کانونهای شورشی از منظر رجوی، عضدانلو (مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی)

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم فوریه 2019:… رجوی با کپی برداری ازقران اسم مقاله اش را ابابیلهای سجیل بر منقار گذاشته است. اولا باید گفت این نوع کپی برداری واسم گذاری و استفاده ازقران دقیقا مثل عمل حاکمیت دینی و آخوندیست …… رجوی بیهوده تلاش میکند با استفاده از … Continue reading کانونهای شورشی از منظر رجوی، عضدانلو (مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی)