چرا منصور قدر خواه چشمش را بسته (آن جا که بینش انتقادی غروب کند فاشیسم طلوع می کند)

چرا منصور قدر خواه چشمش را بسته (آن جا که بینش انتقادی غروب کند فاشیسم طلوع می کند)

منصور قدرخواه مجاهدین خلق فرقه رجوی احمد. م خ. اروپا، بیست و هفتم فوریه 2014: …  باید پرسید که چند گرفتی  و چگونه گرفتی و کجا گرفتی و به چند خود را به فرقه رجوی فروختی  که در وا نفسایی که رهبر خود ساخته و جنون زده قدرت و شیاد و زن باره برای زنده ماندن در سوراخ موش و داشتن حرمسرایی از زنان شورای رهبری اش همانطور که به مدت بیش از سی سال از شیره جوانی ما استفاده کرد و حال هم دست از سر افراد لیبرتی بر نمی دارد، قدر خواه یادش آمده …

منصور قدرخواه مجاهدین خلق فرقه رجوی «نفرت» در هنرِ! تنزل یافته ی مجاهدین خلق

(با تشکر از احمد. م خ. دریافت شد)

چرا منصور قدر خواه چشمش را بسته

آن جا که بینش انتقادی غروب کند فاشیسم طلوع می کند

در فیس بوک خواندم و دیدم که منصور قدرخواه مشغول تهیه فیلمی برای فرقه رجوی است تا دست مزد این سال جدیدش را از رئیس قبیله مافیایی رجوی بگیرد.

لطفا به این آگهی مضحک قدر خواه در فیس بوک اش دقت کنید تا توضیح بیشتری بدم .

روی تـــــولید فیـــــلم پیـــدایـــش و تـــــــولد تـــــــرور

صرفنظر از بحث اهمیت و تاثیـر گذاری فیلم پیدایش و تـــــولــــد تــــرور تمامی افرادی که در تولیـد این فیلم سرمایـــه گــــــذاری خواهند کرد باید بدانند که ایـــن فیلم مطمئنا درآمــــد خـــواهد داشـت و من بعنوان تهیه کننده و کارگردان این فیلم براساس تجربیات قبلی خود و آمار و اطلاعات سینما در زمینه سرمایه گذاری سود آور بودن این فیلم را تضمین می نمایم.

سرمایه گذاران نه تنها در سود حاصله از تهیه این فیلم به میزان سرمایه خود شریک خواهند بود ، بلــکه در صورت درخواست اصل سرمایه آنها باز پرداخت خواهد شد.

به امید ســرمـایه گذاری دوستان آزادیخواه و صلح طلب و تولید هر چه ســـریعتر این فیلـــــم که تابش نــــــــور در دل تاریکیـــــــهای ایـــــن جهــــــــان است

منصور قدرخواه

همان طور که از آگهی قدر خواه مشهود است ترغیب به سرمایه گذاری کرده و کاسبی راه انداخه و مرا یاد شرکت های سرمایه گذاری وسایل آرایش و …. می اندازد و یا می گوید نگران نباشید اصل سرمایه را بر می گردانم ؟!

البته باید پرسید که چند گرفتی و چگونه گرفتی و کجا گرفتی و به چند خود را به فرقه رجوی فروختی که در وا نفسایی که رهبر خود ساخته و جنون زده قدرت و شیاد و زن باره برای زنده ماندن در سوراخ موش و داشتن حرمسرایی از زنان شورای رهبری اش همانطور که به مدت بیش از سی سال از شیره جوانی ما استفاده کرد و حال هم دست از سر افراد لیبرتی بر نمی دارد، قدر خواه یادش آمده فیلم تهیه کند برای دفاع از رجویسم.

همه می دانند که تهیه این فیلم به فرمان تشکیلات فرقه رجوی است و البته در بازی و شطرنج سیاسی امنیتی سروران فرقه عمو سام آمریکا هم حتما نیاز به این گونه فیلم ها و نمایشات دارد تا کمک ها مالی دلاری بصورتی کاملا حلال به فرقه برسد و …. دلیل های دیگر که تصمیماتش در اتاق فکرهای “از ما بهتران” گرفته می شود.

سوال اینجا است که شما اگر کارمند و مستخدم فرقه هستی چرا داری این ادا و اطوار را در می آوری و آگهی سرمایه گذاری چاپ می کنی؟ و اگر حقوق و مزد بگیر نیستی پس افشاگری خانم مهناز قزلو، در سایت پژواک ایران، هفتم اوت ۲۰۱۳: چی بود که پته مزد بگیری تو را از فرقه رجوی بر آب داد.

