چهل سال شکست در سه پرده نمایش مریم رجوی!

Follow Share on Tumblrارسال – حامد صرافپور، انجمن نجات، مرکز فارس، شانزدهم فوریه 2019:… بالاخره اجلاسیه ورشو نیز با تمام غوغاهای رسانه ای به پایان خود رسید. برای این کنفرانس بزرگ جهانی 2 روز اختصاص داده شده بود که سالگرد چهلمین روز اولین تسخیر سفارت آمریکا در 24-25 بهمن 1357 محسوب می شد. بعید می رسد … Continue reading چهل سال شکست در سه پرده نمایش مریم رجوی!