کسی به سخنان این سفیر سابق و باند رجوی ، تره خرد نکرد

کسی به سخنان این سفیر سابق و باند رجوی ، تره خرد نکرد

کسی به سخنان این سفیر سابق و باند رجوی ، تره خرد نکردصابر تبریزی، ایران اینترلینک، نهم سپتامبر 2019:… اولا هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد که آواری بر سر وزرای خارجه ی دوکشور مورد بحث خراب شده باشد وبرعکس، محتمل تراین است که این آوار برسر جنگ طلبان آمریکائی و فرقه ی رجوی فرود آمده یا درحال فرود آمدن است. ثانیا ، استعمال این عبارت، توهین بزرگی درحق دولت فرانسه است که به مجاهدین اجازه داده که قلعه ای بزرگ در جنب پاریس ( اورسوروارز) وبدون نظارت پلیس فرانسه واعمال حاکمیت این دولت بر قسمتی ازخاک خود، بسازد که خدمت بزرگی درحق رهبران مجاهدین رجوی است! کسی به سخنان این سفیر سابق و باند رجوی ، تره خرد نکرد 

کسی به سخنان این سفیر سابق و باند رجوی ، تره خرد نکردمجاهدین خلق و مریم رجوی از تسخیر سفارت آمریکا تا لهستان

کسی به سخنان این سفیر سابق و باند رجوی ، تره خرد نکرد!

05/06/1398

طی خبری کوتاه منتشر شده در رسانه های رجوی ، آمده است :

” نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل ‌متحد طی پیامی گفت: دعوت از جواد ظریف به محل اجلاس جی ۷برای دونالد ترامپ و سایر رهبران این اجلاس توهین‌آمیز است. رژیم ایران در هرجا از تروریزم حمایت می‌کند و به دادن شعار مرگ بر آمریکا ادامه می‌دهد. این دغلکاری و کاری بسیار ناصادقانه بوده است. دوستان اینکار را نمی‌کنند “.

توهین ازچه جهت ؟!

بطوری که میدانیم ، مذاکرات بین وزیر خارجه ی فرانسه وایران درپارس برقرار بود که موعد اجلاس جی 7 فرا رسید و وزیر خارجه ی فرانسه مجبور به ترک پارس وحضور درمحل اجلاس جی 7بود وبنابراین بعنوان وزیر خارجه ی  یک عضو معتبرجی 7، ازدکتر ظریف درخواست کرد که دراین مکان حضور یافته و مذاکرات فیمابین را به جایی برساند واین دعوت ابدا یک امر طبیعی نبود!

اگر ترامپ یا دیگران این امر را توهین بخود تلقی میکنند، مشکل خودشان است وعصبانیت احتمالی خود را میتوانند با میل کمی آب خنک، مرتفع سازند وبه نیکی هیلی و باند رجوی نیز، چنین توصیه ای بکنند!

ارباب اعظم رجوی که ترامپ (در اصل بولتون ) باشد ، خودش درایام کارزار انتخاباتی صراحتا بیان داشت که تروریزم را سران قبلی آمریکا ساخته اند ودرمنطقه ی خاورمیانه ، این ایران ومتحدین اش هستند که بطور جدی با این تروریزم مبارزه میکنند!

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

اگر ترامپ ازاین نظرش برگشته ومیخواهد بگوید که درآن موقع دروغ گفته است، باید این مسئله را صراحتا اعلام کند تا پس ازبررسی ابعاد قضیه ، با باند رجوی و نیکی هیلی به بحث وفحص جدی تری بپردازیم!

همچنین :

” خبرنگار بلومبرگ در کاخ سفید نیز گفت:‌ دعوت ماکرون از ظریف برای آمدن به محل اجلاس جی ۷این ریسک را دارد که دولت ترامپ را برآشفته سازد “.

خبرهای موجود حکایت ازآن دارد که چنین آشفتگی- ولو بصورت ظاهر- موجود نیست وباشد که صورتی درزیر داشته باشد، آنچه دربالاستی!

رسانه های فرقه ی رجوی توضیحی بشکل زیر براین خبر افزوده است :

” لازم به توضیح است که فرانسه در یک اقدام بیشرمانه و مماشات گرانه ماله کش خامنه‌ای را به محل اجلاس سران ۷ کشور صنعتی برد که شاید بتونند گره‌ای از مسئله خامنه‌ای را باز کند  ،اما این اقدام مثل آواری بر سر ماکرون و ظریف خراب شد “.

