چـــرا باید شورای مـــلی!!! مقاومت ایران توسط شیوخ عربستان یتیم اعلام شود؟ (به بازماندگان شورا)

چـــرا باید شورای مـــلی!!! مقاومت ایران توسط شیوخ عربستان یتیم اعلام شود؟ (به بازماندگان شورا)

 داوود باقروند ارشد، سایت نه به تروریسم و فرقه ها، بیست و پنجم ژوئیه 2016:… آیا آقای هزار خانی نباید از خودش و از بقیه سوال کند که چرا باید موضوع مرده یا زنده بودن مسئول شورایی که قرار بوده برای آزادی و استقلال کشور جانفشانی کند توسط شقی ترین جناحهای سرمایه داری اجنبی که دست در تروریسم در 11 سپتامبر و جنایات جنگی یمن و … دارند اعلام شود؟ مگرشورا …

اعلام مرگ مسعود رجوی درست پس از شعارهای مریم عضدانلو و مدعوینش در ستایش رهبرشان

https://youtu.be/cML2aJVpFeA

لینک به منبع

نامه سرگشاده به بازماندگان شورا

چـــرا باید شورای مـــلی!!! مقاومت ایران توسط شیوخ عربستان یتیم اعلام شود؟

گذشته از اینکه مسعود رجوی سالهاست از منظر ایدئولژیک، سیاسی و نظامی و در اساس استراتژیک مرده ای بیش نیست. چرا که در تمامی زمینه های فوق الذکر و صحنه سیاست ایران نه تنها هیچ تاثیرمثبتی نداشته بلکه صد در صد نقش مخرب نیز بازی کرده است. این البته نه ادعای بنده بلکه تاریخ سی و چند ساله بعد از انقلاب این فرقه سراسر شکست و فاجعه بعد از فاجعه بوده است که در نوشته های گذشته بدان اشاره شده است و نیازی به توضیح نیست. در جریان عملیات مسلحانه سالهای 1360-1363 مشخص شد وجود مسعود رجوی یا سازمان مجاهدین دچار سرطان ایدئولژیک-سیاسی استراتژیک است. رجوی جهت معالجه این وجود سرطانی راهی خارجه شد تا شاید با کمک گرفتن از طبیبان بقول خودش امپریالیستی و با تزریغ دلارهای خونی، این وجود سرطانی را از مرگ حتمی نجات دهد. تزریق خون بعثی صدام توانست برای مدت چند سال و بصورت مصنوعی با تشکیل ارتش آزادیبخش و با وصل کردن سازمان مجاهدین به سیستم جنگ ایران و عراق گرد مرگ را در ظاهر و بصورت موقتی از رخ سازمان دور کند. اما ضربه “پذیرش آتش بس” توسط رژیم این سیستم مصنوعی نیز از کار افتاد و مرگ عملا حادث گردید. از آن روز مسعود رجوی یا همان سازمان مجاهدین چه با حضور فیزیکی مسعود رجوی چه در غیبتش چه با اعلام مرگ احتمالیش توسط اربابانش عملا مرده ای بیش نبوده است.

بلحاظ سیاسی نیز شاخص، مرگ شورایی است که قرار بوده و قرار است مسعود رجوی مسئول آن باشد. چه بنده و چه همه شورایی هایی که طی سالهای اخیرحتی یک مصوبه نداشته اند، باید از خودشان سوال کنند که آیا ماهی 2-3 هزار یورو مستمری ارزش آن را دارد که به چنین خفت و خاری و خیانتی تن بدهید و درتشکلی که نشستهای فرمایشی آن جهت صرف شام و شیرینی و عکس گرفتن است حضور داشته باشید که با واسطه گری مریم رجوی با دلارهای کثیف بعثیها و سعودیها اداره و کنترل میشود؟

آیا آقای هزار خانی نباید از خودش و از بقیه سوال کند که چرا باید موضوع مرده یا زنده بودن مسئول شورایی که قرار بوده برای آزادی و استقلال کشور جانفشانی کند توسط شقی ترین جناحهای سرمایه داری اجنبی که دست در تروریسم در 11 سپتامبر و جنایات جنگی یمن و … دارند اعلام شود؟ مگرشورا مدعی مبارزه برای آزادی و استقلال نبوده؟ آیا مصوبات شورا را فراموش کرده اید؟ آیا شورا و یا آقای گنجی نباید از خواب غفلت بیدار شوند و از مریم رجوی سوال کنند که پس کو این مسئول شورا؟ مگر میشود مسئول شورایی که بقول آنچه بر کاغذ سیاه میشود نبرد سرنوشت ساز و سرنوشت مردم ایران را رقم میخواهد بزند وجود خارجی نداشته باشد؟ آیا این مضحکه نیست؟ چرا زندگی گیاهی شورا را بعد از سالیانی که دچار مرگ مغزی شده است تحمل میکنید؟ آیا قیمت شما همان 2-3هزار یورو در ماه بوده و هست؟ مسئول شورایی که 35 سال است که از “جبهه اصلی نبرد” و جامعه قطع است، مسئول شورایی که حتی از نیروهای خودش قطع است، مسئول شورایی که احتمالا سالهاست مرده و جنازه اش نیز پوسیده. چگونه شورایی است و میتواند باشد. آخرین مصوبه هایتان چه بوده؟ آخرین نشستهایتان کی برگزار شده و چه قدمی برداشته شده است؟ رگ حیاتی این شورا کدام است؟

مسعود رجوی در شماره اول نشریه شورا آبان 1363 ضمن تشریح شرایط خارج از کشور و مقایسه آن با زندان نوشته بود:

«« شاید از این سوال و جواب بدیهی تعجب کنید. اما برای اینکه “محدویت” جسمی و فیزیکی به محدودیت و کوته بینی فکری و عقیدتی و سیاسی منجر نشود و به “پوسیدگی” نینجامد ما به این نتیجه رسیدیم که:
1.زندانی (علی الخصوص زندانی دراز مدت) {بخوانید شورا و سازمان مجاهدین خارجه نشین} پیوسته باید در فکر “فرار” و در هم شکستن زنجیرهای اسارت خود باشد.
2.ارتباط مستمراو با محیط اجتماعی و مردمی اش هرگز و به هیچ بهایی نباید قطع شود و لذا کسب اخبار و اطلاعات به یک وظیفه محوری تبدیل می شود.
3.بدون کار و برنامه مشخص و زمان بندی شده، زندان کشیدن (در خارجه بودن) همانا اتلاف عمر جلوه می کند.

…… همه این یاد آوریها را از آنجهت ضروری دیدم که وقتی می گویم هزار فرسنخ دور از جبهه اصلی نبرد، هر فرد و گروهی در معرض چه ابتلائاتی است، خوب مفهوم باشد. به همین مناسبت من شخصا – چه بعنوان یک مجاهد خلق و چه بعنوان مسئول مقاومت- سعی می کنم در طول شبانه روز و در پیچ و خم اشتغالات روزمزه، ضرورت فکر “فرار” از خارجه به داخله و پیوستن به محیط و جبهه ی “اصلی” را در ضمیر خود شعله ور نگهدارم. آخر این محیط (خارجه) هم محدویتها و الزامات خاص خودش را دارد. قبل از عزیمت به خارجه نیز از برادران تضمین گرفتم که از بذل “اخبار و اطلاعات” صحنه ی مقاومت دریغ نکنند. …»»

((کلمات زیر خط دار از بنده است))

