چه کسی تروریست است ؟ خانواده قربانیان یا فرقه تبهکار مجاهدین خلق؟

چه کسی تروریست است ؟ خانواده قربانیان یا فرقه تبهکار مجاهدین خلق؟

چه کسی تروریست است ؟ خانواده قربانیان یا فرقه تبهکار مجاهدین خلق؟غلامعلی میرزایی، نجات یافتگان در آلبانی، شانزدهم ژوئیه 2020:… این نمایش که نفرات ازآن بی خبر بودند همچنان ادامه داشت تا اینکه سران فرقه مجاهدین با حامیان بین المللی ( البته بهتراست بگویم به همان های که به رجوی پول میدادند )که در دسیسه های دیگر به کمک آنها آمدند و بدون اینکه نفرات در جریان آنچه پشت پرده می گذرد قرارگیرند همه را به آلبانی آوردند که همه در جریان هستند که آمریکا با فشار و پول به دولت آلبانی آنها را پذیرفت. در آلبانی هم که خیلی از نفرات متوجه شدند که از چاه به چاله انداخته شدند مسیرزندگی خودشان را تغییردادند .حال خانواده هایی که از عزیزانشان بی خبر بودند وهستند در این مدت در تلاش هستند که بتوانند فرزندانشان را از نزدیک ببینند. چون نه در عراق هستند بقول فرقه که راه را برای آنها به سفارش رژیم باز کنند و یا از مرزمی توانند عبور کنند.تنها کاری که دارند انجام می دهند در خواست از ارگانهای بین المللی و دولت آلبانی است که اجازه بدهد خانواده ها به آلبانی بیایند ودیداری با عزیزانشان که 30 سال یا بیشتر تازه کنند. ولی باز اینجا فرقه ضد خانواده با تبلیغات روزانه که اینها خانواده نیستند وبرای کار تروریستی می خواهند به آلبانی بیایند سنگ اندازی و توطئه می کند. باید از این فرقه پرسید چه کسی تروریست است (خانواده یا شما )که در لیست تروریستی تمام کشورها بودید. چه کسی تروریست است ؟ خانواده قربانیان یا فرقه تبهکار مجاهدین خلق؟ 

وفات مادر غلامعلی میرزایی نجات یافتگان مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانی 1فرقه رجوی (مجاهدین خلق ایران) دشمن خانواده و عشق و عاطفه

چه کسی تروریست است ؟ خانواده قربانیان یا فرقه تبهکار مجاهدین خلق؟

غلامعلی میرزایی، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 15.07.2020

با سلام به همه خانواده های داغدار وچشم انتظار

بنا بر تجربه تا”سف باری که در طی 30 سال در فرقه داشته وبا آن مواجه بودم از ابتدا ورود هر نفر که نا آگاهانه به فرقه می پیوست ومی خواستند دیگر هیچ سوالی دیگراز نفرات در مورد اینکه این همه مخارج از چه منابعی تامین می شود . گفته می شد که تمام هزینه و مخارج سازمان را همین خانواده ها تا”مین می کننند و به آن افتخار می کردند و نفراتی مانند ما که سالیان در اردوگاه های عراق اسیربودیم و (بعد به قول فرقه بعد از اینکه خودمان را از شراین فرفه نجات دادیم و زندگی آزاد را انتخاب کردیم هم خودمان وهم خانواده هایمان را مزدورخطاب کردند) در آن سالیان به مناسبتهای مختلف مانند عید نوروز نفرات را صدا می زدند و می گفتند که برای خانواده های نامه بنویسید وسازمان آنها را به خانواده می رساند که البته کلی هم از این موقیعتها از خانواده ها کلاه برداری کردند با ترفند اینکه الان فرزند شما مشکل دارد وگفته پول برایش بفرستید این کارها را کردند. ولی هیچ وقت جوابی بدست کسی نرسید (بجز خانواده های که در خارج بودند ومی خواستند به نحوی فرزندان آنها را جذب کنند)به همین ها هم می گفتند خانواده خودیها. به همین شیوه تعدادی ازخانواده ها که فرزندانشان بعداز حمله اول آمریکا به عراق به کشورهای اروپایی یا آمریکا فرستاده بودند.به دلیل ریزشی که در فرقه بدلیل انقلاب مریم بوجود آمده بود .از طریق همان خانواده ها که در درون فرقه بودند آنهارا  برای ملاقات ودیددار با پدر ومادربه عراق کشاندند.ولی در اصل حیله جدیدی بود که همان خانواده ها فرزندانشان را بطوری که سرکرده فرقه توجیع کرده بود انها را قانع کنند که لباس رزم بپوشند که در این نیرنگ جدید دو هدف را پیش ببرد یکی اینکه به نفرات داخل مناسبات بگوید که نیروی جدید داخل ارتش آمده ودر تبلیغات هم اسمش را گذذاشتند ارتش آزادیبخش جوان شده  این نفرات همگی زیر18 سال بودند .درابتدا بین این افراد با خانواده هایشان که اکثرا”مسعولین بالای فرقه بودند بطورهفتگی دیدارهای می گذاشتند.که بعد از مدتی همین هم را ممنوع کردند .ومن خودم بارها شاهد بودم مادرانی را که ظهر همه خواب بودند به طریقی می آمدندتا با فرزندانشان را ببینند البته مخفیانه یا اگر چیزی خریده بودند بطورمخفی به انها بدهند آنهم فقط به این دلیل که این بچه ها از فرقه جدا نشوند که آنها در مقابل مریم یا مسعود سرافکنده نشوند (یا رده شان را نگیرند)از طرفی هم بچه های که از آن سوی آب آمده بودند از وضیعتی که با ان مواجه شده بودند ناراضی ومنتظر فرصتی بودند تا از جهنمی که برایشان فراهم دیده شده رهایی یابند .

برای آنهایی که هنوز مجاهدین خلق را نمی شناسند ، خاطرات غلامعلی میرزایی ـ قسمت هفدهم

تا اینکه عراق توسط آمریکا اشغال شد وفرقه خلع سلاح (که اسم این را هم گذاشتند گرد اوری سلاح ) .بعدکه شرایط عراق عادی شد اینها بخاطراینکه به عراقیها وآمریکاییها بگویند که ما در بین ایرانیها در داخل هوادار داریم با همان شیوه که از قبل بدون اینکه نفرات خبرداشته باشندبا خانواده ها  تماس می گرفتند که بچه های شما به کمک شما نیار دارن وبه دیداد آنها بیایید(البته خانواده های خودشان )چون این خبر در داخل هم انتشار پیدا کرد وخانواده های دیگر هم متوجه شدند به عراق جهت دیدارفرزندان یا عزیزانشان می آمدند که فرقه وقتی با موج خانواده  های که فقط جهت رهایی عزیزانشان به آنجا مراجعه کردند برای هرنفرسه تا از کسانی که خودشان انتخاب کرده بودند به عنوان پذیرایی گذاشتند که البته فقط قصدبراین بود که بین افراد وخانواده صحبتی بر علیه فرقه زده نشود.اما با این وجود تعدادی از نفرات  با خانواده ها فرقه را ترک کردند .وقتی که فرقه متوجه شد که بجای جلب نیرو نفرات قدیمی هم دارند می روند از دیدارخانواده ها ممانعت بعمل آورد .که از آن لحظه هم خانواده شد مزدور وزارت اطلاعات .

ودر بین نفرات می گفتند که اینها از وزارت اطلاعات هستند واگر اسامی شماها در بلندگوها گفته ویا خوانده میشه چیز بعیدی نیست چون اسامی همه رامزدوران سابق که به همه ما خیانت کردند به اطلاعات رژیم داده اند.از طرف دیگر هم با برنامه ریزی از پیش تعیین شده نفرات را با متنهای آماده شده که تهیه کرده بودند به مصاحبه علیه خانواده می کشاندند

این نمایش که نفرات ازآن بی خبر بودند همچنان ادامه داشت تا اینکه سران فرقه مجاهدین با حامیان بین المللی ( البته بهتراست بگویم به همان های که به رجوی پول میدادند )که در دسیسه های دیگر به کمک آنها آمدند و بدون اینکه نفرات در جریان آنچه پشت پرده می گذرد قرارگیرند همه را به آلبانی آوردند که همه در جریان هستند که آمریکا با فشار و پول به دولت آلبانی آنها را پذیرفت. در آلبانی هم که خیلی از نفرات متوجه شدند که از چاه به چاله انداخته شدند مسیرزندگی خودشان را تغییردادند .حال خانواده هایی که از عزیزانشان بی خبر بودند وهستند در این مدت در تلاش هستند که بتوانند فرزندانشان را از نزدیک ببینند. چون نه در عراق هستند بقول فرقه که راه را برای آنها به سفارش رژیم باز کنند و یا از مرزمی توانند عبور کنند.تنها کاری که دارند انجام می دهند در خواست از ارگانهای بین المللی و دولت آلبانی است که اجازه بدهد خانواده ها به آلبانی بیایند ودیداری با عزیزانشان که 30 سال یا بیشتر تازه کنند.

ولی باز اینجا فرقه ضد خانواده با تبلیغات روزانه که اینها خانواده نیستند وبرای کار تروریستی می خواهند به آلبانی بیایند سنگ اندازی و توطئه می کند. باید از این فرقه پرسید چه کسی تروریست است (خانواده یا شما )که در لیست تروریستی تمام کشورها بودید .

خانواده پاشنه آشيل مجاهدين خلق

ودر همین موقیعت تعدادی را که خانواده هایشان درتلاش برای گرفتن ویزا به کشورآلبانی هستند تعدادی را به مصاحبه های از پیش آماده شده آورده وهمین ها را به دولت آلبانی داده که بگویند اینم مصاحبه نفرات و…

یک نکته که اگر بقول معروف این گروهگ ضد خانواده درست می گوید اینها تروریست هستند وبرای ترور می خواهند به آلبانی بیایند .مجامع بین المللی را هم در جریان بگذارد وبا حضورآنها وپلیس ودولت در یک هتل این ملاقاتها انجام بگیرد . واگرپشت پرده چیزی مخفی ندارد وهمه خواستارماندن در فرقه هستند همه خانوادهها وهم ارگانهای بین المللی در جریان قرار بگیرند وخود فرقه هم به اصطلاح خودشان انرژیشان فقط صرف سرنگونی باشد نه اینکه تمام کارش علیه خانواده باشد .

لینک به منبع

چه کسی تروریست است ؟ خانواده قربانیان یا فرقه تبهکار مجاهدین خلق؟

***

چه کسی تروریست است ؟ خانواده قربانیان یا فرقه تبهکار مجاهدین خلق؟مهاجرت رجوی به عراق ، خودزنی دوم و تعیین کننده مجاهدین خلق

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تروریسم-از-سال-شصت-تا-سال-نود-و-شش-مجاهد/

تروریسم از سال شصت تا سال نود و شش (مجاهدین خلق، فرقه رجوی )ا

Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_Terrorism_Historyحامد صرافپور، صفحه فیسبوک، بیست و هشتم ژوئن 2017:…  روزهای 6-7-8 تیرماه، سالگرد ترور آقای خامنه ای، انفجار حزب جمهوری اسلامی و ترور محمد کچویی توسط مجاهدین_خلق می باشد. 36 سال قبل در چنین روزهایی (پس از شورش 30 خرداد 60 توسط #مسعود_رجوی و اعلام جنگ مسلحانه علیه نظام)، پی در پی خبرهایی مبنی بر ترور شخصیت های جمهوری اسلامی به … 

سی خرداد هفت تیر تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوینگاهی از درون به نقش سازمان مجاهدین خلق در انفجار حزب جمهوری اسلامی

لینک به منبع

“تروریسم از سال 60 تا 96”

روزهای 6-7-8 تیرماه، سالگرد ترور آقای خامنه ای، انفجار حزب جمهوری اسلامی و ترور محمد کچویی توسط مجاهدین_خلق می باشد.

چه کسی تروریست است ؟ خانواده قربانیان یا فرقه تبهکار مجاهدین خلق؟

36 سال قبل در چنین روزهایی (پس از شورش 30 خرداد 60 توسط مسعود_رجوی و اعلام جنگ مسلحانه علیه نظام)، پی در پی خبرهایی مبنی بر ترور شخصیت های جمهوری اسلامی به گوش می رسید. در کشاکش صدای انفجارها و رگبار مسلسلها که در ادامه آن، سراسر ایران را مبدل به جولانگاه تروریسم کرده بود، خبر انفجار بزرگ حزب_جمهوری_اسلامی بیش از همه مردم ایران را در بهت و حیرت فرو برد. در آن زمان هیچکس نمی دانست که سی سال بعد منطقه خاورمیانه و تا سراسر جهان مملو از تروریست و تروریسم خواهد شد و آنگاه نسل های آینده خواهند فهمید که از چه گردنه دشواری گذر کرده اند و چگونه این حوادث تلخ می تواند تجربه ای عظیم برای ملتی بزرگ باشد تا قدر امنیت و عبور گام به گام از خشونت طلبی به دمکراسی و مردمسالاری را بهتر فهم کنند.

چه کسی تروریست است ؟ خانواده قربانیان یا فرقه تبهکار مجاهدین خلق؟

در روز 6 تیرماه خبر ترور حجت الاسلام خامنه_ای با یک بمب جاسازی شده در ضبط صوت، در حین ایراد خطابه مبدل به خبر مهم روزنامه ها شد. هنوز مردم ایران از این خبر عبور نکرده بودند که خبر انفجار مهیب در مقر حزب جمهوری اسلامی و کشته شدن دهها تن از مسئولین این حزب که اکثرا از مسئولین نظام بودند در تاریخ 7 تیرماه، ملت ایران را در بهت و نگرانی قرار داد. و روز بعد از آن (8 تیر) خبر ترور محمد کچویی معاون زندان اوین به دست یکی از هواداران مجاهدین به نام محمد کاظم افجه ای که آن زمان در تیم حفاظتی زندان اوین قرار داشت، تیتر روزنامه ها را نصیب خود ساخت، هرچند بهت و حیرت انفجار حزب جمهوری اسلامی آنچنان بزرگ بود که این خبر چندان گسترده نشد. پس از آن در مرداد ماه شاهد انفجار در دفتر نخست وزیری و ترور #رجایی رئیس جمهور و #محمد_جواد_باهنر نخست وزیر بودیم که ادامه آن به ترور دهها شخصیت دیگر در محراب و مسجد و کوچه و خیابان انجامید که از جمله می توان به ترور #دستغیب در #شیراز اشاره داشت.

آنچه مهم بود اینکه مجاهدین تلاش کردند چنین خبرهایی را به خود نسبت ندهند چرا که از عواقب آن می هراسیدند. بخصوص در مورد حزب جمهوری که از دید جهانیان اقدامی منزجر کننده بود. البته مسعود رجوی بارها این موضوع را با افتخار در نشست های درونی و یا در دیدار با سران بعث #عراق مطرح نمود و موسی خیابانی نیز آنرا انفجار بزرگ خشم خلق و سیلی بزرگ خلق به خمینی معرفی کرد و برای خود مجاهدین امر پوشیده ای نبود که تمامی ترورها به دست خودشان صورت گرفته است، هرچند که آقای بنی_صدر در سالیان گذشته تلاش نمود آنرا به اختلافات درونی نظام نسبت دهد.

چه کسی تروریست است ؟ خانواده قربانیان یا فرقه تبهکار مجاهدین خلق؟

در ارتباط با ترور آقای خامنه ای نیز گروه فرقان مقصر دانسته شد حال اینکه این گروه مدتها قبل از دور خارج شده بود و از 30 خرداد همان سال، مجاهدین بودند که اقدامات تروریستی خویش را به صورت آشکار و رسمی آغاز کردند.

یکسال بعد از آن، مسعود رجوی به نیروهایش فرمان #آتش_به_اختیار داد و از آن پس هر میلیشیای مجاهدین موظف بود با انواع بمبها و سلاح های دست ساز خویش هر مخالف را در کوچه و خیابان ترور نماید و اینکار را مسعود رجوی اعدام_انقلابی نام نهاد. حداقل 17000 ایرانی در این ترورها جان باختند. شاخص #فرقه تروریستی #رجوی برای کشتن مردم، داشتن ریش یا احتمال همکاری آنان با جمهوری اسلامی بود. اقدامی که طی آن صدها مغازه دار و کاسبکار و کارمند ترور شدند.

این ترورها پایان راه نبود، ترور مردم در دهه هفتاد نیز توسط فرقه_رجوی با بهانه های دیگری صورت گرفت که برای نمونه در سال 71 مسعود رجوی به تیمهای اعزامی خویش دستور داده بود که هر چوپانی را در نقاط مرزی مشاهده کردند بکشند. از نظر وی چوپان های نواحی مرزی، جاسوس حکومتی و از وزارت اطلاعات بودند. و به این ترتیب تعدادی از مردم تهیدست به خاطر شغل چوپانی آماج حملات مجاهدین قرار گرفتند. در سالهای اخیر نیز به دستور مریم رجوی چندین تن از دانشمندان هسته ای ما با کمک اسرائیل ترور شدند و امسال نیز شاهد حمله تروریستهای داعش با همکاری مجاهدین و عربستان به ایران بودیم.

چه کسی تروریست است ؟ خانواده قربانیان یا فرقه تبهکار مجاهدین خلق؟

اینک 36 سال از آن حوادث دردناک می گذرد. حوادثی که به مدت چندین سال کشور ما را در میانه جنگ خارجی و تروریسم داخلی دچار بحران های شدید کرده بود و مردم ایران در هیچ کجا احساس امنیت نداشتند. وظیفه هر ایرانی و بخصوص نسل جدید است که اهمیت و ارزش امنیت امروز را بخوبی فهم کند و جلوی هرگونه تفرقه افکنی و نفرت پراکنی را بگیرد و اجازه ندهد آن همه خون که امروز تجربه بسیار ارزشمندی برای ما شده است، پایمال شود.

حامد صرافپور
8 تیرماه 1396

*** 

***

The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian governmentThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Kidnaped_Canadian_woman_AlbaniaCanadian family asks Top Channel’s “Fiks Fare for help: “MEK mujahedeens took our daughter”

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted membersAlbania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنال ژوئن 2018گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی

همچنین: