کارت هویت بلای جان رجوی

کارت هویت بلای جان رجوی

کارت هویت بلای جان رجویعیسی آزاده، وبلاگ بیان حقیقت، سی و یکم می 2021:… رجوی با شامورتی بازی  تا امسال پنج بار ارتش سالخوردگانش را منحل کرده و بعد از یک مغزشویی اساسی و گرفتن یک تعهد نامه اساسی تر باز تاسیس کرده است.. موسسان اعلام کرده است . چرا این فرقه از تعیین تکلیف استاتوی قانونی افرا ش که همه در قلعه اشرف سه در آلبانی محصور هستند وحشت کرده است؟! چرا رجوی میخواهد تا به ابد افراد تحت اسارتش بی هویت باقی بمانند؟! چرا رجوی این جنایت علیه افراد اسیر در قلعه اشرف سه را  به سمت بی هویتی مجبورمیکند و در دستگاه ایدئولوژیکی آنرا تئوریزه کرده و بر آن برچسب مجاهد بی نام و نشان هم زده است ؟! کارت هویت بلای جان رجوی 

مسعود خدابنده : مدارک هویتی مجاهدین خلق در آلبانیمسعود خدابنده : مدارک هویتی موجب رهایی اعضای مجاهدین خلق در آلبانی می گردد

کارت هویت بلای جان رجوی

وحشت فرقه رجوی از کارت هویت 

عیسی آزاده

آقای عیسی آزاده، فرانسه

انتشار خبرهای مبنی بر مشخص کردن استاتوی افراد خارجی مقیم آلبانی و ارائه طرح ان به پارلمان این کشور فرقه و دار و دسته را بشدت به تکاپو انداخته است و به یکباره تمام هم و غم والف تای سران فرقه از بالا تا پایین درگیر بحث کارت هویت شدند.مگرچه اتفاقی افتاده وچه سرفصل ایدئولوژیک و سیاسی و استراتژیکی رخ داده است که فرقه در یک آچمز ایدئولوژیک قرار گرفته است که هنوز جوهر تعهد نامه های ماه رمضان خشک نشده دوباره تعهد نامه می گیرد و افراد را به پای میکروفون ها می کشاند که حاضرحاضر بگویند., بااعلام ندامت و پشیمانی از نکرده  هایشان و سپردن برای شروعی جدید و خدمت در ارتش موهوم اعلام حضور کنند و رجوی میخواهد ماشین فرسوده و درباتلاق فرو رفته اش را با رنگ و لعاب قالب اسیران نگونبخت و سالخورده نماید

البته ثبت نام مجدد تک تک افراد و گرفتن تعهد نامه جدید با غلظت و سس  مو سسان پنجم است.که معمولا وقتی کارد به استخوان رجوی می رسد چنین فیلی هوا می کند.

رجوی با شامورتی بازی  تا امسال پنج بار ارتش سالخوردگانش را منحل کرده و بعد از یک مغزشویی اساسی و گرفتن یک تعهد نامه اساسی تر باز تاسیس کرده است.. موسسان اعلام کرده است .

موسسان پنجم مسعود رجوی چرا و چگونه؟

چرا این فرقه از تعیین تکلیف استاتوی قانونی افرا ش که همه در قلعه اشرف سه در آلبانی محصور هستند وحشت کرده است؟!

چرا رجوی میخواهد تا به ابد افراد تحت اسارتش بی هویت باقی بمانند؟!

چرا رجوی این جنایت علیه افراد اسیر در قلعه اشرف سه را  به سمت بی هویتی مجبورمیکند و در دستگاه ایدئولوژیکی آنرا تئوریزه کرده و بر آن برچسب مجاهد بی نام و نشان هم زده است ؟!

کارت هویت بلای جان رجوی

کارت هویت بلای جان رجوی

طرح این سئوالات برای افرادیکه در مناسبات این فرقه نبوده اند و آگاهی کافی ندارند عجیب و غریب بنظر می رسد اما برای کسانیکه در مناسبات این فرقه بوده اند ملموس است و با تمام وجود با آن دست و پنجه نرم کرده و مصیب ها کشیده اند .

قبل از اینکه افراد نزد کمیساریا عالی پناهندگان در کمپ لیبرتی در عراق می رفتند به همه افراد گفته میشد اگر پرسیدن کشور ثالث می خواهید بروید بگویید ما هیچ کجا نمی رویم در عراق می مانیم و در عراق هم می میریم. یک مقدار که سمبه پرزور شد خط داده شد که بگویید همه مان را با هم ببرید امریکا بعد هم امریکا تف کف دستشان نگذاشت خط داده شد بگویید مارا شمال اروپا و اروپای غربی ببرید که اخرشم امریکا در یک زد وبند با البانی همه را در کشور کوچک البانی دپو کرد.

بک اصل در تشکیلات رجوی بعنوان پایه وجود دارد و ان این است که افراد در بدو ورود به این تشکیلات باید هر مدرک و حتی نوشته ای که بیانگر هویت انها مانند شناسنامه؛ کارت شناسایی ؛ پاسپورت ؛ گواهینامه رانندگی ؛ وجه نقد ؛ جواهرات وغیره را داشته باشد باید تحویل دهد. این اصل شامل همه بجز تعدادی انگشت شمار که شخص رجوی تایید کرده است می باشد.برای سایرین نگهداری اوراق و اسناد هویت مرز سرخ است.

فرقه رجوی سایه به سایه همراه دشمنان ایران

بعد از اشغال عراق ؛سرویس های مختلف امریکایی شروع به سرشماری و آمارگیری تک به تک افراد و انگشت نگاری از همه شدند ودر همان اسکرین های اولیه و ثبت و انگشت نگاری برای افراد یک کارت صادر و داده شد. به محض خروج از صف و سالن اسکرین امریکایی میر غضب های رجوی در محل خروجی سالن ایستاده بودند و کارت ها را از افراد گرفتند.البته کارت هایی که امریکایی صادر کردند مطلقا هیچ ارزش حقوقی و قانونی نداشت اما برای ما که فاقد هیچ مدرک هویتی بودیم همانند گرین کارت امریکا بود. دوبار امریکایی به ما در عراق ایدی کارت دادند که هر دو را تشکیلات از افراد گرفت در ابتدا با دروغ  برای اسکن کردن بود اما در واقعیت تشکیلات از همین کارت بی ارزشی که دست افراد بود می ترسید. بعد از ماهها با غر و لند و اعتراض افراد که چرا کارت های ما را نمی دهید دستمان باشد از دوکارتی که امریکایی داده بودند کپی رنگی گرفتند و به افراد دادند که دهن افراد به این شکل و با این ترفند بسته شود.

 فرقه رجوی در تمام مراحل حیات اش وقتیکه در بن بست سیاسی و استراتژیک قرار میگرفت یک خیمه شب بازی تحت عنوان موسسان وثبت نام مجدد  افراد راه می انداخت که ماحصل آن گرفتن تعهد نامه از افراد بود و پرکردن چمدانها از تعهد نامه بوده است؛ البته در تمامی این خیمه شب بازی کسانی هم بودند که اعتراض میکردند و تعهد نامه را امضا نمی کردند که عمدتا افرادیکه از این فرقه جدا شده اند از همین گروه معترضین بودند.

بعد از گرفتن تعهد نامه که همیشه با پیام سرکرده فرقه بوده است پشت بند آن  نشست های مطول و زنجیره ای و خفه کننده شروع میشد و ول بکن حتی یک نفر هم نبودند که علاوه بر دادن تعهد نامه باید پای میکروفون هم حاضر شده و تعهدش را بدهد و حاضرحاضر بگوید انوقت بود که مریم و ربات های دست اندرکارش لبخند رضایت می زدند و مبارکا می گفتند.

یک بار یکی از نفرات که طفلک سوادی نداشت امد پای میک وفون و گفت خواهرمریم من شکر خوردم من نفهمیدم  الان فهمیدم حاضرحاضر که مریم گفت مبارک است بقیه هم در تبعیت از مریم میگفتند مبارکه . واقعا چقدر مناسبات مسخره و حرفها طوطی وار و فاقد ارزش است که بیچاره برای اینکه دست از سرش بر دارند می گوید من شکر خوردم و به وی مبارکا می گویند

و اما هدف رجوی این است که موجی که در برابرش قرار گرفته است را به این شکل از سر بگزراند تا ستون بعدی  و سرفصل بعدی افراد را در محاق فرو ببرد و دوباره موسسانی دوم و سوم و چهارم و الان هم پنچم و بعد هم اگر کسی زنده بماند موسسان هزار و یکم اعلام کند و چمدانهایش پر از کاغذ شود .

اسرای جنگی سازمان مجاهدین خلق . از عراق تا آلبانی

خیمه شب بازی موسسان پنجم در آلبانی از ترس صدور کارت هویت برای افراد است مخصوصا که کارتی ات که دارای ارزش  و اعتبار حقوقی و قانونی است رجوی مطلقا نمی خواهد افراد اسیرش هویت پیدا کنند و همواره حیاتش را در بی هویتی افرادش جستجو میکند  که در اوج بیشرافتی  انرا تئوریزه هم کرده است ( مجاهد بی نام و نشان)

 مگر می‌شود هویت انسان‌ها را از آنها سلب کرد مگر می‌شود تا به ابد انسان‌ها را بدون هویت نگهداشت. قطعا خیر. اما در کمال ناباوری در قرن بیست یکم فرقه  ای مافیایی با ریاست رجوی اینکار را  می کند و مشغول به آن است. اما اینجا نه عراق است نه دادگاه سالن میله ای و نه شکنجه گاههای قلعه سوخته و قلعه نصد و نه زندان دوساله ها و نه زندان تقاطع ۴۰۰

اینجا گوشه ای از خاکی اروپاست  و علیرغم همه زد و بند های فرقه و باج دادنها و رشوه  هایش به مسئولین فاسد در البانی رعشه بر اندام تشکیلات افتاده است و از ترس به اصطلاح  آخرین برگش را روی میز زد. و با حیله و نیرنگ و با قسم و آیه افراد را درمحضوریت قرار داده که تا سرفصل بعدی از تشکیلات جدا نشوند و بمانند .

البته من شک ندارم که اخر سر فرقه از همه افراد طلبکار هم هست و افراد باید اذعان کنند که عمیقا بدهکار هستند و این کارت  با تلاش های مهر ناتابان بدست امده است کما اینکه در عراق هم بعد از کارت های دوریالی از امریکایی شب و روز منت می گذاشتند که تلاش های مریم باعث صدور این کارت هاست و.افرادی هم که از تشکیلات جدا شده اند هم از این موهبت الهی برخودار شده اند.

نگاهی به اراجیف فرقه رجوی در مورد انتخابات

گرچه کشور کوچک آلبانی در شرق اروپا و رها شده از دیکتاتوری انورخوجه که پدربزرگ رجوی است اما به حداقل های قوانین اروپایی ملتزم است و ناچار است برای عضویت در اتحادیه اروپا قوانین حقوق بشری را به رسمیت بشناسد و صدور کارت برای افراد خارجی هم در همین رابطه است .

مسلما این کار خوب کشور البانی کمک بزرگی به اعضا اسیر در فرقه رجوی می کند و افراد با بدست اوردن مدارک هویتی می توانند روی پای خودشان بایستند .  بدون شک با سیلی از جداشدن ها هم مواجه خواهد شد و این مهری بر پایان بی هویتی افراد مستاصل در فرقه رجوی است رجوی موسسان صدم هم که اعلام کند دردی از او وتشکیلات پوسیده اش درمان نخواهد کرد.ارزو می کنم که   اسیران قلعه اشرف سه در البانی این بند گران را از پای خود بگسلند . و بعنوان یک انسان ازاد و مختار خودشان سرنوشتان را رقم بزنند. و دیگر منتظر رقم خوردن سرنوشت شات بدست تشکیلات عنکبوتی رجوی نمانند علاوه بر صدها تعهد نامه این بار پنچم است که ارتش موهوم را منحل کرده و بازتاسیس نموده است ایا مشابه این خیمه شب بازی را جای خوانده اید یا شنیده اید اگر پیدا کردید من را مطلح نمایید.

