چهارشنبه سوری و گردان های انقلاب !

چهارشنبه سوری و گردان های انقلاب !

میلاد آریاییمیلاد آریایی، ایران قلم، بیست و یکم مارس 2015:… ما هم که میدانیم و برادر هم خودش خیلی میداند که ما خیلی خیلی پول داریم و میتوانیم سفارش بدهیم مثلا 20 هزار تا از این ربات ها بخریم و همانطور که نشان دادیم 10 هزار نفر را از رومانی و بلغارستان و کشورهای بدبخت بیچاره شرق اروپا اجیر کرده ، همگی را یک جا بار اتوبوس ها نموده و توی برلین خالی کردیم ، دنیا را چه دیدی این ربات های مورد اشاره …

مریم رجوی عکس جعلی هویت جعلیدزدی عکس از سایت بی بی سی و انتشار دروغ به اسم آسوشیتد پرس (عکس جعلی، خبر جعلی، هویت جعلی)

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای آویزان شورا

لینک به منبع

چهارشنبه سوری و گردان های انقلاب !

خدایی من خدا را خیلی شکر میکنم که برادر مسعود بلاخره توانسته است خودش را بی سر و صدا و با کلی امکانات از ما بهتران 12 سال تمام قایم کند، ببخشید به زندگی مخفی دوباره رو بیاورد و مسئولیت هیچ چیزی را هم نپذیرد.

شما فکر کنید یک آدم توی قد وقواره برادر مسعود که با اغماض و کفش پاشنه بلند 160 سانتی متر میشد ، هر کجا قایم اش کنی بلاخره پیدا میشود ولی تا دلت بخواهد این آدم حرف های بزرگ بزرگ و خالی بندی های تاریخی در حد تیم ملی دارد ، چطور ؟ آلان توضیح میدهم.

در حالیکه وزرای خارجه آمریکا و ایران با هم میروند گردش توی فرانسه و خیابان شانزه لیزه قهوه میخورند و در همان حال پس از یک گشت و گذار جانانه وزاری آلمان و انگلیس و فرانسه به آنها می پیوندند و یک ماه در میان هم توی بروکسل و ژنو یکدیگر را می بینند تا دلتنگی هایشان فروکش کند ، شما در همان حال از برادر مسعود میشنوید که خبر از گردان های انقلاب توی کوچه پس کوچه های تهران مبدهد و واقعا این خودش خیلی چیزها میخواهد که دیگران ندارند و بدتر اینکه اطلاعیه هم بدهد و آنرا مکتوب کند.

به نظر شما این کم چیزی است ؟! خوب عزیز من جا داشته و دارد که برادر خودش را از دیده ها پنهان کند چرا که اولین کسی که دست اش به برادر مسعود برسد او را یک راست می برد بیمارستان تا یک چک آپ کلی و کامل پزشکی قبل از همه روانی و سپس جسمی را پشت سر بگذارد.

و همین است که من خدا را واقعا شکر میکنم که قبل از چنین صحبت هایی برادر خودش چاره کار و اسباب آنرا فراهم کرده که دست کسی بهش نرسد و این خودش به نظر من معجزه انقلاب نوین ماست که برادر خودش را قهرمانانه مخفی نگه دارد.

البته همیشه به قول سازمان که پیوسته تکرار میکرد « از این ستون به آن ستون فرج است » من میخواهم اضافه کنم که از این چهارشنبه سوری به آن چهارشنبه سوری فرج است بلاخره دنیا اینطوری نمیماند و تقی به توقی میخورد و برادر مسعود و خواهر مریم را شاد میکند.

تاکید میکنم با پیشرفت های علمی بشربخصوص در زمینه – ربات سازی – هیچ جای نگرانی برای آینده انقلاب نوین ما نیست چرا که حتما شنیده اید مثلا با استخدام یک ربات هوشمند شما میتوانید همه کارهای خانه از آشپزی گرفته تا توالت شستن را به وی بسپارید

ما هم که میدانیم و برادر هم خودش خیلی میداند که ما خیلی خیلی پول داریم و میتوانیم سفارش بدهیم مثلا 20 هزار تا از این ربات ها بخریم و همانطور که نشان دادیم 10 هزار نفر را از رومانی و بلغارستان و کشورهای بدبخت بیچاره شرق اروپا اجیر کرده ، همگی را یک جا بار اتوبوس ها نموده و توی برلین خالی کردیم ، دنیا را چه دیدی این ربات های مورد اشاره را یک دفعه توی مرز پاکستان یا افغانستان خالی کرده و به رهبری برادر مسعود و فرمان آتش خواهر مریم به خاک ایران سرازیر کنیم.

به این خاطر مشکل نیرویی را من اینطوری حل کردم و پیشنهاد آنرا هم قبلا برای برادر از کانال های تشکیلاتی فرستادم تا چه حکمت آید و چه به نظر افتد.

خلاصه به هواداران پریشان دل و پر شور بگویم در دنیای فعلی هیچ چیز غیر ممکن نیست و گردان های انقلاب که برادر پیوسته به آن اشاره دارد شاید بر اساس همین طرح استوار باشد

موفق و موید باشید

فارین پالیسی ادعای منافقین درباره لویزان را مضحک و یاوه‌گویی خواند

شوی مریم رجوی برلینمریم رجوی درجمع کرایه ای ها واجاره ای ها دربرلین چه گفت ؟

جعل رجوی اتمی مزدور مجاهدین خلقرجوی عکس صندوق نسوز را بجای تاسیسات اتمی به امریکایی ها قالب کرد

جلال گنجه ای پسر کشته شده اش در عملیات مهران را بعنوان “اعدامی” در ایران قالب می کند

The Iranian Mojahedin Khalq MKO MEK NCRI Rajavi cult
Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

همچنین:

گزارش به مقاومت و شورا

میلاد آریاییمیلاد آریایی، ایران قلم، دوم مارس 2015:…  من دلسوزانه به رهبری مقاومت عرض کنم اشرف و لیبرتی و تیرانای آلبانی را فراموش کنید بیایید ببینید اروپا بخصوص در این استکهلم خودمان که من از نزدیک شاهدش هستم چه خبر است. هواداران پرکنده و پراکنده !! شده اند و با خبر هایی که وقت و بی وقت شورای رهبر�

خانه سالمندان. جوانانی که برای هیچ پیر شدند

میلاد آریاییمیلاد آریایی، ایران قلم، نوزدهم فوریه 2015:… این‌ها زمانی همه رزمنده بودند با هزاران امید و شور و شعف انقلابی که هم آلان مال باختگانی را شبیه هستند که شاید بدرستی نمی‌دانند که مال شان را چه کسی ربوده است، برادر مسعود و خواهر مریم تا در هزار توی دو دلی ها و افسردگی‌ها شاید خودشان بودن

بن ‌بست شورا چگونه به پایان میرسد ؟

میلاد آریایی، ایران قلم، یازدهم فوریه 2015:…  یک ایده خیلی انقلابی دارم اینکه مثل سالیان قبل یادتان هست برادر کار خیلی بزرگی کرد وشورا را « گشاد » کرد طوری که همه اعضای مجاهدین هم آمدند توی شورا و خلاصه جانی تازه گرفتیم ، آقا تالار بهارستان برای خودمان درست کردیم ، شیره ها آوردیم و سر خودمان مالیدیم بیا وببین . برادر مسع�

بشکند دستی که نمک ندارد

میلاد آریایی، ایران قلم، پنجم فوریه 2015:…  یک زمانی این جداشدگان از خدا بی‌خبر ما بر و بر جلوی ما ایستاده و با صدای بلند میگفتند – زمان به زیان شماست- ما قبول نمی کردیم آلان که راست اش نه تنها زمان که مکان هم به زیان ما شده است . زمان و مکان اتحاد کردند علیه ما بخدا، توافق هسته ای هم که بیاید رویش ، می‌شود راه بند نوین است