کانون آوا خواستار برچیدن پایگاه “اورسورواز” در فرانسه

کانون آوا خواستار برچیدن پایگاه “اورسورواز” در فرانسه

کانون آوا، سوم دسامبر 2015:… آخرین تفتیش پلیس فرانسه از پایگاه “اورسورواز” مربوط به 17 ژوئن سال 2003 می باشد که منجر به دستگیری مریم رجوی و تعداد زیادی از افراد مستقر در آنجا گردید. آیا اکنون بعد از 12 سال لزومی به تفتیش مجدد و در صورت لزوم برچیدن این مرکز توطئه نیست؟ آیا نفس ارتباط این فرقه با داعش دلیلی برای برخورد قضایی با انها نیست؟ …

ارتش خصوصی صدام در فرانسهایران فانوس، بیستم اکتبر ۲۰۱۵: آقای اولاند، با آرزوی این که فرانسه و هیچ جای جهان اسیر ناامنی و مورد باجخواهی تروریستها نگردد،

لینک به منبع

کانون آوا خواستار برچیدن پایگاه “اورسورواز” در فرانسه

پیشینه: در سال 1360 فرقه تروريستي مجاهدين رسماٌ جنگ كسب قدرت را در برابر رژيم ايران شروع نمود. این فرقه كه در روند شكل گيري و سالهاي اوليه پس از انقلاب ضد سلطنتي مردم ايران، به نوعي متحد و همكار رژيم اسلامي ايران بود، كم كم بر سر كسب قدرت با حكومت ايران اختلاف پيدا كرد كه در نهايت، اين روند منجر به آغاز درگيري هاي نظامي بين طرفين گرديد.

مسعود رجوي سركرده فرقه كه مدعي بود زمامداري ايران بايد به وي تحويل داده شود پس از شكست انواع ترفندهايش در بدست آوردن قدرت و حكومت در ايران، در سال 1360 فرمان جنگ مسلحانه را با حكومت ايران رسماٌ اعلام نمود.

در اين ايام وي از ايران گريخت و به همراه كادرهاي بلندپايه فرقه تحت امرش در كشور فرانسه مستقر گرديد.

محل استقرار فرقه مجاهدين در فرانسه، شهر كوچك “اورسورواز” در استان سرژي پونتواز فرانسه در نزديكي پاريس بود.

در سالهاي آغازين نبردهاي خونين فرقه مجاهدين با حكوت ايران كه منجر به كشته شدن حدود 17 هزارانسان بيگناه توسط اين فرقه شد، اين مكان مركز اصلي فرماندهي عملياتهاي تروريستي فرقه مجاهدين بود. در اين مكان عملياتهاي تروريستي فرقه طرح ريزي و فرماندهي ميشد و همچنين فرقه از اين مكان فعاليتهاي سياسي اش را در غرب برنامه ريزي و به اجرا در مي آورد.

هر چند كه در سالهاي بعد مسعود رجوي رهبر تروريستهاي مجاهدين مجبور به ترك فرانسه و اقامت گزيدن در عراق گرديد اما اين مكان همچنان نقشي اساسي را در فعاليتهاي خرابكارانه فرقه ايفا مينمود.

در طول نزديك به چهاردهه فعاليت تروريستي مجاهدين پس از انقلاب ضد سلطنتي 1357، دو پايگاه مركز اصلي فرماندهي عمليات هاي تروريستي فرقه بوده است:

1.پايگاه اشرف واقع در استان ديالي عراق

2. پايگاه “اورسورواز” واقع در شمال غربی پاریس

هرچند كه در سال1365 مسعود رجوي خاك فرانسه را ترك نمود و در عراق و تحت حمايت ديكتاتور سابق عراق(صدام حسين) اقامت گزيد و پايگاه اشرف در عراق مركز اصلي فرماندهي عمليات خرابكارانه فرقه بود اما پادگان “اورسورواز” در فرانسه در طول اين سالها نيز همچنان نقش مكمل خويش را ايفا مي نمود.

پس از سقوط حكوت صدام حسين و ناپديد شدن مسعود رجوي سركرده فرقه، فرار مريم رجوي همسر وي از عراق به فرانسه و بخص.ص بعد از بسته شدن پایگاه اشرف، پادگان “اورسورواز” دگر بار نقش محوري خويش را بازيافته است.

عليرغم اينكه فرقه تروريستي مجاهدين سالیان متمادی در ليست سازمانهاي تروريستي اتحاديه اروپا قراردا شت اما دولت فرانسه به انگيزه چانه زدن با رژيم ايران در تعاملات في مابين، وجود تروريستهاي مجاهدين را با بهانه رعايت آزادي و حقوق بشر تحمل می نمود.

اما اينك بعد از حملات تروریستی آدمخواران داعش در 13 نوامبر 2015 در پاریس و کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از شهروندان بیگناه فرانسوی، دولت فرانسه عزم جزم کرده است تا ریشه تروریسم را از خاک این کشور برکند. در همین رابطه سازمان مجاهدین خلق و مقر ان در “اورسورواز” در رصد دولت و سرویس امنیت فرانسه قرار گرفته است.

سازمان مجاهدین ارتباطات گسترده ای با گروه های تروریستی موجود در عراق وسوریه دارد که در رسانه های خود حتی با عکس از ملاقاتهای پی در پی مریم رجوی و رهبران این گروه ها منتشر می کند.[ii]

لازم به ذکرمی باشد که فعالين حقوق بشر و مدافعين آزادي سالیان سال به دلایل صدور فرمانهای ترور از این مقر و همچنین نقض حقوق اعضای فرقه خواستار تحت كنترل در آمدن پايگاه “اورسورواز” توسط دولت فرانسه بوده اند.

بنا بر شواهد و نيز افشاي مناسبات دروني اين تشكيلات ضدبشري توسط اعضاي سابق اين فرقه باکمال تأسف بايد گفت كه در درون اين پايگاه رفتار بسيار وحشيانه و غيرانساني با نيروهاي تحت امر فرقه، توسط مسئولين ارشد آن صورت می پذيرد.

از آنجا كه رده بالاترين فرد حاضر در اين پايگاه خانم مريم قجرعضدانلو(رجوي) همسر مسعود رجوي ميباشد، لذا مسئوليت مستقيم جنايات صورت گرفته در اين پايگاه متوجه وي ميباشد. فراموش نكنيم كه اعضاي خود اين فرقه از مريم قجر به عنوان رهبر دوم فرقه و جانشين مسعود رجوي نيز ياد ميكنند.

اما خوب است كه نگاهي تيتر وار به وضعيت افراد اسير در پایگاه “اورسورواز” بيندازيم و ببينيم موارد نقض وحشيانه حقوق بشر در اين جنايتگاه چه ميباشند:

1ــ افراد حاضر در پادگان “اورسورواز” در فرانسه، صد درصد تحت كنترل كامل مريم عضدانلو قجر(رجوي) و فرماندهان ارشد حاضر در پادگان بوده و حق هيچ گونه تصميم گيري و رفتار آزادانه فردي را نداشته و كاملاٌ تحت كنترل و مراقبت ميباشند.

2ــ افراد حاضر دراين پادگان، به هيچ عنوان حق خروج انفرادي از اين پادگان را ندارند مگر در قالب تيمهاي چند نفره و با دستور و اجازه مسئولين درجه اول پادگان.

3ــ افراد اسير فرقه در اين مركزجنايت، حق دسترسي به هيچ رسانه آزادي را ندارند جز دسترسي به تلويزيون اختصاصي مجاهدين و روزنامه مجاهد.

نكته: تيمهاي سياسي حاضر در اين پادگان كه مسائل و تحولات سياسي را بررسي و تحليل ميكنند نيزدر قالب تيمهاي چند نفره فقط حق دسترسي به شبكه هاي راديو تلويزيوني و روزنامه ها و سايتهاي اينترنتي خاصي را دارند كه از قبل ليست آنها توسط مسئولين رده بالا تعيين شده است.

4ــ افراد حاضر در اين پادگان مثل ساير اعضاي اين فرقه در عراق، حق ازدواج، تماس با خانواده و بستگان خويش ( كه اگر عضو فرقه نباشند) را به هيچ وجه ندارند.

نكته:تنها فرد متأهل حاضر در اين پادگان مريم قجر عضدانلو همسر مسعود رجوي سركرده اصلي فرقه ميباشد.

5ــ هيچ مرد و زني در اين پادگان حق گفتگوي انفرادي با نفرديگري را در مورد مسائل اجتماعي و سياسي كه مربوط به فرقه نميباشد را ندارد.

6ــ زنها و مردان حاضر در پادگان “اورسورواز” در فرانسه حق غذا خوردن بر سر يك ميز مشترك با هم را ندارند.

7ــ محلهاي خواب و استراحت و استحمام و … مردان و زنان اسير در پادگان، كاملاٌ از يكديگر جدا بوده و هيچ جنس مخالفي حق ورود به مكان استقراري جنس مخالف را ندارد.

8ــ داشتن روابط جنسي در پادگان كاملاٌ ممنوع ميباشد و در صورت تخطي از اين قانون، با نفر خاطي به شدت برخورد ميشود. مگر اينكه اين رابطه در خفاي كامل و به درو از چشم ديگران صورت پذيرد كه اين نوع رابطه جنسي مخفي در پادگان بيشتر رايج ميباشد.

9ــ تمامي 24ساعت شبانه روز افراد حاضر در پادگان “اورسورواز” برنامه ريزي شده و فرد بايد در قالب اين برنامه رفتار نمايند. هيچ گونه وقت آزاد و اختياري براي اين افراد در نظر گرفته نشده به گونه اي كه فرد فرصت فكر كردن به چيز ديگري غير از تشكيلات و ايدئولوژي فرقه را نداشته باشد.

10ــ اسراي ذهني فرقه تروريستي مجاهدين محصور در اين مقر،اكثراٌ به دليل انواع فشارهاي روحي و رواني و جسمي وارد شده بر روي آنان توسط مسئولين ارشد فرقه، داراي اختلالات روحي و رواني بوده و نياز فوري به مراقبهاي روانكاوانه دارند به گونه اي كه بايد مدت زيادي تحت كنترل و مراقبت روان پزشكان قرار بگيرند.

11ــ افرادي در درون اين پايگاه جرم و جنايت وجود دارند كه سالهاست ازاين مكان بيرون نرفته و در اينجا در واقع زنداني ميباشند.

12ــ افراد حاضر در پادگان “اورسورواز” هر شب بايد در نشستي تحت عنوان عمليات جاري شركت كرده وگزارش كارهاي 24 ساعت گذشته خويش را ارائه نموده و نسبت به موارد كم كاري و يا احتمالاٌ سهل انگاري خويش پاسخگو بوده و وفاداري مجدد خويش را به اصول و ضوابط فرقه اعلام نمايد.

13ــ نشستهاي شستشوي مغزي و عمليات جاري كه به طور روزانه در پايگاه “اورسورواز” برگزار ميگردند معمولاٌ با خشونت و فحاشي همراه بوده و افراد در اين نشست حتي مورد ضرب و شتم نيز قرارميگيرند.

14ــ در طول هر هفته يكبار و معمولاٌ در روزهاي جمعه نشست غسل هفتگي در پادگان “اورسورواز” برگزار ميگردد. در اين نشست فرد بايد به دور از هرگونه شرم و حيائي، موارد و لحظه هاي احساسي جنسي خويش را در حضور ساير افراد حاضر در نشست بيان كند.

15ــ عليرغم اينكه گرداگرد پادگان “اورسورواز” توسط پليس فرانسه محافظت ميگردد اما مسئولين فرقه به دستور مريم قجر عضدانلو( رجوي) ديوارهاي پادگان را با سيم هاي خاردار، از ترس فرار نيروها پوشانده اند.

16ــ فرمانده اصلي پادگان “اورسورواز”، شخص مريم قجر عضدانلو(رجوي) بوده و تمامي افراد حاضر در اين مقر كاملاٌ بايد مطيع و فرمانبردار وي باشند.وي در اين پادگان شخصيتي خداگونه داشته و هيچ كس حق مخالفت با وي را ندارد.

 

احكام صادر شده از سوي وي حكم دستور خدا را براي يك فرد مذهبي داشته و لازم الاجرا ميباشند.

17ــ روز به روز به وسعت و مساحت پادگان به انگيزه انتقال كادرهاي مورد اعتماد فرقه از کمپ لیبرتی در عراق به اين مكان افزوده ميشود.

در اين راستا مريم عضدانلو قجر فرمانده اين پادگان دستور خريد خانه ها و زمينهاي مجاور را حتي با چندين برابر قيمت صادر نموده كه در اين راستا تا به امروز نيز تعدادي از خانه هاي مجاور خريداري شده و به اين پادگان ضميمه شده است.

18ــ اكثر افراد اسير در اين پادگان به انگيزه خلاص شدن از اين اوضاع دهشتناك، آماده به انجام عمليات انتحاري و يا خودسوزي در فرانسه و يا ساير نقاط اروپا ميباشند.

اشاره به ساير موارد مربوط به اين قضيه را به مباحث ديگري منتقل كرده و در اين جا به همين ميزان موارد ياد شده اكتفا مينماییم.

اما سؤال اينست: ‌آيا نقض وحشيانه و روزانه ابتدائي ترين حقوق دهها انسان اسير در پادگان هولناك “اورسورواز” فرانسه و پادگانهاي فرعي تابعه در ساير نقاط اين كشور از دولت فرانسه قابل پذيرش بوده و اين دولت نبايد جوابگوي اينهمه جنايت و ستم روا شده در حق افراد اسير در این مقر باشد؟!!!

فراموش نكنيم كه پادگان وحشتناك “اورسورواز” در خاك كشوري قرار دارد كه حاكمانش سرزمين خود را مهد دموكراسي و حقوق بشر دانسته و ديگران را به واسطه نقض حقوق بشر سرزنش مينمايند.

آيا مقامات فرانسوي از جنايات صورت گرفته در پادگان “اورسورواز” بي اطلاعند و يا به خاطر كسب منافع سياسي خويش چشمانشان را به روي اين همه جنايت بسته اند؟!

آخرین تفتیش پلیس فرانسه از پایگاه “اورسورواز” مربوط به 17 ژوئن سال 2003 می باشد که منجر به دستگیری مریم رجوی و تعداد زیادی از افراد مستقر در آنجا گردید. آیا اکنون بعد از 12 سال لزومی به تفتیش مجدد و در صورت لزوم برچیدن این مرکز توطئه نیست؟ آیا نفس ارتباط این فرقه با داعش دلیلی برای برخورد قضایی با انها نیست؟

دولت فرانسه نباید گول عزاداری و اشک ریختن تمساح محابانه مریم رجوی و اعضای سرسپرده مجاهدین رادر شوهای خیابانی بخاطرفاجعه اخیر پاریس بخورد و قاطعانه مرکز ترور در “اورسورواز” را ببندد

بر تمامي فعالين حقوق مدني، آزادي خواهان و مدافعان حقوق بشر و سازمانهاي فعال در اين حيطه واجب است كه به دولت فرانسه در این رابطه فشار آورده تا قبل از بروز يك فاجعه انساني در اين مكان نسبت به تعطيلي هرچه سريعتر آن اقدام نمايند.

کانون آوا – دوم دسامبر 2015

(پایان)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20137

رئیس جمهور “اولاند” فعالیتهای خشونت بار مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در فرانسه را متوقف کند

زهرا معینیزهرا معینی، نامه به پرزیدنت اوالاند، زنان ایران، سوم اوت ۲۰۱۵:… سؤال این است که چطور آنها این چنین می توانند با نقض حاکمیت فرانسه جامعه حقوقی و مدنی فرانسه را خدشه دارکرده و با دست باز اقدام به ضرب وجرح افراد و تعقیب آنها و پخش ادعاهای دروغ و تهمتهای ناروا و مسخره علیه آنها به جرم اعتراض به ربودن دخترانشان توسط این فرقه نمایند و این ازدید …

حمله تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی در پاریس 2015Mojahedin Khalq thugs beat-up Mostafa Mohammadi and his daughter (Photos)

لینک به منبع

لینک به متن انگلیسی نامه

نامه سرگشادۀ زهرا معینی به رئیس جمهور فرانسه درمورد حمله اخیر افراد فرقۀ رجوی به منتقدین

با سلام و تقدیم احترامات فراوان خدمت رئیس جمهور فرانسه اقای فرانسوا اولان؛ اینجانب زهرا معینی مقیم کشور آلمان هستم که سالها پیش درتیم حفاظتی مریم رجوی بودم که بعدها وقتی با نیت ناپاک آنها اشنایی پیدا کردم وابعاد جنایت آنها را با چشم خود از نزدیک مشاهده کردم از آنها جدا شدم والآن مشغول فعالیتهای حقوق بشری هستم. من شاهد دزدیهای مسئولین سازمان و پول شوییهای آنها بودم. تمامی مدارک آن را به کشورهای مربوطه و ارگانهای مربوطه نیز داده ام ..

آقای رئیس جمهور؛ مریم رجوی در زیر پوش شعار انسانی و حقوقی دست در خون خیلی از ایرانیها ومجاهدین دارد و همسر او مسعود رجوی که فعلا مخفی است فرمان قتل عام مخالفان و منتقدانش را نیز صادر کرده و دستور اجرای آن را به مریم رجوی داده است. به دستور مریم رجوی که اکنون درکشورشما اقامت دارد رحم خیلی از زنها برداشته شده است. مریم رجوی و افرادش شهر اورسوراواز در استان والدواز کشور شما را جولانگاه اعمال قلدری و عربده کشی و ارعاب علیه هر مخالفی قرار داده اند. اخبار حاکی است که مامورین مریم رجوی به فرمان او درسه مرحله اقدام به ضرب و شتم منتقدین خود درفرانسه که به شهر محل اقامت او یعنی اورسوراواز رفته بودند کرده است که تمامی مدارک ان نزد پلیس می باشد و با کمال تأسف تا الآن ضاربین دستگیر نشده اند.

آقای مصطفی محمدی که شهروند کانادا می باشد و اقای علی حسین نژاد که مترجم شخصی مسعود رجوی بوده برای نجات دخترانشان از دست فرقه دست به اقدامات قانونی حقوقی وانسانی و رسانه ای در کشور شما فرانسه زده اند تا صدایشان را به گوش مسئولین کشور شما برسانند ولی با کمال تأسف با فرمان شخص مریم رجوی که او خودش هم از همسرش مسعود رجوی دستور می گیرد آنها نیز مورد ضرب و جرح توسط افراد مریم رجوی قرار گرفته اند.

سؤال این است که چطور آنها این چنین می توانند با نقض حاکمیت فرانسه جامعه حقوقی و مدنی فرانسه را خدشه دارکرده و با دست باز اقدام به ضرب وجرح افراد و تعقیب آنها و پخش ادعاهای دروغ و تهمتهای ناروا و مسخره علیه آنها به جرم اعتراض به ربودن دخترانشان توسط این فرقه نمایند و این ازدید مسئولین کشورفرانسه پوشیده می باشد. مریم رجوی درزیر سایه ولطف وعنایت دولت فرانسه این دست باز را به خودش میدهد که با منتقدین خودش چنین برخوردی بکند. ناگفته نماند همانطوری که ازتلویزیون همین فرقه بارها نشان داده شده و در سایتهای این فرقه منتشر شده است مسعود رجوی طی پیامی دستور قتل عام مخالفین خودش را در تمامی اروپا صادر کرده است. ترجمۀ فرانسۀ قسمتی از پیام او مبنی بر تهدید علیه جداشدگان و مخالفان این فرقه ضمیمۀ این نامه می باشد. رئیس جمهور محترم فرانسه؛ برپایۀ اصول انسانی و اصول جمهوری فرانسه که در رأس آنها آزادی و دموکراسی قرار دارد ازشما می خواهم که بازنگریی نسبت به وجود این عناصر ترور و ارعاب متعلق به مریم رجوی درکشور خودتان انجام بدهید تا با هوشیاری و درایت خودتان جلوی اقدامهای بعدی تروریستی آنها برعلیه منتقدین این سازمان را بگیرید تا یک فاجعه انسانی دیگر درکشور شما رخ ندهد و گوشه ای از خاک کشور شما جولانگاه مریم رجوی در پوش شعارهای پوشالی نباشد. بانهایت تشکر

زهرا معینی –دوم آگوست ۲۰۱۵ آلمان

تهدید به مرگ آن خدابنده توسط مریم رجوی مجاهدین خلقIn a democracy we don’t beg terrorists not to kill us (Open letter to President Hollande)

French Ministry of Foreign Affairs, Paris, June 27 2014:It has no legal existence in France as an organization.  It is  violent and undemocratic

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19855

یورش اوباش مریم رجوی به منطقه و ساختمان محل اقامت مصطفی محمدی و دخترش

پیوند رهایی، پاریس، نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۵:… روز سه شنبه ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ دسته ای از اراذل و اوباش اعزامی مریم قجر از اور سور اواز اقدام به پخش تراکتهایی حاوی تصاویر اینجانب مصطفی محمدی همراه با انواع تهمتها و دروغهای گوبلزی و ایجاد فضای رعب و وحشت در منطقه و ساختمان محل اقامت اینجانب مصطفی محمدی و دخترم کردند که با اطلاع فوری به …

حمله مزدوران رجوی به دختر مصطفی محمدیقربانعلی حسین نژاد:  سخنی با منتقدین رجوی. چرا در برابر شکنجۀ یک پدر و دختر جلوی مقر مریم رجوی سکوت کرده اید؟

لینک به منبع

اطلاعیۀ شماره ۴

دو پدر معترض به ربودن دخترانشان توسط فرقۀ رجوی

یورش اوباش مریم رجوی به منطقه و ساختمان محل اقامت مصطفی محمدی و دخترش

روز سه شنبه ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ دسته ای از اراذل و اوباش اعزامی مریم قجر از اور سور اواز اقدام به پخش تراکتهایی حاوی تصاویر اینجانب مصطفی محمدی همراه با انواع تهمتها و دروغهای گوبلزی و ایجاد فضای رعب و وحشت در منطقه و ساختمان محل اقامت اینجانب مصطفی محمدی و دخترم کردند که با اطلاع فوری به پلیس و حضور پلیس در محل ماهیت آنها بر همسایگان و اهالی منطقه بیش از پیش برملا گردید.

سازمانی با آن همه ادعاهایش ببینید به چه ابتذال و ذلت افتاده که تاب تحمل حضور یک پدر و دختر در فرانسه برای اعتراض به ربودن و اسیر کردن دختر و خواهرشان در عراق توسط رهبری فرقۀ رجوی را بر نمی تابد و این چنین در سوز و گداز از افشاگری جدا شدگان بویژه افشاگریها و اعتراضات اخیر ما دو پدر به نگهداری فرزندانمان در زندان لیبرتی در عراق و خواست آزادی فوری آنها از اسارت این فرقه دست به چنین اعمال مبتذل و تلاشهای مذبوحانه می زند تلاشهایی که نه تنها سودی برای سرمداران فرقه ندارد بلکه به دنبال حملات چاقوکشانش به ما دو پدر و برخی جدا شدگان دیگر و ضرب و جرح آنها و تشکیل پرونده علیه سران فرقه در این رابطه در پلیس و قضائیۀ عراق و محاکمۀ اخیر مهدی ابریشمچی از سردمداران و شکنجه گران این فرقه به اتهام ارتکاب اعمال تروریستی در دادگاه ضد تروریستی پاریس پرونده های این فرقه نزد قضائیه و دولت فرانسه را سنگین و سنگینتر می سازد.

درست دو ماه پیش از این نیز به همین منوال و به دنبال آکسیون افشاگرانۀ جدا شدگان از فرقه در میدان سن میشل پاریس همزمان با محاکمۀ مهدی ابریشمچی در دادگاه ضد تروریستی پاریس اراذل و اوباش مریم قجر علاوه بر پخش چنین تراکتهایی علیه تعدادی از جدا شدگان که ضمن نامه ای به قاضی دادگاه ضد تروریستی پاریس آمادگیشان را برای شهادت دادن در این دادگاه علیه مهدی ابریشمچی و بیان سوابق تروریستی وشکنجه گری او اعلام کرده بودند و ضرب و جرح یکی از آنان یعنی آقای منصور نظری در همان محل، به ساختمان محل سکونت اینجانب قربانعلی حسین نژاد رخنه کرده و اقدام به پخش چنین تراکتهایی علیه اینجانب کرده بودند که همانموقع ضمن شکایتی به پلیس محلی پرونده ای دیگر علیه سرمداران این فرقه در فرانسه گشوده شد که مقاله و اطلاعیه ها و تصاویر مربوط به آن را در لینگ زیر می توانید مشاهده کنید:

http://peyvande-rahaee.fr/index.php/typography/151

ما دو پدر دلسوخته و دردمند که دخترانمان بیست سال است اسیر این فرقۀ تروریستی می باشند و در این جهان و عصر پیشرفتۀ ارتباطات از هر گونه ارتباط گیری و تماس با دخترانمان محروم هستیم از مقامات فرانسوی و سیاستمداران فرانسه و سازمانهای حقوق بشری آن می خواهیم که جلوی این قلدریها و عربده کشی ها و لجن پراکنی ها و موارد نقض حاکمیت فرانسه توسط فرقۀ رجوی را که دفتر مرکزی آن در اورسوراواز در استان والداواز در خاک فرانسه قرار دارد بگیرند و سردمداران این فرقه و در رأس آن مسعود رجوی و بازوی اجرایی او مریم رجوی ساکن فرانسه را به آزاد کردن فرزندانمان از اسارت خودشان و بیرون بردن آنان از جهنم عراق و از زیر صدها خطر جانی در آنجا و دیدارشان با افراد خانواده شان از جمله ما دو پدر نگران وادار کنند.

قربانعلی حسین نژاد

مصطفی محمدی

۱۷ ژوئیۀ ۲۰۱۵ – ۲۶ تیر ۱۳۹۴

*

*

***

اطلاعیه شماره ۳ دو پدر معترض در شهر محل اقامت مریم رجوی در فرانسه

اور سور اواز مریم رجوی پیوند رهایی، پانزدهم ژوئیه ۲۰۱۵:…  نوشته اید که اینجانب حسین نژاد ترسیده بودم! از چه کسی ترسیده بودم؟ اگر از حمله و هجوم شما ترسیده بودم پس اعتراف می کنید که با قلدری و چاقوکشی و عربده کشی تان در کوچه ها و خیابانها

اطلاعیه های شماره یک و دو آقای مصطفی محمدی

پیوند رهایی، پاریس، دوازدهم ژوئیه ۲۰۱۵:…  من سکوت نمیکنم و به شما می گویم یا دخترم را آزاد کنید یا همۀ سازمانهای حقوق بشری و مقامات فرانسه و مطبوعات این کشور را علیه شما بسیج می کنم تا شما را از اور سور اواز نیز همانند اشرف و بلکه از خاک فرانسه اخراج کرده و به جای دیگری کوچ دهند. من هرروز �

گزارش ویدئویی از تحصن آقایان محمدی و حسین نژاد. شهرک اور سور اواز، مقر فرماندهی مجاهدین خلق

ایران اینترلینک، پاریس، سیزدهم ژوئیه ۲۰۱۵:… روز جمعه ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۵ برابر با ۱۹ تیر ۱۳۹۴ آقایان مصطفی محمدی از هواداران و فعالان سابق سازمان مجاهدین خلق و قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین که سالیان متمادی در دهۀ شصت در مقر فرقۀ رج

حضور و افشاگری گستردۀ دو پدر ایرانی در اوسوراواز شهر مقر فرقۀ رجوی در نزدیکی پاریس

پیوند رهایی، پاریس، دوازدهم ژوئیه ۲۰۱۵:… روز جمعه ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۵ برابر با ۱۹ تیر ۱۳۹۴ آقایان مصطفی محمدی از هواداران و فعالان سابق سازمان مجاهدین خلق و قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین که سالیان متمادی در دهۀ شصت در مقر فرقۀ رجوی در اورس