با سپاس و تشکر از توجه شما عزیزان

عیسی آزاده 30می 2021

پاریس

لینک به منبع

کارت هویت بلای جان رجوی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سرلشگرهای-ارتش-آزادیبخش-آنلاین/

سرلشگرهای ارتش آزادیبخش آنلاین در آلبانی – فرقه رجوی دوران ترامپ و انتخابات امریکا

سرلشگرهای ارتش آزادیبخش آنلاین در آلبانی - فرقه رجویعیسی آزاده، وبلاگ بیان حقیقت، سی ام دسامبر 2020:…  ارتش  آزادیبخش رجوی شده است فالورهای دنیای مجازی و خنده دارتر اینکه همه هم ارتقا  درجه گرفته اند و تا سطح فرمانده لشکر رسیده اند. کسانیکه بیش از سیصد فالور داشته باشند درجه سرلشکری دارند. وقتی هم به مرور فالور ها ریزش می کنند همه زیر حساب رسی قرار می گیرند. فرمانده نالایقی بودی و نتوانستی نیروهایت را حفظ کنی و تنزل درجه می گیرند. این فرقه با این توهمات می خواهد مسئول مقدرات یک ملت شود. با فتوشاپ عکس از زیر زمینهای خانه های در آلبانی و یا در کوهها و دره های آلبانی تا فریب و استخدام تعدادی جوان غیر سیاسی و درگیر مشکلات مالی کانون شورشی تشکیل داده اند که الان ورد زبان همه شده است از بالا تا پایین. سرلشگرهای ارتش آزادیبخش آنلاین در آلبانی – فرقه رجوی دوران ترامپ و انتخابات امریکا 

مریم رجوی حشمت علوی ، اقدام علیه مصالح عالیه امریکا MEK Cult Operatives Undermining American Democracy

سرلشگرهای ارتش آزادیبخش آنلاین در آلبانی – فرقه رجوی دوران ترامپ و انتخابات امریکا

یکی از تناقضات اصلی نفرات در سال 98 این بود اگر ما پیشتاز هستیم اگر تمام ملت ایران پشت ما هستند اگر ما کانون شورشی در خاک میهن داریم چرایک عده شعار رضا شاه روحت شاد را دادند و به نفع سلطنت شعار دادند اما دریغ که در یکی از 170 شهر اسمی و پلاکادری از سازمان بالا ببرند.

البته این تناقض را هم با ز هم بخود نفرات بر گرداندن که همه چیز مهیا بود اماشما عرضه چیدن میوه را نداشتید و برای سرکوب افراد و لاپوشانی این تناقضات خطی و سیاسی یک هوچیگری دیگر راه انداختن تحت عنوان طلبکاری

و بیش از شش ماه افراد را سرگرم مغز شویی جدید تحت عنوان طلبکاری خوره مبارزه است همه رسرگرم کردند. در کنار این نشست های شسشوی مغزی همه را سوق دادند سه سمت توئیتر و تلگرام که هرکس باید نیروهایش را از داخل ایران شکار کند

هر روز صبح که کار در اتاق های شدیدا کنترل شده اینترنت شروع می شود ابتدا همه باید توئیت های عمو تیم عمو را بازنشر کنند و کامنت بنویسند  منظور از عمو ترامپ و رفقای عمو هم تیم ترامپ بوده است .در این مرحله و در همین شرایط هم برای هر روی بروزر های مختلف چند اکانت جعلی ساخته اند .

دوران ترامپ با اکانت های جعلی و گروههای تلگرامی در حال سپری شدن است جالبتر اینکه متناسب با تعداد فالورهایی که هر فرد دارد او را فرمانده لشکر یا تیپ و گردان صدا می کنند.اینرا جدی می گویم/

فرقه اعلام کرده است که همه شما افسرانی هستید که باید نیروهایتان را خودتان از داخل ایران جمع کرده و سازماندهی کنید.

یعنی الان ارتش ازادیبخش رجوی شده است فالورهای دنیای مجازی و خنده دارترین اینکه همه هم ارتقا  درجه گرفته اند و تا سطح فرمانده لشکر رسیده اند کسانیکه بیش از سیصد فالور داشته باشند درجه سرلشکری دارند.

وقتی هم به مرور فالور ها ریزش می کنند همه زیر حساب رسی قرار می گیرند فرمانده نالایقی بودی و نتوانستی نیروهایت را حفظ کنی و تنزل درجه می گیرند.

این فرقه با این توهمات می خواهد مسئول مقدرات یک ملت شود با فتوشاپ عکس از زیر زمینهای خانه های در البانی و یا در کوهها و دره های البانی تا فریب و استخدام تعدادی جوان غیر سیاسی و درگیر مشکلات مالی کانون شورشی تشکیل داده اند که الان ورد زبان همه شده است از بالا تا پایین

خلاصه اینکه الان در فرقه رجوی کانون شورشی میخورند و می پوشندو می خوابند

روزگاری در عراق لشکر زرهی با اهن پاره های قراضه  صدام که مربوط به دوران جنگ جهانی دوم دهه 50 میلادی  ارتش تشکیل داده بودند که امریکا به عمان اهن پاره ها هم رحم نکرد و همه را گرفت و اخرشم گفت مجاز هستید در پست های نگهبانیتان از چماق استفاده کنید.

بعد از خلع سلاح از بالا خط داده شد که بصورت مسئولین به کینه و غیظ  ناله می کردند اگر صدام به ما خیانت نکرده بود و اجزاه ممی داد در سال 77 به ایران خمله کنیم کار را یکسره می کردیم اما صدام ترسید و جلومان را گرفت. در صورتیکه واقعا حرف مفتی بود چون هر نفر هم راننده دوخودور بود هم خدمه زرهی بود و هم خدمه توپخانه افراد در همان زمان به مسخره می گفتند که ماشین های ما را دنبال تانک های مان بگسل می کنیم و با خودمان می بریم.

البته صدام یک بر اورد بسیار دقیق از توان رزمی فرقه داشت و ژنرال های بسیار کارکشته اش در زمینه شناخت نظامی و دکترین جنگ بسیار دانش داشتند.

یک نکته دیگر هم لازم می دانم اینجا برای دوستان تعریف کنم.

من در ستاد آموزش بودم و در دانشگاه اشرف بعنوان استاد تدریس هم میکردم یک روز تیم ما را که مسئول تدوین ومدون کردن دروس تاکتیک  بود را صدا کردند که و در رابطه با بازی جنگ سخنرانی غرایی برایمان مژگان پارسایی بعنوان جانشین رجوی انجام داد و چند رو به صورت فشرده یک بازی کامپیوتری ساخته شده توسط برنامه نویسان اروپای شرقی را اموزش دادند اسم این برنامه فلش پوینت بود و اگر یک کامپیوتر قوی را سرور می کردی تا پنجاه کامپیوتر به ان جوینت می شدند. تمام جنگ افزار این برنامه سلاحهای شرقی و غربی مربوط به دوران جنگ جهانی دوم بود خلاصه اینکه ما نسبت به این برنامه مسلط شدیم یک دفعه همه چی تعطیل شد و کار یک سازمان اموزش بازی جنگ با این برنامه شد.

بعد از سه ماه که نفرات به این بازی مسلط شدند سازمان یک هئیت عالیرتبه شامل 5 ژنرال و تعدادی سرهنگ را دعوت کرد و یک مانور یک ساعته کامپیوتری برگزار کرد در نهایت هم چون نفراتیکه بعنوان دشمن سازماندهی بودند سلاحهایشان پیشرفته تر بود همه را لت و پار کردند و مانور تمام شد.