اولا هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد که آواری بر سر وزرای خارجه ی دوکشور مورد بحث خراب شده باشد وبرعکس، محتمل تراین است که این آوار برسر جنگ طلبان آمریکائی و فرقه ی رجوی فرود آمده یا درحال فرود آمدن است.

ثانیا ، استعمال این عبارت، توهین بزرگی درحق دولت فرانسه است که به مجاهدین اجازه داده که قلعه ای بزرگ در جنب پاریس ( اورسوروارز) وبدون نظارت پلیس فرانسه واعمال حاکمیت این دولت بر قسمتی ازخاک خود، بسازد که خدمت بزرگی درحق رهبران مجاهدین رجوی است!

آیا این توهین از سر زیادی بودن جو ریخته شده بر اصطبل رجوی هاست ویا موضوع جدی تر ازآنست؟!

مثلا ، مریم امید ماندن خود دراین کاخ پر رمز وراز را ازدست داده و از سرغیض به جفتک پرانی روی آورده است؟!

سئوالی که باید هرذهن تیز بینی را حساس سازد!

صابر  تبریزی

کسی به سخنان این سفیر سابق و باند رجوی ، تره خرد نکرد!

***

Bolton_Pompeo_used_MEK_to_prep_the_table_for_Warsaw_summit_against_EU_interestsایندیپندنت انگلستان: یک “فرقه سیاسی” مخالف رژیم ایران، که یک کشور در داخل کشور آلبانی خلق کرده است

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-از-دروغ-گفتن-خسته-نمیشود/

مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشود و من از نقد سخنان او

مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشودصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفتم سپتامبر 2019:… مریم رجوی که عشق اش سخنرانی وپرت وپلا گفتن است بمناسبت سالگرد تحریف شده ی بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ، بازهم اسرای بیکار ونگون بخت رجوی درآلبانی را جمع کرده وبرای آنها سخنرانی نموده است. دربخش هایی ازاین سخنرانی آمده است : ” بنیانگذاران مجاهدین بن بست مبارزات مردم ایران را شکستند. آن‌ها در راه دشوار و ناشناخته‌یی قدم گذاشتند؛ اما با یقین و ایمانی ستودنی بن‌بست زمانه را شکستند. آن‌ها همه چیز را از نو آغاز کردند؛‌ یک مبارزه حرفه‌یی، مبارزه‌یی بر اساس آرمان، مبارزه‌یی نافی بهره‌کشی و مبارزه‌یی بر اساس فداکاری و جان‌فشانی “. مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشود و من از نقد سخنان او .

مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشودسازمان مجاهدین خلق کنونی، فرقه ای ابتر که ربطی به آرمان آن بنیانگذاران ندارد (بجای تبریک تسلیت بگویید)ا

مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشود و من از نقد سخنان او!

14شهریور 1398

مریم رجوی که عشق اش سخنرانی وپرت وپلا گفتن است بمناسبت سالگرد تحریف شده ی بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ، بازهم اسرای بیکار ونگون بخت رجوی درآلبانی را جمع کرده وبرای آنها سخنرانی نموده است.

دربخش هایی ازاین سخنرانی آمده است :

” بنیانگذاران مجاهدین بن بست مبارزات مردم ایران را شکستند. آن‌ها در راه دشوار و ناشناخته‌یی قدم گذاشتند؛ اما با یقین و ایمانی ستودنی بن‌بست زمانه را شکستند. آن‌ها همه چیز را از نو آغاز کردند؛‌ یک مبارزه حرفه‌یی، مبارزه‌یی بر اساس آرمان، مبارزه‌یی نافی بهره‌کشی و مبارزه‌یی بر اساس فداکاری و جان‌فشانی “.

با وجود اینکه تاثیرات معین  فعالیت های بنیانگذاران گروه حنیف نژاد را درمیان جوانان کم سن وسال واقشار بینابینی نمیتوان انکار کرد ، اما اینکه سدی را شکسته باشد ، قبول ندارم!

آنها درکنار دیگران ومتاخرتر ازبعضی ازآنها ومتاثر از مبارزات چریکی آمریکای لاتین که موفقیت هایی داشته وبه لحاظ مکانی وزمانی قرار نبود که درایران هم چنین گردد ونیزبدنبال خشم ناشی از شکست نهضت های دهه های 30 و40  واز دست دادن امید خود به مبارزات سخت وپر صبر وحوصله ی مردم، جریانی را بنیان گذاشتند که در گرماگرم انقلاب بهمن 1357، تعداد قابل توجهی ازدانش آموزان ودانشجویان را جذب کرده وازبابت مهیا نبودن شرایط ورهبریت ضعیف و متوهم ، بدون اینکه تاثیر قابل توجهی درارتقای سطح فکر افکار عمومی داشته باشد ، تعداد زیادی ازمردم را کشته و کشته شده ونقش مخرب بزرگی را در کوتاهتر کردن عمر بهار آزادی- که این بهار آزادی علیرغم همه ی کم وکسرهایش درتاریخ ایران بی سابقه بود- انجام دادند!

همچنین :

” البته امروز حنیف کبیر حاضر و ناظر است که از بذری که کاشت چه جنگل سرسبز و شکوفانی روییده است. من غرق غرور و افتخارم که عضو سازمانی هستم که توسط والاترین راهبر انقلابی تاریخ معاصر ایران بنیان‌گذاری شده است. افتخار می‌کنم که عضو سازمان و مقاومتی هستم که مسعود رجوی آن را طی ۵ دهه مبارزه سهمگین با دو دیکتاتوری در مسیر شکوفایی و تکامل رهبری کرده است .”

ازاین بابت که به علوم مربوط باین نوع حضورها آگاهی ندارم ، متاسفم که نمیتوانم بگویم که حنیف که فکر نمیکنم دوست داشت باو لقب نچسب کبیر بزنند ، درجلسه ی سخنرانی مریم حاضر وناظر بوده یانه؟!

بنابراین اگر این حاضر وناظر بودن را ازقول مریم قبول داشته باشم ، ازمقایسه ی نوشته های حنیف با سخنان مریم ، نتیجه میگیرم که او نمیتوانسته این منظره ی رسوا را بسان جنگل سرسبز ببیند ونتیجه اینکه مریم دروغ بزرگی را برزبان آورده ومستمعین هم که اراده ای نداشتند تا به این جعلیات او پاسخ دهند!

ضمنا، با ایننکه حنیف نژاد از مردان میهن دوست واستقلال طلب ایران بوده ولی انصاف نیست که او را که موقعیتی درجه چندم دربین رهبران نهضتها از صدر مشروطیت داشته، والاترین بنامیم!

بدتر اینکه حرفی که درماله کشی مسعود مجنون زده ای ، ابدا درست نیست به دلایل فراوانی که آورده اند!!

همینطور :

” از صمیم قلب سرفرازم که عضو سازمان و جنبشی هستم که از تاریخ ۵۴ ساله‌اش سی سال آن را زنان مجاهد خلق در موضع مسئول اول ومواضع رهبری کننده آن قرار داشته و دارند.”

این زنان بدون اجازه ی تو ، وتو بدون اجازه ی رجوی ، لیوان آبی را نمیتوانستید سربکشید وبنابراین این رهبری فردی از مسعود رجوی شروع وبه مسعود رجوی ختم میشد وشما که بهترین موقعیت را دربین این زنان داشتید، مشاطه وحرمسرادار بیشی نبودید والبته آزادید که باین موقعیت خود افتخار بکنید وممانعتی ازطرف من درکار نخواهد بود!

بازهم :

“این سازمان، نیرو و جان‌مایه همبستگی و وحدت ملی است و از همه ملیت‌ها و گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی و عقیدتی و مذهبی در جبهه مردم ایران بدون چشمداشت دفاع می‌کند.”

کسی دراین مورد که سازمان مجاهدین خلق در اوایل انقلاب و باند رجوی بعد از شروع ترورها ، انحصار طلب ترین گروه (مثلا سیاسی) ایران بوده وتامین وحدت وهمبستگی کار او نیست ومریم خانم دراینجا تعارف میفرمایند!!

درادامه :

” من می‌خواهم امروز این اطمینان را به مردم ایران بدهم که مجاهدین می‌توانند با تکیه بر مردم‌شان این رژیم را سرنگون کنند و آزادی و دمکراسی و جدایی دین و دولت را جایگزین استبداد مذهبی نمایند. اعتماد را جایگزین بی‌اعتمادی، امنیت را جایگزین ترس و ناامنی و برابری را جایگزین بی‌عدالتی کنند و ایران را به سمت آزادی و آبادانی و پیشرفت رهنمون شوند.”

اولا شما تکیه ای به مردم ایران ندارید وسران جنگ طلب آمریکا و دوستانش را به کعبه ی آمال خود تبدیل کرده اید!

ثانیا مردم نیز اغلب شما را نمیشناسند وآنها هم که میشناسند دربهترین حالت، التفاتی بشما ندارند و عده ای چند هزار نفری که خانواده ی اعضای باند رجوی باشند ، همواره کینه ی مقدس انسانی خود را برعلیه شما مستبدان به بروز رسانده اند!

صابر  تبریزی

مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشود و من از نقد سخنان او!

***

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائیاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین: