کال کنفرانس بهزاد نظیری – نمایش ورشکستگی استراتژیک رجوی

Follow Share on Tumblrارسال – ابراهیم خدابنده، انجمن نجات، بیست و هفتم ژانویه 2019:…  مطلب پیاده شده ی این نشست را بارها مطالعه کردم و به دنبال حداقل یک سطر “استراتژی سازمان مجاهدین خلق” بودم که بالاخره در این میان چه کاره است و چه ابتکار عمل استراتژیک در پیش دارد؟ ظاهراً “آماده باش” همان … Continue reading کال کنفرانس بهزاد نظیری – نمایش ورشکستگی استراتژیک رجوی