بنظر میرسد که یا بوی دلار و یوروهایی که از فرقه رجوی گرفته ای چشم های تو را بسته و دچار فراموشی کرده و النهایه و یا این که با چشم باز به خرمرد رندی خودت مباهات میکنی که در شق دوم الحق که به قول خانم مهناز قزلو هوش کاسبی و فرصت طلبی خوبی داری !!

با اجازه سر کار خانم مهناز قزلو بخشی از افشاگری ایشان را در رابطه با گرفتن دلار های عمو سام که به ماد مازل مریم می دهند و ایشان هم خرج امثال قدر خواه می کنند را در زیر نقل می کنم

(…)

“هانا آرنت” اندیشمند آلمانی و ضد نازی چه بجا تلنگر می زند که “شکل گیری حکومت های خودکامه بدون حضور روشنفکران کوته بین و حقیر ممکن نیست. این گونه روشنفکران، در عمل به رژیمی خدمت می کنند که مدعی مبارزه با آنند”. این خودفروشان فرهنگی، شما را با “بادبزن های رنگین باد می زنند و تن هاشان را فربه میکنند…. خودفروشانند….خودفروشان…./ حاشا که حرمتِ چراغداریِ خانه ی فواحش را به چونان شمایانی / گدایانی در هیاتِ روشنفکران / نتوان فروخت)

منصور قدرخواه یکی از همین مشاطه گران و گدایان در هیات روشنفکران است، یکی از همان “صدها جنازه” که بی درمی، قدمی برنمی دارد. او که یک روز نه رنج زندان برده و نه شکنج و شلاق را تجربه کرده، او که پیوسته در راحت و امن اروپا و آمریکا خوش نشین بوده، چگونه است که خود را در اندازه ای می بیند و جرات می کند که مرا “مزدور وزارت اطلاعات” بخواند. آقای منصور قدرخواه، شما با خطاب کردن من به عنوان “مزدور وزارت اطلاعات” در واقع در رنج ها و زخم هایی که غرق شده اند شنا کرده و بدین گونه حساب بانکی اتان را پر می کنید.

چو “مزدور اندر آغازید کار” از خود پرسیدم راستی بابتش چقدر به حساب بانکی اروپا و آمریکایش واریز شده! شما “مغز را از ]واژه[ ها برداشته اید”. “مزدور” کسی است که بابت کاری که می کند مزد و حقوق بگیرد. این مشاطه گر بی هنر ارزان فروش، نام خود را هنرمند گذاشته. شما هم از فرط بی نیرویی هر بادکنکی را پرباد می کنید. مفاهیم واژه ها را چه آسان لوث کرده اید. هنرمند گلخانه ای هیچ جوری نمی تواند خودش را به معنای هنرمند متعهد حتا بمالد چه رسد که بچسباند. هر کلمه دارای یک انرژی پتانسیل است که ربطی اساسن به خصوصیات این دبنگ بی هنر ندارد. هنرمند باید آگاه و روشنفکر و روشنگر باشد… متعهد، منتقد و معترض باشد. وقایع را بی هیچ تعارف زیر ذره بین نقد برده و به مردم بنمایاند.

منصور قدرخواه، هنرمند خوانده ی قلم به مزدی است که درایت اقتصادی اش، قدرت را در مشت های هنر یافته. البته هنر… نه… ملغمه ای از هوش کاسبی و فرصت طلبی. هورکهایمر در کتاب خسوف خرد می گوید: “روشنفکر اگر نتواند فاصله ی انتقادی خود را با قدرت حفظ کند از روشنفکری خلع می شود و به مزدور فرهنگی بدل می شود… خود را می فروشد. کارش توجیه و تفسیر ایده آل وضع موجود و خیانت به مردمی است که رنگ روی آستینشان، نام هایشان، جلد شناسنامه هایشان درد می کند.”تردید هم ندارم با “مزد”ی که بابت “دوری” اش از تعهد می گیرد چندان بعید نیست سر از جشنواره ها و فستیوال های فیلم آمریکایی در آورد. آخر به نظر می رسد روابط با آنوری ها بهتر از اینوری هاست!

مضحک است … مگر آنکه رادیو ایرآوایِ مجاهدین ادعا کند منصور قدرخواه فعال ترین فیلم ساز خارج از کشور می باشد. رسانه ای که خود “مزدور” است. امروزه نیاز نیست متخصص در امری باشید تا در باره ی آن بدانید کافی ست از حداقل دانش کاربرد اینترنت و کمی هوش و خرده ای کنجکاوی و انگیزه داشته باشید تا به تمام منابع معتبر کتابخانه های دانشگاههای جهان به سهولت دسترسی داشته باشید. من در هیچ کدام از این منابع معتبر نامی از “آثار بی نظیر !! مطرح !! و استثنایی”!! او نیافتم. شما بلند آوازه تر از منصور قدرخواهِ بی نام و نشان برای فریب اذهان نیافتید!؟

منصور قدرخواه خود را هنرمند و نقاش و عکاس و کارگردان و نویسنده و صاحب سبک و خلاق و فعال و… چه و چه و چه … معرفی می کند که البته بی درنگ مرا به یاد آن سلطانی انداخت که بر ملانصرالدین منت نهاده و به دیدارش رفته بود و به رسم آن زمان پادشاه را با القاب پرطمطراق سلطان بن سلطان…سلطان صاحب قران … خان خانان و … قص علی هذا خواندند که ناگهان ملا برآشوبید و در اعتراض به فریاد در آمد که …. خانه ی من جای اینهمه سیاه لشگر مفت خواره را ندارد که دنبال خودتان براه انداخته اید!!

شما که مدعی هستید تمام آثار هنری را خوانده اید لابد “فرانسیسکو گویا” را می شناسید. او یکی از هنرمندان آزاده و متعهدی است که از قدرت، ثروت و جاه و مقام فاصله گرفت و انتقادات اجتماعی خود را با هنر نقاشی اش تلفیق کرد. او در زمان نا آرامی های سیاسی و نابرابری های شدید اجتماعی در اسپانیا با بهره گیری از رئالیسمی تلخ و طنزآلود و نگاهی عمیق، آنچه را که در پیرامون خود می دید، به تصویر کشید. نگاه منتقدانه ی او به پیرامونش با پیوستن اش به مردم از برجسته ترین رویدادهای زندگی او بود که به آثارش غنای بیشتر بخشید و هنرش را جاودانه کرد.

آقای قدرخواه! شما در فیلم Trailer Birth of Terror در لینک زیر که به نوعی اشاره بر تروریسم جهانی دارد تلاش کرده اید در دقیقه ی ۲:۲۷ در تقبیح این پدیده یکی از ویژگی های آن را که نماد بارز رویکرد فوندامنتالیسم مذهبی است یعنی “روضه خوانی” و “بر سر و سینه کوفتن” – که در جهان امروز البته “مازوخیسم” نام دارد – را به درستی نشان دهید.

http://www.youtube.com/watch?v=_nrlh_mrRYY

اما آیا هرگز خبر از همین نوع مراسم واپس گرایانه که با عنوان “مراسم عاشورا در شهر اشرف” برگزار می شده، نداشته اید. چگونه است که “روضه خوانی و سینه زنی” را به عنوان یکی از سمبل های بنیادگرایی در فیلم بالا تقبیح می کنید اما همان سنت را در کارفرمایتان به خاطر جیره و مواجب ماهیانه، به نقد نمی کشید.

http://www.youtube.com/watch?v=2akyJvh876U

http://www.youtube.com/watch?v=DDftGkefH74

در همان مصاحبه مدعی هستید جوایزی برای آثارتان در زمینه های مختلف هنری دریافت کرده اید که با صرف وقت بسیار هیچ منبع معتبری نیافتم که نشان از جوایز مزبور داده باشد. می توانید بفرمایید چه جوایزی؟ برای کدام آثار هنری اتان؟ و از کدام نهاد؟

http://www.youtube.com/watch?v=i4U-op3zdcg

در این مصاحبه شما می گویید: “من هنرمندی هستم که همه ی وجودم در هنرم خلاصه می شود!” و زمانی که مصاحبه کننده از شما در باره ی حضور برجسته ی عنصر آتش در آثار تان سوال می کند ضمن توضیحات مفصل در باره آتش در بخشی از آن اشاره می کنید (نقل به مضمون) : ” …. در این آتش من به طور سمبلیک حقیقت را می بینم که خودش حاضره بسوزه ولی مانعی رو به رسمیت نمی شناسه و ادامه می ده و تنها راه نجات مردم کل جهان و تمام این بدبختی ها اینه که به نقطه ی حقیقت برسند و اگر لازم باشه بها اش رو بپردازن…. امروزه در دنیای سرمایه داری همه چیز خرید و فروش می شه از جمله پرنسیب ها … از جمله قوانین …. همه چیز کالا شده ….اما نباید کالا بشه ….باید بهای آزادی رو پرداخت….”

ایمیل منصور قدرخواه به مهناز سلیمیان دبیر ارشد شورای ملی مقاومت و درخواست حقوق ماه اکتبر و هزینه‌های سفر که به اشتباه در تاریخ بیست و هشت ماه نهم سال دوهزار و نه برای من ارسال کرده است.

•ایمیل دیگری که در تاریخ بیست و دو ماه چهارم سال دوهزار و یازده به اشتباه برای من توسط منصور قدرخواه ارسال شده است.

•پاسخ من:

•پاسخ منصور قدرخواه

(…)

خوب با تشکر از خانم قزلو و این افشاگری {احمد .م.خ }

اگر هنر مند هستی ؟آیا وقت آن نرسیده که یک مستند از نقض حقوق بشر و جنایت و … در فرقه رجوی را بسازید ؟

شما چرا مستندی از طلاق اجباری در فرقه نمی سازید و فیلم از افشاگری زنان نجات یافته از حرمسرای رجوی ؟؟؟

چرا از زندانهای رجوی مستند نمی سازید؟ یکی از بستگان خود من در همین زندانها بود و یک شبه به قدر بیست سال پیر شد که هم باید زندان رژیم را تحمل می کرد و هم بعد از آمدن به فرقه مدتی زندانی فرقه باشد و از غصه این ظلم دق کرد. انشاالله در دادگاهی به عنوان شاهد این ترورهای خاموش رجوی شهادت خواهم داد .

دردرون قبیله رجوی سالیان سال است که افراد نه ازخانواده خبری دارند , نه از پدر و نه از مادر و نه از جامعه بیرون . در قبیله رجوی , رجوی عشق به خانواده را حرام کرده بود و همه عواطف و عشقها می بایست برای این مرد مریض می بود , و بانو مریم که عکس تصویرش هم همه جا باید باشد فقط پشت درب توالت ها نبود ! آیا نباید از این مستند ساخت ؟

از وضعیت بیمارانی که به زور تشکلیلات فرقه در کمپ فرقه نگه می داشتن و به مرگ تدریجی همراه با عذاب مواجه بودن و خوراک تبلیغاتی مردک رجوی بودن چرا مستند نمی سازید ؟؟

آقای قدر خواه از قول شاعر باید به شما گفت: دیر آمدی ای “حمار” سرمست

چرا که به یومن رهایی ما جداشدگان از قبیله رجوی و افشاگری های بی سابقه از روابط درون فرقه وبا

تصدیق تمامی احزاب سیاسی و شخصیت های علمی و سیاسی و اجتماعی و…. شخص رجوی یک مزدور اجنبی است که باید به عنوان یکی از نقض کنند گان حقوق بشر واز قضا یکی از پایه گذاران فرهنگ و روش ترور در کشور ما ایران عزیز محاکمه شود.

این بیمار روانی قدرت با افکار افلاطونی هگلی خود مانع هرگونه تغییرات تدریجی و مسالمت آمیز اجتماعی در ایران عزیزمان شد و با ترور و منطق کشتن مخالفینش سالهای سال کشور را از مسیر دمکراسی خواهی دور کرد .

به امید پیدا شدن هنرمند وطن پرستی که چهره وطن فروشان فرقه تروریست رجوی را افشا کنند


http://youtu.be/Noeop4UzdOI

مردان ما در ایران؟


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:

آقای منصور قدرخواه نمی شود هم با یک گروه مافیایی و فاسد بود و هم ادعای استقلال  هم ادعای حمایت از حقوق بشر را کرد

نسرین ابراهیمی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و ششم فوریه 2014: …  شما که خود را هنرمند و حامی حقوق بشر می دانید , آیا بهتر نیست که یک مستند از نقض حقوق بشر و جنایت و … در فرقه رجوی را بسازید ؟ شما کسی هستید که بارها و بارها در دفاع از جنایات فرقه سخنرانی کردید ؟ شما نه اینکه فرقه و جنایتهایش را نشناسید , بلکه حمایتهای

یقه سفید های سازمان مجاهدین خلق ایران

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، بیست و ششم اوت 2013: … یکی از انها فردی به نام منصور قدرخواه است که تا دوسال قبل سایتی به نام ایران لیبرتی را از طرف فرقه رجوی راه اندازی کرده بود و شرکتی به نام رویا در المان با کمک همسر المانی اش به ثبت رسانده بود.وقتی خلاف کاری های ایران لیبرتی و شرکت رویا برملا شد ،سازمان بلافاصله منصور

آقای رجوی، منصور قدرخواه «مزدور» است، نه من

مهناز قزلومهناز قزلو، پژواک ایران، هفتم اوت 2013: …  چرا اصرار دارید منتقدان تا به حکومت رسیدن شما صبر پیشه کنند تا فردای به قدرت رسیدنتان اجازه ی نقد یابند. باور کنید این شیوه عین تبهکاری است. آقای رجوی، به نظر می رسد شما یا در خواب هستید یا خودتان را به خواب زده اید. هیچ تاکنون از خود پرسیده اید که