نوشته-مسعود-رجوی-در-نشریه-شورا-515x400
نوشته مسعود رجوی در نشریه شورا

خانمها و آقایان شورایی! آیا شورا باید بیش از این به کوته بینی و پوسیدگی فکری و سیاسی و عقیدتی برسد؟ نباید برای یکبار هم که شده به دستورات مسئول شورای بدون مسئول گوش فرا داد و در فکر “فرار” و در هم شکستن زنجیرهای اسارت خود باشید. چون سالیان قطع مطلق از جامعه شورا و سازمان مجاهدین را به پوسیدگی کشانده وآن تشکل آرمانی و ملی شورا سر در میانه شقی ترین جناحهای بقول رجوی امپریالیستی و شیوخ وابسته و اخیرا جلاد منطقه دارد. الگوی شما البته نباید آقای مسعود رجوی باشد که همانگونه که نوشته لحظه ای نیست و نبوده که بفکر “فرار” نباشد. بلکه همانگونه که نوشته بدون ارتباط مستمر با صحنه و بدون برنامه کاری و زمانبندی شده همانا اتلاف عمر میکنید.

اعلام مرگ مسعود رجوی توسط شیخ سعودی و سکوت مجاهدین خلق

دوستان خود فروش شورایی، خریدار شما در شماره اول نشریه شورا گفته است:

««چه بعنوان مجاهد و چه بعنوان مسئول مقاومت سعی میکنم که در طول شبانه روز و در …..فکر “فرار” از خارجه به داخله و پیوستن به محیط و جبهه ی “اصلی” را در ضمیر خود شعله ور نگهدارم.»»

یعنی خودم را نسبت به شرایط داخل کشور بروز و مطلع نگهدارم. آیا طی سی و چند سال گذشته تجربه ای بوده که اثبات نکند که رجوی مطلقا نسبت به جامعه ایران بیگانه است. مسعود رجوی که حتی از نیروهای خودش هم قطع است را بدان اضافه کنید. مرگ و یا بیماریهای لاعلاج احتمالی و … را اضافه نمائید.

دوستان شورایی اگر وضعیت اسفبار شورا و مضحکه مسئول آن و شمایان که صدبار بدتر از مجالس و تشکلهای فرمایشی زمان شاه است تکان نمیخورید از خیانت وطن فروشی به سعودیها تکانی بخورید. ما جدا شدگان همانگونه که در گذشته با روزی 20ساعت کار هزینه های شما را تامین میکردیم حاضریم اینبار با زمین شویی …هزینه های زندگی شمایان را تامین کنیم ولی شما از این سرنوشت خیانتکارانه رها شوید.

لطفا در دلها و یا جوابیه هایتان از آنچه خودمان طی سی سال جویده و بخوردتان تحت نام اینکه داریم مبارزه میکنیم تحویل ندهید. بلکه پاسخ مشخص به سوالات را بیابید؟ کدام شورا؟ کدام مسئول شورا؟ کدام حرکت شورایی؟ کدام مصوبه؟ کدام اثر و کدام استقلال و کدام اصول شورایی؟

داود باقروند ارشد

بیست چهارم ژوئیه

عضو سابق شورای ملی مقاومت ایران

*** 

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25796

نامه سرگشاده داود ارشد به آقای دیوید جونز نماینده پارلمان انگلستان

David Jones MP Maryam Rajavi ISIS supportersداوود باقروند ارشد، نه به تروریسم و فرقه ها، سوم ژوئیه ۲۰۱۵:…  چگونه میتوان دست کسانی را فشرد و مورد حمایت قرار داد که در توافق با یکی از شقی ترین دیکتاتوریهای معاصر بنام صدام حسین اعضای فرقه خودش را سرکوب و معدوم میکرده است. و یا اعضای خود را در پاریس و لندن و تورنتو وادار به خود سوزی میکند. آیا میدانستید که قیمت خروج از فرقه مجاهدین حداقل دو تا چهار سال زندان در درون فرقه و هشت سال زندان در … 

داوود باقروند ارشد پارلمان اروپاAnother Voice for a Free Iran – European Parliament

لینک به منبع

لینک به متن انگلیسی

نامه سرگشاده داود ارشد به آقای دیوید جونز نماینده پارلمان انگلستان

عالیجناب دیوید جونز عضو پارلمان عوام انگلستان

آقای عزیر

جای بسی تاسف است که شاهد ملاقات جنابعالی با مریم رجوی در اورسورواز پاریس باشیم.

بنده مطمئن هستم که قصد شما حمایت از خواسته های مردم ایران است. ولی دری که در اور سور واز بدین منظور زده اید درب اشتباهی است که تنها باعث خواهد شد که درد و رنج مردم ایران که نزدیک به چهار دهه است تروریسم و افراطگرایی مجاهدین را تجربه میکنند بیشتر گردد.

بنده داود ب ارشد تحصیل کرده انگلستان و از اعضای عالیرتبه سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت مجاهدین با سابقه ای سی ساله هستم. مسئول شاخه ترکیه و سپس پاکستان این تشکیلات جهنمی بوده ام.

مریم رجوی در حال وطن فروشی به نماینده مجلس عوام انگلستان

آقای جونز عزیز

هرچند نمیتوان انگیزه های افراد را به زیر سوال برد. ولی در هر صورت چه بدلیل مالی یا شخصی و یا منافع سیاسی صحیح نیست که با زندگی کسانی همانند بنده و دوستانم که گرفتار و اسیر مجاهدین هستند و با ترک بهترین زندگیهایشان با هدف کسب آزادی و دمکراسی به مجاهدین پیوستند ولی خودشان را گرفتار و قربایی یک فرقه دیکتاتوری – تروریستی که توسط زوج مسعود و مریم رجوی اعمال و هدایت میشود یافتند بازی کرد.

کسانیکه در کمپ لیبرتی و قبل از آن در اشرف گرفتار و اسیر این فرقه بودند تنها کاربردشان برای مریم رجوی کاربرد باروت برای آنتنی شدن در رسانه های غربی است. و هرچه این باروت بیشتر بسوزد صدایش بیشتر بوده و انعکاسات بیشتری برای زورج رجویها در رسانه ها ایجاد میکند.

چگونه ممکن است که در قرن۲۱ با کسانیکه ادعای خلافت میکنند و خود را فرستاده خدا و نماینده او در زمین معرفی میکنند، و یا خود را صاحب مال و جان و ناموس بشریت روی زمین میداند دست داد؟

با همین محتواست که مریم رجوی حرمسراهایی مملو از زنان مجاهد عضو فرقه برای خلیفه “مسعود رجوی” ساخته است. اگر شکی دارید خواهشمندم که از وی بخواهید که آنرا بطور رسمی تکذیب کند. چون او بدروغ و دجالگرانه بطور شفاهی و در جلسات خصوصی مسئله را تکذیب میکند. چیزیکه اگررسمی و علنی انجام شود همه مجاهدین متوجه میشوند که حرمسرا سازی و همخوابگی دسته جمعی و تکی آنگونه که مریم رجوی توجیه میکند نتنها رهایی برای زنان نیمآورد بلکه عملی جنایتکارانه است.

اعضاء مجاهدین تحت سخترین شرایط فرای طاقت و درک انسان چه بصورت مخفی در ایران و چه بعد در عراق زیر فشارهای روانی و فکری و مغزشویی قرارمیگرفتند تا اینکه به روشهای دیکتاتوری فرقه ای این زوج تن داده و لب به شکوه نگشایند و در صورتیکه سر تعظیم فرود نمیآوردند و سکوت نمیکردند با دستگیری، شکنجه، زندان و حتی قتل مواجهه بودند تا سرانجام در مقابل دیکتاتوری قرون وسطایی فرقه مرگ رجوی که مدعی است کلامش کلام خداست تسلیم شوند.

نماینده عزیز بنده وهمه کسانیکه موفق شده اند از این فرقه فرار کنند حاضرند حضوری در مورد همه جنایات فرقه رجوی شاهدت بدهند از جمله زنانیکه حرمسرای رجوی را تجربه کرده اند.

عالیجناب

چگونه میتوان دست کسانی را فشرد و مورد حمایت قرار داد که در توافق با یکی از شقی ترین دیکتاتوریهای معاصر بنام صدام حسین اعضای فرقه خودش را سرکوب و معدوم میکرده است. و یا اعضای خود را در پاریس و لندن و تورنتو وادار به خود سوزی میکند.

آیا میدانستید که قیمت خروج از فرقه مجاهدین حداقل دو تا چهار سال زندان در درون فرقه و هشت سال زندان در زندان ابوغریب صدام حسین بوده است.

میدانید که جرم فرار زنان بدلیل داشتن اطلاعات حرمسرای خلیفه مجاهدین اعدام است. میدانید که علت اینکه رجوی بطور سیستماتیک زنان مجاهد را مورد سوء استفاده جنسی قرار میدهد جدای از بهره برداری حیوانی جنسی جهت جلوگیری از فرار زنان از فرقه اوست؟

اعضایی که فرار میکردند بشدت مورد تعقیب و پیگرد قرار میگرفتند و اگر دستگیر میشدند مورد شکنجه قرار گرفته و وادار میشدند که بپذیرند که جاسوس رژیم ایران و یا دولتهای خارجی بوده اند؟

چگونه میتوان ارتقاء رده اعضای خود را ظرفیت آنها به تکه تکه کردن اعضای معترض فرقه قرار داد. مسعود رجوی بارها و بارها اعلام کرده استکه اعضای مخالف و فراری را حتی در اروپا هم که شده یافته و خواهد کشت و وصیت نموده که آنها باید کشته شوند.

جهت اجتناب از اتلاف وقت شما به مشتی از خروار از حقایق فرقه مرگ رجوی اکتفا میکنم ولی آیا همین قطره ای از دریا کافی نبود که شما را بیاد استالین و پل پوت و اروپای قرون وسطا و آی سیس و القائده بیاندازد؟

میدانستید که مجاهدین پدر خوانده تروریسم در منطقه هستند؟ آنها از سال ۱۹۸۱ تا کنون از کودکان برای عملیات انتحاری در مساجد و … در ایران استفاده میکرده اند.

عملی انتخاری کنندگان

این تشکیلات بیش از دو هزار عراقی جوان را جهت بهره برداری تروریستی در عراق مورد تعلیم قرار دادند این افراد جوان که تحت شرایط تحریم عراق بسیار در فقر شدید بودند به حقوقهای بالا به استخدام فرقه در آمده و تحت تعلیمات نظامی و ایدئولژیک قرار گرفتند تا در عراق و … جهت برآورده کردن اهداف مسعود رجوی مورد بهره برداری قرار گیرند.

عالیجناب

فکر نمیکنم برای هیچ منظور سیاسی، اقتصادی و یا شخصی درست باشد که چنین فرقه ای آنهم با بستن چشمان خود به هزاران حقایق در مورد آنها و باز کردن گوش به دروغها و فربیبهایشان مورد حمایت قرار گیرد.

ارادتمند

داود ب ارشد

اول ژوئیه ۲۰۱۶

رونوشت به : رئیس مجلس عوام انگلستان آقای جان برکاو

UK ParliamentWith the Government’s Counter-Extremism and Safeguarding Bill due this year, how can Islamic extremism be addressed?

Massoud Khodabandeh: Clinton-Albania deal ensures MEK (Rajavi cult) members stay as terrorists

لرد کارلایل سر لابی جدید مجاهدین خلق در پارلمان انگلستانParliamentarians (Lord Carlile and others) lose Maryam Rajavi court battle

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) leaders liable for members’ killings in Iraq

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24223

شرکت “نه به تروریسم و فرقه ها” در کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل ژنو 

Davoud Baghervand Arshad Geneva20162نه به تروریسم، فرقه ها، شانزدهم مارس ۲۰۱۶:…  همگان میبینند که وقتی فرقه های تروریستی وارد عمل میشوند تاثیرات آن جهانی است. همه ما امروزه در هر کوی و برزن و در هر شهری از آمریکا گرفته تا اروپا تا خاور میانه تا آسیا و خاور دور و استرالیا با فرقه های تروریستی همچون آی سیس آشنا روبرو هستیم. این تروریسم که ما نیز در کشورمان سالهاست با آن روبروهستیم تنها و تنها میتواند با نقض حقوق بشردر دورن خود با … 

داوود باقروند ارشد دوران اسارت در فرقه رجویدوران چپ نمایی کودکانه به سر آمده

لینک به منبع

شرکت نه به تروریسم و فرقه ها در کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل ژنو

داوود باقروند ارشد ژنو

آقای داود ارشد در حال ایراد سخنرانی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ژنو

بدنبال دعوت «یوان واچ» ارگان حقوق بشری سازمان ملل در ژنو از آقای داود ارشد جهت شرکت در جلسه حقوق بشر این

ارگان، ایشان در جلسه دیروز سه شنبه ۱۵ مارس ۲۰۱۶ این ارگان در سازمان ملل که از تمامی کشورهای جهان نمایندگانی در آن شرکت داشتند شرکت نموند.

ویدر نوبت خودشان طی سخنانی در این جلسه با اشاره به نقض حقوق بشر در جهان به نقض حقوق بشر در درون فرقه های تروریستی همچون فرقه تروریستی رجوی به رهبری مسعود و مریم رجوی مستقر در اور سورواز شمال پاریس پرداخت که مبنای تروریسم جهانی است و کمتر بدان توجه میشود.

داوود باقروند ارشد ژنو

ایشان طی سخنانشان به اخبار هولناک جدید منتشره در روزنامه گاردین ۵ مارس ۲۰۱۶ مبنی بر بکار گیری و مغزشویی کودکان توسط آی سیس جهت تبدیل آنها به تروریست های نسل آینده گفتند:

جهان امروزه اخباری هولناک مبنی بر نقض حقوق بشر و بویژه نقض حقوق کودکان توسط آی سیس میشنود. ولی باید بگویم که پدر خوانده آی سیس سازمان مجاهدین خلق ایران به رهبری مسعود رجوی است. اگر آی سیس در سال ۲۰۱۶ به این جنایات دست میزند، سازمان مجاهدین از سال ۱۹۸۱ با عضوگیری و مغزشویی کودکان از جمله گوهر ادب آواز که کودکی ۱۳ساله بود از او بعنوان یک بمگذار انتحاری جهت کشتار در یک مسجد استفاده میکرده است.

سازمان مجاهدین بعدها نیز کودکان را همانگونه که پدر و مادرانشان را بزور از هم جدایشان کرده بود بزور میگرفت تا در یتیم خانه های فرقه در اروپا و آمریکا بعد از مغز شویی در عراق به جنگ ببرد. تعدادی از این کودکان که شرکت در جنگ را نپذیرفتند توسط این فرقه مرگ کشته شده و تحت نام خودکشی این کودکان آنها را ثبت کرده است. از جمله کودکانی که در لیست کشته شدگان هستند آلان محمدی، یاسر اکبری، مرجان اکبری. بسیاری همچون زینب حسین نژاد که کودکی در حال تحصیل در پاریس بود بدون اطلاع والدینش به عراق برده شد و سالیان است که اسیر این فرقه است.

داوود باقروند ارشد ژنو

در ضمن آقای ارشد به نوع تهدید جهانی این گونه نقض حقوق بشر توسط فرقه های تروریستی اشاره نمود و گفتند که نقض حقوق بشر در کشورها عمدتا معطوف به افراد و یا حوضه های خاص بوده و دامنه تخریب و صدمه آن محدود است. ولی همگان میبینند که وقتی فرقه های تروریستی وارد عمل میشوند تاثیرات آن جهانی است. همه ما امروزه در هر کوی و برزن و در هر شهری از آمریکا گرفته تا اروپا تا خاور میانه تا آسیا و خاور دور و استرالیا با فرقه های تروریستی همچون آی سیس آشنا روبرو هستیم. این تروریسم که ما نیز در کشورمان سالهاست با آن روبروهستیم تنها و تنها میتواند با نقض حقوق بشردر دورن خود با نقض حقوق اعضایش آنها را از یک انسان به هویاهایی تبدیل کند که میتوانند حوادثی همچون حوادث پاریس و یا آنچه ما در کشورمان سالها با آن مواجهه بوده ایم بیآفرنند.

آقای داود ارشد در ادامه سخنان خود گفتند: مهمتر اینکه نباید با این تروریسم که تهدید جهان است مماشات کرد. نباید سران این فرقه های تروریستی بتوانند آزادانه در اروپا حضور داشته و فعالیت کنند، باید نه تنها جلو آنها گرفته شود بلکه باید در برابر قانون قرار بگیرند و به نقض شدید حقوق اعضاء و تروریسیم که از طریق آنها در کشورهای مختلف و یا کشور خودشان همچون مریم و مسعود رجوی در ایران به اجرا گذاشته اند پاسخ دهند.

خانم ها و آقایان در حال حاضر تعداد بسیاری از دوستان من در دست این فرقه تروریستی در عراق و یا در آلبانی اسیر هستند که هیچ فریاد رسی ندارند.

*** 

قسمت اول: مصاحبه با داود ب ارشد توسط دکترعلیرضا نوری زاده – تلویزیون ایران فردا

 https://youtu.be/0-cgi3jkFnI

**

داود ارشد: خانواده در جنبشهای مردمی و فرقه های تروریستی

https://youtu.be/xo4PUW6YT5U

**

گفتگوی داود ارشد عضو سابق فرقه رجوی و شورای ملی مقاومت، با تلویزیون ایران فردا در مورد فرمان قتل خانواده های مجاهدین توسط مسعود رجوی

https://youtu.be/GsIj0VGhp_k

**

شقاوت مسعودرجوی در قبال خانواده مجاهدین فرقه مرگش

https://youtu.be/9QCXQ6s-NTk

**

افشای کرد کشی آقای رجوی در گفتگوی داود ارشد با تلویزیون ایران فردا

https://youtu.be/_gXVbla48nY

دکتر بنی صدر می 2015دیدار و گفتگوی سه تن از منشعبین سازمان مجاهدین خلق، اعضای انجمن «نه به تروریسم و فرقه ها» با آقای دکتر بنی صدر

همچنین:

خانواده در فرقه رجوی از معائده آسمانی تا بلای آسمانی

داوود باقر وند، سایت “نه به تروریسم – فرقه ها”، سوم می ۲۰۱۵:… از این به بعد خانواده تبدیل شد به دشمن شماره یک که خود رجوی علم مبارزه با آن را بردوش میکشید. که کتابی نیز برای اولین بار بنام خودش علیه خانواده ها منتشر کرده است و در سایت سازمان منعکس است؟ ویا عجبا عجبا؟! و دوباره اثبات شد که
 
 
پیوند رهایی، دوم می ۲۰۱۵:… روز سه شنبه ۸ اردیبهشت ۹۴ برابر با ۲۸ آوریل ۲۰۱۵ هیأتی از اعضا و مسئولین قدیمی منشعب از سازمان مجاهدین خلق ایران شامل آقایان قربانعلی حسین نژاد عضو و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین و داوود باقروند ارشد از اعضا و مسئولین قدیمی سازما
 
 
داوود باقروند ارشد، سایت “نه به ترورییسم – فرقه ها”، شانزدهم آوریل ۲۰۱۵:…  سوال از آقای رجوی این است که بریده گی شما از کی بوده که: ۱٫علی زرکش را که نفر دوم سازمان معرفی کردید و سالها کنار دست شما بعنوام شیر آهن کوه مرد به مردم ایران معرفی گردید، و او را خالق انقلاب ایدئولژیک خواندید. بری
 
 
پیوند رهایی، شانزدهم آوریل ۲۰۱۵:…  حقایقی تلخ در مورد سرنوشت سازمان و مسیری که طی میکند. پایگاه مردمی سازمان مجاهدین از ادعا تا واقعیت (حقایقی درمورد جعل اسناد حمایت مردمی). دخالت های آقای رجوی در سیاست داخلی عراق. اعتراضات مردمی و رسمی مقامات عراق نسبت به دخالتهای آقای رجوی در عراق.