کانون خانواده معضل رجوی – بخشعلی علیزاده

Follow Share on Tumblrارسال – بخشعلی علیزاده، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و ششم نوامبر 2019:… یک روز ما را بردند به نشست مسعود رجوی. اولین بار بود که من مسعود رجوی را میدیدم. صحبتهایی که میکرد متوجه شدم منظورش این است که اگر میخواهید به “سرنگونی” دست پیدا کنید باید خلاصه “خانواده” را طلاق … Continue reading کانون خانواده معضل رجوی – بخشعلی علیزاده