چگونه فرقه رجوی فرقه شد

Follow Share on Tumblrارسال – مهدی خوشحال، ایران فانوس، بیست و ششم اوت 2019:… جوان نیرومند یا همان پهلوان پنبه قصه ما با شمشیر آخته ای که از خون و رنج و سرمایه ملتی به دست آورد، به جای جنگیدن با اژدها جنگ صد برابر و ایدئولوژیک و فرقه ای در زیر زمین را علیه … Continue reading چگونه فرقه رجوی فرقه شد