کانونهای شورشی عراق رجوی و توک توک ها

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفتم نوامبر 2019:… درسایت مجاهد نوشتاری دارد بنام کانونهای شورشی عراق که دران به مواردی ازعراق اشاره دارد ومیگوید که چگونه ابو توک توکها وشورشیان برعلیه خامنه ای ورژیم ایران اقدام میکنند خوندنش برای خنده خالی ازلطف نیست  ( توک توک همان سه چرخه هایی … Continue reading کانونهای شورشی عراق رجوی و توک توک ها