کنفرانس رشد پوپولیزم راست افراطی در پارلمان اروپا (+ افشای جنایات فرقه رجوی در آلمان)ا

کنفرانس رشد پوپولیزم راست افراطی در پارلمان اروپا (+ افشای جنایات فرقه رجوی در آلمان)ا

نه به تروریسم و فرقه ها، سیزدهم می 2017:… فرقه رجوی در ایران به بهانه اینکه رژیم حاکم نمیتواند به اندازه کافی ضد امپریالیست باشد و اینکه حتما جاده صافکن امپریالستها خواهد بود فضای کشور را با دروغ و شعارهای دروغین ضد آمریکایی و غربی بسمت اشغال سفارت بردند. و دانشجویان ساده را به اشغال سفارت یک کشور خارجی تهیج نمودند. رجوی به این همه راضی نبود و خواستار اعدام و … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی عربستان سعودی یمن پارلمان اروپاَکنفرانس یمن و افشای جنایات عربستان در یمن و همکاری با فرقه رجوی

کنفرانس رشد پوپولیزم راست افراطی در پارلمان اروپا

لینک به منبع

بشریت باید از خطر پوپولیستها چه نوع ایرانی ام ک او و یا لوپن فرانسوی ..که یکبار در آلمان طعم آنرا کشیده است آگاه باشد . 

روز پنجشنبه یازده می 2017 آقای داود ارشد از اعضای عالیرتبه جدا شده فرقه رجوی و “شو”رای ملی مقاومت در کنفرانس گروه سوسیالیستها و دمکراتهای اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا مرکز بروکسل شرکت نمود.

افشای مجاهدین خلق فرقه رجوی در پارلمان اروپا و آلمانَ

کنفرانس پوپولیزم و افراطی گری، توسط گروه سوسیالیستها و دمکراتهای اروپا به ریاست خانم آنا گومز و آقای پیتر نیدرمولر از عضو پارلمان اروپا و اعضای کارگروه سوسیالیست و دمکرات اتحادیه اروپا برگزار شده بود.

بعضی از اعضای دیگر پنل عبارت بودند از:

راد فورد پروفسور علوم سیاسی از دانشگاه منچستر انگلستان

خانم کاترینا فرویو محقق از دانشگاه آکسفورد انگلستان

آقای گاوان تیلتی استاد ارشد مطالعات رسانه ها از دانشگاه ملی ایرلند

کنفرانس جهت بررسی خطرات و  تهدیدات جنبشهای پوپولیستی (خلقی) در اروپا و جهان و  شیوهای کار آنها از جمله دروغ پردازی، شایعه پراکنی جهت ایجاد نفرت در بین جوامع و اعضای خود بویژه گذاشتن پیام ها و مطالب نفرت پراکنانه و تهدید آمیز بر روی اینترنت و شبکه های اجتماعی با استفاده گسترده از رسانه های مانند فیس بوک و تویتر و … و اینکه باید در هرکجا با دروغها و نفرت پراکنی آنها مبارزه کرد، اختصاص داشت.

آقای داود ارشد بطور مفصل بخشی از تجارب خود از پوپولیزم و خلق گرایی دروغین که خودش بیش از سه دهه در فرقه منهوس مسعود و مریم رجوی بعنوان یک عضو علیرتبه شاهد آن بوده است به کنفرانس ارائه نمود.

خانمها و آقایان پوپولیزم مبتنی است بر یک سری مشکلاتی که در جامعه وجود  دارد و گروههای پوپولیستی راست تلاش میکنند با دروغ و فریب و نفرت پراکنی مشکلات جامعه را دست آویز قرار داده و مردم را فریب دهند و از آن جهت کشاندنشان به سمت اهداف خود بهره برداری کنند.

افشای مجاهدین خلق فرقه رجوی در پارلمان اروپا و آلمانَ

مشکلات عمده ای که در جوامع ما وجود دارد را میتوان در بی اعتمادی مردم به سیاستمداران کنونی و احزاب و عملی نشدن قولهای سیاستمداران، ناامیدی مردم از امکان تغییر وضعیت اجتماعی و اقتصادی، اختلافات فرهنگی، بی اطلاعی مردم از جریانات و عدم شفافیت در جامعه و بطور خاص فساد موجود در میان سیاستمداران در اروپا را نام برد.

هرچند که این مشکلات و دهها مشکل دیگر که نامبرده نشد بهانه ای و مجوزی برای رشد و ترویج  پوپولیزم راست افراطی نیست و نباید باشد چرا که خود این گروههای پوپولیت راست افراطی همچون ترامپ و لوپن و آنچه ما نیز در کشورمان همانند ام کی او (برهبری مسعود و مریم رجوی ) داشته ایم و بنده سی سال از اعضای عالیرتبه آن بوده ام که فجایع عظیمی در کشور براه انداخته اند خود از فاسد ترین سیاستمداران و افراد هستند. لوپن بدلیل دزدی از خزانه اتحادیه اروپا و پولهایی که به محافظ خود داده است تحت تعقیب میباشد. ترامپ نیز فرارهای مالیاتیش دیگر زبانزد همه است و خود نیز بدان افتخار میکند.

پوپولیستیها ی ما نیز همچون مریم رجوی یکی از کسانی است که پولهای کثیفیش سر به آسمان میزند و از همه راههای غیر قانونی مانند پولشویی، دزدی توسط نیروهای تحت امرش، قاجاق نفت و تشکیل انجمن های خیریه قلابی، و حتی فروش اطلاعات کشورش به دشمنان کشور ایران برای کسب در آمد دست زده و میزند. علاوه براین دست درشکنجه و زندان و کشتن اعضای خود و تروریسم در داخل کشور ایران دارند. بنابراین این اصول نیست که محرک  پوپولیزم است اگر اینها بهانه ای هم نداشته باشد مانند مورد سربازان دستگیر شده در آلمان برای درست کردن بهانه حتی تلاش میکنند دست به ترور زده و آنرا دستآویز قرار میدهند.

بشریت باید از خطر پوپولیستها چه نوع ایرانی ام ک او برهبری مریم رجوی وچه نوع فرانسوی به رهبری  لوپن در فرانسه  ..که یکبار در آلمان طعم آنرا کشیده است آگاه باشد .

افشای مجاهدین خلق فرقه رجوی در پارلمان اروپا و آلمانَ

فرقه رجوی در ایران به بهانه اینکه رژیم حاکم نمیتواند به اندازه کافی ضد امپریالیست باشد و اینکه حتما جاده صافکن امپریالستها خواهد بود فضای کشور را با دروغ و شعارهای دروغین ضد آمریکایی و غربی بسمت اشغال سفارت بردند. و دانشجویان ساده را به اشغال سفارت یک کشور خارجی تهیج نمودند. رجوی به این همه راضی نبود و خواستار اعدام و محاکمه گروگانها بود. بر همین اساس بود که حتی دست به سلاح برد و تروریسم براه انداخت تا این دولت که به ادعای رجوی به اندازه کافی ضد آمریکایی و غربی نبود و عقب مانده تبلیغ میشد را سرنگون کند تا بتواند به اصطلاح خودش با بدست گرفتن قدرت بهترین مبارزه را با آمریکای جهانخوار بکند.

ولی امروزه میبینیم که همین مسعود رجوی و خانم رجوی چگونه در دامن فاشیسترین جناحهای آمریکا شب و روز میگذرانند و به همزیستی با آنها افتخار میکنند و اینکه چرا همین رژیم با این آمریکایی ها سر سازش ندارد ایراد میگیرند. و تازه خواستار حمله نظامی آمریکا به ایران نیز هستند.

افشای مجاهدین خلق فرقه رجوی در پارلمان اروپا و آلمانَ

و یا در حال حاضر خانم مریم رجوی که مدعی آزادی زنان است، در اوج اتحاد با ترامپ دشمن شماره یک زنان قرار گرفته است.

دکترین پوپولیستها کسب قدرت به هر قیمت است. هیچ پرنسیپ انسانی ندارند، اساس کارشان بر دروغ و ریاکاری و فریب افکار عمومی است.

بنابراین پوپولیزم هیچ پرنسیپی ندارد تنها و تنها از مسائل جاری جامعه جهت بقدرت رسیدن سوء استفاده میکنند. و خودشان همچون ترامپ و … سمت و سوی بسیار جدی و خطرناک دیکتاتوری دارند همانگونه که همین گروه تروریست ام ک او در درون تشکیلات از مشت آهنین و زندان و شکنجه و اعدام برای سکوب مخالفین خود استفاده کرده است و میکند.

بنابراین باید رشد پوپولیتسهای راست افراطی را جدی گرفت. البته وظایف احزاب اصلی  هر کشور مورد بحث در درجه اول جلوگیری از حضور اینگونه گروهها با سابقه تروریستی در پارلمان و محیط سیاسی است و سپس آموزش مردم و شفاف سازی است تا مورد سوء استفاده پوپولیستهایی همچون  ترامپ در امریکا و لوپن در فرانسه و طرفداران هیتلر در آلمان و رجوی در ایران قرار نگیرد.

درحاشیه کنفرانس  عملکردهای فرقه تروریستی رجوی بعنوان یکی از پوپولیستهای دروغین ایرانی  برای خانم گومز مفصلا تشریح شد. بویزه که تفاوت پوپولیستهای شرقی با غربی در چیست و فصل مشترک آنها کدام است. چونکه پوپولیستهای اروپایی از عوام الناس (اسکین هد-لات و لومپن)، بیکاره ها، و بعضی اختلافات فرهنگی مانند مسیحی و مسلمان و ….. سوء استفاده میکنند و به همین اعتبا براحتی آنها را میتوانند فریب دهند در مورد نحوه دروغ پردازی فرقه رجوی سوال کردند که مفصلا توضیح داده شد.

— 

افشای جنایات فرقه رجوی و با همدستی عربستان و نئوکلونها در شام انتخاباتی حزب دمکراتهای آزاد آلمان

لینک به منبع

افشای مجاهدین خلق فرقه رجوی در پارلمان اروپا و آلمانَ

آقای ارشد و آقای لورنزِ دویچ کاندید حزب دمکراتهای آزاد برای انتخابات یکشنیه پارلمان

آقای داود ارشد که بدعوت حزب دمکراتهای آزاد آلمان در شام انتخاباتی حزب شرکت کرده بود مسائل مختلف را مورد بحث و گفتگو قرار دادند.

افشای مجاهدین خلق فرقه رجوی در پارلمان اروپا و آلمانَ

در مسائل بین اللملی آقای ارشد نقش عربستان در برهم زدن امنیت جهان و منطقه و بکارگیری گروههای تروریستی همچون داعش و القائده و فرقه رجوی که سال گذشته نیز “بی ان دی” آلمان (سازمان اطلاعات و امنیت آلمان) آنرا افشا کرد که عامل بی ثباتی در جهان و اروپا و منطقه خاور میانه است بطور مقصل مورد بحث قرارگرفت. و روشهای عربستان در استخدام گروههای تروریستی همچون فرقه رچوی و سابقه آن تشریح گردید.

همچنین در جریان مباحث سیاسی با اعضای عالیرتبه حزب همچون آقای کارل هاینز دانیل بطور مفصل و تبادل نظرشد.

افشای مجاهدین خلق فرقه رجوی در پارلمان اروپا و آلمانَ

آقای ارشد و آقای کارل هاینز دانیل

افشای مجاهدین خلق فرقه رجوی در پارلمان اروپا و آلمانَ

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29160

آیا بحث بر سر نوعی استراتژی و شکلی از زندگی است؟ 

داوود باقروند ارشد، نه به تروریسم و فرقه ها، بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۷:… سیاست و کار بین اللملی را متاسفانه امثال بنده و حسن جزایری ها و ابراهیم خدابنده ها به این فرقه یاد دادیم. در فاز سیاسی در خارجه که البته تنها محیط کار برای ما بود از نهادهای حقوق بشری و اتحادیه های کارگری و احزاب به اصطلاح چپ در اروپا نامه حمایت جهت نفی محدودیتهای آزادی و حمله و هجوم به دفاتر سازمان را میگرفتیم … 

مزدوران فرقه رجوی مجاهدین خلق در خدمت جنگ و امریکافوران نارضایتی از دیدار با مک کین در فرقه رجوی (مک کین بجای مسعود رجوی آمد)ا 

لینک به منبع

آیا بحث بر سر نوعی استراتژی و شکلی از زندگی است؟

توضیحی به پاسخ آقای اسماعیل وفا یغمایی به مقاله “به بهانه پیروزی بزرگ فرقه رجوی در ملاقات با مک کین بدنبال پیروزی خروج از عراق!!!؟ این سایت

اصل حرف چیست؟ و با کیست؟

آیا باید برای دسترسی به اهداف انسانی همان شعارهای دروغین مرگ بر امپریالیزمِ  نوع رجوی و داعشی را سر داد و به خبایانها رفت و جنایات امروز داعش و دیروز رجوی را در کوی و برزن براه انداخت؟

آیا نباید کار سیاسی-بین اللملی نمود؟

آیا نباید تغیر استراتژی داد؟

آیا اگر کسی و گروهی اوایل انقلاب از یک رهبری دفاع کرد تا آخر عمر باید از او دفاع کند؟

آیا نباید با سیاستمداران هرچند فاسد دنیا حرف زد و دست داد؟

…………

سیاست و کار بین اللملی را متاسفانه امثال بنده و حسن جزایری ها و ابراهیم خدابنده ها به این فرقه یاد دادیم. در فاز سیاسی در خارجه که البته تنها محیط کار برای ما بود از نهادهای حقوق بشری و اتحادیه های کارگری و احزاب به اصطلاح چپ در اروپا نامه حمایت جهت نفی محدودیتهای آزادی و حمله و هجوم به دفاتر سازمان را میگرفتیم.  تا روی دولت بازرگان با وزیرخارجه اش یزدی تاثیر بگذاریم.

جواب به همه”آیا” های فوق و آیاهای دیگری از این نوع یک خــــــــــیِــــــر بزرگ است.

با همه باید حرف زد و تامل نمود و با سیاست و گفتگو و بدور از بربریت و بطور انسانی مسائل را پیشبرد .

“خشم و تاسف و تعجب از یک ملاقات” نیست. نیازی نیز به خوانش (هرچند به نظر بنده اشتباه) رجوی در مقایسه با ابومسلم خراسانی نیست. چون این اولین بار نیست که این تشکل فرقه ای-مافیایی دست به اینکارها میزند به لیستی از کرده هایش در مقاله “به بهانه…” اشاره شده است. خودت هم نوشتی: رجوی

 “ در ادامه راه حلقه مهر و دوستی و یاری کسانی چون ملک حسین،صدام حسین،و بسا کسانی که امثال من از آن بیخبریم دست بزند”  ……  ” ملاقات با سناتور مک کین عجیب تر از نامه نویسی به گورباچف در چرخش در طیف چپ و جستجوی یار و پشتیبان و دو سه سالی بعد ملاقات با صدام حسین و ملک حسین و امثالهم و سرانجام ملاقات با امثال سناتور مک کین و جان بولتون نیست. فراموش نکنیم که آقای رجوی در دادگاه شاه ملک حسین را… دستاموز زنجیری امپریالیزم خواند،و در آغاز جنگ نیروهایش را روانه جنگ با صدام کرد!”

پس مشکل کجاست؟

بنظر بنده مشکل ما هستیم. یا بهتر بگویم خطاب بنده خودمان بود تا فرقه ای که حال و روزش سالیان است که با دست زدن به تروریسم در کشور به زباله دان سیاسی کشور تبدیل شد و سر از خودفروشی به عراق و عربستان و… در آورد و در ادامه اهداف  ننگین و ارتجاعیش به امام زمان بازی دست زد.  و پاسخ صدای آزادی خواهی و مبارزه با دیکتاتوری درون تشکیلاتی و خود فروشی به اجانب  جریان داخلی را با سرکوب و اعدام داد. پرویز یعقوبی و علی زرکش و مهدی افتخاری از شاخصهای آن، جریان سرکوبهای ۱۳۶۴ را نیز خودت شاهد بودی.

جان مک کین مجاهدین خلق داعش تروریسم

اما چــــــرا ما؟

“*در جهانی که بخش اعظم آن غرق خون و آتش و استثمار و فقر و فلاکت است،
* در جهانی که کاپیتالیسم بی مهار از خون آدمیان طلا استخراج میکند 
*در جهانی که آدمی گاه از انسان بودن خود دچار شرم میشود و به حیوانات غبطه میخورد
*در جهانی که جهانداران هیچ مرزی را در بخاک و خون مالیدن پوزه انسانیت باقی نگذاشته اند 
 * در جهانی که ارتجاع مذهبی ، اسلامی بر چهار راههای شرق با پرچمی که نام محمد و الله بر آن نقش بسته، بنام الله گردن میزند و آدمی میفروشد
 *در جهانی که در سوی دیگرش نیروهای فوق راست و فاشیست در گرمای فقر و بحران اقتصادی چون ماران سرمازده جانی دوباره گرفته و به جنبش آمده اندو بشریت را دوباره به سوی فاشیسم و رنگ و نژاد و زبان هی میکنند…..”

بله چون همه داستان بر سر لاهاف ملا یعنی (به یغما بردن هستی ملتی است). بله میبینی و میبینیم که هیچ چیز باقی نمانده هیچ مرزی هیچ انسانیتی باقی نمانده.

در گذشته گسترش سلطه با هدف کشور و منابع مردم بود و بعضی جانهای مردم حداقل برای استثمار و طلا ساختن از جانشان حفظ میشد. امروزه  شاهدیم که روزانه هزاران کودک و زن و مرد از پیر و جوان چه توسط بمبهای سوپر مادر و چه توسط بمبها و اعمال انتحاری جنایتکاران تروریستی که نام اسلام و بنام الله و … کشتار میکنند تکه تکه میشوند.   

در جهانی که با وقاحت تمام و با افتخار و با در بوق و کرنا کردن و بدبختانه بنام آزادی و دمکراسی و حقوق بشر و آزادی تاریخی زن !!!! و البته با تکیه و سوء استفاده و دادن لیست دزدی خون هزاران مجاهد و مبارزی (تحت نام لیست شهدا) که ۱۸۰۰ درجه عکس این مسیر را رفتند و خواستند و جانشان را بخیال آن فدیه کردند،  جنایتکارترین حامیان این جریان همجون مک کین ها را تبلیغ و ترویج میکنند و حامی آزادی و آزادی خواهی جا میزنند. آیا راه را برای فریب مردممان و هموار کردن همین سناریو ها در کشورمان را باز نمیکنند؟ و البته مهمتر برای خودما نیز بتدریخ این مسیر ذهنا هموار نمیشود؟

آیا همین نیست که یکباره باعث میشود ما نیز تمرین دمکراسی را با راه باز کردن برای کسانیکه همه هستیشان از بغارت بردن هستی و دارایی مردم ایران “هرچند بنام ارث بردن از پدرشان باشد” منجر میشود؟  

اسماعیل عزیز، حرف با ماست،  آیا نباید در مقابل اینگونه اتوبان کردن راه و مسیری که به عراق و سوریه و لیبی و مصر … امروزه ختم شده است موضع گرفت؟ تا اولا در ذهن خودمان این مسیر هموار نشود و بعد هم به جهان و مردم بگوئیم که راه این نیست.

این سکوت و این سر در گریبان کردن خودمان از مجاهد سابق و شورایی سابق و … را چگونه تعبیر و تفسیر میتوان کرد وقتی که در مقابل همین جریان و بطور خاص و روشنتر سیاستمداران فاسد کنونی جهان. مانند ظهور ترامپ در آمریکا و راستهای اروپایی از لوپن در فرانسه و نازیها در آلمان و هلند … فاشیستهایی که تا دیروز انسانها را بعنوان روغن در کوره ها میسوزاندند دم در آورده و مردم عامی و تحت ستم و خسته از فساد و دروغگویی سیاستمتداران حاضر را جذب میکنند تا بقدرت رسیده و همان فاجعه جاری جهانی را در ابعادی دهشتناکتر به پیش ببرند.

اسماعیل عزیز حرف با فرقه رجوی نیست حرف با ماست. حرف با سکوت نکردن است در مقابل این فاجعه جهانی. چرا حالا فرقه رجوی مطرح میشود چون این فرقه از بس ما را بدنبال نخود سیاهِ شناسایی و معرفی  مزدورهای رژیم فرستاده!!!  از بس سوپر چپ نمایی کرده، از بس ما را در محذوریتهای اخلاقی ناشی از سطحی نگریمان به سمت و سوی جهان در عصر حاضر کرده، اجازه نمیدهد که انسانیت و ترقیخواهی مبتی بر حقوق بشر و دمکراسی درونی ما بنفع مردم ایران بروز کند.

اگر ما آن هستیم که ادعا مکنیم و تجربه خودمان و جهان نشان داده که تنها با سازندگی و پیشرف اقتصادی و رفاه اجتماعی مبتی بر فرهنگسازی و آموزش و ارتقاء سطح آگاهی های سیاسی … آزادیهای مدنی بسمت جامعه ایدآل و انسانی رفت و این با جنگ و خونریزی و مرگ بر و نابود باد بر این و آن گفتن نیست.

بلکه اتفاقا در همین اروپای با سطح بالای آگاهی و حقوق بشر و دمکراسی میبینیم که اگر سیاستمداران فاسد باشند و مردم بلحاظ اقتصادی زیر فشار بروند سر از ناکجا آبادهایی در میآورند که به ترامپها و فاشیستهای لوپنی نیز پناه میبرند.

اما پاسخ به کوته بینانی که بی عملی خود و یا همسویی خود را با فرقه رجوی با بیان اینکه اینها عددی نیستند (که درست است و از نظر مردم ایران آنها مرده ای کفن پوسیده بیش نیستند) مخفی میکنند باید گفت:

آیان این ما هستیم که در مجامع بین اللملی حضور داریم؟ این ما هستیم که حرف درست و انسانی را میزنیم و شنونده داریم؟  الان این شما نیستید که جنایتکارترین جناحهای جهانی رویتان سرمایه گذاری کرده و بهره برداری میکنند. بلکه این فرقه رجوی است. الان دوره ای نیست (بطور خاص در ایران) که مستقیم لشکر کشی کنی و بگیری، مگر در عراق توانستند؟ باید بنام یک سری عوامل خودشان اینکار بکنند. بطور خاص که این فرقه از هم پاشیده بطور مطلق هیچ کارآیی عملی سیاسی در ایران ندارد مگر پیاده کردن طرح های استعماری تحت نام آنها با قبولاندن آنها به فضای سیاسی بین اللملی و سپس داخلی (با شروع آن در میان خارجه نشینان همانند بنده و شما)؟ باید چشمها را باز کرد. نباید مشکل و مسئله و وظایف خود را در بررسی فرقه رجوی و اینکه در انقلاب ایدئولژیک چه شد … جستجو نمود. الان آنها خود کاره ای نیستند. بلکه در اجاره سعودیها و … است که معنی پیدا میکنند و….مگر فراموش کرده ایم که در دوره اوباما همین دستگاه اجاره شده توسط نئو کلن ها و عربستان ساز حمله نظامی اسرائیل در همسویی بعضی جناحهای جنایتکار درونی را کوک کرده بودند که اوباما با آن مخالفت کرد. باز از بس ما را دنبال نخود سیاه فرستاده است.  فاجعه نیز همین است.

در رابطه با امریکایی هاای که برای لابی کردن قاتلین سربازانشان زیر پرچم مجاهدین خلق می ایستند چه باید گفت؟!!

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 3از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

McCain Is the MEK’s Newest Fan (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult)

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult Flaqsgrooming Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) in Tirana part of bigger agenda for Albania

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28582

افشای نقض حقوق بشرِ فرقه رجوی در نهمین نشست سالیانه برای حقوق بشرو دمکراسی در مرکز سازمان ملل ژنو 

Human Rights Geneva against Mojahedin Khalq MEK Rajavi cult 1نه به تروریسم و فرقه ها، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۷:… روز سه شنبه ۲۱ فوریه ۲۰۱۷ نهمین نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی در سازمان ملل مرکز ژنو که توسط “یو ان واچ” سازمان دهی شده بود برگزار شد. بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کردند. خانم دکتر هشترودی نیز در این نشست شرکت … 

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیAlbanian citizens fearful of radicalised Mojahedin Khalq neighbours deserve more information

لینک به منبع

افشای نقض حقوق بشرِ فرقه رجوی در نهمین نشست سالیانه برای حقوق بشرو دمکراسی در مرکز سازمان ملل ژنو

افشای نقض حقوق بشر توسط مجاهدین خلق فرقه رجوی در ژنوروز سه شنبه ۲۱ فوریه ۲۰۱۷ نهمین نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی در سازمان ملل مرکز ژنو که توسط “یو ان واچ” سازمان دهی شده بود برگزار شد.

بنابه دعوت یو ان واچ جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی شرکت کردند.

خانم دکتر هشترودی نیز در این نشست شرکت داشتند که حضور ایشان باعث خوشحالی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها بود. ایشان ضمن حضورفعالشان در نشست با اعضای عالیرتبه شرکت کننده در جلسه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله  با وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر و از بنیانگذاران یوان هیومن راتس واچ  مفصلا به بحث پرداختند.

افشای نقض حقوق بشر توسط مجاهدین خلق فرقه رجوی در ژنو

این کنفرانس سالیانه جهت شنیدن گزارشات قربانیان حقوق بشربرگزار میشود. در همین رابطه  آقای داود ارشد رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها سخنانی بشرح زیر ایراد کردند:

خانمها و آقایان و قربانیان نقض حقوق بشر که از سراسر جهان در اینجا حضور دارید، مایلم ابتدا تشکر خودم را از برگزارکنندگان این نشست ابراز کنم. این نشست این امکان را به بنده بعنوان یک قربانی تروریسم فرقه ای و دوست و همسنگرم  و دیگر شرکت کنندگان محترم بویژه قربانیان حقوق بشر که توانسته اند در این نشست حضور یابند و نقض حقوق بشر انجام شده علیه خودشان و یا از جانب کسانیکه هرگز قادر نخواهند بود در این موردآن  سخنی بگویند را به گوش جهانیان برسانند.

افشای نقض حقوق بشر توسط مجاهدین خلق فرقه رجوی در ژنو

همه ما روزانه شاهد گزاشات نقض حقوق بشر از سراسر جهان از چین تا آمریکا هستیم. اما امروز بنده میخواهم توجه نشست را به یکی از بزرگترین بحرانهای حقوق بشری عصر حاضر که نه تنها کمتر مورد توجه است بلکه طبعات خطرات جهانی نیز در بر دارد جلب کنم، و آن نقض وحشیانه حقوق بشر توسط گروههای تروریستی مانند داعش، فرقه رجوی، بوکو حرام، و دیگر گروهای جهادی میباشد.

بنده یکی از قربانیان نقض حقوق بشر توسط فرقه تروریستی رجوی گروهی که بکمک عراق سه دهه در ایران دست به ترور زده و هزاران نفر را کشته است هستم. بنده زمانیکه یک دانشجوی جوان بودم در انگلستان توسط این فرقه بعضویت گرفته شدم. اما بعدها توسط رهبری این فرقه  زمانی که به سیاستهای تروریستی و سرکوب و نقض شدید حقوق بشری اعتراض نموده و درخواست جدا شدن را کردم به ده سال زندان (دو سال در زندانهای داخلی فرقه و هشت سال در زندان هماهنگ شده با صدام معروف به زندان ابوغریب) محکوم شدم.

اعتراض بنده به فرقه رجوی به خانم رهبری مریم رجوی شامل موارد زیر بود.

حمایت از حمله تروریستی یازده سپتامبر

بکارگیری شیوه های مغز شویی اعضای فرقه جهت تبدیل آنها به گلادیاتورهای تروریست تحت کنترل رهبری فرقه تا بتوانند بدون هیچ تبعیضی  در شهرهای ایران  دست به ترور بزنند.  از جمله استفاده از کودکان جهت انجام عمل تروریستی انتحاری مانند گوهر ادب آواز دختر ۱۳ ساله اهل شیراز در ایران.
دوازه مورد مجبور کردن اعضای مغز شویی شده به خودکشی با خودسوزی در خیابانهای لندن، پاریس و تورنتو توسط مسعود رجوی بهنگام دستگیریش توسط پلیس فرانسه. دوتن از این افراد مغز شویی شده،  یکی دختر ۲۶ساله دانشجوی دانشگاههای کانادا بنام ندا آقا سلطان که در لندن جان سپرد و دیگری مادرسه فرزند بنام صدیقه مجاوری که در پاریس جانسپرد میباشند.  نمونه سوم آقای مصطفی محمدی پدر دو تن از اعضای نوجوان فرقه رجوی که در کانادا خود سوزی کرد نجات یافت و خوشبختانه امروز بعد از روشنگریهای انجام شده جزء همکاران بنده در افشای فرقه تروریستی رجوی هستند. بنده عکسهای کسانیکه دست بخود سوزی زنده اند را در اینجا دارم.

افشای نقض حقوق بشر توسط مجاهدین خلق فرقه رجوی در ژنو

کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی در کمپ اشرف بهمراه بعضی “شو”رایی ها از جمله عزیز پاکنژاد، محمد علی اصفهانی، بهرام مودت، یزدان حاج حمزه …

دستور به اعضای فرقه به کشتن والدین و اقوام در صورتیکه بخواهند از فرقه خارج شوند توسط رهبر فرقه در این کتابی که مسعود رجوی تنها کتابی است که بنام خود بعداز سی سال بچاپ رسانده است.

دستگیریهای گسترده و سیستماتیک، زندان، شکنجه و کشتن اعضای منتقد در درون فرقه.

طلاقهای اجباری زوجهای عضو فرقه رجوی.

سوء استفاده جنسی از زنان جدا شده توسط فرقه رجوی از جمله همسرسابق بنده.

افشای نقض حقوق بشر توسط مجاهدین خلق فرقه رجوی در ژنو

کودکان اسیر در فرقه رجوی نفر دوم از سمت چپ فرزند رضا رخشانی کشته شد.

ما باید از جامعه جهانی بخواهیم که به نقض حقوق بشر توسط گروههای جهادی مانند سازمان مجاهدین و داعش توجه خاص نموده و سران آنها راهمچون خانم مریم رجوی و آقای ابوبکرالبغدادی که مسئول آن میباشند را مورد پیگرد قراد دهد. با تشکر.

افشای نقض حقوق بشر توسط مجاهدین خلق فرقه رجوی در ژنو

عاملین عملیات انتحاری فرقه رجوی پدرخوانده داعش

در حاشیه جلسه با اعضای برجسته شرکت کننده در این نشست به بحث و گفتگو پرداخته شد و تجارب نقض حقوق بشر در مورد اعضای فرقه رجوی تشریح گردید.

افشای نقض حقوق بشر توسط مجاهدین خلق فرقه رجوی در ژنو

آقای مهندس داود ارشد، خانم دکتر هشترودی، و وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا آقای ایروین کولتر

از فرصت پیش آمده از حضور خانم دکتر هشترودی در نشست سالیانه حقوق بشر و دمکراسی استفاده کردیم و مصاحبه اختصاصی با خانم هشترودی انجام شد که به محض آماده شدن به اطلاع خواهد رسید.

در این نشست آقای تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خودشان نیز چندین نوبت زندان بوده اند بعنوان پنل سخنرانی کردند و از نقض حقوق بشر در ایران گزارشی به کنفرانس ارائه کردند و از تناقضات موجود در سیستم قضایی ایران در جریان محاکمه نسرین محمدی بطور مفصل و جامع سخن گفتند.خانم دکتر هشترودی و آقای مهندس ارشد با ایشان همدردی کردند و آقای مهندس داود ارشد جزئیات بیشتری از آنچه نقض حقوق بشر بر خودش در فرقه تروریستی رجوی که در آن فعال بوده است  را برای آقای تقی رحمانی تشریح کردند.

افشای نقض حقوق بشر توسط مجاهدین خلق فرقه رجوی در ژنو

آقای مهندس ارشد و آقای نقی رحمانی

از دیگر سخنرانان جلسه زن جوان ایزدی بود که نشان حقوق بشر را در این نشست دریافت کرد وی همچون زنان نگون بخت تشکل خانم رجوی اسیر گروه تروریستی داعش بوده است.  آقای ارشد ضمن همدردی با جنایات انجام شده علیه ایشان و دیگر ایزدیها شرح مفصلی از اعمال مشابه انجام شده در تشکل ایرانی بنام سازمان مجاهدین به وی دادند.

افشای نقض حقوق بشر توسط مجاهدین خلق فرقه رجوی در ژنو

زن جوان ایزدی برنده نشان حقوق بشر و مهندس ارشد

در این نشست بین اللملی سخنرانان و فعالین حقوق بشر و دمکراسی از سراسر جهان شرکت داشتند، از جمله از ترکیه آقای جان دوندر روزنامه نگار برجسته و سر دبیر روزنامه جمهوریت و مستند ساز از ترکیه که  بعد از افشای تامین سلاح برای داعش توسط دولت اردغان ترور شد ولی بکمک و فداکاری همسرش جان سالم بدربرد، مفصلا در مورد دیکتاتوری جدید نقض شدید حقوق بشر در ترکیه سخنرانی کردند.

افشای نقض حقوق بشر توسط مجاهدین خلق فرقه رجوی در ژنو

آقای جان دوندر روزنامه نگار برجسته و سر دبیر روزنامه جمهوریت ترکیه

بعضی از سخنرانان و فعالین دیگر عبارت بودند از:

آقای ایروین کاتلر وزیر سابق دادگستری و عضو پارلمان کانادا

آقای چیتو گاسکون رئیس کمیسیون حقوق بشر فیلیپین

آقای دانگ ژوان دیو مخالف ویتنامی که اخیر بعد از شش سال زندان آزاد شده است.

آقای دانیلو السکستو مالدونادو از هنرمندان کوبایی که بتازگی از زندان آزاد شده است.

خانم آناستازیا ژوتووا همسر ایلدار دادین مخالف زندانی اهل روسیه که گزارش مفصلی از زندانهای روسیه ارائه کردند.

*** 

Fifty years Later
https://youtu.be/sY-jrWwOAcM

The Secrets Behind Auvers-sur-Oise

https://youtu.be/P4Vg3C_lcTo

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28501

مریم رجوی (قجر عضدانلو) کیست؟ قسمت آخر 

Maryam_Rajavi_History_11داوود باقروند ارشد، نه به تروریسم و فرقه ها، شانزدهم فوریه ۲۰۱۷:… موضوع سابقه تراشی برای مریم رجوی با طراحی و هدایت مسعود رجوی همواره در درون تشکیلات با شدت و حدت بسیار خشنی پیشبرده میشد که عامل مخالفت اعضا و سرکوب و حذف و تصفیه های بسیاری توسط رجوی بوده است. اولین کسی که در همان سال ۱۳۶۴ به این کار ضد تشکیلاتی …

Trump Is At War With Iran, Not ISIS
Trump clearly has no intention of defeating terrorism.

لینک به منبع

مریم رجوی (قجر عضدانلو) کیست؟ قسمت آخر

بقلم داود ارشد
عضو عالیرتبه سابق فرقه رجوی و شورای ملی مقاومت

وضعیت مریم عضدانلو با منطق ساده تر

یک شاخص برای افرادیکه شاید بدلیل عدم شناخت این تشکل مافیایی نتوانند مطالب گزارش بنده را درک و فهم کنند اینکه، رجوی که هنوز به تمام و کمال فاسد نشده بود، بالاترین و با معیارهای آنروز مطمئن ترین خواهر سازمان را که اشرف ربیعی بود را برای خودش به زنی اختیارکرد، بقیه همسران رهبران و دفتر سیاسی سازمان به ترتیب با همین معیار اگر بخواهیم بگوئیم موسی خیابانی همسرش آذر رضایی(۱۷ساله) بود که هیچ سابقه مبارزاتی نداشت ولی از خانواده مبارزی بود و قابل اطمینان از نظر رجوی . بعد علی زرکش بود همسرش مهین رضایی همینطور. همسر عباس داوری، راضیه کرمانشاهچی با سابقه مبارزاتی بدلیل سن بالای عباس داوری و مسن تر بودن راضیه (وی اخیرا در آلبانی درگذشت) ایندو را با در نظر گرفتن تناسب سنی و سابقه مبارزاتی راضیه انتخاب کرده بودند.

ولی محمد امام که در آن زمان بین اعضای قدیمی سازمان (عضو ساده ای) بود،  مسعود رجوی مریم عضدانلو را به او پیشنهاد میکند و نه به هیچ یک از اعضای دفتر سیاسی، یا مرکزیت و یا معاونین مرکزیت…. و در نهایت که روی دست رجوی مانده بود با دستور تشکیلاتی به مهدی ابریشمچی تحمیل میشود. بنابراین با منطق ساده و مقایسه ای میتوان نتیجه گرفت که مریم رجوی تازه واردی صفر کیلومتر بوده است  و به هرکس معرفی میشده قبول نمیکرده حتی با او ازدواج کند.

((شاید لازم به تذکر نباشد که همه معیارهای ذکر شده فوق در مورد زنان … معیارهای رجوی بوده و لزوما ما آنرا تائید نمیکنیم فقط بیان و ذکر گذشته است و نتیجه گیری منطقی از آنها))

مریم رجوی کیست؟ مجاهدین خلق فرقه رجوی

تلاش مسعودرجوی برای جازدن مریم عضدانلو و خودش در ردیف بنیانگذاران

بنجل فروشی مسعودرجوی به مردم ایران

موضوع سابقه تراشی برای مریم رجوی با طراحی و هدایت مسعود رجوی همواره در درون تشکیلات با شدت و حدت بسیار خشنی پیشبرده میشد که عامل مخالفت اعضا و سرکوب و حذف و تصفیه های بسیاری توسط رجوی بوده است.

اولین کسی که در همان سال ۱۳۶۴ به این کار ضد تشکیلاتی و ضد دمکراتیک اعتراض نمود علی زرکش و راضیه کرمانشاهچی بودند. در سال ۱۳۶۸ که مریم رجوی مسئول اول شد و طلاقهای اجباری راه افتاد، خانم عذرا علوی طالقانی و یکی از زنان (که نامش را فراموش کرده ام) که همدوره مریم رجوی در دانشگاه شریف بوده و اساسا در تمامی دوران مبارزات دروغین دانشجویی مریم خانواده مریم عضدانلو را  بخوبی میشناخته و کسی بوده که بعنوان یک فعال سیاسی و دانشجویی مجاهدین تلاش میکرده است او را سیاسی کند ولی هرگز موفق نمیشود. آنها در ادامه گزارش اعتراضی خود اضافه میکردند که :

“حتی با بی حجاب بودن مریم مشکلی نداشتیم ولی او تنها و تنها فعالیت غیر درسی اش شکار مردان دانشگاه بود، و چون فکر میکرد زیباست خیلی هم  خودش را میگرفت.”

یادم هست که در اینجای افشاگریهای خانم طالقاتی و آن زن دیگر، مسعود رجوی که دید بسیار به پروژه “مریم عذرا” سازیش از مریم عضدانلو آ… برداشته اند، شخصا وارد شد و با وقاحتی که خاص خود  مسعود رجوی بود گفت:

“ای کاش من میدانستم کجا اینکار را میکند وآنجا بودم و سرکوچه می ایستادم تا او مرا ببیند و تور کند”

(اشاره به موضوع دختر بازیهای ایرانیان و سرکوچه ایستادن آنها…) تا در اذهان حاضرینِ در نشست افشاگری زن مجاهد را خنثی کند و بگوید حتی اینکارِ مریم هم برکاتی در آن بوده است!!!! همه اینها را خانم عذرا علوی طالقانی و بدنبالش آن زن در نشستهای سری اول به اصطلاح انقلاب ایدئولژیک که در مقر ۴۹ در اشرف در دفتر مسعود رجوی و با مسئولیت خودش (دوره ای که نشست های انقلاب زنان و مردان مشترک بود انجام میشد) برگزار میشد در اعتراض به دروغپردازیهای انجام شده در مورد مریم رجوی میگفتند.

سابقه مریم رجوی طالقانی و ...

سوابق طالقانی در نشریه مجاهد، که هیچکدام از این سوابق در کارنامه مریم عضدانلو یافت نمیشود

رجوی علیرغم اینکه خانم طالقانی را برای سوء استفاده از نام او و رابطه فامیلی او با آیت الله طالقانی بسیار نیاز داشت بمدت زیادی بدلیل افشاگریهایش معلق نمود و او را حتی مانند دیگر مسئول اول های کذایی و دوره ای سازمان معرفی نکرد. و از آن پس خانم طالقانی را همواره در نشستها با مارک “آخوند و مرتجع و کسی که افکار ارتجاعی دارد…” میکوبید. در صورتیکه بعد از اشرف رجوی، خانم طالقاتی یکی از صلاحیتدارترین نفرات بود. آن زن دیگر نیز به اشد مجازات رسید، رجوی در جلسات بعدی او را نقره داغ نمود و مجبورش کرد که بگوید یک خانم جلسه ای (اشاره به زنانی که در زمان شاه مانند آخوندها درجلسات زنانه روضه خوانی میکردند) است. یعنی یک آخوند  است (رجوی هروقت میخواست کسی را در دورن تشکیلات خرد و نابود و ترور شخصیتی بکند ویرا آخوند و یا پاسدار و یا طعمه وزارت اطلاعات مینامیدش همانطور که رژیم نیز مخالفین خود را منافق و ضد انقلاب و در ارتباط بامجاهدین نامیده و حذف میکند) و هرگز نگذاشت که وی کمر راست کند.

ارتزاق از سوابق خانم طالقانی برای مریم عضدانلو

در زندگی نامه خانم عذرا علوی طالقانی در نشریه مجاهد شماره ۳۱۱ ص۱۸ سال ۱۳۷۲ (کلیشه آن در فوق آمده) آمده است:

“از سال ۱۳۵۴ در ارتباط مستقیم با سازمان قرار گرفت و در جریان ضربه خائنانه آپورتونیستی مواضع سازش ناپذیری اتخاذ نمود… و به زندگی مخفی و چریکی تا پیروزی قیام روی آورد”

مقایسه کنید با سابقه دروغین نوشته شده برای مریم عضدانلو در سایت رسمی فرقه رجوی که در فوق نیز تشریح شد:

“ رجوی از نوجوانی به سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست و پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، یکی از کاندیداهای مجاهدین در تهران برای اولین انتخابات مجلس در سال ۱۳۵۸ بود.”

مریم رجوی عذرا علوی طالقانی

عذراعلوی طالقانی و مریم عضدانلو

عمق زالو صفتی مریم رجوی در پاراگراف قبل از نوشته فوق در مورد عذرا علوی طالقانی و از زبان او را میتوان در زیر مشاهده نمود که آمده است:

“بعد از ورود به دانشگاه (منظور عذرا طالقانی است) …فعالیتهای سیاسیش را در تشکلهای سیاسی هوادار مجاهدین ادامه داد. وی در ارتباط با این دوران، همواره از تاثیراتی که خواهر مریم برروی او و نیز جمع دانشچویان هوادار سازمان در این دانشگاه داشت یاد میکند.” خط زیر نوشته از من است.

گذشته از شرح اعتراضات عذرا طالقانی به انتخاب مریم رجوی که در فوق اشاره کردم. برای خواننده خالی از ذهن، سوال اینجاست چگونه مریم عضدانلو روی عضو سازمان چریکی که زندگی مخفی میکند تاثیرات عمیقی داشته که خودش هیچ فعالیتی در آن زمان نداشته است؟
آیا این تلاش رجوی برای خریدن آبرو برای مریم عضدانلو با ارتزاق از سابقه مبارزاتی خانم عذرا علوی طالقانی نیست؟ آنهم با نوشتن دروغ از زبان خانم طالقانی؟ وقتی میگویم مسعود رجوی طالقانی را یک خانم جلسه ای میخواند و تحقیر و توهین میکرد برای این روزها و این نوع سوء استفاده ها بود، واعتراضِ درست خانم طالقانی هم به این بی ریشگی مریم در تشکیلات بود.

مریم رجوی فهیمه اروانی

مریم عضدانلو و فهیمه اروانی از عناصر شماره یک فرقه تروریستی رجوی

شاید همینجا لازم باشد اشاره شود که حتی فهمیه اروانی نیز دقیقا به دلیل بی سابقگی کاملش در مقایسه با کسانی چون راضیه کرمانشاهی(همسر عباس داوری، سهیلا صادق (خواهر ناصر صادق و همسر محمد علی جبارزاده – مرحوم!!)، ثریا شهری، محبوبه جمشیدی(همسر مهدی افتخاری بعد از فروغ)، زهره بنی جمالی، شمس الحاجیه سعادتی و بسیاری از زنان تشکیلات بعنوان مسئول اول بعد از مریم رجوی معرفی شد که از تشکیلات اروپا به اشرف برده شد. اگر تمامی نشریات و سایتهای فرقه رجوی را زیر رو کنید یک سطر سابقه برای فهیمه اروانی بعنوان کسی که مسعود رجوی بعنوان مسئول اول فرقه‏ اش که قرار است جنبشی را هدایت… کند پیدا نمیکنید. چون همه زنان باصلاحیت نسبت به این سابقه تراشی سراسر دروغ و بی اساس معترض و متناقض بودند.

در مورد سابقه مبارزاتی این زنان به چند فاکت از سایت فرقه رجوی بسنده میکنیم:

هادی روشن روان از اعضای زمان شاه و مسئول ضد اطلاعات فرقه که بدلیل مخالفتش با کودتای انقلاب ایدئولژیک توسط رجوی محاکمه و محکوم به اعدام شده بود در مورد راضیه کرمانشاهی در سایت فرقه رجوی مینویسد:

«« حسین {کرمانشاهی} بعد از ضربه سال ۱۳۵۰ رابطه‌اش با سازمان قطع شد …من بعد از اتمام سربازی…. به تهران رفتم و در سال ۱۳۵۱ او را از طریق مجید شریف واقفی به سازمان وصل کردم. حسین در سال۱۳۵۴ به‌شهادت رسید… پس از آزادیم از زندان ـ از زندان که بیرون آمدم جویای حال خانواده حسین و خواهرم راضیه شدم. پس از مدتی پیگیری او را که آن موقع دانشجو دانشگاه امیرکبیر  بود، یافتم… من که درصدد ارزیابی و امکان وصل راضیه به مجاهدین بودم، متوجه شدم که او پیشاپیش راه برادر شهیدش حسین را انتخاب کرده و به مجاهدین وصل است »»

یکی دیگر از قلم زنان اجباری همین سایت در مورد راضیه کرمانشاهی نوشته:

««راضیه کرمانشاهی … چندی پیش پر کشید زندانی زمان شاه. عضو سازمان مجاهدین قبل از انقلاب، ۳۶سال تزکیه نفس در شکنجه‌گاهها و صحنه‌های نبرد و میادین جهاد اکبر و اصغر. مستوره‌ای

راضیه کرمانشاهی

راضیه کرمانشاهی

از فضایل یک انسان پاک و رها که محصول و ثمره تکامل همه آسمانها و زمین است… »»

رئیس جمهور منتخب خودش در مورد راضیه کرمانشاهی (البته بعد از مرگش) نوشته:

««خواهر عزیز و بزرگوارم، شیرزن انقلابی مجاهد خلق، راضیه کرمانشاهی، نمونه صدق و فدا و شاخص رشادت و رزمندگی و تعهد و شکافندگی، با بیش از ۳۶سال سابقه پیکار انقلابی … سرفراز و سرشار از وفای به عهد و پیمان، جاودانه شد.
از دوران مبارزات دانشجویی‌اش در دانشگاه علم و صنعت تهران و مجاهدت پرشورش در برابر دیکتاتوری پیشین که برادرش مجاهد شهید حسین کرمانشاهی را زیر شکنجه به‌شهادت رساند، تا رزم سیاسی و روشنگرانه در برابر ارتجاع»»

راضیه کرمانشاهی که سالیان با بنده همکار بود بعدها نیز که زنان ارتقاء مکانیکی داده شدند مدتی مسئول من شده بود. تا مدتها بعد از انقلاب ایدئولژیک از سال ۱۳۶۳ به بعد بدلیل همین مسئله و اعتراض به خم رنگرزی مسعود رجوی و رهبر تراشی او از یک عضو ساده و سابقه تراشی دروغ برایش و …معلق شد (مدتها در پایگاهی بنام حسینی در روستای لیل آدام شمال پاریس محبوس بود و حتی همسرش (عباس داوری) نیز حق برقرار کردن رابطه با وی را نداشت. من آن زمان با عباس داوری و مهدی ابریشمچی و محمد علی جابرزاده (که هفته گذشته به مسعود رجوی پیوست) به اتفاق همسرانمان در همان دهکده لیل آدام اما در یک ویلای بزرگ دیگر هم خانه و همکار بودیم. بعد هم در بغداد با عباس داوری در پایگاه جلالزاده همکار و همخانه بودیم.

مریم رجوی عامل تعویض هر دوسال یکبار مسئول اولهای فرقه، چرا؟

فهمیه اروانی بدنبال رئیس جمهور!! شدن مریم رجوی در سال ۱۳۷۲ مسئول اول فرقه رجوی شد،  وی بسیار کم سابقه بود و خودش هم اذان داشت که بقیه زنان بسیار با سابقه و او سابقه ای ندارد. طولی نکشید که بعد از کمی تماس با مریم عضدانلو در جریان کار و عمل واقعی در فرانسه زمانیکه ستاد و خود رجوی نبودند که کارها را انجام داده و تصمیمات را بگیرند، بشدت با وی به تضاد خورد و گیوتین تصفیه مسعود رجوی بر گردنش نشست و از مسئول اولی عزل و به عراق بازگردانده شد و مهوش سپهری بجای او نشانده شد و تقریبا چند سالی معلق ماند. شدت تضاد اروانی با عضدانلو به حدی آشکار و عیان بود که بنده مجبور شدم در پاریس نامه ای بنویسم و به مریم رجوی بدهم مبنی بر اینکه “بنظر میرسد که دیگر فهمیه اروانی نفر سوم تشکیلات نیست”.

مسعود رجوی که اساسا تا این تاریخ موضوع و حتی کلمه “انتخابات” برایش مانند جن و بسم الله بود و اگر کسی حرف از انتخابات میزد باید حداقل بلحاظ سیاسی و ایدئولژیک اعدام میشد و یا حداقل خود را به رژیم و یا امپریالیزم تسلیم میکرد چون “انتخابات” در نظر مسعود رجوی یعنی کفر مطلق، یعنی نفی حاکمیت ملطقه او و دارای مارک ” بورژوازی ضد انقلاب و امپریالیسم”  و درخواست کننده “انتخابات” دشمن رجوی و دیکتاتوری و توتالیتریزم اوست.

چون حریم تمام گزینشها بطور مطلق متعلق به رجوی بود. و همه انتخابها را بدون استثناء رجوی خودش انجام میداد و بقیه باید فقط و فقط و فقط کف زده و تائید میکردند. تنها حقی که رجوی برای بقیه در امر انتخاباتش قائل بود، حق درک و فهم انتخابهای رجوی و ارتقاء ایدئولژیک ناشی از درک آن بود. یعنی شما فقط حق داشتی با پس زدن همه تناقضات وحشتناکی که انتخابهای رجوی داشت و برای همه تولید میکرد میگفتی که با فهم این انتخاب رجوی من از زمین به آسمان هفتم پرتاب شدم!!!! و ارتقاء یافتم!!!! هرگونه نظر دادن در مورد انتخاب کسی و مسئولی در فرقه رجوی یعنی بالاترین توهین به رجوی و رهبری خداگونه او تلقی میشد که بالاترین مجازاتها را داشت.

وقتی رجوی با چنین وضعیتی روبرو شد که انتساب فهمیه اروانی آنگونه که انتظار میرفت مانند مریم رجوی خودش را به مسعود رجوی هدیه نکرد، و اطاعت پذیر مطلق نبود و مهمتر اینکه به تصمیمات رجویها ایراد میگرفت، اجبارا باید حذف و تصفیه میشد. بنابراین رجوی بفکر چاره افتاد که اگربخواهد اروانی را که حسابی آنتنی کرده بود بردارد تمام داستانهای دروغین انفجار و شکوفایی ایدئولژیک و …برباد خواهد رفت. بنابراین این گرگ و شیادی حیله گر در انتخاب شهرزاد حاج سید جوادی بجانشینی اروانی مطرح کرد که اساسا این سمت “دوره ای بوده است” و بر اساس انتخابات است!!!!!!!!!!! در صورتیکه حتی تغییر وضعیت یک عضو ساده نیز انتسابی و مطلقا حرف از انتخاب نیست. با اینکار رجوی با یک تیر دو هدف را زد، اولا حذف اروانی را طبیعی جلوه داد و در ثانی نان دروغین انتخابات در سازمان را میخورد. و شو های انتخابات در سالنهای بزرگ اشرف راه میانداخت و آنتنی میکرد.

سقوط شهرزاد حاج سید جوادی بدنبال فهمیه اروانی

یکی دیگر از زنانی که بشدت مسئله دار شده بود خانم شهرزاد حاج سید جوادی (زن برادر مریم عضدانلو، محمود) بود که او نیز دقیقا دچار تناقضات وحشتناک بی محتوایی مریم رجوی در جایگاه پوشالی انتصابی توسط مسعود رجوی شده بود و تا سالها به رده هوادار (پائین ترین رده در تشکیلات) تنزل یافت بویژه که شهرزاد بخوبی دوران و سابقه سراسر مبارزه!!! مریم رجوی را قبل از انقلاب بخوبی خبر داشت. و دروغهای رجوی در مورد مریم عضدانلو اساسا در او کارگرنبود. البته محمود عضدانلو (همسر شهرزاد) که مخالف تمام عیار کودتای انقلاب ایدئولژیک و سابقه تراشی برای خواهرش بود نیز ابتدا به رده مسئول نهاد و سپس عضو ساده تشریفاتی تنزل داده شد.
بنابراین شکستهای متوالی رجوی در تولید مسئول اولهای پوشالی برای نشان دادن رشد ایدئولژیک سازمان از طریق انفجار اتمی انرژیهای زنان و خواهران فرقه  یکی بعد از دیگری نه تنها با شکست مفتضحانه ای روبرو میشد بلکه مخالفین اصلی آن بودند. و او را مجبور نمود که دروغ انتخابی بودن و دو ساله بودن دوره هر مسئول اول را عنوان کند. ضمنا هیچکدام نمیتوانستند بیشتر از دوسال زیر دست مریم رجوی کار کنند.

دلایل کاندیداتور مریم عضدانلو برای مجلس

در ضمن اعلام کاندیداتوری مریم رجوی در جریان انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی در ایران به زعم فرقه رجوی که محصول و فرآیند پختگی تشکیلاتی و ایدئولوژیکی او در سازمان است و یا باید باشد، فقط و فقط به این دلیل بود که رجوی از میان زنان آن زمان اتفاقا بی محتواترین و بی سابقه ترین و مطمئن ترین بدلیل همسر مهدی ابریشمچی بودن که قادر نخواهد بود این اسم و رسم کاندید سازمان بودن را بعدا بر سر رجوی بکوبد بود که انتخاب نموده بود. چون بزرگترین مشغله ذهنی رجوی در تشکیلات این بود که مسئولی سرکشی کند و بخواهد جدا شود. این مسئله نود درصد عملکردهای رجوی در تشکیلات، در سرکوب، در انتخاب افراد، در مزدور خواندن، در خلع رده کردن، و در یک کلام خیمه عمود نظام تشکیلاتی رجوی بوده است. ما مسئولین نیز بالاترین شکست و خطایمان این بود که عضوی از سازمان قبل از اینکه بخواهد معترض و منتقد شود و یا اعلام و درخواست خروج بدهد و یا فرار کند نتوانیم تشخیص دهیم و عضو منتقد در ترک سازمان و یا طرح انتقاد پیشدستی کند. که در اینصورت مسئول و فرمانده آن عضو مربوطه مارک بریده مزدور میخورند.

لازم به ذکر است که مسعود رجوی قبل از سی خرداد ۶۴ (قبل از ازدواج با مریم عضدانلو) وی را جهت عمل جراحی روی لثه فوقانی اش که جلوتر از حد معمول بود بهمراه علیرضا باباخانی محافظ خودش به سوئیس اعزام کرد تا برای مسعود رجوی با عمل پلاستیکی زیبا سازی شود. (طبق قانون حاکم بر رهبری!!!! چون جلوبودن لثه عضدانلو تا زمانیکه همسر مهدی بوده  ایرادی نداشته ولی برای بهره برداری رجوی خیر).

فرار مریم رجوی نیز از ایران پس از شروع فاز نظامی به همراه مهدی ابریشم چی و رفتن به کردستان و سپس عراق قبل از تمامی افراد دیگر و متعاقب آن اعزام به پاریس از طریق عراق و در نهایت مسئولیت دفتر مسعود رجوی از دیگر فعالیت های او در سازمان قید شده است. به همین روال او به دلیل قابلیت های منحصر بفرد! به عنوان همردیف مسئول اول سازمان یعنی مسعود رجوی معرفی و در ادامه با استعفا از این مسئولیت به عنوان رئیس جمهور انتصابی شورای ملی مقاومت معرفی شده است.
اینها درست زمانی استکه مریم عضدانلو که به سیاق مسعود رجوی درجه همردیفی با رهبری جهان اسلام را برشانه اش گذاشته شده هنوز نمیتواند قرآن بخواند!!! هنوز سرسوزنی از اسلام و فلسفه و تاریخ و تاریخ اسلام و سنت و نهجه البلاغه و استراتژی و نظامت و سیاست و هر آنچه که لازمه این نام و نشان پوشالی است را در حد صفر داراست.

مریم عضدانلو از زبان زنان فرقه رجوی 

مریم رجوی تا سالها بعد حتی در عراق نیز در تمامی نشستها فقط و فقط در کنار مسعود رجوی می نشست و بقول یکی از زنان عضو بصورت دکور بود وهیچ حق اظهار نظر نداشت. و حدود پنج تا شش سال بعد بود که اولین بار در میان بهت و حیرت همگان در نشست رجوی یک آیه از قرآن را از رو خواند که نگاههای معنی دار همگان را برانگیخت. طی نشستهایی که عضدانلو کنار مسعود رجوی ظاهر میشد زنان بسیاری علنا پشت میکرفون حاضر شده و نقش “دکوری” مریم عضدانلو را متذکر میشدند و در مقابل گزافه گویی های رجوی که او را سیده النساء العالمین، مریم رهایی امانت بزرگ خلق… نامیدن و با مریم عذرا مقایسه کردن و مریم پاک رهایی خواندن و بالاتر از دختران و زنان پیامبر قراردادن دست به اعتراض اما محترمانه میزدند. که خشم رجوی را بشدت بر میانگیخت. البته این زنان تحت عنوان “برادر تناقض ما این است که این مریم رجوی مانند مانکنها و بعنوان دکور فقط کنار شما ظاهر میشود” اعتراض خود را عنوان میکردند. این عین کلماتی بوده که همان زنان که قرار بوده رها شوند بر زبان میاوردند. طوری که مسعود رجوی مجبور شد مهوش سپهری چماقدار خود را به صحنه بفرستد و با رکیگترین فحشها به زنان از اینکه “مریم میتواند این لباس های فاخر را بپوشد و مسئله دار نمیشود ولی اگر شما …. لباس فاخری بتن کنید فورا بفکر شوهر کردن میافتید…. ” دفاع کرده و زنان را وادار به سکوت میکرد.

علیرغم همه  اینها وقوع انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین ظاهرا نقطه عطف ارتقاء کیفی مریم عضدانلو به عنوان بالاترین مرجع تشکیلاتی و در کنار مسعود رجوی و سپس ازدواج ایدئولوژیک او و حائل شدن میان مسعود و اعضای سازمان به مفهوم صالح ترین عنصرایدئولوژیکی – سیاسی – تشکیلاتی مجاهدین جایگاه ویژه و منحصری به او بخشیده است. به قولی مریم قجر عضدانلو به واسطه ای برای وصل شدن به مسعود تبدیل شده است. و از آن تاریخ تا اکنون به عنوان مسئول اول فرقه و ریاست جمهورمنتخب انتصابی و مشخصا پس از آخرین فرار و (مخفی- مرحوم) شدن مسعود رجوی  مسئولیت راهبردی فرقه رجوی را بعنوان ویترین این تشکیلات بعهده دارد. در سراسر این سابقه و تاریخ مبارزاتی تراشی یک جانبه ظاهرا با زنی مواجه هستیم که قابلیت و پتانسیل قرار گرفتن در کنار رهبری سازمان و بعضا جایگزینی زنان مجاهد یعنی اشرف ربیعی را دارد. تا جایی که مریم عضدانلو نه یک زن سازمانی که مشخصا به هست و نیست و مکانیزم ادامه حیات مجاهدین  تبدیل می شود. هر عنصر مجاهدی الزاما برای مجاهد شدن راهی جز کسب مشروعیت از او ندارد.

تنها از افتادن به پای او است که می توان به مدارج بالاتر یعنی فهم و ذوب تمام و کمال در مسعود رجوی (ولی فقیه و خلیفه مسلمین جهان، امام زمان) نائل گردید. فرایند همه دانسته ها و فهم و موقعیت او در فرقه رجوی به نوعی به نقطه کانونی وصل تبدیل می شود. اطلاق ایدئولوژی مریم بخودی خود قائم بودن ارزش های فردی او را مورد تاکید قرار می دهد. مضاف بر اینکه خود نیز اذعان می دارد این همه در گرو درک و فهم رهبر فرقه یعنی مسعود رجوی است.
این به نعل و میخ زدن و نقش دوگانه مریم در ایدئولوژیزه کردن مناسبات فرقه رجوی از بالاترین سطوح تا پائین ترین سطوح تشکیلاتی در نوع خود علاوه بر پارادوکسیکال بودن موقعیت او، اما به هر حال نشان از این می دهد که او نزدیک ترین و مستحیل ترین عنصر تشکیلاتی در رهبری ایدئولوژیکی فرقه است. و تمامی مقدس سازی مریم جهت سوء استفاده های خود مسعود رجوی است. در نشریه مجاهدی شماره ۳۱۸ میتوان خواند که

«««پس از دوهزار و اندی حکومت شاه و شیخ، حالا قرارگرفتن به حق مریم تابناک رهایی بر تارک تاریخی ایران، مبارک باد»»»

کوبلز نیز این گزافه گویی های مسخره “که توهینی است به ایرانیان را” در هیچ یک از سخنرانیهایش در مورد هیتلر نداشته است. و در ادامه دستور به خاک و خون افتادن مجاهدین برای بردن امانت مردم ایران به ایران را با دجالگری خاص خودش صادر میکند:
«««برای رساندن این امانت بزرگ ملت و تاریخ ایران به تهران به پایتخت شیر و خورشید با همه مجاهدان و رزم آوران آزادی در میدان نبرد تا نفر آخر در خاک و خون خودمان می افتیم و به شهادت می رسیم و یا او را پیروزمندانه به تهران می بریم. هیچ تنگه یی، هیچ کوه و دشت و دریایی ولو که به هفت دریای دیگر خون نیاز باشد نبایستی مانع رسیدن سیمرغ به مقصدش گردد (مسعود رجوی نشریه مجاهد ۳۱۸ص ۲۱ سال ۱۳۷۲) »»»

علت مدیریت امر همخوابگی مسعود رجوی با زنان مجاهد توسط مریم عضدانلو 

آنچه که مسعود رجوی از روز اول یعنی اسفند ۱۳۶۳ در نشست معروف به اقرار در مقر اورسورواز  پاریس (شروع فرایند کودتا و تبدیل تشکل رجوی به فرقه )  آشکارا بعنوان تم اصلی بحث انقلاب ایدئولژیک بیان کرد این بود که::
“من مریم رجوی را از مهدی ابریشمچی بُر زده ام”
و ما به دلیل صداقت خودمان در آن جلسه ننگین نه میتوانستیم باور کنیم و نه میخواستیم باور کنیم که یک جنبش سیاسی  با اینهمه خونی که بدست همین رهبری و سیاستهایش ریخته شده و خودش به امن اروپا فرار کرده میتواند تا این حد فاسد باشد. ”  ولی مسعود رجوی اصرار داشت که:

»»  همه شما مجاهدین باید این حقیقت را پذیرفته و باز هم به رهبری من علیرغم این ننگ اخلاقی و مبارزاتیکه مرتکب شده ام صحه بگذارید.  مریم عضدانلو نیز بدلیل اینکه خودش را به من هدیه کرده است بیانگر این است که اولا او رهبری عقیدتی (امام زمان) که بنده باشم را برای شما و خلق ایران کشف کرده است ثانیا او تنها کسی بوده که با هدیه کردن خودش بمن در من ذوب شدن پس لیاقت رسیدن به  سطح همردیف رهبری را یافته است. ««

توجه کنید که اصل و اساس و تنها دلیل جهش موشک گونه مریم رجوی از یک عضو ساده به سطح رهبری یک جنبش هدیه خودش به مسعود رجوی بوده (زمانیکه همسر داشته، و بعلاوه اینکه او عاشق رهبری هم بوده است)

اما از آنجا که گفته میشد همه شما باید همانند او رهبری (امام زمان بودن مسعود رجوی) را قبول کنید، همه ما دچار این شبهه بودیم که ما چگونه خودمان را به مسعود رجوی هدیه کنیم؟!!! و یا زنان مجاهد که نیز باید پا جای پای مریم رجوی بگذارند؟!!! که بسیار بسیار شنیع و غیر قابل فهم و … بود، بویژه که هنوز از ضرفه مغزی همین حد از مزخرفات مسعود رجوی مغز همه ما در دهانمان بود و خون گریه میکردیم، مسعود رجوی قضیه را اینگونه جمع کرد که :

»»اینکاری که مریم عضدانلو کرده فقط مختص همین واقعه و همین مورد خاص است و قابل تکرار برای بقیه شما ها نیست!!!««

بعداز این واقعه سازمان به عراق رفت و با تهاجمات نظامیکه صدام علیه مرزهای ایران تحت نام ارتش آزادیبخش میکرد، مسعود رجوی فکر میکرد نانش در روغن است. تا اینکه در عملیات فروغ ۱۳۶۷دوباره ضربه مشابهی مانند ضربه سالهای اول ۱۳۶۰ به تشکیلات او خورد و نانش آجر شد. که دوباره فیلش یاد هندوستان انقلاب ایدئولژیک و ادامه آن افتاد.
 
ولی اینبار دیگر مریم رجوی نبود که باید رهبری را کشف میکرد. بلکه نوبت بقیه بود که باید پا جای پای مریم عضدانلو میگذاشتند. طبعا مردان که نمیتوانستند خودشان را به مسعود رجوی هدیه کنند!!!!!! چون…. در ثانی مردان اساسا موضوع و سوژه حذف بودند. بلکه  این زنان بودند که باید خودشان را به مسعود رجوی هدیه میکردند.
 
ولی این وسط یک مشکل عمده وجود داشت و آن حضور “به قول معروف سبیل گفتهایی تحت نام” شوهران زنان مجاهد بود که با وجود آنها  اینکار عملی نبود.
 
بنابراین  باید اول این مانع کنار میرفت یعنی طلاق ها جاری میشد و زنان را از شوهرانشان جدا میکرد تا بعد بتوانند با کمک مریم رجوی این زنان خودشان را به مسعود رجوی هدیه کنند.  و آنگونه که مریم رجوی در توجیه زنان برای فریب آنها جهت همخوابگی با مسعود ارائه میکرد،این بود که، همانند مریم عضدانلو تبدیل به مریم رجوی شوند و انرژی آنها فوران کند و به سطح رهبری برسند. و این تنها و تنها با رفتن همان راهی ممکن بود که مریم عضدانلو طی کرده بود.
 
صدها بار مسعود و مریم رجوی و مهدی ابریشمچی علنا به مردان میگفتند که مسعود با همسران شما همخوابگی میکند ولی ما باور نمیکردیم.
 
حتی زنانیکه توسط مریم رجوی برای همخوابگی با چک لیست بلند بالایی برای همخوابگی با رهبری عقیدتی!!! آماده سازی شده بودند (که شرم دارم بنویسم) و در رختخواب منتظر امام زمان بودند وحتی تا قبل از اینکه عملِ…. انجام شود باورشان نمیشد که مسئله جدی است. ولی بعد از عمل …. بود که تازه بخود آمده و باورشان میشد که مسعود رجوی واقعا از سال ۱۳۶۳ همین را در سر داشته، برنامه ریزی کره و به انجام رسانده.
گردن بنده در گرو حقیقت بودن این مسئله است.
والسلام
داود باقروند ارشد
بهمن ماه ۱۳۹۵

تذکر ضروری : 

البته گذشته از خامی و صداقت ما و گرگ صفتی مسعود رجوی و مریم عضدانلو یک مسئله نیز به فریب و باور نکردن مسئله تا لحظه بعد از عمل کمک میکرد. و آن این بود که رجوی هزاران بار بلوف زده بود. مثلا برای فرستادن افراد به اروپا برای ماموریت، نشست میگذاشت و میگفت همه کسانیکه پاسپورت پناهندگی دارند اگر واقعا انقلابی هستند بیایند نامه بنویسند و وکالت تام بدهند که پناهندگیشان را در اروپا پس بگیریم تا اگر فردا جدا شدند و خواستند نتوانند آنجا بروند. از این طریق میخواست کسانیکه حاضر نیستند پناهندگی را پس بدهند را شناسایی کند …..و بعد آنها را میبرد زیر هشت. البته همه بعدا میفهمیدند که اینکار یک تست از نظر رجوی ایدئولژیک بوده است  و پس دادن پناهندگی ای در کار نبوده است.  بسیاری از زنان هم باور نمیکردند که واقعا همخوابگی در کار است تا اینکه….
به همین دلیل بود که در قسمت اول اشاره شده که باید اول رجوی و رفتار شناسی او را شناخت تا این میزان از حیوانیت درونی او در کسب قدرت و خود شیفتگی و امام زمان بودن و شیفتگی او به هیتلر و استالین و … را درک کرد تا حقایقی که از زبان جداشدگان چه مجاهد چه شواریی را درک و هضم نمود.

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28441

مریم رجوی (قجر عضدانلو) کیست؟ قسمت دوم

MEK_Maryam_Rajavi_History_3داوود باقروند ارشد، نه به تروریسم و فرقه ها، دوازدهم فوریه ۲۰۱۷:… مریم عضدانلو متولد تهران سال ۱۳۳۲ است و از بقایای خانواده قاجار میباشد. برادر بزرگ او محمود عضدانلو از اعضای سازمان بود که در سال ۱۳۵۰ دستگیر شد و چند سالی زندان بود و بعداً هم آزاد شد. خواهر دیگری داشت به نام نرگس عضدانلو که کمتر در اسناد و نوشته های سازمانی نامی از او می آید … 

پارلمان اروپا مجاهدین خلق فرقه رجویشرکت وافشای فرقه رجوی (مجاهدین خلق) در جلسه پارلمان اروپا توسط آقایان رضا صادقی و داوود ارشد

لینک به منبع

مریم رجوی (قجر عضدانلو) کیست؟ قسمت دوم

بقلم: داود ارشد عضو عالیرتبه سابق مجاهدین و “شو”رای ملی مقاومت

آیا شعارهای چپ دادن کافی است؟
در اینجا مایلم بخشی از سخنرانی گوبلز آنهم در جمع اعضای حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان را جهت روشن شدن اذهان بعضی شیفتگان ولایت رجوی چه آنها که گرفتار “شورا”ی آن بودند و هستند، چه آنها که در آلبانی و … گرفتارند و چه آنها که بعد از جدا شدن نیز هنوز توان دل کندن از سوپرچپ نمایی های دروغین او را ندارند و آنها که در گردش جاذبه ای بدور رجوی هنوز در ترس از خوردن مارک به دادن همان شعارهای دروغین و عوامفریبانه که رجوی سی سال است مشغول آن است، ادامه میدهند و حاضر نیستند از تجارب فاجعه آمیز گذشته نوعِ پول پوت، استالین، هیتلر، کره شمالی که رجوی از خود بجای گذاشته درس بگیرند و اینکه چرا ما که مسعود ومریم رجوی را طی بیش از سه دهه از نزدیک تجربه کرده ایم، اصرار داریم و تاکید میکنیم نه تنها باید همه جنایات رجوی که در پس پرده آهنین انقلابی نمایی و سوپر چپ زدن ها و صدها هزار شهید اعدامی کذایی و رنجها و خونها و مبارزات در بوق دمیده شده!!!! مخفی شده افشا شود بلکه برای نسل حاضر و نسلهای آینده روشن گردد که در پس تمامی سوپر چپ زدنهای رجوی چه هیولایی مخفی بوده است و شعارهای چپ نمایانه دادن کافی نیست، زمانیکه در عمل حتی درمورد خودیها،  دیکتاتوری و مشت آهنین (اشاره به تهدید کردن مخالفین توسط رجوی در جلسه عمومی کل تشکیلات درعراق) اعمال میکنی، مخالفین خودی و غیر خودی را میگیری، میبندی، شکنجه میکنی، و سربنیست میکنی، خود را همانند ابوبکرالبغدادی خلیفه مسلمین میدانی، امام زمان بازی درمیآوری، مطلقا ضد دمکراسی و همزیستی و تعامل با دگراندیشان هستی، هیچ کس و فکر و اندیشه ای را غیر از خودت قبول نداری و برای لاپوشانی نه دم خروس بلکه دم دایناسوری توتالیتریسم هیتلریت را با فقط به خدا!!!! پاسخگو بودن میخواهی بپوشانی یعنی چه؟ و خود میتوانید قضاوت کنید که دکتر گوبلز همانند رجوی قبل از شروع جنگ جهانی آیا از رجوی “چپ” تر بوده است یا خیر؟

گوبلز : این درست نیست که بعضی کشور ها از استثمار ملل دیگر ارتزاق کنند

۱۷ ژانویه سال ۱۹۳۶ (سه سال پیش از آغاز جنگ جهانی دوم) دکتر ژوزف گوبلز وزیر تبلیغات دولت هیتلر در اجتماع بیش

گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر

از ۱۸ هزار تن از اعضای حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان (نازی) گفت که تنها هنر بعضی دولتها استثمار ملل دیگر و ارتزاق از این راه و آقایی کردن بر همان ملل و تحت انقیاد نگهداشتن آنها است. داد و ستد عادی با این ملل تحت سلطه هم باید با تصویب قبلی استعمار گران انجام شود… اربابها (قدرتهای استعمارگر) دولتهای تحت سلطه خود را تو سری خور و در حالت ضعف نگهمیدارند تا سرکش نشوند و حق خود را نخواهند. در کشورهای تحت سلطه، دولتها از مردمشان جدا هستند و سلطه گران هم ادامه این وضعیت را می خواهند و می کوشند که مردم این کشورها از آن چه که روی می دهد و حقایق پیرامون خود آگاه نشوند و حق خود را مطالبه نکنند و …. دولت آلمان این نظم را رد می کند و چون نیاز به مواد خام دارد؛ راهی ندارد جز این که به این استثمار و استضعاف پایان دهد. ما از لحاظ قدرت نظامی و ظرفیت صنعتی چیزی از این استثمار گران کم نداریم که نمی توانیم با پول خرید کنیم و آنها به مفت می برند و مانع از خرید ما می شوند . این وضعیت در این دوران قابل تحمل نیست و ما ادامه آن را نمی پذیریم و …. »»»

نشریه شماره ۱۰ مجاهد آبان ۱۳۵۸

مریم رجوی کیست؟ مجاهدین خلق فرقه رجوی

سمت راست مسعود رجوی بدنبال سرنگونی شاه اصلی “آمریکاست”. سمت چپ معترف است که هنر شعارهای گوش خراش دادن نیست. شاه اصلی کجا و در دامن جولیانی و ترامپ و ترکی الفیصل .خزیدن کجا!! (عکسها درست درج نشده اند – ایران اینترلینک)
 
تشابه محتوایی یا تصادفی؟

اتفاقا اولین ارودگاههای نازیها که در سال ۱۹۳۴ بنام داخوا Dachaw راه اندازی شد از رهبران و فعالین اتحادیه های همان کارگران آلمان پر شدند. همانگونه که اولین زندانها و شکنجه گاههای رجوی برای همان مجاهدین قهرمان آزادی و دمکراسی آنهم در پایتخت و مدینه فاصله رجوی “پادگان اشرف” و تحت حمایت کامل صدام دیکتاتور عراق دایر و پر شدند!!

بله رجوی همچنین مانند هیتلر از قانون Führerprinzip  یا“leader principle”  یا (قوانین خاص حاکم بر رهبری “رهبری خاص الخاص رجوی”) که در حزب نازی حاکم بود بعنوان برتری “خداگونه رهبری” / “جنس متعالی رهبر و بر تر از دیگران!” / فوق انسان بودن او! و فرای همه قوانین بودن رهبر استفاده میکرد. اگر بخاطر داشته باشید این اصل را از همان اولین روزهای کودتای تحت نام انقلاب ایدئولژیک سال ۱۳۶۴عنوان کرد که، “اینکار(طلاق و ازدواج) منطبق بر قانون خاص حاکم بر رهبری است” و به بقیه مجاهدین نمیشود تامیم داد. ولی وقتی قافیه تنگ شد در سال ۱۳۷۸ به همه تامیم داد. رهبری رجوی حتی از هیتلر هم ویژه تر بود و جائیکه هیتلر به رهبر خواندن خودش اکتفا میکرد ولی رجوی میگفت رهبری خاص الخاص. یعنی شاه شاهان، شاهنشاه!!! بعدها این امر محور اصلی و مهمات سلاح کشتار جمعی دمکراسی و اعمال دیکتاتوری او با کمک مریم رجوی در تشکیلات بود. رجوی تا میتوانست در بازی با کلمات خودش را به عرش میبرد تا از عذابِ کرده ها و عقوبت آنها فرار کند.

سوابق مریم عضدانلو

مریم عضدانلو متولد تهران سال ۱۳۳۲ است و از بقایای خانواده قاجار میباشد. برادر بزرگ او محمود عضدانلو از اعضای سازمان بود که در سال ۱۳۵۰ دستگیر شد و چند سالی زندان بود و بعداً هم آزاد شد. خواهر دیگری داشت به نام نرگس عضدانلو که کمتر در اسناد و نوشته های سازمانی نامی از او می آید، نرگس بعد از آغاز مبارزه مسلحانه در سال ۱۳۵۰ در حالی که از مریم بزرگ تر بود به سازمان و تیم های عملیاتی پیوست، تیم های عملیاتی چریکی در زمان شاه. در ماجرای مارکسیت شدن فرقه رجوی در سال ۱۳۵۴ نرگس مارکسیست شد و بعدها در درگیری های قبل از انقلاب با پلیس کشته شد. مسعود رجوی همانند دستگاههای بغایت عقب افتاده و قرون وسطایی و مرتجع در ترس و وحشت از دگر اندیشان و مارکسیستها، هیچگاه از اینکه خواهر بزرگتر مریم رجوی “مارکسیست” بوده حرفی نمیزند!!!

مریم رجوی کیست؟ مجاهدین خلق فرقه رجوی

تلاش رجوی برای همردیف بنیانگذاران نشاندادن مریم عضدانلو

تشکیلات فرقه رجوی از مریم رجوی از جایگاه و قابلیت های فردی و تشکیلاتی اش چنان سخن میگوید و این ذهنیت را دامن می زند و آنگونه دروغپردازی  میکند که انگار از اعضای قدیمی و بنیانگذارو باسابقه مجاهدین بوده که سابقه فعالیت های سیاسی او آن گونه که رجوی ادعا می کند، به اواخر دهه ۴۰ بر می گردد. دوره ای که مریم رجوی یک دانش آموز بیشتر نبوده است. درصورتیکه بدورغ گفته میشود مریم رجوی در زمان شاه به هسته های پراکنده سازمان وصل و تا زمان انشعاب ایدئولوژیک در سال ۱۳۵۴ او یک عضو رسمی سازمان بوده ولی با حفظ مواضع شاخه به فعالیت های تشکیلاتی خود را ادامه داده است. در ادامه سابقه تراشی برای مریم رجوی برایش مینویسند

“در آستانه پیروزی انقلاب وی مسئول شاخه دانشجویی در سازمان بوده و در همین زمان با مهدی ابریشم چی ازدواج کرده است”.

کم و بیش هم اشاره می شود که ایشان خواهر محمود عضدانلو از اعضای باسابقه سازمان و خواهر نرگش عضدانلو است. در زیر به حقایق همین نوشته های سراسر کذب فرقه رجوی از سایت خود آنها اشاره میکنیم.

حقایق سابقه مریم عضدانلو از زبان سایت رسمی فرقه رجوی

مریم رجوی کیست؟ مجاهدین خلق فرقه رجویسایت شخصی مریم رجوی  دروغها و پرونده مبارزاتی ساختن در زندگینامه او را به آشکارترین شکل نشان میدهد. در زیر تیتر سوابق مشعشع ایشان با دوره زمانی آن آمده است.
««فعالیت‌های سیاسی
• از مسئولان جنبش دانشجویی وابسته به مجاهدین علیه رژیم شاه طی سال‌های (۱۳۵۲تا۱۳۵۷)
• از مسئولان بخش اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران (۱۳۵۸تا۱۳۶۰)
• کاندیدای نمایندگی مجلس (۱۳۵۹)
• همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین (۱۳۶۴تا۱۳۶۸)
• مسئول اول مجاهدین (۱۳۶۸تا۱۳۷۲)
• رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، پارلمان در تبعید (۱۳۷۲)»»
بلافاصله در زیر اطلاعات و سابقه تراشیهای کاذب فوق، مشروح زندگینامه مبارزاتی مریم رجوی در همان صفحه آمده استکه:
 
تولد و جوانی

مریم رجوی در یک خانواده متوسط در تهران متولد شد. یکی از برادران وی، محمود، از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین است که در دوران شاه یک زندانی‌سیاسی بود.
خواهر بزرگتر وی نرگس در سال ۱۳۵۴، در زمان شاه به‌دست مأموران ساواک کشته شد. خواهر دیگر وی معصومه که دانشجوی مهندسی صنایع بود، در سال ۱۳۶۱ به‌دست رژیم ملایان دستگیر، و در حالی که باردار بود، بعد از شکنجه‌های فراوان، اعدام شد.
رجوی از نوجوانی به سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست و پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، یکی از کاندیداهای مجاهدین در تهران برای اولین انتخابات مجلس در سال ۱۳۵۸ بود. اما با تقلب‌های گسترده رژیم نوپای بنیادگرا، هیچ‌یک از اعضای اپوزیسیون به مجلس راه نیافتند. با این همه، رجوی بیش از ۲۵۰ هزار رأی را به‌خود اختصاص داد.»»

توجه کنید که وقتی قرار میشود، تابلو بسیار بزرگ “کل مــــبارزات و فــرمـــاندهی جنبش دانشجویی در زمان شاهِ مریم عضدانلو” یعنی:

 از مسئولان جنبش دانشجویی وابسته به مجاهدین علیه رژیم شاه طی سال‌های (۱۳۵۲تا۱۳۵۷)و از مسئولین بخش اجتماعی سازمان (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰)

تشریح گردد، از آنجا که یک تاکتیک گوبلزی است و کلا دروغ است و مهمتر اینکه صدها شاهد دردرون و  بیرون تشکیلات، همکلاسیها، اقوام و مردم ایران … هستند که خوشبختانه هنوز زنده میباشند و بویژه افرادی همچون خانم عذرا علوی طالقانی، محمد علی توحیدی، شهرزاد صدر حاج سید جوادی، راضیه کرمانشاهی (همسر عباس داوری) و… از نزدیک در همان دوران ۱۳۵۲ الی ۱۳۵۸ هرچه تلاش کرده بودند که مریم رجوی را از دیسکوهای تهران جمع و جور کرده بسمت سیاست و نه حتی مبارزه سوق دهند نشده، هنوز در درون تشکیلات حضور دارند، تنها و تنها مجبور میشوند به گفتن اینکه

“از نوجوانی به سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست”

اکتفا کنند و بلافاصله آنرا به کاندیداتوریش برای مجلس وصل نماید. یعنی یک کلام هم حرفی برای زدن از فعالیتهای وی از سال ۱۳۵۲ الی ۱۳۶۰ جز کاندیداتوری را نتوانسته اند بگنجانند. ادامه سابقه تراشی برای یک اسب لنگ:

سایت همبستگی فرقه رجوی نوشته:

مریم رجوی در سال ۱۹۵۲ در تهران متولد شد و برخواسته از طبقه متوسط است. در دانشگاه ”صنعتی شریف“ ایران درس خوانده و تا فارغ التحصیل شدن از این دانشگاه، جنبش های دانشجویی بر علیه رژیم را در آن رهبری کرده است.
…. به فرمان ”پهلوی“ شاه ایران نرگس خواهر او اعدام شد که همین امر او را به کامل کردن مبارزه اش با رژیم ایران ترغیب کرد.  »» پیدا کنید کامل کردن مبارزه را.

سایت ویکیپیدیا فارسی نوشته:

مریم رجوی قبل از انقلاب سابقه فعالیت با مجاهدین، یا سابقه دستگیری نداشت. یکی دو ماه بعد از پیروزی انقلاب (۱۳۵۷) به سازمان مجاهدین پیوست و فعالیت خود را در بخش اجتماعی سازمان مجاهدین آغاز نمود.
 
اسب لنگ را هرچقدر هم که نعلهای طلایی برایش بتراشند، لنگ میزند و کمکی به لنگ بودنش نمیکند.

شوهردادن مریم عضدانلو توسط مسعود رجوی در فاز سیاسی

مریم رجوی کیست؟ مجاهدین خلق فرقه رجوی

مسعود رجوی با دروغ بافی و دجالگری چنان از مریم حرف میزند که انگار وی از نوادر تاریخ و امامان و حتی او را هزاران بار مترادف مریم مقدس مادر عیسی مسیح میخواند. زنان مجاهد را مجبور میکند که غذای باقی مانده او را تبرک کنند!!!! در صورتیکه بعد از انقلاب و نجات مسعود رجوی از زندان توسط مردم، به اعضای از زندان آزاد شده دستور داد که “خواهران و اقوام  اعضای سازمان را بیابند. رجوی خودش با اشرف رجوی ازدواج کرد. مجبور بود که بقیه را هم زن بدهد. در همین راستا ماموریت اعضای رها شده از زندان، شکار دختران نزدیکان سازمان بود. مریم عضدانلو نیز در همین کادر در تور سازمان افتاد.

مسعود رجوی ابتدا مریم عضدانلو را برای یکی از اعضای سازمان بنام محمد امام (زمانیکه بنده مسئول شاخه پاکستان سازمان بودم وی مسئول شاخه امارات متحده بود)  اما از آنجا که محمد امام فردی با سابقه زندان شاه داشت وقتی مریم رجوی و ظاهر و بی سابقه گی و اینکه هیچ شباهتی به مجاهدین نداشته را دیده بود از ازدواج با او امتناع ورزیده بود. محمد امام که سالها باهم همکار بودیم تعریف میکرد که:

“آنزمان برای ما که از زندان آزاد شده بودیم ازدواج با این تیپ آدمها مانند فحش بود و مسعود میخواست که مریم را به من بیندازد، چون خواهر محمود بوده” و ادامه میداد که “من نفر سوم بودم که او را رد کرده بودم”. طوری که مریم رجوی را به هرکس که معرفی میکردند قبول نمیکرده است تا اینکه به مهدی ابریشمچی بصورت تشکیلاتی ابلاغ میشود و مجبور میشود بپذیرد.
MEK_Maryam_Rajavi_History_5

این مسئله آنقدر برجسته و مطرح بود که رجوی صدها بار بعد از انقلاب ایدئولژیک در نشستهای ما به محمد امام با اشاره به مریم میگفت: “خوشگله نه، حالا افسوس نمیخوری که قبول نمیکردی؟” البته در فاز سیاسی مریم عضدانلو هنوز جراحی پلاستیک روی چهره اش جهت زیبا سازی بمنظور ازدواج با رجوی انجام نشده بود.
 
در همین جریان دختران مادر رضایی را به موسی و علی زرکش داده بود، خواهر حسین کرمانشاهچی را به عباس داوری و خواهر ناصر صادق را به محمد علی جابرزاده و دختر صدر حاج سید جوادی را به محمود عضدانلو….
 
بنابراین اینکه مریم عضدانلو سر سوزنی سابقه مبارزاتی قبل از انقلاب داشته باشد دروغ محض است. و مسعود رجوی مجبور بود برای خفه کردن اعتراضات زنانِ با سابقهِ مبارزاتیِ زمان شاه و هزاران زنی که بعد از انقلاب در صحنه مبارزه سیاسی در اوج فعالیت بودند و حتی سابقه دستگیری و شکنجه در رژیم خمینی را تجربه کرده بودند برای مریم عضدانلو سابقه تراشی کند.
 
ادامه دارد
داود ارشد
عضو عالیرتبه سابق و شورای ملی مقاومت

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28264

براستی مریم رجوی، بقول مسعود رجوی سیده النساء العالمین! و همردیف خودش و بالاتر از مریم عذرا! کیست؟ (۱)ا 

 Massoud Rajavi Mojahedin Khalq MKO MEK NCRI 2داوود باقروند ارشد، نه به تروریسم و فرقه ها، سی ام ژانویه ۲۰۱۷:… مسعود رجوی از شیوه های استالین نیز برای سرکوبی مخالفان و رقیبان خود و از عرش بفرش کشیدن آنها (مانند علی زرکش، جانشین خودش میشود ضد انقلاب و محکوم به اعدام، فرمانده فتح الله قهرمان که او را از فرودگاه تهران به پاریس آورد، میشود مفنگی و ضد انقلاب، دیگری بعنوان شاگرد جلاد، یکی تیر خلاص زن … 

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

لینک به منبع

براستی مریم رجوی

بقول مسعود رجوی

سیده النساء العالمین! و همردیف خودش و  بالاتر از مریم عذرا مادر عیسی مسیح!

کیست؟

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsمریم رجوی و همپالگیهای کرایه ایش

مقدمه:

بنده خانم رجوی را از سال ۱۳۶۳ در اور سورواز فرانسه زمانیکه با مهدی ابریشمچی و عباس داوری و محمد علی جابرزاده هم خانه بودیم میشناسم. بعد از اینکه در اسفند ۱۳۶۳ همردیف مسئول اول فرقه رجوی شد و در نشست های دفتر سیاسی شرکت میکرد و حتی یک اظهار نظر هم قادر نبود بکند مستمرا میدیدم، بعدها در عراق بعضا نفر حفاظت شخصی مریم در ترددات داخل شهری بودم، در بغداد در ساختمان سیفی که مسعود و مریم در طبقه دوم مستقر بودند من در طبقه اول مستقربودم، مدتی فرزندشان اشرف ابریشمچی و محمد فرزند مسعود را با همسرم نگهمیداشتیم، و با مادر ایشان نیز به همین دلیل بسیار دم خور بودم. در لندن حفاظت شخصی او بودم، مترجم مذاکرات با وزارت خارجه انگلیس در زمان حضور در لندن برای شو الزکورت بودم که تماما سید المحدثین که چند سال بود محاکمه و فریز شده بود و اخیرا  دوران محکومیتش تمام شده حرف میزد. در ملاقات با یاسر عرفات حضور داشتم… مستمرا در نشستهایی که مریم رجوی اداره میکرد (هزاران ساعته) حضور داشته ام… عضو “شو”رای ملی مقاومت بوده ام…در جلسات شورا نیز تنها و تنها زمانی حرف میزد که میخواست از رجوی تعریف کند. دیده نشده که بتواند یک بحث سیاسی را پیش ببرد. بجز دادن امار و ارقام جعلی عملیات کاذب نظامی و …از پیش نوشته شده برای خام کردن “شو”رایی ها. در درون تشکیلات فرقه نیز جلسات مغز شویی را اداره میکرد که بدلیل شیوه های یکسان ان که روزانه حداقل یکبار هر عضو فرقه تجربه میکرد هر کدام از اعضا قادر بودند آن نشست ها را اداره کنند. چون عمدتا توهین و فحاشی و فشار گذاشتن بود که مانند شکنجه گران نیازی به علم و دانش نیست بلکه نیاز به کینه و نفرت و حیوانیت دارد.

وی فردیست بسیار قدرت پرست و متقابلا تابع و بنده قدرت. او که همواره خودش را خاک پای علی زرکش و دیگر مسئولین سازمان جا میزد وقتی ورق برگشت و در یک زدو بند تشکیلاتی همسر رجوی شد دشمنی با علی زرکش را با شدت و حدت بیسابقه ای جهت ارضای شهوت قدرت پرستی خودش و همسرش پیشه کرد تا جائیکه مانند دادستانهای جنایتکار سیستم های دیکتاتوری خواستار اشد مجازات “حکم اعدام” برای علی زرکش در محاکمات او شد. وی با همدستی تبهکارانه با مسعود رجوی، علی زرکش را که جنایات انجام شده توسط فرقه رجوی را که بر عهده مسعود رجوی بود را افشا میکرد را حذف تا ضمن فرار دادن رجوی از مجازات عملش، خودش نیز بقدرت برسد.

اما جهت شناخت واقعی و اینکه مریم عضدانلو کیست باید مسعود رجوی را در رفتار شناسی مورد بررسی قرار داد تا فریب یک شیاد و فریبکار بنجل فروش را نخوریم.

مسعود رجوی مجاهدین خلق ایران تروریسم هیتلر

رفتارشناسی رجوی:

مسعود رجوی تنها در زمینه سیاستها، استراتژیها و یا اعتقادش به دمکراسی و آزادی و استقلال خواهیش نبوده که جهت بقدرت رسیدن بطور شگفت انگیزی همه مرزهای دورغ و تحریف و دجالگری و عوام فریبی را در نوردید. بلکه وی در مورد خودش و مریم رجوی که بعنوان جانشین خودش معرفی نموده است پا را بسیار فراتر از معمول گزافه گویی و دروغپردازی، خیال بافی و خرافه پردازی در حد بت پرستانه‏ای گذاشته و با تکیه به فضای دیکتاتوری حاکم بر تشکیلات، اعمال بیخبری، ممنوعیت هر گونه تماس و از دسترس خارج کردن تمامی اطلاعات و اخبار و منابع خبری و تاریخی  یا نبود هیچگونه برخورد آرا چه در بین خود مجاهدین و چه بین مردم و اعضای فرقه اش، چه با سیاسیون اعضای “شو”را… و چه دیگران در همان حداقلهای خارج کشور، تلاش کرد تا میتواند جهت تثبیت کودتای خود با بسخره گرفتن تمامیت شعور انسانی و البته شعور مجاهدین و “شو”رایی ها، درعصر آگاهی و ارتباطات اینترنیتی، تیر دروغ، دجالگری، فریب و تاریک اندیشی را برکمان جعل و جهل جهان هرچه دورتر پرتاب کند.  تا شاید در سبقت گرفتن از هیتلر و استالین دیگر پیشینان این مسیر فاجعه آمیز بتواند موفقتر از آنها برجهان تسلط یافته و کاریکه آنها نتوانستند تمام کنند را تمام کند. به شاخص ها و نمونه های اینگونه عملکردهای رجوی اشاره میکنیم.

الگویهای مسعود رجوی:

مسعود رجوی الگوهایش را از دوتن از مقتدرترین و از نظر او موفق ترین توتالیترهای جهان یعنی استالین و هیتلر میگرفت. رجوی شیفته هیتلر و توان نظامی – تشکیلاتی او بویژه توان برانگیختن اعضای لباس قهوه ای اش یعنی حزب نازی آلمان و… بود. در نشستها همواره مطرح میکرد که او یک نابغه بوده!!! دلیل آنرا نیز توانمندیهای هیتلر ازجمله انتقال ۵۰۰۰ تانک در لشکر کشی از آلمان به مرزهای روسیه و اشغال بخش عمده ای از آن کشور درجریان جنگ جهانی دوم و مهمتر نظم و اطاعت پذیریی مطلق از رهبری هیتلر که در حزب نازی حاکم نموده بود که در نتیجه آن به اعتقاد رجوی راندمان بالایی را در اجرای سیاستهایش میگرفته، عنوان میکرد.

ایران رجوی رجوی ایران شعار مالیخولیایی مجاهدین خلق رویای رجوی از تبدیل ایران به آلمان نازی دیگری با اقتباس از شعار Ein Volk, ein Reich, ein Führer یک ملت، یک میهن یک رهبر

و یا از شیوه های تبلیغاتی یا بهتر بگوئیم پروپاگاندای دکتر جوزف گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر استفاده های زیادی میکرد. رجوی ضمن بکارگیری تبلیغات نازیستی مانند کپی برداری از شعار (یک ملت، یک میهن، یک رهبر Ein Volk, ein Reich, ein Führer ) آلمان هیتلری، شعار (ایران رجوی رجوی ایران) را طراحی و استفاده نمود. در جریان رژه باصطلاح تانکها که در اشرف برگزار شد برای ما که جزء سازماندهندگان بودیم از رژه های آلمان نازی فیلم برای الگو برداری تهیه کرده بود. تا از نظم و انظباط آهنین آن سرمشق بگیریم. جهت نعل وارونه زدن، دروغ گویی، بزرگنمایی،  لفاظی و از فرش به عرش بردن از منطقِ گوبلزیِ “دروغ هرچه بزرگتر باورنکردنش مشکلتر است”، استفاده میکرد. درمورد  خودش و مریم رجوی که عامل سرکوب او و دیوار بلند بین خودش و کل تشکیلات بود همانگونه که آلمان هیتلری از شعار “The Führer is always right یعنی همواره حق با رهبری (مسعود رجوی- آدلف هیتلر) است، که شعار همیشگی مسعود رجوی بوده است و احدی حق نداشت که حتی در ذهنش خدشه ای به این اصل که مسعود اشتباه نمیکند وارد کند بهره برداری میکرد. و اگرمیخواستند دهان کسی را ببندند میگفتند که “رهبری اینرا گفته”، یعنی خفه شو و اعتراضی نکن، همان تاکتیکهای هیتلر در اعمال دیکتاتوری حتی در درون حزب نازی و اگر ادامه میدادی بعنوان “مفسد فی العرض و محارب” سیستم رجوی یعنی “مزدور رژیم” شناخته شده و سر از محاکمات رجوی در میآوردی.

مسعود رجوی از شیوه های استالین نیز برای سرکوبی مخالفان و رقیبان خود و از عرش بفرش کشیدن آنها (مانند علی زرکش، جانشین خودش میشود ضد انقلاب و محکوم به اعدام، فرمانده فتح الله قهرمان که او را از فرودگاه تهران به پاریس آورد، میشود مفنگی و ضد انقلاب، دیگری بعنوان شاگرد جلاد، یکی تیر خلاص زن در اوین، یکی …) با ترور سیاسی با اعتراف گیری زیر شکنجه (از انواع آن) و تشکیل دادگاه و محاکمه با نسبت دادن دروغین آنها به مزدوری و عضویت در گروههای اعدام و تیر خلاص زن در زندانهای رژیم، آنها را شعبه سپاه پاسداران خواندن حتی در داخل اشرف و لیبرتی در مورد اعضای خودش و درمورد اعضای شورای ملی مقاومت و مخالفینی که ربطی به تشکیلات رجوی و یا  “شورا” نداشتند استفاده میکند. رجوی این تاکتیکِهایش را مانند دستگیری و شکنجه و محاکمه دسته جمعی گسترده  (در دو نوبت سال ۱۳۶۳ حدود ۷۵۰نفر و ۱۳۷۴حدود ۱۰۰۰) جهت حذف مخالفین روش «رژیم مال کردن» به بهانه مقابله با توطئه رژیم مینامید بکاربرد که عینا تاکتیک استالین برای نابود کردن مخالفت با خودش بود. طوری که تعداد بسیاری از آنها سرنوشتهای نامعلومی یافتند، از کشته و ناپدید شدن، تحویل زندانهای مخوف ابوغریب صدام شدن، معاوضه شدن با اسیران عراقی با رژیم.  استالین نیز تنها درطی یک «« پاک سازی آنچه مقابله با توطئه فاشیستی می‌خواند بود که تنها ۳۴٫۰۰۰ مأمور  تیرباران شدند.»»

آیا شعارهای چپ دادن کافی است؟

در اینجا مایلم بخشی از سخنرانی گوبلز آنهم در جمع اعضای حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان را جهت روشن شدن اذهان بعضی شیفتگان ولایت رجوی چه آنها که گرفتار “شورا”ی آن هستند، چه آنها که در آلبانی و … گرفتارند و چه آنها که بعد از جدا شدن نیز هنوز توان دل کندن از سوپرچپ نمایی های دروغین او را ندارند و حاضر نیستند از تجارب فاجعه آمیز گذشته پول پوت، استالین، هیتلر، کره شمالی، درس بگیرند و اینکه چرا ما که مسعود ومریم رجوی را طی سه دهه از نزدیک تجربه کرده ایم، اصرار داریم و تاکید میکنیم نه تنها باید همه جنایات رجوی که در پس پرده آهنین انقلابی نمایی و سوپر چپ زدن ها و صدها هزار شهید اعدامی کذایی و رنجها و خونها و مبارزات در بوق دمیده شده!!!! مخفی شده افشا شود بلکه برای نسل حاضر و نسلهای آینده روشن گردد که در پس تمامی سوپر چپ زدنهای رجوی چه هیولایی مخفی بوده است و شعارهای چپ نمایانه دادن کافی نیست، زمانیکه در عمل حتی بر خودیها دیکتاتوری و مشت آهنین (اشاره به تهدید کردن مخالفین توسط رجوی در جلسه عمومی کل تشکیلات درعراق) اعمال میکنی، مخالفین را میگیری، میبندی، شکنجه میکنی، و سربنیست میکنی، خود را همانند ابوبکرالبغدادی خلیفه مسلمین میدانی، امام زمان بازی درمیآوری، مطلقا ضد دمکراسی و همزیستی و تعامل با دگراندیشان هستی، هیچ کس و فکر و اندیشه ای را غیر از خودت قبول نداری و برای لاپوشانی نه دم خروس بلکه دم دایناسوری توتالیتریسم هیتلریت را با فقط به خدا!!!! پاسخگو بودن میخواهی بپوشانی یعنی چه؟ و خود میتوانید قضاوت کنید که دکتر گوبلز همانند رجوی قبل از به حکومت رسیدن آیا از رجوی “چپ” تر بوده است یا خیر؟

ادامه دارد

*** 

همچنین:

davood-arshad-germany-2نه به تروریسم و فرقه ها، اول نوامبر ۲۰۱۶:… در این سمینار آقای داود ارشد بطور مفصل رابطه مستقیم و حتی بنیادی نقض حقوق بشر در درون فرقه های تروریستی همچون فرقه مسعود رجوی بنام فرقه مجاهدین خلق ایران با تبدیل شدن آنها به فرقه های تروریستی که جهان را تهدید میکند پرداختند. ایشان ضمن تش

داوود باقروند ارشد، نه به تروریسم و فرقه ها، هفدهم اکتبر ۲۰۱۶:… خانواده های دلاور باید به مبارزه خود جهت نجات فرزندانشان از فرقه رجوی ادامه دهندتا گوشت دم توپ سعودیها نشوند و با توجه به اینکه خانواده ها میدانند که تنها تفاوت لیبرتی و اشرف با تیرانا از زاویه فرزندانشان امنیت آن است والا درتیرانا نیز باز تحت شدیدترین فشا

 داوود باقروند ارشد، نه به تروریسم و فرقه ها، هشتم اکتبر ۲۰۱۶:…  بنده مدتهاست که تلاش میکنم که به جامعه سیاسی خارج از کشور این درک خودم را منتقل کنم و آن اینکه تشکیلات مافیایی فرقه رجوی جرثومه فسادی است که باید از آن ترسید. البته نه ترسیدنی که در مقابلش کرنش کرد. بلکه با تمام قوا مانند یلی که

 Rajavi_Faisal_1نه به تروریسم و فرقه ها، سوم اکتبر ۲۰۱۶:… وقتی مصاحبه نه یک مصاحبه آزاد یک خبرنگارکه همه اظهارات مخاطبش را به چالش میکشد، بلکه دستوری از سعودیها برای آنتنی کردن یک اسب مرده با نبش قبر کردن آن است، و از طرفی نیز این فرقه خودش را جز به خدا (یعنی هیچکس) پاسخگو نمیداند.  شاهد دیگر این مدعا نیز ا