کنفرانس یمن و افشای جنایات عربستان در یمن و همکاری با فرقه رجوی

کنفرانس یمن و افشای جنایات عربستان در یمن و همکاری با فرقه رجوی

Mojahedin Khalq Rajavi cult Saudi Yemen EU Parliament1داوود باقروند ارشد، نه به تروریسم و فرقه ها، دهم می 2017:… براساس تجارب و اطلاع دقیق بنده، بعنوان یکی از اعضای عالیرتبه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت با 30سال سابقه، عربستان نه تنها بطور فعالی در نابودی یمن شرکت دارد بلکه بطور مخفیانه گروه تروریستی سازمان مجاهدین به رهبری مسعود و مریم رجوی را تامین مالی میکرده است. مسعود رجوی رهبر مذهبی فرقه رجوی در سال 1986 به عربستان … 

بمب های خوشه ای در یمن توسط عربستان سعودی و مجاهدین خلق فرقه رجویسیاست های جهانی و باند رجوی را بهتر بشناسیم!ا

لینک به منبع

کنفرانس یمن و افشای جنایات عربستان در یمن و همکاری با فرقه رجوی

روز سه شنبه نهم ماه می گروه اتحاد مترقی سوسیالیتها و دمکراهای پارلمان اروپا کنفرانس یمن را برگزار نمود.

مجاهدین خلق فرقه رجوی عربستان سعودی یمن پارلمان اروپاَ

پنل کنفرانس یمن 2017

پنل کنفرانس عبارت بودند از

خانم النا والنسیانو: معاون گروه S&D پارلمان اروپا و عضو پارلمان اروپا

آقای ویکتور بوشتینارو: معاون گروه S&D پارلمان اروپا و عضو پارلمان اروپا

آقای آنتونیو خال وئو پورتا: سرپرست هیئت اعزمامی اتحادیه اروپا برای یمن

آقای نیکولا پدد: مدیر موسسه مطالعات جهانی از ایتالیا

آقای رافال ال اخالی: وزیر سابق امور جوانان یمن

خانم فارِا الموصیلی: رئیس مرکز مطالعات استراتژیک صنعا و فعال حقوق بشر از یمن

مجاهدین خلق فرقه رجوی عربستان سعودی یمن پارلمان اروپاَ

آقای ارشد در کنفرانس یمن پارلمان اروپا

آقای ارشد در جریان این کنفرانس عنوان کردند.

تا آنجا که به جنگ فراموش شده یمن برمیگردد:

 از زمان شروع آن در 2015 بیش از 8000تن کتشه و نزدیک به 50000نفر زخمی که ناشی از 92000بمباران عربستان میباشد بجا مانده است.

بلوکه کردن یمن که توسط عربستان اعمال میگردد یکی از بزرگترین فجایع انسانی قحطی را برای بیش از 70% مردم این کشور فقیر به ارمغان آورده است.

روزنامه ایندیپدندت 9 ژانویه 2016 گزارش کرده است که:

بی ان دی  (سازمان ضد جاسوسی آلمان) یک گزارش یک ونیم صفحه ای منتشر کرده است که در آن آمده است که:

»»عربستان یک سیاست مداخله جویانه بی حساب و کتاب و خطرناک را بکارگرفته است. این گزارش که با عکس وزیر صعودی و معاونش ولیعهد محمد بن سلمان که از بیماری دیمنشیا (بیماری زوال عقل) رنج میبرد، بعنوان یک قمارباز سیاسی که با بکارگیری جنگ های نیابتی (با بکارگیری گروههای شبهه نظامی) که در یمن و سوریه براه انداخته  دنیای عرب را بی ثبات میکند. معمولا آژانسهای جاسوسی هیچگاه چنین گزارشاتی انفجاری را آنهم در مورد یکی از قویترین و نزدیکترین متحدین خودشان همچون عربستان صعودی از طریق رسانه های عمومی منتشر نمیکنند. این باید نشانه و شاخص میزان نگرانی بی ان دی آلمان بوده باشد که چنین یادداشتی را بطور عمومی و گسترده منتشر کرده است. هرچند سازمان مربوطه بدنبال اعتراضات رسمی عربستان صعودی توسط وزارت خارجه آلمان مورد نفی قرارگرفت ولی اخطار بی ان دی آلمان علامت ترس فزاینده آلمان نسبت به از ضامن خارج شدن و غیر قابل پیشبینی بودن عربستان صعودی میباشد.««

بنابر گزارش بی بی سی   18آوریل 2017 :

جنگ یمن از زمان شروع در 2015 تابحال بیش از 7600تن کشته و بیش از 42000تن مجروح بجاگذاشته است که عمدتا ناشی از بمبارانهای عربستان صعودی بوده است.

محاصره یمن توسط عربستان یک فاجعه انسانی آفریده که 70درصد مردم یمن را دچار قحطی نموده است. سازمان ملل گزارش کرده است که 60درصد کشته های غیر نظامی حاصل بمبارانهای عربستان بوده است.

عربستان صعودی یکی از بزرگترین منابع تامین مالی و مروج سلفیگری و جهادیستها در جهان است، که مبانی و ایدئولژی گروههای تروریستی همچون القاعده، طالبان، داعش و دیگر گروههای تروریستی که بتدریج ظاهر میشود میباشد.

ویکیلیکس افشا کرده است که:

منابع عربستانی بالاترین و موثرترین منابع تامین مالی تروریسم روبه رشد جهانی است. براساس گزارش محرمانه دسامبر 2009 که توسط وزیر خارجه آمریکا مهر و امضاء شده است، “عربستان صعودی تنها تامین کننده مالی برای القاعده، و طالبان و لشگر طب و دیگر گروههای تروریستی است.

خرید فرقه رجوی توسط عربستان صعودی سال 1986

مسعود رجوی مزدور عربستان سعودی

سفر مخفیانه مسعودرجوی به عربستان (سال 1986)

براساس تجارب و اطلاع دقیق بنده، بعنوان یکی از اعضای عالیرتبه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت با 30سال سابقه، عربستان نه تنها بطور فعالی در نابودی یمن شرکت دارد بلکه بطور مخفیانه گروه تروریستی سازمان مجاهدین به رهبری مسعود و مریم رجوی را تامین مالی میکرده است.

