریخچه ۵۰ ساله سازمان، که من ۲۳ سال از این سالیان را عضو تمام وقت این سازمان بودم، می نمایم.

از تأسیس سازمان در سال ۴۴ تا انقلاب ۵۷

سازمان مجاهدین خلق در ۱۵ شهریور ۱۳۴۴ توسط محمد حنیف نژاد بنیانگذاری شد. قیام مردم ایران در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ علیه دیکتاتوری محمدرضا پهلوی، محمد حنیف نژاد از اعضای نهضت آزادی را بر آن داشت تا دست به تشکیل یک سازمان انقلابی برای مبارزه به قول خودش علمی با شاه بزند. او معتقد بود که شرایط انقلاب به لحاظ عینی فراهم شده اما شرایط ذهنی هنوز آماده نگردیده است. “محمد آقا” به گفته خودش سازمان مجاهدین خلق را با کادرهای حرفه ای برای بدست گرفتن رهبری انقلاب جهت سرنگون کردن شاه تأسیس نمود.

در آن زمان سه گرایش عمده علیه شاه وجود داشت که عبارت از مذهبیون، ملیون، و مارکسیست ها بودند که هر کدام توسط شخصیت ها و احزاب مختلف آن زمان نمایندگی میشدند. حنیف نژاد با ترکیب و التقاط تفکرات این سه گرایش، یعنی اسلام، ملی گرائی، و سوسیالیسم، ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق را برای جذب حداکثر افراد ممکن در زیر یک چتر تدوین کرد و البته توانست نظر مساعد بسیاری از هر سه جریان را به خود جلب نماید.

تشکیل سازمان مجاهدین خلق همزمان با تشکیل سازمان چریک های فدائی خلق با ایدئولوژی مارکسیستی بود که درست مانند مجاهدین خلق معتقد به مبارزه مسلحانه چریک شهری به سبک سازمان های چپ آمریکای لاتین بوده و سازمان خود را بر اساس موازین حزبی ولادیمیر لنین رهبر انقلاب روسیه و اصول تشکیلاتی مائو تسه تونگ رهبر انقلاب چین تشکیل داده بودند.

سازمان مجاهدین خلق ظاهرا با نگرش ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی و همچنین با نفی استثمار و سرمایه داری پا به عرصه مبارزه با شاه گذاشت و اعلام نمود که تضاد اصلی به لحاظ محتوائی و اجتماعی بین کار و سرمایه، و به لحاظ سیاسی و بین المللی بین امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و خلق های محروم می باشد. این سازمان آن زمان افراد خود را برای گرفتن تعلیمات نظامی و چریکی به اردوگاه های مقاومت فلسطین فرستاد.

ابتدا چریک های فدائی خلق وارد مبارزه مسلحانه با شاه شده و در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل در حوالی لاهیجان حمله مسلحانه نمودند. سازمان مجاهدین خلق همانطور که در تاریخچه خود آورده است برای اینکه در این امر عقب نماند به صورت زودرس و قبل از کسب آمادگی های لازم وارد مبارزه مسلحانه شد که در ۱ شهریور سال ۵۰ ضربه خورد و تقریبا تمامی کادرهای سازمان، از جمله مسعود رجوی، قبل از اینکه بتوانند وارد هرگونه عمل مسلحانه شوند دستگیر شدند. سازمان برنامه ریزی کرده بود تا در جریان جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی که قرار بود در مهرماه ۱۳۵۰ با تعداد کثیری از مهمانان خارجی به اجرا درآید ترور، خرابکاری و آدم ربائی نماید.

در ۱۱ بهمن ۱۳۵۰ احمد رضائی که اولین شهید مجاهدین خلق لقب گرفت در یک عملیات انتحاری خود و تعدادی از مأموران پلیس شاه را کشت. در ۳۱ فروردین ۱۳۵۱ اولین دسته از مرکزیت سازمان توسط شاه اعدام گردید. در ۴ خرداد همان سال بنیانگذاران سازمان اعدام شدند. بسیاری دیگر از دستگیر شدگان نیز به اعدام و حبس های طویل المدت محکوم گردیدند. مسعود رجوی که به اعدام محکوم شده بود، به یمن تلاش برادرش کاظم رجوی که سفیر شاه بود و با ساواک نیز همکاری داشت و همچنین تعاملات خود مسعود در زندان با ساواک، تنها عضو مرکزیت بود که اعدام نشد و حکم او به حبس ابد تقلیل یافت.

در این سالها یک سلسله اقدامات خرابکارانه و سوء قصد نسبت به مستشاران و بازرگانان آمریکائی و همچنین اشخاص و اماکن دولتی و نظامی در ایران توسط تیم های عملیاتی مجاهدین خلق صورت گرفت که متعاقبا به کشته شدن یا دستگیری و اعدام اعضای مجاهدین خلق نیز منجر گردید.

