کینه مریم رجوی از فرشته هدایتی بخاطر افشای کسر رهایی

Follow Share on Tumblrارسال – حمیرا محمد نژاد، زنان ایران، نوزدهم ژوئیه 2019:… اخیرا فرقه رجوی تاب تحمل نیاورد و در سایت ایران افشاگر به خانم فرشته هدایتی حمله وسعی درتخریب شخصیت وی کرد. خانم فرشته هدایتی حدود پنچ سال پیش از تشکیلات سازمان مجاهدین خارج شد تا زندگی نوینی برای خود انتخاب کند. این … Continue reading کینه مریم رجوی از فرشته هدایتی بخاطر افشای کسر رهایی