مسعود رجوی رهبر مذهبی فرقه رجوی در سال 1986 به عربستان برده شد و در آنجا با پرنس ترکی الفیصل رئیس سیستم اطلاعات وقت عربستان ملاقات نمود. این سفر و عقد قرارداد با عربستان تنها 15 سال بعد در سال 2001برای اعضای فرقه رجوی علنی شد. آنهم بعد و در حمایت از واقعه تروریستی فاجعه 11 سپتامبر. جائیکه آقای رجوی در حضور نزدیک به 4000 نفر به اعضای فرقه اش اعلام کرد:

“خواهران و برادران تازه اینها مسلمانان غیر انقلابی هستند نگاه کنید که چه بلایی بر سر امپریالیزم آمریکا دارند میآورند، آنوقت ببینید ما مسلمانهای انقلاب کرده چه بلایی برسر امپریالیزم خواهیم آورد.”

از آن زمان (1986) فرقه رجوی جهت انجام دستورهای تروریستی صعودیها که در ایران اجرا میکرده است تامین مالی شده است. عملیات تروریستی داخل ایران توسط سیستم اطلاعاتی عراق و عربستان هماهنگ میشد و تیمهای عملیاتی از پایگاههای فرقه رجوی در عراق مستقر در نزدیکی بصره پایگاه حبیب و العماره به داخل ایران اعزام شده و با خمپاره باران شهرها باعث گشته و زخمی شدن مردم عادی میشدند.

اعلام علنی تحت تکلف عربستان صعودی بودن فرقه رجوی در ژوئن 2016

مسعود رجوی مریم رجوی مجاهدین خلق فاشیسم

جلسه اعلان تحت تکلف عربستان بودن فرقه رجوی توسط ترکی الفیصل

پرنس ترکی الفیصل در ژوئن 2016 در یک اقدام بی سابقه در گردهمایی مریم رجوی در پاریس شرکت نمود. آنچه بسیار مشکوک و عجیبتر مینمود اعلام مرگ مسعود رجوی رهبر مذهبی فرقه رجوی توسط ترکی الفیصل آنهم بدون اینکه هیچ یک از اعضای فرقه رجوی بعد از 13 سال از غیبت فیزیکی مسعود رجوی میگذشت از آن خبر داشته باشند بود.

این اعلان عمومی مرگ مسعود رجوی توسط ترکی الفیصل یک شاهزاده صعودی بطور آشکاری نشان از قرارداشتن فرقه رجوی تحت تکلف عربستان صعودی بود که با هدف اعلان آن به رژیم ایران که عربستان صعودی با در اختیار داشتن فرقه رجوی قدرت آنرا دارد که با اقدامات تروریستی فرقه رجوی روی ایران فشار بگذارد. در همین راستا نیز بود که شاهزاده صعودی در همین جلسه خواستار سرنگونی رژیم ایران شد.

این اولین بار بود که عربستان بدنبال گزارشات سیستمهای جاسوسی غربی مبنی بر از ضامن خارج شدن  بدنبال نا امن کردن جهان و منطقه توسط عربستان، این کشور بطور علنی حمایتش را از فرقه رجوی اعلام نمود. این اولین بار بود که عربستان حمایت مالی، لجستیکی، و سیاسی خود را از یک گروه تروریستی ایرانی علنی کرد.

آیا معلوم است جهان به کدام سو میرود؟ برسر دنیای متمدن ما، برسر جامعه مدنی و دمکراسی و حقوق بشر چه آمده است؟

مجاهدین خلق فرقه رجوی عربستان سعودی یمن پارلمان اروپا

زنان عربستان

همین هفته گذشته در اقدام شرم آور و فاجعه بار عربستان صعودی بعنوان اعضای کمیته حقوق زنان سازمان ملل انتخاب میشود. اقدامی مضحک و مزخرف، کشوری که زنان از کوچکترین حقوقی برخوردارنیستند و تنها حقشان مطیع شوهرانشان بودن است بعنوان کمیته جدید حقوق برابری زن و مرد سازمان ملل انتخاب میشود. بنظر میرسد که حقوق بشر در معرض فروش قرارداده شده است. تاسفبارتر اینکه کشورهای رای دهنده همگی اروپایی بودند.

هفته گذشته صدراعظم آلمان خانم آنگلامرکل در هنگام بازدید از عربستان از آنها خواست که بمباران یمن را متوقف کنند.

ما باید هم صدا با صدر اعظم آلمان اضافه کنیم، حمایت از گروههای تروریستی مانند فرقه رجوی و داعش و القاعده و لشگر طیب را متوقف کنید! کشتار مردم یمن از کودک و زن و مرد را متوقف کنید، کشتار مردم را در پاریس و لندن و برلین و بروکسل و و در جهان متوقف کنید.

مجاهدین خلق فرقه رجوی عربستان سعودی یمن پارلمان اروپا

نقشه یمن و جدا شدن کشور به دو بخش

اتحادیه اروپا امروزه تنها سنگر دفاع از دمکراسی و حقوق بشر است که از همه جوانب، چه توسط تروریسم، چه وههابیسم، چه حکومتهای دیکتاتوری و چه راستهای افراطی همانند ترامپ و لوپن و … مورد تهاجم است. بنابراین باید دوش بدوش هم از این سنگر دفاع کرد. و در این راستا باید از اتحادیه اروپا بخواهیم که از سیاست پاسیو خود در قبال نسل کشی که عربستان در یمن براه انداخته فاصله بگیرد وخواستار قطع بمباران یمن توسط عربستان شود. باید سیاست مماشات و دلجوی از عربستان را بکناری گذاشته و جلو حضور و فعالیت فرقه رجوی بعنوان یکی از ابزارهای تروریستی عربستان صعودی در منطقه در پارلمان اروپا گرفته شود.

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29203

افشای پولشویی ها و فعالیتهای تبهکارانه مالی فرقه رجوی در پارلمان اروپا

EUP_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MEK_MKO_NCRI1

نه به تروریسم و فرقه ها، بروکسل، بلژیک، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۷:…  روزهای چهار شنبه و پنجشنبه ۲۷و ۲۶ آوریل کنفرانس پولشویی و فرارهای مالیاتی مبتنی بر گزارشات اسناد پاناما یکی از کنفرانسهای بسیار مهم کل اروپا در بروکسل برگزار شده بود. هیئتی با شرکت آقایان قربانعلی حسین نژاد و داود ارشد از جداشدگان از سازمان مجاهدین خلق (فرقۀ رجوی) نیز بنابه دعوت کارگروه چپ GUE/NGL اتحادیه اروپا دراین … 

تروریسم مجاهدین خلق مافیای مواد مخدر در آلبانیهمیاری مالی یا پولشویی و سفید سازی مزدوری؟؟!

لینک به منبع

افشای پولشویی ها و فعالیتهای تبهکارانه مالی فرقه رجوی در پارلمان اروپا

شرکت و دیدارها و سخنرانی هیأتی از جداشدگان فرقۀ رجوی در کنفرانسی در پارلمان اروپا

https://youtu.be/laeplyfXNxY

روزهای چهار شنبه و پنجشنبه ۲۷و ۲۶ آوریل کنفرانس پولشویی و فرارهای مالیاتی مبتنی بر گزارشات اسناد پاناما یکی از کنفرانسهای بسیار مهم کل اروپا در بروکسل برگزار شده بود.

هیئتی با شرکت آقایان قربانعلی حسین نژاد و داود ارشد از جداشدگان از سازمان مجاهدین خلق (فرقۀ رجوی) نیز بنابه دعوت کارگروه چپ GUE/NGL اتحادیه اروپا دراین کنفرانس مبارزه با پولشویی در پارلمان اروپا شرکت کردند.

داوود باقروند ارشد قربانعلی حسین نژاد پارلمان اروپا

در این کنفرانس دو روزه گزارش کمیته تحقیق پارلمان اروپا در زمینه اسناد پاناما که عمدتا در حوضه مالی-اقتصادی تهیه و ارائه شد بود ارائه گردید. هیئت جداشدگان در نوبت خود به جنبۀ بسیار مهمی از اسناد پاناما و پولشویی  و اثرات فرا اقتصادی آن بطور خاص در اروپا اشاره کرد که مورد استقبال کنفرانس قرار گرفت.

متن سخنرانی آقای داود ارشد در کنفرانس پولشویی پارلمان اروپا.

خانم ها و آقایان من داود ارشد هستم رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها ما (بنده و آقای حسین نژاد) اعضای سابق یک فرقه تروریستی بنام فرقه رجوی به رهبری مریم رجوی هستیم.

داوود باقروند ارشد قربانعلی حسین نژاد پارلمان اروپا

همه ما میدانیم که امروزه تروریسم بشدت به پولشویی متکی است. همانگونه که به اکسیژن نیازمند است. ارتباطات بسیار قویی بین جرایم سازمان یافته و تروریسم وجود دارد و آنها را متحد میکند. یک اتحاد هدف محور بین گروههای تروریست و تبهکاران وجود دارد. منابع تروریسیتی که فعالیتهای مافیایی را تامین مالی میکنند نقششان در اقتصاد تروریستی روز به روز افزایش یافته و اهمیت بیشتری پیدا میکنند. البته فعالیتهای اقتصادی تروریستی بسته به گروه تروریستی مورد بحث تفاوت میکند.

یکی از مهمترین فعالیتهای تبهکارانه که وسیعترین نقش را در تامین مالی تروریسم دارد قاچاق موارد مخدر و تشکیل انجمن های خیره کاذب و اخیرا نیز قاچاق نقت در منطقه خاور میانه همانگونه که در مورد داعش و فرقه رجوی (ام ای ک) وجود دارد میباشد.

ام ای ک (فرقه رجوی) به رهبری مریم رجوی و به اصطلاح آپوزیسیون ایرانی که بنده بمدت سی سال یکی از اعضای عالیرتبه آن بوده ام بطور وسیعی در فعالیتهای تروریستی و پولشویی جهت ادامه حیات خود شرکت دارد.

جهت نمونه باید عرض کنم که ام ای ک (فرقه رجوی) از طریق سازمان دادن بنیادهای خیره دورغین در لندن که باز هم بنده یکی از اعضای هئیت امنای آن بوده ام صدها میلیون پوند و یورو در سراسر اروپا جمع آوری کرده و بدون اینکه یک سنت آن به کودکانی که وجود خارجی نداشتند تعلق یابد  مستقیم به گاو صندوقهای  مریم رجوی در پاریس ارسال میشد.

داوود باقروند ارشد قربانعلی حسین نژاد پارلمان اروپا

در نمونه دیگر زمانیکه صدام حسین تحت محاصره اقتصادی بود ام ای ک (فرقه رجوی) با فروش نفت در بازار سیاه برای صدام حسین صدها میلیونها دلارکثیف دریافت نمود. در مقابل نیز ام ای ک (فرقه رجوی) در سرکوب کردها زمانیکه میخواستند صدام را سرنگون کنند با کشتار وسیع آنها در منطقه طوز خرماتو دست زد.

خرید و کرایه سیاستمداران از طریق اقدامات تبهکارانه اقتصادی همچون خود فروشی و قاچاق نفت و انسان …

داوود باقروند ارشد قربانعلی حسین نژاد پارلمان اروپا

خرید و کرایه سیاستمداران از طریق اقدامات تبهکارانه اقتصادی همچون خود فروشی و قاچاق نفت و انسان …

بنده تلاش کردم که بعد بسیار مهمی از پولشویی و پولهای کثیف که بدست تروریستها میافتد توجه بدهم که در این رابطه گروههای چپ و راست میتوانند بعنوان نقطه وحدت خود بدان نگاه کنند چون اگر پولشویی را متوقف نکنیم تروریسیم که با آن زنده است تمامیت جامعه ما چه پولدارها و چه فقرا را تهدید میکند. چیزی که حتی سرمایه داران که فرار مالیاتی و پولشویی میکنند نیز نمیتوانند نسبت بدان بیفاوت باشند.   با تشکر

خرید و کرایه سیاستمداران از طریق اقدامات تبهکارانه اقتصادی همچون خود فروشی و قاچاق نفت و انسان …

در حاشیه این کنفرانس هئیت جداشدگان از فرقۀ رجوی با گزارشگر تحقیق پارلمان اروپا و آقای آرنولد نماینده پارلمان هلند به تفصیل در مورد فعالیتهای تبهکارانه و تروریستی فرقه رجوی به گفتگو نشست و آقای حسین نژاد جزئیات بسیار بیشتری از قاچاق انسان، قاچاق میلیونها بشکه نفت اهدایی صدام حسین، شرکتهای غیر قانونی، بنیادهای دروغین، معاملات زیر زمینی و بدون پرداخت مالیات … فرقه رجوی را به اطلاع وی رساند.

خرید و کرایه سیاستمداران از طریق اقدامات تبهکارانه اقتصادی همچون خود فروشی و قاچاق نفت و انسان …

خرید و کرایه سیاستمداران از طریق اقدامات تبهکارانه اقتصادی همچون خود فروشی و قاچاق نفت و انسان …

خرید و کرایه سیاستمداران از طریق اقدامات تبهکارانه اقتصادی همچون خود فروشی و قاچاق نفت و انسان …

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28125

افشای جنایات فرقه رجوی در مورد کودکان درکنفرانس مبارزه با فقرومحرومیت کودکان پارلمان اروپا 

 منتقدین مجاهدین خلق فرقه رجوی در پارلمان اروپانه به تروریسم و فرقه ها، شانزدهم ژانویه ۲۰۱۷:…  بنده با سابقه سی سال عضویت در مدارج بالای این فرقه به رهبری مریم رجوی و عضو سابق شورای ملی مقاومت آن شاهد یکی از سازمان یافته ترین اعمال جنایتکارانه در زمینه اعمال فقر و محرومیت بر کودکان در فرقه رجوی بوده ام که فقط یک نمونه آن ۳۰۰ کودک چگونه بعد از جدا کردن آنها از خانواده هایشان بصورت قاچاق از عراق به … 

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

لینک به منبع

لینک به متن انگلیسی

افشای جنایات سازمانیافته فرقه رجوی در مورد کودکان درکنفرانس مبارزه با فقرومحرومیت کودکان پارلمان اروپا

چهارشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۷ /  ۲۲دیماه ۱۳۹۵

منتقدین مجاهدین خلق فرقه رجوی در پارلمان اروپا

آقای رضا جبلی از فرماندهان سابق فرقه رجوی و داود ارشد عضو سابق شورای ملی مقاومت و از مسئولین سابق فرقه رجوی روز چهارشنبه ۲۲ دیماه سال جاری در کنفرانس مبارزه با فقر کودکان شرکت کردند. این کنفرانس توسط گروه اتحاد سوسیالیستها و دمکراتهای اتحادیه اروپا سازمان (اس و د)داده شده بود.

MEK Cult Leader Maryam Rajavi

رضا جبلی

منتقدین مجاهدین خلق فرقه رجوی در پارلمان اروپا

داود ارشد

رئیس و اعضای پنل این کنفرانس عبارت بودند از:

عضو پارلمان اروپا آقای اودو بولمن، و معاون امور اقتصادی و اجتماعی اتحاد سوسیالیستها و دمکراتها رئیس جلسه،

عضو پارلمان: خانم ماریا جواو رودریگز معاونت سوسیالیستها و دمکراتهای اتحادیه اروپا و گزارشگر ویژه اتحادیه اروپا

عضو پارلمان: یوتا اشتاینروک از گروه اتحاد سوسیالیستها و دمکراتهای اتحادیه اروپا،

عضو پارلمان، خاوی لوپز از گروه اتحاد سوسیالیستها و دمکراتهای اتحادیه اروپا

عضو پارلمان، ویلیا بلینک اویسیوته از گروه اتحاد سوسیالیستها و دمکراتهای اتحادیه اروپا

فوسکا تومس از ارگان حفظ کودکان ایتالیا،

لیز گومز مدیر عامل کنفدراسیون سازمانهای خانواده در اتحادیه اروپا،

فرانسوا فیله از سازمان پزشکان جهان،

شانون پفمن، از سازمان کاریتاس آلمان

دافنه ناتالی آهرندت، مدیر منابع مالی اتحادیه اروپا

انریکو جیووانی پرفسور دانشگاه ماینوت ایرلند

مونیکا گوتیرز آرگواس، از مرکز تحقیقات آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا

شان جونز، هماهنگ کننده سیاست شبکه ضد فقر اتحادیه اروپا

رابرت اندرسون، رئیس واحد شرایط و کیفیت زندگی یوروفاند

…..

در این جلسه آقای داود ارشد عضو عالیرتبه سابق فرقه رجوی و شورای ملی مقاومت بعد از گزارشات تخصصی اعضای پنل در مورد وضعیت کودکان در اروپا در بخش گزارشات شرکت کنندگان در کنفرانس از وضعیت کودکان در گزارش خود از وضعیت کودکان به شرح زیر ارائه کرد که همه کنفرانس را به شگفتی واداشت:

بنده مایلم کمال تشکر خودم را از گروه اتحاد سوسیالیستها و دمکراتهای اتحادیه اروپا  در برگزاری چنین کنفرانس در دفاع از حقوق کودکان که برای سلامت و بهزیستی و پیشرفت بشریت حیاتی میباشد ابراز دارم. امروز همه ما گزارشات، آمار و ارقام و حقایق شگفت انگیزی از فقر حاکم بر کودکان در کشورهای اتحادیه اروپا که توسط متخصصین حاضر در پنل ارائه شد را شنیدیم. ما همچنین شنیدیم که بدلیل عدم اختصاص منابع مالی لازم به مبارزه با فقر کودکان هفت سالی است که این پروژه پیشرفتی معادل صفر داشته است. فقر و نقض حقوق کودکان فقط به خود آنها نیست که صدمه میزند، خانواده و حقوقشان را از آنها میگیرد بلکه آینده آنها و در نتیجه آینده جامعه است که در مخاطره قرار میگیرد. .

بنده چه در انگلستان که در آنجا تحصیل کرده ا م و گلاسگو و ایرلند شمالی، فرانسه و حتی آلمان شاهد فقر کودکان طی سالهای گذشته بوده ام.

خانمها و آقایان، جناب رئیس، امروز بنده میخواهم به بخش تاریکی از فقر و محرومیتهای کودکان در قلب همین اروپا توجه بدهم. ولی در مقایسه با آنچه بعدها بنده در فرقه رجوی شاهد بوده ام قابل مقایسه نیست.

بنده با سابقه سی سال عضویت در مدارج بالای این فرقه به رهبری مریم رجوی و عضو سابق شورای ملی مقاومت آن شاهد یکی از سازمان یافته ترین اعمال جنایتکارانه در زمینه اعمال فقر و محرومیت بر کودکان در فرقه رجوی بوده ام که فقط یک نمونه آن ۳۰۰ کودک چگونه بعد از جدا کردن آنها از خانواده هایشان بصورت قاچاق از عراق به اروپا منتقل شده و بصورت مطلقا ایزوله در مراکز فرقه در آلمان-شهر کلن، و فرانسه و انگلستان و هلند … نگهداری میشدند.

فرقه رجوی نه تنها این کودکان را به زور از خانواده هایشان جدا کرده بلکه آنها را از همه حقوق خود نیز محروم کردند. در طی سالها آنها را در همین اروپا تحت فشارهای جانفرسا نگهداشته و دوباره برای مصارف جنگی و … به عراق برگرداندند. جالب اینکه فرقه رجوی حقوق ماهیانه همه این کودکان را از سیستمهای تامین اجتماعی کشورهایی که در آن حضور داشتند حتی تا سالیان بعد از بردن به عراق میگرفت و به مصارف تروریستی خود در عراق و … میرساند. اینکار تا هفت سال بعد از اینکه این کودکان را بعنوان سربازان جنگی در همان سنین کودکی به عراق برده بود ادامه داشت.

در یک نمونه از دزدی حقوق کودکان و مصارف آن، در سال ۱۹۹۸ بنده به شخصه ماموریت یافتم ۳۰۰۰۰ مارک آلمان که  فرقه رجوی بمن داد، جهت تهیه بلیط قطار از شهر کلن آلمان به شهر لیون فرانسه از ایستگاه قطار شهر بن هزینه کنم. تا این فرقه بتواند افراد را به بهانه سفر مجانی به مسابقات جام جهانی با بلیط مجانی ورود به مسابقه از آلمان به لیون ببرد.

در نمونه دیگر بنده باز شخصا در لندن ماموریت داده شدم که ۱۰۰هزار پوند برای فقط بیمه کنسرتی که خانم مریم رجوی در الزکورت لندن ترتیب داده بود پرداخت کنم.  از هزینه های خودمراسم که سر به میلیونها پوند میزد میگذرم.

در عراق بسیاری از این کودکان تحت فشارهای فیزیکی، روانی و سوء استفاده های جنسی با شلیک به خود و یا خودسوزی دست به خودکشی زدند. در اینجا لیستی از فقر و محرومیتهای سیستماتیک که در این کنفرانس نیز بجد و درستی بدانها اشاره شده و به این کودکان توسط فرقه رجوی اعمال میشود را میآورم.

جداکردن اجباری کودکان از والدینی که بسیاریشان هیچگاه بعد ها نیز نتوانستند همدیگر را چه بدلیل کشته شدن والدین در عملیات تروریستی و چه کشته شدن کودکان ببینند.
حق بازی کردن
ایزولاسیون
کار اجباری در سخترین شرایط ممکن
محرومیت از تحصیل
بازداشت بدلیل مقاومت در برابر بردگی
سوء ا ستفاده جنسی
شرکت دادن اجباری در جنگ و عملیات نظامی
قاچاق انسان
حق زندگی، بدلیل نگهداری آنها در کمپهای نظامی فرقه رجوی مانند اشرف و لیبرتی تحت بمباران و خمپاره
شکنجه بدلیل مخالفت و نا فرمانی
محرومیت از حق جابجایی آزاد
حق وقت آزادِخصوصی و مطالعه
حق انتخاب محل زندگی امن
حق داشتن خانواده و ازدواج
حق انتخاب ملیت
حق مالکیت بر وسایل فردی
حق آزاد فکر و اندیشه
حق ابراز عقیده
حق برخورداری از دمکراسی
تامین اجتماعی
خانمها و آقایان چگونه میتوانیم چنین جرایمی را که توسط فرقه رجوی در قلب همین اروپا بوقع میپیوندد را تحمل کنیم. آنهم درست زمانیکه کودکان  اروپایی فقر و گرسنگی و محرومیت را همانگونه که گزارش شد را تجربه میکنند فرقه رجوی در روز روشن منابع محدود موجود را به این خاصه خرجیهای تروریستی جهت به بردگی بردن کودکان و نگهداری ایزوله آنها در عراق و اروپا بمنظور اهداف تروریستی خود بکار بگیرد.

مهمتر اینکه سالها بعد این کودکان دوباره از عراق به اروپا به آلبانی منتقل شده اند و در ایزولاسیون مطلق تحت شدیدترین کنترلهای فرقه ای و مغزشویی نگهداری میشوند و حتی والدین این کودکان را اجازه ملاقات با آنها را نمیدهند.

فقر و محرومیت نه تنها به کودکان آسیب میرساند، بلکه آینده آنها را نابود میکند و فاجعه بارتر اینکه همانگونه که در سالهای اخیر شاهد بوده ایم کودکان محروم بهترین منبع تامین نیرو برای گروههای رادیگال مانند داعش و فرقه رجوی و … هستند.

بنده پیشنهاد بهبود قوانین و ضوابط و کنترلها بر تروریستها و فرقه ها مانند فرقه رجوی در اروپا را دارم. بدون یک چتر سیاسی مقابله با فرقهایی مانند فرقه رجوی امکان مقابله با فقر و محرومیت کودکان آنگونه که شرحش رفت وجود ندارد. ممنوعیت سیاسی فرقه ها و سازمانهای تروریستهای تنها راه حل موثر میباشد.

آقای رضا جبلی نیز بدرستی و با شرح کاملی از نحوه سوء استفاده فرقه رجوی از حقوق پناهندگی و تامین اجتماعی این کودکان حتی تا سالیان بعد از خروج آنها از اروپا و کشف شدن آن توسط اف بی ای و پیگیری آن توسط سیستم قضایی آلمان به کنفرانس ارائه کردند که بسیار مورد توجه کنفرانس واقع شد. ایشان همچنین خواستار قطع حضور خانم مریم رجوی با این سابقه ننگین در پارلمان اروپا شدند.

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28090

شرکت وافشای فرقه رجوی (مجاهدین خلق) در جلسه پارلمان اروپا توسط آقایان رضا صادقی و داوود ارشد

EU P on MKO, MEK, Rajavi cult jan20173“کانون آوا” و “نه به تروریسم و فرقه ها”، سیزدهم ژانویه ۲۰۱۷:… اقای رضا جبلی طی صحبت باآقای Morten Løkkegaard  از گروه  ALDEگزارش کاملی از قطع ارتباط کامل اعضای فرقه رجوی از  تمامی رسانه های اجتماعی از سال ۶۵ به بعد به عرض ایشان رساندند. ازجمله عدم امکان استفاده از تلفن و اینکه اعضای فرقه هیچگونه اطلاعی در رابطه با انترنت و موبایل نداشته اند و … 

لینک به متن انگلیسی گزارش 

گزارش شرکت آقای رضا جبلی ازکانون آوا در دوجلسه در پارلمان اروپا

کانون آوا – ۱۳ ژانویه ۲۰۱۷
لینک به منبع

گزارش شرکت آقای رضا جبلی ازکانون آوا در دوجلسه در پارلمان اروپا

گزارش ۱:

روزسه شنبه ۱۰ ژانویه ۲۰۱۷ اقای رضا جبلی از کانون آوا به دعوت از پارلمان اروپا در کنفرانس “آزادی رسانه های اجتماعی” درمحل این پارلمان دربروکسل شرکت کرد.

در این کنفرانس سخنرانان بر حق ازادی همه افراد برای استفاده آزادانه از رسانه های اجتماعی تاکید ورزیدند.

درادامه جلسه اقای رضا جبلی طی صحبت باآقای Morten Løkkegaard  از گروه  ALDEگزارش کاملی از قطع ارتباط کامل اعضای فرقه رجوی از  تمامی رسانه های اجتماعی از سال ۶۵ به بعد به عرض ایشان رساندند. ازجمله عدم امکان استفاده از تلفن و اینکه اعضای فرقه هیچگونه اطلاعی در رابطه با انترنت و موبایل نداشته اند و اعضای جداشده که برای اولین بار موبایل را دیده بودند حتی نمی دانستند که چگونه انرا روشن کنند و بطور کامل از دنیای ازاد قطع بودند. آقای جبلی در ادامه یادآور شدند که فرقه رجوی یکی از بزرگترین ناقضان حقوق اولیه اعضای خود میباشد که حتی زیر شدیدترین کنترلها هم حتی اجازه ارتباط افراد از طریق تلفن با خانواده هایشان را نمی دهد ولی در پارلمان اروپا دم از ازادی بیان می زند. اقای جبلی همچنین از وجود حدود ۱۸۰۰ نفر از اعضای اسیر در کمپ تیرانا که هنوز سران فرقه اجازه استفاده از انترنت و موبایل را نداده اند، نیز صحبت کردند.

با حاضران در جلسه نیز آقای جبلی بحثهای افشاگرانه متعددی در پایان کنفرانس داشتند که مستمعین از وجود چنین فرقه و افرادی که از دسترسی به ابتدایی ترین امکانات ممنوع هستند مطلع شدند و آقای جبلی با اسناد و مدارک انکارناپذیری به تمامی سئوالات آنان پاسخ دادند.

حاضران ضمن حمایت خود از فعالیتهای ایشان،  پیشنهادات متعددی جهت کمک برای افشای هر چه بیشتر این فرقه ضد ازادی ارائه دادند.

گزارش دوم:

روز چهارشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۷ نیز آاقای جبلی ازکانون آوا با دعوت قبلی پارلمان اروپا در جلسه “مبارزه برای کودکان” که از طرف  گروه سوسیال دموکرات  و با شرکت اقای عودو بولمن معاون رئیس در امور اقتصادی و اجتماعی و همچنین تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا منجمله خانم یوتا اسشتاین روک اقای لوپه خانم ماریا رودریگز و خانم سیلویا کوسدا و همچنین شهردار مریدای اسپانیا و تعداد زیادی از مسئولان سازمانهای حفاظت از کودکان اروپا برگزارشد، شرکت کردند.

بعد از صحبتهای خانم نماینده کوسدا اقای جبلی برای مطرح کردن سئوال دعوت شد که ایشان ضمن معرفی خود و به نمایندگی از کانون آوادرآلمان گفتند:

“چگونه می توانیم تضمین و یا جلوگیری کنیم از بدام افتادن کودکانمان بدست گروه های تروریستی و فرقه های مذهبی و همچنین پولهایی که این گروه ها تحت عنوان مخارج کودکان از دولت دریافت میکنند؟ از این جهت این سئوال حیاتی را مطرح میکنم که بین سالهای ۹۶ تا ۹۸ حدود ۳۰۰ کودک ونوجوان زیر ۱۶ سال توسط فرقه مجاهدین خلق از اروپا و مخصوصا آلمان به کمپ اشرف در عراق منتقل شدند. این کودکان و نوجوانان تحت حمایت دولت آلمان بوده و حقوق ماهیانه از دولت آلمان توسط انجمنهای پوششی این فرقه دریافت میکردند. سازمان مجاهدین بعد از انتقال این کودکان کماکان حقوق ماهیانه انها را به دلیل عدم اعلام به دولت تا سال ۲۰۰۴ دریافت میکرده است و فقط در این سال و با رسیدن اطلاعات به اداره تحقیقات فدرال امریکا و انجام تحقییقات مشترک با پلیس فدرال آلمان،  دفتر کلن آنان بدلیل کلاهبرداری بسته شده عا ملین آن دستگیر و تعدادی هم به عراق فرار کردند که هنوز در لیست فراریان قرار دارند و خانم رئیس عجیب تر اینکه رهبر این فرقه مریم رجوی هر چند وقت توسط نماینده پارلمان و لابی آنها برای جلسه حقوق بشر به پارلمان می اید. چرا؟ و چگونه می توانیم از بدام افتادن کودکان در این گروها و فرقه های تروریستی جلوگیری کنیم؟”

 این سخنان با عث شوک نماینده ها و حاضران شد. در انتهای جلسه آقای جبلی حدود یک ساعت با تعدادی از شرکت کنندگان به گفتگو پرداخت. ایشان ضمن توضیحاتی در مورد جدایی زنان و مردان و طلاقهای اجباری در فرقه و مخصوصا جداکردن کودکان از مادرانشان منجمله کودکان حتی شش ماهه و شیرخواره باعث تاثر شدید خاطر شدند و مخاطبین انزجار خود را از این همه توحش این فرقه ضد بشری ابراز داشته و افشاگریهای ایشان را مورد ستایش قرار دادند.

ویدیوی کوتاهی از پرسش آقای رضاجبلب در پارلمان اروپا – ۱۱ ژانویه ۲۰۱۷

Reza Video

درزیر عکسهایی از برگزاری این کنفرانسها در پارلمان اروپا درج می گردد:

رضا صادقی جلبی پارلمان اروپا

پارلمان اروپا علیه مجاهدین خلق فرقه رجوی

پارلمان اروپا علیه مجاهدین خلق فرقه رجوی

پارلمان اروپا علیه مجاهدین خلق فرقه رجوی

پارلمان اروپا علیه مجاهدین خلق فرقه رجوی

پیشرفتی عمده در اقدامات بازدارنده از دسترسی تروریستها و فرقه همچون فرقه رجوی به رسانه ها و پلتفرمهای جهانی در کنفرانس پارلمان اروپا

نه به تروریسم و فرقه ها، ژانویه ۱۳, ۲۰۱۷
لینک به منبع

شرکت نه به تروریسم و فرقه ها در کنفرانس پارلمان  اروپا

پارلمان اروپا علیه مجاهدین خلق فرقه رجوی

آقای رضا جبلی

روز سه شنبه ۱۰ ژانویه۲۰۱۷ آقایان رضا جبلی از فرماندهان و مسئولین سابق مجاهدین و داود ارشد عضو سابق شورای ملی مقاومت و از مسئولین عالی رتبه مجاهدین در کنفرانس “رسانه ها، پلت فرمهای جهانی” پارلمان اروپا شرکت کرد.

EU P on MKO, MEK, Rajavi cult jan20172

این کنفرانس توسط حزب اتحاد لیبرالها و دمکراتهای اروپا به ریاست مورتن لوکه گارد عضو پارلمان اروپا از هلند سازمان داده شده بود.

اعضای دیگر پنل عبارت بودند از:

آقای توماس میروپ کریستنسن مدیر عامل امور اتحادیه اروپا و رئیس دفتر فیس بوک در بروکسل

آقای اسپن اگیل هانسن از نروژ، مدیر مسئول روزنامه معروف آفتن پست

آقای پیتر خویگ کنودسن نویسنده و روزنامه نگار از هلند

خانم جیلین یورک نویسنده و فعال سیاسی از برلین آلمان

آقای آدام اسمیت اقتصاد دان و معاون ادیتور از روزنامه اکنومیست

آقای دانیل براون معاون کابینه خانم ورنا یورووا کمیسر عدالت، مصرف کنندگان، و برابری جنسی در پارلمان اروپا

این کنفرانس، اساسا به بررسی سانسور در رسانه اختصاص داشت و کنترلهایی که از طریق الگوریتمهایی که شرکتهایی مانند فیس بوک و … بر مصرف کنندگان و سیاستهای مصرف و اطلاع رسانی و انتخاب مطالب جهت کنترل اعمال میکنند را مورد بررسی قرار میداد.

هیئت نه به تروریسم و فرقه ها آقایان رضا جبلی و داود ارشد  نقش بسیار فعالی در سمت دادن درست کنفرانس ایفا نمودند. آنها طی سخنان خود ضمن تشکر بسیار از برگزاری چنین کنفرانس مهمی توسط حزب لیبرالها و دمکراتهای اتحادیه اروپا و تشکر از رئیس جلسه آقای مورتن لوکه گارد توجه این کنفرانس را موضوع بسیار مهم و حیاتی در مورد رسانه ها مطرح و جلب نمودند.

داوود باقروند ارشد

آقای داود ارشد

آقای داود ارشد در سخنان خود عنوان کردند که: آقای رئیس حضار محترم بنده و آقای رضا جبلی علاقه مندیم که ضمن تشکر و قدر دانی از رسانه ها و بویژه رسانه های اجتماعی جهانی مانند فیس بوک و تویتر و… که نقش بسیار سازنده ای در جنبشهای اجتماعی و فرهنگی در جهان امروزه بازی میکنند و به مردم جهان امکان تنفس بیشتر در فضای آزاد اینگونه رسانه میدهد توجه کنفرانس را به موضوع بسیار حیاتی که این روزها جهان با آن دست بگیربان است جلب کند. و آن نگرانی بنده و دوستم آقای جبلی و فکر میکنم همه ما در مورد دسترسی گروههای تروریستی و فرقه ها همانند گروه تروریستی داعش و سازمان مجاهدین خلق ایران که در پاریس مستقر هستند و رئیس آن خانم مریم رجوی در همین پارلمان نیز رفت و آمد میکند به همین ابزار بسیار سودمند جهت نفرت پراکنی و سازمان دادن تروریسم و برنامه ریزی و تبلیغ افراطی گری بپردازند است.

همین شبکه ها در حال حاضر بدلیل نبود قانون و کنترلهای مناسب وسیله ای شده است برای تخریب تمدن بشری توسط این فرقه ها وسیله ای که قرار است برای پیشرفت انسان و جامعه ما بکار برود.

آقای رضا جبلی نیز همچنین اضافه کردند که اگر توجه کرده باشید آقای مسعود رجوی رهبر مذهبی و خلیقه این فرقه صدها ساعت ویدئو و فایلهای صوتی نفرت پراکنی و تهدید به ترور و قتل در همین سایتهایی مانند فیس بود و یو تیوب و … دارد که در آن به کشتن مخالفان که بعضا شهروندان اروپا و آمریکا هستند و یا فرمان به نابودی امریکا و حامیات غربی مخالفین بصورت وصیت برای نیروهای مغز شویی شده خود دارد.

آقای داود ارشد گفتند که آیا وقت آن نرسیده است که شرکتهای بزرگی همچون فیس بوک و یوتیوب و … ضمن اینکه از این راهها در آمد زایی میکنند در همکاری با ارگانهای قانوگذاری مانند پارلمان اروپا نقش فعالتری در کنترل و جلوگیری از این فاجعه که بدست خودمان سلاح های تخریب جمعی بدست این فرقها مانند مجاهدین و داعش داده ایم ایفا کنند. آیا وقت آن نرسیده که از بجای پس فعالی در این زمینه به پیش فعالی روی بیاوریم؟

پارلمان اروپا مجاهدین خلق فرقه رجوی

پنل کنفرانس و آقای داود ارشد در مانیتور کنفرانس هنگام سخنرانی

بشریت در گذشته توانسته مانند آلمان بعد از شکست فاشیزم هیتلری هرگونه تبلیغ فاشیسم را با تصویب قوانین در آن کشور قانونا ممنوع کنند. ما بدینوسیله به ممنوعیت استفاده و دسترسی تروریستها و فرقها مانند سازمان مجاهدین و داعش و … از طریق این کنفرانس بسیار مهم فراخوان میدهیم.

از این نقطه به بعد تمام کنفرانس در مسیر جدید وارد شد و تروریسم و فرقه ها و استفاده آنها در کانون مباحث کنفرانس قرارگرفت.

آقای جو مک گنی از ارگان حقوق دیجیتالی اتحادیه اروپا در ادامه سخنان هئیت و با تائید نکات آنها کنفرانس و پنل را مورد سوال قرار داد که چرا پلتفرمهای جهانی مانند فیس بوک و … فیلترهایی برای جلو گیری از بکارگیری و پخش مطالب نفرت پراکنی فرقه ها و تروریستها اعمال نمیکند. این باید خواسته همه ارگانهای ضد تروریستی نیز باشد و هست. نه فقط محتوای تروریستی که توسط شرکتها فیلتر میشود بلکه منابع و تروریستها و فرقه هایی که این مطالب را بارگذاری میکنند باید مورد پیگرد قرار بگیرند. هرچند برای ما مهم است که در مبارزه با تروریسم و فرقه ها و دسترسی آنها آزادیهای مدنی را محدود نکنیم.

نماینده فیسبوک

نماینده فیس بوک آقای توماس کریستنسن

شرکت کننده بنام خانم رُسی پزشک از فرانسه سوال کردند، مشکل فقط در فیس بود نیست، گروههای تروریست و فرقه ها معمولا از اطلاعات موجود در رسانه های دیجیتال استفاده های غیر قانونی میکنند چگونه جلو آنها را حتی در این گونه موارد باید گرفت؟ مسئله بعدی در ادامه سخنان دوستان حاضر در جلسه از جنبش نه به تروریسم و فرقه ها باید گفت ما میدانیم که تروریستهایی که  در اقدامات تروریستی دست داشته اند همه عملیات خود را از همین رسانه های عمومی سازماندهی کرده اند و به تمامی به اینگونه رسانه ها دسترسی داشته اند. همه  آنها حساب فیس بوکی داشته اند. چرا فیس بوک حسابهای آنها را نبسته است. چرا کماکان تروریستها و فرقه هایی که دوستان نیز اشاره کردند مانند ام ای ک هنوز حسابهای فیس بوکی دارند چرا اینقدر طول میکشد تا حسابهای آنها بسته شود؟  در ضمن فیس بوک امکان نمیدهد که شخص بتوان خودش حساب خودش را ببندد. چرا این امکان وجود ندارد.

در جواب نماینده کمیسیون حقوقی نکاتی و قوانینی را در مورد کنترل تروریسم و فرقه ها عنوان کردند. ولی آنرا موکول به گزارش محتوای نفرت پراکنی آن توسط دیگر استفاده کنندگان و … موکول میکنند. ولی ما این مسئله را در کمیسیون حقوقی دنبال خواهیم کرد.

نماینده فیس بوک آقای توماس کریستنسن در پاسخ و واکنش به سوالات و معضلات مطرح شده توسط هئیت و در ادامه دیگر شرکت کنندگان در مورد فرقه ها و تروریستها و استفاده از رسانه های دیجیتال گفتند، باید این اطمینان را به همه شما بدهم که اگر کسی تروریست است آنها هیچ جایی در فیس بوک ندارید و نباید داشته باشند. باید اضافه کنم اگر شما یک فرقه هستید و نفرت پراکنی میکنید حتی اگر دستور غذایی هم در فیس بوک بگذاری را نیز قبول نداریم و جایی در فیس بوک ندارید چه برسد به مطالب نفرت انگیز. این یکی از معضلات بزرگ جامعه است و برای ما از اولویت بسیار بالایی برخورداراست. مایلم برای شما یک خبر را نیز اطلاع دهم که از این به بعد میتوانید حساب خود را از فیس بوک حذف کنید که در دو هفته آینده اجرایی میشود.

در حاشیه کنفرانس آقای رضا جبلی با آقای نماینده پارلمان اروپا بطور مفصل در مورد کارکردهای فرقه رجوی و محروم کردن خانوادهها از بازدید از فرزندانشان از محرومیتهای اعضای گرفتار در این فرقه از دسترسی به ارتباطات آزاد اطلاع رسانی کردند.

رضا صادقی جلبی پارلمان اروپا

گفتگوی آقای رضا جبلی با عضو بارلمان اروپا آقای مورتن موکه گارد

(پایان)

***

Link to the full description of Mojahedin (MEK, MKO) Logo (pdf file)

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

*** 

همچنین: