چند مطلب دیگر مرتبط با فوت آیت الله رفسنجانی و جست و خیزهای عصبی رجوی در خروجی های عربستان و اسرائیل

چند مطلب دیگر مرتبط با فوت آیت الله رفسنجانی و جست و خیزهای عصبی رجوی در خروجی های عربستان و اسرائیل

rafsanjani_funeral_2انجمن نجات، مراکز آذربایجان شرقی، مازندران و کردستان، دوازدهم ژانویه 2017:… شاید مریم قجر داعشی یادش رفته باشد مگر رجوی پلید بعد از عملیات تروریستی انفجار حزب جمهوری در هفتم تیر سال 60 نگفته بود که ما با این کار رژیم را بی آینده کردیم و بعد از آن در سرفصل های مختلف همین کلمات را برای نیروهای خود نشخوار نمی کرد ؟ چه شده اکنون با فوت آقای رفسنجانی حکومت … 

خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانیدر گذشت رفسنجانی و نگاهی به اراجیف مریم رجوی در این رابطه

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدینشاهزاده سعودی مرگ مسعود رجوی را در پاریس اعلام کرد ولی جسد وی مفقود است

تا مردم باین صورت با شکوه درصحنه اند، سرنگونی درکار نیست !

انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵
لینک به منبع
 
برای عقب نماندن از قافله ی ای که با حنجال وهوچی گری تمام برپا شده،سعید سجادی بعنوان یک قلم بدست وتحلیلگر ؟! فرقه ی رجویه  هم وارد میدان شده تا تحلیلی بنام ” دوران سرنگونى و نقش بى همتاى رفسنجانى ” ارائه دهد و رسانه های رجوی هم آنرا منتشر کند.

در قسمتی از متن این تحلیل گونه! آمده است :

” هويت و جايگاه يگانه رفسنجانى در دو دهه گذشته، اساساً در رابطه با نقش آخر- بعنوان سوپاپ اطمينان در داخل و محلل براى غرب، در جهت از صحنه خارج كردن گزينه سرنگونى بعنوان راه حل براى معضل رژيم شكل و معنا يافته. يعنى اينكه منهاى اين نقش آخر، ديگر رفسنجانى، رفسنجانى نمى بود. از اين زاويه است كه نبود رفسنجانى در دوران سرنگونى، كه رژيم در محاط بحرانهاى مرگ آور اسير و گرفتار است بيش از هميشه محسوس و جبران ناپذير است”.

دراینکه آقای رفسنجانی یکی از رهبران اصلی جمهوری اسلامی بوده ، شکی نیست !

اما رهبران- ولو هرچه برجسته وکم نظیر- به تنهائی وبدون داشتن پایگاه اجتماعی محکم ، قادر به انجام کارهای مهم نمی باشند واتفاقا رهبران باهوش و ورزیده ، حاصل مبارزات مردم است و اگر مردمی برای عملی بپا نخیزند ، این رهبران هرچند بی نظیر وتیز هوش ، قادر به انجام کارهای مهمی نیستند.

مثلا اگر مردم هندوستان وارد مبارزات ضد استعماری نمی شدند، گاندی باین اشتهار دست نمی یافت وقادر به بیرون راندن استعمار انگلیس ازکشور خود نبود!

خود آیت اله هاشمی درزمانی اعلام کرد که ازابتدای انقلاب ، همواره بعنوان شخصت شماره 2 حضور داشته واین زمانی بود که امام خمینی دست ازدنیا شسته بود ودیدیم که پایگاه وسیع اجتماعی ایشان ، نگذاشت که رژیم نوپای جمهوری اسلامی ازهم بپاشد!

با این وجود، چرا فکر میکنید که بعد ازدرگذشت آقای هاشمی ، حکومت ودولت ایران به وضعی گرفتار خواهد شد که بعداز وفات بنیانگذار اصلی آن نشد؟

لابد خواهید گفت که پایگاه امام خمینی قوی بود!

بسیار خوب!

حضور سه میلیونی مردم تهران و اشک تاثری که برای این درگذشت ریختند، حکایت ازپایگاه اجتماعی آقای رفسنجانی بعنون مرد شماره 2 نظام نمیکرد؟!

پس لاف نزنید وبدانید که این مردم باهوش درصحنه، باوجود رهبرانی که حالا باندازه ی کافی دارند، رهبران دیگری را هم سطح این رهبر ازدست داده ی خود کشف خواهند کرد.
سعید سجادی مینویسد :

” به اختصار، مرگ رفسنجانى و تحليل كيفى جريان وابسته به او، باعث تسريع راديكاليزه تر شدن جامعه ايران حول اهداف و خطوط مقاومت در داخل (لازم) ، و تضعيف كيفى خط مماشات غرب (تسهيل كننده) در جهت شتاب بخشيدن به پروسه سرنگونى رژيم است ” .

به اطلاع تان می رسانم که مردم حاضر درصحنه ، عکس العملی مانند ازدست رفتن پدر ویا بزرگ خود نشان میدادند واظهار تاثر زیاد آنها ابدا به معنی دست وپا گم کردن آنها نبود!

اتفاقا آنها با حرکت وشعارهای خود نشان دادند که خواهان پیشرفت هرچه بیشتر کشور در قالب جمهوری اسلامی ایران هستند وکسی ازرجوی ودیگران نخواست که به یاری آنها بشتابد!!

شما بازهم نقش غرب را در سرنگونی وعدم سرنگونی رژیم برجسته کرده ونشان داده اید که ابدا مانند ما داخل نشینان و مردم میلیونی به خیابان آمده درتشییع جنازه ی مرحوم رفنسجانی ، تعیین مقدرات کشور را بدست مردم ومسئولینی که بدرستی باین نقش بی مثال مردم واقفند ،  عملا نفی میکنید!

فرید

– 

فوت آقای رفسنجانی و تکرار حرفهای رجوی ها در مورد (به اصطلاح) سرنگونی !!

انجمن نجات مرکز مازندران پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵
 لینک به منبع
 
بعد از فوت آقای رفسنجانی که همیشه یاور رهبری و انقلاب بودند خیلی از شخصیت ها و کشورهای مختلف پیام تسلیت دادند و به رهبری و خانواده و مردم ایران تسلیت گفتند ولی جریانی که سعی نمود فوت آقای رفسنجانی را به شیوه دیگری بیان نماید فرقه رجوی بود . مریم قجر داعشی که خودش را ریئس جمهور مادام العمر می داند باز به نشخوار حرفهای گذشته شوهرمرده اش پرداخته و گفت که فوت آقای رفسنجانی که یکی از پایه های نظام بود با فوت وی حکومت ایران تعادل درونی و بیرونی خود را از دست می دهد و در تمامیت خود به سرنگونی نزدیکتر می شود .

اگر کسی مریم قجر داعشی را نشناسد واقعاً به خنده می افتد که این چه تحلیل آبکی است که می دهد . مگر سالیان گذشته رجوی چندین بار این اراجیف را تکرار نکرده بود ولی چه شد ؟ مگر رجوی در مورد آتش بس جنگ عراق علیه ایران نگفته بود که اگر ایران قبول کند راه به سرنگونی می برد مگر چه اتفاقی افتاد ؟ مگر نگفته بود با فوت رهبری انقلاب مردم قیام کرده و با کمک ارتش خیالی وی نظام ایران را سرنگون می شود آیا این گونه شد ؟

طی این چند روز تمام دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی سعی کردند چهره آقای رفسنجانی را تخریب نمایند در مورد جنگ و سازندگی و ایجاد جمهوری اسلامی ، ایجاد سپاه و اینکه نقطه تعادل حکومت بوده و در نبود او جنگ قدرت در ایران به راه خواهد افتاد ، داد سخن سر دادند ولی چیزی که بسیار خودش را طی این چند روز نشان داده است دست مریم قجر در این زمینه بسیار خالی می باشد و به جز یک پیام و تغییر دادن چند خبر در سایت های خود دیگر چیزی برای گفتن نداشت .

بطور مثال یک بار خبری به نقل از جعفرزاده نفر خود در آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس نقل می کند و در جای دیگری همان حرفها را باز به نقل از خود همان خبرگزاری اعلام می کند که آنان این خبر را درج کردند بالاخره کدام حرف را باید باور کرد ؟ آوردن دو تن از مفت خورهای فرقه رجوی به نامهای توحیدی و سنابرق زاهدی به سیمای نفاق آنان نیز سعی نمودند باز همان حرفهای مریم قجر را نشخوار کنند و چیزی بیشتر از آن پیام نداشتند .و یا سعی نمودند از خبرگزاری های آل سعودی استفاده نمایند و به آن افتخار کنند که آنان پیام مریم قجر داعشی را در رابطه با درگذشت آقای رفسنجانی را درج نمودند . نقطه اوج فلاکت فرقه رجوی را ببینید که چگونه سعی می کنند روز را به پایان برسانند .

شاید مریم قجر داعشی یادش رفته باشد مگر رجوی پلید بعد از عملیات تروریستی انفجار حزب جمهوری در هفتم تیر سال 60 نگفته بود که ما با این کار رژیم را بی آینده کردیم و بعد از آن در سرفصل های مختلف همین کلمات را برای نیروهای خود نشخوار نمی کرد ؟ چه شده اکنون با فوت آقای رفسنجانی حکومت ایران به سرنگونی نزدیک شده است ؟ معلوم است که آمدن مریم قجر به آلبانی و دادن خط جدید تحت عنوان مرحله تهاجم سیاسی کارساز نبوده و با فرصت پیش آمده یعنی فوت آقای رفسنجانی می خواهد به نیروهای مسئله دار خود روحیه دهد که انگار به اصطلاح سرنگونی نزدیک است .

اگر دار و دسته رجوی پلید دلشان را به این گونه پیام ها خوش کردند باز هم خوش کنند چرا که مردم ایران در مراسم تشیع جنازه آقای رفسنجانی به خوبی نشان دادند که پشت رهبری و انقلاب خود هستند و فوت یک نفر هم نمی تواند خللی بر اراده مردم ایران وارد کند . حال هر چقدر مریم قجر می خواهد دلش را برای سرنگونی خیالی خود صابون بزند .

هادی شبانی

مرگ، سرنوشت محتوم هر انسان است و ربطی به بحران سیاسی ندارد!

انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵
 لینک به منبع
 
متعاقب درگذشت آیت الله هاشمی رفنسجانی ، رسانه های رجوی واربابان آنها ، با مقصد ناامید کردن مردم ایران ، باتمام قوا میکوشند که این مسئله را حقنه کنند که بامرگ این شخصیت بزرگ انقلاب بهمن 1357ایران ، کشور دچار بحران سیاسی میشود و …

در نوشته های زنجیره ای این فرقه ی ضدملی ، بنقل از ” اینترنشنال بیزنس تایمز” آمده است :

“مرگ رفسنجانی به‌معنی بحران سیاسی در ایران است – اینترنشنال بیزنس تایمز نوشت: “سران رژیم ایران در مرگ رفسنجانی سوگواری کردند. مرگ رفسنجانی به‌معنی بحران سیاسی در ایران است… مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت گفت: ”با مرگ رفسنجانی یکی از دوپایه و عامل تعادل فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، فروریخته و این رژیم در تمامیت خود به سرنگونی نزدیک می‌شود“.”

ضمن اینکه تیتر انتخاب شده اساسا نامفهوم است ، دراین مورد میتوان نوشت که آیت الله هاشمی ، حدود10 سالی است که حضوری درقدرت اجرائی نداشته وبیشتر بعنوان یک شخصیت معنوی نمود عینی داشت وبنابراین ، وفات او ازاین جنبه دارای اهمیت است والبته گریزی هم ازمرگ نیست.!

البته درموارد استثنائی ، شخصیت های تاریخی درصحنه حضور می یابند وسرنوشت یک نهضت را رقم می زنند که مانمونه های اندکی ازاین پدیده را درتاریخ دیده ایم.

اما قاعده برآنست که این اکثریت مردم هستند که حرف نهائی را میزنند و حضور نزدیک به سه میلیون نفری مردم تهران در مراسم تشییع جنازه ی مرحوم هاشمی – که این مرحوم در مقاطعی تاکتیک های خاص خود را ارائه میداد و ساده لوحان قادر به تفسیر حرکت های سیاسی این شخصیت تیز هوش نبوده واورا درصف اپوزیسیون نرم میگذاشتند – نشان داد که او دارای محبوبیت عظیمی دربین مردمی است که علیرغم هرمشکلی که دارند ، حل آنها را باروش های مسالمت آمیز میخواهند و ابدا به سرنگونی جمهوری اسلامی نمی اندیشند.

ایشان درمجموع جزو برجسته ترین افرادی بود که همواره به بقای جمهوری اسلامی اعتقاد داشت و از زاویه دید خودشان وتحلیل گاها منحصر بفرد خود ، دراین راه هرچه میتوانست انجام می داد.
همین مسئله موجب نگرانی دشمنان داخلی وخارجی ایران است ودرکشاکش تحلیل ازواقعیات جامعه ایران، اینقدر به بیراهه می روند!

حضور گسترده ی مردم دراین مراسم، نشان داد که با تکیه برنیروی بزرگ مردم، هربحرانی درداخل ایران قابل حل بوده واحتیاجی به مداخله ی خارجی و … ندارد!

مردم تهران نشان دادند که ازبلوغ سیاسی- اجتماعی قابل تحسینی برخوردارند وضمن متاسف بودن بر فقدان یک شخصیت برجسته ی سیاسی خود – که امری کاملا طبیعی است – قادر به پرکردن هر خلائی بوده واحتیاجی به راهنمائی دشمنان خود ندارند!

