چه چیزی باید تغییر کند؟

چه چیزی باید تغییر کند؟

علی جهانی، ایران قلم، بیست و دوم آوریل 2014: …  کسی یا سازمانی یا گروهی میتواند ادعای تغییر دادن داشته باشد و خواستار تغییر حکومت در ایران باشد که به تغییر ایمان داشته باشد و بدان عمل کند و اگر شما ایمان دارید و راست می گویید اول در ساختار تشکیلات فرقه ای سازمان تغییر ایجاد کنید و حاضر شوید که طی یک انتخابات آزاد این تشکیلات دیکتاتوری تغییر کند و ساختار سازمان عوض شود و دیگر اینطوری نباشد که …

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

لینک به منبع

چه چیزی باید تغییر کند

چندروز پیش مریم عضدانلو رییس جمهور برگزیده مسعود رجوی و مادام العمر طی افاضات تکراری دم از تغییر رژیم ایران زد و خواستار تغییر در ایران شد می خواستم در رابطه با این اراجیف تکراری و بی محتوای خانم رجوی نکاتی را خطاب به ایشان عرض کنم

یکم:خانم رجوی این سخنان بی محتوا و تکراری کسی را نمی فریبد و شما نمی توانید با اینگونه کارها نشان دهید که هنوز سر پا هستید و در نقش اپوزیسیون ان هم از نوع تنها آلترناتیودارید فعالیت می کنید و اینطوری نمی توانید وانمود کنید که در آستانه فروپاشی قرار ندارید و در حال مبارزه هستید

دوم:واژه تغییر در تشکیلات سازمان مرا یاد انقلاب کذایی شما می اندازد که از نیروها می خواستید که باید تغییر کنند یعنی اینکه تن به طلاق اجباری بدهند و بعد هم تمامی اوامر تشکیلاتی فرقه شما مو به مو اجرا کنند و مثل موم در دست شما باشند و بقول معروف مثل عروسک کوکی باشند و از خودشان هیچگونه قدرت تصمیم گیری و انتخاب نداشته باشند و از هر گونه اختیار و آزادی محروم باشند بله این هست معنی واژه تغییر تشکیلات فرقه ای که و آن شوهر فراریتان دایر کرده اید

سوم:مردم ایران خودشان بلد هستند که چه کار کنند و چطوری در ایران تغییر ایجاد کنند ونیازی به قیم مثل شما ندارند و شما هم بهتر از هر کس دیگری خوب میدانید که نه تنها دارای هیچ پایگاه اجتماعی بین مردم ایران نیستید بلکه به دلیل اعمال فرقه گرایانه که دارید واقدامات تروریستی که انجام داده اید به شدت مورد تنفر و انزجار آحاد ملت ایران قرار دارید و از طرف دیگر هم خوب می دانید که به دلیل خودخواهی و کیش شخصیت و دیکتاتوری که در سازمان فرقه ای شما وجود دارد از هیچگونه جایگاهی در بین اپوزیسیون داخل و خارج از کشور برخوردار نیستید بنابراین اینگونه سخنان واهی و بی محتوای شما فقط مصرف داخلی دارد

چهارم:نکته آخر اینکه کسی یا سازمانی یا گروهی میتواند ادعای تغییر دادن داشته باشد و خواستار تغییر حکومت در ایران باشد که به تغییر ایمان داشته باشد و بدان عمل کند و اگر شما ایمان دارید و راست می گویید اول در ساختار تشکیلات فرقه ای سازمان تغییر ایجاد کنید و حاضر شوید که طی یک انتخابات آزاد این تشکیلات دیکتاتوری تغییر کند و ساختار سازمان عوض شود و دیگر اینطوری نباشد که آقای رجوی رهبر عقیدتی مادام العمر باشد و شما هم رییس جمهور مادام العمر باشید که بدون برگزاری هیچگونه انتخاباتی در این مسند قرار گرفته اید

بنابراین تا زمانیکه ساختار سازمان فرقه گرای شما تغییر نکند شما نمی توانید ادعای تغییر و دموکراسی در ایران را داشته باشید لذا همانطوری که نتوانستید با انقلاب به اصطلاح ایدولوژیکی خود کسی یا چیزی را در سازمان تغییر دهید کسی یا چیزی را هم در ایران نمی توانید با این حرف های مفت تغییر بدهید پس آن چیزیکه اول باید تغییر کند ساختار فرقه گرایانه و دیکتاتوری سازمان شما هست وبس و تا زمانیکه این ساختار وجود دارد دم زدن از تغییر نه کسی را می فریبد و نه چیزی را تغییر میدهد و عوض میکند


http://youtu.be/-DSEv8N0Rmg

Ileana ros lehtinen Mojahedin Khalq terrorism MKO MEK SaddamIleana Ros-Lehtinen thinks her pal Maryam Rajavi is a human rights advocate


(Washington backed Maryam Rajavi in terrorist cult’s HQ in Paris)


(Alejo Vidal-Quadras , Mojahedin Khalq logo, Struan stevenson )

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters

همچنین:

موارد نقض حقوق بشر در فرقه رجوی (مجاهدین خلق)

علی جهانی، ایران قلم، بیست و پنجم مارس 2014: …  چندی پیش در مقر اروپایی سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس اجلاس سالیانه برسی وضعیت حقوق بشر در کشور ها برگزار شد و به همین مناسبت اعضای جداشده سازمان مجاهدین و انجمنهای فعال حقوق بشری و عده ای از منتقدین فرقه رجوی آکسیون اعتراضی در جلوی مقر سازمان ملل در ژنو برگزار

علت همکاری فرقه رجوی با گروه های تروریستی در سوریه چیست؟‏

علی جهانی، نهم مارس 2014: …  دقیقا به همین خاطر است که ما در کارنامه سیاه فرقه مجاهدین و رهبری اش بدترین اقدامات تروریستی و سرکوب شدید در مناسبات داخلی این فرقه را شاهد هستیم و خشونت گرایی و دشمنی با راه حلهای مصالمت آمیز و صلح آزادی جزو ذات جدایی ناپذیریی این فرقه تروریستی و باند مافیایی و بطور خاص رهبری آن

باصطلاح سفید سازی چهره سیاه فرقه مجاهدین  خلق به سفارش رجوی (روزی که مزدور قدرخواه فیلم بسازد!!)

علی جهانی، ایران قلم، آلمان، دوم مارس 2014: … شما در بیانات خود گفته اید که مشکلات مالی برای تهیه چنین مستندی دارید و این نشانگر آن است که این مستند شما یک پروژه سفارشی فرقه رجوی و یک نا مستندی بیش نخواهد بود که از حمایت مالی کامل این فرقه و بر اساس دستورات آنها در دست تهیه می باشد چرا که اگر بخواهید یک مستند و