در سال ۱۳۵۴ مرکزیت آنزمان سازمان مجاهدین خلق، بعد از زمینه چینی های لازم، اعلام تغییر ایدئولوژی نمود و مارکسیسم را به جای اسلام برگزید. کسانی که با این امر مخالفت کرده و در برابر آن ایستادند کنار گذاشته شدند یا حتی به قتل رسیده یا به ساواک معرفی گردیدند. مجید شریف واقفی از جمله قربانیان این جریان بود.

ارزیابی کسانی که دست به تغییر ایدئولوژی زدند این بود که اسلام دیگر دینامیزم لازم برای ادامه مبارزه را ندارد و ایدئولوژی علمی و عملی عصر حاضر مارکسیسم است. این ارزیابی در نگاهی سطحی و فرصت طلبانه منطقی به نظر میرسید. به قول رئیس جمهور وقت آمریکا بیش از نیمی از جهان کمونیست بودند و تمامی انقلابات و جنبش های مطرح جهان هم با گرایشات مارکسیستی شکل گرفته بود.

تفاوت جدی سازمان مجاهدین خلق با سایر جریانات مذهبی و اسلامی در این بود که این سازمان بر خلاف آنان، مبارزه را بعد از پذیرش اسلام و به عنوان یک تکلیف شرعی نپذیرفته بود. بلکه ابتدا مبارزه مسلحانه برای سرنگونی شاه و تشکیل یک سازمان نظامی رهبری کننده انقلاب را انتخاب کرده و آنگاه به اسلام تمسک جسته بود.

ارزیابی مرکزیت آن زمان سازمان کاملا غلط از آب در آمد و سازمان مجاهدین خلق بسیاری از حمایت ها و امکانات خود را با تغییر ایدئولوژی از دست داد. این موضوع موجب شد تا مسعود رجوی که ابتدا سکوت کرده بود در زندان یک بیانیه ۱۲ ماده ای صادر نماید و تصمیم مرکزیت بیرون از زندان را نفی کرده و آنرا کودتای اپورتونیسم چپ نما بنامد. او اعلام نمود که مبارزه سازمان مجاهدین خلق با شاه همچنان مبتنی بر ایدئولوژی اسلام است.

از انقلاب ۵۷ تا شروع قیام مسلحانه در سال ۶۰

انقلاب اسلامی مردم ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ موجب آزاد شدن تمامی کادرهای سازمان از زندان شد. رجوی آنطور که بعدها میگفت به قول خودش از انقلاب زودرس خوشنود نبود چرا که بر اساس استراتژی سازمان مجاهدین خلق، انقلاب ضد سلطنتی می بایست به رهبری این سازمان صورت می گرفت که چنین چیزی آن زمان در تصور هم نمی گنجید.

مسعود رجوی بعدها در تحلیل های خود مکررا عنوان نمود که “رهبری انقلاب ضد سلطنتی ربوده شد”. یعنی او به وضوح خود را مستحق رهبری این انقلاب میدید. مریم رجوی هم بارها در نشست های مختلف تکرار کرد که وظیفه مبرم او و اعضای سازمان اینست که رهبری انقلاب را به صاحب اصلی اش یعنی مسعود باز گردانند.

اولین اقدام مجاهدین خلق پس از پیروزی انقلاب ارتباط با سفارت شوروی سابق در تهران بود. قصد رجوی از همان ابتدا کسب حاکمیت ایران به هر قیمت بود و همانطور که سالها بعد در نشست های موسوم به “حوض” در عراق عنوان نمود برای این امر نیاز به حمایت یک ابرقدرت داشت.

در ۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸، یعنی کمتر از سه ماه بعد از انقلاب اسلامی ایران، محمدرضا سعادتی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق هنگام اجرای قرار ملاقات با مأمور شوروی سابق در تهران دستگیر شد. جالب توجه است که دقیقا در همان روز سران سازمان از جمله مسعود رجوی و موسی خیابانی با آیت الله خمینی دیدار داشتند.

مسعود رجوی موسی خیابانی آیت الله خمینی

(مسعود رجوی و موسی خیابانی در دیدار با آیت الله خمینی)

سازمان مجاهدین خلق با استفاده از فضای باز سیاسی بوجود آمده اقدام به تبلیغات و جذب نیرو نمود و در آذرماه ۵۸ به بهانه مقابله نظامی مردمی با تعرض آمریکا که مدام خطر آنرا گوشزد میکرد، میلیشیای مجاهد خلق را با سازمان کار نظامی تشکیل داد.

رجوی از همان ابتدای آزاد شدن از زندان به گفته خودش در تدارک مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نوپا بود. او حتی بعدها میگفت زمانی که سایر گروه ها به فکر تأسیس حزب و تشکیل کنگره بودند او در صدد جمع آوری سلاح و سازماندهی نظامی و تشکیل میلیشیا برای روز موعود جنگ مسلحانه بود. در همین راستا سازمان اقدام به گماردن نفوذی هائی در حساس ترین نهادهای کشور از جمله دفتر حزب جمهوری اسلامی، دفتر ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور و غیره نمود.

قبل از تجاوز عراق به خاک ایران در شهریور ۱۳۵۹، مسعود رجوی به صورت مخفیانه سفری به فرانسه داشت و در آنجا با واسطه گری فرانسه برای اولین بار با رژیم بعث عراق ارتباط برقرار نمود. گفته ها حاکی است که قرار بر این شد که صدام حسین جنگ را شروع نماید و مجاهدین خلق هم از داخل عمل کرده و نظام را ساقط نمایند. موضعگیری ها و اقدامات بعدی مجاهدین خلق مؤید این گفته هاست.

نخستین جدائی عمده و اساسی از سازمان مجاهدین خلق بعد از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۹ اتفاق افتاد که سه تن از اعضای قدیمی سازمان به نام های رضا رئیسی (رئیس طوسی)، حمید نوحی، و حسین رفیعی طی اطلاعیه ای به تاریخ ۱۱ تیرماه رسما و علنا از این فرقه جدا شده و سپس بعد از واکنش های غیراصولی سازمان، دلایل خود را در کتابی با عنوان “روند جدائی” اعلام نمودند.

برخورد سازمان مجاهدین خلق با جداشدن این سه عضو قدیمی تشکیلات همان بود که بعدها در قبال هرجداشده ای پیش گرفته شد. سازمان اولا به دروغ عضویت آنها در سازمان مجاهدین خلق را منکر شد و آنرا تکذیب نمود و ثانیا آنان را آماج انواع اتهامات و توهین ها و تحقیرها قرار داد و تلاش کرد تا آنها را به شیوه های روانی سرکوب و ساکت نماید.

در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ رژیم بعث عراق تهاجم گسترده هوائی و زمینی خود علیه ایران را آغاز کرد و جنگ ۸ ساله ای را به ایران تحمیل نمود. متعاقب درگیر شدن تمامی نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی کشور در جنگ، تقابلات مجاهدین خلق با نظام نوپای جمهوری اسلامی هم شدت گرفت و ابوالحسن بنی صدر در مقام رئیس جمهور که فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشت به جای صرف همه انرژی خود در دفاع از میهن با آنها همراه شد. قوای بعثی که از حمایت بی دریغ غرب نیز برخوردار بود شهرهائی از میهن را در اشغال خود در آورده بود.

مسعود رجوی در پیام نوروز سال ۶۰ خود اولا ایران را آغازگر جنگ معرفی نمود و ثانیا اعلام کرد از آنجا با نیروهای نظامی ایران مرزبندی دارد در صفوف و سنگر های مستقل به دفاع از میهن خواهد پرداخت که عملا عدم شرکت خود در جنگ را اعلام نمود. همین بیانیه به خودی خود در هر کشوری میتواند به عنوان یک سند خیانت تلقی شده و مورد پیگرد قرار گیرد.

قیام مسلحانه سال ۶۰ تا عزیمت به عراق در سال ۱۳۶۵

عصر روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ هواداران و وابستگان سازمان مجاهدین خلق حرکتی خشونت آمیز را در تهران انجام دادند. هواداران سازمان با تمام قدرت خود به خیابان ها ریختند. سازمان مجاهدین خلق این روز را آغاز مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی و به اصطلاح پایان فاز سیاسی و ورود به فاز نظامی نامید. این واقعه منجر به کشته شدن و دستگیری و اعدام جمع زیادی از شرکت کنندگان در این تظاهرات در سایه جنگ خارجی شد.

انفجاری بسیار قوی در دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط نفوذی سازمان محمدرضا کلاهی، در تاریخ ۷ تیر ۶۰ رخ داد که به کشته شدن آیت الله بهشتی رئیس قوه قضائیه و جمعی از دولتمردان و همچنین افراد عادی منجر گردید.

در ۳۰ تیر همان سال تأسیس شورای ملی مقاومت توسط بنی صدر به عنوان رئیس جمهور شورا و مسعود رجوی به عنوان مسئول شورا اعلام گردید که تعدادی از سازمان ها و شخصیت های سیاسی به عضویت آن در آمدند که در حال حاضر تقریبا کسی از آن عده اولیه باقی نمانده است.

مسعود رجوی در ۷ مرداد سال ۶۰ همراه با رئیس جمهور ابوالحسن بنی صدر با یک فروند جنگنده نیروی هوائی ایران تحت هدایت بهزاد معزی خلبان سابق شاه به پاریس گریخت و درخواست پناهندگی سیاسی نمود که بلافاصله مورد قبول قرار گرفت.

مسعود رجوی ابوالحسن بنی صدر پاریس

(رجوی، بنی صدر و معزی بلافاصله بعد از فرار به پاریس)

در دفتر ریاست جمهوری نیز در ۸ شهریور همان سال بمبی توسط نفوذی مجاهدین خلق مسعود کشمیری منفجر شد که به کشته شدن رئیس جمهور رجائی و نخست وزیر باهنر انجامید. متعاقبا ترور های سریالی در تهران و دیگر شهرها از جمله عملیات انتحاری متعدد در شهرهای مختلف ایران صورت گرفت که در این رابطه جمع بسیاری کشته شدند. متقابلا اعدام اعضا و هواداران مجاهدین خلق نیز در سایه دفاع در برابر تجاوز خارجی ادامه داشت.

خط “زدن سرانگشتان رژیم” به شکل ایجاد تیم های ترور به عنوان استراتژی جدید در دستور کار قرار گرفت که مردم عادی کوچه و خیابان را به بهانه داشتن ریش یا نصب عکس آیت الله خمینی در محل کار خود مورد سوء قصد قرار دادند. طبق آمار جمع آوری شده از انتشارات سازمان مجاهدین خلق، حدود ۱۲ هزار نفر به تأیید خود سازمان طی این سالها توسط تیم های ترور کشته شدند.

یکی از اعضای تیم های ترور آنزمان که در سالهای اخیر با وی دیدار داشتم میگفت: “ما خودمان در لحظه هم پلیس، هم بازجو، هم بازپرس، هم دادستان، هم وکیل مدافع، هم قاضی، و هم مسئول اجرای حکم بودیم. قرار بود ظرف چند دقیقه همه این کارها را به سرعت انجام دهیم”.

استراتژی سازمان ابتدا “زدن رأس نظام و ساقط کردن حکومت و جایگزینی آن با شورای ملی مقاومت” بود. وقتی این استراتژی به نتیجه نرسید، استراتژی “زدن سرانگشتان رژیم” که مستقیما از پاریس هدایت میشد در دستور کار قرار گرفت.

در ۴ فروردین ۶۲ ابوالحسن بنی صدر از شورای ملی مقاومت جدا شد. ظاهرا بنی صدر از همکاری سازمان مجاهدین خلق با رژیم بعث عراق و خصوصا دیدار مسعود رجوی با طاق عزیز در پاریس در ۱۹ دی ۶۱ خرسند نبود و آنرا خیانت به عالی ترین مصالح ملت میدانست. بنی صدر بعدا اذعان نمود که در ایران فریب مسعود رجوی را خورد. متعاقبا مسعود رجوی که به دلایل سیاسی با فیروزه بنی صدر ازدواج کرده بود او را طلاق داد.

در اواخر اسفند ۱۳۶۳ مریم رجوی به عنوان همردیف مسئول اول سازمان معرفی شد. همان موقع اعلام گردید که مریم از شوهر خود مهدی ابریشم چی جدا شده و قرار است به عقد مسعود رجوی در آید. این موضوع به عنوان انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین خلق مطرح شد و رهبری عقیدتی سازمان با اختیارات مطلق معرفی گردید.

در ۳۰ خرداد ۶۴ مسعود با مریم ازدواج کرد و این ازدواج را فداکاری بزرگی برای پیشبرد انقلاب مردم ایران دانست. سازمان همچنان مدعی است که از برکات این انقلاب سود می برد که البته در دستگاه فرقه ای حرف نادرستی نیست و رجوی به برکات متدهای کنترل ذهن فرقه ایست که تاکنون افرادی را در تشکیلات خود حفظ کرده است.

مسعود رجوی مریم رجوی (ابریشمچی) ازدواج ایدئولوژیک

(مراسم ازدواج مسعود و مریم در پاریس)

واقعیت اینست که این یک ترفند فرقه ای برای مانیپولاسیون ذهن و کنترل افکار در درون فرقه بود. کسانی که به اصطلاح وارد انقلاب نشدند حذف گردیدند. کسانی که این واقعه را پذیرفتند در یک مدار بالاتر از سرسپردگی و تبعیت محض از رهبری سازمان قرار گرفتند که روز به روز بر شدت آن افزوده شد بطوری که حتی فکر کردن در درون فرقه رجوی ممنوع گردید و افراد به تدریج به ربات های فرمانپذیر تبدیل شدند.

استفاده از متدهای کنترل ذهن به تدریج در سازمان جای خود را چنان باز کرد که حتی رفتن به عراق و همکاری با دشمن متجاوز به خاک میهن نیز به راحتی پذیرفته شد. نشست های تفتیش عقاید عملیات جاری و غسل به پراتیک تعطیل ناپذیر روزمره همه اعضا بدل گشت و مانند همه فرقه ها فکر کردن و سؤال پرسیدن و انتقاد کردن به رهبری و خصوصا جدا شدن ممنوع شد.

عزیمت به عراق در سال ۱۳۶۵ تا سقوط صدام حسین در سال ۱۳۸۲

بعد از به بن بست رسیدن خطوط استراتژیکی مختلف براندازی نظام، رجوی به فکر تشکیل ارتش آزادیبخش ملی در عراق افتاد و لذا در خرداد ۱۳۶۵ بعد از زمینه چینی های لازم از پاریس به عراق رفت و بلافاصله با مقامات عراقی و متعاقبا با صدام حسین دیدار کرد. او در سال ۶۶ تأسیس ارتش آزادیبخش ملی را به عنوان بخشی از ارتش صدام حسین اعلام نمود. در این راستا قرارگاه های مرزی به راه افتاد و مجاهدین خلق تمامی نیروهای خود را در عراق متمرکز کرده و رسما و علنا وارد جنگ ایران و عراق، البته به سود متجاوز و علیه مرزبانان و مدافعان میهن، شدند.

(دیدار مسعود رجوی با صدام حسین در بغداد)

این واقعه باقی مانده مشروعیت فرقه رجوی را هم از میان برد و آنرا به منفورترین سازمان شناخته شده در تاریخ ایران بدل کرد. بیاد دارم که وقتی برای اولین بار با مرحوم پدرم در ایران دیدار کردم او گفت: “به هیچ کار سازمان مجاهدین خلق و درست یا غلط بودن آن و اینکه چه کسی با زن چه کسی ازدواج کرده و غیره کاری ندارم، اما همکاری با دشمن متجاوز به خاک میهن در هر منطقی در هر کجای دنیا خیانت آشکار به ملت محسوب میشود. شما چگونه و با چه منطقی اینرا قبول کردید؟” من تنها پاسخی که داشتم این بود که این از کارکردهای مغزشوئی است که تازه به آن به عنوان خدمت به اسلام و ایران افتخار هم میشد.

در این ایام ارتش آزادیبخش ملی با کمک نیروهای عراقی چندین عملیات مرزی از جمله عملیات آفتاب و عملیات چلچراغ را به انجام رساندند و عده بسیاری از نیروهای ایرانی که برای دفاع از میهن خود به مرزها آمده بودند را کشته یا اسیر کردند. لازم به ذکر است کمه همکاری با دشمن در حال جنگ در هر کجای دنیا بالاترین حد خیانت محسوب شده و حتی در کشورهائی که مجازات اعدام ندارند در این یک مورد استثناء قائل شده اند.

در سال ۱۳۶۷ قطعنامه شورای امنیت ملل متحد و طرح آتش بس بین ایران و عراق از جانب ایران مورد پذیرش قرار گرفت. سازمان همه نیروهای خود را بسیج کرد و به عنوان استفاده از آخرین فرصت باقی مانده، در ۳ مرداد آن سال عملیات فروغ جاویدان را با پشتیبانی نیروهای عراقی آغاز نمود. نیروهای عراقی که آن زمان تا سرپل ذهاب را در اختیار داشتند خط را شکستند و با پشتیبانی هوائی و آتش باری توپخانه ای، نیروهای سازمان که عمدتا از آمادگی پائینی برخوردار بودند را به سمت اسلام آباد هدایت کردند. ارتش آزادیبخش ملی تا میانه دشت حسن آباد و نزدیکی تنگه چهار زبر در ۱۵۰ کیلومتری کرمانشاه پیش رفت و سپس بعد از تحمل تلفات سنگین مجبور به عقب نشینی به داخل خاک عراق شد.

متعاقبا اعدام ها در ایران علیه مجاهدین خلق و دیگر نیروهائی که به اقدامات مسلحانه و همکاری با دشمنان خارجی برای براندازی نظام معتقد بودند براه افتاد. اعدام های سال ۱۳۶۷ همچون سال ۱۳۶۰ در شرایطی صورت گرفت که کشور تحت هجوم دشمن خارجی متجاوز قرار داشت و تمامی توان نظامی و انتظامی و امنیتی کشور درگیر دفاع از میهن بود.

در ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ قرارداد آتش بس بین ایران و عراق منعقد شد و به ۸ سال جنگ پایان داده و شکاف جنگ برای فرقه رجوی بسته شد. شرایط سازمان مجاهدین خلق بعد از اعلام آتش بس را میتوان با شرایط این سازمان بعد از سقوط صدام حسین تنها حامی دولتی رجوی، یا بعد از توافق هسته ای ایران با غرب مقایسه نمود که شکافها بسته شد و سازمان در شرایط فوق العاده خطیر و عملا در بن بست قرار گرفت.

شکست در عملیات فروغ جاویدان موجب سرخوردگی و ریزش شدید نیروها که به امید فتح تهران وارد عملیات شده بودند گردید. رجوی حتی با برگزاری نشست های ایدئولوژیک نظیر “تنگه و توحید” و “امام زمان” هم نتوانست این فضا را تغییر دهد و اذهان را از بن بستی که سازمان در آن گرفتار شده بود منحرف نماید و لذا انقلاب طلاق در سال ۱۳۶۸ را براه انداخت که تا سال ۱۳۷۲ تکمیل گردید.

رجوی به جای پاسخگوئی در برابر شکست در عملیات بی منطق فروغ جاویدان مدعی شد که چون اذهان نیروها درگیر همسر و فرزندان و خانواده بوده است نتوانسته اند در مأموریت خود موفق شوند و لذا مرحله بعدی انقلاب ایدئولوژیک درونی را براه انداخت. بر اساس تئوری انقلاب ایدئولوژیک که البته در فرقه های دیگر هم در چندین مورد سابقه داشته است همه زنان می بایست در حریم و عقد رهبر عقیدتی یعنی مسعود رجوی تلقی گردند و لذا بر شوهران خود حرام میشوند.

تهاجم غافلگیرانه صدام حسین به کویت در سال ۱۳۶۹ سازمان مجاهدین خلق را در شرایط خطیری قرار داد. مسعود رجوی به اردن منتقل شد و تمامی نیروهای سازمان به منطقه کردی پناه بردند. بر اساس توافقی که گویا از طریق واسطه ها بین مجاهدین خلق و نیروهای آمریکائی صورت گرفت قرار گاه اشرف هدف بمباران های شدید و پی در پی نیروهای ائتلاف واقع نگردید.

پایان جنگ خلیج فارس آغاز ناآرامی ها در عراق و خیزش های مردمی علیه صدام حسین بود. رجوی رسما و علنا در این موضوع دخالت کرده و در طرف نیروهای رژیم بعث به سرکوب کردها در شمال و شیعیان در جنوب پرداخت که اسناد و مدارک آن و اظهارات شهود ماجراها موجود است. سازمان البته تلاش داشت این موضوع را به دخالت ایران ربط داده و جنگ خود را با سپاه پاسداران جلوه دهد.

در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۷۰ سازمان ملل متحد طی بیانیه ای عراق را مسئول و آغازگر جنگ ۸ ساله ایران و عراق و متجاوز به خاک ایران معرفی نمود. البته مسعود رجوی همیشه در جهت برآورده کردن امیال صدام حسین از همان ابتدا مدعی بود که ایران آغازگر جنگ بود. همچنین در حالیکه ایران هرگز به تأیید ارگان های بین المللی در طول جنگ از سلاح شیمیائی استفاده ننمود رجوی ادعا کرد که در حلبچه ایران از سلاح شیمیائی استفاده کرده است که حتی خود صدام حسین هم چنین ادعائی نداشت.

در فروردین سال ۱۳۷۱ سازمان مجاهدین خلق در کشورهای غربی تهاجم خشونت آمیز یکپارچه ای را علیه سفارت خانه های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف براه انداخت که در استرالیا و مقر ملل متحد و سوئد شامل آتش زدن و ضرب و جرح هم شد. این اقدام به عنوان یک حرکت هماهنگ تروریستی تلقی گردید و توجه مقامات امنیتی غرب را به خود جلب نمود. سازمان تلاش کرد تا آنرا اقدام خودجوش هواداران و خارج از کادر سازمان معرفی نماید.

در مرداد سال ۱۳۷۲ شورای رهبری سازمان همگی متشکل از زنان و در شهریور همان سال ریاست جمهوری مریم رجوی اعلام گردید و وی در مهر ماه عازم فرانسه شد. سازمان مجاهدین خلق تلاش داشته و دارد تا خود را یگانه مدافع حقوق و آزادی های زنان جلوه دهد و از تبعیض مثبت به نفع زنان صحبت میکند. افشاگری های تعداد زیادی از زنان جدا شده در سالهای اخیر نشان داد که اتفاقا زنان در داخل سازمان تحت استثمار مضاعف قرار دارند.

مریم رجوی در خلال اقامت خود در اروپا سفرهائی به نروژ و انگلستان نیز داشت. سفر سه ساله مریم رجوی به اروپا که حاصل آن تنها جذب مرضیه و چند خواننده دیگر بود جای بحث بسیاری دارد. رجوی که بعد از اعلام آتش بس در بن بست و تنگنا قرار گرفته بود تلاش داشت تا راه خود را در غرب باز کند که ناکام ماند و مریم دست خالی به عراق برگشت و اینبار به جای عملیات مرزی، خمپاره زنی در شهرهای ایران در دستور کار قرار گرفت.

در سال ۱۳۷۳ گزارش وزارت خارجه آمریکا علیه مجاهدین خلق منتشر شد و در سال ۱۳۷۶ این سازمان در لیست سازمان های تروریستی قرار گرفت که خط بطلانی بر تلاش ها و مأموریت مریم رجوی در غرب بود. مریم به عراق بازگشت و خط راهگشائی و سپس خط خمپاره زنی در شهرها براه افتاد که تا سال ۱۳۸۰ بطول انجامید. در سال ۱۳۷۹ سازمان مجاهدین خلق وارد لیست تروریستی انگلستان و در سال ۱۳۸۱ وارد لیست تروریستی اتحادیه اروپا گردید.

مسعود رجوی وارد شدن نام مجاهدین خلق در لیست های سازمان های تروریستی مختلف را سیاسی و تبلیغی خواند و آنرا حاصل تبانی غرب با جمهوری اسلامی معرفی نمود. اگر این حرف درست باشد بنابر این خارج شدن نام سازمان از این لیست ها هم قطعا به دلایلی سیاسی و تبلیغی و حاصل تضاد غرب با جمهوری اسلامی تلقی میگردد.

در ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۰ موج دستگیری مجاهدین خلق در آلمان به جرم کلاهبرداری از دولت و پول شوئی و سوء استفاده از کودکان صورت گرفت و در مرداد ۱۳۸۱ سازمان مجاهدین خلق به عنوان عمله اسرائیل بحران ساختگی هسته ای علیه ایران را به عنوان یک اقدام ضد ملی، در حالیکه گزینه اول یعنی سلطنت طلبان از انجام آن سرباز زدند، آغاز کرد.

سقوط صدام حسین در سال ۱۳۸۲ تا کنون

عملیات اشغال عراق در ۲۹ اسفند سال ۱۳۸۱ آغاز شد. رجوی گفته بود که آمریکا هرگز به عراق حمله نخواهد کرد و اگر حمله کند فورا به سمت مرزهای ایران حرکت کرده و عملیات سرنگونی فروغ جاویدان ۲ را به انجام خواهد رساند. نیروهای ائتلاف، عراق را اشغال کرده و قرارگاه اشرف را محاصره نمودند و مجاهدین خلق را خلع سلاح کردند. مسعود رجوی ناپدید گردید که هنوز هم در مخفی گاه بسر می برد. موج شدید ریزش نیروها که بیش از یک سوم کل اعضا را شامل میشد بعد از این جریانات صورت پذیرفت. بسیاری که تا آنزمان تحت اجبار و فشار و محاصره نیروهای بعثی مجبور به ماندن در سازمان بودند امکان فرار و رهائی پیدا کردند.

سازمان مجاهدین خلق اسامی بیش از ۵۰ نفر از اعضای خود را اعلام نمود که ظاهرا بخاطر بمباران قرارگاهها توسط نیروهای آمریکائی و انگلیسی کشته شدند. بعدها از طریق کسانی که امکان فرار از پادگان اشرف را بدست آوردند کاشف به عمل آمد که تنها حدود ۵ نفر از آنان در خلال بمباران ها کشته شده اند. حتی مشخص شد که برخی از آنان ناراضیانی بودند که توسط خود سازمان به قتل رسیدند.

در ۲۷ خرداد سال ۱۳۸۲ مریم رجوی و حدود ۱۲۰ نفر دیگر از اعضای مجاهدین خلق در قرارگاه مریم در اوورسورواز در حومه پاریس دستگیر شدند. متعاقبا تعدادی از اعضا در شهرهای مختلف اروپائی اقدام به خودسوزی کردند و این در حالی بود که خود مریم رجوی در مدت بازداشت حتی دست به اعتراض به شکل مثلا اعتصاب غذا هم نزد و به خاطر خوشامد قوه قضائیه فرانسه و قوانین سکولار و ممنوعیت تبلیغات مذهبی، بدون روسری در دادگاه حاضر شد.

یک مقام پلیس فرانسه در این رابطه گفته بود که کسانی که با یک فرمان خود را به آتش میکشند این پتانسیل را دارند که هر کس دیگری را هم به آتش بکشند. مسئولین امنیتی اروپائی این اقدام را یک حرکت تروریستی سازمانیافته ارزیابی کرده و نسبت به تهدیدات امنیتی حضور این سازمان در اروپا هشدار دادند. بعد از اشغال سفارت ها در سال ۱۳۷۱، این دومین حرکت تروریستی هماهنگ در اروپا به شمار میرفت که خسارات سیاسی بسیاری برای سازمان به دنبال داشت.

در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۲، شورای عالی امنیت ملی ایران مصوبه ای به تصویب رساند که بر اساس آن کسانی که شاکی خصوصی نداشته باشند و از سازمان جدا شده و جنگ مسلحانه با نظام را رد کنند می توانند بدون پیگرد قانونی به ایران بازگردند. صدها تن از جداشدگان به این ترتیب و تحت تمهیدات صلیب سرخ جهانی از عراق به سلامت به نزد خانواده های خود در ایران بازگشتند و هم اکنون مشغول زندگی عادی خود می باشند.

به دنبال سرگونی حکومت صدام حسین، مدارک سازمان اطلاعاتی وی بیرون داده شد که شامل ۱۲۰ ساعت نوارهای دیدارهای مقامات امنیتی عراقی با مسعود رجوی و سران مجاهدین خلق می باشد. سرویس امنیتی رژیم بعث از این دیدارها که به یک دوره بیش از ۲۰ ساله، یعنی قبل از آغاز جنگ ایران و عراق تا قبل از سقوط صدام حسین، مربوط میشود به صورت مخفیانه فیلم برداری کرده بود. این نوارها پرده از بسیاری از روابط پنهانی مجاهدین خلق با سرویس امنیتی صدام حسین برداشت. تبادل اطلاعات در قبال دریافت پول و گرفتن سفارش ترور و التماس مسعود رجوی برای دیدار با صدام حسین و برادر خونی خواندن او در این نوارها کاملا مشهود است. سازمان مجاهدین خلق هیچ موضعی در قبال افشای این نوارها نگرفت.

در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۴ دیدبان حقوق بشر در گزارشی با عنوان “خروج ممنوع” به تشریح وضعیت اسفبار حقوق بشر و حقوق اساسی اعضای فرقه رجوی پرداخت که با واکنش شدید این فرقه روبرو شد. نقض اولیه ترین حقوق انسانی در داخل مناسبات تشکیلاتی سازمان، خصوصا ستمی که بر زنان رفته است، در سالهای اخیر و به واسطه افشاگری های جداشدگان، توجه بسیاری از ناظران حقوق بشر را به خود معطوف نموده است.

در ۹ دی ۱۳۸۸ صدام حسین که مسبب تهاجم به ایران و تحمیل ۸ سال جنگ و کشتار و ویرانی بود عاقبت در خاک عراق و توسط دستگاه قضائی این کشور اعدام گردید. سکوت سازمان مجاهدین خلق در این رابطه جای تعمق دارد چرا که او تنها حامی دولتی مجاهدین خلق در کل تاریخچه این سازمان به حساب می آید و رجوی گفته بود که پیوند او با صدام خونی و عقیدتی است.

در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، علیرغم تمامی تلاش هائی که فرقه رجوی برای نزدیک شدن به آمریکا به عمل آورد، گزارش وزارت خارجه آمریکا باز بر تروریست بودن این سازمان تأکید کرد و این بار آنرا یک فرقه کیش شخصیتی معرفی نمود. البته بعدا بر اساس توافقی که به منظور خروج از پادگان اشرف در زمان هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا صورت گرفت، نام سازمان مجاهدین خلق از لیست گروه های تروریستی وزارت خارجه آمریکا خارج گردید.

سازمان مجاهدین خلق پس از انتقال به اردوگاه لیبرتی در عراق و از دست دادن پادگان اشرف که هم ظرف ایدئولوژی و هم ظرف استراتژی اش بود اکنون در حال انتقال به کشور آلبانی است و دیگر آینده ای در عراق ندارد. هم اکنون هیچ چشم انداز روشنی برای این سازمان متصور نیست و عملا سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی که بیش از ۱۲ سال است در غیبت به سر میبرد در بن بست کامل و سراشیبی سقوط قرار دارد.

۵۰ سال تاریخچه سازمان به خوبی عاقبت کار یک رهبر غیر اصولی و فرصت طلب را نشان میدهد. یک مقام بازنشسته آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا به بی بی سی گفته بود که در تمامی دوران خدمت خود سازمانی به ملونی مجاهدین خلق ندیده است. مستند فرقه بوقلمون صفت که از شبکه جهانی الجزیره در باره مجاهدین خلق پخش شد گویای ماهیت واقعی یک فرقه مخرب کنترل ذهن است که اعضای آن مقدم ترین قربانیانش می باشند. فرقه ها از نظر حتی غربی ها غیر قابل اعتماد، غیر قابل پیش بینی و لذا غیر قابل استفاده تلقی میشوند و به همین دلیل تلاش های مکرر فرقه رجوی برای نزدیکی به غرب سودی ندارد. سرویس های اطلاعاتی غربی همچنین از میزان منفور بودن فرقه رجوی در میان مردم ایران آگاه بوده و آنرا به کرات اعلام نموده اند.

نوشتن این سطور برای من که ۲۳ سال از بهترین سالهای زندگی ام را به صورت شبانه روزی و با اعتماد مطلق و فدا کردن همه چیز وقف این سازمان کردم از هر کار دیگری دردآورتر است، اما مایلم به عنوان تجربه و عبرت آیندگان این موارد را ثبت نمایم تا کسانی مانند من و خصوصا جوانان کم اطلاع و کم تجربه امروز به سادگی فریب وعده ها و حرفهای زیبای شیادان را نخورند و با دقت و تحقیق و تعمق کافی پا به هر عرصه ای بگذارند.

***

عراق به نمایندگان خانواده های گروگانهای رجوی در لیبرتی قول همکاری دارد

ایسنا به نقل از “اشرف نیوز”، بیست و دوم دسامبر ۲۰۱۴:… و خروج آن از عراق و محاکمه سرکردگانش خواسته همه جناح‌های سیاسی با هر نوع گرایشی است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بنابر اعلام اشرف نیوز، ابراهیم الجعفری طی دیدارش با تعدادی از سرکردگان جداشده گروهک تروریستی منافقی
ابراهیم خدابنده دسامبر 2014ابراهیم خدابنده، ایران اینترلینک، هجدهم دسامبر ۲۰۱۴:… سازمان محل هائی را از قبل در حومه تیرانا فراهم کرده و افراد را مستقیما به آن مکان ها منتقل نموده و همان ضوابط و شرایط حاکم بر اشرف را در آنجا نیز برقرار کرده است. سازمان تلاش میکند در
بنیاد خانواده سحر، بغداد، شانزدهم دسامبر ۲۰۱۴:… ابراهیم خدابنده همچنین دیداری با ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق بعمل آورد و خواست عاجل خانواده ها مبنی بر برقراری امکان ارتباط با عزیزانشان در اردوگاه لیبرتی را مطرح نمود که با همدردی و قول همکاری ایشان با خا
انجمن نجات، مرکز تهران، پانزدهم دسامبر ۲۰۱۴:…  سنجابی و خدابنده در خلال گفتگوها و دیدارهای متعدد و گسترده خود در طی دو روز کنفرانس، بعد از ارائه توضیحات و گزارشاتی در خصوص آخرین وضعیت فرقه رجوی، بر ضرورت مبرم برقراری ارتباط فوری قربانیان گرفتار در اردوگاه لیبرتی