سیر وقایع دیروز تهران نشان داد که همانطور که وفات آقای هاشمی  از یک جنبه تاسف بار است ، ازجنبه ی دیگری که سبب نمایش قدرت عظیم مردم که پیام هشدار دهنده ای برای دشمنان این خاک وبوم است ، قابل تامل فراوان است!

وحید

زوزه کشیدن های مریم قجر بعد از فوت آقای رفسنجانی

انجمن نجات مرکز کردستان پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵
 لینک به منبع
 
با در گذشت آقای رفسنجانی مریم قجر وقت را غنیمت شمرد و اعلام نمود : “با مرگ رفسنجانی یکی از دو رکن و عامل تعادل فاشیزم مذهبی حاکم در ایران، فروپاشیده و این رژیم در تمامیتش به سرنگونی نزدیک می‌شود.”

جای تاسف است که این عجوزه کوته فکر چنین بیانیه ای صادر کرد .

اولا : دلیل نمی شود شخصی در نظام ایران فوت نماید، معنی سرنگونی یک ملت باشد !

دوما : حداقل وقتی اشخاص مهم ،در نظام ایران فوت می کنند . با سر بلندی خبر آن را به اطلاع عموم مردم می رسانند .و تمام جهانیان حضور میلیونی مردم ایران را در تشییع جنازه ایشان دیدند .
اما جای تاسف و بدبختی برای مجاهدین می باشد که از سال 84 مسعود رجوی رهبر گروه مجاهدین غیب شده و جرئت بیان مردن او را ندارند .با وجود اینکه ترکی فیصل آل سعود مهر تاکید مرگ مسعود را اعلام کرد. بازهم پنهان میکنند . از ترس فرو پاشیدن مناسبات فرقه ، هرچند با تمام این پنهان کاری ها کنترل مناسبات از دست مریم قجر خارج شده و تعداد بسیار زیادی ریزش نیرو داشته است .

العربیه شیخ نشین سعودی: تروریستهای ما مجاهدین خلق نماینده رجوی در العربیه سعودی: تروریست های توحید و جهاد از اعضای ما بودند

مجاهدین خلق بفرقه رجویسی و هشت سال حسرت – سی و هشت سال حسرت فرقه رجوی و سالگرد انقلابی که نتوانستند سرقت کنندمزدور مریم رجوی شادمانی برای ترور عربستان سعودیبهزاد علیشاهی: رزومه مجاهدین خلق (رجوی) برای استخدام دائم

anne-khodabandeh-singleton-albanian-gazeta-impkt-2017Qytetarët shqiptarë të frikësuar nga grupi Muxhahedin Halk i radikalizuar meritojnë më shumë informacion

Anne Singleton: Key to de-radicalization of MEK hostages in Albania are their families

IMPAKT 55 – Muxhahedinet iraniane ne Shqiperi. Interviste eksluzive me Anne Singleton

https://youtu.be/8v-Q7UWfN3M

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28050

محمد حسین سبحانی: هاشمی رفسنجانی در اوج محبوبیت مردمی درگذشت. چرا رجوی عبرت نمی گیرد؟ 

rafsanjani_sobnahi_2محمد حسین سبحانی، ایران قلم، دهم ژانویه ۲۰۱۷:… هاشمی رفسنجانی در قدرت بود و امتحان پس داد ، قبول نشد، اما شجاع بود و خود را اصلاح می کرد. اما شما به قدرت نرسیده امتحان پس دادید و نتیجه آن خیانت و زندان سازی و زندانبانی بود.  نزدیک ۴۰ سال است می گویید ” مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه ” و برای ادامه آن خیانت می کنید و هیزم بیار جنگ و خشونت برای قدرت … 

خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانیMEK (Mojahedin Khalq, Rajavi cult) and Saudis isolated as world leaders send condolences for Rafsanjani’s death

لینک به منبع

محمد حسین سبحانی: هاشمی رفسنجانی در اوج محبوبیت مردمی درگذشت. چرا رجوی عبرت نمی گیرد؟

 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانیفرقه رجوی در نشریه مجاهد شماره ۵۹۹ به تاریح خرداد ۱۳۸۱ :  سبحانی گفت رفسنجانی پدر اصلاحات در ایران است و معتقد بود فعالیت های ( خشونت طلبانه ) مجاهدین در داخل ایران از یک سو و چپ روی های بخشی از جناح خاتمی باعث شکست و انزوای رفسنجانی شده است و از این بابت به شدت از مجاهدین جریحه دار بود …

۱۰٫۰۱٫۲۰۱۷ ـ ایران قلم

آیت الله هاشمی رفستجانی در گذشت. خبر کوتاه  و برای مردم ایران و همه فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشور غافلگیر کننده بود. در ۴۸ ساعت گذشته تمام رسانه ای فارسی زبان و رسانه های بین المللی نقش هاشمی رفستجانی در شکل گیری،  ساختار و آینده جمهوری اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار داده اند و تمام خبر های دیگر  ایران و منطقه تحت الشعاع مرگ هاشمی رفسنجانی قرار گرفته است. انبوه جمعیت و عکس ها و فیلم های منتشر شده از مراسم خاکسپاری هاشمی رفسنجانی نیز  برای همگان بویژه فرقه رجوی عبرت آموز است و….

اما مریم رجوی نیز طبق معمول در حالیکه در انزوای کامل در بین مردم و رسانه های فارسی زبان هست، خواسته از فرصت استفاده کند و بدون اینکه بگوید  مسعود رجوی کجاست، آیا زنده است یا مرده، و چرا در این ارتباط  نظری نمی دهد، اظهار فضل کرده و گفته است:

” … یکی از پایه های فاشیسم دینی حاکم بر ایران و عامل تعادل آن فرو ریخته و رژیم در تمامیت خود به سرنگونی نزدیک تر میشود. رفسنجانی در ۳۸ سال گذشته چه در زمان خمینی و چه بعد از آن، یکی از بالاترین نقشها را در سرکوب و صدور تروریسم و تلاش برای دست یابی به بمب اتمی داشت. رفسنجانی همواره نفر شماره ۲ رژیم و وزنه تعادل آن بوده و در حفظ آن نقش تعیین کننده داشته است. رژیم آخوندی اکنون تعادل درونی و بیرونی خود را از دست میدهد.”

آری! هاشمی رفسنجانی سمبل اعتدال و عقلانیت در جمهوری اسلامی بود یا بزعم شما ” وزنه تعادل ” رژیم ایران که از آن با عوام فریبی  “سرنگونی” را نتیجه می گیرید.

البته ای کاش حداقل ۱۰ سال هاشمی رفستجانی جوانتر بود یا بیشتر عمر می کرد و شما می توانستید درس بیشتری از تغییرات شکل گرفته متاثر از جامعه از او  بگیرید. هاشمی رفسنجانی در قدرت بود و امتحان پس داد ، قبول نشد، اما شجاع بود و خود را اصلاح می کرد. اما شما به قدرت نرسیده امتحان پس دادید و نتیجه آن خیانت و زندان سازی و زندانبانی بود.   نزدیک ۴۰ سال است که می گویید ” مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه ” و برای ادامه آن خیانت می کنید و هیزم بیار جنگ و خشونت برای قدرت های جنگ طلب هستید. آری ! ای کاش مسعود رجوی نیز در اثر خواست جامعه و مردم از خشونت دور می شد و به اعتدال و عقلانیت و حرکت های مصلحانه ، مثل هاشمی رفسنجانی ، نزدیک می شد. ای کاش فرقه رجوی هم می توانست از حصار خشونت ساخته ، کمی بیرون می آمد تا از مردم مصلح و اعتدال طلب ایران میانه روی ، و مسالمت جویی را یاد می گرفت.  رجوی! چرا تو هم مثل هاشمی رفسنجانی نمی توانی “وزنه تعادل” “اپوزیسیون” یا درون فرقه ات باشی؟ چرا پادوی  لابی های جنگ طلب شده ای؟

آیا واقعا جمعیت حاضر در حاکسپاری وی را نمی بینید؟ این جمعیت را مثل تو از لهستان و آفریقا و کمپ های پناهندگی با پول نیاورده بودند. اتفاقا بخش عمده این مردم که در خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانی شرکت کرده بودند، از طبقه متوسط ، تحصیل کرده و روشنفکر جامعه بودند و بخش دیگر نیز توده های مردم بودند که به اعتدال ، میانه روی و گفتکو اعتقاد دارند . اما عبرتی برای تو نیست رجوی .

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانیجمله آخر را برای رجوی می نویسم :

” وزنه تعادل ” جمهوری اسلامی مردم مصلح و مسالمت جوی مردم ایران هستند، مطمئن باش که هاشمی رفسنجانی را نیز بدون جانشین نخواهند گذاشت. کمی درنگ داشته باش، خواهی دید. اما اگر  این بار دیدی، حداقل از مردم درس بگیر.

اما چند خط دیگر…

پرده اول

من در جنگ سیاسی که به شدت بین سازمان مجاهدین و زمامداران جمهوری اسلامی در حد فاصل  ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۰ ادامه داشت و سرانجام به سی خرداد ۱۳۶۰ و  آغاز مبارزه مسلحانه توسط مسعود رجوی و سازمان مجاهدین خلق منجر شد، در فعالیت تنگاتنگ تشکیلاتی با سازمان مجاهدین خلق قرار داشتم. در آن مقطع بیش از همه نفرت و کینه اعضای سازمان مجاهدین، از جمله من ، هاشمی رفسنجانی را نشانه می رفت، اگر چه دکتر بهشتی نقش برجسته تری از هاشمی رفسنجانی در حکومت ایران داشت، ولی او با درایت بیشتر سخن می گفت. اما هاشمی رفسنجانی ” انقلابی ” تر ، عریان تر و خشن تر سخن می گفت و عمل می کرد و …

پرده دوم

گذشت و گذشت من به همراه دیگر نیروهای تشکیلاتی سازمان مجاهدین به عراق منتقل شدیم. ما در عراق و تشکیلات سازمان اساسا  از اخبار و رویدادهای سیاسی ، اجتماعی دور بودیم، بویژه بعد از  آنچه تحت عنوان “انقلاب ایدئولوژیک” در سال ۱۳۶۴ توسط مسعود رجوی صورت گرفت.  تا اینکه در سال ۱۳۶۷ قطعنامه آتش بس بین ایران و عراق توسط دو طرف صورت گرفت و امضا شد، این در حالی بود که مسعود رجوی می گفت صلح طناب دار رژیم است و توقف جنگ و هر گونه عقب نشینی جمهوری اسلامی را ناممکن می دانست. اما آیت الله خمینی خود “جام زهر ” را سر کشید تا آینده حکومت خود را تضمین کند و …

پرده سوم

گذشت و گذشت. از سال ۱۳۶۸ به بعد یکی از شانس های زندگی من این بود که از مسئولیت در فرماندهی انتظامات قرارگاه اشرف به ستاد اطلاعات و ستاد امنیت و سپس ستاد حفاظت مسعود رجوی منتقل شدم و  در این بخش ها توانستم  از سانسور تمام عیار درون تشکیلات مجاهدین دور شوم، چرا که   در  ستاد های اطلاعات و امنیت سازمان مجاهدین به دلیل نیاز تخصصی کار، تمامی روزنامه های ایران را باید مطالعه می کردم تا بخشی از اطلاعات علنی مورد نیاز سازمان را در مورد موضوع های مختلف جمع آوری کنم تا در ستاد اخباری برای کسب اطلاعات غیر علنی و تحلیل های سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. من آن موقع هاشمی رفسنجانی دیگری را در میدان سیاست در جمهوری اسلامی دیدم که در حال تغییر بود و …

پرده چهارم

گذشت و  گذشت تا اینکه به دلیل اختلافاتی که با سازمان مجاهدین در مورد   حضور در عراق و همکاری با صدام حسین ، مبارزه مسلحانه و … داشتم  در ششم شهریور ۱۳۷۱ به زندان انفرادی سازمان مجاهدین افتادم و هشت سال در حبس قرار گرفتم و بعد هم برای ادامه حبس به زندان ابوغریب فرستاده شدم. درمورد علل اختلافات و طرح انتقادات استراتژیک می توانید به کتاب ” روزهای تاریک بغداد ” صفحه ۳۴۸ تا ۳۵۹ مراجعه کنید.

بعد از چند سال تحمل حبس در زندان انفرادی در قرارگاه اشرف،  مسعود رجوی به دلیل اینکه بتوانم برنامه های تلویزیون مجاهدین که از تلویزیون عراق پخش می شد، را ببینم بادادن تلویزیون به من موافقت کرد. او  فکر می کرد احتمالا من با دیدن برنامه های تیلیغاتی مجاهدین در زندان زانو می زنم و دوباره به تشکیلات باز می گردم و … خوشبختانه به دلیل پوشش برنامه های تلویزیونی ایران از استان کرمانشاه علاوه بر شبکه های تلویزیونی عراق ، امکان دریافت شبکه های تلویزیونی ایران نیز وجود داشت ،  در تلویزیون ایران دیدم که مصاحبه هایی از هاشمی رفستجانی در مورداهداف سفرش به آسیانه میانه را پخش می کنند. با شنیدن سخنان وی بر انچه که مبنای اختلاف من با سازمان مجاهدین و مسعود رجوی بود، راسخ تر شدم و لبخنی بر لب من نشست. اما این لبخند که از دوربین مخفی زندان انفرادی رجوی قابل پنهان شدن نبود برای من گران تمام شد و برق تلویزیون را از بیرون سلول قطع کردند و …

پرده پنجم

گذشت و گذشت تا اینکه در دی ماه ۱۳۷۹  از زندان انفرادی مسعود رجوی به زندان ابوغریب صدام حسین تحویل داده شدم و بعد از یکسال و نیم سر انجام بعد از آزادی در سال ۱۳۸۱ خودم را به اروپا رساندم. وقتی به آلمان رسیدم ، از همان روز اول و در حال طی پروسه پناهندگی  خودم روشنگری در مورد فرقه مجاهدین را آغاز کردم.

در این ایام روزی  سازمان مجاهدین خلق آدم جاسوس و نفوذی که در دفتر و دستگاه دکتر علیرضا نوری زاده و دکتر بنی صدر داشت ، خرج این کار کرد تا من را به قول خودش بسوزاند. از  شرح آن مطالب می گذرم و برای مطالعه آن می توانید به بخش دوم کتاب روزهای تاریک بغداد و یا نشریه شماره ۵۹۹ مجاهد ارگان تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق رجوع کنید. اما

مسعود رجوی  و سازمان مجاهدین در  بخشی از آن برای  برای تحقیر من در سال ۱۳۸۱ نوشتند:

 ۱۴ ـ این فرد ( سبحانی ) به وضوح خود را طرفدار رفسنجانی و خطی که او دنبال می کرد می داند ولی از من ( جاسوس مسعود رجوی ) خواست که در مصاحبه به آن اشاره نکنم. سبحانی گفت: رفسنجانی پدر اصلاحات در ایران است و معتقد بود فعالیت های ( خشونت طلبانه ) مجاهدین در داخل ایران از یک سو و چپ روی های بخشی از جناح خاتمی باعث شکست و انزوای رفسنجانی شده است و از این بابت به شدت از مجاهدین جریحه دار بود …

منبع : نشریه شماره ۵۹۹ مجاهد و همچنین بخش دوم کتاب روزهای تاریک بغداد صفحه ۴۱۸ تا ۴۲۱

پرده آخر

رجوی ! از آن تاریخ ۱۵ سال گذشته است. من آنچه گفته بودم در سالهای بعد مشخص تر شد. اکنون که سال ۱۳۹۵ هستیم هم مطمئن باشید که “وزنه تعادل” جمهوری اسلامی ، مردم ایران هستند. چرا که نه تنها سرنگون طلب نیستند، بلکه به شدت مصلح و مسالمت جو هستند. همه اجزای ساختار سیاسی حکومت ایران نیز ، بخشی کمتر و بخشی بیشتر به این  ” نقطه تعادل ” نزدیک تر شده اند. پس مردم ایران را با تفاله های صدام حسین و قدرت های جنگ طلب کاری نیست.

فرقه رجوی مجاهدین خلق مزدوران صدام علیه محمد حسین سبحانی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28057

مسعود رجوی… و رفسنجانی 

rafsanjani_funeral_4قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، پاریس، یازدهم ژانویه ۲۰۱۷:… حرفهای مریم قجر علیه رفسنجانی را باور کنیم یا نامه نگاری و التماس شوهر مرحومش به رفسنجانی را؟!! یا پیش بینی های سرنگونی رژیم با مرگ خمینی ۲۷ سال پیش را!! رجوی در نشستهایش برای ما در عراق دهها بار با افتخار از دیدارهایش با رفسنجانی و هواداری و کمکهایش به مجاهدین یاد کرده و به نقل از او می گفت … 

لینک به منبع

مسعود رجوی… و رفسنجانی

 نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد سابق بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین

مریم قجر در پیامی در مورد مرگ رفسنجانی که در سایتهای فرقۀ رجوی منتشر شده گفته است: «با مرگ رفسنجانی یکی از پایه های فاشیسم دینی حاکم بر ایران و عامل تعادل آن فرو ریخت و رژیم در تمامیت خود به سرنگونی نزدیکتر می شود. رفسنجانی در ۳۸ سال گذشته چه در زمان خمینی و چه بعد از آن، یکی از بالاترین نقشها را در سرکوب و صدور تروریسم و تلاش برای دستیابی به بمب اتمی داشت. رفسنجانی همواره نفر شماره ۲ رژیم و وزنه تعادل آن بوده و همواره در حفظ آن نقش تعیین کننده یی داشته است. با مرگ او اکنون رژیم آخوندی تعادل درونی و بیرونی خود را از دست می دهد».

مریم رجوی در حالی در مورد رفسنجانی این حرفها را می زند که شوهر مرحومش مسعود رجوی در سالهای بعد از سرنگونی صدام و خلع سلاح مجاهدین توسط آمریکاییها یعنی بعد از افتادن به نهایت پیسی و پتالی وضعیتش نامۀ بسا محترمانه و البته ملتمسانه ای به رفسنجانی نوشت و از او خواست که برای ریاست جمهوری کاندید شود و خامنه ای را با بسیج بازار و طرفدارانش کنار بزند؟! من خود در آن نشستی که رجوی نامه اش به رفسنجانی را با نامیدن خودش در برابر رفسنجانی به عنوان «حقیر» برای ما قرائت کرد حضور داشتم.

این همان رجوی بود که وقتی در آغوش گرم و نرم صدام تشریف داشت با تبختر و کف بر دهان در نشستهایش با ما در قرارگاههای سازمان در عراق فریاد «مرگ بر رفسنجانی» سر می داد!.

به جز این نامه، رجوی به دنبال سقوط و مرگ اربابش صدام و سوختن یال و کوپالش نامه های محترمانۀ دیگری را نیز به خامنه ای و مجلس خبرگان با همان سیاق حقیر خواندن خودش همراه با پیشنهاد «ولی فقیه کردن منتظری»! به مجلس خبرگان نوشته بود که خودش برای ما در اشرف آنها را خواند و از رسانه های فرقه اش نیز پخش شد که در حکم «توبه نامه» اش به درگاه رژیم بود.

 رجوی همیشه در نشستهایش برای ما در قرارگاه اشرف عراق نه یک بار بلکه دهها بار و در هر مناسبتی به خاطراتش با رفسنجانی گریز می زد و با افتخار از دیدارهایش با او و هواداری و کمکهای او به مجاهدین در زمان شاه سخن می گفت و از رفسنجانی نقل می کرد که گفته بود: «در زندان شاه پشت سر مجاهدین نماز می خواندم و اگر خدا یک نماز مرا قبول کرده باشد نمازی است که در زندان به امامت مجاهدین خوانده ام»!!…

اما اینکه مریم قجر با پیدا کردن بهانه ای جدید برای روحیه دادن به نیروهای واماندۀ در حال ریزش خود در آلبانی و خارجه وعدۀ فروپاشی و سرنگونی هرچه سریعتر و نزدیکتر تمامیت رژیم با مرگ رفسنجانی را می دهد بی شک در ذهن این نیروهایش فقط کپی همان جمله و کلمات همسر مرحوم ایشان قبل و بعد از مرگ خمینی را تداعی می کند که ۲۷ سال پیش می گفت با مرگ خمینی رژیمش یک روزه سرنگون می شود!! و با این شعار فریبکارانه برای پوشاندن شکست استراتژی جنگ شهری و بعد هم «جنگ آزادیبخش نوین از جوار خاک میهن (از خاک عراق با پیوستن به ارتش صدام)» به دنبال شکست فضاحت بار عملیات موسوم به «فروغ جاویدان» در نتیجۀ سیاست ترور و خشونت و خودفروشی به بیگانۀ در حال جنگ با میهن و ملت، اقدام به بردن هزاران جوان ایرانی در حال تحصیل و کار در خارج کشور به عراق و به کشتن دادن آنها نمود.  حال باید پرسید: خمینی بیشتر پایه و رکن اصلی بود یا رفسنجانی به عنوان یکی از دو پایۀ رژیم؟ و این شعار و وعدۀ مجدد سرنگونی رژیم این بار با کدام استراتژی و تاکتیک؟؟!! لابد با آویزان شدن به همان اربابان جدید آمریکایی و اسرائیلی و سعودی فرقه که این پیام مریم قجر در حقیقت پیام به همانها می باشد تا کمی در این وانفسای فرقه اش او را جدی بگیرند و نیم نگاهی نیز به او بیندازند!!…

حال باید حرفهای مریم قجر علیه رفسنجانی را باور کنیم یا نامه نگاری و التماس شوهر مرحومش به رفسنجانی را؟!! یا پیش بینی های سرنگونی رژیم با مرگ خمینی ۲۷ سال پیش را!! قربان برم خدا را یک بام و دو (و اینجا سه) هوا را!!…

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28048

آیت الله هاشمی و توهین های مریم رجوی 

rafsanjani_funeral_2مصطفی آزاد، وبلاگ قاصد، دهم ژانویه ۲۰۱۷:…  خیانت و رذالت تشکیلاتی این گروهک در چنان پیچیدگی قرارگرفته بود که آقای هاشمی حتی با بهرام آرام از مسئولین مارکسیست شده سال ۵۴ نیز ملاقات تا به عین به واقعیت های تلخ این جریان التقاطی واقف گردد . و مطمئن شود که این جریان با کج راهگی مواجه شده است . چرا که روحانیت مبارز ان سالها نمایندگی طیف بزرگی از بازاریان کشور … 

خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانیسخنی با مسئولین فرقه رجوی به بهانه درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی (+ویدئوی فارس نیوز از مراسم تشییع)ا

خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانیMEK (Mojahedin Khalq, Rajavi cult) and Saudis isolated as world leaders send condolences for Rafsanjani’s death

لینک به منبع

آیت الله هاشمی و توهین های مریم رجوی

با درگذشت آیت الله  رفسنجانی در شامگاه ۱۹ دیماه ۹۵ ، فرقه رجوی در کمتر از نیم ساعت بیشترین تهاجم ها و فحاشی گری  ها را با دیدگاه گذاشتن هوادران خرده پا و سپس اظهارنظر و گنده گویی مریم رجوی  انجام داد . این درحالی بود که  فرقه رجوی عقبه ای خاکستری با دهها خیانت و ترورهای داخل تشکیلاتی در سالهای قبل از انقلاب ۵۷ ، همکاری با جریانات ابتدای انقلاب در نا امن سازی فضای کشور ، تبادل اطلاعات ملی و طبقه بندی و سری کشور با سرویس امنیتی شوروی سابق ، بلواسازی در جریان ابوالحسن بنی صدر و سپس شروع فاز نظامی و ترورهای کور و وحشیانه قاطبه مردم و مسئولین در سال ۶۰ و فرار ذلت وار مسعود رجوی با بنی صدر و غلتیدن به دامن صدام حسین دیکتاتور عراق در مقطع جنگ تحمیلی عراق و استقرار در پادگان اشرف و همکاری شبانه روزی با ارتش عراق در رودررویی انها با نظامیان ایرانی  را با خود با سرافکندگی دارد .

مرحوم آیت الله هاشمی در سالهای قبل انقلاب بخاطر رعایت اپسیلن های انسانی و رساندن مساعدت مالی به فرقه رجوی و افشای آن توسط وحید افراخته از خودباختگان رهبری ان مقطع سازمان به ساواک دستگیر و به سه سال زندان محکوم میشود . خیانت و رذالت تشکیلاتی این گروهک در چنان پیچیدگی قرارگرفته بود که آقای هاشمی حتی با بهرام آرام از مسئولین مارکسیست شده سال ۵۴ نیز ملاقات تا به عین به واقعیت های تلخ این جریان التقاطی واقف گردد . و مطمئن شود که این جریان با کج راهگی مواجه شده است . چرا که روحانیت مبارز ان سالها نمایندگی طیف بزرگی از بازاریان کشور را بر دوش می کشیدند که علاقمند بودند مخفیانه مساعدت های مالی به نیروهای مسلمان و مبارز انجام دهند .

ایشان در کتاب انقلاب یا بعثت جدید که در دیماه سال ۶۰ منتشر شده به بیان خاطرات خود از هم بند بودن با اعضای سازمان می پردازند و می نویسند :  « مسئولین مجاهدین خلق اظهار می کردند ما در تحلیل زمینه‌های مبارزه به این نتیجه رسیدیم که در دنیای امروز علم مبارزه مارکسیسم است. بدون این علم مبارزه محال است که هیچ نهضتی و انقلابی پیروز شود. بنابراین ما باید مجهز به علم مبارزه باشیم که مارکسیسم است و از آن طرف در جامعه خودمان مطالعه کردیم، جامعه ما اسلامی است و در جامعه ایران بدون اتکا بر اسلام نمی‌شود مبارزه کرد و مبارزه جان نمی‌گیرد. بعد از شروع اقدامات تروریستی و مسلحانه مسعود رجوی در سال ۶۰۰ ایشان در خاطرات اش می نویسد : صدای شلیک مسلسل‌ها در خیابان‌های اطراف به گوش می‌رسید. ولی با درایت امام و هوشیاری نیروهای مخلص و شجاع نظامی و امنیتی، آنها موفق به پیاده کردن برنامه‌های شوم خود نشدند و نهایتاً بنی‌صدر و رجوی با آن خفت و خواری از کشور فرار کردند، ولی باقی‌ مانده آنها ماموریت داشتند کار ناتمام دشمنان ایران را تمام کنند .

ایشان سال گذشته در واکنش به موج اعدام های رسمی همان سالهای ۶۰ برای تروریست های آدمکش فرقه رجوی نیز شدیدا موضعگیری نموده و از برگزاری نمایشگاه عکس کشته شدگان این گروه تروریستی توسط یکی از شهرداران فلان مناطق پاریس متاسف و ناراحت شده بود . ولذا اینک در پی اعلان درگذشت آیت الله هاشمی به یکباره تنور مصیبت مریم قجر عضدانلو گرم شده و شدید ترین تهمت و لفاظی ها را نسبت به ایشان ابراز می نماید . در هر حال در تعیین تکلیف مصالح مردم و بیگانگان می بینیم که اینک فرقه تروریستی از جبهه کدام جناح های مردم کش امریکایی سر بیرون می اورند و چگونه برای به تحریم بستن حقوق بین اللملی مردم ایران استمالت نمایندگان فلان کنگره های امریکایی را می پذیرند تا نشان خیانت شان برای دیدگان جوانان ایران بدرخشد .

*** 

https://youtu.be/ol6jKmLY6o0

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28039

سخنی با مسئولین فرقه رجوی به بهانه درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی (+ویدئوی فارس نیوز از مراسم تشییع)ا

rafsanjani_taleghani_montazeriنادر کشتکار، وبلاگ کشتکار، آلمان، دهم ژانویه ۲۰۱۷:… آیا فکر نمیکنید حضور این حجم از مردم با خود این پیام را دنبال میکند که ما خواهان اعتدال، برابری و دموکراسی هستیم آنهم به دور از جو رعب و وحشت و به دور از ترور و خشونت. آیا فکر نمیکنید که مردم ما اشتباهات را می بخشند اما خیانت را نبخشیده و فراموش نمیکنند و از همین روست که برای کسی که ما معتقدیم در … 

آیت الله رفسنجانی، طالقانی، منتظری در گذشت رفسنجانی و نگاهی به اراجیف مریم رجوی در این رابطه

لینک به منبع

سخنی با مسئولین فرقه رجوی به بهانه درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

یکشنبه برابر با هشتم ژانویه سال دو هزار و هفده ،آیت الله هاشمی رفسنجانی به علت ایست قلبی در سن هشتاد و دو سالگی در تهران درگذشت.بی شک پس از پیروزی انقلاب،و بعد از درگذشت آیت الله خمینی این مرگ مهمترین واقعه ایست که جمهوری اسلامی آنرا تجربه میکند.

http://naderkeshtkar.blogspot.co.uk/2017/01/blog-post_10.html

بلافاصله بعد از انتشار خبر در گذشت ایشان،طوفانی در رسانه های خبری و بخصوص در دنیای مجازی وزیدن گرفت که همچنان ادامه دارد.اگر نگاهی سطحی به عکس العملهای کاربران دنیای مجازی انداخته و یا اینکه به پیامهای تسلیتی که از سوی رهبران و یا مقامات کشورهای دوست و دشمن ارسال شده توجه کنیم و یا مصاحبه های چهره ها و تحلیلگران سیاسی داخلی و یا خارجی را گوش کنیم ویا به نوع برخورد گروه هاو احزاب سیاسی داخل و یا خارج از ایران به این واقعه و نوع پوشش خبری آن از سوی آنها من الجمله فرقه رجوی دقت کنیم،در مجموع به دودیدگاه در رابطه با مرگ و شخصیت مرحوم هاشمی رفسنجانی میرسیم.

نادر کشتکار

نادر کشتکار

 عده قابل توجه ای از وی به عنوان سیاستمداری بزرگ ،موثرواعتدال گرا یاد کردند و تلویحأ او را نقطه مقابل تفکر و جریان حاکم بر کشورمیدانستند که بر اثر همین تفاوت درطرز تفکر بعد از وقایع سال هشتاد و هشت بتدریج از سکوی قدرت یه زیر کشیده شد،وعده ای دیگر از زاویه ای دیگر به موضوع پرداخته و وی را درطولانی شدن جنگ ایران و عراق بعد از باز پس گیری خرمشهرو همچنین اعدامهای دهه شصت و قتل های زنجیره ای و ترورهایی چون میکونوس و آمیا مسئول قلمداد کرده اند.

اما من در این کوتاه قصد پرداختن به نکات فوق، و اینکه موضوعات و اتهامات مطرح شده تا چه حد واقعی و یا تا چه حد ساخته فکر،مخالفان ودشمنان ایشان است را نداشته و پرداختن به آنها را به مقاله ای دیگرارجاع میدهم.همچنین سخنم با مسئولین فرقه رجوی در این مقاله بر سر موضعگیریهای تکراری و ملال آور خانم مریم رجوی نیز نمیباشد،اظهار نظرهای ایشان از نظر من با سطح فهم ،بینش و افق دید سیاسی ایشان کاملأ همخوانی داشته و اگر غیر از این نکاتی را که ایشان مطرح کردند ،نکاتی دیگرمطرح میکردند میبایستی باعث تعجب و حیرت میشد.

من شکی ندارم که بعد از شنیدن سخنان خانم رجوی که مدعی شده اند،بعد از مرگ رفسنجانی رژیم آخوندی به سرنگونی نزدیک میشود و یا اینکه تعادل داخلی و بیرونی حکومت آخوندی دچار از هم پاشیدگی شده و تا سرنگونی کامل دیگر چیزی باقی نمانده،واقعی ترین احساسی که به هواداران و اسیران در آلبانی از شنیدن این سخنان دست میدهد چیزیست شبیه به یک سردرد کهنه همراه با احساس تهوع.که البته کاملأ هم حق دارند و هرکس دیگری هم به جای آنها بود به همین نقطه از سرسام و تهوع میرسید وقتیکه به هر بهانه و اتفاقی به مدت سی سال مسعود رجوی هر ساله و هر سال سی بار رژیم را یا سرنگون میکرد یا تا نزدیک سرنگونی میبرد و حال بعد ازمسعود رجوی همسر چندمشان این مسئولیت را به شکلی کاملأ کهنه و بدون هیچ ذوقی همچنان در حال تکرارکردن است،و برای اسرا گرفتار در آلبانی چه چاره ای میماند جز گوش کردن و نقش های مرسوم بعد از اینگونه خبرهای روحیه بخش را در آوردن و احساس تهوع را قورت دادن.

اما سخنم با مسئولین فرقه اینست که برای یکبار هم که شده چشم و گوشتان را باز کنید و به آنچه که به چشم می بینید توجه، دقت و اعتماد کرده و از خودتان بپرسید چه رازیست که علیرغم اینکه اکثریت جامعه از سیاستها و رفتار حکومت به تنگ آمدند و علیرغم اینکه در طی این دو روز رسانه های خارجی به انعکاس نظرات مخالفین رژیم پرداخته و بارها رفسنجانی را در موارد مختلف مسئول بسیاری از وقایع بعد از انقلاب معرفی کردند باز در دنیای مجازی و در مراسم تشیع جنازه وی این حجم وسیع از مردم شرکت دارند،بطوریکه بسیاری از کاربران این میزان از حضور مردم را بعد از انقلاب بسیار کم سابقه گزارش کرده اند.

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28032

در گذشت رفسنجانی و نگاهی به اراجیف مریم رجوی در این رابطه 

Ali Jahaniعلی جهانی، وبلاگ آیینه، دهم ژانویه ۲۰۱۷:… البته علت چنین افاضاتی در این شرایط اسف بار و خیم تشکیلاتی سازمان بسیار روشن و واضح هست و ایشان می خواهند بدین وسیله به نیروهای به شدت روحیه باخته مستقر در آپارتمانهای کمپ تیرانا کمی روحیه تزریق نمایند تا بلکه از موج رو به افزایش ریزش نیرویی جلوگیری کنند و از قرار معلوم این بلوف سیاسی اش تحت عنوان مرحله … 

بهزاد علیشاهی: آقای رجوی کجای معادله سرنگونی ایستاده؟ درباره پیام مسعود رجوی خطاب به خامنه ای و رفسنجانی

رفسنجانی: خون شما نکبت و کثافت است (پاسخی به نامه فدایت شوم رجوی؟!)

لینک به منبع

در گذشت رفسنجانی و نگاهی به اراجیف مریم رجوی در این رابطه

 علی جهانیبر طبق اخبار رسیده آقای رفسنجانی دیروز بر اثر عارضه قلبی در گذشت . همانطور که همگان در جریان هستند ایشان یکی از افراد موثر در جمهوری اسلامی بود . ایشان دو دور رئیس مجلس و دو دور هم بعنوان رئیس جمهور ایفای نقش کرده و بعدش هم در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت بودند . ایشان در دوران ریاست جمهوری اش بعد جنگ ایران و عراق در ترمیم خرابی های جنگ خیلی کوشید و بخاطر همین به سردار سازندگی معروف شد . و بعد از فوت ایشان هم مقامات کشور های مختلف در گذشت شان را تسلیت گفتند .

اما در میان همه واکنش های داخلی و خارجی بخاطر فوت ایشان واکنش مظحک و تکراری مریم عضدانلو رئیس جمهور خود خوانده بسیار جالب هست . ایشان در واکنش به در گذشت آقای رفسنجانی گفته است که مرگ ایشان سرنگونی را نزدیک کرده است . واقعا خنده دار ترین حرفی هست که از شنیدنش مرغ پخته بخنده می افتد . البته اصلا جای تعجب ندارد چون این بار اولی نیست که چنین افاضات و تحلیل های آبکی از سران این فرقه بیرون می آید و در این رابطه مسعود رجوی شوهر ایشان و رهبر مفقود الاثر سازمان هم بار ها از این تحلیل های آبکی و از این تابلو های سرنگونی و سرفصل ها سخن گفته است تا بتواند بیشتر نیروهای نگون بخت را در تشکیلات استالینی اش نگه دارد و سرکارشان بگذارد .

من یادم هست که رجوی همیشه در نشستها در تایید عملیات تروریستی انفجار حزب جمهوری در هفتم تیر ماه سال شصت و کشته شدن بهشتی می گفت ما با این کار رژیم را بی آینده کرده ایم و همجنین بعد از عملیات به اصطلاح فروغ رجوی برای روحیه دادن به نیروهای روحیه باخته و وارفته و مسئله دار می آمد و در نشستها به تابلو کشی و تحلیل آبکی می پرداخت و یکی از تحلیل هایش این بود که با مرگ خمینی ما بلا فاصله برای سرنگونی می رویم و یا با روی کار آمدن خاتمی می گفت خاتمی جام زهر هست و رژیم بزودی سرنگون می شود و حالا هم این خانم که سعی می کند در فقدان شوهر مفقودش نقش او را بازی کند گفته که مرگ رفسنجانی باعث نزدیک تر شدن سرنگونی می شود إإإإإإ؟؟؟؟؟.

البته علت چنین افاضاتی در این شرایط اسف بار و خیم تشکیلاتی سازمان بسیار روشن و واضح هست و ایشان می خواهند بدین وسیله به نیروهای به شدت روحیه باخته مستقر در آپارتمانهای کمپ تیرانا کمی روحیه تزریق نمایند تا بلکه از موج رو به افزایش ریزش نیرویی جلوگیری کنند و از قرار معلوم این بلوف سیاسی اش تحت عنوان مرحله تهاجم سیاسی هم که هیچ دردی از درد های بی درمان این سازمان فرقه گرا و تروریستی دوا نکرده است حالا خانم رئیس جمهور مادام العمر می خواهد از این فرصت پیش آمده بقول خودش استفاده کرده و سرنگونی را نزدیک کند . غافل از اینکه دادن اینگونه وعده های دروغین و اینگونه تحلیل های آبکی را شوهر در بدر شده اش بار ها برای سرکار گذاشتن نیروها انجام داده است ولی بجایی نرسیده است و اکنون هم دیگر نمی شود با این تحلیل های آبکی نیروهای زوار را در رفته گول زد و جمع و جور کرد .

لابد این خانم که شیادی را از شوهرش آموخته استبرای نیروهایش اکنون پیام داخلی فرستاده و گفته که این از تنایج اولیه اعلام مرحله تهاجم سیاسی هست . که آقای رفسنجانی فوت کرده است إإإإإإإ؟؟؟؟؟؟. در پایان می خواهم خطاب به ایشان بگویم که بهتر است از نتیجه اینگونه تحلیل های آبکی و شکاف زی بودن شوهر شان که منجر به وضعیت وخیم تشکیلاتی سازمان شده است پند بگیرید و از سرکار گذاشتن نیروها برای حفظ تشکیلات پوسیده اش دست بردارد.

خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانیMEK (Mojahedin Khalq, Rajavi cult) and Saudis isolated as world leaders send condolences for Rafsanjani’s death

خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانی

خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانی

*** 

رفسنجانی، بهشتی، فرقه رجوی ترور حزب جمهوریهفت تیر، سی سال پس از بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی

رفسنجانی، بهشتی، فرقه رجوی ترور حزب جمهوریورود سازمان مجاهدین خلق به ‘فاز نظامی’ و پیامدهای آن

رفسنجانی، بهشتی، فرقه رجوی ترور حزب جمهوریهفتم تیر و دست نفاق

رفسنجانی، بهشتی، فرقه رجوی ترور حزب جمهوریچرا منافقین (فرقه رجوی) به انفجار اعتراف نکردند؟

رفسنجانی، بهشتی، فرقه رجوی ترور حزب جمهوریچگونه داعش میتواند، با تأسی از الگوی مجاهدین خلق، دیگر تروریست به شمار نیاید

مدارک خیانت مسعود رجوی به سازمان مجاهدین خلق بتول سلطانی: ۳۰ فروردین ۱۳۵۱، یادآور چهل و چهارمین سال خیانت مسعود رجوی به بنیاگذاران سازمان 

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultCan Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe?

Massoud Khodabandeh: The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy: Methods of Information Manufacture

2015-10-29-1446141457-4261917-syria2013Aleppo.jpgMassoud Khodabandh, Huffington post Nov. 2015:
Syrian Negotiations Won’t Provide One Winner But Will Ensure Violence Is Absolute Loser