کینه مسعود رجوی به محمد رحیمی (+ دل نوشته ای برای دوست و چند نامه دیگر)

Follow Share on Tumblrارسال – ایراج مصداقی، مختار شلالوند، اسمائیل وفا یغمایی، حنیف حیدر نژاد، بیست و دوم دسامبر 2015:…  در حالی که عباس بر روی تخت بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم می کند و به زودی شمع وجودش خاموش خواهد شد هدف کینه توزی رهبری این فرقه تاریک اندیش قرار گرفت. روز … Continue reading کینه مسعود رجوی به محمد رحیمی (+ دل نوشته ای برای دوست و چند نامه دیگر)