کانون های شورشی مجاهدین و استراتژی توهم

Follow Share on Tumblrارسال – آریا ایران، دهم دسامبر 2018:…  گفتگوی جواد فیروزمند با محمد حسین سبحانی حول کانون های شورشی. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به موضوع فعالیت های مسلحانه سازمان مجاهدین خلق در ایران که از مدتی پیش تحت عنوان کانون های شورشی نامگذاری شده است در ابتدا اشاره ای داریم به موضوع … Continue reading کانون های شورشی مجاهدین و استراتژی توهم