کانونهای شورش رجوی وعضدانلو درچه نقطه ای هستند

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفدهم مارس 2019:… ولی امروزبه کانونهای شورشی اگروجود داشته باشد میگوید بروید در توالت عکس آتش بزنید فقط فیلمش را برای من بفرستید. ازکجا به کجا رسیده است. وقتی نیروهای عملیاتی سال 60 و 61 نتوانستند کاری کنند چه انتظاری از دادن پیام به کانونهای … Continue reading کانونهای شورش رجوی وعضدانلو درچه نقطه ای هستند