کند همجنس با همجنس پرواز! (گماشتگان فرقه رجوی در کنار بازنشستگان ضد ایرانی)ا

کند همجنس با همجنس پرواز! (گماشتگان فرقه رجوی در کنار بازنشستگان ضد ایرانی)ا

هیأت‌رئیسه و شورای مشورتی کمیتهٴ آلمانی همبستگی برای ایرانی آزاد تحت هدایت خانم ریتا زوسموتصابر تبریزی، ایران اینترلینک، نوزدهم مارس 2019:… در رسانه های رجوی آمده است : ” هیأت‌رئیسه و شورای مشورتی کمیتهٴ آلمانی همبستگی برای ایرانی آزاد تحت هدایت خانم ریتا زوسموت رئیس پیشین مجلس فدرال آلمان از ۲۱تا ۲۳اکتبر ۲۰۱۸به تیرانا سفر کردند تا با اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در آلبانی به‌سر می‌برند، دیدار کنند “. البته این کار عجیبی نیست که تعدادی از سیاستمداران اسبق آلمانی با تعدادی از گماشتگان درجه اول رجوی دیدار داشته باشند! اینها را ملاتی بنام دخالت درامور یک کشور مستقل بهم پیوند میدهد و بجاست که گفته شود : کند همجنس با همجنس پرواز!

هیأت‌رئیسه و شورای مشورتی کمیتهٴ آلمانی همبستگی برای ایرانی آزاد تحت هدایت خانم ریتا زوسموتتارنمای آمریکایی لوبلاگ : منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به آخر خط رسیده اند

صابر تبریزی

کند همجنس با همجنس پرواز!

27اسفند1397

درنوشته ی طولانی رسانه های رجوی آمده است :

” هیأت‌رئیسه و شورای مشورتی کمیتهٴ آلمانی همبستگی برای ایرانی آزاد تحت هدایت خانم ریتا زوسموت رئیس پیشین مجلس فدرال آلمان از ۲۱تا ۲۳اکتبر ۲۰۱۸به تیرانا سفر کردند تا با اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در آلبانی به‌سر می‌برند، دیدار کنند “.

البته این کار عجیبی نیست که تعدادی از سیاستمداران اسبق آلمانی با تعدادی از گماشتگان درجه اول رجوی دیدار داشته باشند!

شک نداشته باشید که اینها با یک عضو عادی فرقه ی رجوی دیدار داشته باشند و اساسا ماموریت شان گل گفتن وگل شنیدن است که با ملاقات زندانیان رجوی توفیر دارد!

اینها را ملاتی بنام دخالت درامور یک کشور مستقل بهم پیوند میدهد و بجاست که گفته شود : کند همجنس با همجنس پرواز!

درادامه :

” این جنبش با مقاومت علیه شاه شروع شد و در ادامه با مبارزه برای یک جمهوری آزاد و دموکراتیک در مقابل حکومت آخوندها و دیکتاتوری بنیادگرای اسلامی در ۴۰سال گذشته در ایران ادامه یافت…”.

قسمت اول قضیه درست است اما تبدیل یک تشکیلات به تیول شخص مسعود رجوی ، هیچ قرابتی با دموکراسی وآزادی ندارد واین تشکیلات جدید هرچه که کرد، گامی درجهت منافع مردم برنداشت ودرست ترآنست که مورد توجه دشمنان مردم قرار گرفت!

همینطور :

” در شرایط سیاسی پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، امنیت پناهندگان ایرانی به قدری در خطر بود که انتقال از کمپ لیبرتی اجتناب‌ناپذیر بود. به عهده گرفتن مسئولیت امنیتی آنها توسط حکومت عراق و مالکی و رئیس یونامی مارتین کوبلر، در واقع یک تله مرگبار برای این پناهندگان بود “.

اگر اجتناب پذیر بود، مخالفت مدام مریم ومسعود برای دل کندن از عراق که تاسطح درخواست مسلح شدن وحضور مجدد آمریکا درعراق ارتقاء یافت ، ازبهر چی بود؟

ضمنا به این اسرای رجوی پناهندگی ای داده نشده بود ودرحالت بلاتکلیفی وغیر قانونی درعراق بسر میبردند واین امر سبب میشد که اطاعت مداومی از رجوی داشته باشند تا گرفتار زندان های سازمان وابو قریب نگردند!

آیا شما اینقدر فراموشکار یا دروغگو هستید ویا شعور مردم ایران را دست کم گرفته اید؟!

فشار بی امان خانواده ها برای انتقال فرزندانشان از معرض گلوله باران ها، نقش اساسی را دراین مورد بعهده داشت ومسعود ومریم تا آخرین نفس دربرابر این اصرار خانواده ها مقاومت کردند وسرانجام بزانو درآمدند!

چیزی که منبعد نیز چنین خواهد شد!

” در گزارش کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد سپس زیر عنوان «دیدار از محل استقرار جدید» آمده است: هیأت آلمانی در روز ۲۱اکتبر، به یک دیدار پنج ساعته از محل جدید سکونت مجاهدین مبادرت کرد. آنها توسط شمار زیادی از اعضای مجاهدین صمیمانه مورد استقبال قرار گرفتند. ایرانیان تأکید کردند که هزینه‌های جابه‌جایی، زندگی روزمره و مراقبت‌های پزشکی از سوی مجاهدین خلق تأمین شده است “.

این شمار زیاد که ما درموردی فیلم های مشابه این دیدارها را دیده ایم ، وجود خارجی ندارد و هیئت ضد ایرانی مذکور تنها با برگزیدگان ونور چشمی ها دیدار کرده وفیلم های تبلیغاتی برای مریم تهیه نموده است!

ضمنا ، لازم نیست که از گماشتگان  خاص رجوی بپرسید که پول این ساخت وسازها را ازکجا درمیآورند وطبیعی است که مانند دیگران بدانید که بودجه های اختصاص داده شده توسط صدام ، درآمد شرکت های تجاری وپولشوئی وکمک سخاوتمندانه ی عربستان و …، منبع تامین مالی این ساخت وسازها هستند!

” اتو برنهارد به مجاهدین گفت: ” شما تصمیم دیگری گرفتید: مبارزه‌یی جمعی؛ این قابل‌ توجه است “.

یعنی او فرق یکجا نشستن ومبارزه ی جمعی را نمیداند؟

تمامی  افراد احزاب کلاسیک در یک محل ساکن نمیشوند . آنها هرکدام درمحل کار خود ودرمحل زندگی شان زندگی آزاد ومستقلانه ای دارند وتنها درجلسان حزبی است که یکی دوبار درهفته ، چندساعتی وآنهم بصورت چند نفره حاضر میشوند.

تنها نمایندگان احزاب ونه تمامی اعضاء در نشست های بزرگی مانند پلنوم وسیع ومخصوصا کنگره جمع شده و وظایف رهبری را تا جلسه ی آینده  که ممکن است بیش از یکسال هم طول بکشد- تعیین میکنند.

اگر میبینید که کار فرقه ی رجوی اینطور نیست ودورهم زندگی میکنند ، بخاطر آنست که زندگی مستقلانه ای ندارند و به مسئولین خود اجازه داده اند که در جزئی ترین مسئله ی زندگی آنها دخالت کنند ودرعوض مسئولین هم با گرفتن پول ازخارجیان آنها را از کاری که برایش درآمدزا باشد، معاف میکنند واین بی درآمدی سبب زندگی برده وار آنها میشود و همنوعان آلمانی ما، توقع دارند که ما را با دست این بردگان به آزادی برسانند!!!

بازهم :

“… خانم رجوی مدافع دموکراسی است. ما باید سعی کنیم که این مقاومت در اروپا شناخته و به‌رسمیت شناخته شود “.

چرا؟

بخاطر نسل کشی ازطریق کمک به مسعود در بهم ریختن اس و اساس خانواده ها؟!

برای دور کردن بچه ها ازآغوش گرم خانواده ها وسپردن تربیت آنها بدست نااهلان؟!

بخاطر اصرار بر کشورهای غرب که ایران را تحت شدید ترین محاصره ی اقتصادی قرار دهد که دودش در درجه ی اول بچشم ” خلق قهرمان ” میرود؟!

بخاطر مشاطه گری درحرمسرای مسعود رجوی که خود نقش مهمی در تشکیل آن داشت؟

و….

صابر تبریزی

*** 

Are The MEK And Regime Change Finally Running Out Of RoadAre The MEK And Regime Change Finally Running Out Of Road?

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/راه-مجاهدین-خلق-در-دشمنی-با-روش-دکتر-مص/

راه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در دشمنی با روش دکتر مصدق است

سلام مزدور مریم رجوی به دکتر محمد مصدقصابر تبریزی، تبریز، ایران اینترلینک، دوازدهم مارس ۲۰۱۹:… پس اینهمه ترورها ، زندان های داخل مناسبات ، سربه نیست کردن کسانی که کوچکترین زاویه ای با رجوی داشتند، جاسوسی بنفع صدام که موشک هایش بهتر بهدف خورده و مردم بیشتری از ایرانیان را بکشد و یا خرابی زیادتری ایجاد کند، پشتیبانی از مصدق بوده و ما نمیدانستیم؟! رجوی ، نیروهایش را برا ی خرابکاری و تضعیف روحیه ی مدافعان وطن وارد کشور میکرد و با پشتیبانی  صدام ، قطعاتی ازخاک ایران را ولو بمدت چند ساعت اشغال کرده و سربازانی را اسیر میکرد.

سلام مزدور مریم رجوی به دکتر محمد مصدق«سلام» یک مزدور بر دکتر محمد مصدق پیشوای نهضت ملی ایران

صابر تبریزی

راه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در دشمنی با روش دکتر مصدق است!

۱۶اسفند۱۳۹۷

خانم مریم رجوی درپیام خود بمناسبت درگذشت دکتر مصدق گفته است :

” ما قدردانی حقیقی از پیشوای فقید نهضت ملی ایران را در مبارزه بی‌امان برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه و برقراری آزادی و دموکراسی در ایران یافته‌ایم و در این مسیر با او و هدف‌های مردمی و میهنی مبارزه او و عشق پرشورش به آزادی و استقلال ایران‌ زمین، تجدید پیمان می‌کنیم “.

پس اینهمه ترورها ، زندان های داخل مناسبات ، سربه نیست کردن کسانی که کوچکترین زاویه ای با رجوی داشتند، جاسوسی بنفع صدام که موشک هایش بهتر بهدف خورده و مردم بیشتری از ایرانیان را بکشد و یا خرابی زیادتری ایجاد کند، پشتیبانی از مصدق بوده و ما نمیدانستیم؟!

رجوی ، نیروهایش را برا ی خرابکاری و تضعیف روحیه ی مدافعان وطن وارد کشور میکرد و با پشتیبانی تمام عیار ارتش متخاصم صدام ، قطعاتی ازخاک ایران را ولو بمدت چند ساعت اشغال کرده و سربازانی را اسیر کرده و با انجام مغزشوئی برروی آنها ، به  عضو ارتش اسارت بخش خود تبدیل میکرد !

یعنی اینکه با آدم ربائی برتعداد نفرات ارتش ضد مردمی خود افزوده واینگونه وانمود میکرد که جوانان ایران داوطلبانه درخدمت اهداف کثیف او قرار دازند!

یا گماشتگان خود را برسرراه افراد ساده اندیشی که برای زندگی بهتر ، اقامت دراروپا را هدف خود قرار داده بود ، فریب داده وبه ابواب جمعی خود تبدیل میکرد!

دراین میان ، کسانی هم بودند که تخلفات مالی  و کیفری نموده وقصد فرار به اروپا را داشتند ، بدام باند رجوی میافتادند وبه لقب مجاهد و فرزندان بیهمتای ایران وگل های سرسبد جامعه مفتخر میشدند!

افراد فوق درکنار کسانی که ایده های انسانی داشتند واز دگردیسی در شخصیت  رجوی اطلاعی نداشتنه ونمیدانسته اند که او تمام خورده ای دهه ی ۴۰ و۵۰ را قی کرده ودرجبهه ی مقابل ودردشمنی با بشریت ومردم ایران قرار دارد، بی اطلاع بودند ، ارتش رجوی را تشکیل میدادند!

هیچکدام ازدستجات فوق ، آزادی و دموکراسی را تجربه نکردند!

این مسائل چه ربطی به مصدق و اعمال وبینش های او دارند؟!

رجوی به کمک نزدیک ترین کاسه لیسان اش ، خود را تبدیل به موجودی ماوراء زمینی وغیر پاسخگو کرد و صحبت ازدموکراسی که معنی اش حکومت ورهبریت مردم است بر روی زمین ، موضوعیت خود را ازدست داده وازاین روست که چسباندن خود به مصدق ، دردی را ازمریم رجوی درمان نمیکند وبلکه موجب خشم کسانی میشود که رجوی ها ومصدق را میشناسند و کار مریم را اهانت به مصدق میدانند!

ضمنا مصدق هرگز با دشمنان مردم و متجاوزین به آب وخاک کشور همکاری نکرد ودرحد خود ازاستقلال کشور دفاع نمود وابدا حاضر به معامله بر سر منافع کشور با امثال جان بولتن ها، پمپئوها و … ( معبودان مریم )  نشد وازکسی نخواست که با تحریم هرچه بیشتر ، مردم ایران را درتنگنای هرچه بیشتری قرار دهند.

کاری که مریم روز وشب میکند ودراصل با منویات دکتر مصدق دشمنی مینماید!

صابر تبریزی

*** 

Ex members accuse @Maryam_Rajavi of coordinating routine sexual abuse. Many of these women lost their wombs.

Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

Zarif says accusing Iran won't absolve EU responsibility for housing terrorists

Mossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

Vidal-Quadras-Vox-MEK-Iran-Terrorism-FinanceAlejo Vidal-Quadras: We (VOX) Received money from Mojahedin Khalq (MEK) terrorists

دستور قتل محمد رضا کلاهی توسط مریم رجوی و ترکی الفیصل عربستان صادر شده استدستور قتل محمدرضا کلاهی را مریم رجوی و ترکی الفیصل داده اند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/باند-رجوی-با-رژیم-های-دیکتاتوری-متعارف/

باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

مسعود رجوی صدام حسین مریم رجوی بن سلمان سعودی مجاهدین خلق تروریسم خشونت وطن فروشی مزدوریشصابر تبریزی، تبریز، ایران اینترلینک، دوم مارس ۲۰۱۹:… رحمان کریمی که لفاظ درجه یک باند رجوی است ، درباره ی طرز رفتار با رژیمی که آنرا رژیم ملایان (نه پیش سرمایه داری، سرمایه داری و یا  پسا سرمایه داری) مینامد – که به معنای عدم درک او از جوهر جریانات و آرایش صنفی- طبقاتی جامعه ی ایران است – مینویسد :  می گوییم باید چهار چشم و گوش مراقب ملایان حاکم و مکلاهای همراه آنان بود زیرا این یک رژیم دیکتاتوری متعارف که از جهاتی با استانداردهای مأنوس بین المللی همخوانی داشته باشد نیست . این دقیقا رژیم شیطان رجیم است

Rudy_Giuliani_Warsaw_Poland_MEK_Rajavi_Cult_Saddam_Private_Army“If the MEK were holding an event on the South Pole, Rudy Giuliani would participate,” Ambassador Daniel Benjamin
اگر مجاهدین در قطب جنوب هم برنامه بگذارند رودی جولیانی شرکت می کند (دانیل بنجامین)ا

صابر تبریزی

باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

۱۱اسفند ۱۳۹۷

مسعود رجوی صدام حسین مریم رجوی بن سلمان سعودی مجاهدین خلق تروریسم خشونت وطن فروشی مزدوریش

رحمان کریمی که لفاظ درجه یک باند رجوی است ، درباره ی طرز رفتار با رژیمی که آنرا رژیم ملایان (نه پیش سرمایه داری، سرمایه داری و یا  پسا سرمایه داری) مینامد – که به معنای عدم درک او از جوهر جریانات و آرایش صنفی- طبقاتی جامعه ی ایران است – مینویسد :

” می گوییم باید چهار چشم و گوش مراقب ملایان حاکم و مکلاهای همراه آنان بود زیرا این یک رژیم دیکتاتوری متعارف که از جهاتی با استانداردهای مأنوس بین المللی همخوانی داشته باشد نیست . این دقیقا رژیم شیطان رجیم است که قانونمندی ها و علل کنش و واکنش های آن ویژه سرشت پلید و مزور خودش هست. بنابراین شناخت ما وقتی کامل است که عنصر شیطان را با تمامی ظرفیت های فریبنده اش باز شناسیم “.

پس نام رژیم های دیکتاتور را که با استاندارد های مانوس بین المللی همخوانی دارند ذکر کرده وزحمت قبول کرده شرح دهید که این رژیم ها چه میکنند که متعارف شناخته میشوند وگرنه ما مجبوریم که با قبول فرضیه های غیر زمینی شما باین نتیجه برسیم که شرط لازم وکافی برای ” دیکتاتور متعارف ” بودن آنست که دردرون آن کسی به لباس آخوند، کشیش ویا خاخام نباشد!

مثلا رژیم های حاشیه ی خلیج فارس که ملبس به لباس روحانیت نیستند، دیکتاتور متعارف اند واعتراضی برآنها وارد نیست!

  دیگر اینکه ما درجامعه شناسی مدرن ، رژیمی بنام ” شیطان رجیم ” نداریم وعلم اقتصاد سیاسی ، تنها وجود نظاماتی مانند پیش سرمایه داری ، سرمایه داری و پسا سرمایه داری را قبول دارد والبته این سیستم ها درجوامع مختلف ویژگی های خاص خود را دارند ولی این تفاوت ها به کل تحلیل صدمه ای نمیزنند!

شما بعنوان نظریه پردازان سیستم ” شیطان رجیم ” ، مجبورید که خصویات این جامعه وآرایش طبقاتی اش را روشن سازید که میدانم نخواهید توانست و تنها با الفاظ بازی میکنید و برچشم خوانندگان خود خاک میپاشید که آنها را ازتجزیه وتحلیل امور ، دور سازید !!

همینطور :

” حضور ظریف و ننه غریبم بازی های او در کنفرانس مونیخ نه تنها ثمری نداشت بلکه او به عنوان نماینده دیپلماسی رژیم ملایان در برابر سئوالات معقول و منطقی خانم مجری کنفرانس ، عنان اختیار را از دست داد و به شدت دستپاچه و عصبی شد “.

فکر نمیکنید که دروغ میگویید عمو؟

اتفاقا آقای ظریف چندان اهل عصبانیت نیست وشما سخنان قاطع او را بحساب دستپاچگی نگذارید!

مجددا :

”  گروه ویژه مالی F A T F طناب خفه کننده تری اضافه بر طناب برجام شده است زیرا مستقیما عوامل تروریستی و مافیایی رژیم را در داخل و خارج هدف قرار داده است که پذیرفتن آن به معنای پر و بال خود کندن است “.

بیشتر موارد مربوط به خواست های این گروه، مورد تصویب دستگاه های مقننه  و … ایران قرار گرفته و امید وارم که بقیه ی موارد هم بنفع منافع ملی ایران حل شود وبنظر میرسد پاره ای ابهام ها درمورد احتمال سوء استفاده ی آمریکا وجود دارد که قرائن نشان میدهد که این ابهام ها بنوعی رفع خواهد شد!

ضمنا ایران به تروریزم کمک نمیکند و در عوض به جریاناتی کمک میکند که در کشور خودشان قرب ومنزلت داشته ودارای کرسی نمایندگی درمجلس ونفوذ کافی در دولت هستند وایران نیز مانند سازمان ملل متحد، آنرا تروریست نمیداند ودر اهدای کمک بدان، مشکلات قانونی ندارد.

بازهم :

” نظام حاکم ، سیرک پر از خون و خدعه است . ما باید افشاکننده و رسواگر بازیگران آن باشیم و نتوانند به لحظه یی ما را مشغول و از حقایق غافل کنند . به هر حرکت آنان با تأمل باید بدبین بود. مقاومت پرافتخار ایران از ابتدا تا به امروز هرگز فریب ترفندهای رنگارنگ رژیم را نخورده است و این یکی از رموز بقای توانمند این مقاومت است “.

شما بعنوان مریدان رجوی ، تا مناسبات جهنمی موجود درتشکیلات مجاهدین خلق را افشا نکنید ، حرفتان خریداری نخواهد داشت واحتمالا به ضد تبلیغ برعلیه خودتان بدل خواهد شد!

 ممکن است بعضی خواننده وشنونده ی حرف های شما که شناختی از شما دارد، بگوید که لابد جمهوری اسلامی خوب است که این ذوب شدگان در سیستم برده داری رجوی ، ازآن بدگویی میکنند!

از این بابت است که من همواره معتقد بوده و هستم که مریدان رجوی هرچه کمتر حرف بزند، دردرجه ی اول بنفع خودشان تمام میشود!

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/با-این-وضع،-آیا-امید-مجاهدین-خلق-مریم-ر/

با این وضع، آیا امید مجاهدین خلق (مریم رجوی) بر روی کنفرانس مونیخ واهی نیست؟

شکست مجاهدین خلق در اروپا کنفرانس امنیتی مونیخ و تعهد علیه تروریسم مریم رجوی و عربستانصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نوزدهم فوریه ۲۰۱۹:…  بازهم مجاهدین رجوی بنا ندارند که گردن بر واقعیت نهاده و برای ساعاتی هم که شده، بر روی زمین سخت راه رفته و واقع بینی را تجربه کنند! از همین روست که بازهم درنوشته های منتشر کرده اش مدام ازدستآوردهای کنفرانس ورشو ومونیخ که گویا صد درصد بنفع آنهاست ، داد سخن میزنند! اما برابر اطلاعات بدست آمده ، قضیه ابعاد متفاوتی داشته. 

شکست مجاهدین خلق در اروپا کنفرانس امنیتی مونیخ و تعهد علیه تروریسم مریم رجوی و عربستانUS-Israel support for MEK symptomatic of regime change delusion

http://iran-interlink.org

با این وضع، آیا امید مجاهدین خلق (مریم رجوی) بر روی کنفرانس مونیخ واهی نیست؟

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

بازهم مجاهدین رجوی بنا ندارند که گردن بر واقعیت نهاده و برای ساعاتی هم که شده، بر روی زمین سخت راه رفته و واقع بینی را تجربه کنند!

از همین روست که بازهم درنوشته های منتشر کرده اش مدام ازدستآوردهای کنفرانس ورشو ومونیخ که گویا صد درصد بنفع آنهاست ، داد سخن میزنند!

اما برابر اطلاعات بدست آمده ، قضیه ابعاد متفاوت تری هم داشته که مطبوعات فرقه ی رجوی واربابان خرد وکلانش بنفع خود نمی بینند که اخبار آلترناتیو را هم منتشر کنند!

درمیان این اخبار آلترناتیو ، تفسیر بلند بالای مجله ی اشپیگل آلمان نیز قابل توجه است که نشان میدهد که علیرغم جنجال های ظاهری ، مسائل طور دیگری هم هست ویاصطلاح ، صورتی در زیر دارد، آنچه دربالاستی!

تفسیر اخیر این مجله که ” نه امنیت و نه دوستی ، این بود واقعیت کنفرانس مونیخ “ نام دارد،  نشان میدهد که باوجود فراز وفرودهایی که درمناسبات اروپا وآمریکا وجود دارد و هنوز برتری با آمریکاست ، این کنفرانس نشان داد که “امریکا و اروپا ازهم دور شده اند ” واین مسئله ای است که برنده  نهائی اش ایران، چین، روسیه ودیگر کشورهایی است که آمریکا میکوشد با تسلیم کردن اروپا ، سربه تن هیچکدام ازاین کشورها نباشد وسرمایه گذاری های مجاهدین خلق بر روی همین مسئله است !

متن خلاصه تر شده ی تفسیر مورد اشاره ی مجله ی اشپیگل آلمان را باهم خوانده واز درباغ نبودن باند رجوی ، بیشتر آشنا شویم . صابر

” برجستگی های چشمگیر کنفرانس امسال مونیخ عبارت بودند از رنگ آبی آسمانی لباس مهماندار کنفرانس که رنگ اتحادیه اروپاست، حضور آنگلا مرکل، که احتمالا اخرین حضور او در کنفرانس بود، تظاهرات مردم علیه کنفرانس و حضور لاوروف، وزیر خارجه روسیه که اصلا و ابدا نه منزوی  بود و نه رانده شده به گوشه ای . کنفرانس امنیت مونیخ درست آن چیزی را به نمایش گذاشت که می خواست آن را پنهان کند: امریکا و اروپا ازهم دور شده اند.

افتتاح کنفرانس همراه بود با شور و خوش بینی. ولفگانگ ایشینگر که از ۱۱ سال پیش رئیس کنفرانس است سخنران اول بود که می خواست وحدت کشورهای اروپائی را به نمایش بگذارد. وحدت  کشورهائی را که  یک روز قبل در کنفرانس امنیت کوچکتری در لهستان، در مورد ایران، بنمایش گذاشته بودند. به این معنی که بسیاری از وزرای خارجه کشورهای اروپائی و نیز روسیه کنفرانس را بکلی بایکوت کرده بودند. ایران را، که  در آن کنفرانس بر سکوی اتهام قرار داشت، اصلا به کنفرانس دعوت نکرده بودند.

هدف آن بود که در آن کنفرانس با متوسل شدن به آشویتس،  بعنوان استدلال، که خود گرزی است نابود کننده، کشورهای مرکزی اروپا، آلمان و فرانسه و افزون بر آنها، انگلستان راه هم، بالاخره اسیر وحشت  و مجبور به خروج از برجام سازند.  این خواست را مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا، یک بار دیگر با اصرار تمام، طی رعب آور ترین نطق ارائه شده در کنفرانس مونیخ نیز مطرح ساخت.

 با توجه به این نکات،  از منظر امریکا ، چین و روسیه به کنار، اما  کار همپیمان های اروپائی که به قراردادی که پس از مذاکراتی دشوار منعقد گشته ، نه تنها محکم چسبیده اند بلکه   در امر تحریم ایران توسط امریکا، دست به تخریب هم میزنند، و  میکوشند کاری کنند که ایران بتواند تحریم ها را دور بزند، این کار در واقع توهین به امریکاست.

چنان که مشاهده میشود، اروپا، شریک کوچکتر، در برابر امریکا، شریک بزرگتر، دست به شورش زده است. شورش تحت رهبری مرکل، که هر چه میزان باختش کمتر می شود، کیفیت رهبری اش بهتر می گردد.

از این رو، امریکائی ها چند سالی است که در برابر اروپا ازیک استراتژی دوگانه ای پیروی می کنند. استراتژی نخست از طریق ارعاب و باج خواهی است، بویژه با بکار بردن اهرم اقتصادی، مانند گمرکات و تهدید به تنبیه و محاصره اقتصادی. استراتژی دوم  ایجاد دو دستگی میان کشورهای اروپائی است. به این صورت که کشورهای جوان و ضعیف اروپای شرقی را اروپای جوان می نامد و مورد حمایت قرار میدهد و بخش دیگر را اروپای قدیمی می خواند و مورد انتقاد قرار می دهد.

آغازگر تقسیم بندی کشورهای اروپائی به دو دسته نو و کهنه، » دونالد رامسفلد» وزیر اسبق دفاع امریکاست که در سال ۲۰۰۳حامیان اشغال عراق را  اروپای نو و مخالفان آن، مانند آلمان را اروپای کهنه نامید.

بنا بر این کنفرانس امنیت مونیخ میبایستی دوستی ترانس اتلانتیک را دوباره بند بزند. تقریبا هیچ نطقی در کنفرانس نبود که در ستایش همبستگی داد سخن ندهد اما از آن جرقه ای که باید فتیله را بگیراند  خبری نشد که نشد. در حالی که  بنظر می رسید خواست احیاء دوستی زنده است، صدراعظم مرکل با حضور خود کنفرانس را مفتخر کرده بود، هیئت نمایندگی امریکا نیز هیچگاه چنین پرشمار نبود که این بار بود… ولی رفتار آنها طوری بود که گوئی از کره ای دیگر آمده اند. بنظر می رسید که مقایسه دو جهان نو و کهنه برای توصیف این وضع مناسب باشد ولی در جهت معکوس.

امسال نقطه اوج کنفرانس امنیت مونیخ روز شنبه بود، که صدراعظم مرکل و معاون رئیس جمهور امریکا بلافاصله، پشت سر هم ، به صحنه رفتند وصحبت کردند. در مونیخ هیچ جا جدائی دو جهان کهنه و نو چنین چشمگیر آشکار نشد.

مرکل بدون نوشته، خالی از تصنع و در عین حال پرشور و توام با مزاح سخن گفت و حضار ایستاده، با کف زدن های ممتد از او تجلیل کردند، پنس با سیمائی خشک و جدی، خودستائی ها و تهدیدات خود را از روی نوشته ای که در دست داشت خواند و پس از خواندن نوشته هایش فورا صحنه را ترک کرد و حضار برای رعایت ادب و آداب، کوتاه، دستی هم برای او زدند.

برغم آن که مرکل طی سخنان خود چندین بار، دست دوستی ، حتی بیش از آن ، دستی تقریبا رفیقانه    بسوی امریکا دراز کرد، ولی پنس که بلافاصله پس از او به صحنه آمد و لب به سخن گشود اصلا به نطق مرکل اشاره ای نکرد و ادعانامه از پیش آماده شده خود از سر تا ته قرائت کرد و رفت.

از قرائن چنین بر می آمد که  امریکا قصد نداشت در مونیخ با اروپا خوش رفتاری ومجامله کند . امریکا هنوز خود را آنقدر فدرتمند می بیند که دست به تهدید بزند. پنس با فهرستی از خواست ها و طوماری ازخود ستائی های امریکای باشکوه ترامپ به مونیخ آمده بود.

نزاع دموکرات ها و جمهوریخواهان بر سر ترامپ امریکا را به دو جبهه تقسیم کرده است. احتمالا به همین دلیل نمایندگان امریکا در مونیخ نمی توانستند به یک زبان مشترک صحبت کنند و مسائل را مطرح سازند “.

(پایان)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق-و-مریم-رجوی-خوش-خیالی-نکنند/

مجاهدین خلق و مریم رجوی خوش خیالی نکنند ،کنفرانس ورشو مفتضح تر از آن بود که فکر میشد!

کنفرانس ورشو شکست دشمنان ایران مجاهدین خلق مریم رجویصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هفدهم فوریه ۲۰۱۹:… در ” سر سخن “یکی از سایت های اینترنتی این گروه میخوانیم : ” اجلاس ورشو انعکاس‌های بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی و بین‌المللی داشت…    ضرورت سرنگونی رژیم به‌خصوص با نقل صحبتهای رودی جولیانی در تظاهرات هواداران مقاومت و مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های مختلف داشت “. گسترده که چه عرض کنم. اگر حرف وحدیثی مطرح شد ، از زاویه ی دیگر هم بود. بطوری که بعضی از رسانه های آمریکائی اظهار نظر کردند که برنده ی واقعی این کنفرانس ایران بود.

کنفرانس ورشو شکست دشمنان ایران مجاهدین خلق مریم رجویThe Proof of US Cold shoulder to Maryam Rajavi

http://iran-interlink.org

مجاهدین خلق و مریم رجوی خوش خیالی نکنند ،کنفرانس ورشو مفتضح تر از آن بود که فکر میشد!

۲۹/۱۱/۱۳۹۷

بر روال عادت مالوف که عبارت باشد از پیدا کردن سوژه ای که چند صباحی با بازی با آن سر اسرای مفلوک خود را گرم نگه دارد تا شاید دری به تخته بخورد و …

این بار جریان رسوای کنفرانس ورشو است که به سوژه ی باند رجوی تبدیل شد که عمله واکره های رجوی دست بقلم فرسایی زده و بر تعداد پیروزی های خود اضافه کنند!

در ” سر سخن “یکی از سایت های اینترنتی این گروه میخوانیم :

” اجلاس ورشو انعکاس‌های بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی و بین‌المللی داشت…    ضرورت سرنگونی رژیم به‌خصوص با نقل صحبتهای رودی جولیانی در تظاهرات هواداران مقاومت و مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های مختلف داشت “.

گسترده که چه عرض کنم.

اگر حرف وحدیثی مطرح شد ، از زاویه ی دیگر هم بود.

بطوری که بعضی از رسانه های آمریکائی اظهار نظر کردند که برنده ی واقعی این کنفرانس ایران بود که اقلا دوکشور محور اروپایی- آلمان وفرانسه – دراین کنفرانس شرکت نکرد ونماینده ی انگلستان نیز تنها در بخشی ازکنفرانس ومربوط به مسائل یمن شرکت نمود وبدون دادن رای، جلسه را ترک کرد!

غیر ازاسرائیل ومرتجعین عرب که جلسات محرمانه ای با هم گذاشتند و نتانیاهو با رندی تمام فیلم هایی ازاین جلسات را پخش کرده وآبروی این سران مرتجع را بیشتر ازآنچه که رفته بود، درمیان خلق های عرب برد ، بیشتر کشورهای شرکت کننده، کشورهایی بودند که سران شان بدستور آمریکا عمل میکنند ونوکر وگماشته ی این سلطه گر قهار جهانی میباشند!

حضور کشورهای اروپای شرقی ( لهستان، رومانی، مجارستان و ….) که حکومت های شبه فاشیستی و چاکر آمریکا برآنها حکم میرانند که چشمگیرتر بود ، هیچ قدر ومنزلتی باین کنفرانس نداد و وضع را بدتر کرد!

درمورد لو دادن فیلم دیدارهای  مخفیانه ی سران بحرین  و … با نتانیاهو، عرض این نکته لازم است که این نخست وزیر فاسد اسرائیل ، بهمراه همسرش باتهام فساد کلان مالی درانتظار زندانی شدن هست و نتانیاهو برای انتخاب مجدد خود وجلوگیری ازبه زندان افتادن، این فیلم را بنفع شخصی خود وبرعلیه آن دسته از مسئولین عربی که درظاهر از ناسیونالیزم عربی دم زده ودرپشت پرده آن کار دیگر میکنند ، لو داد ودراختیار بعضی از رسانه های اسرائیل قرار گرفت!!

همچنین :

” تأکید بر نقش جایگزینی مقاومت ایران بعد از سرنگونی رژیم که در انعکاس رسانه‌ها بسیار چشمگیر بود. در این مورد نیز عباراتی از جولیانی تیتر اول بسیاری از خبرهای این رسانه شده که با حمایت از برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی برای ایران فردا، بر حاضر و آماده بودن آلترناتیو تأکید کرده بود “.

هیچ انسان عاقل ومنصفی، قضاوت جولیانی را که یکی از فاسد ترین مقامات گذشته ی آمریکا بود ، نمی پذیرد ومجاهدین هم اگر بخواهند خود را معقول نشان دهند، باید که از این حرف های او استقبال نکرده ودرکنار آن نشان دهند که چیزی از انصاف ومروت سرشان میشود!!

ضمنا، مریم رجوی اگر برنامه ی انسان دوستانه ای داشت، آن را دروهله ی اول بنفع زیردستان خود بکار میبرد که نبرد ونشان داد که این طرح وبرنامه از روی ریاکاری تهیه شده است!

درادامه :

” در کنفرانس توجه به سخنان بسیار قاطع و روشن مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که گفت: «بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت در خاورمیانه رژیم ایران است. رژیم ایران اولین حکومت حامی تروریسم در جهان است».

مایک پنس یک ” آوانجلیست ( صهیونیستی – مسیحی) بوده که جدیدا ازاو پرده برداری شده والحق نشان داده که چه جانی خطرناکی است!

هنر او درطرح این حرف ها ، چسباندن اتهامات وجرایم آمریکا به ایران است!

اتهاماتی که ایران ظرفیت کشیدن آنرا از هرحیث وهرجهت ندارد واعتبار سخنان این پدیده ی نوظهور درهمین حد است!

ونیز:

«در این اجلاس هیچ کشوری در حمایت از (رژیم) ایران حرفی نزد». این جمله تیتر اول بسیاری از رسانه‌ها شده بود “.

این امر طبیعی است!

با توجه به وضعیت دعوت شدگان ونیات شوم موجود، قرار هم نبود که کسی درآنجا حاضر شده واز مظلومیت ایران دفاع کند!

وایضا :

” اصرار جنون‌آسای رژیم در تکرار شکست این اجلاس به این علت است که به درستی می‌داند این اجلاس صحنه یک تعادل‌قوای جدید بین مقاومت و رژیم آخوندی را پیش چشم دنیا گذاشت و همه دنیا و دولتها وزن و جایگاه مقاومت ایران و مریم رجوی را به‌روشنی و بی‌هیچ تفسیر و تحلیلی دیدند . ” متقابلاً این مقاومت ایران بود که به‌مثابه یگانه سخنگوی مردم ایران حرف و برنامه خود را به گوش تمامی جهانیان رساند “.

این اصرارفقط ازطرف ایران نیست وعدم حضور کشورهای قدرتمند و اظهارنظر کارشناسان متعدد خارجی که سابقه ی دوستی هم با ایران ندارند ،بحد کافی نشان میدهد که کنفرانس ورشو، رسواتر از کنفرانس های مشابه قبلی ( ناتوی عربی و … ) بوده است!

دیگر اینکه لاف نزده وازتعادل قوا بین حکومت ایران و گروهک منحطی مانند مجاهدین رجوی حرفی نزنید که مورد تمسخر قرار میگیرید!

این نوع مقایسه درعالم زمینی دنیای واقعیات، محلی ازاعراب ندارد!

دراین مورد من یک مسئله را بنفع شما مورد تایید قرار داده و قبول میکنم که شما هم یکی از ده ها احمد چلبی ایرانی هستید و تحلیل جهانیان نیز دربهترین حالت چنین میتواند باشد!

صابر

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کنفرانس-ورشو-چیزی-مانند-کنفرانس-ریاض-ا/

کنفرانس ورشو چیزی مانند کنفرانس ریاض است و خوشحالی رجوی ها خودفریبی است!

مسیح علینژاد جایگزین مریم رجوی شد مایک پمپئو و سازمان سیاصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، چهاردهم فوریه ۲۰۱۹:… یکی از تحلیل گران رجوی ، گزنکرده پاره نموده ودرنوشته ای آورده است : ” با توجه به بلوغ عنصر داخلى و وجود یک سازمان قدرتمند و مستقل رهبرى کننده در بطن آن، تاثیر عنصر خارجى محدود و معطوف به مؤلفه شتاب ِ تغییرْ و نه جهت ِ آن ْ است “. بلوغ داخلی چیزی است و وجود باند رجوی چیز دیگر ودرتحلیل نهائی مانعه الجمع! 

مسیح علینژاد جایگزین مریم رجوی شد مایک پمپئو و سازمان سیاThe Proof of US Cold shoulder to Maryam Rajavi

http://iran-interlink.org

کنفرانس ورشو چیزی مانند کنفرانس ریاض است وخوشحالی رجوی ها خودفریبی است!

۲۵ بهمن ۱۳۹۷

درابتدای امر، تصمیم آمریکا براین بود که کنفرانس ورشو را کنفرانسی تماما بر علیه استقلال وحق حاکمیت ایران تبدیل کرده و چنان فشاری برمردم ایران وارد کند که  نتوانند کمر راست کنند وچاره ای جز تسلیم نبینند!

اما تضادهای موجود- حتی درداخل جناح های امپریالیستی – چنان عمل نمود که موضوع را به خاورمیانه- ونه تنها ایران – تسری دهند واین گام اولیه ی تلاش های ضدبشری هیئت حاکمه ی آمریکا که برای بازگرداندن اقتدارنا ممکن گذشته دست به هر حیله وجنایتی میزنند ، با شکست ننگ آلود مواجه شد!

حتی لهستان که درهمکاری با جنگ طلبان آمریکا ، یکی از چاکرترین دولت ها بشمار میآید، درآغاز جلسه اعلام نمود که لهستان به قرارداد برجام پای بند است وتنها درتفرعات قضیه با خواست آمریکا همگامی نشان خواهد داد!

این کنفرانس ، چیزی بیشتر از کنفرانس ریاض را ندارد ودیدیم که ائتلاف تشکیل شده در آن، نتوانست معجزه ای کرده وایران را ازصفحه ی روزگار جمع کند!

بنابراین این تکرار مکررات ، چیزی  بیشتر ازسر غیظ ناکامی کنفرانس ریاض نیست وباند رجوی بهمراه اربابش ، عواید چندانی از آن نخواهد داشت.

یکی از تحلیل گران رجوی ، گزنکرده پاره نموده ودرنوشته ای آورده است :

” با توجه به بلوغ عنصر داخلى و وجود یک سازمان قدرتمند و مستقل رهبرى کننده در بطن آن، تاثیر عنصر خارجى محدود و معطوف به مؤلفه شتاب ِ تغییرْ و نه جهت ِ آن ْ است “.

بلوغ داخلی چیزی است و وجود باند رجوی چیز دیگر ودرتحلیل نهائی مانعه الجمع!

مردم بالغ وآگاه از منافع مشروع خود ، هیچ اشتراک منافع با باند وطن فروش رجوی ندارند و کنار هم قرار گذاشتن آنها امری ازروی حماقت است یا فریب ونیرنگ بازی و اجتماع نقیضین!

عنصر خارجی مورد تاکید این مرید رجوی ، برخلاف مصالح ملی ایران عمل میکند وکوچکترین همخوانی با حل مشکلات ایران ندارد و آیا رجوی ها میخواهند اینگونه باشد؟!

دوباره :

” در حالیکه نقطه ثقل ِعنصر ِخارجىْ امریکا بوده، مردم کشورهاى منطقه- بعد از مردم ایران، بیشترین زیان را از قَبَلِ سیاستهاى رژیم متحمل شده، و بیشترین انگیزه براى استقبال از تغییر در ایران را دارند. گرچه خروج امریکا از برجام، مهمترین اقدام امریکا در جهت پایان سیاست مماشات در قبال رژیم بوده است، اما کنفرانس ورشو یک نقطه عطف براى شکل گیرى سیاست ِ تغییر بنیادى در ایران- که لزوماً و خواه ناخواه به سرنگونى راه میبرد، میباشد “.

پس دراینصورت، دلایل دوستی هیئت حاکمه ی آمریکا با مردم ایران را توضیح داده وسپس استنتاج کنید که این عنصر درخدمت مردم ایران است!

کاری که ابدا هیچکس قادر به ثبوت آن نیست!

زیانی که کشورهای منطقه متقبل شده اند، ازسوی اقدامات اشغالگرانه ی آمریکا ومتحدانش بوده واگر ایران هم چنین کرده ، لابد با ارباب شما  ومنجی ای که برای خود انتخاب کرده اید ، همکاری تنگاتنگی داشته واگر اینطوربوده، دلیلی برای مخالفت شما با ایران وجود ندارد وبلکه باید ازبابت همکاری با ارباب ، مورد تشویق تان  هم باشد!!!

ضمنا، خروج آمریکا ازبرجام یک جرم مسلم قضائی است ازبابت عدم وفا به عهد وبی احترامی به امضای خود ومصوبه ی شورای امنیت سازمان ملل متحد واین افتخاری برای او محسوب نمیشود وبرعکس دیگران متوجه میشوند که با چه جانوران انسان نمایی طرف حساب هستند واین موضوع ، ازاقتدار مدام درحال کاهش آمریکا کم میکند : طمع میکند درهمه / ضرر خواهد کرد درهمه!

همچنین :

” خصوصیت ذاتى کنفرانس ورشو در رابطه با تغییر بنیادى در ایران بیش از هر چیز در این سمبولیزه میشود که رژیم در کلیتش، هیچ جایى در کنفرانس ندارد. یعنى اینکه تغییر به او تحمیل خواهد شد و رژیم حتى حق اظهار نظر هم ندارد “.

کشورهای بزرگی مانند چین، روسیه ، هندوستان و … که صاحب بیشترین جمعیت جهان بوده ومجموعا قویتر ازآمریکا هستند، این افتخار را به آمریکا ندادند که دراین خیمه شب بازی شرکت کنند!

ضمنا کشورهای شرکت کننده هم نمایندگانی پایین تر ازسطح وزیر باین کنفرانس اعزام کردند که نتایج اینگونه شرکت کردن ، ازهم اکنون روشن است !

این شرکت کنندگان کم وبیش دون پایه ، قادر به تحمیل نظریات خود به شورای امنیت نیستند تا شورای امنیت سازمان ملل متحد بتواند چیزی را به ایران تحمیل کند!

صابر

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-مجاهدین-خلق-مشروعیت-و-به-رسمی/

برسمیت شناخته شدن مجاهدین خلق، با درخواست  بی پشتوانه مریم رجوی عملی نیست

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سیزدهم ژانویه ۲۰۱۸:… اصلا برای لحظه ای فرض کنید که من دبیر کل سازمان ملل متحد باشم و شما را برسمیت بشناسم! این برسمیت شناخته شدن شما بدون وجود کمترین ساز و کارهای ابتدائی، به چه دردتان میخورد؟! ضمنا ، اگر مردم ایران قرار است که قدرت را راسا بعهده بگیرند، طبق روال معمول جهانی، خود بخود برسمیت شناخته خواهند شد و … 

دپوی افراد سالمند فرقه رجوی (مجاهدین خلق) در آلبانی جبر تاریخیستدپوی افراد سالمند فرقه رجوی (مجاهدین خلق) در آلبانی جبر تاریخیست

http://iran-interlink.org

برسمیت شناخته شدن مجاهدین خلق، با درخواست  بی پشتوانه مریم رجوی عملی نیست

۲۳دی۱۳۹۷

حکومت ها تنها بعد ازروی کار آمدنشان است که توسط مراجع بین المللی برسمیت شناخته میشوند واینطور نیست که هر ازراه رسیده ای وبدون داشتن حمایت اقلا بخش بزرگ مردم ، درخواست کند که برسمیت شناخته شود.

باند رجوی این مسئله را درک نمیکند ویا مانند مریضی تبدار ، هوس های گوناگون بسرش میزند وتوقع دارد که  این هوس هایش برآورده شوند!

غافل ازاینکه تحقق این هوس ها ، با موافقت  منطقی اطرافیان مریض و پزشک معالج او میسر است وگرنه با گفتن اینکه طرف براثر تب هذیان میگوید ، توجهی به امیال بیمار نمیشود!

مریض تبدار ما- مریم رجوی ، توجهی باین مسئله نداشته وکماکان هذیان های تب آلود خود را نشخوار میکند!!

در اطلاعیه شوای ملی مقاومت ایران؟؟!! که به پشتگرمی سخنان مداخله جویانه ی مایک پمپئو در مصر صادر شده ، چنین آمده است :

” مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در قاهره اعلام کرد که آمریکا دیگر از آخوندهای حاکم بر ایران محافظت نمیکند و ما به مردم ایران پیوستیم که خواهان آزادی و حسابرسی هستند. ازاین‌رو دوران شرمی که آمریکا برای خودش به وجود آورده بود و همچنین دوران سیاست‌هایی که باعث چنین رنج‌های دردآوری شده‌اند، به پایان رسیده است “.

معنی ساده ی این حرف آنست که روحانیون دریک طرف ومردم ایران درطرف دیگر قرار داشتند وکار آمریکا محافظت از روحانیون و لابد دشمنی با مردم بوده است!

ممکن است توضیح داده شود که دشمنی  با مردم ایران برای چه بوده وحالا که قصد جبران گناه دارید، به چه دلیل است که مردم ایران را درمعرض غیر انسانی ترین تحریم ها قرار داده اید؟!

آیا این چیزی بدتر ازدوستی خاله خرسه نیست که شما با مردم ایران میکنید؟!

شما  آقای پمپئو!

درثبوت دوستی تان با مردم ایران ، باید که تمام تحریم های ۴۰ ساله را بردارید واگر این کار را نکنید، شارلاتان وحقه باز اعظم لقب خواهید یافت والبته عملا هم هستید وبودید!

درادامه :

” وزیر خارجه تصریح کرد هنگامی‌که آمریکا با دشمنانی از قبیل ملایان همدستی می‌کند «آن‌ها جلو می‌آیند و پیشروی می‌کنند “.

لطفا نمونه های این همدستی را توضیح داده وکسانی را که این همدستی را انجام داده و ازنظر شما بمردم ایران ظلم کردند، بدست دادگاه های بین المللی بسپارید که اگر اینطور نکنید ، حرف هایتان چرندیاتی بیش نیست و بلکه درصدد فریب مردم ایران وگمراه کردن آنها درشناخت دوست دشمن شان دارید!

دوباره :

“خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، با استقبال از فاصله گرفتن آمریکا از سیاست‌هایی که مردم و مقاومت ایران نخستین قربانیان آن بوده‌اند، بار دیگر خاطرنشان کرد… راه‌ حل قطعی برای خلاصی از فاشیسم دینی، تغییر این رژیم نامشروع به دست مردم و مقاومت ایران است. به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت، یگانه جایگزین دموکراتیک دیکتاتوری دینی و تروریستی، لازمه جبران و پایان دادن به سیاست فاجعه‌بار مماشات در چهار دهه گذشته است… “.

دلیل اجرای این سیاست ها که مردم قربانی آن بودند چه بوده وحالا بموجب کدام تغییر ماهیتی ، هیئت حاکمه ی  جدید آمریکا – که شدید تر ازاسلافش درحق ما ستم میکند-  دوست ما شده است؟!

از این خانم حقه باز که حقه بازی اش در حرمسراهای رجوی رشد بیشتری یافته ، باید پرسید که ایران صاحب کدام سلاح کشتار جمعی است که دشمنانش ، محروم از آن هستند؟!

دیگر اینکه مردم ایران و باند رجوی ، درد و منافع مشترکی ندارند و بنابراین همکاری ای در سرنگونی حکومت درمیان نخواهد بود و منظور اصلی شما ، دادن زمام امور ایران بدست شما ست که مردم ایران نفعی در آن ندارند و بلکه ضرر میکنند و قدری هم بیشتر!

ضمنا ، اگر مردم ایران قرار است که قدرت را راسا بعهده بگیرند، طبق روال معمول جهانی، خود بخود برسمیت شناخته خواهند شد و رسم نیست که جریان فرقوی شما ، پیشاپیش و بدون اینکه مردمی همسو با شما حکومت را در دست گیرند ، برسمیت شناخته شوند!

اصلا برای لحظه ای فرض کنید که من دبیر کل سازمان ملل متحد باشم و شما را برسمیت بشناسم!

این برسمیت شناخته شدن شما بدون وجود کمترین ساز و کارهای ابتدائی، به چه دردتان میخورد؟!

خواننده ی محترم!

با این بحث کوتاه متوجه شدید که مسئله این نیست ونظر واقعی مریم آنست که انواع پمپئو ، حکومت ایران را ساقط کرده واورا برتخت حکومت بنشانند!

وشما مریم خانم!

با توجه به اوضاع واحوال کنونی ، فکر نمیکنید که دچار هذیان تب شده اید ودردرجه ی اول باید میزان تب خود را پایین بیآورید؟!

صابر

*** 

امریکا مریم رجوی مسعود رجوی مجاهدین خلق را به بازی نگرفتوطن فروشی مجاهدین خلق فرقه رجوی و ضدیت مزدور مریم رجوی  با ایران و ایرانی 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اعتراف-تلویحی-مریم-رجوی-به-قتل-ناراضیا/

اعتراف تلویحی مریم رجوی به قتل ناراضیان تشکیلات و نسبت آن به جمهوری اسلامی ایران

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دوازدهم فوریه ۲۰۱۹:… مریم رجوی در پیام ۲۲ بهمنی اش میگوید : ” چرا آخوندها درست در شرایطی که به‌ کنار آمدن با اروپایی‌ها نیاز دارند، دیپلمات‌هایشان را مأمور عملیات تروریستی در قلب اروپا می‌کنند؟‌ … “. واقعا هم چرا؟!. زمانی که کسی از طرف زومدار اعظم تحت فشار بی سابقه و بشدت ناجوانمردانه ای مواجه است، سعی در برقراری ارتباط صلح جویانه با بقیه میکند  و طبعا هیچ اقدام غیر منطقی انجام نمیدهد! آیا معنی این حرف این نیست که ترور و …، از طرف ایران درکار نبوده؟ 

محمد رضا کلاهی موتمد بدستور مریم رجوی در هلند به قتل رسیدچرا کسی در غرب معمای قتل محمد رضا کلاهی را از مریم رجوی سوال نمی کند؟

http://iran-interlink.org

خود مریم رجوی باید باین سئوال جواب دهد!

(اعتراف تلویحی مریم رجوی به قتل ناراضیان و نسبت آن به جمهوری اسلامی ایران)

۲۵/۱۱/۱۳۹۷

مریم رجوی در پیام ۲۲ بهمنی اش میگوید :

” چرا آخوندها درست در شرایطی که به‌کنار آمدن با اروپایی‌ها نیاز دارند، دیپلمات‌هایشان را مأمور عملیات تروریستی در قلب اروپا می‌کنند؟‌ … “.

واقعا هم چرا؟!. زمانی که کسی ازطرف زومدار اعظم تحت فشار بی سابقه وبشدت ناجوانمردانه ای مواجه است، سعی در برقراری ارتباط صلح جویانه با بقیه میکند  وطبعا هیچ اقدام غیر منطقی انجام نمیدهد!

آیا معنی این حرف این نیست که ترور و …، ازطرف ایران درکار نبوده وتنها برایش پرونده سازی ناجوانمردانه ای انجام داده شده تا جنایات انجام شده برعلیه ایران پرده پوشی شود یا بار این جنایات بیشتر گردد؟!

درهر صورت ، منطقی نیست ونبوده که ایران این کار را انجام دهد واگر مریم این استدلال ما را نمی پذیرد، باید استدلال محیر العقول!! خود را ارائه دهد واین استدلال درحد اتهام زنی نباشد!

سپس :

” دوم این‌که آخوندها نمی‌توانند از پس خیزش‌ها و اعتراضهای اجتماعی برآیند. آنها برون رفتی از این محاصره مرگبار ندارند “.

فرض کنید که چنین باشد!

این از پس درنیآمدن ودست زدن به ترور، چه ارتباط ارگانیکی باهم دارند جز اینکه کار را خرابتر میکند؟

بدین ترتیب آیا منطقی نیست که قبول کنیم که شما واربابانتان دست به نیرنگ بازی ودروغگویی بی شرمانه ای زده اید؟!

درادامه :

” پنج سال پیش آخوند روحانی، برای مهار موقتی این مشکلات، از زیر قبای خود و خامنه‌ای کلیدی بیرون آورد که برجام و کمک گرفتن از سیاست مماشات دولت اوباما بود. حالا آن امداد‌های مماشات‌گرانه دود شده و آخوندها را بی‌دفاع گذاشته است “.

درآن موقع، کار بجایی رسیده بود که  چاره ای جز دست زدن به سازش هایی که طرفین را بدرجات متعدد راضی سازد وجلوی جنگ و … ویرانگر را بگیرد ، نبود.

توجه داشته باشیم که متحدان بالفعل و بالقوه ی ایران هم مایل به تولید سلاح هسته ای ازطرف ایران نبودند!

درمورد اوباما باطلاع تان برسانم که او قبلا از پنتاگون خواسته بود که برآوردی از لوازم حمله به ایران کرده ونتایج بررسی های دقیق خود را دراختیار اوقرار دهند که نتیجه آن بود که باو گفته شد که علاوه بر سایر امکانات نظامی، برای گرفتن تهران ، احتیاج به ۵۰۰ هزار سرباز پیاده است که اوباما متوجه شد که این کار عملی نیست وبنابراین راه چاره را درمذاکره دید واین بمعنای تحلیل سود وزیان بوده ودلیلی برمماشات نیست !

درپاراگراف ذکر شده، خانم مریم رجوی خائن با زبان بی زبانی از آمریکا میخواهد که اگر اوباما به ایران حمله نکرد، شما دولتمردان جدید، زحمت این کار را برای اوبکشید!!!

همچنین :

” هم‌چنان که وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد:‌ دوران محافظت و نوازش آخوندها دیگر تمام شده است. و هم‌چنان که مشاور امنیت ملی آن کشور گفت: دوران صیانت رژیم به‌پایان رسیده است. آخوندها بدون این صیانت و حفاظت که به‌مدت سه دهه از جانب آمریکا تأمین می‌شد، در مقابل مردم و مقاومت ایران به‌شدت آسیب‌پذیرند “.

دوران محافظت ونوازش درکار نبوده ، بلکه آمریکا را سیاستی دیگر آمده ومیخواهد که کشورهای نافرمان را یکی بعد ازدیگری حتما ازبین بردارد که البته لزوما بمعنی موفق شدنش نیست!

 ضمنا هر حکومتی بدون حمایت مردم، عمر طولانی نخواهد داشت و حکومت ایران بهتر از من وتو باین مسئله واقف است و دراین صورت ، مردم دیوانه نیستند که با برآورد تدریجی خواسته های مشروعشان ، دست به سرنگونی بزنند و شما این مسئله را درمراسم جشن ۲۲ بهمن دیروز بخوبی مشاهده کردید!

ونیز :

” حالا روسیه می‌گوید خود را متحد این رژیم نمی‌داند، چین مدت‌هاست از حوزه گاز پارس جنوبی‌خارج شده و حالا برخلاف وعده‌های قبلی حاضر به‌ همکاری در نیروگاه اراک نیست. حتی دولت عراق با وجود روابط شناخته شده‌اش با این رژیم، اعلام کرده است در تحریم‌ها شرکت می‌کند “.

روسیه همواره ایران را متحد استراتژیک خود میداند، چین مهمترین شریک تجاری ایران بوده وعراق نیز مناسبات خوبی با ایران دارد !

شما ازطرف روسیه و … دروغ نگویید ویادتان باشد که پوتین دربرابر خواهش های ملتمسانه ی نتنیاهو که میگفت ازایران دوری کند، باو جواب داد که با شما دوستی داریم ولی با ایران روابط استراتژیک وبنابراین ازقبول خواسته های شما معذور است!

البته ممکن است ، این یا آن یکی مقام وشرکت دراین میان سازهایی مخالف ایران بزنند که امری طبیعی بوده و اختلافات با آنها ازطرق دیگری قابل حل است .

چرا که منافع کشورهای یاد شده درموارد بسیار ومخصوصا استراتژیکی با منافع ما گره خورده وازاین منافع مشترک نمیتوان براحتی گذشت !

صابر

(پایان)

*** 

محمد رضا کلاهی عامل ترور و انفجار مجاهدین خلق مریم رجویهلند: ارتباطی میان ترور علی معتمد و ایران پیدا نشده است

مسعود خدابنده Massoud Khodabandeh: No decent American intelligence officer would say MEK is trustworthy because it is a 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق-مریم-رجوی-بلندگوی-فارسی-زب/

این اشکالات فنی برای دیگران هم پیش میآید! (مجاهدین خلق مریم رجوی بلندگوی فارسی زبان اسرائیل)

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، ششم فوریه ۲۰۱۹:…  درخبری با تیتر ” شکست موشکی رژیم در سالروز فرار شاه و یک تداعی تاریخی ” که در رسانه های مجاهدین رجوی منتشر شده ، آمده است : ” بامداد روز سه‌شنبه ۲۵دی ۹۷ خبرگزاریهای حکومتی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران اعلام کردند پرتاب موشک «ماهواره‌بر»شان به مدار زمین شکست خورده و موشک قبل از رساندن ماهواره مربوطه به مدار مشخص شده، سقوط کرده است “… 

مجاهدین خلق مریم رجوی بلندگوی اسرائیل و عربستانMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

http://iran-interlink.org

این اشکالات فنی برای دیگران هم پیش میآید! (مجاهدین خلق مریم رجوی بلندگوی فارسی زبان اسرائیل)

۱۷بهمن ۱۳۹۷

درخبری با تیتر “ شکست موشکی رژیم در سالروز فرار شاه و یک تداعی تاریخی ” که در رسانه های مجاهدین رجوی منتشر شده ، آمده است :

” بامداد روز سه‌شنبه ۲۵دی ۹۷ خبرگزاریهای حکومتی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران اعلام کردند پرتاب موشک «ماهواره‌بر»شان به مدار زمین شکست خورده و موشک قبل از رساندن ماهواره مربوطه به مدار مشخص شده، سقوط کرده است “.

از این وقایع برای تمامی کشورهایی که مبادرت به این عمل میکنند ، اتفاق میافتد وچیز تازه ای نیست!

فراموش نکنید که آمریکا بعنوان معبود شما، بارها این حوادث را تجربه کرده ودر موارد زیادی ” ناسا ” مجبور به استفاده ازموشک های روسی برای پرتاب فضا پیماهایش نمود !

هرکشوری مانند ایران که قصد ازتقای تکنولوژی خود را دارد، مانند هر طفلی که آماده برای راه رفتن میشود، بارها باید زمین بخورد و راه رفتن درست را تجربه نماید!

بازهم :

“آخرین تست‌های موشکی اعلام‌شده خامنه‌ای در خرداد ۹۷ بود که تلاش کرد ۶موشک به سوریه پرتاب کند اما حداقل ۳فروند از آن موشکها در حوالی منطقه شلیک(حومه کرمانشاه) سقوط کرده و باعث یک آبروریزی دیگر برای آخوندها شدند. خبرگزاری تروریستی تسنیم همان هنگام فاش ساخت که ساخت آن موشکها باعجله و در همان ۸ماه قبل از پرتاب آغاز شده بوده و کمی قبل از شلیک، تحویل سپاه پاسداران شده بودند “.

تاکنون به مقصد نخوردن موشک های هیچکس ومخصوصا ایران که دراین عرصه ها تازه کار است ، باعث آبرو ریزی کسی نشده است.

کشورها دراین موارد به یکدیگر کمک های فنی بهمدیگر میکنند که درمورد ایران شمشیر داموکلس آمریکا بر بالای سر آنها آویزان است و این آلت تهدید، مانع همکاری آنها با ماست وما فعلا چاره ای جز استفاده از پتانسیل های داخلی خودمان نداریم!

وانگهی، در زمانی که که با وضوح تمام مورد تهدید نظامی سلطه گران قرار داریم، نمیتوانیم دست بر روی دست گذاشته و منفعل باشیم!

جهانخوار اعظم اقداماتی برعلیه ما انجام داده ومیدهد که براساس عرف انسانی ، ما مجاز به دست زدن به هر گونه اقدام دفاعی بوده وکسانی که ما را ازاین کار منع میکنند ، مقررات بین المللی درمورد حق دفاع  مشروع هرکشور ازخود را نقض میکنند!

درادامه :

” خرج این پروژه‌ها البته از جیب مردم ایران به حساب‌ برخی کشورها مانند کره شمالی و امثالهم می‌رود. موشکهای کره‌ای با قیمت‌های گزاف به آخوندها فروخته می‌شوند تا آخوندها با شلیک و گاه با مهندسی معکوس، کپی کم‌ارزش‌تر آنها را مونتاژ کنند. پروژه‌ای که تاکنون حاصل جدی برای آخوندها نداشته …”.

من از سازوکارهای تهیه ی این آلات  اطلاع درستی ندارم ولی این را با ایمان کامل اعلام میکنم که قرار نیست که کسی، کالا و تکنولوژی مجانی دراختیار ما قرار دهد!

مسلما که ساخت و آزمایش این ادوات، ازبودجه ی عمومی تامین میشود و دیگران تعهدی در این مورد در برابر ما ندارند.

فراموش نکنید که چین تازه انقلاب کرده دراوایل ۱۹۵۰، با وجود قحطی و گرسنگی که ب راین کشور تحمیل شده بود، درب رابر اشغال کره شمالی از طرف آمریکا وارد میدان شد و مانع گردید که با اشغال کره شمالی، خود نیز مورد محاصره ی آمریکا شود!

اینرا هم میدانیم که در جنگ دوم جهانی ، شوروی مجبور شد که حتی با جمع آوری ظروف فلزی خانگی، برای خود فشنگ و … تهیه کند!

زندگی نشان داد که حق با رهبران این دو کشور بوده ودر موقع بحرانی ، حکومت ها میتوانند از دارایی مردم برای حفظ استقلال کشور خود استفاده کنند وبعد میتوانند وباید اموال مصرف شده ی مردم را بتدریج بازگردانند.

دیگر اینکه اگر این تحرکات دفاعی سودی برای آخوندها نداشته، دلواپسی شما ازبهر چیست؟!

صابر

***

سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)
چند سند دیگر:
Lets create another Vietnam for America(pdf).
(Mojahedin English language paper April 1980)
Letter to Imam (Khomeini) (pdf). 
(Mojahedin English Language paper April 1980)

American servicemen killed by Mojahedin Khalq MEK MKO Rajavi Cult in IranThe MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

همیاری سیمای مقاومت مجاهدین خلق مریم رجوی صدا و سیمای رجوی ، جلوه ای از مقاومت و مطالبات مردم نیست و بلکه بسان سم مهلکی است که بر این مطالبات مشروع زده میشود تا نامشروعشان جلوه دهد !

مزدور مریم رجوی و مجاهدین خلق وطن فروش علیه ملت ایرانThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

مریم رجویجمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلق

Jamal_Khashoggi_Maryam_Rajavi_Saudi_TerrorismUS, MEK and Ahwazia Coordination

Amir_S_Nasimeh_N_MEK_Terrorist_Maryam_RajaviUsing Mojahedin Khalq (aka MEK, MKO, Rajavi cult) to damage Iran EU relationship

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-مجاهدین-خلق-مشروعیت-و-به-رسمی/

برسمیت شناخته شدن مجاهدین خلق، با درخواست  بی پشتوانه مریم رجوی عملی نیست

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سیزدهم ژانویه ۲۰۱۸:… اصلا برای لحظه ای فرض کنید که من دبیر کل سازمان ملل متحد باشم و شما را برسمیت بشناسم! این برسمیت شناخته شدن شما بدون وجود کمترین ساز و کارهای ابتدائی، به چه دردتان میخورد؟! ضمنا ، اگر مردم ایران قرار است که قدرت را راسا بعهده بگیرند، طبق روال معمول جهانی، خود بخود برسمیت شناخته خواهند شد و … 

دپوی افراد سالمند فرقه رجوی (مجاهدین خلق) در آلبانی جبر تاریخیستدپوی افراد سالمند فرقه رجوی (مجاهدین خلق) در آلبانی جبر تاریخیست

http://iran-interlink.org

برسمیت شناخته شدن مجاهدین خلق، با درخواست  بی پشتوانه مریم رجوی عملی نیست

۲۳دی۱۳۹۷

حکومت ها تنها بعد ازروی کار آمدنشان است که توسط مراجع بین المللی برسمیت شناخته میشوند واینطور نیست که هر ازراه رسیده ای وبدون داشتن حمایت اقلا بخش بزرگ مردم ، درخواست کند که برسمیت شناخته شود.

باند رجوی این مسئله را درک نمیکند ویا مانند مریضی تبدار ، هوس های گوناگون بسرش میزند وتوقع دارد که  این هوس هایش برآورده شوند!

غافل ازاینکه تحقق این هوس ها ، با موافقت  منطقی اطرافیان مریض و پزشک معالج او میسر است وگرنه با گفتن اینکه طرف براثر تب هذیان میگوید ، توجهی به امیال بیمار نمیشود!

مریض تبدار ما- مریم رجوی ، توجهی باین مسئله نداشته وکماکان هذیان های تب آلود خود را نشخوار میکند!!

در اطلاعیه شوای ملی مقاومت ایران؟؟!! که به پشتگرمی سخنان مداخله جویانه ی مایک پمپئو در مصر صادر شده ، چنین آمده است :

” مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در قاهره اعلام کرد که آمریکا دیگر از آخوندهای حاکم بر ایران محافظت نمیکند و ما به مردم ایران پیوستیم که خواهان آزادی و حسابرسی هستند. ازاین‌رو دوران شرمی که آمریکا برای خودش به وجود آورده بود و همچنین دوران سیاست‌هایی که باعث چنین رنج‌های دردآوری شده‌اند، به پایان رسیده است “.

معنی ساده ی این حرف آنست که روحانیون دریک طرف ومردم ایران درطرف دیگر قرار داشتند وکار آمریکا محافظت از روحانیون و لابد دشمنی با مردم بوده است!

ممکن است توضیح داده شود که دشمنی  با مردم ایران برای چه بوده وحالا که قصد جبران گناه دارید، به چه دلیل است که مردم ایران را درمعرض غیر انسانی ترین تحریم ها قرار داده اید؟!

آیا این چیزی بدتر ازدوستی خاله خرسه نیست که شما با مردم ایران میکنید؟!

شما  آقای پمپئو!

درثبوت دوستی تان با مردم ایران ، باید که تمام تحریم های ۴۰ ساله را بردارید واگر این کار را نکنید، شارلاتان وحقه باز اعظم لقب خواهید یافت والبته عملا هم هستید وبودید!

درادامه :

” وزیر خارجه تصریح کرد هنگامی‌که آمریکا با دشمنانی از قبیل ملایان همدستی می‌کند «آن‌ها جلو می‌آیند و پیشروی می‌کنند “.

لطفا نمونه های این همدستی را توضیح داده وکسانی را که این همدستی را انجام داده و ازنظر شما بمردم ایران ظلم کردند، بدست دادگاه های بین المللی بسپارید که اگر اینطور نکنید ، حرف هایتان چرندیاتی بیش نیست و بلکه درصدد فریب مردم ایران وگمراه کردن آنها درشناخت دوست دشمن شان دارید!

دوباره :

“خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، با استقبال از فاصله گرفتن آمریکا از سیاست‌هایی که مردم و مقاومت ایران نخستین قربانیان آن بوده‌اند، بار دیگر خاطرنشان کرد… راه‌ حل قطعی برای خلاصی از فاشیسم دینی، تغییر این رژیم نامشروع به دست مردم و مقاومت ایران است. به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت، یگانه جایگزین دموکراتیک دیکتاتوری دینی و تروریستی، لازمه جبران و پایان دادن به سیاست فاجعه‌بار مماشات در چهار دهه گذشته است… “.

دلیل اجرای این سیاست ها که مردم قربانی آن بودند چه بوده وحالا بموجب کدام تغییر ماهیتی ، هیئت حاکمه ی  جدید آمریکا – که شدید تر ازاسلافش درحق ما ستم میکند-  دوست ما شده است؟!

از این خانم حقه باز که حقه بازی اش در حرمسراهای رجوی رشد بیشتری یافته ، باید پرسید که ایران صاحب کدام سلاح کشتار جمعی است که دشمنانش ، محروم از آن هستند؟!

دیگر اینکه مردم ایران و باند رجوی ، درد و منافع مشترکی ندارند و بنابراین همکاری ای در سرنگونی حکومت درمیان نخواهد بود و منظور اصلی شما ، دادن زمام امور ایران بدست شما ست که مردم ایران نفعی در آن ندارند و بلکه ضرر میکنند و قدری هم بیشتر!

ضمنا ، اگر مردم ایران قرار است که قدرت را راسا بعهده بگیرند، طبق روال معمول جهانی، خود بخود برسمیت شناخته خواهند شد و رسم نیست که جریان فرقوی شما ، پیشاپیش و بدون اینکه مردمی همسو با شما حکومت را در دست گیرند ، برسمیت شناخته شوند!

اصلا برای لحظه ای فرض کنید که من دبیر کل سازمان ملل متحد باشم و شما را برسمیت بشناسم!

این برسمیت شناخته شدن شما بدون وجود کمترین ساز و کارهای ابتدائی، به چه دردتان میخورد؟!

خواننده ی محترم!

با این بحث کوتاه متوجه شدید که مسئله این نیست ونظر واقعی مریم آنست که انواع پمپئو ، حکومت ایران را ساقط کرده واورا برتخت حکومت بنشانند!

وشما مریم خانم!

با توجه به اوضاع واحوال کنونی ، فکر نمیکنید که دچار هذیان تب شده اید ودردرجه ی اول باید میزان تب خود را پایین بیآورید؟!

صابر

*** 

امریکا مریم رجوی مسعود رجوی مجاهدین خلق را به بازی نگرفتوطن فروشی مجاهدین خلق فرقه رجوی و ضدیت مزدور مریم رجوی  با ایران و ایرانی 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق،-فرقه-مزدور-رجوی-و-امید-به-ر/

ائتلاف قبلی که دردی از رجوی و مجاهدین خلق دوا نکرد ، این یکی خواهد کرد؟

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دهم ژانویه ۲۰۱۹:…  فرقه ی ضد میهنی رجوی با دیدن این وضع، مدتی سکوت غمناکی کرد و درحاشیه ها به سخن پراکنی و مطلب نویسی پرداخت و به روی نامبارک خود نیاورد که چگونه چنین شد ! اخیرا درپی شکست هایی که نصیب آمریکا در منطقه شد، جنگ طلبان آمریکائی وارد منطقه شد ه و دست به تشبثاتی زدند که امید باند رجوی را برای میوه چینی ناممکن از این مسافرت ها ، زنده ، زبانش را باز و تشویق به نوشتن نمود! دراین رابطه، دریکی ازنوشته ها … 

اعتلاف جدید مجاهدین خلق موساد وطن فروسی خیانت مریم رجوی

http://iran-interlink.org

ائتلاف قبلی که دردی از رجوی دوا نکرد ، این یکی خواهد کرد؟!

۲۰دی ۱۳۹۷

بقراری که اطلاع داریم، سال گذشته ائتلافی تا حد ایجاد ” ناتوی عربی ” برعلیه ایران تشکیل شد و باند رجوی چه ابراز مسرت هایی که ازاین ائتلاف نکرد!

آن ائتلاف ، بدون اینکه قادر به انجام کاری باشد ، لبخند فتح وظفر را برلبان مجاهدین رجوی منجمد کرد بخاطر تضادهای درون ضدخلقی موجود بین ائتلاف کنندگان وباز شدن ورق تازه ای که میرود بر جهان تک قطبی فاتحه بخواند  و …

فرقه ی ضدمیهنی رجوی با دیدن این وضع، مدتی سکوت غمناکی کرد و درحاشیه ها به سخن پراکنی و مطلب نویسی پرداخت و به روی نامبارک خود نیاورد که چگونه چنین شد !

اخیرا درپی شکست هایی که نصیب آمریکا در منطقه شد، جنگ طلبان آمریکائی وارد منطقه شد ه و دست به تشبثاتی زدند که امید باند رجوی را برای میوه چینی ناممکن از این مسافرت ها ، زنده ، زبانش را باز و تشویق به نوشتن نمود!

دراین رابطه، دریکی ازنوشته هایش آمده است :

” مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا که در آغاز سفر خود به خاورمیانه وارد اردن شده است، یک روز پیشتر طی مصاحبه یی گفت: بخشی از سفرمن به خاورمیانه قطعاً برای ادامه ساختن ائتلافی است شامل کشورهای خلیج‌فارس و همچنین شامل کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی در سراسر جهان تا بدانند بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان را باید وادار کرد که از تروریسم دست بکشد “.

آمریکا مشکلی با تروریزم ندارد و بنابراین وقتی صحبت از آن و مبارزه برعلیه اش میکند، باید جستجو کرد و دید که منظورش ازاین مسافرت ها چیست و درپی پی ریزی چه فتنه ایست تا بعنوان پدر تروریزم جهانی ، ایفای نقش نموده و یا وظایف هر کشور وابسته در منطقه را در مورد اجرای برنامه های شیطانی اش ، روشن کند!!

من با کمال قاطعیت و ازصمیم قلب میگویم که با رفع سیستم سلطه و تابعیت که رهبری آن دردست هیئت حاکمه ی آمریکا قرار دارد، نه تروریزمی وجود خواهد داشت و نه انجام این سفرهای توطئه گرانه لازم خواهد آمد!

بدین ترتیب باند رجوی ، باید به یکی ازمعبودهایش- پمپئو – این تذکر مهم مرا برساند!

درادامه :

” وزیر خارجه آمریکا در آستانه سفرش به خاورمیانه در مصاحبه با سی.ان.بی.سی خاطر نشان کرد: هیچ تغییری در استراتژی ایالات متحده برای مقابله رژیم ایران در کار نیست آمریکا متعهد به مقابله با مداخلات شرورانه رژیم ایران و فعالیت‌ها و خطراتی است که برای جهان ارائه می‌کنند “.

البته که هیچ تغییری نیست واین تغییر زمانی اتفاق خواهد افتاد که ما تسلیم بلا قید وشرط آمریکا شده وبهمراه عربستان وزیر رهبری اسرائیل، منطقه را برای چپاول آمریکا امن تر کنیم!

بنظر نمیرسد که دولت وملت ایران درکلیت خود چنین تصمیمی داشته باشند ، بخاطر تجربه ای که دراین موارد دارند!

ایران اقلا از چند صد سال پیش، تعرضی به کشوری نداشته وآنچه بوده ، قربانی بودنش ازبابت تعرضات جهانخواران ونوچه های آنها بوده و بنابراین، خطر واقعی برای جهان که گویا ازجانب ایران است ، یک اتهام ویک تصور مالیخولیایی است وباند رجوی باوجود آگاهی ازاین مسئله ، بیهوده تلاش دارد که کشور خود را به زیر سم ستوران دشمنان خارجی ببرد!

همچنین :

” پومپئو گفت: خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تغییری در ماموریت ایالات‌متحده برای مهار مداخلات رژیم ایران در خاورمیانه ایجاد نمی‌کند. این تصمیم هم چنین تعهد آمریکا به شکست داعش را تغییر نمی‌دهد “.

حالا این حرف را ترامپ با چه قصد ونیتی زده، روشن نیست وآنچه روشن است ایجاد موانعی است که  برای این خروج فرضی سربازان آمریکا انجام میگیرد!

ضمنا با خروج آمریکا ازسوریه ، داعش درعرض یکماه کلا ازاین کشور رانده میشود و حضور آمریکا مانع اصلی وجدی این کار است!

بازهم :

” خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد: مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد آمریکا استراتژی وسیعی را برای مقابله با رژیم ایران در سراسر منطقه دنبال می‌کند و متعهد است که رژیم جمهوری اسلامی و دست نشاندگانش را از سوریه بیرون کند. ..”.

وضع بگونه ایست که با خروج آمریکا، سوریه سروسامانی میگیرد واحتیاجی به حضور نیروهای ایران و … وجود نخواهد داشت وقبلا هم همینطور بود و این اقدامات آمریکا وحواریونش بودند که پای ایران را به سوریه کشاندند!

باند رجوی باید به این مرشد خود این مسئله را توضیح دهد که البته نفعی دراین کار ندارد وابدا میل وجرات دادن چنین توضیحاتی را نخواهد داشت!!

صابر

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/نقل-قولهای-رجوی-و-مجاهدین-خلق-در-محکومی/

نقل قول ها ی مجاهدین خلق، فرقه رجوی در محکومیت خود و اربابانشان

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پنجم ژانویه ۲۰۱۸:… مریم رجوی و مجاهدین خلق ایران میگویند: آمریکا است که این تصمیم غیر قانونی را گرفته و آنهم در راستای دخالت خشن در امور داخلی آلبانی و نشان دادن کینه ی حیوانی برعلیه ایران و با این وصف ، باند رجوی میخواهد از چه چیزی بهره برداری کند؟! مثلا بگویند که اربابانشان قوی هستند و به این افتخار کنند؟ … 

مجاهدین خلق مریم رجوی موساد علیه منافع آلبانی و اتحادیه اروپاMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

http://iran-interlink.org

این نقل قول ها ی مجاهدین خلق، فرقه رجوی در محکومیت خود و اربابانشان است!

۱۵ دی ۱۳۹۷

رسانه های رجوی بنقل از سفیر اخراج شده ی ایران ازآلبانی مینویسد:

“رییس جمهوری آمریکا نامه تشکر از نخست وزیر آلبانی را ۱۴دسامبر ارسال کرده، این در حالی است که وزارت خارجه آلبانی در۱۹دسامبر دستور اخراج سفیر ویک دیپلمات دیگر ایرانی رااعلام کرد.یعنی پنج روز قبل از اینکه وزارت خارجه آلبانی اعلام کند “.

معنی ساده وصریح تر این حرف آناست که دراصل ، گردانندگان آمریکا هستند که این تصمیم غیر قانونی و خلاف عرف دیپلماتیک و آنهم در راستای دخالت خشن درامور داخلی آلبانی و نشان دادن کینه ی حیوانی آنها برعلیه ایران است و با این وصف ، باند رجوی میخواهد از چه چیزی بهره برداری کند؟!

مثلا بگوید که ارباب وحامیان آمریکائی ما قوی و قادر بانجام هرکاری ولو شرورانه هستند و این موجب افتخار برای وعده دهندگان ایجاد جامعه ی بی طبقه ی توحیدی است؟؟!!

باز هم سخنان سفیر ایران را بخوانیم :

” مهمترین هدف سناریوسازان برخورد با ایران چه در آلبانی و چه کشورهای دیگر، مقابله با تلاش‌هایی است که برای حفظ برجام انجام شده است.به طور طبیعی از همان زمان مذاکرات که بنده هم به عنوان عضو تیم مذاکره کننده هسته ای حضور داشتم شاهد تلاش‌های حداکثری از سوی چهره‌های افراطی و تندرو در آمریکا و رژیم صهیونیستی بودیم. دشمن از اقدامات خود برای برهم زدن روابط ایران و اروپا فروگذار نخواهد کرد و تلاش کردند تا مناسبات ایران و آلبانی را نیز با ادعاهای امنیتی خدشه دار کنند “.

طبیعی است که او بعنوان یک عضو هیئت شرکت کننده در مذاکرات سخت و نفس گیر وطولانی برجام، فرد ذیصلاحی برای ابراز اینگونه اظهار نظرهاست .

البته باند رجوی درنوشته های قبلی خود ایراد گرفته که او عضو وزارت اطلاعات بوده وقاعدتا نمیتوانست جزو هیئت مذاکره کننده ی وزارت خارجه ی ایران ، دراین نشست ها حضور داشته باشد!

یعنی اینکه طرف های مقابل با شرط درست بودن این وابستگی ، اعتراضی به حضور او نداشته اند و رجوی  داشته واینجاست که معلوم میشود که خان بخشیده ونوکر رضایت نمیدهد!

در زمانی که تعداد قابل توجهی از روسای جمهوری آمریکا ، مامور و رئیس سیا، اف .بی .آی وپنتاگون بوده اند وکسی ایرادی براین امر نگرفت، این ایراد باند رجوی ازنوع بنی اسرائیلی اش میباشد و ضمنا ، اگر صرفه ای دراین کار برای مجاهدین وجود دارد ، میتوانند گشته ودرمیان اعضای هیئت های نمایندگی دیگر کشورها هم ازمامورین امنیتی سابق پیدا کنند!!

راقم این سطور هم در همراهی با نظریات سفیر ، این اقدامات را زبونانه ودر راستای وارد کردن فشار حداکثری برایران تلقی میکند!

دوباره  از زبان سفیر:

“نقض عرف و قواعد دیپلماتیک، به شکل قاطعانه از سوی جمهوری اسلامی ایران و بنده رد می‌شود..همان شبی که تبلیغات منفی رسانه ای آغاز شده بود من به ضیافت دیپلماتیک دعوت بودم حتی روزهای بعد هم مکاتبات از سوی دولت البانی دریافت کردیم. یعنی سفارت و شخص سفیر از چارچوب وظایف دیپلماتیک خارج نشده است “.

بلی ماهم گفتیم که عجله ی بیحد آمریکا وتعدادی ازگماشته هایش که باند رجوی حقیرترین این گماشته هاست وهمه ی این بی طاقتی محصول بحران های داخلی خودشان است در درجه ی اول ، بیگدار به آب زده و ضعف نشان داده ودروغ گفته اند !!

سفیر ایران درادمه ی پاسخ به خبرنگار میگوید :

” دلیل اصلی ( نگرانی افرادی مثل ترامپ و …)گروهک و فرقه تروریستی مجاهدین است. طی ۲۷ ماهی که بنده مسولیت روابط ایران و آلبانی را عهده دار بودم، گام‌های بلند و خوبی در روابط دوجانبه برداشته شد .برای اولین بار درتاریخ روابط دوجانبه وزیر خارجه آلبانی به ایران سفر کرد و برای اولین بار دو خبرگزاری ایرنا و خبرگزاری دولتی آلبانی تفاهمنامه همکاری امضا کردند و هیات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران به آلبانی سفر کرد و با طرف‌های آلبانیایی قرارداد همکاری امضا کرد. حتی در حوزه ورزشی مسئولان فدراسیون فوتبال البانی به ایران سفرکردند و قرارداد امضا کردند. این اقدامات با نظریه مجاهدین در زیست در شکاف میان ملت‌ها و دولت‌ها سازگاری نداشت “.

این توضیح با نظریاتی که ما قبلا درنوشته های خود آورده ایم، هم ارز بوده واحتیاجی به اظهار نظر مجدد وجود ندارد !

باند رجوی واربابان ریز ودرشت اش، تحمل پذیرش هرنوع روابط دوستانه ای که ایران ایجاد میکند، نداشته و مرگ خود را دروجود این روابط که مدام باید توسعه یابد، میبینند!

فرقه ی رجوی میخواهد مردم ایران درانزوای مطلق باقی مانده وازسر استیصال ، مثلا تسلیم بی قید وشرط آمریکا شده ودراین میان چیزی شبیه ” تنبان فاطی ” برای رجوی ها هم برسد !

رجوی های ناامید به حمایت مردم ، سخت به دامن دشمنان ایران چسبیده اند ودراین میان میدانند که تنها ” احمد چلبی ” ایران نیستند وواهمه ی شان ازاینروست!

آمریکا دربازی هایش با گروه های ضد مردمی اپوزیسیون ، با دیگران نشست وبرخاست کافی دارد وباند رجوی دراین میان بدرستی نمیداند که باتوجه به وفور ” چلبی های ایرانی ” ، تکلیف قطعی اش چه خواهد بود وتمام جنجال سازی ها ونگرانی هایش را علیرغم اینکه آنها را مخفی نگه میدارد ، ازهمین روست !

صابر

*** 

اسرائیل مجاهدین خلق آلبانی سفارت ایران دیپلمات ایرانی اخراج ترور مزدوری جنایتAlbania fell prey to Israeli-US scenario (Albania also hosts MEK terrorists Israel)

همچنین: