کلاس های زنانه مسعود رجوی و انفجار بزرگ

Follow Share on Tumblrارسال – حامد صرافپور، انجمن نجات، مرکز فارس، پانزدهم می 2019:… مسعود رجوی و مریم رجوی در امن و آسایش کامل کلاس های تشکیلاتی جهت مغزشویی زنان برگزار کرده بودند. این سلسله کلاس ها در مدارهای مختلفی برگزار می گردید که هدف اصلی آن وابسته کردن هرچه بیشتر زنان (بلحاظ شخصی) به مسعود … Continue reading کلاس های زنانه مسعود رجوی و انفجار بزرگ