هدف این بود که سطح امادگی ارتش ازادیبخش با بازی کامپیوتری توسط این ژنرال ها که ازوزارت دفاع هم بوند به سمع صدام حسین برسد اخر های برنامه یکی از این ژنرال امد سراغ من گفت میشه یک عدد از این سی دی ها به من بدهید برای پسرم ببرم. گفت حتما و من صحبت کردم و ده عدد  از ان سی دی ها به همه شون دادیم.

گفت سرگرمی خوبی بود واقعا برای بچه ها در فراغت یک تفریح است و خستگی رزمندگان را در می برد انگار روی تمام مسئولین از صدر تا ذیل یک سطل اب یخ ریخته باشند همه هاج واج به هم نگاه میکردند که ما می خواستیم توانایی رزمی مان را نشان دهیم انها گفتند سرگرمی خوبی است.

داستان اکانت های جعلی و فرمانده لشکر مجازی هم سرگرمی خوبی است .اما نه بعنوان کار که افراد نه خواب دارند ونه خوراک و لقمه خورده و نخورده بپرند پشت کامپیوتر و کانون شورشی وهمی تولید کنند.

بیش از چهار دهه است که این فرقه با خزیدن در شکاف قدرت های خارجی و هم اکنون سرویس های اطلاعاتی از کسانیکه روزگاری بخاطر ازادی وارد این عرصه شده یودند استفاده ابزاری می کند.

الان هم با کامپیوتر و دنیای مجازی و تعدادی فالور که اصلا نمی دانند اینها که هستند کانون شورشی ساخته اند یعنی بدنه ارتش ازادیبخش که سر ان در البانی است

سرلشگرهای ارتش آزادیبخش آنلاین در آلبانی - فرقه رجوی

سرلشگرهای ارتش آزادیبخش آنلاین در آلبانی

اخیرا شنیدم که در نشست هایشان یقه نفرات را می گیرند که علت انتخاب نشدن عمو ترامپ بخاطر کار نکرده شماست اگر به وظیفتان عمل می کردید و عمر زندگانی شان را به فنا داده است/

رجوی با شم ضدانقلابی قویی که دارد یک پیام به نفرات داد که با ترامپ و بی ترامپ ما سرنگون می کنیم و برای ما بایدن و ترامپ فرقی ندارد.

نمی دانم یاد پیامش هم می افتد که یک دریچه به روی فرقه باز شده و تا بهمن 97 با کمک عمو ترامپ در میدان ازادی هستیم.

مخصوصا با انتصاب بولتون و ورودش به کاخ سفید و مشاور ترامپ شدن با قطع و یقین گفتند که دیگه هر شکافی دارید ببندید که با امدن بولتون دیگه سرنگونی مهر شد.

تحت همین القاعات بولتون هم بهمن 97 را سرسید سرنگونی اعلام کرد البته بولتون بخاطر دسته های تا نخورده اسکانس های دلار بود که در حمون فرقه فوت می کرد. و الباقی براش همانند گفته همان ژنرال عراقی بازی کودکانه است.

خانم مریم قجر هم به یک فیگور غرب گرایانه اعلام کرد که سال 2020 پایان مهاجرت و پرواز به سوی وطن و سرنگونی است .

سال 2020 هم که تمام شد

عموشان هم که رفت

فعلا در حال رنگ امیزی  جدید سیستم به رنگ ابی هستند ابی اسمانی هستند که مدعی اند که بابا اصلا ترامپ چوب زیر بغل اخوند ها گذاشت  ما از اولش هم می دانستیم ابی از ترامپ برای ما گرم نمی شود.

خلاصه روز از نوو روزی از نو پیش بسوی غار یا شکاف مستر بایدن.

سرلشگرهای ارتش آزادیبخش آنلاین در آلبانی – فرقه رجوی دوران ترامپ و انتخابات امریکا

***

همچنین: